De overheid jaagt de particulieren op steeds hogere kosten

Screenshot_170

(Door: “Weethetwel”)

Lonen maken een inhaalslag kopt de Telegraaf in een ietwat naïef artikel. Het blijkt dat de gangmaker bij die loonsverhoging vooral de overheid is. De particuliere sector volgt schoorvoetend. Op het eerste gezicht lijkt dat heel sociaal van de overheid om haar lonen flink te verhogen. Nader beschouwd is het dat echter helemaal niet. Dit soort maatregelen draagt alleen maar bij aan de steeds wurgender belastinggreep waarin het Nederlandse volk beklemd zit. De overheid zou moeten verkleinen, maar doet dat niet. Ik zal het uitleggen, maar het is geen gemakkelijke materie. Gaat u er eens goed voor zitten.

Rutte riep het bedrijfsleven op de lonen te verhogen

Het was twee maanden geleden dat Rutte het bedrijfsleven opriep de lonen eens flink te verhogen. Dat leek een heel sociaal gebaar, maar in Nederland is het praktisch niet meer mogelijk de lonen te verhogen omdat de verhoging praktisch geheel en direct in de zakken van de overheid verdwijnt. Wil een ondernemer een werknemer een loonsverhoging geven, dan wordt € 100,- bruto uiteindelijk € 30,- netto. Het bedrijf moet daarbij nog € 30,- extra belasting en sociale premies aan Rutte overmaken zodat het bedrijf € 130,- kwijt is  en daarvan maar € 30,- betaalt aan de werknemer en € 100,- over moet maken aan de overheid. In procenten: ongeveer 25% van de loonsverhoging gaat naar de werknemer en ongeveer 75% gaat naar de overheid. Dat is een buitenproportionele last, temeer daar veel werknemers niet in de gaten hebben dat dit op deze manier gaat. Een loonsverhoging lijkt dan meer een zwaktebod van de werkgever dan dat de werknemer het ziet als een blijk van waardering, want hij schiet er nauwelijks wat mee op. De oproep van Rutte kwam hem dan ook op veel kritiek te staan, want het wordt zoetjesaan toch moeilijker de werknemers voortdurend voor de gek te houden.

De overheid betaalt de belasting aan zichzelf

Bij de overheid is het bruto-netto-verhaal in eerste instantie precies hetzelfde als in de particuliere sector. Ook daar levert een bruto-loonsverhoging van € 100,- netto € 30,- op voor de werknemer en kost het de werkgever (in dit geval is dat de overheid) in totaal € 130,- Maar dan komt het grote verschil! Het bedrag van € 100,- belastingen en heffingen wordt aan de overheid zelf overgemaakt! Broekzak/vestzak. Een bruto loonsverhoging kost de overheid dus véél minder dan de helft van wat het bedrijfsleven moet betalen bij een zelfde loonsverhoging, omdat ze de belastingen en heffingen meteen weer in de zak kan steken.

Nog even naar ons voorbeeld: € 30,- netto verhoging in de particuliere sector kost de werkgever € 130,-  en hij moet € 100,- afdragen aan de overheid. Bij de overheid is dat ook zo, maar die krijgt die € 100,- meteen weer terug omdat ze die aan zichzelf overmaken (er is hier natuurlijk een discussie te voeren over de precieze bedragen en procentjes en punten en komma’s, maar het gaat hier over de grote lijn). Deze gang van zaken is een schoolvoorbeeld van oneerlijke concurrentie en hierdoor kan de overheid de arbeidsmarkt volledig ontwrichten. En doet dat ook al jaren. Daarover straks meer.

De overheid als gangmaker bij de loonsverhogingen

Nadat de oproep van Rutte hem op veel kritiek kwam te staan, wilde hij zijn sociale gezicht laten zien en heeft hij afgelopen maand juli zijn ambtenaren/onderdanen opdracht gegeven eens flink met de geldbuidel te rammelen en te zorgen voor flinke loonsverhogingen bij de overheid. Dat was niet tegen dovemansoren. Leuke baan om als ambtenaar te onderhandelen over je eigen loonsverhoging. Niet zonder resultaat dus, want álle lonen bij de overheid zijn de laatste maand flink gestegen. Het bedrijfsleven volgt die trend, juicht de Telegraaf-journalist. Er komt zo’n drie procent bruto bij. Maar het is vooral Rutte die lacht, want hij is de kampioen volksuitkleder. De overheid is namelijk zélf de grote verdiener van deze actie! Laten we even uitrekenen waarom.

Het looninkomen, dat wil zeggen álle lonen in Nederland bij elkaar, bedraagt zo’n 500 miljard euro per jaar. De overheid heeft zichzelf inmiddels opgeblazen tot meer dan de helft van de economie, dus de overheidssalarissen zijn inmiddels bruto 250 miljard en die in de private sector ook.

Rutte rammelt met de geldbuidel en geeft zijn ambtenaren 3% bruto er bij, dat is ongeveer 8 miljard per jaar. Uit het eerdere rekenvoorbeeld volgt dat van die 8 miljard ongeveer 25% = 2 miljard bij de werknemers terecht komt als nettoloon, de overige  75% = 6 miljard wordt weer naar de overheid-dat-zijn-ze-zelf overgemaakt. De loonsverhoging kost de overheid uiteindelijk 2 miljard.

Maar dan komt de aap uit de mouw: Door deze loonsverhoging kan het particuliere bedrijfsleven niet achter blijven en ook zij geeft 3% bruto loonsverhoging , dus ook 8 miljard. Ook daarvan wordt 25% = 2 miljard als nettoloon aan de werknemers overgemaakt, de overige 75% = 6 miljard wordt naar de overheid overgemaakt en die zijn ze kwijt.

Wat zien we dus per saldo? Doordat de overheid de lonen omhoog dwingt met een soort sociaal praatje erbij stijgen de kosten voor de particuliere sector met 8 miljard en die van de overheid zélf maar met 2 miljard. En omdat het bedrijfsleven de hele pot van 6 miljard af moet dragen aan de overheid verdient deze er nog vele miljarden extra op.  De héle loonsverhoging kost de overheid helemaal niets, alles wordt betaald door de particulieren. Per saldo levert het miljarden extra overheidsinkomsten op ten koste van het particuliere bedrijfsleven. Het bedrijfsleven moet die kosten ook weer doorberekenen en dat gaat ten koste van de concurrentiepositie. Of ze moeten het bedrijf sluiten. Of de werknemers nóg harder laten werken. Het enige resultaat is een overheid die zichzelf nog weer groter maakt ten koste van de werkenden en ten koste van de maatschappij. De enige oplossing zou een kleinere overheid zijn, maar daar hoef je niet mee aan te komen bij de heren en dames politici.

De overheid levert steeds meer producten waar niemand om gevraagd heeft.

De overheid levert producten welke doorgaans geen prijs hebben en die steeds meer voortkomen uit linkse hobby’s. De burger wordt niet meer gevraagd of hij die producten wil hebben, maar krijgt ze opgedrongen en is verplicht ze te betalen of hij wil of niet. In een evenwichtige economie is de bevolking ook wel bereid te betalen voor overheidsdiensten als ze bijdragen aan de maatschappij. Dat zijn de kerntaken. Globaal is dat: algemeen bestuur, politie, onderwijs, leger en gezondheidszorg. De geschiedenis leert dat de kosten van zo’n overheid ongeveer 30% van het Nationaal Inkomen bedragen. Helaas neemt de overheid tegenwoordig al ruim 60% van het Nationaal Inkomen in beslag. Dat is dus het dubbele van wat redelijkerwijze noodzakelijk is. En cynisch genoeg is de aandacht voor de diensten die er toe doen enorm afgenomen. Op vrijwel álle punten van nuttige en noodzakelijke overheidsdiensten laat diezelfde overheid het vreselijk afweten: politie, leger, gezondheidszorg, openbaar bestuur en onderwijs. Op ál die posten is enorm en op een domme manier bezuinigd.

In plaats van de kerntaken wordt het geld vooral besteed aan een verstikkende bureaucratie en allerlei vage taken en regelgeving ,dubieuze opdrachten of gulle uitkeringen. Duizenden ambtenaren zijn bezig met beleid, beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering, beleidshandhaving en politiek correct geneuzel, eigenlijk niets dus. Ze maken dikke rapporten die tegenwoordig digitaal opgeslagen worden, zodat ze nooit meer iemand in de weg liggen. En gemakkelijk weer uitgeveegd kunnen worden. In gloednieuwe dure gebouwen zitten ze achter pasjessystemen belangrijk te wezen en niemand weet wat ze doen en of het nuttig is. Dat ze aangestuurd worden door politiek correcte beroepswereldverbeteraars doet echter het ergste vermoeden over het nut van hun werkzaamheden.

Het verschil tussen overheid en bedrijfsleven

Het belangrijkste verschil tussen overheid en bedrijfsleven is dat het bedrijfsleven constant alert moet zijn producten of diensten te maken die iemand wil kopen, want anders houdt het bedrijf op. De overheid heeft een aantal verplichte kerntaken die steeds slechter worden uitgevoerd en verzint daarnaast veelal nutteloze producten en splitst die de mensen in de maag tegen verplichte betaling. Het mag duidelijk zijn dat de cultuur in de beide organisaties dan ook totaal verschillend is. Mensen in het bedrijfsleven worden constant uitgedaagd creatief te zijn en te blijven, terwijl een baan bij de overheid er steeds meer op neerkomt de dag door te komen en de nodige vinkjes te plaatsen.

Overheid groeit uit frustratie en ideologische hobby’s van de politici

Door de komst van de beroepspolitici ontbreekt steeds meer de dienstbaarheid richting de maatschappij en moeten ideologische hersenspinsels uitgewerkt worden. Bij gebrek aan capaciteiten en om in hun eigen ogen tóch iets te kunnen bereiken zat er voor de politici niets anders op dan de overheidssector te laten groeien, want in andere sectoren hebben ze op grond van hun kwaliteiten niets te zoeken en op het aannemen van méér ambtenaren hadden ze tenminste invloed. Dat heeft de maatschappij geweten. Er kwam een explosieve groei van de overheidssector met voornamelijk negatieve gevolgen voor de maatschappij. Het was het bedrijfsleven en de burger die daarvoor de rekening gepresenteerd kregen. Terwijl de overheid met steeds meer mensen (ook goed als stemvee) een relaxte parallelmaatschappij opbouwde, moesten de werkenden daarvoor een hoge prijs betalen en werd daar de situatie steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden, met alle stress van dien. De situatie is nu zo dat één werker in het bedrijfsleven twee inkomens moet verdienen; één van hemzelf en één van een ambtenaar. En dan niet een politieagent die hem beschermt of een gezondheidszorger die hem verzorgt, maar van een ingehuurde groen-linkser die zijn tijd besteedt aan het uitdenken van methodes om hem nóg meer geld uit de zak te kloppen onder het mom van milieu, klimaatverandering, alternatieve energie of gewoon omdat zíj vinden dat de burger moet leven naar hun beeld en gelijkenis.

Overheid is een oneerlijke concurrent op de arbeidsmarkt

Zoals we zagen, is een werknemer voor de overheid veel goedkoper dan in het particuliere bedrijfsleven. De betaalde belastingen en premies komen direct weer bij de overheid terug en dat maakt dat de werkelijke kosten van een ambtenaar veel minder dan de helft zijn dan van een werknemer in het bedrijfsleven. Daarmee verschaft de overheid zich een enorm sterke positie op de arbeidsmarkt want met véél minder budget kan personeel aangetrokken worden. Het is dan ook gemakkelijk voor de overheid om hogere salarissen te bieden aan mensen waar juist het bedrijfsleven om zit te springen. In de praktijk kaapt de overheid vaak mensen uit de arbeidsmarkt die in het bedrijfsleven van groter nut zouden kunnen zijn (en ook voor hun eigen arbeidsbevrediging beter in een creatieve onderneming zouden kunnen werken). Maar het aanlokkelijke van een onduidelijk overheidsbaantje zonder prestatiedwang, hoge salarissen en zéér beperkte werktijden geeft dan vaak de doorslag. Het enige frustrerende is om aangestuurd te worden door politiek correcte politici en dat je tegenover hen net moet doen of ze intelligent bezig zijn. Maar daar kom je wel overheen als je met een dik pak overbodige wetten en regels de frustraties af kunt reageren op onschuldige burgers.

De politici bedenken zichzelf natuurlijk ook met een flinke verhoging van het salaris

De politici vinden zichzelf zó enorm goed en professioneel dat ze voor zichzelf ook belangrijke verhogingen in petto hebben. Hans Wiegel, nestor bij de VVD, heeft daarover een onderhoudend stuk in de Telegraaf geschreven. Hij beschrijft de Tweede Kamerleden van vroeger, die met beide benen in de maatschappij stonden en hun ambt combineerden met een functie in de maatschappij: boeren, burgemeesters, middenstanders, huisartsen, advocaten, en zo verder. Midden in de praktijk van de samenleving dus. Dat is een schril contrast met de linkse ideologen van vandaag, die vanuit de communistische en socialistische ideologie beroepspoliticus zijn en van daaruit proberen de maatschappij in te richten naar een soort droombeeld dat nooit heeft bestaan en ook nooit zal bestaan, omdat het volledig tegennatuurlijke uitgangspunten huldigt. De natuur kan niet gedwongen worden, al doen ze het voorkomen van wel. In één geval gelden al die linkse uitgangspunten niet en dat is als het gaat over hun eigen inkomen en macht. Dan is het rupsje nooit genoeg.

Door:
“Weethetwel”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Graaien, Overheid, Rotzakken, verloedering, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

40 reacties op De overheid jaagt de particulieren op steeds hogere kosten

 1. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Dit is zo’n artikel dat me uit het hart gegrepen is, (waarvoor mijn hartelijke dank)
  De overheid heeft zich de afgelopen decennia steeds meer taken toegekend terwijl ze tegelijkertijd taken die er wel toe deden overhevelde naar de ‘markt’.
  Denk aan Openbaar Vervoer en Gezondheidszorg.
  Ook de zogenaamde herverdeling van inkomens stuit me steeds meer tegen de borst, waar het op neerkomt is dat men van de een pakt en dat gratis aan de ander geeft. En geloof mij, dat neemt steeds wanstaltiger proporties aan, het is echt niet zo dat ze stelen van de rijke en het geven aan de armen, je bent in de ogen van onze overheid al heel snel een ‘rijke’.
  Omdat ik boven de grens zit maak ik nergens aanspraak op, dat ik die grens overschrijd heb ik te danken aan een werkzaam leven, mijn buurman die een beduidend minder werkzaam leven achter zich heeft wordt daarvoor beloond met huurtoeslag, zorgtoeslag en weet ik veel wat voor aardigheidjes, tegelijkertijd is mijn huur sowieso al hoger dan die van hem omdat mijn inkomen ‘te hoog’ was.
  Hoe mijn verhuurder dat weet ? Nou dat vraagt hij gewoon op bij de overheid en ondanks dat men altijd de mond vol heeft over ‘privacy’ geven ze die gegevens ‘gewoon’ door.
  En let wel, ik had heus geen topinkomen, mijn salaris was modaal en mijn pensioen heb ik samen met mijn werkgever opgebouwd.
  Het voelt als gestraft worden terwijl anderen die niet of nauwelijks hebben bijgedragen aan onze maatschappij worden beloond.

  Liked by 6 people

  • paulzwueste zegt:

   Die Hans Wiegel heeft het helemaal door.

   Like

   • delamontagne zegt:

    Je vergeet dat die zelfde Wiegel bij de invoering van het Beste, het aller-ALLER-beste zorgsysteem ter wereld in 2006 zei: “Niemand gaat er op achteruit hoor.”.
    Nou dat hebben die [H]Ollanders geweten en de “buitenpandigen” ook gedeeltelijk, want die zijn ten laste van NL ook via dat prachtstelsel verzekerd.
    Gelukkig krijgen wij [ buiten de inhouding van de premie door NL ! ], de ZORG, met grote Z, wel hier in de praktijk uitgevoerd.
    En wat Meneer Tijl verder op schrijft, [ moest het 2x lezen om de achterlijkheid van ’t NL-systeem te begrijpen ], hebben we dat hier gelukkig niet.
    Ik zie nooit rekeningen of betalingen die we moeten doen, alles wordt intern geregeld.
    LAAT rutte MAAR LIEGEN, MET Z’N BESTE, aller-allerbeste enfin je weet wel……………..

    Like

   • Tijl Uylenspiegel zegt:

    delamontagne 20.05
    Het is nog veel ingewikkelder dan u denkt, je bent verzekerd en vervolgens zijn er een aantal dingen waarvan de overheid heeft bepaald dat die niet of niet geheel onder de verzekering vallen, dat noemen ze het “Eigen Risico”, daar zit een maximum van €385,= per jaar aan.
    Daarnaast bestaat er dan nog de “Eigen Bijdrage” en wat daar allemaal wel of niet onder valt dat valt zogenaamd te lezen in de polis, om die polis goed te kunnen lezen of begrijpen dien je tenminste een universitaire opleiding te hebben gehad, elke normale sterveling komt er niet uit.
    Tel daarbij op dat zorgverzekeraars niets meer of minder zijn dan ordinaire dieven die continu proberen hun “klanten” te belazeren.
    Velen zien niet dat ze belazerd worden en denken dat alles altijd maar klopt en laten het over hun kant lopen.
    Reclameren heeft nauwelijks zin, je loopt tegen een muur van (opzettelijk)onbegrip en duistere regeltjes aan, je krijgt zo nu en dan dat ze de regeltjes verzinnen waar je bij staat.
    Ook leuk, het staat verzekeringen vrij om het goedkoopste middel te geven van wat een arts voorschrijft, ik moet nog steeds bloedverdunners slikken en het is elke keer weer een verrassing met wat voor merk ze nu weer aan komen kakken, opvallend is dat veel van die medicijnen uit Rusland komen, voor mij is dat niet écht geruststellend.
    Maar je hebt het er maar mee te doen.

    Like

 2. Republikein zegt:

  Het is hier altijd al een teringzooitje geweest, we zijn dan ook de uitvinders van het geld!

  Een voorbeeldje:

  100 Miljoen blijft liggen! Onlangs verschenen berichten in de diverse media dat een ongelofelijk aantal mensen(450.000) hun recht op toeslagen laten liggen. Een bedrag van 100 miljoen blijft liggen op de plank bij de Belastingdienst. Je zou haast denken dat het zo goed gaat in ons welvarende polderlandje dat je het toeslagensysteem beter kunt afschaffen. Echter is niets minder waar, veel mensen kunnen absoluut niet zonder.

  https://jdreport.com/toeslagenchaos-is-compleet-rechthebbenden-laten-massaal-toeslagen-liggen/

  Liked by 1 persoon

  • Piet Snot zegt:

   Als iemand toeslagen laat liggen, dan kom je aan een andere manier aan je geld, en wil je niet teveel in de gaten lopen.
   De grens waarop je geen toeslagen meer krijgt is vrij laag, ik dacht zo rond de 1400 euro of minder voor een alleenstaande.
   Als je gaat werken voor een minimum loon dan ben je het al kwijt, dacht ik.

   Like

   • Republikein zegt:

    Een droomwens, de baan waar je ’s morgens vrij bent en ’s middags niet hoeft te komen, veel autochtone boefjes weten dat precies, het leger der beroepswerklozen.
    Mij was het nooit gelukt, hoeft ook niet, beetje econometrie bedrijven.

    Liked by 1 persoon

 3. King Arthur zegt:

  Geweldig artikel, maar het geeft niet volledig aan waarom de hardwerkende niet ambtenaar zijnde burgers steeds verder uitgeknepen worden (beetje politiek correct artikel zou men kunnen stellen).
  Niet alleen de roverheid groeit tegen de klippen op, maar ook het aantal blanke illegale vervangings crimigranten, vooral uit landen waar geen oorlog is. Zelfs half zuid Amerika wil hierheen komen om van de slinkse van ons gestolen vetpotten gebruik te maken. Ondertussen draait het neo-marxcistische vervangingscircus in de hoogste versnelling door met 50.000 zogenaamde status handophouders per jaar erbij. Politie moet kapot en chaos moet er komen, anders kan er geen orde uit chaos gemaakt worden.

  Liked by 3 people

 4. andre zegt:

  als bewoner in NL gaat een verplichte betaling aan de overheid voor een betaling aan het bedrijfsleven. Als bewoner in de grensstreek zal je over de grens gaan om goedkoper je boodschappen te doen waarbij het lokale bedrijfsleven het nakijken heeft. BTW op levensmiddelen zijn 3% omhoog en nu willen ze ook al vlees naar 21% gooien. In de bestuurskolom heb je de rijksoverheid, provincies, gemeentes en semie overheid o.a. nuts voorzieningen en woningbouw waar alles maar duurder wordt maar ook als Rutte zegt we moeten bezuinigen, bijvoorbeeld op het gemeentefonds (het bedrag wat de rijksoverheid per ingeschrevene per jaar aan de gemeente betaald). De gemeente krijgt minder geld van het rijk en komt niet uit waardoor deze de gemeentelijke belastingen moet verhogen. Onhoudbaar voor het bedrijfsleven als de economie instort in Europa. Triest maar waar.

  Liked by 3 people

 5. J.A. Kapteyn zegt:

  Goed neergezet en uitgelegd hoe het er in ons land aan toe gaat. De vraag is: willen we dit met z’n allen en zo niet, wat kunnen we eraan doen om het te veranderen ? De sleutel ligt natuurlijk bij de politieke partijen die een kleinere overheid bepleiten. En die dat ook menen en ernaar handelen. Dus niet de VVD. Die zegt het te willen maar laat zijn kopstuk Rutte het tegendeel doen.
  Kiezer, u draait aan de knoppen. Luister niet naar mooie praatjes en beloften maar laat u leiden door wat de politieke partijen in het verleden hebben laten zien en hebben gedaan. Waar hebben ze vóór gestemd en waar tegen. Maak nou volgende keer eens het goede rondje rood !

  Liked by 3 people

  • Roni zegt:

   Gelooft u daar nog in, in die zogenaamde eerlijkheid ??

   Liked by 1 persoon

   • M. zegt:

    Het is niet te geloven maar veel mensen denken echt dat de verkiezingen wel eerlijk zijn ook al is voor de rest zo goed als alles corrupt.
    Ook al zien de mensen dat men gewoon een partij buiten kan sluiten of er niet mee wil regeren dan nog gelooft men heilig in eerlijke verkiezingen.
    Volk dat het in de hele EU spuugzat is blijft stemmen op de partijen die er voor zorgen dat ze het spuugzat worden??
    Ik geloof daar ook geen reet van.

    Like

 6. wauso zegt:

  Loonsverhoging is slecht voor de concurrentie positie van Nederland in de wereld (dit predikte men jarenlang). En de FNV (hoeren) polderden niet voor de werknemers maar voor de overheid en kropen voor de werkgevers. Enkel idioten zijn lid van een vakbond !
  Rutte (de leugenaar) beloofde bij een loonsverhoging de vennootschapsbelasting te verlagen. Ook hier speelt Rutte voor de zoveelste maal voor hoer voor het bedrijfsleven (lees grote bedrijven).
  Hij had de loonbelasting moeten verlagen om zo de bruto-netto verhouding te verkleinen. Maar Rutte kotst op gewone werknemers.
  Eerst het schrappen van de dividendbelasting nu een verlaging van de vennootschapsbelasting. Je ziet dat de hoer, Rutte, alles in het werk stelt om de grote bedrijven te ‘pleasen’!
  Een TOP Hoer en het achterlijke Volk zwaait straks weer met vlaggetjes voor die andere uitkeringstrekker. En zijn moeder, grootaandeelhouder van Shell, zij vond het allemaal prachtig !
  ‘Werken is voor de domme’ !

  Liked by 2 people

 7. Eigen volk eerst zegt:

  Het grote graaien gaat gewoon door tot mensen niets meer kunnen besteden. Het gevolg? Een crisis en helemaal te wijten aan dit kabinet.

  Liked by 1 persoon

 8. Wim Vreeswijk zegt:

  Dus we kunnen de titel ‘OVERHEID’ dan ook beter veranderen in ROVERHEID !

  Liked by 2 people

 9. Lucky zegt:

  Ondertussen
  https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/08/jank-europarlementariers-klagen-dat-frietjes-e050-duurder-zijn-geworden-soep-e020-we-dienen-formele-klacht-in/

  Jank-europarlementariërs klagen dat frietjes €0,50 duurder zijn geworden, soep €0,20: ‘We dienen formele klacht in!’

  Er is één type mens dat zich consequent gedraagt als een verwende peuter die nooit genoeg aandacht en geld krijgt, en voor wie zelfs gouden bergen nog niet hoog genoeg zijn: europarlementariërs. Dit eurofiele volk komt namelijk in opstand, want de prijzen in de kantine van het Europese Parlement in Brussel gaan omhoog. Een portie frietjes kost geen €2,00 meer, maar €2,50. Nou, dan is het hek van de dam hoor!

  Liked by 1 persoon

  • Heniusz zegt:

   Dat kunnen die armlastigen toch ook helemaal niet betalen…. Inkomen maar een kleine €10000,- per maand, dan kan je die €14,- extra per maand toch helemaal niet missen.

   Like

 10. Hovawart zegt:

  Het is schandalig dat de Nederlandse overheid door de Linksche Looney Brigade is gegijzeld, mensen met een andere politieke voorkeur en zienswijze worden het functioneren op alle mogelijke manieren tegengewerkt door de socialistische dominantie, de linksche overheersing in de ambtenarij is de doodsteek voor onze maatschappij.

  Liked by 2 people

 11. Hovawart zegt:

  Een VVD-partijgenootje van Rutte’s orakel heeft in een uitspraak bevestigd dat het verschil in besteedbaar inkomen in de bijstand tussen een echtpaar met een kind en werkende ouders met een fulltime baan uitkomt op een besteedbaar verschil van slechts honderdvijfentwintig euro per maand………communistisch Nederland, u aangeboden door de Marxisten in Brussel.

  Liked by 1 persoon

 12. Gerrit zegt:

  Zoon heeft een flinke verbouwing achter de rug. Veel zelf gedaan maar toch nog wat vakmensen nodig gehad. Allen wilden contant betaald worden en dat ging vaak om duizenden Euro s. per persoon. Dit is denk ik de algemene trend geworden. Geen factuur meer.
  Je ziet het overal. Extra keuring gehad bij psychiater voor rijbewijs. Omdat ik soms een angstremmer voor claustrofobie gebruik. (begrafenissen en zo) Er kwamen 40 mensen op deze avond in een leegstaand kantoorgebouw. Werkstudenten deden de administratie. Er moest CONTANT afgerekend worden. Iets van € 240.00 Geen bonnetje.Dus wie de mogelijkheid heeft doet het zonder administratie en contant. Zullen wel VVD stemmers zijn.

  Like

 13. Tistochwat zegt:

  Legale diefstal.

  Liked by 1 persoon

 14. Ik heb hier tig blauwe enveloppen liggen met dreigbrieven. Maar “ZE” krijgen mij er niet onder, DE MISDADIGERS van Het Binnenhof! VULLES!!

  Liked by 2 people

 15. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Veel van de berekeningen over wat Nederlanders in loondienst ontvangen gaan ook de mist in doordat rekeningen die vroeger via het loon liepen daaruit zijn gehaald, een mens is geneigd alleen te kijken naar wat hij onder de streep overhoud en dat geeft een vertekend beeld.
  Zo werd vroeger de premie voor de ziektekostenverzekering via het loon ingehouden terwijl je er nu zelf voor opdraait.
  Deze verzekeringen zouden zo werd ons voorgespiegeld alleen maar lager worden, de werkelijkheid is dat ze in handen zijn gekomen van enkele gigantische maatschappijen die hun aanbod vervolgens in vele tientallen kleine bedrijfjes hebben gesplitst.
  Ze ontlopen elkaar niet of nauwelijks en de consument ziet door de bomen het bos niet meer.
  Voorheen was ik min of meer tevreden verzekerd bij Azivo, deze werd echter opgeheven waardoor je als verzekerde plots bij Menzis verzekerd was.
  Deze ontpopt zich als geldschraper van de hoogste klasse en als je een klacht hebt loop je tegen een muur op.
  Voorbeeld;
  Ik kreeg half december een hartinfarct, met loeiende sirenes naar het ziekenhuis, geopereerd, intensive care, medicijnen en na een week weer naar huis.
  Vervolgens kreeg ik een forse rekening vanwege de ‘eigen bijdrage’.
  Dat was vreemd omdat ik het maximum reeds had betaald in de voorliggende maanden.
  “Ja” zegt dan de verzekeraar “maar wij kregen de rekening pas in maart en dus valt het onder de kosten van het lopende jaar”.
  Dan kun je daar tegenin brengen dat de zorg in het voorgaande jaar is geleverd maar dat wordt een cirkel die zich niet laat doorbreken.
  Ander voorbeeld; ik ben al twintig jaar onder behandeling bij een reumatoloog, gelukkig ben ik de laatste jaren in rustiger vaarwateren beland maar het blijft noodzakelijk dat ik tweemaal per jaar ter controle langs kom.
  Twee jaar terug moest ik ineens voor zo’n bezoek € 160,= betalen, bellen dus; hoe kan dat nou ik ben al twintig jaar onder behandeling en dat is nog nooit doorberekend.
  En dan krijg je als antwoord “ja dan was het eigen risico waarschijnlijk al op gebruikt”.
  Zelfs als je kunt aantonen dat het apekool is heb je maar gewoon te betalen.
  Je bent onderhand verplicht zelf een boekhouding bij te houden wat er aan medicijnen geleverd is en naar welke doktoren je bent geweest want je wordt genaaid waar je bij staat.

  Liked by 2 people

 16. De economie én BELASTINGEN dat is prio nr. 1! Als de economie inkakt komt er minder binnen bij de (R)overheid en in het Uitkeringsinfuus. Als het Uitkeringsinfuus droogvalt, breekt hier de PLEURIS uit! Dan wordt het misdadige beleid van Rutte cs. van de afgelopen decennia pas echt duidelijk / zichtbaar, op straat en in de media! De Hooivorken komen op straat!

  Like

 17. BigLJohn zegt:

  Via-via heb ik eens gehoord hoe het er aan toe gaat als er een nieuwe ambtenaar aangenomen word. Hem word te kennis te geven om vooral niet hard te gaan werken, maar eerder alles op zijn beloop te laten. Ze moeten zich niet dienend opstellen voor het publiek, maar deze eerder een keer meer terug te laten komen aan de balie. Maar een slim iemand had de oplossing gevonden voor dit euvel. Laat ze in de kantines van ambtenaren mijn speciale gehaktballen gaan verkopen. De zogenaamde AMBITIE-ballen ! Dat zou ambtenaren gaan veranderen in workaholics !

  Like

 18. flrckie zegt:

  LOONSVERHOGING is in feite een. ‘loonsverlaging’, alleen de fiscus heeft. hier. baat. bij, ( heb ik al eens eerder ‘vermeld’……..<~<~<~<~<~<~<~

  Like

 19. Mary zegt:

  Laat Geert Wilders nu al vanaf 2006 in zijn verkiezingsprogramma hebben staan als een van de punten “minder ministeries, minder ambtenaren” een van de redenen dat ambtenaren onmiddellijk anti PVV waren……….

  Liked by 1 persoon

 20. Rinske de Vries zegt:

  Ik heb 2x een aanslag gekregen, omdat ik ‘teveel’ zorgtoeslag had ontvangen, over 2018! Men weet bij de belastingdienst, nog beter dan ikzelf, wat mijn inkomen is! Of ze hebben niet juist berekend(kan, want het is een puinzooi daar) of hopen dat ik slaafs, gehoorzaam ga betalen… Ten eerste, hebben zij van de belastingdienst ervoor te zorgen, dat ik precies die toeslag krijg, waar ik juridisch recht op heb. Voorts probeert men 2x hetzelfde bedrag 265 euri, te innen, voor een ‘rekenfout’ die zij zelf hebben gemaakt! Ik zou van mijn baas een flinke reprimande /ontslag hebben gekregen, als ik steeds maar weer, dezelfde fouten maakte. Dit is nl. niet de eerste keer. Zelden krijg ik terug, ook niet van de inkomsten – belasting, betalen! Terwijl ik met pensioen ben, en de exacte bedragen /tegoeden bij de bank, al jaren bekend vóórgedrukt op het formulier staan! Makkie, voor de belastingdienst, dacht ik, welnee, alles weer invullen: tijdverspilling, voor mij, en voor de belastingdienst! Ergernis, temeer omdat de echt rijken, rijker worden, zij kunnen zich een deskundige veroorloven, die de ‘mazen van de wet’ kent, zodat er geen /te weinig belasting hoeft te worden betaald. Zelfs voor leden vh Koningshuis, worden ‘constructie’ ’s bedacht, om onder de ‘ belasting ‘uit te komen. En zich verrijken, door betaalbare woningen op te kopen, en duur te verhuren. De burger wordt, vooral door de’ bovenlaag’, voortdurend geplukt. Hardwerkende vaders(én moeders,) kunnen in de vakantieperiode op dit moment, een leuk uitje naar een pretpark of iets dergelijks, niet meer betalen Dankzij onze MP, die roept dat wij in zo’n prachtig land leven: hoezo, prachtig land? Dat was het, maar Rutte heeft in de regeringsperiode ”s, alles’ uitgekleed’, de zorg is noga g niet op het peil, wat het behoort te zijn. Lands veiligheid is : op één na de hoogste ‘tereuralarm’, wij leven ‘gewoon’ door, alleen wél met de gedachte in het ‘achterhoofd’, dat het hier of elders, zomaar kan gebeuren. Zie de ‘treinduwers’, messenstekers, allerlei criminaliteit, op klaarlichte dag. De steeds duurder wordende,eerste levensbehoeften, het ‘wegkijken’ als er iets door de autochtone burgers aan de kaak wordt gesteld! Het vooral ‘politiek correcte’ optreden, van diezelfde MP, én zijn navolgers (hoeft géén VVD – er te zijn,) om de dingen niet bij de naam te noemen. Op het tv-journaal worden ook allelei ‘verzachtende’, vervangende woorden /uitleg gebruikt, terwijl de feiten ernstig, zo, dat er een proces zou moeten volgen. Nee hoor, ‘verward’ persoon, niet toerekeningsvatbaar…. En intussen zijn wij ‘vreemden’ in eigen omgeving/land. Is er nou ECHT NIEMAND, die NIET INZIET, in de plaatselijke /landelijke overheid, die het gevaar van de steeds brutaler opererende ‘gelovigen’, van de barbaarse religie, die Islam heet??! Miljoenen slachtoffers hebben de ‘kromzwaard’ – dragers, sinds 1400j. gemaakt. En zullen daar mee doorgaan, omdat zij als ‘superieure’ volgers van Mohammed, alles wat niet moslim is, of onderwerpen, of onthoofden danwel doden met een slagers- mes, die zij bij zich dragen. Als de regering en alle naïeve, ‘goedmensen,’ niet willen inzien, dat onze Rechtsstaat /Democratie (is het allang niet meer) naar de ######”gaat, dan is een burgeroorlog de volgende” stap “, want er zijn genoeg autochtone, jongemannen, die onze vrijheden niet op willen geven, als de enige, overblijvende optie is: SLAVEN VAN DE ISLAM!!! Dat moeten we NIET willen!!

  Like

 21. Hovawart zegt:

  In de drukke winkelstraten in de grote steden van de West-Europese landen vinden we steeds meer winkeltjes en bedrijfjes waar geen hond naar binnen loopt of nog iets koopt, maar toch zoveel “omzet” schijnen te generen om in leven te kunnen blijven, het witwassen van drugsgerelateerde winsten tot een kunst verheven…….en de meesten rijden nog in hagelnieuwe auto’s die zelfs met twee keer modaal en een uiterst voorzichtig en spaarzaam uitgavenpatroon (Hollandse vrouw) slechts tot droomwens zullen blijven..de Pays-Bah is afgegleden tot een paradijs voor criminaliteit.

  Liked by 1 persoon

 22. Lambiek zegt:

  Lieden die roepen dat de overheid kleiner kan worden, zijn meestal de eersten die gaan piepen als de overheid zijn voorzieningenniveau daadwerkelijk vermindert. Bovendien zijn de overheidssalarissen zeker in de hogere echalons lager dan in het bedrijsleven. Daar staat tegenover dat het werk inhoudelijk boeiender is dan bij wijze van spreken in een koekjesfabriek.

  Like

  • Heniusz zegt:

   Juist dat basis voorzieningen niveau is in de praktijk al lager, soms zelfs veel lager. Politie is bijna niet meer aantoonbaar op straat aanwezig en om aangifte te kunnen doen moet je eerst een afspraak maken, kan ook alleen door de week tijdens kantoor uren. Dus inderdaad, het kan wel, kleinere overheid. Eerst eens afscheid nemen van dat legioen “beleidsambtenaren”, veel van dat “beleid” kan ik missen als kiespijn. Opmerking over de koekjesfabriek is nogal denigrerend voor de koekjes bakkers, de gemiddelde ambtenaar produceert namelijk alleen gebakken lucht, doe mij dan maar een verse Sprits!

   Like

   • Mary zegt:

    De gemiddelde gemeente ambtenaar zit ook nog het meest van de tijd te studeren op onze kosten, krijgt daar ook nog alle tijd en gelegenheid voor in werktijd en doet zo helemaal geen moer voor zijn/haar geld en als ze wat doen is het overgrote merendeel tegen de burger gericht.

    Like

 23. Lambiek zegt:

  Iedereen die de overheid overbodig vindt, verwijs ik gaarne naar Jemen of Somalië. Dit zijn landen zonder een functionetende overheid met een maximum aan prive-initiatief (krijgsheren).

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Ik verwijs liever naar socialistische/communistische landen met wel degelijk een overheid. Niet echter voor het volk.

   Liked by 1 persoon

  • Harry zegt:

   In mijn woonplaats heeft de gemeente een enorm nieuw gemeentehuis laten bouwen .
   Op de bovenste verdieping hebben ze , volgens een bevriende ambtenaar DIE WÉL ALTIJD KLAAR STAAT OM TE HELPEN EN ALTIJD IN DE WEER IS , een hele club totaal overtolligen gehuisvest .
   Daar wordt HELEMAAL geen enkele bijdrage geleverd , volgens hem .
   Weet je wat onze burgemeester wél voor elkaar gekregen heeft , die PvdA-lul ?
   Dat een gehandicapte jongeman , die een bericht van Wilders GERETWEET had ,
   ‘s morgens vroeg door vijf politieagenten geïntimideerd werd !
   Haast gearresteerd !
   De laffe rothonden .
   Gelukkig is zijn vader advocaat .

   Dankzij die linkse ambtenarij heeft de gemeente mijn dorp totaal ontzield !
   Alles wat nog leuk , oud en authentiek was is gesloopt of verziekt .
   Boeren weggetreiterd . Geen boerderij meer te bekennen ! Wel flat’s .
   En nu halen ze ook nog het asfalt van de dijk en wordt die bestraat met ouderwetse klinkers .
   De lantaarnpalen gaan weg en daar komen van die achterlijke nep-retro kutlampen voor in de plaats dien de wind hangen te slingeren en amper licht geven !
   Ergo , ze verzieken de boel en zadelen ons op met vooroorlogse nep-meuk !
   Miljoenen kost die waanzin .
   Maar voor meer parkeerplaatsen is geen geld !

   Ben je zelf ambtenaar ( geweest ) , lambiek ?

   Ik heb een bord op mijn kantoordeur gemaakt ;
   Daar staat op te lezen :

   Pas op voor de hond .
   Hij bijt .
   Speciaal ambtenaren , allochtonen en andere nuttelozen !

   Dit na zestig jaar ervaring met dat soort mongolen .

   Liked by 2 people

  • Heniusz zegt:

   Overbodig wordt nergens gezegd, maar de overheid moet wel dat doen waar ze voor is. De overheid/ambtenaar is er voor de burger, niet andersom.

   Like

 24. Pingback: De economie kan nog enorm groeien als de overheid stopt met graaien | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s