(Foto)verslag van de conferentie van islamcritici in Brussel

(Door: Michael Stürzenberger)

Het was een historische dag, dat kon men in deze zaal van het Europese Parlementsgebouw duidelijk merken: Bekende islamcritici uit de hele wereld waren bijeengekomen op de “International Civil Liberties Alliance”-conferentie om te overleggen op welke wijze de toenemende islamisering het meest effectief het hoofd kan worden geboden. Uitstekende en meeslepende toespraken van Mark Steyn, Tommy Robinson, professor Hans Jansen, Alexandre del Valle, Magdi Cristiano Allam en vele anderen maakten duidelijk dat de tijd van het actieve verzet is begonnen. Met de Verklaring van Brussel werd een signaal uitgezonden dat er in de westerse wereld geen millimeter ruimte mag zijn voor de sharia. Lars Hedegaard kreeg een prijs voor zijn onvermoeibare inzet voor de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid.

De avond van tevoren ontmoetten veel conferentiedeelnemers elkaar tijdens een gezamenlijk avondeten om van gedachten te wisselen.

De kerk St. Catherine vormde hiervoor een sfeervolle achtergrond.

De volgende dag ging het dan naar het grote EU-gebouwencomplex, dat binnen met veiligheidssluizen en scanapparatuur is uitgerust als een luchthaven.

De EU-afgevaardigde Philip Claeys van het Belgische Vlaams Belang heette de conferentiedeelnemers welkom en wenste hen een succesvol verloop.

Behalve Philip Claeys was ook de voorzitter van het Vlaams Belang, Filip Dewinter, af en toe aanwezig. Zin boek “Inch´Allah? The Islamization of Europe” werd gratis uitgedeeld. Ik dacht hierbij graag terug aan de Israël-reis in december 2010 met de “European Freedom Alliance”, waarbij Dewinter in een ruimte voor afgevaardigden in de Knesset een informatieve toespraak over de gevaren van de islam had gehouden. Op de foto is Dewinter links naast de Knesset-afgevaardigde rabbi Nissim Zeev te zien:

Elisabeth Sabaditsch-Wolff presenteerde de Brusselse conferentie zoals gebruikelijk vlekkeloos. Losjes en charmant. Men kan merken dat ze jarenlange internationale ervaring heeft. Als vertegenwoordigster van de Burgerbeweging PAX Europa bij de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) had zij het thema islamkritiek, ondanks het verzet van islamitische vertegenwoordigers, al vaker hardnekkig naar voren kunnen brengen.

Alain Wagner, voorzitter van de “Stop Sharia campaign” uit Frankrijk, omschreef de uitgangssituatie: De sharia zou de democratische samenlevingen ondermijnen, waarbij het vrije woord en de vrijheid van meningsuiting onderdrukt zouden moeten worden, opdat de islam niet blootgesteld zou staan aan kritiek en zich ongehinderd zou kunnen uitbreiden.

Professor Hans Jansen, die aan diverse universiteiten in Nederland en Denemarken Arabistiek en islamwetenschappen doceerde, beschreef in zijn duidelijke toespraak de aard van de sharia. Bovendien belichtte hij de betekenis van de abrogatie van onschuldige koranverzen uit de beginfase van de islam. Jansen uitte echter ook principiële twijfels aan het bestaan van Mohammed. Bovendien zou het begrip van de godsdienstvrijheid met het oog op de islam nieuw gedefinieerd moeten worden. Vrijheid zou niet gratis zijn – we zouden ons vastberaden moeten verdedigen. Jansen ondersteunde overigens Geert Wilders ook in diens proces en sprak als getuige van de verdediging.

Bisschop Pére Samuel van de Syrisch-katholieke kerk in Frankrijk omschreef de intolerantie van de islam en de legitieme praktijk van het liegen, de Taqiyya. Samuel ging ook in op de geschiedenis van de Joden in de islamitische wereld. Aan het einde van zijn toespraak sprak hij zijn beste wensen voor een goede vooruitgang van het “Brusselse proces” uit.

Schrijfster Nidra Poller berichtte uit Frankrijk dat zich daar de voorbodes van een apocalyptische oorlog zouden aftekenen, wat echter in het verborgene zou plaatsvinden en niet zo dramatisch op het publiek zou overkomen. Na de Merah-aanslag zou er echter toch iets veranderd zijn in Frankrijk. Daders bijvoorbeeld zouden inmiddels bij de naam worden genoemd.

De Franse essayist Alexandre de Valle benadrukte in zijn krachtige toespraak dat het beter zou zijn om in de strijd te sterven dan als lafaard. De OIC zou een van de belangrijkste organisaties ter wereld zijn en de enige, die gebaseerd zou zijn op een religie. In de Arabische wereld zou op dit moment een re-islamisering plaatsvinden, die het gemeenschappelijke doel van zowel de “democratisch” ingestelde moslims als de Jihadisten zou zijn. Men zou ook het Westen willen veroveren, waarbij Europa als primaire doel geïslamiseerd zou moeten worden. De Amerikaanse president Obama en Hillary Clinton zouden het accepteren dat in het kader van het zogenaamde “Proces van Istanboel” de “vernedering” van de islam aan banden gelegd zou moeten worden.

De Valle zei, dat de islamcritici in staat zouden zijn om geschiedenis te schrijven. De ware fascisten van onze tijd zouden de islamo-fascisten zijn. Aan het einde van zijn toespraak kreeg hij een staande ovatie.

De schrijfster en islamafvallige Sabatina James vertelde van haar jeugd, waarin ze nog de wens gehad zou hebben om bij Mohammed en Aisha in het paradijs te komen. Op haar school in het Pakistaanse Lahore zou het niet toegestaan zijn geweest om andere dan islamitische boeken te lezen. Een leraar zou gezegd hebben, dat de hele wereld op zekere dag islamitisch zou zijn. In Oostenrijk zou ze na haar uittreding uit de islam en vanwege haar informatieve boeken door linkse media “James bond-christin” genoemd zijn. Daarvoor zou er in Oostenrijk nooit over gedwongen huwelijken zijn gesproken. In 2010 zou ze te gast zijn geweest in het Europese Parlement, waar ze energiek geëist zou hebben om over de sharia te praten, de reden voor gedwongen huwelijken, mishandelingen en eermoorden. Ze zou als antwoord hebben gekregen dat de islam hiervoor geenszins verantwoordelijk gemaakt zou kunnen worden, hij zou slechts “misbruikt” worden en er zouden per slot van rekening ook mishandelingen plaatsvinden door christelijke priesters…

Tommy Robinson, die inmiddels als vicevoorzitter van de British Freedom Party de politiek is ingegaan en nu onder zijn eigen naam Stephen Lennon optreedt, vertelde over de vreselijke gevolgen van de islamisering in zijn geboorteland. De volgende generatie zou het ons niet vergeven als we nu niets zouden doen. Over 20-30 jaar zouden er miljoenen opstaan. Het zou onze plicht zijn om daar nu mee te beginnen. Wij zouden voorbeelden voor anderen zijn.

Ook Stephen Lennon kreeg na zijn motiverende toespraak een langdurig applaus.

Een ander hoogtepunt van de dag was het optreden van de Canadese journalist en schrijver  Mark Steyn. Hij zou onlangs een email hebben gekregen, waarin hij gewaarschuwd zou zijn om zich met ons in één ruimte te laten zien. Mark zei daar lachend over, dat die “waarschuwer”  bij een conferentie met “gematigde” moslims zou zijn geweest, die het doden van homoseksuelen eisten, wat hem blijkbaar minder gestoord zou hebben. Steyn zou zich in onze kring veel veiliger voelen.

Mark Steyn sprak o.a. ook over de snel toenemende islamisering in Zweden. Malmö-Rosengård bijvoorbeeld zou een duistere blik in de toekomst laten zien. Europa zou zich op een gevaarlijke weg van islamisering bevinden, waaraan hoofdzakelijk de gevestigde politici en de EU schuldig zouden zijn. Zo maakte hij ook desbetreffend ironische opmerkingen over de Europese vlag.

Mark Steyn overhandigde de “Defender of Freedom Award 2012” aan de Deense historicus, journalist en schrijver Lars Hedegaard voor zijn langjarige inzet voor de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid. Steyn benadrukte de betekenis van moedige mensen zoals Hedegaard voor Europa. Per slot van rekening zou de mainstram politiek in Europa proberen om kritiek op de islam als “belediging” van moslims te onderdrukken. Hedegaard stond vanwege “hatespeech” meer dan twee jaar voor de rechtbank, werd echter begin 2012 vrijgesproken.

Lars Hedegaard, die ook voorzitter van de Inernational Free Press Society (IFPS) is, veroordeelde in zijn toespraak het culturele relativisme als fundamenteel fout. Wanneer men in Denemarken bijvoorbeeld een kind zou hebben, dat op een school met overwegend “nieuwe Deense” kinderen zou zitten, zou men het uit pure zelfbescherming van deze school moeten halen. Hedegaard stelde de principiële vraag waarom er eigenlijk immigratie uit islamitische landen zou moeten zijn.

De Zweedse journaliste, schrijfster en voorzitster van de “Swedish Free Press Society”, Ingrid Carlqvist, omschreef de vooral voor vrouwen steeds erger wordende toestanden in Zweden. Het aantal verkrachtingen bijvoorbeeld zou enorm toenemen.

De oorspronkelijk uit Egypte afkomstige Italiaanse journalist, schrijver, EU-afgevaardigde en bekeerling Magdi Cristiano Allam, die in de Paasnacht van 2008 door paus Benedictus XVI. Werd gedoopt, benadrukte de absolute noodzakelijkheid van informatie over de gevaarlijke bestanddelen van de islam.

Gavin Bobi is een van de legendarische “Mosque Busters”, een groep Britse advocaten, die zich ten doel hebben gesteld om de bouw van moskeeën te verhinderen. Tot nu toe hebben zij alle dertien processen kunnen winnen.

Bij hun bezwaren zouden ze zich vooral op punten zoals “parkeerplaats-Jihad” en Geluidsoverlast concentreren.

Zijn compagnon George Iglors merkte toepasselijk op, dat iedere samenleving de mensen voor datgene wat zij zouden zeggen in de gevangenis zou gooien, slecht zou zijn.

Conny Axel Meier, secretaris van de Burgerbeweging PAX Europa, had een veertien pagina´s tellende brochure over de beperking van de vrijheid van meningsuiting in Duitsland uitgewerkt. Daarin staan de pogingen van politici beschreven om onder de dekmantel van dee zogenaamde “strijd tegen rechts” islamkritiek te belasteren en te beperken. Meier noemde bijvoorbeeld de pogingen van de SPD-politicus Sebastian Edathy om de website “Politically Incorrect”(PI) te laten observeren door de binnenlandse veiligheidsdienst, omdat deze “een bedreiging voor de sociale vrede in Duitsland” zou zijn. Een belangrijk punt in de brochure is ook de sluipende acceptatie van de sharia in Duitsland. Hierbij zouden de Minister van Justitie van de deelstaat Rheinland-Pfalz, Jochen Hartloff (SPD), Minister van Justitie Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) en de islamwetenschapper professor Mathias Rohe tot nu toe oneervol hebben uitgesloofd.

Meier omschreef ook de zaak van Michael Mannheimer, die zich in een oproep tot het volk had beroepen op het recht tot verzet volgens artikel 20, alinea 4 van de Duitse grondwet en daarvoor vanwege zogenaamde “volksophitsing” door de arrondissementsrechtbank Heilbronn werd veroordeeld. Mannheimer, die ook op de conferentie aanwezig was (foto onder 2e van links), heeft zoals bekend beroep tegen dit vonnis aangetekend.

De poging van de officier van justitie en voormalige FDP-parlementsafgevaardigde Hildebrecht Braun om een einde te maken aan de onwelgevallige verslaggeving van de “Stuttgarter Nachrichten” over de door de binnenlandse veiligheidsdienst geobserveerde imam Idriz, staat ook in de BPE-brochure, die miop de internetsite van ICLA kan worden gelezen.

Elisabeth Sabaditsch-Wolff noemde in haar toespraak de pogingen om de islamkritiek aan banden te leggen de methodes van een totalitaire staat. Ze omschreef de absurde gebeurtenissen rondom haar veroordeling in Wenen vanwege de “vernedering” van een religie.

Alain Wagner, de voorzitter van de “Stop Sharia Campaign” uit Frankrijk, riep ertoe op dat mogelijk veel burgers lid zouden moeten worden van het “Brusselse proces”. De besluiten zouden nu gevuld moeten worden met leven. Tot slot riep hij: “Wij zijn de goeden!”

Na het voorlezen van de “Verklaring van Brussel” was er langdurig applaus door de meer dan honderd aanwezigen.

Tijdens de podiumdiscussie beantwoordden professor Hans Jansen, Lars Hedegaard, Tommy Robinson/Stephen Lennon en Alain Wagner vragen hoe de Verklaring van Brussel nui het best in de praktijk omgezet zou kunnen worden. Belangrijk zou het netwerk met partijen, organisaties en verenigingen zijn om de eisen openbaar te maken en stap voor stap te kunnen omzetten.

De indruk van de verslaggever van PI is, dat deze conferentie juist ook op deze plaats een enorm belangrijk signaal voor de toekomst was.

Al diegenen, die aan de voorbereiding, organisatie en uitvoering van deze belangrijke gebeurtenis hebben deelgenomen, moeten hartelijk bedankt worden. Ze hebben zich enorm verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschappelijke zaak.

Het blijft te hopen dat de islamkritiek ook in de toekomst in het Europese Parlement gethematiseerd wordt en niet nog steeds in de politiek correcte ban wordt gedaan.

Al in de directe omgeving van het parlement zijn de tekens van de islamisering duidelijk zichtbaar.

De in Brussel aanwezige islamcritici uit Beieren en Baden-Württemberg zijn in ieder geval optimistisch dat de islamkritiek door deze conferentie een positieve duw in de rug heeft gekregen.

Bron:

http://www.pi-news.net/2012/07/die-islamkritiker-konferenz-in-brussel/#more-265436

Auteur: Michael Stürzenberger

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Free speech, Islamkritiek, Westen. Bookmark de permalink .

7 reacties op (Foto)verslag van de conferentie van islamcritici in Brussel

 1. Lucky9 zegt:

  Hi, fascists. Happy to meet you here. I was not there but never the less you islamophiles can kiss exactly that: my ass!
  Scary no? I will deliberately consume in advance the exact kind of halal-food in order to give you a golden shower of Islamic shit.
  Interesting, no? Be aware and very prepared. It’s gonna stink!

  Like

 2. louis-portugal zegt:

  Goed verslag, maar wel weinig interesse van EU parlementsleden zo te zien of zijn die al met reces???

  Like

 3. G.Deckzeijl zegt:

  Jammer van die voorlaatste foto: gratis reclame voor de VLAG van de islamitische kruistocht die tot doel heeft de sharia in onze rechtssystemen te infiltreren..!!!!
  Klik rechtsboven in de header en kijk op pagina 1.

  Like

 4. Vasti zegt:

  Tommy Robinson (EDL) vs Abdullah al Andalusi TV debate – Does Islam equal terrorism?

  Like

 5. G.Deckzeijl zegt:

  Antwoord op de vraag van VOX Africa: correct! Niet alle moslims zijn terrorist maar het zijn stevast alleen moslims die geil worden van semtex-bodywarmers, IED’s en vlieglessen…

  Like

 6. peter zegt:

  Allemaal prachtig, maar hoeveel tijd denkt men nog te hebben om een politiek landschap te kunnen creëren om dit beest te weren, de politieke eu staat al voor de deur.
  Ik zie gezien de realiteit geen enkele vreedzame politieke democratische oplossing !

  Like

 7. Henk Schroemges zegt:

  Ja, inderdaad is de vraag hoe je de honderden miljoenen Europeanen- die zich steeds meer gruwelijk ergeren aan die pseudo religie de Islam – in totale opstand op gang krijgt. In de jaren 30 v.d vorige eeuw gebeurde dit al eens, en men beweert altijd dat de geschiedenis zich herhaalt. Als de massa eenmaal in beweging is gezet, is het binnen de kortste keren gebeurd met die haatbaarden in lange jurken.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s