Waarom er zoveel moslimknuffelaars zijn….!

Gastbijdrage door Linsky

 Dat zouden we eens af moeten vragen!

Als je het nieuws en de gebeurtenissen goed in de gaten houdt, valt steeds op dat de overheden, vooral politici en rechters, nogal welwillend staan tegenover de wereldwijde, massale cultuurverrijking en de daarmee gepaard gaande opkomst van de sharia. Zozeer zelfs dat ze dit soort krankzinnigheid aan het volk opdringen en tegen elke prijs verdedigen. De wijze waarop de MSM geïnstrueerd wordt middels verdraaiingen, manipulaties en zelfs glasharde leugens ten aanzien van de hele multi-cult de volkeren te belazeren spreekt toch voor zich, nietwaar? 

Om nog maar te zwijgen over al die gevallen waarin justitie weigert of niet in staat blijkt de daders van kinderverkrachting aan te pakken.

Is dat enkel om hun pluche en rechterlijke posities te behouden….lijkt me sterk, want door deze opstelling zijn die juist eerder in gevaar. Teveel mensen worden wakker en ageren en demonstreren tegen deze waanzin.

Wat is het dan wat zo ontzettend belangrijk is dat deze gruwelijke opzet met alle geweld afgedwongen moet worden?

De sharia!…..

Dit maakt pedofilie en vrouwenmishandeling namelijk legitiem!

Deze zieke pedofiele misdadigheid is overal ter wereld tot in de hoogste regionen doorgedrongen. Vrijwel alle leiders, overheden en machtigen zijn zo door en door verrot, dat ze allemaal chantabel zijn.

Op subtiele en heel wat minder subtiele wijze wordt al heel lang gezaagd aan de poten van de stoel waarop de samenleving berust,…de hoeksteen, het gezin.

Kinderen worden steeds meer geïndoctrineerd en geconditioneerd om klaar gestoofd te worden voor de grote slemppartij die deze zieken voor ogen staat en waar ze kwijlend naar uitzien. Ouders worden steeds meer en meer van hun ouderlijk gezag ontdaan. Onder het mom van ‘kinderbescherming’ worden ouders met volslagen uit de lucht gegrepen argumenten en valse voorwendselen uit de ouderlijke macht ontzet, waarbij de kinderen dan worden uit geleverd aan de pedofiele instellingen, te weten vaak gezinnen die al door hun misbruik bij justitie bekend zijn!

Ouders die zich hiertegen verzetten en te veel ophef maken, krijgen te maken met zware intimidatie en zelfs geüniformeerd machtsvertoon, zoals in het geval van Ben van de Brink. In enkele gevallen zelfs met gevangenisstraf.

Hier dus in ons eigen land! Het beperkt zich echt niet enkel tot Amerika, Oostenrijk, Duitsland etc., waar de rechters verkrachters van kleine kinderen vrijspreken met het zieke argument dat het nu eenmaal in hun cultuur zit.

Of de bende daders vrij laat, omdat het slachtoffer psychisch instort en daarom niet meer in staat is een samenhangend relaas te doen van haar verkrachting en mishandeling. (Waarbij natuurlijk onmiddellijk de gedachte opkomt dat men voortaan dus ongestraft kan moorden, het slachtoffer is dan immers helemaal niet meer in staat iets in te brengen.)

Iedereen die dit soort blogs leest weet waar ik op doel……..

Uit allerlei berichten, uitspraken van rechters en politici blijkt duidelijk dat er van bovenaf, uit eigen kringen (of erger nog, uit eigener beweging) enorme druk wordt uitgeoefend dit soort zieke uitspraken te doen.

Wie is gebaat bij dit soort ongefundeerde, onredelijke, volslagen van de pot gerukte argumentaties ten gunste van pedofielen, verkrachters en vrouwenmishandelaars?

Juist… heel duistere figuren achter de schermen aan de top en in ieder geval met heeeeeel erg veel macht en invloed.

Natuurlijk wil men een massale immigratie van cultuur-verrijkers. Zij brengen de sharia immers mee. Als zij eenmaal met velen zijn, kunnen ze op ‘democratische’ wijze de sharia afdwingen en pedofilie en mishandeling gelegitimeerd en gefaciliteerd in praktijk brengen.

Verklaarde Donner niet grijnzend dat als er maar genoeg stemmen voor waren dat het geen enkel probleem zou zijn de sharia in Nederland in te voeren?!

Zelfs moord op vrouwen en meisjes wordt door de sharia gedekt!

In sommige gunstige gevallen komt de verkrachte en mishandelde vrouw (met baby) er vanaf met een gevangenisstraf van 12 jaar….! (in plaats van de doodstraf)

Als de invoering van de sharia eenmaal een feit is….Wel, geen enkele hooggeplaatste die dan nog bang hoeft te zijn. De wet dekt dan immers het zieke handelen.

Bedenk, zij hebben de macht, het geld, het goud en de wapens….en de massa al als slaaf.

Nu willen ze ook onze kinderen…met de wet in de hand!

Ook in ons eigen land hebben de pedofielen enorme macht. Zoveel dat zelfs ministers geen vat hebben op veel van deze lieden. Dit kan enkel verklaard worden door pure chantage! Precies ook de reden waarom er steeds opnieuw wetten doorgevoerd kunnen worden, waar letterlijk ieder zinnig mens op tegen is.

Agenten en andere uitvoerende machten handelen normaliter niet op basis van zelfstandigheid. Zij volgen orders op, bevelen en richtlijnen van bovenaf! Volg de lijn…en je komt vanzelf uit bij het ministerie, de regering. Daar wordt het beleid gemaakt, de strategie bepaald en met welke tactieken deze dient te worden uitgevoerd.

Men heeft daar blijkbaar lang geleden al bedacht; laten we de sharia invoeren en uit naam van Allah zelf kunnen we dan kinderen verkrachten en vrouwen vermoorden.

Per slot van rekening bewijzen door de overheid gefinancierde studiereizen dat de islamitische cultuur superieur is aan die van het Westen.

Natuurlijk dat overheden ‘onderbuikgevoelens’ van de immigratie nachtmerrie omzetten en de ‘cultuurverrijking’ ons voorschotelen als Paradijselijke Droom! …Hun natte droom!

De moslimstelling dat Allah’s macht boven die van mensen staat, moet politici, pedofielen en soortgelijke zieken wel aanspreken, nietwaar? Het is namelijk ongelimiteerde macht!

Gelukkig zijn zij die dan op het pluche zitten.

Geen wonder dat er zoveel moslimknuffelaars zijn!

Misschien dat al die politiek correcte moslimknuffelaars eens na zouden moeten denken over hun eigen verantwoordelijkheid en de hier beschreven gevolgen van hun keuze.

Je kunt natuurlijk ook gewoon wachten tot het je eigen dochtertje is dat door een man of zes wordt verkracht….dan is het inderdaad pas jouw zaak!

Heeft de voorkeur van het hypocriete tolerante links soms iets van doen met een overgebleven nostalgisch verlangen naar ongebreidelde seks, overgebleven uit de jaren 60? Je weet wel, die tijd toen men vrijheid van seks en onverantwoordelijk leven opeiste. De tijd waarin vrouwen en mannen als slaafse hoeren alles en iedereen naaiden. Volledig onderworpen en naakt aan de voeten van hun goeroes lagen. Zelfs hun kleine kinderen aan deze geperverteerde zieke geesten uitleverde?

Pedofilie was toen niet echt een gebruikelijke aanduiding, maar werd wel constant in praktijk gebracht. Duidelijk is in ieder geval wel dat men in die tijd enorm veel geslachtsziekten opliep…waarvan we nu inmiddels wel weten dat er heel wat hersenen door zijn aangetast!

Daarom is het natuurlijk eens zo erg dat uitgerekend veel dat die geperverteerden uit die tijd nu ook nog eens op het pluche zitten en zelfs Europa dicteren!

Krijgt dat linkse verdorven schorem nu weer voor de zoveelste maal de kans de zedelijke normen in de wereld te dicteren? Nu uit naam van Allah en de sharia?

Kindermisbruik is een van de oudste misdaden tegen de menselijkheid!

Men deed het al duizenden jaren geleden…

De farao’s deden het…

De kruisridders deden het…

De kinderkruistochten moeten een waar festijn zijn geweest!

De feodale overheersers deden het. Denk hier ook aan het maagdenrecht dat zij zich toe eigenden. Een van de reden waarom in die tijd vaak kinderen ook in Europa al tot huwelijk werden gedwongen was, dat de leenheer vaak het eerste recht had met de maagd/bruid naar bed te gaan!

De goeroes deden het en als ouderen slaafs genoeg waren mochten zij samen met de meester ook eens aan de kinderen plukken. Vormde ook niet echt een moreel bezwaar, want vrijwel niemand wist nog welk kind van wie was.

Zeden, normen en ethiek hebben de ongebreidelde zucht naar sensatie, seks en geweld altijd al hinderlijk in de weg gestaan. In het verleden hebben veel zieke lieden met de meest verdorven argumentatie hun lusten toch kunnen botvieren, onder bescherming van de wet, de justitie en de overheden. Waarbij men zelfs niet schroomt om de aangevers en onderzoekers van de pedo-netwerken zelf vast te zetten, zoals is gebeurd in de Zandvoortse zaak!

Eerlijk gezegd zie ik dus weinig verschil met de tegenwoordige tijd! Want veel van onze overheden blijken dit ook allemaal te doen, gezien de overstelpende publicaties van de laatste jaren.

Zelfs pedofielenpartijen trachten tegenwoordig openlijk het ‘recht op seks’ af te dwingen voor kleine kinderen…!

De sharia biedt ons dit alles aan en nog meer….totale heerschappij over kinderen en vrouwen en zelfs hun leven! Maar bovenal natuurlijk de onbegrensde vrijheid van seks met kinderen. Zoals al eerder gezegd, zelfs in Europa eerbiedigen we hun ‘cultuur van kinderverkrachting’, blijkens de vrijspraak die keer op keer door de rechters wordt uitgesproken.

Allah, die per slot van rekening God is, proclameert dat en zijn profeet doet het….wie zijn wij dan om dat te veroordelen?

En dat alles in naam van tolerantie en afdwingen van ‘gelijkheid’ voor iedereen…………..

We hebben nu nieuwe argumenten!

Leve de sharia!

En de hypocriete linxsen* juichen en klappen,…ze hebben er ook wel 50 jaar op moeten wachten.

 Daarom dus dat er zoveel moslimknuffelaars zijn!

 

********************

Ps.

Als men niet onder veroordeling uit kan, is het wel mogelijk dat pedofielen in een bestuur blijven zitten. Raadslid en oud-wethouder Martin van Meurs uit Arnhem heeft zelfs een zak geld van de gemeente gekregen. Hij heeft voor bijna 19.000 euro bruto aan raads- en onkostenvergoeding ontvangen.

‘Ook als veroordeelde mag je raadslid blijven,’ laat een gemeentewoordvoerster weten. Van Meurs vangt ook de komende twee maanden, de tijd dat hij nog vastzit, een vergoeding van bijna 1.900 euro bruto per maand.???

Het pedofiele raadslid vindt ook dat hij de stad Arnhem nog veel te bieden heeft en zegt bovendien het geld van de raadsvergoeding nodig te hebben

Een veroordeelde betaalde pedofiel….die mede heerst over de bevolking van Arnhem?

Kan deze samenleving nog zieker/gekker worden?

* Linxsen; Van oorsprong veelal Hippies, Bloemenkinderen, sekteleden, communes etc. die elke verantwoordelijkheid voor zichzelf, anderen en de maatschappij verwierpen. Zich suf neukten en verslaafd raakten aan drugs, en door overmatig gebruik er van een veelheid geslachtziekten opliepen. Ten gevolge daarvan hield men gedegenereerde hersens en genitaliën over, wat in een aantal gevallen resulteerde in dwaasheid en waandenkbeelden  en de daaruit voortvloeiende irrationele wens, dat men verantwoordelijk zou kunnen zijn voor anderen!

Door de alom heersende kuddementaliteit en massapsychose was het mogelijk dat een groot aantal van deze ernstig zieken plaats konden nemen op het pluche. Enkele voornaamste speerpunten in hun vaandel zijn; Evenwichtige verdeling, waarbij dat bij voorkeur dient te gebeuren tussen hun linker en rechterzak. Echter in hoofdzaak, tolerantie, doormiddel van gedwongen acceptatie van totale controle onder de sharia, met uiteindelijke doel massale zelfvernietiging onder de islam.

Ook het ontbreken van elk ethisch en kritisch vermogen is te wijten aan de ruggengraatloosheid, veroorzaakt door ongelimiteerde seks, zelfs met kinderen.

Overigens is het een algemene misvatting dat deze lieden naïef zouden zijn! Het begrip, taqqiya hadden zij al opgedaan tijdens de ontsporingen in Oosterse communes. Hoogst waarschijnlijk ook de plaatsen waar het zaad der zelfvernietiging in hen werd gezaaid.

Allemaal wat overdreven…of ongeloofwaardig? Wel, volg dan de onderstaande links.

http://zaplog.nl/zaplog/article/marcel_vervloesem_en_de_zandvoortse_kinderporno + Video’s

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/2905962/2011/09/14/Kinderporno-raadslid-krijgt-zak-geld-van-gemeente.dhtml

https://ejbron.wordpress.com/2011/11/27/12-jaar-gevangenisstraf-voor-verkrachte-afghaanse-video/

http://sp00kje.nl/?p=9102

http://www.argusoog.org/2011/11/oproep-aan-alle-bureau-jeugdzorgslachtoffers/

http://www.argusoog.org/author/arend-zeevat/

http://www.argusoog.org/2011/11/onrechtmatige-arrestatie-ben-van-den-brink/

http://www.klokkenluideronline.nl/

http://www.verontrustemoeders.nl/pagina49.html

Video’s:

ARD N24 – Ritueel Kindermisbruik;

http://www.youtube.com/watch?v=69f39WTLQ_E

SATANISME : SATANS BLOEDERIGE LERING 1/5;

http://www.youtube.com/watch?v=9YBhGJMECaA&feature=fvwrel

satanisme en kinderoffers;

http://www.youtube.com/watch?v=5WN4bF1YCCQ

Micha Kat’s Urgent Call 7 – Endgame Demmink & Co;

http://vimeo.com/32781910

Alle verkrachters in Oslo zijn niet Westerse vreemdelingen en asielzoekers;

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OwjnRgI6rEQ

Geplaatst door:

Linsky

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen, political correctness, sharia, Socialisten. Bookmark de permalink .

29 reacties op Waarom er zoveel moslimknuffelaars zijn….!

 1. PSYCHOLOGISCHE VERKLARINGEN VOOR DE LINKSE MULTICUL-POLITIEK VAN ISLAMISERING EN WAAROM ER ZOVEEL MOSLIM-KNUFFELAARS ZIJN

  – Links heeft via de Resolutie van Straatsburg (Oliecrisis 1973) islamitische massa-immigratie afgesproken in ruil voor olie, toont Bat Ye’or aan in haar boek Eurabia. De afhankelijkheid van Arabisch olie wordt gebruikt door de olielanden om via EU en VN Europa te islamiseren.

  – Ideologisch gesproken gaat links uit van een klassenstrijd tussen onderliggers of “armen” die beschermd moeten worden tegen bovenbazen of “rijken”, tegenwoordig in termen van de “zwakste schouders” tegenover de “meest draagkrachtigen” (werknemers tegen werkgevers). Als zodanig is links gericht tegen de gevestigde orde, en daar zit een match met de islam, die eveneens beoogt de (niet-islamitische) wereldorde omver te werpen.

  – Het is niet zo dat linksen zichzelf behoeven te rekenen tot de slachtoffers van machthebbers. Bij de oude socialisten waren in principe de arbeiders de slachtoffers met als vijand de kapitalist. De binnenstromende moslims zijn voor links de nieuwe zieligen met als vijand Geert Wilders. Zoals voorheen beoogd werd het geestelijk leven van de arbeidersklasse te verheffen, zo gelooft links tevens de islam te kunnen hervormen (“Europese islam”, “gematigde moslims”) door de islam te paaien met gunsten (zelfcensuur, zelfislamisering).

  – Links vindt zich “kosmopolitisch”, wat neerkomt op cultuurnihilistisch, en daarom moeten alle andere gelijkwaardig geachte culturen binnen mogen stromen. Het linkse dogma is dat alle culturen vreedzaam kunnen samenleven. Links dogma betreft de maakbare waarheid, net zoals dat bestaat in de islam. Links is anti-nationalistisch dus hoe meer Nederland ontkend wordt des te beter.

  – Links heeft een zwak voor collectiviteit zoals die zichtbaar is binnen de islam. Linkse sociaalheid en humaniteit gelden bij klassiek links (communisten) slechts totdat zij de macht hebben, want daarna worden ze juist wat ze zeiden te bestrijden: dictators (vroegere DDR, Sovjet-Unie, Cuba, thans China).

  – De West-Europese en Nederlandse cultuur is nog niet vrij van het oude calvinisme, waarin veel linksen zijn opgevoed. Het calvinisme is doortrokken van expliciete zelfhaat (zie de geschriften van Calvijn). Mede deze geest leidt bij linksen tot afwijzing van eigen culturele identiteit. Links heeft een onbewust minderwaardigheidsgevoel (dat in ethische hoogmoed wordt gemaskeerd). Dit wordt geprojecteerd op de doelgroep moslims zijnde slachtoffers, die tegelijk Nederland veroveren (bevrediging van links cultuurnihilisme).
  Veel linksen uit gereformeerde milieus nemen wraak voor hun autoritaire ouders op Nederland, en handhaven tevens het bijbehorende onwrikbare geloof in eigen superieure gelijk (de inhoud verschilt maar de vorm niet: linkse ideologie).

  – Links voelt zich deugdzaam door tolerant te zijn jegens IN-tolerantie (psychiaters noemen dit het “Stockholmsyndroom”)

  – Links maakt al decennia succesvol gebruik van het bestaande holocaust-trauma om andersdenkenden aan het schrikken te maken met nazi-gerelateerde termen (fascist, racist). Wie het niet eens is met de islamisering heet: extreem-rechts. Het zijn nooit de andersdenkenden zelf die zich deze etiketten aanmeten. Links is degene die bepaalt of je extreem-rechts bent (maar noemt zichzelf nooit extreem-links).

  – Links heeft goedbetaalde banen als asiel-advocaat, directeur van een subsidiepot of slachtofferstichting, quiz-entertainer, journalist of talkshow-gastheer bij de publieke omroep. Al deze functioniarissen voelen zich bedreigd door de PVV, en omdat die de islamisering terugdringt liggen deze mensen juist politiek correct met de islam in bed, zogenaamd als lobbyist tegen “stigmatisering”.

  – Links bewoont villa’s in het groen en preekt dat de autochtoon in de volkswijk solidair moet zijn met allochtone underdogs. Femke Halsema van Groen Links reed b.v. in een klassieke brandstofslurper naar haar pleidooi voor milieupolitiek en verhuisde haar kinderen van een zwarte naar een witte school.

  – Links wordt gedragen door islam-kiezers want die hebben stemrecht gekregen van links en nu kan links niet meer terug zonder gezichtsverlies.

  – Links probeert het afleggen van de oogkleppen zo lang mogelijk uit te stellen want anders zou links verantwoordelijkheid moeten gaan nemen voor de multiculturele immigratie en islamisering en de daaruit voortvloeiende chaos.

  – Links heeft een hekel aan wetenschap, want echte wetenschap dwingt tot het zien van feiten. De wetenschapper Wouter Buikhuisen is b.v. door links doelbewust kapot gemaakt. Pseudo-wetenschappelijke huurlingen schrijven af en toe voor de minister een anti-PVV “rapport”.

  – Links voelt zich te elitair om echte argumenten te moeten opvoeren dus mensen die het oneens zijn worden aangeduid als neo-nazi’s of met één der vele eufemismen daarvan (intolerant, xenophobisch, fascist, islamophobisch, haatzaaier). Andersdenkenden krijgen van links een beurt ridiculiseren, demoniseren en criminaliseren.

  – Links heeft een autoriteitsconflict tegen bovenbazen en wil als regent zelf de dienst uitmaken, tot heil van het volk, maar andersdenkenden zijn al spoedig “racisten” (de islam wordt graag gehanteerd als ‘ras’). Links rekent zich rijk met het privilege om een ander uit te mogen schelden voor “fascist” dus rechts mag dat niet afpakken door de islam fascistoïde te noemen, want dan zijn het racisten.

  – Het linkse geloof is te vergelijken met gereformeerdheid: het taboe op immigratiekritiek is net zo krampachtig als het vroegere taboe op praten over sex, gemaskeerd door de houding van morele meerderwaardigheid. Daarom voelt links zich ook voortreffelijk genoeg om verplicht te zijn “tegendemonstraties” te houden tegen rechts (waar zie je een rechtse tegendemonstratie?)

  – In het linkse geloof lijden zowel de Linkse Kerk als de islam-ideologen aan grootheidswaan (die een minderwaardigheidsgevoel maskeert), welke echter na de islamoverwinning in het nadeel zal uitpakken van links, omdat hedonistische linksen volgens de islam brandstof zijn voor de hel. In de ogen van de islamisten zijn linkse handlangers “nuttige idioten”.

  – Links is net zo bang als een islamiet om ongelijk te krijgen, en tegelijk is links zelf ook doodsbang voor de islam, dus geeft er liever zo veel mogelijk ruimte aan in plaats van de islam te confronteren met zijn anti-westerse haat tegen andersdenkenden, joden, homo’s en vrouwen. Daarmee krijgt links tevens steeds meer politiek correcte islamvrienden. De tegenstanders daarvan noemt links telkens extreem-rechts. Dit gaat zo door totdat de islam dominant is.

  – Links kan zelf de islam verafschuwen, maar toch gaat links met de islam naar bed, alleen maar omdat rechts islam-gerelateerde politieke items hanteert (immigratiebeperking, minarettenreferendum enz.). Wat links nog meer verafschuwt dan de islam is het politieke programma en de potentiële democratische overwinning van rechts. Links geeft er daarom prioriteit aan als partisaan voor de islam op te treden onder een aureool van beschermheer der godsdienstvrijheid en gelijkberechtiging.

  Geliked door 1 persoon

 2. ejbron zegt:

  @P.Pardon

  Excellent commentaar! Dank u.

  Like

 3. P.Pardon geen speld tussen te krijgen.

  Like

 4. Linsky goed stuk,je hebt je best gedaan,thanks

  Like

 5. Linsky zegt:

  Dank u allen,
  maar heel erg dat dit soort zaken beschreven moet worden, niet waar? 😦

  Like

 6. Linsky zegt:

  ALS DE SATANISTISCHE PEDO-CRIMINELEN NIET WORDEN AANGEPAKT GAAN ZE VERDER EN VERDER;
  http://sp00kje.nl/?p=9624

  Echt om te huilen weer!

  Like

 7. Nico zegt:

  Linsky:
  Hoewel er veel waarheid zit in het artikel, geeft het geen evenwichtig beeld.
  De Grieken gingen bijvoorbeeld ook niet zo fijn met vrouwen om. Ook daar bestond pedofilie. Machtshonger en sexuele uitspattingen (het gevolg van machtsmisbruik in welke vorm dan ook) zijn van alle tijden en veel culturen.

  Het artikel past goed in het creeëren van een vijandsbeeld, de islam.
  Howel de islam op een bepaalde manier een bedreiging is, is de mens in de westerse samenleving zijn eigen vijand geworden. Op een voor hemzelf onverwacht manier.
  De grootste vijand is niet islam, maar een gebrek aan een duideljke identiteit en krachtige invulling daarvan.

  Als ik het zo inschat, worden alle angsten en zwakheden van ons volk tegen het volk (of beter, de bewoners van een bepaald grondgebied) gebruikt om hen in een slaafse positie te brengen waar er geen vrijheid van godsdienst, vrijheid van mening(suiting) of welke vrijheid dan ook is, behalve dan het slaafs dienen van de machthebbers.

  Ieder volk krijgt de heersers die het verdient, nietwaar?

  Linsky en E.J. Bron: Probeer eens af te stappen van het beeld dat de islam de oorzaak van problemen, of het probleem zelf is. Het werkelijke probleem zit heel ergens anders….

  Like

 8. E.J. Bron zegt:

  @Nico

  En u veronderstelt dat Linsky en ondergetekende daarvan niet op de hoogte zijn? Zie comment van generaal P. Pardon! De vraag is alleen…hoe pak je die zieke bende die hier achter zit dan aan? Ik weet het. Het is symptoombestrijding, maar wel een symptoom waarmee we in het dagelijks leven steeds meer op negatieve wijze mee krijgen te maken. Als diegenen die erachter zitten hier niets aan doen, wie dan wel??

  Like

 9. Nico zegt:

  @E.J. Bron
  We begrijpen elkaar verkeerd. Waar het mij om gaat is dat hoewel de symptomen best bestreden kunnen worden, we moeten oppassen dat de aandacht niet slechts naar symptoombestrijding gaat, maar zich richt op het in kaart brengen en verhelpen van de oorzaken.

  Dat is een lange volzin, maar, het geeft misschien beter aan wat ik bedoelde.

  Het beeld wat vanuit de diverse artikelen ontstaat, is alsof de islam het probleem is. De oorzaak. Maar nee, het is een symptoom. Hoewel onwelkom, is het m.i. beter de aandacht wat meer om te richten op datgene wat dit veroorzaakt.

  Hoe komt een land zo gek dat:
  – het destabiliserende factoren bewust importeert?
  – het ondermijnende activiteiten toelaat?
  – het volken in elkaar laat opgaan, zodat er een onduidelijke en onstabiele soep ontstaat?
  – etc.

  En, wie zitten hierachter, wat zijn hun doelen, hoe kunnen deze lieden aangepakt worden?

  Op dit moment zie ik op allerlei websites artikelen waarin men zich uitgebreid verliest in symptomen, en ik heb sterk de indruk dat dit de machthebbers alleen maar plezier doet.

  Like

 10. E.J. Bron zegt:

  @Nico

  Nee, nee. We begrijpen elkaar heel goed! Ik weet precies wat u bedoelt.

  Like

 11. Linsky zegt:

  Nico: “En, wie zitten hierachter, wat zijn hun doelen, hoe kunnen deze lieden aangepakt worden?”

  En ik maar denken dat we DAT juist met onze artikelen juist heel duidelijk maakten…!?

  Blijkbaar is het allemaal niet helder genoeg……………… ;(

  Leest u echt wel alle artikelen….of alleen zo’n beetje wat uitkomt en selectief?

  Like

 12. Linsky zegt:

  Kijk deze hier weet tenminste waar ze thuis hoort!
  Zij zoekt haar eigen soortgenoten op….en komt daarvoor niet naar NL.

  Zij leefde naakt tussen de varkens:

  http://www.ad.nl/ad/nl/5600/Kunst-literatuur/article/detail/3062043/2011/12/02/Kunstenares-leeft-voor-project-poedelnaakt-tussen-varkens.dhtml

  Like

 13. Linsky zegt:

  En dit is ook leuk.
  Ik wist niet dat we van dat we hier ook zo’n kamp hadden!

  Wij dachten dat er een nieuwe Woodstock kwam,… 🙂

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/3062745/2011/12/03/Occupy-kamp-Eindhoven-verhuisd-naar-parkeerplaats.dhtml

  Like

 14. Nico zegt:

  @Linksky
  Een veelheid van comments heeft weinig zin. Niet iedereen gaat het lezen (ik in ieder geval niet) en het leidt af van waar het nu echt om gaat.

  “En ik maar denken dat we DAT juist met onze artikelen juist heel duidelijk maakten…!?”

  Niet dus. Want behalve gefoeter op ‘die linksen’ en foute politici lees ik eigenlijk niet veel. Vandaar dus mijn comment. Die overigens vooral bedoeld was voor E.J. Bron. Anderen kunnen het ter kennisgeving aannemen.

  Like

 15. Linsky zegt:

  Nico:
  De links zijn voor hen die ze wel willen volgen.
  Of u dat doet is voor mij van geen enkel belang.

  Ik geloof niet dat men door een kwinkslag hier en daar en af en toe een vrolijke noot, de ernst van de zaak vergeet, en zich laat afleiden.

  Onze ervaring is dat de lezers heel goed weten waar het feitelijk om draait….en zich ook NOOIT laten afleiden.
  Wij hebben alle vertrouwen in de eigen mening van de lezers en hun vermogen zelf uit te maken wat voor hen zelf van belang is!

  En daar komt bij dat wat tegen E. J. gericht is, ook mij raakt, gezien het feit dat wij nogal wat meningen en inzichten delen…!

  Like

 16. Nico zegt:

  @ E.J. Bron
  ja, goed artikel. Ik had ‘m al gelezen. Alleen, Merkel en Sarkozy zijn slechts acteurs die door anderen op het toneel zijn gezet. Zij zijn niet degenen die beslissen wat er gebeurt. Anderen schrijven het script van wat deze mensen uiteindelijk in het publiek zeggen. Wat ik dus bedoel is dat er nog een andere dimensie is, die eigenlijk niet in beeld komt.

  Ik ga nu de deur uit, vanavond kijk ik nog even of u hebt begrepen wat ik bedoel 😉

  Mijn opmerkingen zijn overigens niet vervelend bedoeld hoor, ik waardeer uw werk zeer.

  Like

 17. Linsky zegt:

  Ben van den Brink opnieuw belazerd door pedo-justitie!
  Deze zaak begint nu echt een bizarre wending te krijgen.

  http://www.argusoog.org/2011/12/ben-van-den-brink-opnieuw-belazerd-door-pedo-justitie/

  Like

 18. Linsky zegt:

  Overigens lijkt me dit wel een aardig initiatief.
  Als alle medestrijders tegen de islam en sharia hier eens op zouden reageren…
  http://www.visionair.nl/ideeen/het-grootste-probleem-van-nederland-wedstrijd/
  🙂

  Like

 19. E.J. Bron zegt:

  @Nico 13:21

  Ik vat het ook niet persoonlijk op. 🙂

  Like

 20. Nico zegt:

  @E.J. Bron 13:59
  Precies, heel goed. Ik probeerde iets duidelijk te maken over een bepaald principe. Voor zover dat gelukt is mooi…

  Like

 21. Columnist zegt:

  Overigens, in de Islam mag pedosexualiteit uiteraard alleen in het Islamitisch ‘huwelijk’. Als je in Saoedi-Arabië als negentienjarige BUITEN het ‘huwelijk’ sex hebt met iemand beneden de ACHTTIEN wordt je wegens kinderverkrachting onthoofd.
  Door de polygamie en makkelijke echtscheiding er nog bovenop zijn het de alleen de allerrijksten die met maagden trouwen, en de rest krijgt afdankertjes, àls ze al kunnen trouwen.
  De gewone pedo zal in de kou komen te staan. Dit kunnen we gebruiken om pedofielen uit de NWO te trekken. Als de NWO niet langer op pedofielen kan rekenen en ze eindeloos chanteren, krijgt de NWO het benauwd.

  Like

 22. Pingback: Maatschappij- en islamkritiek, of vragen stellen, worden voortaan als misdaden beschouwd! | E.J. Bron

 23. Pingback: ’t Is simpel! | E.J. Bron

 24. Pingback: Gebande episode: Jesse Ventura – Police State | Linsky's Place

 25. Pingback: The Greatest Truth Never Told | Linsky's Place

 26. Pingback: Het ligt niet aan moslims, de sharia, de koran of de jihad…we hebben gewoon religie-stres! | Linsky's Place

 27. Pingback: Meer raadsels rond Sandy Hook | Linsky's Place

 28. Pingback: De komende ‘Staat van Beleg’! Deel 1 – WAARHEDEN

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s