De verzwegen volkerenmoorden van de Arabieren en Turken (tabel)

Na de overwinning op ´Hitler-Duitsland´ deden de overwinnaars in 1945 de wereld geloven, dat in de toekomst na de uitschakeling van de boze militaristen de eeuwige vrede onder bescherming van de grote machten zou beginnen. Maar in de afgelopen 60 jaar hebben meer dan 250 kleinere en grotere oorlogen de wereld geschokt, waar de Bondsrepubliek Duitsland in ieder geval tot de inzet in het buitenland enkele jaren geleden geen deel aan nam en daarom ook niet schuldig kon zijn. Daarbij kwamen gruwelijke burgeroorlogen op bijna alle continenten, waarbij naburige volkeren elkaar probeerden te vermoorden en er miljoenen dodelijke slachtoffers waren te betreuren. Men kan hier denken aan o.a. Armenië, Palestina, India, Algerije, China, Biafra, Rwanda, Kongo en het huidige Soedan.”

Aldus het voorwoord van het door de Duitse historicus Hans Meiser geschreven fundamentele werk met de titel “Volkerenmoorden van de Oudheid tot het heden”. Daarin worden de bekendste grote en kleine misdaden tegen de menselijkheid opgesomd, voor zover ze historisch duidelijk gedocumenteerd en bewezen zijn.

Een van de centrale gebeurtenissen van deze verhelderende studie: communisme en islam voeren met ruime afstand de ranglijst van de grote misdaden aan.

Desondanks heeft Meiser in zijn fundamentele werk enkele genociden niet opgeschreven. Zo wordt de genocide van de Arabieren en Turken op de Hindoeïstische en Boeddhistische oorspronkelijke bevolking van India niet genoemd.

Het aantal van de door moslims vermoorde Hindoes tussen de jaren 1000 en 1500 na Chr. wordt geschat op een ongelooflijke 80 miljoen (Prof. K.S. Lal – “Growth of Muslim population in India”). Waarmee de geschiedenis van de verovering van India door islamitische legers de grootste genocide in de menselijke geschiedenis is – inclusief de vernietigende veldtochten van de Mongolen, van Stalin, van Mao en van Hitler. Naar schatting 35 miljoen boeddhisten werden regelrecht afgeslacht door de legers van Allah. Radicaal pacifistisch als het Boeddhisme is, lieten complete dorpen zich zonder verzet als vee door de moslims afslachten. Een schoolvoorbeeld voor al diegenen, die een radicaal-pacifisctische koers als keuzemiddel aanprijzen bij de oplossing van militaire of etnisch-religieuze conflicten.

De Arabieren duiken in de telling van de uiterst nauwkeurig gedocumenteerde genocidentabel van de historicus pas op met Mohammed, preciezer gezegd in het jaar 530 na Chr. Vanaf dat moment echter steeds vaker en steeds in samenhang met massamoorden op “ongelovigen”. Bijna precies 100 jaar daarna worden de Turken voor het eerst genoemd en nemen ze de leiding van de Arabieren over.

Terwijl de Arabieren vanaf 1066 (Joodse bloedbad in Granada op 1500 joodse families) van de lijst verdwijnen, blijven de Turken tot in de 20e eeuw in de lijst staan.

Al in 1596 vermoordden de Turken meerdere duizend Duitsers in Erlau (Hongarije) – een tragedie, waarover men zelfs als geschiedenisliefhebber in de regel nooit iets heeft gehoord. Tegenwoordig vindt de tweede golf van moorden op Duitsers door Turken plaats: Turkse immigranten hebben al enkele duizenden Duitsers doodgeslagen, doodgestoken of op andere wijze vermoord. Een feit, dat door de media en de politiek opnieuw wordt doodgezwegen.

Dit artikel geeft uitsluitsel over de bloedbaden van de islamitische Arabieren en Turken. Dit ter ere van de herinnering aan de vergeten slachtoffers.

*****

Hieronder worden zonder verdere opmerkingen de volkerenmoorden van de Arabieren en Turken opgesomd. Elk van deze barbaarse massaslachtingen verdienen een eigen artikel, waarvoor ik echter (nog) geen tijd heb. Wie de opsomming nauwkeurig doorleest, zal vaststellen, dat Arabische en vooral Turkse moslims in alle landen van het toenmalige niet-islamitische deel van de wereld, waarin ze ooit voet hadden gezet, onvoorstelbare gruweldaden en vernietigingen op niet-moslims hadden uitgevoerd – altijd in naam van de religie, altijd met de tot nu toe gangbare “Allahu Akhbar”-kreet op de lippen als ze “ongelovigen” afslachtten, zoals de koran het hen beveelt.

En hij zal gemakkelijk vaststellen, dat de sage van de zogenaamde vreedzame periode van de Córdoba-islam, van de zogenaamde godsdienstvrede tussen moslims aan de ene en christenen en Joden aan de andere kant een slecht sprookje is – duizendmaal verspreid, duizendmaal in boeken, tv-uitzendingen en talkshows geciteerd, maar desondanks zo fout en huichelachtig als het meeste, wat men ons wil wijsmaken over de islam.

_____________________________________________________

1. Griekenland

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Mesopotamische nonnenmoord op christelijke vrouwen door koning Mundhier

Jaar: 530 na Chr.

Aantal slachtoffers: 400

Daders: Arabieren

 ______________________________________________

2. Saoedi-Arabië

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Moord op joodse gevangenen in Medina in opdracht van de profeet Mohammed

 Jaar: 627 na Chr.

Aantal slachtoffers: 600 – 1000

Daders: Arabieren

______________________________________________

3. Frankrijk

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Moord op de inwoners van Narbonne

Jaar: 720 na Chr.

Aantal slachtoffers: enkele duizenden

Daders: Arabieren

______________________________________________

4. Griekenland

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Abbasidische bloedheerschappij in Mesopotamië

Jaar: 749 – 775 na Chr.

Aantal slachtoffers: enkele honderdduizenden

Daders: Arabieren

______________________________________________

5. Damascus

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Prinsenmoord van Damascus/Uitroeiing van de Omajjaden

Jaar: 750 na Chr.

Aantal slachtoffers: 80

Daders: Arabieren

_____________________________________________________

6. Bagdad

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Chorasanen-bloedbad

Jaar: 750 na Chr.

Aantal slachtoffers: 17.000

Daders: Arabieren

______________________________________________

7. Spanje

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Bloedbad van Toledo

Jaar: 807 na Chr.

Aantal slachtoffers: 700

Daders: Arabieren

______________________________________________

8. Byzantium

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Bloedbad van Amorion (Anatolië)

Jaar: 838 na Chr.

Aantal slachtoffers: 30.000

Daders: Arabieren, Turken

______________________________________________

9. Spanje

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Pogroms in Elvira en Sevilla tegen christenen

Jaar: 891 na Chr.

Aantal slachtoffers: onbekend

Daders: Arabieren

______________________________________________

10. Italië

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Christenbloedbad van Taormina (Sicillië)

Jaar: 902 na Chr.

Aantal slachtoffers: meerdere duizenden

Daders: Arabieren

______________________________________________

11. Saoedi-Arabië

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Pelgrimmoord van Mekka

Jaar: 939 na Chr.

Aantal slachtoffers: meerdere duizenden

Daders: Arabieren

______________________________________________________

12. Italië

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Moord op de inwoners van Genua

Jaar: 935 na Chr.

Aantal slachtoffers: meerdere duizenden

Daders: Arabieren

______________________________________________

13. Spanje

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Moord op de inwoners van Barcelona

 

Jaar: 985 na Chr.

Aantal slachtoffers: meerdere duizenden

Daders: Arabieren

______________________________________________

14. India

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Moord op de inwoners van Somnat

Jaar: 1026 na Chr.

Aantal slachtoffers: 10.000

Daders: Turken

______________________________________________________

15. Marokko

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Jodenbloedbad in Fez

Jaar: 1033 na Chr.

Aantal slachtoffers: minstens 6000

Daders: Arabieren

______________________________________________________

16. Spanje

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Jodenbloedbad in Granada

Jaar: 1066 na Chr.

Aantal slachtoffers: 1500 families

Daders: Arabieren

______________________________________________

17. Byzantium

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Christenbloedbad van Edessa

Jaar: 1146 na Chr.

Aantal slachtoffers: 30.000

Daders: Turken

_______________________________________________

18. Jeruzalem

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Christenbloedbad van Jeruzalem

Jaar: 1244 na Chr.

Aantal slachtoffers: 10.000

Daders: Ottomanen

_______________________________________________

19. Hongarije

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Gevangenenmoord van Nicópolis

Jaar: 1396 na Chr.

Aantal slachtoffers: 3000

Daders: Turken

________________________________________________________

20. Griekenland

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Bloedbad in Kasrizia/Peloponnesus

Jaar: 1460 na Chr.

Aantal slachtoffers: 10.000

Daders: Turken

_______________________________________________________

21. Istanboel

Misdaad, plaats, slachtoffers:

In stukken zagen van gevangenen in Istanboel

Jaar: 1463 na Chr.

Aantal slachtoffers: 500

Daders: Turken

_________________________________________________

22. Italië

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Moord op de inwoners van Otranto (Apulië)

Jaar: 1480 na Chr.

Aantal slachtoffers: meerdere duizenden

Daders: Turken

_________________________________________________

23. Turkije

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Sjiieten-vesper in Anatolië

Jaar: 1512 – 1514 na Chr.

Aantal slachtoffers: 40.000

Daders: Turken

_________________________________________________

24. Servië

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Bezettingsmoord van Belgrado

Jaar: 1521 na Chr.

Aantal slachtoffers: meerdere duizenden

Daders: Turken

_________________________________________________

25. Hongarije

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Krijgsgevangenenmoord van Mohács

Jaar: 1526 na Chr.

Aantal slachtoffers: 1000

Daders: Turken

________________________________________________

26. Cyprus

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Christenbloedbad op Cyprus

Jaar: 1571 na Chr.

Aantal slachtoffers: 20.000

Daders: Turken

________________________________________________________

27. Hongarije

Misdaad, plaats, slachtoffers:

De Duitsermoord van Erlau

Jaar: 1596 na Chr.

Aantal slachtoffers: meerdere duizenden

Daders: Turken

________________________________________________

28. Turkije

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Bloedheerschappij in het Ottomaanse rijk onder Murat IV.

Jaar: 1632 – 1637 na Chr.

Aantal slachtoffers: 25.000

Daders: Turken

_______________________________________________________

29. Turkije

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Janitsarenbloedbad (1)

Jaar: 1704 na Chr.

Aantal slachtoffers: 14.000

Daders: Turken

______________________________________________________

30. Istanboel

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Janitsarenbloedbad van Istanboel (2)

Jaar: 1725 na Chr.

Aantal slachtoffers: 16.000

Daders: Turken

______________________________________________

31. Afrika

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Vernietiging van negerslaven

Jaar: 15e – 19e eeuw

Aantal slachtoffers: meerdere tientallen miljoenen

Daders: Arabieren, Turken

______________________________________________________

32. Egypte

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Mamelukkenmoorden van Cairo

Jaar: 1811 na Chr.

Aantal slachtoffers: 479

Daders: Turken

_______________________________________________________

33. Istanboel

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Griekenmoord van Istanboel

Jaar: 1821 na Chr.

Aantal slachtoffers: 300

Daders: Turken

_______________________________________________________

34. Griekenland

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Griekenbloedbad van Chios

Jaar: 1822 na Chr.

Aantal slachtoffers: 23.000

Daders: Turken

______________________________________________________

35. Istanboel

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Janitsarenbloedbad van Istanboel (3)

Jaar: 1826 na Chr.

Aantal slachtoffers: 15.000

Daders: Turken

_____________________________________________________

36. Syrië

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Christenbloedbad in Syrië

Jaar: 1860 na Chr.

Aantal slachtoffers: 20.000

Daders: Turken

_____________________________________________________

37. Bulgarije

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Christenbloedbad in Bulgarije

Jaar: 1876 na Chr.

Aantal slachtoffers: 12.000

Daders: Turken

____________________________________________________

38. Servië

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Adel- en priestermoorden op Serviërs

Jaar: 1878 na Chr.

Aantal slachtoffers: meerdere honderden

Daders: Turken

_______________________________________________

39. Anatolië

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Christenbloedbad op Anatolische Armeniërs

Jaar: 1895 na Chr.

Aantal slachtoffers: 60.000

Daders: Turken

_______________________________________________

40. Turkije

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Bloedbad op christelijke Armeniërs

 Jaar: 1896 na Chr.

Aantal slachtoffers: 8000

Daders: Turken

_______________________________________________

41. Macedonië

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Bloedbad op christelijke Bulgaren in Macedonië

Jaar: 1902 – 1903

Aantal slachtoffers: 25.000

Daders: Turken

_______________________________________________

42. Turkije

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Genocide op christelijke Armeniërs

Jaar: 1915 – 1916 na Chr.

Aantal slachtoffers: 1,5 miljoen

Daders: Turken

_______________________________________________

43. Turkije

Misdaad, plaats, slachtoffers:

Verwoesting van Smyrna (Izmir) en moord op Griekse burgers

Jaar: 1922 na Chr.

Aantal slachtoffers: 700.000

Daders: Turken

_______________________________________________

Erdoğan:

De Turkse gemeenschap en de Turkse mens, waar ze ook naar toe mogen gaan, brengen alleen maar liefde, vriendschap, rust en geborgenheid met zich mee. Haat en vijandigheid kunnen nooit onze zaak zijn. Wij hebben niets te maken met strijd en geschillen.”

Bron:

http://michael-mannheimer.info/2012/01/09/die-verschwiegenen-volkermorde-der-araber-und-turken-tabelle/

Auteur: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

(Voorts ben ik van mening dat een Populistische Omroep goed voor Nederland zou zijn: word lid van PopNed.nl (Populistische Omroep Nederland). Als u dat doet o.v.v. E.J. Bron, is dat in 2012 gratis.)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Historie. Bookmark de permalink .

75 reacties op De verzwegen volkerenmoorden van de Arabieren en Turken (tabel)

 1. seculiere turk zegt:

  dit is natuurlijk allemaal heel erg,maar laten we concentreren op de islam van vandaag,goe we het buiten europa kunnen krijgen

  en tel je al die moorden op,kom je nog niet eens dicht aan het aantal wat de amerikanen hebben gedaan bij de indianen,of de australiers de Aboriginals

  Like

 2. Linsky zegt:

  Pfffffff..
  Nou, ik ben zwaar onder de indruk. E.J.!
  Wat een klotewerk moet dat geweest zijn, zowel voor de schrijver als de vertaler.

  Kun je nog wel normaal slapen na zo’n artikel? 😦

  Er worden idd. een aantal gruwelijkheden vermeld, waar ik niks van wist, ondanks het feit dat ik redelijk goed op de hoogte ben met geschiedenis.
  Maar, oké, we weten; er is erg veel vervalst en verzwegen en verdraaid.
  Heel goed dat dit zo in de publiciteit komt.
  Duidelijk nu maar weer eens hoe ‘vredelievend’ dat ongelooflijk zieke volk is.

  In ieder geval heel erg bedank E.J.!

  Like

 3. Linsky zegt:

  Zeg, Seculiere, waar ben je mee bezig?
  Dit is exact dezelfde islam!
  Waarom blijf je dat volk verdedigen en de zaken bagatelliseren?

  Die lijst wordt ik verdomme misselijk van en waarom moeten we die afzetten tegen wat Amerikanen hebben gedaan?
  We hebben al eens eerder opgemerkt dat het hier om strijd tegen die krankzinnige islam gaat.
  We zijn hier niet om Amerikanen te veroordelen, en ze te vergelijken met islamieten.

  Persoonlijk heb ik ook een mening over wat de zendelingen hebben gedaan, met de Indianen, maar het staat buiten de context van waar we het hier over hebben.

  Ik snap ’t eerlijk gezegd niet goed meer.
  Ben je nou Vlaming of nog steeds islamitische Turk?
  Als je leeft in Rome, gedraag je dan ook als een Romein!

  Like

 4. seculiere turk zegt:

  wel die zelfde romein hebben ook veel onschuldige turken vermoord voor land,en omgekeerd ook
  wat ik bedoel is niet steets naar het verleden te kijken maar naar de toekomst,want als we steets deze herrineringen terug opgraven lossen we niks op,deze leiders die de opdracht hebben gegeven voor die moorden zijn dood en de moordenaars ook,ik zeg ook niet dat we het moeten vergeten want dan maak je de kans op deze fouten terug te maken

  je kan niet de kinderen van vandaag de schuld geven van hun voorouders,want als je dat wel doet dan gaan ze zich identificeren zoals hun voorouders en dat is de islam,zo roei je het niet uit maar wakkert je het juist aan

  ik wil mensen niet stigmatiseren,ik wil gewoon niet dat de mensen zich vastklammen aan de islam
  en ik gedraag mij nog altijd goe ik het wilt (beperkt in de wetten),daar gaat geen turk of belg verandering in brengen linsky

  Like

 5. Henk der Niederländer zegt:

  Tja wat moet Ik zeggen.
  *Lispelt iets over de religie van de vrede*

  BTW Linsky Ik weet niet wie deze seculiere is maar het lijkt erop dat hij nog steeds niet vergeten is dat het grote kwaad uit de USA en de “zionistische entiteit komt, maar maak je niet druk en blijf hopen dat het goed komt.

  Like

 6. chantal zegt:

  Zou Erdogan ook te veel raki-feestjes hebben bezocht en inmiddels aan het syndroom van korsakov lijden?
  Als je de zalvende woorden aan het eind van de het stuk van E.J. hierboven:
  “De Turkse gemeenschap en de Turkse mens, waar ze ook naar toe mogen gaan, brengen alleen maar liefde, vriendschap, rust en geborgenheid met zich mee. Haat en vijandigheid kunnen nooit onze zaak zijn. Wij hebben niets te maken met strijd en geschillen”,
  vergelijkt met wat Erdogan eerder tijdens een bijeenkomst met soortgenoeten uitkraamde:
  “Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten”,
  dan lijkt het daart wel erg op.

  Like

 7. seculiere turk zegt:

  maar als zo van die baardapen andere mensen de islam opdringt,en vrouwen mishandeld enzo dan ben ik de eerste dat hun terug stuurt naar land van herkomst,helaas heb ik die verantwoordelijk niet

  Like

 8. chantal zegt:

  Nog meer voor de hand ligt dat Erdogan een doorzichtig staaltje Takiya ten beste gaf tijdens zijn sussend en vredelievend geprevel.

  Like

 9. Linsky zegt:

  Seculiere,
  je wilt dat we het verleden vergeten en naar de toekomst kijken!
  Dat is godverdomme exact wat we doen!

  Het heden en onze verdoemde toekomst is en wordt juist door dat zieke islamitische gespuis bepaald en vergiftigd, mee geholpen natuurlijk door het linske dhimmi-schorem.
  Daar komt bij dat zij die de geschiedenis vergeten, gedoemd zijn haar te herhalen………..

  En probeer me niet af te leiden door nu weer schuld te gaan leggen bij Romeinen, zoals gezegd, dat is allemaal volledig buiten de context van het artikel en de comments!

  Wellicht toch eens tijd voor introspectie, wat zelfonderzoek?! 😦

  Like

 10. chantal zegt:

  Denk aan je bloeddruk, Linsky.
  Seculiere is de kwaadste niet, kijk maar eens even in zijn hart middels je glazen bol. 🙂

  Like

 11. seculiere turk zegt:

  ik heb niet gezegd om het te vergeten he,staat er duidelijk in

  ma kijk hier in belgie na de marokkanen zijn het de italianen die voor het meeste criminaliteit zorgen,en de rest sluiten oost europeanen de top 5 af

  dus nergens turken te bespeuren in de top 5,en toch zien ze italianen niet als vreemdelingen ,en een turk wordt automatisch bij de marokkanen geschoven als we over criminnaliteit spreken

  sorry maar de turken hebben een zwaar onverdient imago,al die afrikaanse en oost europese landen zijn 10x ergere bedreigingen dan de turken,want turken trekken het minst van de sociale kas en werken het harst dat is algemeen bekend

  Like

 12. seculiere turk zegt:

  mag ik is de top 5 van nederland van gevangennen is de nederlandse cellen?ben keer benieuwd op de hoeveelste plek de turken gaan staan als ze er wel in gaan staan

  Like

 13. Linsky zegt:

  Seculiere, zit je nou aan de raki en de pindakaas of juist niet?

  Als je raki op hebt, dan deugen de Turken niet en als je nuchter bent,
  neem je het consequent voor ze op…….!
  Wat moeten we ons daar dan bij voorstellen?

  Turkije, zoals het er vroeger voorstond is exact hetzelfde als het nu is.
  Het ventileert en propageert de verdorven ideeën van de islam.
  dat is het enige wat telt.
  We hebben het vaak zat gehad over je patriottische gevoelens,
  maar die staan bij de inhoud en in de context van dit artikel geheel buiten schot.
  Op zeker moment zul je echt kleur moeten bekennen hoor.

  Ik maak graag grappen, zeker met jou, maar dan moet wel duidelijk zijn waar je nu eigenlijk staat.

  Like

 14. seculiere turk zegt:

  ik denk dat we op het zelfde lijn staan tegenover de islam en de mensen die de islam opvolgen
  dit hoort niet in europa en ook deze mensen niet,terugsturen waar ze vandaan komen

  over de menthaliteit van de turken daar ontsporen wij,maar dit is geen verassing dit heb ik altijd
  b.v. wat chantal zegt (ik neem haar dat niet kwalijk) erdogan die een raki feestje houdt 🙂
  wel erdogan is een echte islamiet die ga nooit alchohol drinken,een echte turk wel want raki is puur turks

  Like

 15. Linsky ik begrijp Ceculiere wel.wat hij probeert te zeggen er is een groot verschil tussen een turk en een marokaan.maar je moet in turky gewoont hebben om de echte turk te kennen.niet die je hier ziet.Wij krijgen de ongeleterde en uit de dorpen.Ik moet wel eerlijk zijn he.Als je naar Ankara of izmir enz dan zijn de vrouwen daar beter gekleed dan in holland.En ja ze gaan ook naar de disco en drinkenmaar sins ordogan aan de macht is zie ik ook meer hoofd doeken.maar er is echt een groot verschil.

  Like

 16. En linsky hoe veel kritiek Amerika krijgt,mijn kindren willen hier ook niet wonen,en ze hebben geen kritiek op Holland.daar om begrijp ik die moslims ook niet,ze willen alles veranderen en hebben kritiek,wat doen ze hier dan nog.

  Like

 17. seculiere turk zegt:

  ja wie zich inderdaad niet aanpast moet inderdaad onmiddelijk terug keren,vlaanderen is zeer klein en moet beschermd worden,versta mij niet verkeerd he
  alsje hele dag allah wilt roepen er is daar meeeeer dan genoeg zand,maar turken zijn zo niet dat wil ik juist duidelijk maken

  Like

 18. chantal zegt:

  Seculiere, dat echte turken wèl alcohol drinken bewees de grondlegger en eerste president en van de republiek TurKije.
  ‘Atatürk mainly enjoyed reading, horse riding, chess, and swimming for leisure activities. He was very interested in dancing, taking pleasure in waltz on almost every opportunity, as well as the traditional Zeybek folk dances. He had an appreciation of Rumelian folk songs. Atatürk was fluent in French and German, and maintained a rich personal library of books on politics, history, chemistry, and linguistics.
  He was known to have an appreciation for the national beverage, rakı, and enjoyed it in vast quantities’.
  Zijn lever begaf het op relatief jonge leeftijd dus hopelijk volg je zijn voorbeeld niet al te zeer en doe je het een beetje rustig aan met de raki. 🙂
  Tja, dat waren andere tijden in Turkije. 😉

  Like

 19. seculiere turk zegt:

  dit is 1 van de duizenden discotheken

  Like

 20. seculiere turk zegt:

  chantal heb je deze raki reclame al gezien?wel tot het einde kijken want dat is het beste stuk 🙂

  Like

 21. chantal zegt:

  Sterk spul die Raki, Seculiere! 🙂

  Like

 22. seculiere turk zegt:

  kijk is hier wat ik gevonden heb,turkse vrouwen die de boerka’s scheuren!

  Like

 23. seculiere turk zegt:

  en hier,turken gelijk marokkanen je meent het

  Like

 24. seculiere turk zegt:


  voor vandaag ga ik jullie niet meer verder storenv

  Like

 25. chantal zegt:

  Wow Seculiere, Turkse vrouwen die Burka’s verbranden!.
  Zoiets moet je hier eens in Nederland proberen. Ben je gelijk een Wildersfascist met een dagvaarding aan je rok om je voor de rechtbank te verantwoorden.

  Like

 26. Ja Ceculiere je kan zeggen wat je wil,maar Erdogan is een gevaarlijk mannetje.

  Like

 27. chantal zegt:

  Truste Seculiere, Ik ga er eens lekker van dromen, van die Ataturk-dochters. 😉

  Like

 28. seculiere turk zegt:

  dat is niet alles boerkas zijn daar totaal verboden,en hoofddoeken mag je niet op school ziekenhuizen of andere openbare gebouwen dragen sins 1928!!!

  Like

 29. seculiere turk zegt:

  ah je bent een mannelijke chantal….teruste

  Like

 30. G.Deckzeijl zegt:

  Het volgende is bedoeld als waarschuwing. In de schijnwerpers staan dit keer de verstandelijk minder bedeelden van de MDI.Het bewijs van dat gebrek leveren ze zelf. Glashard en zwart op wit wekken ze de indruk dat je strafbaar zou zijn als je vertaald schrijfwerk van een buitenlander in dit land op een website plaatst. Klik de link aan, dan wordt alles duidelijk.
  http://tinyurl.com/7k3aox4
  Ik laat het er in ieder geval niet bij zitten. Ik ga deze zwaar gesubsidieerde waanzin op andere manieren openbaar maken. Iedereen die van plan is ONZE vrijheid van meningsuiting op wat voor manier dan ook te beknotten, dan wel onmogelijk te maken, is GEEN democraat en mag van mij naar Iran of Noord-Korea verkassen!
  Ivo Opstelten: het wordt hoog tijd dat je dat zielige clubje van R.Eissens & consorten zo spoedig mogelijk opdoekt.

  Like

 31. Columnist zegt:

  Als het internet wordt lamgelegd, gaan we over op de pashkavil. Ik ben van vóór het internet.

  Like

 32. G.Deckzeijl zegt:

  Waarom zeg je niet gewoon posters?

  Like

 33. Linsky zegt:

  Seculiere;
  Iedereen kan zich voordoen voor wat ie wil, op internet!
  Jij en ik even goed…… 🙂

  Like

 34. Linsky zegt:

  Marijke, psies!

  Erdogan is een van de meest gevaarlijke, samen die die dwaas uit Iran, Amediniad.

  Het feit dat de wereldmachten een goor spel kunnen spelen, is juist mogelijk omdat deze figuren zich uitstekend lenen voor dat smerig spel. Je hebt er echt een verdorven aard voor nodig, …en een zieke geest!

  Like

 35. G.Deckzeijl zegt:

  Aan allen: waarom Brein* een volstrekt HERSENLOZE organisatie is.
  http://tinyurl.com/6phgfky
  *geldt niet alleen voor hen.

  Like

 36. chantal zegt:

  Seculiere , je hebt vast wel eens gehoord van de eerste vrouwelijke gevechtspiloot ter wereld. Een ‘Ataturk’s daughter’, en ook een soort mannelijke chantal. 🙂

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Sabiha_G%C3%B6k%C3%A7en

  Like

 37. chantal zegt:

  Maxima maakt zich ook zorgen over de emancipatie van de mannelije Arabieren. 🙂

  ‘Maxima voegde toe dat in de Emiraten en Oman eerder de jongens zich zorgen moeten maken. In Abu Dhabi is twee derde van de studenten vrouw en 70 procent van de nieuwe ondernemers ook.’

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/11288641/__Koningin__PVV-commotie_onzin__.html

  Like

 38. Bedankt linsky voorr de links,en ik wist dat ze er mee bezig zijn,was al een tijd bekent in de states.

  Like

 39. chantal zegt:

  ‘Mannelijers’, grappige fehlleistung. Vraag me af welk percentage ook onder de mannelijke islamieten aan hun mannelijkheid lijdt? 😦

  http://www.nospank.net/boysandgirls.htm

  Like

 40. chantal zegt:

  Onze Maxima is een waarlijke koningin der vrouwen die zich onder een man liggend omhoog wisten te stoten in de vaart der volkeren.
  Het wicht is ook een goed gelovige, het vierde gebod is heilig voor haar ondanks de misselijkmakende collaboratie van haar pappie met het Videla regimle.

  Like

 41. seculiere turk zegt:

  inderdaad een moedige vrouw die Gökçen,ze heeft meegedaan aan de korea oorlog

  Like

 42. chantal zegt:

  Weer een typo: Videla ‘regime’

  Like

 43. seculiere turk zegt:

  ik ga binnenkort naar de film van maxima gaan bekijken,is het de moeite?

  Like

 44. chantal zegt:

  Licht me even bij Seculiere, welke film bedoel je?
  Toch niet de glanzende nieuwe Eyeworks produktie ‘Maxima Starfucker’ 😉

  Like

 45. seculiere turk zegt:

  ik weet niet ja,het ga over de levensverhaal van maxima,ik hoor er veel van op de vlaamse tv delaatste tijd dusja het heeft mijn intresse opgewekt,in de laatste show zeiden ze dat het zeker de moeite was

  Like

 46. chantal zegt:

  Deckzeijl, als goed ongelovige zou jij beter kunnen weten:

  De pashkavil (afwisselend pashkevil, meervoud pashkavilim) is een muuraffiche, die als één van de weinig vormen wordt gebruikt van massacommunicatie toegelaten aan Haredi (Ultra-orthodox) Joden.

  Like

 47. chantal zegt:

  Seculiere, dat ‘De Laatse Show’ ontvang ik ook In Spanje via de satelliet op BVN. Het is een Belgische variant van Der Wereld Draait Door. Niet al te serieus nemen dus. Groot links denker Jan Mulder mag ook bij De Laatste Show bijna dagelijks als side-kick komen orakelen. 😦

  Like

 48. seculiere turk zegt:

  gisteren was er ruzie met jan de mulder,het ging over rusland en corruptie,je hebt hem nooit zo gezien

  Like

 49. seculiere turk zegt:

  het staat al op youtube

  Like

 50. chantal zegt:

  Ja, dat heb ik gezien, Seculiere. Zeer onbeschoft optreden van Mulder tegen die Russische dame!! 😦

  En wat zette die vrouw hem daarna beschaafd weer op zijn plaats. 🙂

  Like

 51. chantal zegt:

  Ah, dank seculiere. Kan iedereen even kijken.

  Like

 52. seculiere turk zegt:

  sorry maar ik geef jan de mulder gelijk,natuurlijk het was een beetje onbeschoft maar toch

  Like

 53. G.Deckzeijl zegt:

  @Chantal, 14:14
  http://tinyurl.com/7g5zcbv
  Beatrix vindt dat vrouwen in Oman niet onderdrukt worden.Vraag me af hoe ze daar in zo’n korte bezoektijd achter is gekomen. Pure, onversneden Oman-propaganda, als je ’t mij vraagt.
  http://www.genderindex.org/country/oman
  http://www.amnesty.org/en/region/oman/report-2010

  Like

 54. seculiere turk zegt:

  je hebt miljoenen russen in turkije vooral aan de zwarte zee,en kzeg het u de arrogantie van de russen zijn niks vergeleken dan dat van jan de mulder

  Like

 55. chantal zegt:

  Seculiere , de zinnige voorafgaande woorden van die Russische ontbrekken. Dit fragment is slechts een deel van het gesprek en zag ik al voorbij komen bij de Vara.

  Like

 56. chantal zegt:

  Het obeschofte gedrag van de Russische vakantie gangers mocht ook ik erveren in hotels In Kusadasi en Antalya, Seculiere.
  Jan Mulder zou er perferct bij passen.

  Like

 57. seculiere turk zegt:

  ja ik geloof u best 🙂 kheb dat vaak gehoord van die hotels

  Like

 58. chantal zegt:

  @Deckzeijl

  Maxima – wiens brood men eet, diens woord men spreekt – Zorreguieta.

  http://nos.nl/artikel/270698-nieuwe-aangifte-tegen-zorreguieta.html

  Like

 59. chantal zegt:

  Seculiere, een film die je zeker wèl eens moet gaan zien is ‘Missing’ van Costa-Gravas. Speelt in Chili kort nadat Salvador Allende daar onder toeziend oog van De VS om zeep was gebracht..

  Like

 60. Linsky zegt:

  Seculiere, lees eens;
  Dubbelrol Turkije
  Russen zien Westerse oorlog tegen Syrië en Iran in 2012 als onvermijdelijk
  Om de situatie nog complexer te maken -en daardoor nog onvoorspelbaarder en gevaarlijker- mengt ook Turkije zich steeds vaker in het conflict. De Turken begonnen zich sinds het aantreden van de islamistische premier Erdogan van het Westen af te bewegen en zich op Iran en Syrië te richten, maar zijn nog altijd lid van het Westerse NAVO bondgenootschap. De afgelopen maanden probeerde Ankara zowel Teheran als Washington te vriend te houden door beurtelings de ene partij en dan weer de andere te steunen of juist te bekritiseren.

  Russen zien Westerse oorlog tegen Syrië en Iran in 2012 als onvermijdelijk
  Iran: Vergelding voor dode kernwetenschappers door wereldwijde oorlog tegen Israël

  Als de recente golf politieke en militaire escalaties in het Midden Oosten straks enkel bluf blijkt te zijn, dan was dat echter wel een zeer overtuigende. Russische analisten en ‘Oostblok’ journalisten verwachten dan ook dat het Westen nog dit jaar een oorlog zal beginnen tegen Syrië of Iran, of beide landen. Sommigen speculeren dat deze al eind januari zou kunnen losbarsten; anderen denken dat de VS vanwege de complexe operatie een langere voorbereidingstijd nodig heeft. Gevreesd wordt dat Rusland en China min of meer noodgedwongen in het komende militaire conflict zullen worden gesleept, waardoor de Derde Wereldoorlog een feit zal zijn.
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=650229&r=1&tbl_archief=&

  Like

 61. chantal zegt:

  Ben ik de enige die ontgaan was dat AP door het MDI gesommeeerd is om een door EJ vertaaald stuk te verwijderen omdat het onwelgevallige info over Somalische medelanders aanrijkt?

  http://www.amsterdampost.nl/mdi-gaat-amsterdam-post-kapodt-slopen/#comment-54366

  Like

 62. chantal zegt:

  Hii kwam eerder op de verkeerde plaats terecht, mijn reactie hierboven.
  Daarom ook hier maar even de reactie van daarginder droppen. 🙂

  E.J. Bron zegt:
  12 januari 2012 om 16:58
  Nee hoor chantal, ik wist het ook!! LOL!!!

  chantal zegt:
  12 januari 2012 om 17:12
  Hahahaha, je gevoel voor humor heeft er in ieder gevan niet onder te lijden, E.J.!

  Like

 63. seculiere turk zegt:

  dit klinkt allemaal zeer depremerend linsky,misschien daarom dat turkije een ondergronds bunker hebben gemaakt voor de zaden
  http://www.nederlandersinturkije.nl/nieuws/enorme-zadenbank-in-turkije-moet-toekomst-waarborgen/

  Like

 64. Columnist zegt:

  @seculiere turk

  Volgens de klassieke Islam is het Christendom de natuurlijke bondgenoot tegen Mushrikoon zoals de oorspronkelijke bewoners van Amerika, Afrika en Australië. Ook is het zo dat het Christendom eist dat met grote gezinnen maakt. Grote gezinnen maken het nodig om land te veroveren. Het zijn juist deze overeenkomsten in gezinswaarden die zowel het Christendom als de Islam tot gebiedsuitbreiding dwingen, waarbij de Islam althans tegen de eigen mensen eerlijk is.

  Like

 65. seculiere turk zegt:

  geen wonder dat we al over de 7miljard mensen zijn

  Like

 66. Columnist zegt:

  Inderdaad. Daarom zullen er steeds meer oorlogen zijn.

  Like

 67. seculiere turk zegt:

  de populatie van china en india maak me nog meer zorgen,de 2 landen alleen zou al meer dan 3miljard zijn dat is zo goed als de helfd van de wereld bevoling

  Like

 68. Columnist zegt:

  China en India gaan inderdaad erg gevaarlijk worden.

  Like

 69. max zegt:

  @ eagle zegt: 2 augustus 2012 om 07:23

  “p.s. de islam staat niet voor haat en oorlog, het staat net als de meeste geloven voor, respect en liefde en toewijding!”

  Bewijs die stelling maar eens.
  De geschiedenis bewijs het tegendeel.

  Like

 70. E.J. Bron zegt:

  Sorry Max,

  Deze islamofiele prietpraat heb ik direct maar even in de container geflikkerd! 😦

  Webmaster

  Like

 71. Pingback: HISTORIE: ooggetuige bericht van onvoorstelbare bloedbaden van de Turken bij de verovering van Constantinopel in 1453 | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s