Hongarije´s tweederde meerderheid maakt zelfbenoemde democraten kwaad

De nieuwe regering van Hongarije zorgde onder minister-president Viktor Orbán door haar grondwettelijke meerderheid voor veel veranderingen in het land. De kreet van verontwaardiging van de kant van de linkse oppositie is groot, net zoals die van de media hier in het land. Tegelijkertijd met de plechtigheid, waarin de nieuwe grondwet werd gevierd en die door de verslaggeving hier bewust genegeerd wordt, worden de 30.000 Orbán-kritische demonstranten van de andere partijen neergezet als de stem van het volk.

Arbeidsplicht voor gevangenen

De organisatoren van de demonstratie spraken van 100.000 deelnemers – een aantal, dat door de ondersteunende media maar al te graag ongecontroleerd wordt overgenomen. Maar welke wetten heeft de democratisch gekozen minister-president tot nu toe concreet veranderd om nu door de woedende massa voor ondemocratisch te worden uitgescholden?

Per 1 januari 2012 trad er o.a. een nieuw strafrecht in werking, dat gevangenen ertoe verplicht zijn om werk aan te nemen. Ze worden daarvoor overgeplaatst naar externe economische instellingen. Het verrichte werk zou bevorderlijk zijn voor de latere herintreding in de samenleving en bovendien een sociale component bevatten. Als voorbeeld worden gezondheids- en rehabilitatieprogramma´s genoemd. Van de nieuwe regeling zijn bovendien bepaalde groepen personen, zoals jongeren die in de gevangenis zitten, pensioengerechtigden, ouders, gewonden of zwangere vrouwen, uitgesloten.

Verder mogen vanaf januari noch veroordeelde delinquenten noch hun familieleden geld vragen voor uitspraken die ze doen in de media betreffende de misdaad – zo wordt een einde gemaakt aan de lucratieve uitbuiting door de sensatiepers. Ook andere activiteiten, die onder het auteursrecht vallen, kunnen door dienovereenkomstige voorstraffen beperkt worden.

EU boos over hervorming centrale bank

De minister-president heeft ook de banken in zijn vizier: De Hongaarse centrale bank kan alleen worden gefuseerd met het financiële markttoezicht, wat het voor de Hongaarse regering mogelijk maakt om een president voor de nieuwe organisatie te benoemen. Er kunnen ook andere leden van de centrale bank worden benoemd. Deze wijzigingswet maakt de EU en het IMF boos, ook Duitse politici hebben zich bij de kritiek aangesloten: De “onafhankelijkheid” van de centrale bank binnen het Europese systeem van centrale banken zou gevaar lopen.

Islam niet de moeite waard om bevorderd te worden

De hervorming van de Hongaarse grondwet houdt o.a. een bekentenis in tot de Forint als munteenheid van het land, een definitie van het huwelijk als partnerschap tussen man en vrouw evenals een nieuwe regeling van de godsdienstgemeenschappen, die de islam als niet waard om bevorderd te worden verklaart.

Bron:

http://www.unzensuriert.at/content/006545-Ungarns-Zweidrittelmehrheit-empoert-selbsternannte-Demokraten

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in EU, Europeanisering, Hongarije. Bookmark de permalink .

18 reacties op Hongarije´s tweederde meerderheid maakt zelfbenoemde democraten kwaad

 1. Linsky zegt:

  Hongarije heeft altijd al dwars gelegen om specifieke redenen ook.
  Een van de diepst gewortelde trauma’s van de Hongaren is dat zij nooit een eigen identiteit hebben gehad.
  Altijd overheerst zijn geweest en eindelijk vrij, alweer tot de EU moesten toetreden.
  Om bij de EU te worden gedwongen werd zelfs met de criteria voor een geldige stemming van het referendum gemarchandeerd.

  “Hongaar-zijn is een geestelijk-culturele toestand, een globale levensvorm die bepaald wordt door lotsverbondenheid, een gemeenschappelijk historisch verleden en geheugen (de oude mythen, sagen, legenden, ballades, sprookjes, de taalverbindingen, de symbolen, de Hongaarse Heilige Kroon…), en gemeenschappelijke culturele normen (vrijheidsliefde, zedelijkheid, toleratie, compromisbereidheid…) als door het verantwoordelijkheidsgevoel van het individu, om in het belang van alle Hongaren creatief te denken en te handelen.”

  Bovenstaand concept wordt door de Hongaren Magyarság genoemd. (Ság duidt de collectiviteit aan, terwijl magyar voor ‘Hongaar’ staat.) Wij (mijn vrouw en ik) kregen dan ook al snel te horen dat de Hongaar zichzelf geen Hongaar maar Magyar noemt, naar de eerste nomadische stammen, wat tekenend is voor de passie waarmee deze afstammelingen van de Magyaren zich sterk met hun verleden identificeren. Zoals het bovenstaande doet vermoeden hechten Hongaren erg veel waarde aan hun eigen taal, cultuur en tradities. Hun aparte taal gaf ze een blijvende zin voor gemeenschappelijke identiteit.

  Dit blijkt o.a. uit de herdenkingen in de vorm van festiviteiten en monumenten. Na de WO 1 heeft Hongarije meer dan tweederde van zijn grondgebied in moeten leveren door het verdrag van Trianon. Voor WO II had op gegeven moment bijna elke stad wel een Trianon-gedenkstenen met meestal allerlei Hongaarse Groten en andere historische, eventueel patriotistische afbeeldingen erop. Onder de communistische overheersing werden deze massaal afgebroken omdat ze niet spoorden met de opgelegde “Hongarije moet wennen aan haar nieuwe grenzen”- mentaliteit van de commies.

  Veel Hongaren zijn nog steeds gevoelig over het in hun ogen onrechtmatige landsverlies, wat o.a. blijkt uit het opnieuw oprichten van monumenten op de plaats waar de oude afgebroken waren, en de verwijzing naar de goddelijke zegen in de vorm van de kroning met de Hongaarse Heilige kroon. Een voorbeeld hiervan vinden we o.a. op het momument in Kiskunfélegyháza.

  Hongarije is in het verleden te vaak overheerst en onderdrukt geweest, wat zijn stempel duidelijk heeft nagelaten. De uitdrukking: “Minél erosebb a diktatúra, annál gyakoribb a népi tánc” (Hoe erger de dictatuur, hoe meer er wordt gevolksdanst) geeft al aan dat de Hongaren een trots volk zijn, die vasthouden aan hun eigen identiteit.
  .

  Like

 2. Linsky zegt:

  Het zal mij sowieso benieuwen wat er van Hongarije gaat worden.
  Hongarije is als geen andere een land van tegenstellingen. De steden zijn redelijk luxe en Boedapest doet niet onder voor andere hoofdsteden in Europa. Hoewel Boedapest vrij bekend is, is het slechts een klein deel van Hongarije. Niet ver voorbij de grenzen van Boedapest beginnen de grote vlakten, ofwel puszta’s. Ze zijn uitgestrekt en beslaan in totaal bijna de helft van Hongarije. Het leven op de vlaktes, ofwel puszta’s zijn van een heel andere orde en veel armoediger.

  Hongarije kan zich beroepen op een 1100 jaar oude history. Het land is eeuwenlang onderdrukt en overheerst door o.a. de Romeinen, Turken, de imperialistische Habsburgers en tot slot door Rusland. Het kan dan ook niet anders dan dat die landen de Hongaarse cultuur sterk beïnvloed hebben.

  Na de ineenstorting van de USSR in 1991 heeft Hongarije politieke en economische banden ontwikkeld met West-Europa. In 1999 voegde Hongarije zich bij de NATO en in 2004 zijn ze toegetreden tot de EEG, hoewel het Europagevoel nog steeds niet niet bij alle Hongaren even sterk is.

  Bij velen heerst de overtuiging dat het land zélf er nog lang niet aan toetreding toe was. De onderliggende angst is dat de armer daardoor armer en de rijken rijker zullen worden en slechts de jongeren van de voordelen en algehele verbetering van de levensomstandigheden gaan profiteren. Bij de laatste verkiezingen hebben de socialisten (de oude communisten) de ronde gewonnen.

  Het land zal zich geplaatst zien voor grote kosten m.b.tot de aanpassing en omwenteling van het huidige systeem en de nieuwe buitengrenzen.

  Ook hier zien we weer de grote tegenstelling, want hoewel de tolwegen (M1/M5) voorzien zijn van gekoppelde computersystemen om te controleren of u wel een vignet heeft gekocht, ontbreken deze systemen voor het controleren van b.v. de naleving van de (milieu)wetgeving en andere regelgeving.
  (Dit was voor enkele jaren geleden het geval, momenteel is een en ander weer anders geregeld.)

  Tevens zijn niet alle Hongaren de buitenlanders even goedgezind. Ze zijn o.a. de mening toegedaan dat Hongarije door de rijke buitenlanders wordt “leeggeroofd” en de grond “voor een prikkie wordt verpatst”.

  Iedere vorm van continuïteit ontbreekt voor de landbouw, aangezien het land door het communistische systeem meerdere keren is leeggeroofd. De eerste keer na de communistische machtsovername aan het einde van de jaren veertig, de tweede keer aan het eind van de jaren vijftig, toen de communisten besloten dat alles weer anders moest en de derde keer na de val van het communisme.

  Bovendien blijken de landbouwsubsidie’s bij nader inzien niet de gewenste grote cadeau-pot te zijn. De Europese Unie biedt voor het eerste jaar 25 procent van wat de boeren binnen de bestaande lidstaten krijgen. Dit, terwijl de goedkope produkten uit het buitenland het de boeren vrijwel onmogelijk maakt zich te handhaven op hun eigen markt.

  Na de val van het communisme zijn grote delen van het land geprivatiseerd. In de praktijk houdt dat in dat het in handen van de buitenlanders is gevallen, waardoor de fabrieken hun tegenstanders zijn, in plaats van rekening te houden hun belangen. De Hongaarse boer moet alles zelf doen. Er is geen veilingsysteem dat voor een goede prijs zorgt en geen bank die investeringen wil financieren. De enige hoop ligt in het geld dat beschikbaar wordt gesteld voor de ontwikkeling van het platteland. De vrees hierbij is dat dit niet genoeg zal zijn om de Hongaarse boeren in de dorpen te houden.

  Zoals de zaken momenteel liggen houd iedereen het hart vast, want niemand heeft ook maar enig inzicht in waar de huidige ontwikkelingen zullen uitmonden.

  Like

 3. Linsky zegt:

  Sommige facetten vereisen nadere verklaring.
  Als resultaat van o.a. de Turkse en Duits-Oostenrijkse en Russische politieke en culturele overheersing en de daarbij behorende oorlogen, opstanden en revoluties, hebben de ontwikkeling van Hongarije op het gebied van kunst en cultuur vele veranderingen ondergaan.

  Als resultaat hiervan ondersteunt de regering de instanthouding van oude gebruiken en vormen van volkskunst, opdat er niet meer verloren zal gaan dan reeds het geval is. Hoewel ook zij niet van mening zijn dat alle veranderingen ook verbeteringen zijn, accepteerden de Hongaren deze wel. Maar terwijl ze zitten te praten en hun schouders eens ophalen leeft in hun een koppige trots op een oud en vastberaden volk.

  De Hongaren zijn er (terecht) trots op dat hun land maar liefst 12 Nobel prijs winnaars van Hongaarse origine voortbracht. Tevens is de Nobelprijs voor literatuur in het jaar 2002 toegekend aan de Hongaarse schrijver Imre Kertész voor zijn werk “dat de broze ervaring van het individu hooghoudt tegen de barbaarse willekeur van de geschiedenis”. Hoewel hij in eigen land vrijwel onbekend en niet erg geliefd is, is hij daarmee wél de eerste Hongaar die de belangrijkste literaire onderscheiding kreeg, waaraan een bedrag van 1 miljoen dollar is verbonden.

  Daarnaast zijn drie giganten in de muziekwereld, Franz Liszt, Béla Bartók en Zoltán Kodály tevens van Hongaarse origine. Zoltán Kodály wordt, net als Béla Bartók, gezien als een van de oprichters van de Hongaarse muziek. Het Zoltán Kodály instituut (Keskemét) is dan ook naar hem vernoemd.

  In Hongarije horen het leven en de kunst bij elkaar en zijn niet, zoals in het Westen, aparte werelden. Het is hun vitaliteit en hun liefde voor het leven dat de Hongaren zo uitzonderlijk heeft gemaakt.

  De kunst en folklore komt ook tot uiting in de handnijverheid van de Hongaarse vrouwen; borduur- en kantwerk, verkrijgbaar in de vorm van tafellinnen, blouses, sjalen e.d. tegen redelijke prijzen.

  Sommige van de Tanya csarda’s of boerderijen op de puszta zijn tevens touristencentra, waar de bezoeker onder genot van een traditionele Hongaarse maaltijd en lokaal wijntje een folkloreshow met paarden, dansers en muziek kan bijwonen.

  Like

 4. hans van de mortel zegt:

  Drie groepen: criminelen, banken en islam die je goed onder de duim moet houden. Eindelijk een regeringsleider in Europa met gezond vestand en zin voor de werkelijkheid.

  Like

 5. Linsky zegt:

  Gezond verstand waarschijnlijk wel, echter weinig zin voor werkelijkheid!
  Van dit soort ideeën en acties is men in de EU en bij de banken niet gediend.
  Represaille is onvermijdelijk en onontkoombaar ben ik bang. 😦
  Hongarije heeft wel vaker dissidente ideeën, die achteraf weer terug moeten worden gedraaid.

  Zo verbaast het me trouwens eveneens dat Loekasjenko van Wit Rusland nog niet het veld heeft hoeven ruimen.
  Hebben ze hem nog even nodig?

  Like

 6. Linsky zegt:

  Er is nog een eigenaardige zaak met dat land.
  Hongarije heeft namelijk een geheel eigen identiteit en taal. Al zal ieder individu er anders mee om gaan, de Hongaren delen dezelfde culturele erfenis die doorgaans diep in hun ziel verankerd is.

  De Hongaren hebben een zeer “emotionele” binding met hun taal, want veel meer dan in de buurlanden, ontlenen ze hun identiteit aan de taal. Dit komt o.a. vanwege de vrijwel geïsoleerde status van deze taal onder de Europese talen, en is voor een groot deel bepaald door de geschiedenis. De verweving van staat, natie en taal wordt gekoesterd en heeft na de val van het communisme wederom aan kracht gewonnen.

  Bijna alle informatie over de Hongaarse taal geeft aan dat het Hongaars een Finoegrische taal is en de grootste van die taalfamilie. Opvallend is echter dat geen enkele andere Finoegrische taal zoveel op het Hongaars lijkt dat er sprake zou kunnen zijn van onderlinge verstaanbaarheid. Het verwante Fins is voor een Hongaar even onbegrijpelijk als voor een Nederlander of Belg.

  Het oorspronkelijke Hongaars lijkt meer op runen of hiëroglyfen. De originele Hongaarse klanken zijn pas later omgezet in letterschrift. Jammer genoeg is dit niet helemaal gebeurd op een manier die (makkelijk) onderling uitwisselbaar is. Om maar een voorbeeld te noemen; de s-klank wordt als sz geschreven, terwijl de Hongaarse s als ch (of sj)uitgesproken wordt. Daardoor lijkt het Hongaars niet op de taal zoals wij die kennen of zoals ze in de omringende landen gesproken worden.

  In de meeste andere Oost-Europese landen wordt een taal gesproken die behoort tot de Slavische taalfamilie. Typerend voor het Hongaars zijn de vele accenttekens (á, é, ó, ö, ú, ü) welke niet het accent aangeven maar de lengte van de klinker. Ook wordt er bij het Hongaars veel belang gehecht aan vocaalharmonie. Iets dat in het Fins, maar ook in het Turks, voorkomt.

  Het Turks wordt overigens officieel gezien als niet verwant, en mij is meerdere malen verteld dat het Hongaars een helemaal op zichzelf staande taal is. Dit kan wellicht van toepassing zijn op de structuur en grammatica, maar m.i. niet op de woordenschat. Ook is het Hongaars bijvoorbeeld veel voorkomender; het kent veel meer beleefdheidsvormen naar elkaar.

  Wil ik nog vermelden dat vooral de omgangsvorm tussen de jongeren voorbeeldig is, daar ze bij elke ontmoeting elkaar de hand geven.

  Like

 7. Linsky zegt:

  Invloed van Europese talen op het Hongaars.
  Het Hongaars is in het eerste millennium na Christus met de Hongaren uit het oosten naar Europa gekomen. Onderweg werd de woordenschat uitgebreid met veel woorden uit Turkse en Iraanse talen.

  Ook de vestiging van b.v. de Turkstalige Koemannen(*1) in de 13e eeuw heeft zijn sporen in de taal achter gelaten. Sinds de taal ruim duizend jaar geleden het Karpatenbekken bereikte, onderging de taal ook invloeden van de omringende Slavische en Germaanse talen en in mindere mate van het Latijn en het Italiaans.

  Tegenwoordig is onder invloed van de mondialisering een massale instroom van vreemde woorden op gang gekomen, vnl. in het bedrijfsleven en de jongerencultuur (de invloed van b.v. internet is daarbij niet te onderschatten). Het feit dat veel Engelse woorden in het Hongaars in gebruik raken wordt door een deel van de Hongaren gezien als een aanval op de Hongaarse identiteit. Hieronder bevinden zich de voorstanders van een taalwet, die tot doel heeft het gebruik van vreemde woorden aan banden te leggen.

  Deze wens, om het Hongaars te beschermen, wordt door de tegenstanders van een taalwet gezien als uiting van een antiwesterse houding. Deze groep ziet de taal als een middel van communicatie, en geen politiek symbool. Men redeneert dat de invloed van het Engels op het Hongaars onvermijdelijk is, en de Engelse vreemde woorden zich met de tijd toch wel aanpassen aan het Hongaarse klanksysteem.

  Voor sommige nieuwe technologiën zijn gangbare Hongaarse equivalenten, zoals számítógép voor computer, en nyomtató voor printer. Indien een Hongaarse tegenhanger de lading niet dekt, zal men er doorgaans voor kiezen om het vreemde woord over te nemen. Het gebruik van taal zal sterk afhangen van het individu, want hoewel ik als vreemdeling het woord számítógép bezig, kijkt menig jongere mij bevreemd aan en gebruikt in het antwoord de engelse term computer.

  Hoewel een taalwet veel associaties met het oude communistische regime zou oproepen (dat voorschreef hoe taal gebruikt moest worden) heeft het Hongaarse parlement toch een taalwet aangenomen. Bepaald werd dat per 1 januari 2003 alle advertentieteksten, namen van bedrijven en andere opvallende vreemdtalige opschriften en teksten vergezeld moeten gaan van een vertaling in het Hongaars.

  (*1) Kumanen of Westelijke Kyptsjaken (ook wel Koemanen) waren een Turkse nomadenstam van de Kyptsjaken die medio 10de-eeuw vanuit Mongoolse steppen westwaarts zijn getrokken. In tegenstelling tot de Uzen (Turkmenen/Oghuz) trokken de Kumanen ten noorden van Kaspische Zee westwaarts. Nazaten van de Kumanen bevinden zich tegenwoordig in de Krim, Turkije, Bulgarije, Roemenië, Moldavië en Hongarije. Ze spraken Kyptsjak-Kumaans, wat sterk verwant is met het Kyptsjaks.
  Deze stam is opvallend omdat ze weinig tot geen mongolide uiterlijke kenmerken bezaten. Russische bronnen spreken van een Turkse stam met opvallend uiterlijk: (donker-) blond haar en blauwe ogen is dan ook zeker geen uitzondering bij deze Turkse stam. Kuman (Koemanen) staat ook in het oude Turkse Kipchak dialect voor ‘bleek’.

  Meer informatie; Ablak: Huligán eet szendvics; Tijdschrift voor Centraal Europa.
  http://cf.hum.uva.nl/oosteuropa/ablak/artikelen/hongaars_dec.html

  Like

 8. Goed zo linsky.Zo heb ik weer wat geleert.Wist weinig van dat land af.

  Like

 9. Linsky zegt:

  Hoi marijke.
  Ja Hongarije is echt een mooi land hoor, maar zoals je zelf weet zal dat allemaal niet lang meer duren.
  ook daar is het steeds minder leefbaar, zoals ik al aangaf in eerdere comments op de andere draad.

  De NWO en waanzin rukken daar even goed op, zelfs al zitten er vrijwel geen moslims. 0,03 %.

  Like

 10. Linsky zegt:

  Het volgende stond ergens op een ander topic maar het hoort beter bij deze waarschijnlijk.

  Overigens wordt Hongarije al jaren door allerlei multinationals gebruikt als proefgebied, voor hun nieuwste rommel.
  Daar kan nauwelijks geprocedeerd worden als er wat mis gaat, een van de redenen dat je in die regio’s de aller nieuwste snufjes ziet.
  Waar je trouwens ook nooit wat van hoort is dat de douane samen met een politie macht, regelmatig benzinestations hermetisch afsluit, en de hele administratie doorpluist op ALLE gegevens die men maar kan vinden in de PC’s over ALLE klanten!
  Er is echt heel wat meer aan de hand in dat land!
  Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat er het afgelopen jaar ontzettend veel jongeren, adolescenten, een uniformjasje hebben met de nodige opdruk en fungeren als, ordebewakers, wetshandhavers en toeristenpolitie!
  Op de hoofdstraat in verschillende steden vallen meestal met minimaal vier man, mensen lastig om de meest onnozele redenen. Er is bijvoorbeeld een verbod om te roken ingevoerd in veel steden en straten, waarbij er een bord vermeld dat het verboden is te roken….in de nabijheid van scholen,… als er meer dan 30 mensen zijn in je nabijheid etc.
  Ik heb een foto van zo’n bord en zal vragen of E.J. hem kan plaatsen.
  Mijn zoon bij. die er vaak komt, is al verscheidene malen echt lastig gevallen door die gasten, die uit zijn op rellen, ruzie, geweld en pure machtsmisbruik. Zij zijn zogenaamd om de orde te handhaven, maar de praktijk is natuurlijk heel anders. Ze terroriseren permanent veel mensen, of die nu wat doen of niet. Mensen die roken bijvoorbeeld waar het dan wel gewoon mag, worden ze door een auto klemgereden, en bedreigd en geïntimideerd, door een bende van dat tuig.
  Ik zelf heb dat dus ook ervaren daar ter plekke.
  Het zijn gevaarlijke jonge gekken met een penning, die de bevolking vaak terroriseren, intimideren en lastig vallen met de meest belachelijke zaken en bedreigingen.
  De corruptie is er toegenomen, met het verschil in welke zakken het nu verdwijnt.
  Ik weet uit zeer betrouwbare bron, een vertaalster die ik persoonlijk heel erg goed ken, hoe er mensen door officieren van justitie, gewoonweg zonder wettig grond in de gevangenis worden geflikkert, omdat ze niet wensen mee te doen aan hun smerige spelletjes. Weer anderen worden vastgezet, terwijl ze bewijsbaar onschuldig zijn, zwart op wit, waarbij de vertaalster werd bedreigd en moest zwijgen over dat gedeelte, waarop men de man voor 4 maanden in de cel sodemieterde. Zonder proces of wat!
  De bendes krijgen steeds meer hulp en bescherming van de overheden en politie.
  Een voorbeeld is hoe er mensen worden ingegraven, ja echt, tot aan hun nek in het zand!
  Waarop alle gegevens over codes, pinpassen en dergelijke worden afgedwongen.
  Het is echt te krankzinnig voor woorden.
  En al dit soort praktijken neemt hand over hand toe.
  Zo kan ik dus nog wel wat A-4tjes volschrijven, maar ik denk dat het wel duidelijk is.

  Hongarije is verloren, evens als de rest van Europa en de USA!

  Like

 11. Ben het met je eens linsky.Kreeg een fone call vanavond van een vriendin van mij,Haar zoon is naar Isariel gestuurt.Houd mijn hard vast dat er weer een oorlog gaat komen.Ja het verschil in de usa is dat het lekker groot is,en niet zo als hier dat je hutje op mutje woont.Ha ha ha,Obama yes whe can.Hoorde op de radio vandaag een man Obama zo verdedigen.Dat zijn meestal mensen die er nog nooit geweest zijn.En als dolle stieren alles geloven wat een paar jounalisten neerplempen en ze kaakelen elkaar allemaal na.Zijn net parakieten.

  Like

 12. Linsky zegt:

  Marijke, nog een ander voordeel, de USA heeft eigenlijk alle oorlogen op die tegen het Zuiden na, op vreemde bodem gevochten.
  Men zal ook niet snel Amerika aanvallen. Toch staat alles momenteel op scherp, en ook daar kan men van alles verwachten nu.

  En wat je zegt klopt wel.
  Mijn vrouw was onder behandeling in een groep voor bestraling.
  Daar zat ook een ras Amerikaan die voor langere tijd in NL was voor die behandeling in het groepje.

  Hij was ontzettend geschokt toen hij de mensen hier hoorde spreken over hoe we hier in het algemeen over Amerika en haar presidenten deken. Hij kon gewoonweg niet eens geloven dat we ook maar aan een enkel woord twijfelde wat hun president zei!
  De goede man zwoer dat we geen van allen niet goed snik waren, hij stond op en is nooit meer terug gekomen!

  Like

 13. Linsky zegt:

  deken = denken. 🙂

  Like

 14. Stradi zegt:

  @Linsky

  Johan Sanctorum legt uit waarom de eis tot Vlaamse onafhankelijkheid een democratische evidentie is, en moet teruggekoppeld worden aan het republikeinse gedachtegoed dat in Europa sinds de Griekse oudheid is ontstaan. Wie moeite wil doen om dit te lezen zal verbanden zien met Hongarije die eigenlijk de hunkering uitstralen van iedere volksgemeenschap. Zo zijn de grenzen ontstaan. Als men de grondwet naleest van de bestaande republieken zal men exact de zelfde retoriek terugvinden. Daarom zal de politieke EU zonder dwang geen kans maken, we spreken niet de zelfde taal, het liefst behouden we onze cultuur en geschiedkundig leven we nog in een periode van een stilzwijgende wapenstilstand. Verlangens naar de vroegere munt zijn enkel de eerste geluiden van de vreselijke afkeer voor wat wordt aanzien als buitenlandse inmenging.

  “Wij gaan voor staatsvorming, Vlààmse staatsvorming, volwaardige en onverkorte onafhankelijkheid dus. Om de simpele reden dat elke Belgische staatshervorming oplapwerk aan een ruïne blijft. En omdat wij, Vlamingen, dringend behoefte hebben aan ‘frisse lucht’, na bijna 200 jaar ademnood in een surrealistische zeepbel, die ons door de geschiedenis werd opgedrongen.

  ….nadenken en discussiëren over de toekomst van de democratie, waarbij …. vaststellen dat het Belgische regime én de monarchie, het België van de société générale, de politique politicienne, het colloque singulier en het cordon sanitaire (het zijn toevallig allemaal onvertaalbare francofone begrippen…) in de 21ste eeuw niet meer thuishoren.

  Democratie en autonomie blijken elkaars spiegelbeeld.

  “Het gaat om politiek-sociale bewustwording, herkenbaarheid, het plezier om thuis te komen, het huis zelf in te richten, en ook iedereen daar actief bij te betrekken, samen ruzie te maken en het bij te leggen.”

  Ik zou daar bij kunnen voegen dat we dan ook zelf beslissen voor wie de deur open doen en wie we binnenlaten

  http://www.visionair-belgie.be/Artikels/Vlaamse_Republiek.htm

  Like

 15. Stradi Song zegt:

  En neen, vrienden, Vlaanderen wordt géén enggeestige, bekrompen negorij, na de afscheiding. Dat is een foute voorstelling die de B-plus-adepten ophangen.
  De Hollandse Gouden 17de Eeuw, een bloeiperiode op economisch en cultureel vlak, is er net gekomen door de afzetting van Filips II, en door de onafhankelijkheidsverklaring der Nederlanden, het fameuze “Plakkaat van Verlatinghe”.
  http://www.law.kuleuven.be/web/mstorme/verlating.html

  Like

 16. Linsky zegt:

  En wordt het toch eng Stradi, hebben we nog wel ergens een plekkie hoor.
  Zelfs voor Reguliere als dat echt niet anders kan 🙂

  Like

 17. Linsky zegt:

  ‘Er ontstaat een dictatuur in het hart van Europa’

  Afgelopen maandag demonstreerden 30 duizend Hongaren tegen de nieuwe grondwet die op 1 januari 2012 in werking is getreden.

  Het is tijd dat de EU-lidstaten een standpunt innemen over Hongarije. Nederland kan, net als destijds bij Servië, zijn morele verantwoordelijkheid tonen, aldus Hongarije-onderzoeker Swaan van Iterson.
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3105421/2012/01/05/Er-ontstaat-een-dictatuur-in-het-hart-van-Europa.dhtml

  Like

 18. Peter Selie zegt:

  Hadden wij ook maar enkele van deze krachtdadige figuren in de politiek. Tegen de zelfbenoemde
  niksnutten in Brussel ingaan en niet slaafs uitvoeren wat ze opdragen. Godzijdank heeten ze niet allemaal Rutte. Velen noem hem een optimist, maar ik denk dat idioot beter bij past en dat zal de toekomst wel leren. Misschien kunnen we toch nog wat leren van het Oosten.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s