LONGREAD: Ik ben corona-crimineel. Ik heb namelijk vragen…!

Screenshot (22)

(Door: “Linsky”)

Waarom ziet niemand die enorme olifant in de kamer…?!

Ik val maar meteen met de deur in huis. Ook zal ik geen sociaal/psychologische verklaring voor dat onomstotelijke feit aandragen. De redenen zouden een scriptie in de omvang van een novelle gaan bedragen. Ik zit me al maanden het blauwzuur te ergeren aan alle kritiek, commentaren, inventiviteit en allerlei verklaringen die lieden aandragen voor wat de mensheid momenteel ‘overkomt’. Nog idioter is het feit dat psychopaten in de regeringen, mondiaal, wetten en nieuwe regels bedenken voor ‘sociale afstand. Wetten, waar geen zinnig mens zich op den duur aan kan houden. (overigens is dit al voorspeld in duizenden jaren oude boeken)

Het toppunt van infantiliteit is dat het volk, bij gebrek aan duidelijkheid door de overheid, ZELF invulling geeft aan de wijze waarop zij aan de krankzinnigheid van de regering denk te moeten voldoen… ‘Kijk eens hoe slim, inventief en grensverleggend we zijn…’ en zijn daar verdomme nog trots op ook! De burger zoekt zelf uit wat en hoe hij aan de idioterie moet voldoen en gaat daarmee de taak van de in gebreke blijvende overheid overnemen. Raar, want die betalen we in een democratie toch, als werknemer van het volk…?! Het mag evident zijn dat het de overheden goed uitkomt, want die brave burgers zullen door hun drukke bezigheden om anderen te controleren, aan te geven en terechtwijzen bij het niet navolgen van hun ’corona-regels’ geen olifanten zien.

Wel, ik kan iedereen geruststellen, er is ons niets onverwachts overkomen. Het is een goed doordachte wereldwijde coupe tot machtsovername om de gehele wereldbevolking onder totale controle te krijgen! Precies zoals we dat al meer dan 20 jaar schrijven. Nu is het zover.  Er is geen enkele sprake van toeval of overweldigende virussen. Ons lichaam bezit zo’n 800 miljoen virussen en miljarden bacteriën, meer zelfs dan we lichaamscellen hebben. En die doen hun best om de geestelijke, mentale en lichamelijke balans te handhaven voor een gezond leven. Zonder hen zou het leven niet eens mogelijk zijn. Ziek zijn is een verstoring van dat evenwicht! Alle ‘uitbraken’ en mutaties van dat corona, hebben een patentnr. Wat bewijst dat het door mensen is gemaakt, dan wel gemanipuleerd! Geen toeval dus.

Evenmin is het toeval dat in een wereld, die al duizenden jaren is verdeeld door ruzie, revoluties, oorlogen en politieke verschillen en zelfs op handelsgebieden oneindige strijd opleveren. Machtsblokken als de VS, Azië, Rusland, Arabië strijden al eeuwenlang met elkaar en zijn het werkelijk nooit ergens over eens!

Echter, nu er een virusje, minder gevaarlijk zelfs dan de jaarlijkse griep, heerst, is er een macht die alle nationaliteit en onoverkomelijke verschillen overstijgt en mondiaal boven alle staten, overheden en regeringen blijkt te staan. De olifant in de kamer!

Ineens is er geen verdeeldheid meer in de wereld en staan alle neuzen dezelfde kant op. Zelfs Poetin en Orbán, de enigen die wat mij betreft nog het voordeel van de twijfel kregen, staan met alle anderen overheden in het front om de krankzinnige corona-maatregelen desnoods met geweld af te dwingen. Op een schijnbaar enkele uitzondering na….

Toen John Magufuli van Tanzania de monsters van een geit, een kwartel en een papaja liet testen, is dat natuurlijk een leuke, vrolijke noot. Of dat Trump dreigt de WHO met definitieve stopzetting van de betaling en uittreding. Maar we moeten ons niet laten verleiden door de schijnbare tegenstellingen die er af en toe opflikkeren, want het behoort tot het ‘grote plan’.

We kunnen voorspellen dat er de komende jaren enorm veel conflicten gaan optreden tussen de grootmachten, de multinationals en de heel hoog geplaatsten. Waarom? Wel, omdat zij hun doel hebben gediend en zij uiteindelijk plaats moeten gaan maken voor de echte leiders, die de afgelopen decennia al klaar zijn gestoomd om de posities in het nieuwe wereldschaakspel in te nemen! De nuttige idioten hebben afgedaan. Zelfs het comité van 300 en de wereldtop van Rothchild’s, Morgan’s, Rockkefeller’s  etc. waren ondergeschikt en zullen het veld moeten ruimen om de Nieuwe Wereld Orde  te grondvesten.

Deze macht, die dit ‘spel’ al honderden jaren speelt en nu als ultieme wapen een nieuwe onzichtbare, eeuwige vijand, (zoals de strijd tegen terrorisme) tegen de totale wereldbevolking heeft ingezet, is de olifant die niemand lijkt te zien!

Ik heb dus wat vragen…!

Wordt corona gebruikt voor wereldwijde genocide?

Kennelijk ben ik niet bijster intelligent. Ik ben al oud en van de belofte “wijsheid komt met de jaren” merk ik nog steeds niks. Ik heb namelijk naarmate ik ouder word alleen nog maar vragen…

Dat wat ik ‘hoor’ te weten en de antwoorden die ik krijg, worden aangedragen door de staat, overheden, de MSM, de sociale platforms en door de ‘alternatieve’ media.
Alle ‘deskundigen’ van deze wereld vertellen me al jaren dat bij ziekte ALTIJD als eerste het immuunsysteem versterkt moet worden. De virologen, artsen etc. van deze tijd vertellen me dat virussen en bacteriën in principe alleen schadelijk kunnen worden wanneer er een onevenwichtigheid in de mens plaatsvindt, hetzij lichamelijk, dan wel mentaal.

Wel, waarom nemen dan letterlijk alle overheden op de wereld van pool tot pool uitgerekend 3 maatregelen die ons immuunsysteem juist uitermate verzwakken?
De mondkapjes verstoren per definitie onze normale dagelijkse behoefte aan zuurstof!
Daarnaast worden het juist verzamelcentra van virussen en bacteriën! Kortom, het verzwakt juist ons immuunsysteem.

Het ophokken van miljarden mensen is eveneens een absolute aanslag op ons immuunsysteem! De mens is een sociaal wezen en vindt zijn evenwicht, mentaal en lichamelijk, juist in sociale contacten en dagelijkse omgang met elkaar. Door het ontberen van die broodnodige contacten kunnen er geen uiterst belangrijke virussen worden uitgewisseld, zodat weer opnieuw de algemene gezondheid de mensheid enorm verzwakt. Nog afgezien van de praktische gevolgen, zoals werkeloosheid, oplopende schulden waar miljoenen mensen nooit meer uit komen. De onvermijdelijke zelfmoorden etc. Mijn punt mag duidelijk zijn. Kortom, het verzwakt juist ons aller immuunsysteem.

Tot overmaat van ramp geldt hetzelfde voor de wereldwijde ‘sociale afstand’! Dit is werkelijk de meest krankzinnige maatregel, waarbij ik me tot in den treure afvraag uit welk satanisch brein deze is ontsproten!!! Elke viroloog, dokter en werkelijk deskundige vertelt me dat die anderhalve meter een klucht is, omdat de wolken virussen en bacteriën wel 6-8 meter rondom ons heen hangen!!! Ook dit verzwakt dus juist ons immuunsysteem!

Het is duidelijk dat een normale maatschappij op die wijze nooit meer zal kunnen functioneren, en dat door het gemis van virus- en bacterie-uitwisseling de mensheid per definitie tot de ondergang is gedoemd!

En voor de duidelijkheid, ik verzin het niet zelf. Het zijn die virologen die onze overheden adviseren..! Vertellen ze de leiders iets anders dan het volk?! Zo niet, mag ik er dan van uit gaan dat onze ‘wijze’ leiders zelf medisch onderlegd zijn en tegen alle adviezen en logica in op eigen houtje desastreuze en totaal vernietigende maatregelen afdwingen?

Overheden hechten echter een zodanig belang aan het kunnen afdwingen van die maatregelen, dat ze zelf de grondwetten in veel landen, ook NL, in het geheim hebben aangepast… niet om de mens te beschermen, nee, om zichzelf juridisch te dekken en zonder enige restrictie te kunnen doen en laten wat ze willen wat maar in hun ernstig aangetaste breinen opkomt.

Kennelijk is men dus uit op de totale vernietiging van de mensheid!

Geen enkele maatregel is ter voorkoming van of herstel van de gezondheid van de mens.
Er waren jaren van wereldwijd 600.000 tot 650.000 doden door griep, dat hebben we eigenlijk nooit geweten, want niemand gaf daarom en het hoort bij de normale gang van het leven. Nu zijn er zelfs maar rond de 200.000 en de hele wereld ligt stil….. met alle desastreuze gevolgen van dien.

Ook blijkt dat de overheden liever miljoenen doden heeft, door griep, andere ziektes, honger, sociale zelfmoorden en de totale ondergang van onze beschaving, dan door corona?! (vreemd bij dit alles is dat griep dit jaar kennelijk niet de kop op steekt) Natuurlijk kan ik hier een trilogie van vragen over gaan schrijven.

Op heel veel vragen heb ik ook wel een antwoord, net zoals veel gezond, normaal denkende mensen. Maar niemand zal dat willen weten, en hoort het dus niet.

Maar toch wil ik graag besluiten met de laatste prangende vraag, eentje die me maar niet los wil laten; waarom dwingt de totale wereldleiding die ‘sociale afstand’ af, (die dus bewezen geen flikker te maken heeft met corona) door middel zelfs van de wet, voor de komende jaren en waarschijnlijk dus voorgoed????

Wat is de werkelijke reden?

Dat de meeste leiders complete psychopaten zijn, is geen geheim voor hen die al wakker waren. Maar in een totaal verdeelde wereld, politiek, handel, maatschappelijk en financieel, zijn de verschillen kennelijk in één klap verdwenen… ter wille van die kwetsbare oudjes?

Voor mezelf heb ik echt wel een aantal scenario’s en redenen in gedachten… en misschien is die zelfs wel buiten de planeet te vinden?!

Er is dus een macht aan het werk die duidelijk, onmiskenbaar boven alle wereldleiders staat!  De olifant die niemand schijnt te zien!

En mondiale macht, die in staat is in een volkomen verdeelde wereld alle neuzen de zelfde kant op te krijgen…….! En juist die macht is niet echt gek. Deze lieden hebben met alles wat ze doen een heel specifieke, goed doordachte bedoeling…

Dus nogmaals, waarom?!

Wat kan de reden zijn van een wereldwijde vernietiging van de totale economie, en wat rechtvaardigt een mondiale staat van beleg?! Mensen, denk er eens over na. Bekijk de puzzelstukjes aan informatie die u hebt eens en probeer ze eens aan elkaar te passen.. misschien dat we er met meer mensen achter komen.

Ik hoop het met heel mijn ziel en hart, want als we niet gaan begrijpen waarom alle overheden van de wereld eensgezind bezig zijn om de mensheid te vernietigen, zal de planeet werkelijk het complete domein van de dieren worden. En als ons de moeite en de wil ontbreekt, is dat meteen het eind van ons bestaansrecht!

Redenen voor sociale, lichamelijke afstand!:

– Door knuffelen komt oxytocine vrij, een hormoon dat de stofwisseling, spijsvertering én het immuunsysteem stimuleert. Ook dit is dus een bewuste een poging tot verzwakking van het menselijke immuun en algehele constitutie.

– Gewoonweg arrogante machtswellust van overheden. Pure verveling van de krankzinnig rijken die met hun geld en tijd verder geen raad meer weten en zich kapot vervelen, dus de mensheid als schaakstukken op hun bord gebruiken. Met als uiteindelijke resultaat een totale economische vernietiging, zodat ze hun gewilde en al lang geplande NWO kunnen afdwingen?

– Bewuste uitlokking tot massaal burgerverzet. Met het doel om de totale noodtoestand te rechtvaardigen, waarbij de gehele mensheid en elke overheid ondergeschikt wordt aan de dan heersende staat van beleg. Politie en leger nemen alle controle over, zoals in de VS de Fema alles overneemt.

– Of wordt het als chantagemiddel gebruikt totdat iedereen murw is. Oké, laat je vrijwillig vaccineren en dan mag je weer bij elkaar zijn! Natuurlijk zal elke weigeraar tot sociale paria worden gemaakt en de schuld krijgen van het vertragen het ‘nieuwe normaal’ en hun ‘vrijheid’..!

– Een valse reden tot verkrijgen van DNA van de totale wereldbevolking?

– Voorbereiding op elektronische en AI controlemiddelen.

Bijvoorbeeld mensen die ver uit elkaar staan zijn beter te scannen, zonder interferentie door de scans van personen in hun buurt. Gerichtere controle en eventuele vernietiging van een persoon, vanuit de ruimte. Er worden per slot niet voor niets 60.000 satellieten de ruimte in geschoten. Het vormt een ondoordringbaar elektromagnetisch veld rond de aarde, om niet te zeggen een perfecte ‘kooi van Faraday’! Alles kan er binnen worden gehouden en er kan ook niks in…!

Ver gezocht? Misschien.

Wat als de oorzaak buiten onze planeet ligt…?

Stel dat de ‘Grote Scheiding en Opname’ uit de eeuwenoude boeken helemaal geen mythe is.

Mensen zijn van nature zenders en ontvangers. We zijn levende zend/ontvangstmasten. De mensheid bestaat simpelweg uit schapen en wolven. Men kan elkaars jasje wel aantrekken, maar de innerlijke, intrinsieke frequentie/uitstraling van een mens kan niet gemaskeerd worden. Elk mens zendt een smal bundeltje straling uit. Op een frequentie die onmiddellijk herkenbaar is voor aliens die al honderdduizenden jaren meer aan beschaving hebben dan wij.

De overheden zijn al heel lang op de hoogte van hun bestaan en hebben zelfs met regelmaat contact met ze.

Omdat het bestaan van een overheid per definitie afhankelijk is van het hebben van onderdanen/slaven, is het logisch dat ze die niet zomaar zonder slag of stoot afstaan.

Een groep mensen is duidelijker zichtbaar. Het zou minder zoeken en minder energie kosten voor deze aliens als mensen dichter bij elkaar zijn. Feitelijk kun je er van uit gaan dat de regel, “soort zoekt soort” hier zelfs van toepassing kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan kerken, moskeeën, kloosters, yoga- en meditatiecentra etc.

Door de mensheid te dwingen meters afstand van elkaar te nemen en zelfs op te sluiten in hun huizen, wordt een dergelijke reddingsoperatie natuurlijk wel ernstig gehinderd! Tenminste….?!

Tenslotte mijn laatste vraag

Die is gericht tot mensen die de olifant ook ontwaren. Aan hen die met een open mind en de pathologische behoefte aan antwoorden blijven zoeken naar het waarom, wie en wat van de wereldomvattende gebeurtenissen van deze tijd. Het mag evident zijn dat het in de context van dit artikeltje niet mogelijk is alle facetten tot in detail te benoemen. Daarom hoop ik op een bijdrage van ideeën en inzichten van hen die wellicht meer informatie hebben en dieper kunnen zien.

Maar wat er ook aan de hand is, één ding echter staat vast; het heeft geen flikker te maken met corona of welke andere ziekte dan ook. Tenzij dat te vinden is in het ongeneeslijke zieke brein van overheden en hen die ze klakkeloos geloven….!

Krankzinnigheid kent echter geen grenzen…!

Door:
“Linsky”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

21 reacties op LONGREAD: Ik ben corona-crimineel. Ik heb namelijk vragen…!

 1. Julia zegt:

  Inderdaad krankzinnigheid kent geen grenzen. Door alleen maar te luisteren naar de welbekende corrupte virologen en de trekpop Rutte ziet elk weldenkend mens in dat al die maatregelen totaal niets met Corona te maken heeft. Toch zitten 7 miljoen Nederlanders naar de onzin van Rutte te luisteren en hebben blijkbaar niet het denkvermogen om alle puzzels eens in elkaar te zetten om zich er van te overtuigen dat al deze maatregelen de grootste onzin is. Het gaat inderdaad om de de nieuwe wereldorde. Vandaar dat alles bewust economisch kapot wordt gemaakt, mensen straks verplicht met Bill Gates gif moeten ingespoten en als gemaskerde onderdanige schapen naar de dictatuur van het zogenoemde nieuwe normaal te leven. Het is puur massale genocide omdat mondmaskers inderdaad het immuunsysteem verzwakken en totaal geen besmetting tegenhoudt als dat men alleen door het dragen de eigen bacteriën weer inademt en weinig zuurstof binnen krijgen. Hoeft men geen hoge medische opleiding voor hebben gehad. Dan nog te bedenken dat zelf gemaakte mondkapjes uit goedkope stoffen worden gemaakt waarvan de verf vaak giftig is. Hoe verkoopt Rutte en de zogenoemde virologen(?) dat er tot op heden nog steeds zorgpersoneel moet werken zonder beschermingsmiddelen? Nu te pas en te onpas burgers mondkapjes moeten dragen in OV maar niet inj drukke supermarkten, etc. Kortom het is een teken van onderdrukking om zoveel mogelijk boetes te kunnen uitdelen om de nog Nederlandse staatskas te spekken. Ze blijven de bevolking angst inzaaien maar voor mij persoonlijk is men de grootste domme sukkel die überhaupt nog naar deze onzin luistert laat staan deze op volgt. Ook de horeca, sportscholen zouden massaal de handen in elkaar moeten slaan een volledig open gaan mede omdat vele kleine ondernemingen toch al aan de rand van faillissement staan kunnen ze beter nog een flink graantje mee pakken. Het wordt tijd voor massale burger ongehoorzaamheid om te laten zien dat wij ons door dit soort waanzinnigen niet langer laten onderdrukken.j

  Geliked door 6 people

 2. Linsky zegt:

  We moeten ons geen illusies maken. Alle stukken op het wereldbord zullen vervangen gaan worden. Ook lieden als Bil Gates en co, grote organisaties als de WHO, VN, de Bilderbergers en zelfs het roemruchte Comite van 300 zal in discrediet worden gebracht en uiteindelijk worden aangepakt dan wel voorgoed verdwijnen, samen met vrijwel alle beroemde en beruchte figuren die dan de schuld zullen krijgen van alles wat er in deze wereld verkeerd is.

  Daarom is de MSM zo druk doende om de aandacht van het volk te foccussen op verder totaal onzinnige gebeurtenissen en stompzinnige besluiten van allerlei overheden. Natuurlijk moet het volk niet meer samenkomen, dan gaan ze redeneren en zelf denken. Natuurlijk moeten ze zoveel mogelijk opgehokt worden, wie binnen zit, kan niet zien wat er daar buiten gebeurd!

  De ‘grote opruiming’ is nabij! Het zal een gebaar zijn van ‘goede wil’ door de nieuwe machten die onze wereld gaan bestieren. Niet dat ze dat al niet deden, maar dan in volkomen openheid. Daarbij zullen erg veel mensen het veld moeten ruimen, want deze macht wil rust, orde en gehoorzaamheid van dat wat er overblijft, en meer dan 7 miljard vinden ze wel wat veel….

  De overgebleven mensheid zal opgelucht zijn met de nieuwe krachtdadige leiders en hen vereren als ware goden…

  De strategie van these-antithese-synthese heeft tot op de dag van vandag nooit gefaald.

  Waar veel mensen zich namelijk in vergissen is het feit dat de echte wereldheersers, die olifanten dus, nooit stukken op het schaakbord waren…! Zij zijn degenen die altijd al schaakten!

  Geliked door 4 people

 3. LUCIA zegt:

  @Linsky
  He.. he.. ik dacht even dat ik in de spiegel keek van mijn brein.. heerlijk er zijn nog mensen die niet alleen nadenken maar ook puntenverbinders zijn oftewel patronen herkenen in z.g. random fields of things happening.Je ziet het helemaal goed en er zijn idd wat vragen, ze willen ik denk zo wie zo iedereen die tegenwerkt elimineren. Verder denk ik ook de ouderen, want ze hebben onze lichamen nodig als batterijen voor het cyborg deel en jonge lichamen leveren sterkere/betere/ electro magnetische velden vanwege de hormoonhuishouding, simpel. Ik vermoed dat ze je na je 35e dan afdanken.. dan ben je bio-batterij af maar tot die tijd, ben je wordt je, slaaf van het systeem.

  Persoonlijk denk ik dat al die shitsatelieten van ze een dezer dagen gewoon naar beneden zullen storten want reken maar dat er buiten de planeet ook een oorlog gevoerd wordt. Ons DNA en het proeftuintje hier, is gewoon een speelbal van een aantal machten met tegengestelde belangen en het zou voor ons fijn zijn als er een groep is wiens belangen ook een beetje de onze zijn. In hoeverre dat zo is is een open vraag.
  Ik ben het met je eens dat Corona een middel is om de NWO op te zetten inclusief controle infrastructuur 5G o.a. het heeft geen flikker te maken met snellere i-net of cellphone verbindingen Cyrus Parsa geeft in zijn video’s en op zijn web-site heel duidelijk aan wat een leger van machines we gaan krijgen .Ik heb zelf, tijdens een vacantie rare kleine drones meegemaakt een was als een zwarte kogel met een soort veld erom heen, die kwam op me afgevlogen, zeer bedreigend door zigzaggend te rennen kon ik het net voor zijn en op tijd naar binnen vluchten ervoor, het kon ontzettend snel en op een hele rare manier, insect- oneigen van richting veranderen. Eerder was er een hele rare geel zwarte lego-achtige wesp naar binnen gevlogen kwam om me heen cirkelen dus ik zag hem heel goed en ik dacht.. what the…ik sloeg hem uit de lucht met een theedoek, kon het nergens vinden bleek het later in het afwasteiltje geslagen te hebben . het eruit gevist en op de tafel gelegd, even de kamer verlaten, ik zocht een klein doosje om het in te doen dat ding was totaal niet natuurlijk en toen ik terug kwam was ie weg.
  Daarom weet ik ook dat dit soort dingen bestaan, heb zoveel meegemaakt waardoor me de ogen geopend zijn. Ik heb het ook precies zo verwoord ( olifant in de kamer) ergens want ik probeer beetje bij beetje mensen ook wakker te maken en te attenderen op wat er gebeurd., maar wat de globalisten doen is allerlei agenda’s door elkaar te laten lopen, om de echte redenen te verdoezelen, ze maken mensen helemaal duizelig met gebeurtenissen en als je niet gewend bent in strategieën te denken en punten te kunnen verbinden/ patroondenken dan zie je het niet.
  Dit veroorzaakt ook dat mensen veel energie besteden aan zaken die er eigenlijk niet toe doen, de soort verdeel en heers zaken, bijvoorbeeld mensen van verschillende rassen tegen mekaar op zetten jong en oud tegen mekaar uitspelen… klimaat-gelovers v.s. klimaat-ontkenners en zo is er iedere keer wat, daarmee verstrooien ZIJ onze aandacht en verzwakken WIJ onze krachten.. want daar zijn ze bang voor. Nou Linsky. ben je nooit eerder hier tegen gekomen maar ben blij met nog zo’n deviante denker. daar kunnen niet genoeg van zijn..

  Geliked door 4 people

  • Linsky zegt:

   LUCIA zegt: 19 mei 2020 om 17:37
   Ik was hier al eerder hoor. 😀 Tik in het zoekveld: ‘Zoek naar artikel’ maar Linsky in, dan zie je mijn bijdrages alhier.
   Wil je ook kwijt in welk land het was dat je met die insecten-drones te maken kreeg?

   Like

   • LUCIA zegt:

    Een z.g. 3e wereldland waar ik op vacantie was , 2 jaar na die gebeurtenis las ik een artikel op het net ging over insectendrones en er stond in dat de labs die ze maken vaak in 3e wereldlanden gesitueerd worden, vaak onder het mom( of on the side) van drugslabs.

    Like

   • LUCIA zegt:

    Overigens Linsky zeer goed artikel!!

    Like

   • Linsky zegt:

    Dank je LUCIA zegt:
    19 mei 2020 om 22:56
    Weet je, eigenlijk was het bedoeld als een commentje. Maar omdat ik me nooit kan beheersen ontaarden die veelal in mini-novelles. Het opperhoofd Heer Bron alhier, ziet het dan liever als copy aangeleverd. 😀

    Voor als je mijn echte artikelen wilt lezen, die zijn naast die op het blog alhier, ook te vinden op mijn eigen website: http://diamental.nl./

    En op mijn FB ben ik ook nogal eens geneigd wat gal te spuwen, als ik het niet meer houd en wat stoom moet afblazen. 🙂 : https://www.facebook.com/linsky.dekroon

    Like

  • BM Fidel zegt:

   Drones als een zwarte kogel met een soort veld erom heen, zigzaggend… Je beschrijft hier een vliegend hert, een zeer grote maar volkomen onschuldige kever.
   Een geel/zwarte lego-achtige wesp… Dat is natuurlijk een dolkwesp van wel 5 cm lang (Megascolia maculata) die de larven van die kever op vreet. Niet zo onschuldig, ze zijn soms behoorlijk agressief en steken gemeen.
   Het lijkt me dat je overdreven bang bent van onbekende dingen en nieuwe ervaringen, wat ook uit de rest van je betoog naar voren komt.

   Like

   • LUCIA zegt:

    @BMFidel
    Je kent me niet, ik ben absoluut niet gauw bang, ik ken meer insecten dan jij waarschijnlijk ik ben fortuinlijk geweest, in die zin dat ik een heel aparte en zeer goede scholing heb genoten en als kind olv bioloog insecten bestudeert heb , niet in Nederland waar er praktisch geen insecten zijn maar een lekker warm land gedurende enkele jaren… dus FY. IK zeg je dat dat geen gewoon insect was, noch die wesp waar ik het over had .Ook de mensen die bij me waren, daar 30 jaar woonden kenden deze insecten niet en een van ze bestudeerde alles van vogels tot insecten. Ik was n.l. niet alleen toen deze dingen gebeurden dus bekijk het maar met je simpele analyses dit is geen aflevering van de Simpson’s. De reden dat ik wegrende was omdat ik op 1 been al 170 steken had van insecten van mug tot whatever (en ik geef je dezelfde behandeling die jij anderen geeft ) en ik had daardoor beginnende bloedvergitigings verschijnselen die ik gelukkig door alles wat ik mee genomen had, in de kiem kon smoren. Voordat je oordeelt obv enkele regels weet wel waar je het over hebt, stuk onbenul.

    Geliked door 1 persoon

 4. BigLJohn zegt:

  Waarom moet er gewacht worden op – het – vaccin dat helemaal geen toegevoegde waarde heeft. Een anti malaria middel schijnt goed te helpen maar word door de overheid verboden. Waarom ? Omdat er iets helemaal niet pluis is met dat vaccin. Een virus kan niet bestreden worden door een vaccin want een vaste waarde van alle virussen is dat deze muteren naar een andere versie. Corona 19 word dan in een klap Corona 20. We zitten al tientallen jaren vergeefs te wachten op een vaccin tegen Aids, het HIV virus dus, maar het Corona vaccin moet en zal iedereen krijgen, desnoods verplicht, en met een inentingspaspoort erbij. Niet alleen Nederland, maar de gehele wereld is knettergek aan het worden. Heel merkwaardig dit alles, nog nooit vertoond in de gehele geschiedenis van de mensheid (De bouwers van de toren van Babel uitgesloten). Dit is het werk van de Duivel zegt men wel eens. Tegen zo’n grote geestelijke macht is het vechten tegen de bierkaai.

  Geliked door 5 people

 5. Tistochwat zegt:

  Als er al ‘aliens’ bestaan, zijn dat demonen die in een heel oud boek worden vermeld.
  Hun leider heet Satan: ‘de vader van de leugen’.
  Lijkt me de meest logische verklaring voor de criminele, duivelse, kromme krankzinnigheid in de wereld.

  We zullen zien wat de waarheid is, als we mogen meemaken hoe het afloopt.

  Geliked door 5 people

  • Nemesis zegt:

   Zou der echte waarheid wel willen weten, aan de andere kant hoe het gaat aflopen, zal niet op een bijzonder prettige manier zijn, zie, als je wilt zien, wat er nu al gebeurt. Je ziet de olifant al flink te keer gaan, en dat die er ie, is voor mijn een feit, waar die ook vandaan komt. Als we zo arrogant zijn te denken, dat de aarde, onze planeet de enige is in dit oneindige universum, waar er dus iets als wij menselijke en dierlijke wezens rondopen, lijkt het mij dat we ons deerlijk kunnen vergissen. Daarbij ben ik een uitertst nuchter denkende mens, ik zie alleen wat ik zie, zonder mijn verstand te verliezen en in een psychose te raken. Ik zou zeggen, ik wil wel graag nog een tijdje genieten van de dingen die ik als mens leuk en fijn vind en daarbij de werkelijkheid niet uit het oog verliezen. Zoals gezegd ik zou de waarheid graag weten, of ik de afloop wil meemaken of zal meemaken, staat op een heel ander plan, en daar hoort het Gatesplan zeker niet bij.

   Geliked door 2 people

 6. Blaffertje zegt:

  Als ze aan het eind van dit jaar ineens als bij toverslag een vaccin hebben, kan je er gif op innemen dat het niet pluis is.
  Een goed vaccin maken, in zoverre die bestaan, duurt jaren.
  Als dat nu ineens binnen enkele maanden op de markt gebracht gaat worden, gaan ze mijn deur maar voorbij, want ik neem hem niet en als ze denken mij er op wat voor manier toe te kunnen dwingen, nou dan wens ik ze veel succes want dat gaat NIET gebeuren.
  De risico’s van een te vroeg uitgebracht vaccin zijn veelal erger dan de kwaal.

  Geliked door 4 people

 7. guusvelraeds zegt:

  Krankzinnigheid kent echter geen grenzen…!

  Inderdaad!!!!!!!!!!!!

  Like

 8. Republikein zegt:

  Mooi topic.

  Like

 9. Ivanneau zegt:

  Het plan van Gates om de wereld te vaccineren. Het doel is controle, controle, controle.

  Like

 10. HarryN zegt:

  De infantiliteit wordt nog eens duidelijk in een artikel van de Bangkok post van 20 mei 2020:
  Restaurateurs new normal, Restaurateurs adapt to new normal
  de 3 foto’s (weet helaas niet hoe ik ze hier moet uploaden) geven de stupiditeit volkomen aan, alsof virussen ( en bacterieen) nu wel wegblijven!!
  Een groot deel van de mensen hebben hier geen flauw benul hoe het nu echt zit.

  Like

 11. Bas zegt:

  De echte ccp-corona-criminelen

  Meer dan 100 landen willen een onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus, china heeft echter al veel bewijsmateriaal al vernietigd.

  Like

 12. Hebben zij het niet over de ‘olifanten’ waar ik in dit artikel naar verwijs…? De spelers, die zelf geen stukken zijn op het wereldschaakbord, zij die aan het bord zitten…?!

  Juncker spreekt overbuitenaardse leiders van andere planeten…:

  De Russische premier Dmitry Medvedev vertelt over buitenaardse wezens op aarde:

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s