Uitputtingstactiek door gerechtelijke processen nu ook in Duitsland

Nu heeft ook Duitsland zijn eigen zaak, net zoals Geert Wilders in Nederland en Elisabeth Sabaditsch-Wolff in Oostenrijk – Michael Mannheimer werd aangeklaagd, omdat hij uitspraken over de islam heeft gedaan waarmee de moslims en hun politiek correcte geallieerden niet blij waren.

Mannheimer handelde volgens de Duitse autoriteiten in strijd met de wet, nadat hij op 8 april 2011 een “Oproep tot algemeen verzet van het Duitse volk volgens Artikel 20, alinea 4, van de grondwet” had gepubliceerd.

Michael Mannheimer heeft zijn eigen, onder zijn eigen naam draaiende, conservatieve website, die scherp gekant is tegen de islam en hij is de afgelopen jaren door verschillende hiermee verband houdende optredens tijdens seminaries en demonstraties bekend geworden. Op zijn website ondersteunt Mannheimer het project Neurenberg 2.0, een internet “verzamelpunt ter documentatie van de systematische en illegale islamisering van Duitsland en van de criminele handelingen van linkse fascisten ter onderdrukking van de mensen”.

Op “Neurenberg 2.0” wordt allerlei informatie over het linkse Duitse establishment, politici en intellectuelen verzameld, die zaken zoals een liberale immigratiepolitiek en het cultureel relativistische “multiculturalisme” ondersteunen, om zogezegd een vaag idee van een toekomstig tribunaal, genoemd naar en analoog aan het historische tribunaal in Neurenberg dat vlak na de Tweede Wereldoorlog plaatsvond, te ondersteunen.

In zijn manifest op de Duitse website PI beriep Mannheimer zich op een artikel (Artikel 20, lid 4)  uit de Duitse grondwet, die verkondigt, dat “Tegen iedereen die probeert deze orde uit de weg te ruimen, alle Duitsers het recht tot verzet hebben wanneer iets anders niet meer helpt”.

Mannheimers rechtvaardiging waarom hij deze Duitse oproep van een natuurlijk recht tot verzet geciteerd had, was dat “het hele Duitse establishment” van “politici, academici, media en justitie  en nu ook de kerk met de islam sympathiseert en samenwerkt en door en door verrot is en er zodoende aan werkt om stukje bij beetje de Duitse grondwet ten gunste van de islam af te schaffen”. Door “de wil van het Duitse volk” te negeren, heeft het establishment miljoenen immigranten naar Duitsland gehaald “die onze culturele en civilisatorische verworvenheden verachten en onze Europese willen afschaffen (die absoluut niet islamitisch is, maar Grieks-Romeins en Joods-christelijk) ten gunste van het barbaarse systeem genaamd islam.” Hij beweert, dat zulke ontwikkelingen een natuurlijk uitvloeisel van “het centrale doel van de islam” zijn, namelijk “wereldheerschappij”. In naam van dit doel, vervolgt hij, hebben de moslims door de hele historie heen de “eeuwige oorlog” van de “islamitische Jihad” gevochten, die meer doden te betreuren had dan christelijke godsdienstoorlogen, het fascisme, het communisme en het nationaalsocialisme bij elkaar.”

Mannheimers antwoord op deze bedreiging was de oproep zich te “verdedigen” tegen de “vijanden uit de rijen van hun islamitische migranten, die hier de barbaarse prehistorische sharia willen invoeren” evenals “het regerende establishment uit hun kantoren te verjagen” en “diegenen die hiervoor verantwoordelijk zijn voor het gerecht te slepen.” Ter aanvulling op zijn oproep betreffende een Neurenberg-achtig tribunaal verwees Mannheimer naar de machtsgreep van de nazi´s als centraal punt in de Duitse geschiedenis en beschuldigt “dit establishment van het maken van dezelfde fouten als in 1933!” “Kom van de bank af”, roept Mannheimer. “Ga de straat op! Grijp naar de wapens als er geen ander alternatief meer is… Lang leve de vrijheid!”

Mannheimers verzetsverklaring op internet had zijn veroordeling volgens paragraaf 130 StGb (aanzetting tot haat en volksophitsing) tot gevolg, alinea 2(1)(a) van het Duitse Wetboek van Strafrecht. Volgens deze wet is het niet toegestaan om schriftelijke materiaal te verspreiden dat “tot haat oproept” of een “beschimpend, kwaadaardig verachtelijk makend of belasterend” karakter heeft m.b.t. de aanhangers van religieuze groeperingen. Tijdens de rechtszitting veroordeelden de rechters Mannheimers “belastering” van de islam als een “mensenvijandig fascisme” en “als de ergst mogelijke vijand van vrijheid, gelijkheid en broederschap”. Zulke beweringen zouden een “ongedifferentieerde” en “bewuste verdraaiing” van de islamitische “theologische inhoud” als een “militante, intolerante en niet vredelievende religie” die “gevaarlijk” is en het “niet waard is om door de burgers gerespecteerd te worden”. Mannheimers inschatting van het islamitische “centrale doel” van “wereldheerschappij” zou eveneens, volgens de rechtbank, “opnieuw” een “verkeerde voorstelling van de islamitische religieuze dogma´s” zijn. Al met al zou Mannheimers “voorstelling van een beeld van de zogenaamde islamitische niet legale inhoud en het islamitische niet legale doel” een “bewuste vervalsing” zijn.

Mannheimers voorstel om “de straat op te gaan”, misschien zelfs gewapend, was zeer zeker provocatief. Vooral in een land als Duitsland roepen zulke boodschappen bittere herinneringen aan straatgevechten op, zowel tussen politieke, paramilitaire verenigingen als die van de nazi´s en communisten tijdens de ineenstorting van Duitslands ongelukkige poging tot een democratie van de Republiek van Weimar, evenals tijdens de daaropvolgende huis-aan-huis-gevechten in de Tweede Wereldoorlog in steden zoals Berlijn, toen de Duitse troepen vergeefs probeerden de ondergang van het Derde Rijk in het oog van de oprukkende geallieerde legers te verhinderen.

Ter verdediging wees Mannheimer er echter op, dat geweld slechts als ultima ratio bedoeld zou zijn in overeenstemming met de traditionele uitleg van Artikel 20 (4) en de daaraan ten grondslag liggende politieke filosofie. Bovendien was het geen aanzetting tot geweld, maar een, volgens de bepaling van paragraaf 130 aanzetting tot geweld en belediging en belastering van een groep mensen (hier: de moslims), die de basis van Mannheimers veroordeling vormde.

Het meest storend aan de veroordeling was wellicht de politiek correcte bewerking van het wezen van de islam. Objectieve waarnemers zullen zich er waarschijnlijk over verbazen waar een rechtbank zo´n theologische, politieke en historische inschatting van de islam of welk ander geloof dan ook vanaf leidt. De opvattingen van de rechtbank in Heilbronn zijn zeker niet algemeen geldend onder de waarnemers en de geleerden van de islam. Bijvoorbeeld de in Egypte geboren, islamitische, tot het christendom bekeerde Nonie Darwish, die zich in haar onlangs verschenen boek “The Devil We Don´t Know: The Dark Side of Revolutions in the Middle East” naar de islam verwijst als een “Dracula”, die voortdurend expansie nodig heeft om te overleven.

Gebaseerd op haar leven in Egypte, voordat ze naar de VS kwam, beklaagt Darwish ook de “verdraaide moraal en het ethische systeem” en de “droevige waarheid over de islamitische opstanden” zoals de ooit geprezen “Arabische Lente… die nu terugkruipt waar hij vandaan is gekomen – terug naar de tirannie.” Darwish´ medebekeerling, de onder een pseudoniem schrijvende uit Zuid-Azië afkomstige Amerikaan Ibn Warraq heeft onlangs eveneens de verwoestende islamitische veroveringen van het Hindoeïstische India in zijn boek “Why the West is Best: A Muslim Apostate´s Defense of Liberal Democracy” beschreven, waarin hij schreef, dat “het leven in de islam als een gesloten boek” zou zijn, met zaken als een ethiek, “die beperkt is tot het opvolgen van bevelen”.

De zaak van Michael Mannheimer betekent slecht nieuws voor de vrijheid van meningsuiting in Duitsland, samen met steeds vaker voorkomende gelijksoortige zaken elders. Na de veroordeling van Elisabeth Sabaditsch-Wolff toont Mannheimers zaak aan, dat niet alleen politici zoals Geert Wilders, maar ook privéburgers onderworpen worden aan legale sancties, mits ze te prominent en wordeni n hun kritiek op en de veroordeling van de islam. Hun nederlaag zal omgekeerd een nederlaag van de samenlevingen in het algemeen zijn, die beroofd worden van de mogelijkheid om de islam te leren kennen in al zijn perspectieven, een zaak, die tegenwoordig immens belangrijk is in de hele wereld.

Uiteindelijk maakt het niets uit, hoe bijzonder Manheimers vaak brutale en pure proza ook mag zijn, opvattingen over verschillende religies horen niet in rechtszalen, maar in de zalen van de publieke opinie thuis.

Bron:

http://europenews.dk/de/node/55678

Vertaling: Liz

Bron oorspronkelijk artikel:

http://www.legal-project.org/blog/2012/05/lawfare-reaches-germany

Auteur: Andrew E. Harrod

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Islamofobie", "Nuttige idioten", Duitsland, Free speech, Islam, Islamisering, Islamkritiek, political correctness, Socialisten. Bookmark de permalink .

13 reacties op Uitputtingstactiek door gerechtelijke processen nu ook in Duitsland

 1. lucky9 zegt:

  BREAKING NEWS
  Guy Verhofstadt onthulde op “Canvas” het ultieme verraad van de fascistische euro-apparatsjiks.
  Dit tart werkelijk élke verbeelding. Over en out.

  Like

 2. vederso zegt:

  @ lucky9. Hebt u meer informatie? Was het op Terzake?

  Like

 3. nederlandsverzet zegt:

  het demoniseren is begonnen .

  het parool,algemeen dagblad,de Volkskrant,rtl nieuws,de telegraaf,nu.nl,NRC,fok,elsevier.

  brengen in groten letters (wilder veroorzaak zelf ruzies)

  het demoniseren is begonnen.de strijd wie het beste via democratische regels Wilders kapot kan maken zal de persprijs krijgen. de vraag is nu wie zal er als eerste gaan schieten Volkert zit nog vast.

  Like

 4. Linsky zegt:

  Michael-Mannheimer……..
  Udo Ulfkotte……….
  Politically Incorrect………….
  Etc………………..
  we weten hun namen.
  Iedereen die kritiek, , misdaad en andere voor de overheid vervelende zaken naar buiten wenst te brengen zal op hoogstwaarschijnlijke vervolging dienen te rekenen.
  Islamcritici als; Ulfkotte, Mannheimer etc… staan niet alleen in de picture van het misdadige, linkse, dhimmi-establishment.

  Ook anderen die hun leven en zaligheid inzetten om zware pedofilie en andere ongelooflijke misdaden van bijvoorbeeld de medische farmacie naar buiten te brengen, zijn hun vrijheid en leven niet zeker.

  Het is echter een kwestie van tijd, alvorens deze uit de lucht en van de straat worden gehaald, en verdwijnen in de kerkers,… van waarschijnlijk die van Polen.
  Daarvoor heeft men immers ook al lang te voren het Europese Arrestatie Bevel gecreëerd!
  Het is bij weinigen bekend, dat er alleen al in Nederland meer dan 160 mensen die dwars lagen zijn afgevoerd!

  Hoeveel het er in andere landen is weet ik niet,….maar ik vrees het ergste.
  Dit zijn wapens van de overheden die effectief zijn en de achterlijk en vooral bange massa het zwijgen zal opleggen
  Er bestaat geen immigratie van moslims…dit is een wereldwijde bezettingsmacht!
  ‘islam is een compleet, juridische, economische en politieke oorlogsdoctrine, een militair NWO-systeem!’
  Alleen een dooie vis gaat met de stroom mee!

  Ulfkotte, Mannheimer, Kalfman en Kybeline, etc…, zijn geen dooie vissen!
  Hoeveel van hen zijn er nodig…………

  Ik tel niet mee in het veld van islamcritici als zijnde ‘islam-deskundige’. Maar als burger kijk ik enkel naar de wijze waarop deze ‘vredelievenden’ zich aan ons voordoen en de wijze waarop.
  Daaruit is onomstotelijk te bewijzen dat het hier om een beleid /doctrine/ en oorlog tegen het leven zelf, cq mensheid gaat.

  De argumentatie die ik aanvoer in ‘Overpeinzingen…” zijn legitiem, niet beledigend, maar gewoon een vaststelling van feiten, die onweerlegbaar zijn!

  Mijn voorstel is dat iemand ze vertaald in het Duits en deze laat toekomen aan Mannheimer, opdat zijn advocaat het eventueel kan inbrengen als processtuk.

  Nu zullen er wel veel in lachen uitbarsten, maar helaas voor hen is het zo dat ik het artikel namelijk voorgelegd heb aan juridisch onderlegde lieden, die er geen enkel bewaar in konden vinden, gewoonweg omdat elk punt waarmee ik de islamieten, cq moslims definieer, zondermeer te bewijzen zijn.

  Het argument dat ik een hele groep/ras er mee zou beledigen, gaat evenmin op omdat daarin is voorzien met de opdracht, dat wie die normen/wetten en uitvoering van de sharia, cq koran, niet wenst of zich daar niet aan conformeert, zulks onmiddellijk duidelijk dient te maken door het afzweren in het openbaar van deze verderfelijke doctrine!

  https://ejbron.wordpress.com/2011/12/21/overpeinzingen-van-een-brabantse-boerenlul/
  https://ejbron.wordpress.com/2012/02/13/europees-arrestatie-bevel-video/

  Like

 5. nederlandsverzet zegt:

  @ linsky
  beangstigend maar waar daarom verenigt u want met elkaar kunnen wij onze Nederland bewaren voor de komende generatie.,

  Like

 6. Linsky zegt:

  Nederlandsverzet ;
  Het is inderdaad heel beangstigend allemaal!
  Daarom moeten we ook zo veel mogelijk drukte, herrie en rumoer maken.

  Ps; ik heb het trouwens ook maar bij mij op de website gezet E.J. http://diamental.nl/

  Like

 7. nederlandsverzet zegt:

  heb je website gezien ziet er professional ik blijf je webside volgen

  Like

 8. lucky9 zegt:

  @ Vederso Gelet op het tijdstip inderdaad ter zake. Het ging over de toekomst van Europa…

  On topic: In België misbruikt de Franstalige minister van binnenlandse zaken Milquet inmiddels de acties van moslim-crimineel Fouad Belcacem (van Shariah4belgium) om elke islamkritische mening te kunnen criminaliseren via totaal nieuwe wetgeving onder het mom dat elke meningsuiting die haatgevoelens kan veroorzaken strafbaar moet worden gesteld.

  De bedoeling is niet de islam een haarbreedte in de weg te leggen, maar elke politiek ongewenste kritiek van autochtonen en vooral Vlamingen op het islamofiele en eurofiele beleid onmogelijk te maken.

  Dat er binnen in de talloze moskeeën elke dag opnieuw opgeroepen wordt tot geweld en haat gepredikt wordt tegen al wat westers, autochtoon en niet islamitisch is, valt volgens de minister onder “de vrijheid van godsdienst”. Dat is elders in Europa en dus ook in Nederland niet anders.

  Ik heb de indruk dat de politiek correcte fascisten overal naar een hogere versnelling schakelen om hun hersenspoeling van de bevolkingen te kunnen handhaven. Het tergend rechtsgeding tegen Mannheimer is hiervan een symptoom.

  Europa glijdt ongemerkt af naar een politieke dictatuur en er is geen leger om ons te beschermen tegen de binnenlandse bedreigingen. Integendeel, Europa houdt zogenaamde veiligheidstroepen (http://www.eurofor.it/) paraat om overal in te grijpen waar de volkswoede zich zou uiten tegen de lokale apparatsjiks en moslimenclaves.

  In 2004 (en dus ruim na 9/11 !) eindigde een politiek proces dat de politieke partij Vlaams Blok veroordeelde wegens zogezegd ‘racisme’ en het aanzetten tot discriminatie, wat compleet uit de lucht gegrepen was.

  Enkele jaren nadien werden zelfs historici in Frankrijk voor de rechtbank gesleept omdat hun publicaties politiek incorrecte informatie zou bevatten. Ook na de vrijspraak van Wilders in Nederland ging het fascistische monster elders in Europa gewoon door met hersenspoeling, broodroof, vervolging en pesterijen.

  Na de economie van Zuid-Europa ontwricht te hebben met hun puur wanbeheer dat niet anders dan misdadig kan bestempeld worden, blijven de spreekbuizen en parasieten zich vastklampen aan hun crimineel ongelijk.

  Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Het is en blijft een roofdier. Het onmogelijk er zachtzinnig of zonder dwang mee af te rekenen. Mannheimer heeft het recht, de rechtvaardigheid, de realiteit en de geschiedenis aan zijn zijde.

  Like

 9. Tom Hendrix zegt:

  @Nederlands Verzet, ook ik heb enige dagen geleden al gezegd, dat men nu volop gaat KRIJSEN van links tot rechts, “WILDERS SCHULD”. @ Linsky, inderdaad is het beangstigend hoever ze gaan de eurofielen en de islamknielers. Alles wensen ze ons door “de strot”, te duwen. En de criminelen verzameld bij de EUROTOP hebben volledig ingestemd met invoering van het COMMUNISME in de EU landen. Wat ‘een gesmolten pakje boter”, is RUTTE toch gebleken.

  Like

 10. Tom Hendrix zegt:

  @Lucky9, helemaal eens met uw conclusies. En ook ik verdenk deze pluche klevers, en eurofieken en islam knielers ervan, om zo snel mogelijk onze vrije samenlevingen te vernietigen.Nooit genade voor EUROFIELEN en ISLAMLIKKERS wat mij betreft!

  Like

 11. louis-portugal zegt:

  Weer een voorbeeld van hoever wij al wegzijn van onze oude niet perfecte wereld.

  Wilders wordt gebashed door de voormalige kwaliteitskrant NRC vergelijkbaar met een PRIVE roddel die ze alleen maar gebruiken voor Wilders en zeker niet voor hun linkse sympathiegroepen.
  Zelfs M.v.G bij DDS doet eraan mee.

  Rutte laat zich met Merkel inpakken in Brussel.
  De geldvangers maken telkens meer uit of en hoeveel wij betalen moeten en dat alleen maar omdat Merkel vind dat de EURO moet blijven en Ruute erachteraanschokt en het nog durft verdedigen ook.

  EEN punt willen ze allemaal niet zien.
  Nl. het loopt volkomen vast want er wordt geen enkele probleem opogelost.
  Hij ongecontroleerde uitgeven gaat gewoon door.

  Like

 12. Tom Hendrix zegt:

  @Louis-portugal, de zeepbel activiteiten van de criminele van ROMPUY,BAROSSO en VERHOFSTAD, gaan gewoon door Louis. Deze waanzinnigen zijn erop uit onze cultuur en onze welvaart op te offeren voor de BILDERBERGKLIEK en de NIEUWE NAZI’s de islamisten. En allemaal om als doel te verwezenlijken, de vrije burger tot SLAAF te maken van de NWO!

  Like

 13. Pingback: (Foto)verslag van de conferentie van islamcritici in Brussel | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s