De EU – een levensgevaarlijk experiment

Screenshot_129.png

(Door: “Henk V.”)

Wanneer er uit Duitsland een voorstel komt om tot een permanente controle te komen op Europese landen “die maar niet willen deugen”, dan is het uitkijken geblazen, omdat de Duitse overheid in termen van politieke correctheid helaas als roomser dan de paus moet worden gezien. Met uitzondering van de steeds krachtiger tegenstem van de AfD loopt dit tot verregaande gehoorzaamheid neigende land volkomen aan de leiband van politici, kerken, onderwijsinstellingen en media, die het verrijkende gedachtegoed van de heersende modieuze opvattingen uitdragen.

Het is droevig dat ik het moet opschrijven, maar dit land kent geen vrijheid zoals wij die in Nederland kenden. Het land is opgedeeld in twee groepen: zij die deugen en zij die beslist niet deugen. Deze gevoelens gaan diep, en wanneer wij één ding goed voor ogen moeten houden, dan is het wel dit: een dictatuur begint zelden als een onderdrukkend fenomeen. Integendeel: dictatuur dient zich in het begin graag aan als een positieve kracht, als een bewind dat het welzijn van de medemensen op het oog heeft en dat dit welzijn met kracht vorm wil geven. Van de burgers wordt intussen wel verwacht dat zij zich de positieve opvattingen zelf eigen maken  en daarom is het nodig dat iedereen in de pas gaat lopen. Wanneer dit element van opgelegd denken – dat voor iedereen moet gelden – daar is, dan is het met de democratie meteen afgelopen!

Een democratie fungeert pas optimaal wanneer er in de maatschappij een vrije uitwisseling van verschillende opvattingen bestaat. Deze uitwisseling zorgt ervoor dat een samenleving tot zelfstandig  denken wordt uitgedaagd om de conflicterende opvattingen vrijuit tegenover elkaar af te wegen. Zonder “conflicterende” meningen wordt het onmogelijk om een stabiele, volwassen gemeenschap te vormen. Een volwassen manier van denken en argumenteren is een absolute voorwaarde voor een echte democratie!

Een overheid die vindt dat men de bevolking in het denken als het ware bij de hand kan nemen, maakt op die manier de onmondig gemaakte burgers tot kinderen die men naar believen de mond kan snoeren. Een dictatuur kweekt onmondige mensen en wanneer zo’n dictatuur ten val komt, zijn de burgers vaak gedesoriënteerd en stuurloos… Het is niet moeilijk om vast te stellen in welk stadium “Europa” zich bevindt.

De EU verdedigt beslist NIET de democratie, omdat de EU de lidstaten tot een toestand van onmondigheid heeft gedegradeerd. Alle EU-lidstaten moeten “in de pas lopen”, hetzelfde denken en hetzelfde doen. Om precies te zijn: Doen wat “Brussel” bedenkt en voorschrijft. De zelfbenoemde kliek aan de EU-top moet het begrip democratie zelfs niet eens in de mond nemen.

Eerlijk gezegd was de aanloop tot de Europese eenwording al niet helemaal vrij van kleine elementen van manipulatie en dwang! Een van de oprichters van de Europese beweging, de Franse Minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman, legde op 9 mei 1950 een buitengewoon belangrijke verklaring af. Zijn plan beoogde de stichting van een organisatie, een samenwerkingsverband, tussen de Benelux-landen, Duitsland, Frankrijk en Italië: De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

De Schuman-verklaring van 9 mei 1950 moet men als basis van het huidige Europese denken zien, met dien verstande dat Schuman´s plan voor een te vormen Europese organisatie uitging van zelfstandige landen. Wat hem dreef in de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog was simpel: hij wilde het de Europese landen onmogelijk maken ooit nog oorlog met elkaar te voeren, omdat zij in een staat van wederzijdse economische afhankelijkheid werden gebracht.

Zijn verklaring is in een heldere stijl geschreven en dus zeer leesbaar: https://europa.eu (Nederlandse versie!)

Toen ik in de jaren zestig aan leerlingen in het nijverheidsonderwijs duidelijk moest maken hoe goed de E.G.K.S wel voor ons was, kon ik gebruikmaken van lesmateriaal dat ons door de overheid was gestuurd. Daarin stond duidelijk vermeld dat ELK land de eigen specialisaties op allerlei economische terreinen zou behouden en kon uitbouwen, zodat  er voor elke lidstaat een win-win situatie zou gelden. Dat ons land in de jaren daarop diverse specialismen naar het buitenland zag vertrekken, kon niemand voorzien….

De propaganda die de EU voor zichzelf maakt, suggereert nog steeds dat het ons land economisch veel beter ging sinds het onderdeel van de EU werd, maar dat is slechts gedeeltelijk waar! Net als Duitsland en  het Verenigd Koninkrijk deed ons land het als zelfstandig land VOOR de EU-periode in economisch opzicht uitstekend! Wij waren NOOIT afhankelijk van de EU. Zowel de Duitse Mark als onze gulden waren veruit de STERKSTE munt in Europa.  Het is een teken van manipulatie dat ons wordt voorgehouden dat ons land afhankelijk is van de EU. In feite ligt de zaak andersom: indien zowel Nederland als Duitsland en bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk zich zouden losmaken van de EU, dan stortte dit machtsblok ogenblikkelijk in.

Heeft de EU voor economische vooruitgang gezorgd in het EU gebied, dan wordt door het adembenemende kortzichtige en destructieve gedrag van de EU-knutselaars in Brussel het positieve effect volledig tenietgedaan door de op hol geslagen import van miljoenen lieden die beslist geen structurele bijdrage aan ons welzijn zullen leveren. INTEGENDEEL. De geïmporteerd zwermen sprinkhanen zullen  onze landen letterlijk kaal vreten en de stabiliteit en de veiligheid in de landen ernstig aantasten.

Het is veelzeggend dat de gezeten burgerij van de lidstaten tegen dit misdadige wanbeleid niet massaal mogen protesteren. Er is dus is er maar één conclusie mogelijk: DEMOCRATIE in de EU? HOEZO DEMOCRATIE??

De EU-leiding verkondigt graag dat het de specifieke identiteit van Europa beschermt en koestert, maar aangezien wij bereid moeten zijn ons etnisch te vermengen met de aanstormende horden die op weg zijn naar hier, moet ik vrezen dat de Brusselse nomenclatuur de identiteit van ons ooit zo verrijkende continent volledig naar eigen opvattingen heeft vervormd/misvormd en van zins is ons die nieuwe identiteit door de strot te duwen..

Kortom, de vernieuwde heilsstaat die het directoraat in Brussel en haar politiek correcte nationale zetbazen voor ogen staat, kunt u als lezers alleen mooi vinden indien u van nachtmerries geniet. Deze EU zal geen vrede brengen en geen vrede kennen, ondanks de mooie woorden uit Brussel.

De heer Manfred Weber uit Duitsland mag het nieuwe Europa toejuichen en ons het geloven daaraan dwingend willen opleggen, iedere persoon die begrijpt waar deze EU voor staat, doet er beter aan haar de rug toe te keren en zich in het stemhokje voor de Europese verkiezingen overduidelijk tegen DIT Europa uit te spreken.

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "diversiteit", belangenverstrengeling, cultuurrelativisme, dictatuur, Elite, establishment, EU, EU-critici, Eurofielen, Europa, Europeanisering, EUSSR, gezond realisme, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, Linkse Kerk, machtswellust, Marxisme, meningsdictatuur, Multiculti, nieuw fascisme, propaganda, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

14 reacties op De EU – een levensgevaarlijk experiment

 1. Marlies zegt:

  Waarom was de Gulden zo’n harde munt? Als een loopse teef achter de Mark van de Duitsers aan, grootste handelspartner.. En nog steeds zit Bubba op Mutti’s knie. Dit keer voor eigen gewin.
  Boyscout Macron – gewend als hij is aan oudere vrouwen – is ook van de partij. Niet slecht voor een land, dat een mega oorlog “verloren” heeft…

  Geliked door 2 people

  • Henk.V zegt:

   Het vermogen van Nederland om overal geld uit te slaan is altijd al een kenmerk van Nederland geweest5.Sinds het begin van onze zelfstandigheid in 1648 (!!) begon ons land met de bouw van een kolossale handelsvloot en marine die de wereldzeeën verkenden en gebieden opzochten waaruit men handelswaar kon halen. Het accent van de Nederlandse activiteiten lag op handel drijven, niet op het blijvend annexeren van gebieden overzee, hoewel ons land uiteraard wel degelijk een koloniserende mogelijkheid was.
   De opzet bleef dus steeds: geld verdienen, ook met gebruikmaking van (machts-) diplomatie. In de Gouden Eeuw voerden 60 % van alle schepen op zee, de Nederlandse vlag.
   Het diplomatieke talent bleek wel toen ons land als eerste Europese staat een handelspost in Japan mocht stichten, op het kunstmatige eilandje Decima.
   Gebruik makend van maritieme machts politiek bevrijdde Michiel Adriaanszoon de Ruyter Hongaarse predikanten uit hun ellendige slavenbestaan in Noord-Afrika. In Hongarije zal men daarom het enige buitenlandse standbeeld ter ere van Michiel aantreffen, in de stad Debreczen.
   Het vermogen tot geld verdienen heeft ons land nooit verloren. Voeg daarbij dat wij op het gebied van land-en tuinbouw ver voorop lopen, terwijl op het gebied van transport Nederland ook zeer georganiseerd werkt..
   Kortom: dit nietige land presteert enorm veel op velerlei terrein.
   Voeg daarbij dat onze staats financiën al eeuwenlang zeer strak georganiseerd zijn en je hebt het antwoord op je vraag te pakken, Marlies. Wij hadden een sterke munt , omdat de overheid financieel beheer tot kunst heeft verheven en omdat Nederlanders zeer goede ondernemers zijn met een groot strategisch inzicht.
   Wij kunnen ons UITSTEKEND redden, ook zonder de EU.
   Wist je dat Nederland de grootste melkkoe van de EU is?.
   Je begrijpt het al: ik heb geen last van bescheidenheid als het om Nederland gaat.
   Wat mij wel te neerdrukt is de wetenschap dat er nog steeds lieden aan de macht zijn die een van de meest succesvolle landen van Europa willen verkwanselen.

   Geliked door 5 people

 2. Jules Vismale zegt:

  Die hele akelige EU is een soort van pseudo-USSR waar de linksextremisten ook een verenigd volk wilden creëren met allerlei verschillende bevolkingsgroepen! In Rusland leven echter zeker 200 verschillende volkeren die in werkelijkheid in geen eeuwigheid samengesmeed konden worden, zelfs niet met kunstmatige hongersnoden, besmettelijke ziektes, executiepelotons, deportaties etc. waarbij miljoenen Russen en niet-Russen omkwamen!
  Ik weet niettemin wel dat Paul von Hindenburg, Erich von Ludendorff, Adolf Hitler, Vladimir Lenin, Leon Trotski, Jozef Stalin en zelfs Winston Churchill allemaal een groot voorstander waren van een Verenigd Europa waarbij het hen echter vooral om hun eigen systemen ging en dus NOOIT om de Europeanen!
  Zelfs een aantal Duitse verzetsstrijders van de Kreisauer Kreis, waar Claus von Stauffenberg ook mee sympathiseerde, wilden dolgraag Europa verenigen en niemand van al de opgenoemde dictators en staatsmannen, is daar ooit in geslaagd, zelfs Napoleon Bonaparte niet! Laat die hele “democratische” Nep-EU desnoods als een atoombom ontploffen omdat de meeste Europeanen allerlei wereldrijken terecht meer dan zat zijn!

  Geliked door 3 people

 3. droevige mof zegt:

  Volgens mijn waarneming staat ongeveer een derde van de Duitsers min of meer positief tegenover de AfD, maar ze durven dat niet openlijk te zeggen, omdat tweederde van de Duitsers de incarnatie van het kwaad in de AfD ziet. En deze 2/3 hebben macht, invloed en het monopolie op informatie
  En elk middel is goed om het kwaad te bestrijden.
  Iedereen die zich openlijk uitspreekt voor de AfD heeft een moeilijk leven, kan zijn vrienden en zijn baan verliezen.
  Helaas hebben de Duitsers de neiging om hun buren mee te slepen in deze zelfgeproduceerde stront. “Und es mag am deutschen Wesen einmal noch die Welt genesen.” Deze parool stamt uit het jaar 1861 en was toen al verkeerd. Ze heeft Europa veel ongeluk gebracht.

  Geliked door 1 persoon

  • Henk.V zegt:

   Uw beschrijving van de mentaliteit in Duitsland is helaas treffend accuraat, droevige mof, maar dat konden wij van u natuurlijk verwachten:-) Ik ben daarom van mening dat men Duitsland NOOIT de vrije hand in Europa mag geven, gezien het onvermogen van dat land om op een volwassen manier met vrijheid en democratie om te gaan. Voeg daar nog bij de neiging die er bij ”goede burgers” bestaat om ”niet deugende mensen” aan te geven, dan zien wij een verstikkend scenario waarvoor wij geen enkele ruimte moeten bieden!
   In het algemeen mag ik de Duitsers zeer zeker wel, maar wanneer ik zie hoe goedgelovig en volgzaam de inwoners van dat land eigenlijk zijn, dan wordt het mij maar al te duidelijk waarom Hitler ooit met volledige medewerking van het volk aan de macht kon komen.
   Het is beslist opmerkelijk dat de EU leiding precies dit gedrag van de lidstaten eist.

   Geliked door 1 persoon

 4. Harry zegt:

  Is het overdreven om te stellen dat de Duitsers een heimelijke aangeboren eigenschap hebben tot vernietiging ?
  Liefst van een ander , maar desnoods van zichzelf ?

  Misschien ben ik erfelijk belast , maar ik kan ze maar niet waarderen .
  Wij doen nogal wat zaken met ze , ze zijn altijd heel correct en stipt , leveren op tijd , etc ,
  nooit geouwehoer over de betalingen ,
  maar toch kunnen ze me niet bekoren .

  De Engelsen zijn véél minder secuur in alle opzichten .
  Soms bestellen we wel eens voor tienduizend pond aan apparatuur daar .
  Als wij dan zeggen dat ze maar moeten melden als ze alles voorradig hebben , dan sturen wij wel iemand om het op te halen .
  “O.K. , kom maar , alles ligt klaar” .
  Verdomd , als je daar dan bent dan hebben ze slechts 70% of zo en de rest gewoon nog niet !
  “Sorry , we’re out of that “ , krijg je dan .
  Nogal wat vergeefse reizen gemaakt .

  En tóch heb ik ze veel liever !

  Geliked door 1 persoon

  • delamontagne zegt:

   Grappig wat je schrijft over die 70% !
   Wat dat betreft hebben ze wel iets van de Fransen over zich ?
   Maar dat kan misschien niet anders gezien 1066 William the Conqueror.

   Geliked door 1 persoon

  • Taljaard zegt:

   @Harry
   Ik heb ook liever een Jaguar dan een Mercedes.
   Niet zo betrouwbaar, maar veel mooier en stijlvoller.
   De Titanic was het mooiste schip ter wereld.
   Maar het liep er niet zo goed mee af.

   Wanneer de Duitse Luftwaffe zo leep was geweest om, net als later de Amerikanen met hun Mustangs, reservetanks onder hun Messerschmidt’s te monteren hadden die prachtige Spitfires geen schijn van kans gehad tijdens de Battle of Britain.
   Want de Messerschmidt was gewoon een beter jachtvliegtuig.
   Wendbaarder en met brandstofinjectie. Zodat, i.t.t. de Spitfire, de motor niet afsloeg bij een snelle wending. Omdat de druk op de carburateur van die Rolls Royce Merlin motor dan wegviel. Maar zo fantasierijk waren de Moffen gelukkig niet.

   En de Hood was ook een prachtig schip om te zien.
   Maar ze hadden vergeten het dek goed te pantseren.
   De Bismarck had dat wel. En joeg de Hood dus binnen 5 minuten naar de kelder.
   Ze zijn een beetje prettig gestoord, die Britten.
   Maar ook ik heb ze liever dan de Duitsers.

   Like

  • Wachteres zegt:

   Mooie beschrijving van de Britten, Harry. Er is een Engels TV-programma dat gaat over het laten bouwen van een huis.

   Laat een echtpaar in GB een Duits huis zetten en warempel, tot stomme verbazing van de Britten zijn de Duitsers op tijd aanwezig. Helaas kunnen ze niet beginnen,want een Britse graafmachine is er niet. Blijkt dat die in een andere plaats ver weg is blijven steken, omdat die dezelfde straatnaam had, of iets dergelijks.

   Toch kunnen de Britten – of eigenlijk Engeland – bij mij ook niet stuk.

   Eerlijk gezegd bevalt ons de Duitse wijk waar wij al meer dan tien jaar wonen erg goed.

   De mensen weten dat wij – als we in Duitsland zouden stemmen – voor AFD zouden gaan, terwijl de meesten op Merkel stemmen.

   Ze zijn dan even geschokt, maar accepteren het vervolgens. Het land doet ons verder weinig of niets, terwijl we gek op GB zijn.

   Like

  • Henk.V zegt:

   De voorkeur voor de Engelsen is niet zo verwonderlijk, Harry. Qua mentaliteit staan we inderdaad tussen de Duitsers en de Britten in. Als het gaat om arbeidsethos hebben wij ”Duitse” trekjes, maar in nadrukkelijke tegenstelling tot de Duitsers zijn de Nederlanders geen kuddedieren die graag achter ”leiders” aanlopen, maar zijn wij ras individualisten, die ook op zichzelf staande, uitstekend hun weg in de wereld kunnen vinden.Daar hebben wij onze successen op het gebied van de handel immers aan te danken. Nederlanders zijn flexibel en zij hebben een groot vermogen tot snel aanpassen aan nieuwe situaties en strategisch handelen ontwikkeld. Met de Britten delen wij een nogal ontspannen manier van humoristisch omgaan met elkaar, hoewel de eiland bewoners nog wel eens schrikken van onze niet bepaald verfijnde goede manieren.
   Zoals je weet zijn ook Wachteres en ik Engeland fans, hoewel ik de slordige Britse manier van zaken doen niet echt bewonder.:-)

   Geliked door 1 persoon

 5. ronjaspers zegt:

  De e.u. is een uitvoerend kantoor van de nazi bilderberg groep/illuminati.Dit satanisch pedofiel,kinder moordend tuig willen een new world order,maar daarvoor moet eerst praktisch heel de wereldbevolking uitgemoord worden.

  Like

 6. Lucky zegt:

  Ondertussen in Frankrijk,
  https://www.breitbart.com/europe/2019/03/19/islamist-arrested-french-post-office-trying-collect-sub-machine-gun/

  Islamist Arrested at French Post Office Trying to Collect Sub-Machine Gun

  A French former prisoner who had converted to Islam while incarcerated was arrested after trying to have a sub-machine gun delivered to him by post.
  The 30-year-old, who was not identified by name, was arrested last week in the city of Angers in Western France at a local post office while attempting to pick up the firearm that had originally come from the United States, Le Parisien reports.

  Like

 7. Lucky zegt:

  Iets anders,
  https://www.breitbart.com/europe/2019/03/19/macron-vows-crackdown-yellow-vest/

  It’s over’: Under-Fire Macron Vows Crackdown on Yellow Vest Protests

  French president Emmanuel Macron has declared that Yellow Vest protests against his globalist regime are “over”, as he vowed a serious crackdown on future demonstrations.
  The globalist leader’s announcement came after he was slammed by politicians from across the political spectrum over ‘apocalyptic’ scenes of violence in Paris over the past weekend, which saw a demonstration of around 10,000 protesters hijacked by a group of 1,500 of what Interior Minister Christophe Castaner described as “ultra-violent” activists.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s