Bisschop van Porto: Aanslag van Nice is het resultaat van “vooroordelen” van Europeanen

(Vertaling: E.J. Bron)

Manuel Linda, de bisschop van Porto (Portugal, foto), was van mening dat de terreuraanval op de basiliek in Nice “niet de strijd van de islam tegen het christendom is: hij is veelmeer het resultaat van die Europeanen, die het niet alleen maar verzuimen om de interculturele en interreligieuze dialoog te bevorderen, maar steeds opnieuw weer met hun vinger naar de religies wijzen.”

(lusojornal.com)

Hieronder het originele bericht op Twitter:

Het antwoord van een katholiek:

“Als katholiek uit Porto schaam ik me. Wie de kudde niet beschermt en de wolf, die haar aanvalt, rechtvaardigt, kan niet voldoen aan de eis van Jezus Christus, die zijn leven voor de kerk gaf. Pater Jacques Hamel werd vermoord, toen hij op 26-07-2016 op 85-jarige leeftijd in Frankrijk de mis opdroeg. Begrijpt u!!!”

Bron:
unser-mitteleuropa.com

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Blasfemie", "goedmenschen", "Islamofobie", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "religieuze dialoog", "Weg met ons!", achterlijkheid, Barbarisme, belangenverstrengeling, betutteling, christenhaat, cultuurrelativisme, demoniseren, Dhimmitude, Eurabië, Europa, Hypocrisie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, katholieke kerk, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse christenen, moralisme, Multiculti, Naïviteit, nieuw fascisme, Pacifisme, political correctness, Portugal, praatjesmakers, propaganda, Religie, Rotzakken, Terrorisme, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

44 reacties op Bisschop van Porto: Aanslag van Nice is het resultaat van “vooroordelen” van Europeanen

 1. MrDumass zegt:

  Vooroordelen bestaan niet, ik noem het levenservaring..

  Geliked door 1 persoon

 2. Yvonne zegt:

  daar gaan we weer zo n braakbal zal even zeggen dat het onze schuld is, nee gestoorde zij vermoorden ons en wij hebben er eigenlijk om gevraagd? wacht maar tot ze zijn kerk binnen stormen en hem hetzelfde lot wacht als de vermoorde mensen in Nice, de leraar en vele anderen

  Geliked door 5 people

 3. Bas zegt:

  https://cip.nl/50948-de-islam-beschouwt-christenen-en-joden-als-vijanden-van-allah

  “De islam beschouwt christenen en Joden als vijanden van Allah”

  De christenen hebben Mohammed niet geaccepteerd maar de Joden hebben noch Jezus, noch Mohammed geaccepteerd. Vanwege die afwijzing liggen christenen en Joden onder Gods oordeel en behoort men zich tegen beiden hevig te verzetten. Volgens een hadith vervloekte Mohammed op zijn sterfbed de Joden en de christenen omdat zij aanbiddingsruimten bouwden bij de graven van de profeten: ‘Toen het laatste ogenblik van het leven van Allahs apostel kwam, begon hij zijn khamisa over zijn gezicht te trekken, en toen hij het heet kreeg en buiten adem raakte, haalde hij deze van zijn gezicht en zei: “Moge Allah de Joden en christenen vervloeken, want ze hebben de aanbiddingsruimten bij de graven van hun profeten
  gebouwd” ’ (Sahih Bukhari 1:8:427).

  Een andere hadith beweert dat moslims de hel bespaard zal blijven doordat God Joden en christenen zal aanwijzen om hun plaats in het hellevuur in te nemen: ‘Abu Musa heeft verteld dat Allahs boodschapper (vrede zij op hem) heeft gezegd: “Als de dag van de opstanding komt, zal Allah aan elke moslim een Jood of christen toewijzen en zeggen: ‘Dat is je redding van het hellevuur’ ” ’ (Sahih Muslim 37:6665).

  Like

 4. vangie1206j zegt:

  Est een ongelooflijk geestesziek figuur is dat.
  Past goed bij de Paus ook zo,n lapswans en verrader van het Christendom.

  Geliked door 6 people

 5. Bas zegt:

  Een boek dat veel kwaadaardiger en haatzaaiender is dan welke cartoon dan ook…

  https://reactnieuws.net/2015/01/12/koran-roept-op-23-plaatsen-op-tot-oorlog-tegen-de-niet-moslims/

  KORAN ROEPT OP 23 PLAATSEN OP TOT OORLOG TEGEN DE NIET-MOSLIMS

  Om de woede over islamitische terreuraanslagen zoals die in Parijs, Brussel, Nice, Londen enz. in de gewenste politiek-correcte richting te sturen sloven de leugenmedia zich uit met verzinsels. Eén van de meest populaire verzinsels is: ‘Dat men mensen mag vermoorden staat niet in de Koran’, of nog, ‘terreur heeft niets met de islam te maken.’ De keiharde realiteit is echter, dat de Koran oproept tot moord en doodslag tegen niet-moslims op maar liefst 23 plaatsen!

  En doodt hen waar gij hen aantreft, op de plaatsen waaruit zij u verdreven hebben. Het ongeloof is erger dan de doodslag. Bestrijdt hen echter niet nabij het gewijde gebedshuis, zolang zij u daar niet bestrijden, maar als zij u toch bestrijden, doodt hen dan.” [2:190-191]

  Het algemene beginsel luidt : “Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.” [2:193, herhaald in 8:39]

  “O gelovigen, houdt geduldig vol en biedt geduldig weerstand en rust u uit voor de strijd en vreest Allah.” [3:200]

  “Zij die geloven, strijden op de weg van Allah, maar de ongelovigen strijden op de weg van de afgod. Bestrijdt dus de handlangers van Satan.” [4:76]

  “Strijdt dan op de weg van Allah, zonder een last op u te nemen tenzij voor uzelf, en spoort de gelovigen aan.” [4:84]

  Specifiek tegen degenen die de islam afvallig worden, is het vers : “Als zij zich van u afkeren, grijpt hen en brengt hen ter dood waar ge hen maar vindt.” [4:89] Tot op heden staat op geloofsafval de doodstraf.

  “Doch de straf voor hen die Allah en Zijn boodschapper bestrijden en verderf (= ongeloof) brengen in het land, is dat zij gedood worden of gekruisigd, dat hun beide handen of voeten afgehakt worden, of dat zij verbannen worden.” [5:33]

  “Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” [8:12]

  Nogmaals het algemene beginsel : “Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.” [8:39, idem als 2:193]

  “En treft voorbereidingen tegen hen, met wat gij hebt aan weerbaarheid en paardenmacht, om daarmee Allahs vijand te verschrikken.” [8:60]

  “O gij profeet, spoort de gelovigen aan tot de strijd.” [8:65]

  Het bekende “vers van het zwaard” luidt : “Doodt de afgodendienaars waar ge hen maar vindt, neemt hen gevangen en belegert hen en bereidt hun alle soorten hinderlaag.” [9:5]

  “Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.” [9:14]

  Zeer belangrijk voor de latere politieke instellingen betreffende de ongelovigen is dit vers : “Bestrijdt hen die niet geloven in Allah, noch in de Laatste Dag, en die niet verboden stellen wat Allah en Zijn boodschapper verboden hebben gesteld (= de heidenen), en hen die zich niet voegen naar de ware religie onder degenen aan wie de Schrift gegeven is (= joden en christenen), totdat zij uit de hand de schatting opbrengen in onderdanigheid.” [9:29] Dit is de grondslag voor het dhimmi-statuut, de als uitdovend bedoelde faciliteiten voor niet-moslims die voorlopig in de islamitische staat “gedoogd” worden, op voorwaarde van inachtneming van een reeks vernederende bepalingen en betaling van een hoge speciale belasting.

  “Rukt uit lichtbeladen en zwaarbeladen en strijdt, met uw bezittingen en uw persoon, op de weg van Allah.” [9:41]

  Voert oorlog tegen de ongelovigen en de huichelaars en pakt hen hard aan.” [9:73, ook 66:9, zelfde vers als in citaat 29] De “huichelaars” waren degenen die Mohammed zijn zin gaven en hem tot profeet verklaarden, Het bekende “vers van het zwaard” luidt : “Doodt de afgodendienaars waar ge hen maar vindt, neemt hen gevangen en belegert hen en bereidt hun alle soorten hinderlaag.” [9:5]

  “Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.” [9:14]

  Zeer belangrijk voor de latere politieke instellingen betreffende de ongelovigen is dit vers : “Bestrijdt hen die niet geloven in Allah, noch in de Laatste Dag, en die niet verboden stellen wat Allah en Zijn boodschapper verboden hebben gesteld (= de heidenen), en hen die zich niet voegen naar de ware religie onder degenen aan wie de Schrift gegeven is (= joden en christenen), totdat zij uit de hand de schatting opbrengen in onderdanigheid.” [9:29] Dit is de grondslag voor het dhimmi-statuut, de als uitdovend bedoelde faciliteiten voor niet-moslims die voorlopig in de islamitische staat “gedoogd” worden, op voorwaarde van inachtneming van een reeks vernederende bepalingen en betaling van een hoge speciale belasting.

  “Rukt uit lichtbeladen en zwaarbeladen en strijdt, met uw bezittingen en uw persoon, op de weg van Allah.” [9:41]

  “Voert oorlog tegen de ongelovigen en de huichelaars en pakt hen hard aan.” [9:73, ook 66:9, zelfde vers als in citaat 29] .

  “Rukt uit lichtbeladen en zwaarbeladen en strijdt, met uw bezittingen en uw persoon, op de weg van Allah.” [9:41]

  “Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun bezit en hun persoon gekocht in ruil voor het paradijs: zij vechten op de weg van Allah en doden en worden gedood.” [9:111] Degenen die djihaad zo graag verklaren als “ethische inspanning” of “mystieke weg” moeten eens uitleggen waarom men daarbij moet doden.
  De Koran-formule voor integratie in een niet-islamitische omgeving luidt als volgt : “Strijdt tegen de ongelovigen in uw omgeving, en laat hen hardheid in u vinden.” [9:123]

  Wat moet een moslim doen die aan de verleiding tot interkonfessionele dialoog blootstaat ? Dit : “Luistert niet naar de ongelovigen en bestrijdt hen met grote ijver.” [25:52] Dit verklaart waarom de wanhopige pogingen van pater André Deckers (inmiddels door de GIA vermoord) en anderen tot christelijk-islamitische dialoog zo weinig opleveren.

  “Verzamel hen die verkeerd deden, samen met hun vrouwen, en met dat wat zij vereerden in plaats van Allah, en stuur hen de weg op naar het hellevuur.” [37:22-23]

  “Wanneer gij de ongelovigen tegenkomt, houwt dan in op hun nek en wanneer gij onder hen een bloedbad aangericht hebt, bindt hen (= de overlevenden) dan in de boeien.” [47:4]

  En dit is de ongekuiste versie van het verhaal dat de islam de religie van de broederlijkheid is : “Mohammed is Allahs apostel. Zij die hem volgen zijn meedogenloos voor de ongelovigen maar mild voor elkander.” [48:29]

  Buiten de kategorie expliciete djihaad-verzen moet in dit verband ook het vers genoemd worden waarin Allah aan zijn volgelingen de heerschappij over de hele aarde toezegt. Bij het Laatste Oordeel danken de gelovigen Allah omdat Hij hun niet alleen het hemels paradijs maar tevoren ook de aarde geschonken heeft : “Zij zullen zeggen : ‘Lof zij Allah die Zijn belofte aan ons gestand gedaan heeft en ons de aarde heeft doen beërven, dat wij in het paradijs mogen wonen waar het ons belieft.’ Gezegend is de beloning van de gerechtigen.” [39:74] Mohammed en talloze latere theologen, van Ibn Taimija (ca. 1300) tot Allama Moham med Iqbaal, Maulana Aboel Ala Maudoedi en Ajatollah Roehollah Chomeini in deze eeuw, zullen daarom verklaren : “Alle landen behoren toe aan de moslims, want ze behoren toe aan hun God.” Verovering van andermans land is voor de islamitische wet slechts een teruggave aan de moslims van wat hun eerlijk toekomt.

  De strijd voor Allah wordt verheerlijkt, en het terugschrikken voor de strijd veroordeeld, in 9 Koranpassages, zoals
  “U is voorgeschreven te strijden, ook al is het met tegenzin. Maar mogelijk hebt gij tegenzin in iets, hoewel het goed is voor u.” [2:216]

  “Of meent gij, dat gij het Paradijs zult binnengaan zonder dat Allah diegenen onder u heeft leren kennen die strijd voeren, en de geduldig volhardenden ?” [3:142]

  “En indien gij gedood wordt op de weg van Allah, of sterft, dan is waarlijk de vergiffenis van Allah en de barmhartigheid beter dan wat gij vergaart. En indien gij sterft of gedood wordt, dan wordt gij tot Allah vergaderd.” [3:157-158]

  “Laten zij op de weg van Allah strijden, die het nabije leven verkopen voor het latere leven. Wie strijdt op de weg van Allah, en dan gedood wordt of overwint, die zullen wij een ontzaglijk loon geven.” [4:74]

  “Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, klaar voor de strijd, wendt hun dan niet de rug toe. Wie hun de rug toewendt, tenzij in een taktische beweging of om het moslim-leger te vervoegen, die haalt zich Allahs toorn op de hals, en zijn bestemming is de hel, een ellendige reis.” [8:15-16]

  “Zij die geloven en uitgeweken zijn (met Mohammed naar Medina), en die strijden op de weg van Allah met hun bezittingen en hun persoon, zijn hoger in rang bij Allah. En diegenen, dat zijn de gelukzaligen.” [9:20]

  “Indien gij niet uitrukt, zal Hij u straffen met pijnlijke bestraffing, en zal Hij een ander volk voor u in de plaats stellen.” [9:39]

  “Allah heeft van de gelovigen hun persoon en bezittingen hiermee gekocht, dat voor hen het Paradijs zal zijn, zodat zij strijden op de weg van Allah en doden en gedood worden, zoals toegezegd in de Thorah en het Evangelie en de Koran. Wie vervult zijn verbondsplicht beter dan Allah ? Verheugt u dan over de handel die ge met Hem zijt aangegaan. En dat is de grote gelukzaligheid.” [9:111]

  “De gelovigen zijn slechts zij die geloven in Allah en Zijn boodschapper en daarna niet meer twijfelen en die strijden op de weg van Allah met hun bezittingen en hun persoon. Diegenen, dat zijn de oprechten.” [49:15]

  Geliked door 3 people

 6. delamontagne zegt:

  Hij ziet er ook enigszins zelfgenoegzaam uitt
  , wellicht ook “verward” zoals de vredelievende islammers verward kunnen zijn ?
  Nee, die zijn oprecht in hun geloof van HAAT………………..
  De RK.-geestelijkheid lijkt mij over ’t algemeen genomen nogal verward wat de kennis van ’t geleuf van de Wrede en haat predikt.
  De haat predikers van de islam weten wel beter, zijn niet zo verward…………….

  Geliked door 2 people

 7. andre zegt:

  mooi dealtje gesloten……………..

  We hebben de 100 sustainable cities, een ideetje van de Rockefeller foundation en laat nu net in al deze steden het grand mufit/paus virus de boel opslot hebben gegooid. Amsteram, Rotterdam, Frankfurt, Londen, Barcelona, Parijs en nog veel meer.

  Geliked door 1 persoon

 8. Bas zegt:

  https://www.startpagina.nl/v/religie-spiritualiteit/religie/vraag/577480/koran-opgeroepen-ongelovigen-vermoorden/

  Wordt er in de koran opgeroepen om ongelovigen te vermoorden?
  Zo ja, waar exact?

  Ja, in de Koran wordt dit als een positieve daad afgeschilderd:

  2.191 En doodt hen (de ongelovigen), waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden.
  4.75 Laten derhalve zij die hun tegenwoordig leven voor hun leven in het hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.
  4.100 En wie van zijn huis weggaat, zijn land verlatend terwille van Allah en Zijn boodschapper en de dood achterhaalt hem – zijn beloning bij Allah staat vast
  4.101 Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u
  4.104 En toont geen zwakheid in de vervolging van dit (vijandige) volk.
  8.12 Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.”
  8.17 Gij doodde hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde. (<< dit levert hen een vrijbrief)
  8.65 O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen.
  9.111 Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs – zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood – een onfeilbare belofte in de Thora en het Evangelie en de Koran.
  48.29 Mohammed is de boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander.

  Like

  • Jules Vismale zegt:

   Dat al degenen onder de moslimextremisten, die deze moordplannen verkondigen uit de Koran, ZELF gruwelijk aan hun einde zullen komen en zij NOOIT EN TE NIMMER het paradijs van Allah ingaan! Dit soort moordenaars verdienen geen mededogen!

   Geliked door 1 persoon

 9. Mary zegt:

  Haha die “zijn” leven voor de KERK opgaf………..ah daar hebben we de Jezuïeten club oftewel Illuminati weer, er is geloof ik geen club die meer schade aan de wereld heeft gebracht als deze zeer machtige maar vooral demonische occulte club.

  Like

 10. Bas zegt:

  izzlamofobie?
  http://westerse-beschaving.org/is-islam-racistisch/

  Racisme In De Koran

  Racisme kan betrekking hebben op iemands religieuze keuze en als vervolg daarvan, zich als groep, superieur aan anderen beschouwt.

  Laat dat nu precies zijn wat de islam, haar bronnen en haar volgelingen door de eeuwen heen, consequent hebben gedaan. In theorie en praktijk, in de eerste eeuwen van de islam tot vandaag, zien moslims zichzelf als superieur aan ongelovigen.
  De angst om als ongelovig bestempelt te worden is gedurende de veertien eeuwen van haar bestaan een van de belangrijkste thema’s binnen de islam geweest. Men wil dan ook niet geassocieerd worden met:

  shirk (de zondige polytheïst],
  kafir (de onreine ongelovige),
  dhimmi (de inferieure jood en christen) en
  murtadd (de door satan verleidde afvallige).

  Verdelgen
  Termen als ‘verdelgen’ en ‘vernietigen’ in de koran hebben zonder uitzondering een negatieve lading en zijn niet slechts woorden uit een grijs verleden. Zij spelen elke dag een rol in dogma en praktijk. De koran met verzen die oproepen de ongelovigen te bestrijden of zelfs te vernietigen komen regelmatig voorbij. Dat moslims zich, zelfs in de 21e eeuw aan deze geboden houden, weet eenieder die wel eens een krant openslaat of naar een nieuwssite surft. De aanslagen met bommen, messen, auto’s, het institutioneel onderdrukken en verkleinen van christelijke en joodse minderheden in Arabische landen, de genocide op ongelovigen door de Islamitische Staat: de inferieure status van de niet – (of onvoldoende) gelovige is een feit dat niet valt te ontkennen.

  Like

 11. janszn zegt:

  Satan is in de kerk.

  Like

 12. Sinyo zegt:

  Deze uitspraak is een overduidelijk symptoom van een vergevorderd stadium van dementie.

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Zéér met u oneens!

   Deze uitspraak is pure dhimmitude en bewust kwaadaardig. Zeker geen symptoom van dementie. De aartsbisschop is zich er zéér goed van bewust wat hij zegt!

   Webmaster

   Geliked door 6 people

   • delamontagne zegt:

    Er zijn blijkbaar meer “goedige” Rooms-Katholieken, zelfs de zuster van de vermoorde priester.
    Las net op ’t [ alternatieve Fr nieuws…..]
    De zus van de vermoordde priester, Hamel in N-Frankrij ENKELE JAREN GELEDEN.

    :”DE ISLAM IS NIET ZO, HET IS EEN GOD VAN LIEFDE”.

    FranceTvInfo

    Like

   • delamontagne zegt:

    Ik hoor net van m’n vrouw dat die zus ook religieuze is.
    Dat verklaart weer een hoop.
    Noch HAAT, NOCH woede voelt zij…………..

    TÉMOIGNAGE. La sœur du père Hamel n’a « ni haine, ni colère »

    Like

   • delamontagne zegt:

    Hier is er nog een……………………

    De Aartsbisschop van Toulouse spreekt zich uit tegen de vrijheid van Godslastering.

    Monseigneur Robert Le Gall wil niet dat men langer Religies bespot om niet meer olie op ’t vuur te gooien.
    Religies kunnen niet straffeloos worden bespot.
    In de nasleep van de aanval op de basiliek Notre-Dame in Nice – waarbij drie mensen omkwamen, waaronder de koster van de kerk – zou de aartsbisschop van Toulouse niet langer willen dat het recht op godslastering blijft bestaan.
    “Je ziet het resultaat dat het geeft”

    https://www.valeursactuelles.com/societe/caricatures-larcheveque-de-toulouse-se-prononce-contre-la-liberte-de-blasphemer-125219

    Geliked door 1 persoon

   • Yoshidepossi zegt:

    Bertus, je hebt volkomen gelijk! Het is kennelijk in de lijn van de Roomse Kerk om terig te keren naar de Inquisitie-periode. Paus Franciscus is dezelfde mening toegedaan…kennelijk met de gedachte: if you can beat them, join them….de Kerk was sowieso zeer behulpzaam om Nazi’s een veilig onderkomen te bieden..

    Geliked door 1 persoon

   • Sinyo zegt:

    Waarde Webmaster. U gaat uit van de letterlijke betekenis van dementie.
    Dat was verre van mijn bedoeling. In eerste instantie welde bij mij op, hetgeen u weergeeft met púre dhimmitude en bewust kwaadaardig. Allenig verwoordde ik dat anders.
    Dat leidde tot algemeen onbegrip (gezien de 4 likes), wat ik (nu) wel begrijpen kan.

    Like

  • Bas zegt:

   Een spirituele, zweverige ‘heilige’ pipo die geen besef heeft vd werkelijkheid.

   Geliked door 2 people

  • delamontagne zegt:

   Dan hebben we hier in Fr zeker ook ’n flink aantal dementieën onder de bisschoppen.
   Sommigen gelijk die in Oporto, anderen spreken andere taal uit………..
   Kerkscheuring op komst ?

   Geliked door 1 persoon

 13. koddebeier zegt:

  De bisschop van Porto net zo debiel als z’n seniele baas in het vaticaan

  Geliked door 2 people

 14. Peter zegt:

  Gek vinden dat de kerk zwaar op zijn retour is,kijk waar ze voor staan.

  Geliked door 2 people

 15. oudmarinier zegt:

  ARSCHLOCH !!!!

  Geliked door 2 people

  • droevige mof zegt:

   Dat was ook mijn eerste gedachte in het Duits.
   Ik stel me voor dat hij de vier kinderen van de onthoofde moeder vertelt dat het haar eigen schuld was. Ze was niet open genoeg voor een vreedzame dialoog. Jezus maakte dezelfde fout, hij was ook niet tolerant genoeg.

   Geliked door 1 persoon

 16. Julia zegt:

  Ik kan er kort over zijn. Je kunt je schamen als je überhaupt nog een voet in een katholieke kerk zet omdat blijkt dat zelfs de Paus de Islam verdedigt. Maar ja de katholieke geestelijke waar misbruik van minderjarigen ook niet vreemd voor is.

  Geliked door 2 people

 17. BigLJohn zegt:

  De katholieke kerk doet haar uiterste best om nog veel verder in de problemen te komen. Al die schandalen en rare uitspraken, en nu weer de schuld bij ons leggen vanwege die aanslagen door Moslims, terwijl de Paus die een Islamlover is gebleken….Ze hebben hun eigen graf al gegraven en moeten er alleen nog even inspringen. Gezien al die schandalen had het allang over en uit moeten zijn. Al die kerken die al gesloten zijn, en al die gelovigen die zich al hebben laten uitschrijven. Ik snap er geen moer van dat de katholieke kerk nog steeds bestaansrecht heeft. Ik wil niets meer te maken hebben met de katholieke kerk, zij die de Duivel aanbidden en Gods wetten vertrappen !

  Geliked door 4 people

 18. Jean zegt:

  Van een lul gesproken…

  Geliked door 1 persoon

 19. Gienekehado St. zegt:

  Ik wens die SOEPJURK een fijn GENOEGEN met het Zwaard van Satan!!

  Geliked door 2 people

 20. yoshidepossi zegt:

  heb aan de commentaren helemaal niets toe te voegen…wat ik me wel afvraag is dat als elk weldenkend mens dit zo ziet, waarom nog steeds geen PVV-FVD meerderheid…

  Geliked door 2 people

  • antiislamnu zegt:

   Omdat de meeste Nederlanders dit soort sites niet bezoeken zij zijn gehersenspoeld door de leugen media en een groot deel is te achterlijk om verder te kijken dan hun neus lang is

   Geliked door 1 persoon

 21. Bas zegt:

  De realiteit die de bis-schop-onder-zijn-kont niet wil zien.
  Ranglijst Christenvervolging 2020 vol met mozzlimlanden….

  Hoewel Noord-Korea voor het negentiende jaar op rij de Ranglijst Christenvervolging aanvoert, zijn de verschillen in de top 5 minimaal. Er worden verschillende vormen van vervolging onderscheiden. In Noord-Korea houdt de overheid christenen onder de duim, terwijl in Afghanistan vervolging komt uit de islamitische gemeenschap en door islamitisch extremisme. In Somalië is dat ook het geval, waar groeperingen zoals al-Shabaab een openlijke agenda heeft om christenen uit te roeien. In Libië zorgt complete anarchie en instabiliteit dat christenen het zwaar hebben.
  In sommige landen, zoals China, Eritrea en ook Noord-Korea, komt geloofsvervolging van de overheid, die regelmatig gepaard gaat met geweld. In het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië, Oost-Afrika en de Sahel vormt de opmars van militante islamitische groeperingen de voornaamste aanjager van vervolging. Dees: “Het is een ontzettend complexe situatie in Afrika, als je alleen al bedenkt dat er meer dan 25 verschillende islamitische groeperingen actief zijn in verschillende delen van de sub-Sahara.”

  https://visie.eo.nl/artikel/2020/01/ranglijst-christenvervolging-2020-bekendgemaakt

  Geliked door 1 persoon

 22. J. C. Th. Köhler zegt:

  “Pater Jacques Hamel werd vermoord, toen hij op 26-07-2016 op 85-jarige leeftijd in Frankrijk de mis opdroeg.”

  Ook het opdragen van de mis is een belediging voor een rechtgeaarde moslim, want het bewijs dat geloofd wordt in een andere god dan allah.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Geliked door 1 persoon

 23. verwardeman zegt:

  Totaal van de pot gerukte gutmensch , onherstelbaar geschift.

  Geliked door 1 persoon

 24. saddy zegt:

  Op “alleen maar verzuimen om de interculturele en interreligieuze dialoog te bevorderen” staat de doodstraf?
  Hoogstwaarschijnlijk afgestudeerd aan de UvA.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s