HISTORIE: 1400 jaar islamitische expansie, islamitisch imperialisme en islamitische slavenhandel

(Click op de illustratie voor groter beeld)

Na bijna 470 jaar islamitische expansie d.m.v. het zwaard (632 na Chr. tot 1099 na Chr.) beginnen twee eeuwen van christelijke kruistochten. Daarna gaat de Jihad gewoon verder – tot op de dag van vandaag. Het is dus heel duidelijk: De islam was vanaf het begin een enorme bedreiging voor Europa (en de wereld). De islam heeft zich uitsluitend verbreid door oorlog, genocide, slavernij en gedwongen islamisering, van Spanje tot Indonesië, van Mali tot Oezbekistan. In onderstaande opsomming gaat het er niet om ideële missers van pausen en koningen of wreedheden van kruisridders en pogroms op Joden etc. te rechtvaardigen. Dat werd al honderden keren uitgewerkt. Veelmeer wordt hier bewezen: De kruistochten waren een legitieme reactie op de moorddadige islamitische agressie tegen Europa. De reden, dat wij Europeanen voortdurend met deze oorlogen om de oren worden geslagen, is gelegen in het feit dat ons schuldgevoelen moeten worden aangepraat (http://www.deusvult.info/Kreuzzuege.htm).

Lees hieronder de opsomming van de 1400 jaar durende brutale islamitische Jihad tegen het Westen en het Oosten:

632 na Chr. (464 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Dood van Mohammed. Op het moment van de dood van Mohammed was de islam door krijgstochten over grote delen van het Arabisch schiereiland verbreid. Deze krijgstochten werden na zijn dood voortgezet en veranderden het complete Middellandse Zeegebied eeuwenlang in een permanent krijgstoneel.

635 na Chr. (461 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Een islamitisch leger verovert het tot het Byzantijnse Rijk behorende Damascus, de hoofdstad van het christelijke Syrië. Onmiddellijk begint de gedwongen islamisering. Dat betekent: Niet-moslims moeten de jizya (hoofdelijke belasting) betalen en worden van bijna al hun rechten en bescherming beroofd. Alleen wie collaboreert (zich bekeert) wordt gespaard.

636 na Chr. (460 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Slag van Kadisiya. Verovering van Mesopotamië inclusief de hoofdstad van de Sassanieden, Ctesiphon. Direct na de gewelddadige overwinning beginnen uitgebreide plunderingen. Kalief Omar liet bij de verovering als maatregel van de gedwongen islamisering de grote bibliotheek van Madâin (te vergelijken met de bibliotheek in Alexandrië) in brand steken en ook later nog probeerde het Mohammedaanse fanatisme alle Antieke geschriften te vernietigen, waar het deze ook maar te pakken kon krijgen.

637 na Chr. (459 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Een islamitisch leger verovert het tot het Byzantijnse Rijk behorende Jeruzalem. Onmiddellijk begint de gedwongen islamisering. Kerken en synagogen worden leeggeroofd of afgebroken, de mannelijke inwoners worden vermoord, vrouwen en kinderen worden verkracht en tot slaaf gemaakt. Priesters worden deels gekruisigd.

640 na Chr. (456 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Verovering en brandschatting van Caïro. Bijna de volledige mannelijke bevolking wordt afgeslacht, vrouwen en kinderen worden verkracht en tot slaaf gemaakt. De antieke bibliotheek van Caïro gaat in vlammen op. De gedwongen islamisering begint onmiddellijk.

642 na Chr. (454 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Een islamitisch leger verovert het tot het Byzantijnse Rijk behorende Alexandrië, de hoofdstad van het christelijke Egypte.

642 na Chr. (454 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Beslissende slag bij Hamadan (Ekbetana) tegen het Sassaniedenrijk. Grote delen van het huidige Iran vallen in handen van de islamitische veroveraars. Het prachtige Ekbetana, de vermoedelijk oudste stad ter wereld, wordt bijna volledig verwoest. Er gaan unieke kunst- en cultuurschatten verloren. Er beginnen onmiddellijk uitgebreide strafexpedities, plunderingen, slavernij en gedwongen islamisering, die pas rondom het jaar 900 afgesloten zijn.

645 na Chr. (451 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Een islamitisch leger verovert het christelijke Barka in Noord-Afrika (Libië) en vernietigd de oeroude Grieks-Romeinse stad volledig. De inwoners worden allemaal tot slaaf gemaakt.

650 na Chr. (446 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): De laatste gebieden van het koninkrijk Armenië worden onder de voet gelopen, geplunderd en gedwongen geïslamiseerd.

652 na Chr. (444 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Een aanval van islamitische piraten (Korsaren) op het eiland Sicilië werd afgeslagen. De kustdorpen liggen echter in puin. Veel inwoners zijn dood of worden tot slaaf gemaakt.

667 na Chr. (429 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Meerdere aanvallen van islamitische piraten (Korsaren) op het eiland Sicilië zijn aan de orde van de dag, worden echter afgeslagen. Kustdorpen en kerken moeten meer en meer versterkt worden. Desondanks worden er steeds opnieuw bewoners weggevoerd.

674 na Chr. (422 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Een islamitische aanval op Constantinopel (de hoofdstad van het christelijke Byzantijnse Rijk en zetel van de christelijke keizer) wordt afgeslagen.

700 na Chr. (396 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Het Italiaanse eiland Pantelleria wordt door moslims veroverd en de bewoners worden tot slaaf gemaakt. Het eiland ontwikkelt zich tot een islamitisch piratennest.

708 na Chr. (388 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): De islamitische veldtocht ter verovering van Noord-Afrika bereikt de Atlantische kust. Tijdens de opmars worden alle steden en vestigingen in Noord-Afrika geplunderd en in brand gestoken. Meer dan 50% van alle bewoners van Noord-Afrika zijn aan het einde van de veldtocht dood. Miljoenen worden verkracht, gemarteld en tot slaaf gemaakt.

708 na Chr. (388 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Sicilië wordt korte tijd door de moslims veroverd, maar kan echter onder zware verliezen en verwoestingen ontzet worden.

710 na Chr. (386 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Met de verovering van de laatste christelijke stad in Noord-Afrika is het gehele voormalige christelijke Noord-Afrika geïslamiseerd. Bijna alle 400 christelijke bisdommen in Noord-Afrika gaan ten onder. Noord-Afrika was ooit een bloeiende christelijke wereld, die belangrijke theologen van de christelijke oudheid heeft voortgebracht: Tertullianus, Cyprianus, Athanasius, Augustinus.

711 na Chr. (385 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Islamitische legers steken de Straat van Gibraltar over en vallen Europa binnen. Het bein van de verovering van het Iberisch schiereiland (nu Spanje en Portugal). Onmiddellijk begint de fundamentele gedwongen islamisering van de veroverde gebieden. De hoofdelijke belastingen zijn hoger en de lijfstraffen harder dan elders onder de ijzeren laars van de islam.

711 na Chr. (385 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Qutaiba ibn Muslim begint in opdracht van de Arabische Omajjaden heersers vanuit Khorasan aan de onderwerping van Transoxanië. Hij verovert de belangrijke steden Samarkand en Buchara, die volledig geplunderd en bijna ontvolkt worden. De overlevenden eindigen in de slavernij of worden gedwongen geïslamiseerd. Ook Chorasmië en het Ferghanadal werden onderworpen.

711 na Chr. (385 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Ontwijding van de zich op de Tempelberg bevindende basiliek Santa Maria tot Al-Aqsamoskee (de “verste”) door Abd el-Wahd. Tegenwoordig geldt deze moskee als de op twee na belangrijkste in de islam, omdat Mohammed daar op zijn “hemelse reis” gebeden zou hebben, hoewel hij op dat tijdstip al 79 jaar in Medina begraven lag. Deze preachtige kerk werd ooit door keizer Justinianus (527-565) gebouwd. Voor d eislam betekent de verandering van een beroemde kerk tegelijkertijd altijd ook de zege over het christendom. En legendevormingen zijn in deze ideologie belangrijker dan historische feiten.

712 na Chr. (384 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): De verovering van Zuid-Spanje is afgesloten. De Noord-Afrikaanse slavenmarkten puilen uit van Europese slaven.

712 na Chr. (384 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Islamitische veroveraars bereiken de grenzen van China en India. Achter hen (aldus kroniekschrijvers uit die tijd) staan alle veroverde gebieden in brand. Weldra ondernemen de moslims de eerste aanvallen naar Sindh. Er komen enorme hoeveelheden slaven op de markten van het Nabije Oosten terecht.

713 na Chr. (383 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): De Arabieren veroveren Barcelona, steken de Pyreneeën over en beginnen met de verovering van Zuid-Frankrijk. Ongeveer negentig jaar na de dood van Mohammed staan er islamitische legers (geen islamitische missionarissen dus!) in het christelijke rijk van de Franken (nu Frankrijk).

717 na Chr. (379 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Nadat een islamitisch leger het Byzantijnse leger in Klein-Azië heeft verslagen, steekt Maslama, de broer van de Omajjaden-kalief Suleiman, de Dardanellen over en belegert Contantinopel (de hoofdstad van het Byzantijnse Rijk en zetel van de christelijke keizer) met een leger van 180.000 man. Alleen met behulp van Grieks vuur konden de Byzantijnen de eerste stormloop, die door 1800 Arabische schepen werd ondersteund, afslaan.

Volkomen onverwacht komt voor keizer Leo III. Komt (de Bulgaarse) Khan Tervel de Byzantijnen met 30.000 zwaar gewapende ruiters te hulp. De Arabieren laten het echter niet aankomen tot een open gevecht met de Bulgaren.

718 na Chr. (378 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Nadat de Arabieren nu van hun kant de belegerden van de Bulgaren zijn geworden, afgesneden zijn van bevoorrading, als gevolg van de strenge winter al zijn aangeslagen door honger en epidemieën, gaan ze uiteindelijk toch het gevecht met de Bulgaren aan. Ze worden in een mum van tijd afgeslacht.

De verenigde Bulgaars-Byzantijnse troepen, waartoe ook afdelingen van de Chazaren, Armeniërs en andere Kaukasiërs behoren, slaan de Arabieren uiteindelijk uit Europa tot aan de rijksgrenzen in Klein-Azië terug. Op de terugtocht van het islamitische leger worden de landerijen ten oosten van de Bosporus met de aardbodem gelijk gemaakt en de inwoners tot slaaf gemaakt.

Door deze overwinning werd de uitbreiding van de islam aan de oostgrens van Klein-Azië de volgende zes eeuwen gestopt.

720 na Chr. (376 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): De Arabieren veroveren Narbonne in Zuid-Frankrijk en belegeren Toulouse. De veldtocht heeft minder de gedwongen islamisering ten doel dan roven en het verkrijgen van slaven.

720 na Chr. (376 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Een nieuwe landingspoging van islamitische troepen op Sicilië, waarbij het tot uitgebreide gevechten en grote verwoestingen komt.

731 na Chr. (365 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Plunderend breken islamitische legers door in Zuid-Frankrijk. Van Dijon tot Sens dichtbij de Loire, evenals Langres en Luxeuil valt bijna geheel Frankrijk ten zuiden van de Loire in hun handen.

732 na Chr. (364 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Verdedigingsslag bij Tours en Poitiers (nu Frankrijk: Overwinning van de Europese legers op de islamitische legers. De moslims worden achter de Pyreneeën teruggeworpen, verwoesten en plunderen op de terugtocht grote delen van het land en kunnen duizenden gevangen in slavernij meevoeren. Ze behouden echter grote delen van het Iberisch schiereiland (nu Spanje en Portugal) in bezit.

735 na Chr. (361 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Moslims vallen opnieuw Zuid-Frankrijk aan met sterke legers. Weliswaar lukt het hen niet de steden en landen die ze wilden in handen te krijgen, maar alle bewoners die hen in handen vielen, werden tot slaaf gemaakt, bovendien werden de vrouwen en kinderen verkracht.

751 na Chr. (345 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): In de Slag om Talas behaalt een islamitisch Arabierenleger voor het eerst een overwinning op een Chinees leger.

810 na Chr. (286 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Islamitische troepen bezetten Corsica en gebruiken het vanaf dat moment als uitvalsbasis voor aanvallen op de zuidkust van Frankrijk.

831 na Chr. (265 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Islamitische troepen veroveren en brandschatten de Siciliaanse stad Palermo.

832 na Chr. (264 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Islamitische eenheden overvallen en plunderen Marseille, waarbij grote hoeveelheden slaven en goederen worden buitgemaakt.

835 na Chr. (261 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): De moslims steken vanuit Sicilië over naar het vasteland en verwoesten Calabrië.

838 na Chr. (258 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Islamitische troepen overvallen opnieuw Zuid-Frankrijk en het Rhônedal om er te plunderen.

840 na Chr. (256 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Tarente en Bari vallen in handen van de islamitische agressors. Beide steden worden zwaar geplunderd en gebrandschat. Duizenden worden meegevoerd in de slavernij.

840-847 na Chr. (256 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Het onder Frankische bescherming staande Benevente wordt dor islamitische aanvallers bezet.  

841 na Chr. (255 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Capua (Campanië/Italië) wordt na een korte belegering volledig verwoest en geplunderd.

843 na Chr. (253 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Islamitische troepen veroveren en brandschatten de Siciliaanse stad Messina.

843 na Chr. (253 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Pogingen van de  Arabieren om Rome te veroveren, mislukken. De stad en de omgeving worden geplunderd respectievelijk gebrandschat, de bevolking wordt gevangen genomen en tot slaaf gemaakt.

848 na Chr. (248 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): In augustus wordt de stad Ragusa op Sicilië door de moslims geplunderd en verwoest, ondanks het feit (volgens Ibn al-Athir) dat de inwoners vrede sloten met de Arabieren en hen de stad wilden overhandigen.

848 na Chr. (248 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Islamitische eenheden overvallen en plunderen Marseille, het omliggende land wordt hevig verwoest. Er worden gijzelaars en slaven genomen.

851-852 na Chr. (245 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Het kortstondig bevrijde Benevente (Campanië/Italië) wordt opnieuw door moslims bezet. De bezetters richten een bloedbad aan onder de bevolking.

856 na Chr. (240 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Arabische agressors vallen de kathedraal van Canossa in Apulië aan en verwoesten deze. De stad wordt geplunderd en er worden slaven genomen.

859 na Chr. (237 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Islamitische troepen overvallen en plunderen opnieuw Zuid-Frankrijk.

868 na Chr. (228 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): De Arabieren veroveren de stad Ragusa op Sicilië definitief.

870 na Chr. (226 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): De Arabieren veroveren het eiland Malta en vernietigen daar de bijna 700 jaar onafgebroken bestaande christelijke cultuur.

878 na Chr. (218 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Islamitische troepen veroveren en brandschatten de Siciliaanse stad Syracuse.

880 na Chr. (216 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Islamitische troepen veroveren en plunderen Nice.

882 na Chr. (214 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Islamitische veroveraars bouwen aan de monding van de Garigliano tussen Rome en Napels een basis, van waaruit ze Campanië en Sabinia in de regio Lazio aanvielen.

888 na Chr. (208 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Islamitische troepen bouwen in de Provence met Fraxinetum in Neder-Bourgondië een nieuw bruggenhoofd, dat ondergeschikt was aan de Spaanse Moren. Van daaruit ondernamen ze plundertochten naar het westen tot aan Arles toe (de hoofdstad van het koninkrijk Bourgondië), evenals langs de Rhône tot Avignon, Vienne (bij Lyon) en Grenoble.

902 na Chr. (194 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Islamitische troepen veroveren en brandschatten de Siciliaanse stad Taormina.

911 na Chr. (185 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): De bisschop van Narbonnen is niet in staat om van Frankrijk naar Rome te komen, omdat de moslims de Alpenpassen hebben bezet. Struikroverij, slavernij en plunderingen zijn aan de orde van de dag.

918 na Chr. (178 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Islamitische troepen veroveren en brandschatten vanuit Sicilië het op het naburige vasteland gelegen Reggio in Calabrië.

920 na Chr. (176 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Moslims rukken vanuit Spanje over de Pyreneeën op, verwoesten ongehinderd Gascogne en bedreigen Toulouse.

934 na Chr. (162 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Genua en La Spezia worden door moslims overvallen, leeg geroofd en platgebrand.

935 na Chr. (161 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Genua en La Spezia worden opnieuw door moslims overvallen, leeg geplunderd en platgebrand.

939 na Chr. (157 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Moslimhordes rukken in het noorden via Genève tot aan de Zwitserse Alpenpassen op. De stad wordt leeg geroofd en er worden slaven genomen.

942 na Chr. (154 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Islamitische troepen marcheren brandschattend en moordend door Zuidoost-Frankrijk en rukken op naar Opper-Italië.

942 na Chr. (154 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Nice wordt door moslims overvallen, leeg geroofd en platgebrand.

952-960 na Chr. (144 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Vanaf de Alpenpassen veroveren islamitische troepen bijna 8 jaar lang Zwitserland. Ze plunderen en vernietigen in die jaren Wallis, delen van Graubünden en van Oost-Zwitserland. Tussen 952 en 960 beheersten de Arabieren na de Slag bij Orbe (Urba) grote delen in het zuiden en westen van Zwitserland, inclusief de Grote St. Bernhardpas, en rukten in het noordoosten op tot St. Gallen, in het zuidoosten tot Pontresina.

952-965 na Chr. (144 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Moslims veroveren het hertogdom Savoie.

906-972 na Chr. (190 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Islamitische troepen veroveren de Provence.

964 na Chr. (132 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Islamitische troepen veroveren en brandschatten vanuit Sicilië het op het vasteland liggende Rometta.

979-988 na Chr. (117 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Sebük Tigin verklaart de “heilige” oorlog aan de Hindoeschahis, wier koning Djaypal (965-1001) hij in 979 en 988 verslaat. Alle vestingen binnen Afghanistan tot aan de grens met India vallen in handen van zijn moslimkrijgers.

997-1029 na Chr. (99 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Mahmud van Ghazni voert alleen tegen India 17 veldtochten.

1002 na Chr. (94 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Genua wordt door de Arabieren veroverd en geplunderd.

1002 na Chr. (94 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Bari wordt opnieuw door Arabieren veroverd en vernietigd.

1004 na Chr. (92 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Pisa wordt door Arabieren veroverd en geplunderd.

1009 na Chr. (87 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Kalief Al-Hakim geeft opdracht tot de systematische vernietiging van alle christelijke heiligdommen in Jeruzalem. Ook de Grafkerk inclusief het Heilige Graf worden verwoest.

1018 na Chr. (78 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Mahmud van Ghazni verovert de Indiase stad Mathura, vermoordt 50.000 inwoners en maakt de rest tot slaaf.

1025 na Chr. (71 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Mahmud van Ghazni verovert de Indiase stad Sonat, vermoordt 50.000 inwoners en maakt de rest tot slaaf.

1070 na Chr. (26 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): De Seltsjoeken, een Turks nomadenvolk uit Centraal-Azië, dat zich in de 10e eeuw na Chr. tot de islam had bekeerd, wint de controle over Jeruzalem. De vreedzame bedevaartstocht van christenen naar de heilige plaatsen wordt in toenemende mate gehinderd.

1071 na Chr. (25 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Slag bij Manzikert – een christelijk Byzantijns leger wordt vernietigend verslagen door een islamitisch leger. De islamitische Seltsjoeken veroveren het kerngebied van het christelijke Byzantijnse Rijk: Klein-Azië.

1094 na Chr. (2 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): De islamitische generaal Aibak verovert de Indiase stad Anahilwar Patan, vermoordt 50.000 inwoners en maakt 20.000 tot slaaf.

1095 na Chr. (1jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): De christelijke Byzantijnse keizer Alexios I. Komnenos stuurt een gezantschap naar paus Urbanus II. Met het verzoek om militaire hulp. Op de Synode van Clermont wordt tot de kruistocht besloten. 

__________________________________________________________

1096-1293 na Chr.: Na bijna 470 jaar islamitische expansie door het zwaard beginnen twee eeuwen van christelijke kruistochten.

__________________________________________________________

1202: De islamitische generaal Aibak verovert de Indiase stad Kalinjar en maakt 50.000 inwoners tot slaaf.

1206: Sultanaat Delhi. Generaal Qutb-ud-Din Aibak neemt door sluipmoord op de heerser de macht in het land aan de Indus over en richt de zogenaamde “Slavendynastie” (1206-1290) op. Het land wordt gedwongen geïslamiseerd. Het sultanaat gaat later over in het eveneens islamitische Mogolrijk.

1389: Slag op het Merelveld: Een christelijk leger, bestaande uit Serviërs, Bosniërs en Bulgaren, wordt vernietigend verslagen door een islamitisch leger. De christelijke Balkanlanden worden islamitische vazallen.

1453: Verovering van Constantinopel (Nu Istanboel), het centrum van het Byzantijnse Rijk en van de orthodoxe kerk. De christelijke keizer sneuvelt in de strijd. Einde van het christelijke Byzantijnse Rijk.

1479: Ottomaanse troepen veroveren na heftige gevechten het Veneziaanse eiland Euboea (nu Griekenland). Een groot deel van de bewoners wordt afgeslacht. De rest wordt als slaaf verkocht.

1480: Een Ottomaans leger verovert Otranto in Italië. In 1481 herovering door een christelijk leger.

1492: Nadat de Spanjaarden in 1492 met Granada het laatste islamitische koninkrijk in West-Europa hadden heroverd, vestigden zich uit Spanje gevluchte morisken in de Maghreb. Samen met inheemse Arabieren en Moren rustten ze grote vloten uit en startten vanuit hun basis Noord-Afrika als Korsaren een permanente oorlog tegen het christelijke Europa, vooral tegen haar scheepvaart en kusten. De rooftochten van de islamitische Korsaren leidden gedurende de vier eeuwen daarna tot aan de kusten van Vlaanderen, Denemarken, Ierland en zelfs IJsland, waar ze uit kustdorpen- en steden inwoners meevoerden en later als slaaf verkochten. De kusten van Italië, Spanje en Portugal werden echter het meest geteisterd door slavenrazzia´s.

1499-1503: Turkse eenheden dringen Friuli-Julisch Venetië binnen en bedreigen zelfs de stad Vicenza. De Apulische havenstad Otranto (ongeveer 100 kilometer ten zuidoosten van Brindisi) wordt veroverd en uitgebreid tot bruggenhoofd voor meer roof- en krijgstochten.

1521: Een islamitisch leger verovert Belgrado.

1526: Slag bij Mohács – een christelijk leger wordt vernietigend verslagen door een islamitisch leger. Islamitische legers veroveren het grootste deel van Hongarije en bedreigen Wenen.

1526: De stad Ragusa (nu Dubrovnik) wordt veroverd door Ottomaanse troepen. Er volgen plunderingen, verkrachtingen, gedwongen islamisering of slavernij.

1526-1530: Grootmogol Babur verovert vanuit de huidige landen Oezbekistan en Afghanistan het sultanaat van Delhi en het Indiase kernland rondom de Noord-Indiase Indus-Ganges-vlakte en de steden Delhi, Agra en Lahore. 100 tot 150 miljoen mensen komen in de klauwen van deze overweldiger terecht.

1529: De eerste belegering van Wenen door een islamitisch leger mislukt. Tijdens de opmars echter gaan de steden Komárno en Bratislava in vlammen op. Alle omringende landerijen worden volledig verwoest. Duizenden raken in islamitische gevangenschap en eindigen op de slavenmarkten van Istanboel.

1534: Met in totaal 84 galeien overvallen en brandschatten islamitische piraten de zuidelijke westkust van Italië, beginnend bij Reggio Calabria noordwaarts dor de Tyrreense Zee tot Sperlonga, om daarna beladen met duizenden slaven en onmetelijke buit terug te keren naar Istanboel.

1537: Islamitische piraten veroveren de Veneziaanse eilanden Naxos, Kasos, Tinos en Karpathos.

1543: Islamitische Berberpiraten belegeren en plunderen de stad Nice.

1544: Chair ad-Din overvalt het eiland Ischia (voor de kust van Napels), neemt 4000 gijzelaars (die tegen losgeld worden vrijgelaten) en maakt 9000 bewoners tot slaaf (bijna de volledige rest van de bevolking).

1551: Turgut Reis maakt de volledige bevolking van het Maltezer eiland Gozo tot slaaf. Er worden 5000-6000 mensen op de Libische slavenmarkten verkocht.

1554: Islamitische piraten overvallen de Italiaanse stad Vieste. De stad wordt geplunderd en er worden 7000-10.000 slaven gemaakt, die op de markten van Istanboel verkocht worden.

1555: Turgut Reis overvalt Bastia op Corsica. Hij maakt 6000-7000 mensen tot slaaf, die verkocht worden op de Libische slavenmarkten. Tijdens zijn terugtocht laat hij talloze kustplaatsen in vlammen opgaan.

1558: Berberpiraten veroveren de stad Ciutadella (op het eiland Menorca). Ze verwoesten alle gebouwen, nemen 3000 slaven (die in Istanboel verkocht worden) en slachten de rest van de bevolking van de stad af.

1563: Turgut Reis landt op de kust van de Spaanse provincie Grenada. Hij verovert en plundert alle kustplaatsen. O.a. Almuñécar, waar hij 4000 slaven neemt en een veel groter aantal mensen afslacht. De jaren daarna worden de Balearen zo vaak aangevallen, dat de hele kust uiteindelijk met wachttorens en versterkte kerken bevestigd moet worden. Eilanden zoals Formentera worden volledig ontvolkt door slavernij, afslachting en vlucht.

1565: De belegering van het eiland Malta door een Ottomaans leger begon op 18 mei en duurde tot de aftocht van de troepen op 8 september 1565. Daarbij werd het eiland bijna volledig verwoest, de versterkingen in puin geschoten en meer dan 42.000 soldaten en burgers gedood.

1558-1707: Zuidelijke expansie van het Mogolrijk en gedwongen islamisering van de veroverde gebieden.

1609-1616: Alleen Engeland al verliest 466 handelsschepen (tussen 15.000 en 40.000 mensen) aan de islamitische Berberpiraten. De bemanningen worden afgeslacht of eindigen in slavernij.

1617-1625: Aanvallen van de Berberpiraten zijn aan de orde van de dag. Overvallen vinden plaats op zuidelijk Portugal, het zuiden en zuidoosten van Spanje, de Balearen, IJsland, Sardinië, Corsica, Elba, het Italiaanse schiereiland (vooral op Ligurië, Toscane, Lazio, Campanië, Calabrië en Apulië). Andere overvallen en rooftochten (inclusief verkrachtingen en tot slaaf maken) vinden plaats op Sicilië en Malta. Grotere aanvallen in de vorm van echte krijgstochten zijn tegen het Iberisch schiereiland gericht. De steden Bouzas, Cangas, Moaña en Darbo vallen ten prooi aan de Berberpiraten.

1627: IJsland wordt meerdere keren door Turkse piraten geplunderd en een groot deel van de bevolking wordt als slaaf op de Berberkust verkocht. Diegenen, die zich verzetten, worden in een kerk bijeengedreven en daar leven verbrand.

1631: Murat Reis overvalt met Algerijnse piraten en reguliere Ottomaanse soldaten Ierland. Ze bestormen de kust dichtbij Baltimore (County of cork). Ze brandschatten en plunderen de hele stad, nemen bijna alle inwoners van Baltimore als slaaf en verkopen hen op de slavenmarkten van de Berberkust. Slechts twee van hen komend levend terug naar huis.

1677-1680: Nog eens 160 Britse handelsschepen (tussen 8000 en 20.000 mensen) worden door islamitische Algerijnse piraten gekaapt, de bemanning wordt afgeslacht of tot slaaf gemaakt.

1683: De tweede belegering van Wenen door een islamitisch leger mislukt. Tijdens de opmars van het Ottomaanse leger gaan de omringende landerijen in vlammen op. Alle dorpen worden geplunderd en ontvolkt (tot slaaf gemaakt), mits de bewoners al niet gevlucht waren. De weg trekkende Ottomanen laten alleen maar verschroeide aarde achter.

1700-1750: Meer dan 20.000 Europese gevangenen (geen slaven) verrekken in Algerijnse kerkers en wachten erop vrijgekocht te worden. Onder hen bevinden zich, behalve bewoners van de Middellandse Zeekust, ook Denen, Duitsers, Engelsen, Zweden en zelfs IJslanders.

1822: Op de eilanden Chios en Psara slachten de Turken 50.00 Grieken af en maken nog eens 50.000 tot slaaf.

1842-1846: Moord op 10.000 christelijke Assyriërs door de Turken.

1894-1896: Moord op 150.000 Armeense christenen door de Turkse sultan Abdul Hamid.

1914-1923: Genocide op 300.000 tot 730.000 Grieken door de Turken, vooral in de Noord-Turkse Pontus-regio.

1915-1918: Genocide op de Armeniërs. De islamitische regering van Turkije maakt gebruik van de wirwar van de Eerste Wereldoorlog om de christelijke Armeniërs uit te roeien. 1,5 tot 2 miljoen Armeniërs worden in doodsmarsen, gevangenenkampen en bij plaatselijke bloedbaden afgeslacht. Bovendien worden er 750.000 christelijke Assyriërs in Irak door de Turken vermoord.

1922: Bij het bloedbad van Izmir worden 25.000 christenen (Armeniërs en Grieken) vermoord, 200.000 worden verdreven.

1933: Bij het bloedbad van Simmele /Irak vermoorden de Turken 3000 christelijke Assyriërs.

1955: “Pogrom van Istanboel” (plus Izmir en Ankara), naar men zegt slechts 15 doden, schade tot 500 miljoen Amerikaanse dollar, exodus van ongeveer 100.000 Grieken uit Turkije (er blijven 2500 achter).

1955-2011: Bijna 50 jaar duurt de onafhankelijkheidsoorlog van het christelijke Zuid-Soedan tegen de islamitische koloniale macht Noord-Soedan, dat circa 2 miljoen Zuid-Soedanese burgers afslacht. Ongeveer 1400 jaar lang was het zuiden van Soedan het jachtterrein van Arabische slavenjagers.

1969: Illegale annexatie van West-Papoea door Indonesië met de daaropvolgende gedwongen islamisering en grove schendingen van de mensenrechten tegen de oorspronkelijke bevolking tot op de dag van vandaag – en geduld door de VN. Herbenoeming van het land tot Irian Jaya. Militairen verslepen en vermoorden meer dan 100.000 mensen en nemen actief deel aan illegale houtkap, die het leven van de autochtone bevolking verwoest. Door gedwongen verhuizingen is een groot deel van de bevolking nu Indonesisch. In 2003 wordt de provincie Papoea-Barat tegen de wil van de Papoea´s van West-Papoea afgescheiden.

1974: Moord op 4000 christelijke Cyprioten in opdracht van de Turkse minister-president Fahri Koroturk.

1988: Bij de aanslag op een Amerikaans vliegtuig door Libische agenten sterven 270 mensen in het Schotse Lockerbie.

1990 tot nu: In Kasjmir worden worden tot op de dag van vandaag ongeveer 10.000 hondoes door Ork-fundamentalisten vermoord.

1993: In Sivas in Turkije werd een hotel in brand gestoken, waarin Alevietische intellectuelen n.a.v. een feest logeerden. 37 van hen verbranden, terwijl buiten duizenden soennieten hun pijnlijke dood bejubelen.

1975-2000: Negen dagen na de onafhankelijkheidsverklaring van de voormalige Portugese kolonie Oost-Timor wordt het land door Indonesische troepen overvallen. In de loop van 25 jaar wordt ongeveer 23% van de overwegend christelijke bevolking respectievelijk 183.000 mensen afgeslacht, ontelbare worden verkracht, gemarteld, gedwongen ergens anders gevestigd, opgesloten, verbannen of gedwongen gesteriliseerd.

… ad infinitum.

(Click op de illustratie voor groter beeld)

Bron:

http://derprophet.info/inhalt/anhang34-htm/

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

PS: Opm. van de vertaler -Bovenstaande opsomming pretendeert zeker niet volledig te zijn!

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam, Islamisering, Jihad, Moslims. Bookmark de permalink .

92 reacties op HISTORIE: 1400 jaar islamitische expansie, islamitisch imperialisme en islamitische slavenhandel

 1. Henk Schroemges zegt:

  Toch blijven de huidige politiek correcte dhimmiefiguren in o.a. de EU er bij dat de Islam een vreedzame en liefdevolle religie is!
  Het zou te hopen zijn dat al die onnozelen persoonlijk door middel van het moslimzwaard hun kop zouden verliezen.

  Geliked door 1 persoon

 2. G.Deckzeijl zegt:

  Eén van de middelen om dat woestijngeloof + geschifte aanhangers een HALT tgoe te roepen is:
  De Kracht van de Rede. Alleen de onmiskenbare waarheid kan dat gedrocht stoppen.
  De nodige humor ook. http://tinyurl.com/3jt6g3f

  Like

 3. Linsky zegt:

  Een hele klus weer E.J. ! 🙂

  Heb je ook afschriften gestuurd naar de PVV en de Eurabische commissie? 😦

  Like

 4. vlieger zegt:

  Welke verdediging is hier tegen bestand ????????????????

  Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  Waarde web master, een kleine aanvulling mijnerzijds, deze vreetzame primaten, te weten het Pakistaanste Islamitische leger, slachtte in 1971, bij nacht en ontij, 3 miljoen BENGALEN af, en de “helden”verkrachtten ook nog even 200.000 vrouwen en meisjes. Voor de rest 100% eens met deze prachtige uitgebreide bijdrage, hulde!

  Geliked door 1 persoon

 6. E.J. Bron zegt:

  Waarde heer Hendrix: “PS: Opm. van de vertaler -Bovenstaande opsomming pretendeert zeker niet volledig te zijn!” 😉

  Like

 7. PietHein zegt:

  @Vlieger 16 augustus 2012 om 14:12

  Dat, wat het al voor decennia doet:
  De “heilige drie-eenheid” van de westerse beschaving nl:

  1: B52 Stratofortress
  2: 101 Airborne division
  3: 82 Airborne division

  Ze worden spaarzaam gebruikt maar in combinatie is het de sterkste, meest overweldigende, verdediging die de mensheid ooit ter beschikking heeft gehad.
  Als dát uit de lucht komt vallen is het het laatste wat de vijand te zien krijgt. Of zoals de Amerikanen zelf zeggen, “you can run, but why die tired?”

  En, alles is conventioneel, geen atoombom nodig. Disproportioneel is het natuurlijk wel..but who cares?

  Like

 8. qutrex@gmail.com zegt:

  Ondanks het trieste onderwerp, in een woord : chapeau !

  vr.gr.

  Like

 9. Tom Hendrix zegt:

  G.Deckzeijl inderdaad Gerrit ‘ de Kracht van de Rede”, is zeer aanbevelenswaardig, maar ook het boek: WEG UIT DE ISLAM- GETUIGENISSEN VAN AFVALLIGEN ( MOSLIMS) van IBN WARRAQ is een aanrader. Het is uitgegeven bij Meulenhoff. Ik heb het besteld via bol.com.

  Like

 10. Linsky zegt:

  Het schijnt dat er een officiële site is met “No-go zones” in Frankrijk:
  http://sig.ville.gouv.fr/Atlas/ZUS/

  Like

 11. Lucky9 zegt:

  Ja, de hier toen onder de mat geveegde islamitische genocide op Hindoes in Bangladesh, het voormalige Oost-Pakistan was me ook opgevallen. De aantal moorden per dag tart nog steeds mijn verbeelding. Zie tekst en uitleg op http://www.gendercide.org en selecteer dan case Bangladesh

  Like

 12. Ko Lumbus zegt:

  @PietHein zegt:16 augustus 2012 om 14:45

  Ja, een geweldige machine, die B52. Als jochie schreef ik naar fabrieken als Boeing, Lockheed en Northrop met verzoek om mooie vliegtuigplaatjes die ook steevast een paar dagen later geleverd werden.
  Bijna 60 jaar oud dat toestel met de bijnaam BUFF (Big Ugly Fat Fucker) vanwege de geweldige vernietigingskracht en nog steeds (naar verluid tot 2030) still going strong, dus islamgespuis maak uw broek maar nat.

  Like

 13. Aegolius cs zegt:

  Mooi overzicht heer Bron. Ik vraag me af op welke wijze deze nieuwsfeiten aan andere zijde worden benoemd.

  Like

  • goucham zegt:

   Beste Aegolius, een goede opmerking van een vrije denker,
   de wereld en de geschiedenis van moslims is schrikbarend zo te zien. Er is dus niets positiefs. Zij horen dus niet te leven……….. erg eng!!!!!!

   Like

 14. Lucky9 zegt:

  @Tom Hendrix om 14:50
  Inzake islamitische slavenhandel zijn de meest recente en nog verkrijgbare boeken geschreven door Giles Milton (White Gold, ook vertaald naar het Frans als Captifs en Barbarie), Robert C. Davis (Christian slaves, Muslim masters ook vertaald naar het Frans als Esclaves Chrétiens, Maîtres Musulmans) Jaques Heers (Les négriers en terre d’islam) Olivier Pétré-Grenouilleau (Les traites négrières) en Tidiane N’Diaye (Le génocide voilé)
  In zijn magistrale “Het boek bij het boek” uitgegeven bij het inmiddels blijkbaar opgedoekte opgedoekte yang books, wijdt Koeraad Elst er amper 2 bladzijden aan.
  In pagina 4 onder 4.4 in zijn http://koenraadelst.voiceofdharma.com/articles/dutch/islamvoorongel1.html worden die echter bijna woordelijk online weergegeven in het Nederlands

  Like

 15. Linsky zegt:

  Ecuador heeft political asylum verleent aan Julian Assange

  Like

 16. Een zware klus moet dit geweest zijn heer Bron, mijn complementen.
  Hier bij een stukje uit deze geschiedenis anders in beeld gebracht.
  http://kitmantv.blogspot.com.es/2009/10/slaves-for-middle-east.html#4164427633577636408

  Like

 17. Aegolius cs zegt:

  @ Linsky 16:14

  Ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen…..

  Like

  • Wilhelmus zegt:

   Met een ongekende oorlog, daarbij zal de tweede wereldoorlog verbleken qua aantallen doden. Maar op de lange termijn zal de islam verslagen worden en uiteindelijk gedecimeerd tot een klein, marginaal geloof.

   Like

 18. Linsky zegt:

  Met oorlog egolius,
  als het een beetje meezit. 🙂

  Like

 19. Moet natuurlijk zijn : mijn complimenten.

  Like

 20. Jack zegt:

  Kort samengevat,..islam is een plaag die ongekend is in de gehele menselijke geschiedenis.
  Maar ik ben er 100% van overtuigd dat deze debielen ideologie in de nabije toekomst volledig verdwijnt.

  Geliked door 1 persoon

 21. G.Deckzeijl zegt:

  Belangrijk: http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/346833/Israel-maakt-zich-op-voor-aanval-nucleaire-basis-Iran.htm
  Nb, gisteravond zag ik op het Duitse N24 dat IDF en IAF plannen hebben om in de komende herfst de boel plat te gooien.

  Like

 22. G.Deckzeijl zegt:

  Nit on topic, wel de moeite waard om aandacht aan te besteden, omdat de mens zich veel te veel verlaat op computers…
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/12769933/__Operaties_geannuleerd__.html

  Like

 23. Martien Pennings zegt:

  @ Jack (16 augustus 2012 om 16:40)
  Jij vat de islam samen als “een plaag die ongekend is in de gehele menselijke geschiedenis”.
  Dat lijkt me juist.
  Ik noemde het “een nazisme avant, pendant et après la lettre”: http://bit.ly/gE333y en http://bit.ly/yXlQTE en http://bit.ly/AsTQMc.
  We zijn het dus eens, als jij het nazisme tenminste ook een plaag vindt.

  Like

 24. Tom Hendrix zegt:

  @Lucky9, bedankt voor de informatie Lucky!

  Like

 25. Tom Hendrix zegt:

  G.Deckzeijl 16.51. uur, voor mij mag ISRAEL zo keihard toeslaan, dat bij de ” haatbaarden “nog niet 1 steen meer op de ander staat. Go Israel go!

  Geliked door 1 persoon

 26. vlieger zegt:

  Zitten er zo veel taalfouten in E.J. Bron. ?

  Like

 27. vlieger zegt:

  Ben zelfs geen antwoord waard E. J.

  Like

 28. daiyu-ninja zegt:

  Het zal een hoop ellende schelen als de moslims terug zouden keren naar het oorspronkelijke geloof van hun voorouders en de zwarte steen,vernietigd werd.

  Geliked door 1 persoon

 29. louis-portugal zegt:

  Bert ik heb nog eens even naar jou vorige lijst van april 2011 in art.7 gekeken.
  Ik heb de indruk dat deze nog “mooier” is.
  Ik ben het met enkele bovenstaande reacties eens.
  Hoe krijgen we dit soort lijsten verspreidt???

  Like

 30. Mijn complimenten, E.J. Weer een zeer verhelderend artikel, Zagen de linkse mensen ook maar eens echt wat de islam de afgelopen 1400 jaar gepresteerd hebben maar nee, lijkt schijnbaar onmogelijk te zijn…

  Ik heb nog wel een toevoeging voor de de periode 2000-2003 betreffende Indonesie en de eilanden welke rondom Ambon (inclusief) maar kan het even niet opbrengen.

  Like

 31. lucky9 zegt:

  Voor ,wie het nog niet zou gezien hebben
  Deze site wordt aangevallen door de jihad.
  Dimmen jongens en meisjes!
  Uw praaivasie is in gevaar!

  Like

 32. Erik zegt:

  In de intro staat: “De kruistochten waren een legitieme reactie op de moorddadige islamitische agressie tegen Europa.” Als Palestina in Europa ligt is dat waar. Dit is je reinste desinformatie!

  Like

 33. lucky9 zegt:

  De trol schrapt wat hij schappen kan. Hoi erik!

  Like

 34. max zegt:

  Erik zegt:
  17 augustus 2012 om 00:00
  In de intro staat: “De kruistochten waren een legitieme reactie op de moorddadige islamitische agressie tegen Europa.” Als Palestina in Europa ligt is dat waar. Dit is je reinste desinformatie!

  Ja klopt desinformatie!

  De moorddadige islamitische agressie was niet alleen tegen Europa gericht! Maar ook tegen China en India, tot in Rusland en centraal Afrika toe! Ja en ook tegen Palestina!

  Het was een Jihad tegen alle anders gelovigen van de wereld, een strijd die nog steeds gaande is.

  Het doel van de kruistochten was om Palestina te bevrijden en een veilige doorgang te krijgen naar Palestina!

  Besef goed beste Erik dat de kruistochten een factor van ongeveer 100 minder bloedig waren dan moorddadige islamitische agressie van een halve eeuw daarvoor!

  Met je opmerking “Als Palestina in Europa ligt is dat waar” mis je namelijk doel van het verhaal.
  Want de de moorddadige islamitische agressie tegen Europa(en de rest van de wereld) begon niet in Palestina!

  Like

 35. Tom Hendrix zegt:

  @Lucky9 22.21. uur op 16/8, dat vermoeden had ik ook al Lucky. De ene na de andere islamitische trol kwam hier opduiken, en ik vermoed dat hun linkse vriendjes daar dapper aan meehelpen. Maar wat kunnen we doen Lucky?

  Like

 36. vlieger zegt:

  Ik heb vaak een naar gevoel als ik de commentaren lees. Op papier heldhaftig.
  Amerika? Ooo bangma. Moet hij het worden? De massa waar tegen je moet. De reden? De meesten kunnen niet lezen. Horen doen ze alleen in de moskeet. In hun dromen drijven ze op bloed, die allah gulzig drinkt. En vraagt waar blijft de rivier,om mij te voeden. Miljoenen afgeslacht voor behoud van de onwetendheid. De golf van islam overspoeld het westen. Het is een vulkaan roodgloeiend, alles verterende pyroclastisch levend stof dat over de westelijke wereld een deken trekt, waar we niet meer onderuit kunnen komen. We praten en lezen boeken, daar vechten we mee in onze gedachten. Mij bekruipt toch de angst, ongewapend en een mes heeft weinig zin. De jeugd, de comazuipers de relschoppers, die het gezag met stenen begroet, die abri’s slopen uit frustatie.
  Verwend in de luiers groot gebracht in auto’s alles wat hun hart begeerd, weten niet hoe ze er mee om moeten gaan. Dan ook maar moslim wat maakt het uit, dood gaan we toch. Zo zal de rivier echt wel gaan vloeien.

  Like

 37. vederso zegt:

  @ Jeroen Langedijk. U moet uw Koran echt beter gaan lezen en de context beter in de gaten houden. Uw riedeltje kende ik al en David Wood heeft er effectief op geantwoord. Nu even geen tijd maar begin alvast maar te studeren.

  Like

 38. Linsky zegt:

  Wat is er defensief aan het oproepen tot het vermoorden van elke ‘ongelovige’ en anders denkende ?!

  Like

 39. vederso zegt:

  @ Linsky. Ook Jeroen Langedijk is een moslim-troll. Zijn verwijzing is zoals gebruikelijk onvolledig en uit z’n context gehaald. Es kijken of deze reactie lukt.

  Like

 40. vederso zegt:

  Soera 9: 32 misschien?

  Like

 41. vederso zegt:

  @ Linsky. Deze Jeroen had het over Soera 9: 32 denk ik, maar ik kan de lange video van David Wood niet terugvinden. Dit is een test.

  Like

 42. Aegolius cs zegt:

  Het onderstaande berust op vertaling(en) waarvan ik de juistheid niet kan controleren.

  Ahmadinejad noemt Israël kankerachtig gezwel

  TEHERAN – De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad heeft vrijdag de beroerde relatie met Israël verslechterd door het land een ”kankerachtig gezwel” te noemen dat spoedig vernietigd zal worden.

  http://www.nu.nl/buitenland/2886731/ahmadinejad-noemt-israel-kankerachtig-gezwel.html

  Like

 43. Tom Hendrix zegt:

  @Aegolius cs, dat moet deze ideologie waanzinnige vooral zeggen. Islamisten zijn te omschrijven met 1 woord nl, dat met een H voorop, te weten HAATBAARD,HAATHUT, HAATBOEK! En laat deze idioot dat nou eens proberen, Israel vaagt dat achterlijke zooitje zo van de kaart.

  Like

 44. vederso zegt:

  @ Aegolius. Ik denk dat het bericht op nu.nl wel klopt. De link is van een paar dagen eerder.

  http://www.jpost.com/IranianThreat/News/Article.aspx?id=279864&tw_p=twt

  Like

 45. Aegolius cs zegt:

  Vederso 13:56

  Die indruk had ik eigenlijk ook wel, vandaar mijn vorige posting:
  Aanval op Iran over anderhalf jaar?
  Het is wel aardig dat de V.S. een datum tracht te prikken, maar ik denk dat Israël andere plannen heeft om Iranese nucleaire aanval te voorkomen ter verdediging van haar staat en burgers..
  https://ejbron.wordpress.com/2012/08/13/etienne-vermeersch-en-mijn-kosmische-vermoeidheid/#comment-29001
  Altijd verder zoeken naar een mogelijke bevestiging.

  Like

 46. Aegolius cs zegt:

  @ Vederso 13:56

  Waarom ik het over vertaling had? ”kankerachtig gezwel” te noemen dat spoedig vernietigd zal worden…….. Kennelijk spreekt hij nu klare taal !

  Uit het onderstaande was dat buitengewoon lastig te ontdekken:

  De president van Iran zei nooit: ‘Israel moet van de kaart geveegd worden’
  Citaat:
  Voordat wij op de beruchte opmerking ingaan, is het van belang erop te wijzen dat het bewuste ‘citaat’ zelf een citaat was: Het zijn de woorden van wijlen ayatollah Ruhollah Khomeini, de vader van de islamitische revolutie. Hoewel hij Khomeini citeerde om zijn eigen standpunt over het zionisme te bevestigen, zijn het woorden van Khomeini en niet van Ahmadinejad. Ahmadinejad heeft dus de verantwoordelijkheid (of de schuld) toegeschreven gekregen voor een citaat dat niet alleen niet origineel is, maar dat een standpunt weergeeft dat al ingenomen was lang voordat hij in functie kwam.
  En wat zei Ahmadinejad nu precies……………………
  Een lezenswaardig artikel:
  http://www.palestina-komitee.nl/soemoed/40/470

  Hoe dan ook: er komt nu vaart in het oplossen van het Iranese vredes atoomproject.

  Like

 47. Seculiere zegt:

  Het grappige van heel deze verhaal is zonder de Ottomanen bestond Nederland niet,het zou nu spanje geweest zijn

  Welk land heeft als eerste Nederland erkend?

  Like

 48. Seculiere zegt:

  Ahja?hier staat het toch anders hoor…waarom vieren de Nederlanders het 400 jaar betrekkingen?

  http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/geschiedenis-van-400-jaar-nederlands-turkse-betrekkingen/

  Like

 49. Linsky zegt:

  Hé Seculiere, je moet ALLES geloven wat gedrukt staat hoor. 😦

  Volgens mij was ’t echt België! Vraag ’t eens aan je buren…voordat ze aan de raki gaan, hé! 🙂

  Like

 50. Seculiere zegt:

  Ahja zelfs wikipedia liegt dan?Enja ik dacht dat Belgie pas is ontstaan in het jaar 1835…

  Like

 51. Linsky zegt:

  Seculiere, op Wiki kan iedereen zelf een item maken!
  Dat zegt genoeg over het betrouwbaarheid-gehalte van die site.
  Da’s ook een heel ernstige zaak, vooral omdat Wiki, steeds vaker als een ‘gezaghebbende’ bron wordt aangehaald!
  Heel ernstig, hoor! 🙂

  Like

 52. Linsky zegt:

  Het is simpel, wij (Hollanders) waren het toch ook die jullie als eersten onmiddellijk herkenden als Belg! 🙂

  Like

 53. Seculiere zegt:

  Dan zal ik een tijd machine maken terug keren en met mijn gsm het filmen en daarachter op youtube zetten om het te bewijzen.

  Like

 54. Linsky zegt:

  Excellent idee Seculiere, leg dan meteen de misdaden van dat Turkse geteisem uit die tijd even voor ons vast op film! 😦

  Like

 55. Seculiere zegt:

  voila hier zijn de beelden,voor jullie zal het maar een paar seconden geleden zijn maar ben jaren weggeweest

  Like

 56. Seculiere zegt:

  OMG,kijk is naar deze titel.,kheb het nog niet gezien maar wat een flauwe kul

  Like

 57. Linsky zegt:

  Die laatste had ik er onlangs al op gezet Seculiere! 🙂

  Like

 58. willemientje zegt:

  ik woon in Zeeuws-Vlaanderen, als ik de achtertuin uitstap zit ik in België, wij Zeeuws-Vlamingen, worden ook wel reserve_Belgen genoemd, maar dat is nog altijd beter als reserve-Moslim (smile)

  Like

 59. dompy zegt:

  het is wat zeg die islam en nu?wat moeten we dan doen?een afwachtende houding aannemen/wapens in huis halen,extra eten en drinken enz……want zoals het er in de wereld nu uitzietdaar in het middenoosten en afrika en europa gaat niet goed voor de burgers van europa die hier in vrijheid willen blijven leven.misschien ook stemmen op de pvv?wat waardeloos voor de jeugd,afwachten maar…

  Like

 60. dompy zegt:

  en in 1999 of wat eerder was etr ook een oorlog tussen chrmolukkers en moslimmolukkers,heeft ook een paar jaar geduurd,opgestookt door men zegd de indonesische regering om verdeeldheid te zaaien onder de molukse bevolking die al eeuwen goed en in vrede samen leefden als christenen en moslims.hun pelaschap bloedbanden met andere dorpen was en is ijzersterk!!jammer het zijn boedmooie eilanden en de molukse bevolking is altijd hartelijk en erg gastvrij…….ja wat een ramp voopr die christenen op ambon was dat,want de mouksemoslims kregen hulp van het buitenland zelfs uit afghanistan en saoediarabie kwamen ze naar ambon voor hun zg heilige oorlog.en toch hielden ze vol dat kleine beetje christenen,respect!!!!!!

  Like

 61. lucky9 zegt:

  dompy, U bent -en ik ben heel oprecht- een multicultureel fenomeen.

  Maar zou U zich als het U belieft wat duidelijker kunnen uitdrukken?
  Zeg wat je bent: Christen, moslim, boeddhist, om het even.

  Zeg vervolgens wat je wil verduidelijken. Wat is goed en wat is slecht. (bij voorbeeld)
  Maak dat vervolgens duidelijk met voorbeelden of (indien mogelijk foto’s of beelden)

  Uit uw boodschap kan ik alleen besluiten dat U getuige was van soort buitenlandse moslim terreur (terror) op de Molukken of Ambon. Zeg waar precies!

  Like

 62. dompy zegt:

  toch niet zo moeilijk.op you tube en op het net kan je alles hierover vinden.en wat maakt het uit in wat of wie ik geloof,was op het nieuws al weer meer als 10 jaar geleden,ik weet niet hoe oud u bent en wat u weet van de molukse bevolking hier in nederland en daar op de molukken,maar de molukkers hebben een 400 jaar oude band met de nederlanders met ons dus,thats why we now…

  Like

 63. Pingback: Slavernij, islam en Wikipedia | E.J. Bron

 64. Pingback: De hoogste tijd voor remigratie | AmsterdamPost – De keerzijde van het nieuws

 65. Pingback: De hoogste tijd voor remigratie | E.J. Bron

 66. Pingback: Ruud Gullit opent Expo over slavernij in het Groninger Forum. | hyperinflatie

 67. Pingback: Badr Hari en zwarte Piet openen Expo over slavernij in het Groninger Forum. | Stop Bouw Groninger Forum

 68. Jan zegt:

  INDONESIAN security forces intentionally killed and raped children along with a large number of civilians at a massacre on the West Papuan island of Biak, a tribunal has found.

  The secret massacre which has been denied for years by Indonesia was officially detailed by a citizen’s tribunal which brought down its findings in Sydney today.
  It found the Indonesian military butchered dozens of West Papuan civilians who had been protesting for freedom in 1998.
  They shot children in their school uniforms, raped women, tortured survivors and mutilated victims before two Indonesian navy vessels dumped their bodies out to sea, the tribunal found.
  The badly broken corpses, some missing legs or heads, appeared in fishermen’s nets and washed up on the shore in the days that followed.
  Nobody has been prosecuted.
  http://www.news.com.au/world/biak-massacre-citizens-tribunal-at-sydney-university-finds-security-forces-intentionally-killed-raped-children/story-fndir2ev-1226784404008

  Gaan wij nou echt onze excuses aanbieden en geld dumpen in dit shitland?

  Like

 69. Pingback: De kruistochten | Fubar

 70. Oscar zegt:

  Ik heb nog een vraag. Het Christendom verspreidde zich via de zijderoute tot in China. Hebben jullie enig idee wat er met hun gebeurt is?

  Like

 71. Pingback: Friedrich Eckhardt – “HenriScaf” – 23 november 2011 – 18 oktober 2013 | Internetarchief-plus

 72. Pingback: Wat wij moeten weten over de islam | Vlichthus

 73. jitskesez zegt:

  Dit is op Voice in the Desert herblogden reageerde:
  Tijd voor een nieuwe kruistocht; helaas is de Paus een liefhebber van de Islam en de PKN ook en die nog wel christen zijn zijn een minderheid in onze voormalige christelijke landen.

  Like

 74. Dit is op Onwetendheid herblogden reageerde:
  Een stukje WERELDGESCHIEDENIS dat iedereen in het westen zou moeten weten.

  Like

 75. Pingback: Kolonialisme in een ander perspectief. | Quo Vadis

 76. zoonvan adam zegt:

  jullie zijn duivels onder elkaar das normaal dat jullie elkaar steunen.

  Like

 77. dunya zegt:

  Hoezo de Islam is altijd een bedreiging voor Europa geweest? De moslims hebben nooit andere mensen gedwongen zich te bekeren tot de Islam. Dit is wel het geval bij het Christendom.
  En de meeste Moslims zijn juist tegen geweld en tegen het voeren van oorlog, alleen zijn er een aantal die het helaas verkeerd begrijpen en oorlog voeren terwijl het niet om oorlog voeren gaat bij de Jihad! ZIjn al die miljoenen Moslims die geen oorlog voeren en last hebben van al het geweld en dagen niks eten, ook terroristen? Natuurlijk niet, maar er zijn wel Europeanen zoals de auteur van dit absurde verhaal die denken dat alle Moslims terroristen zijn, wat helemaal niet zo is. Moslims zijn gastvrij, vriendelijk en barmhartig door de leer van de Islam, de Islam wenst alle mensen het beste toe. Hoe kunnen jullie zo iets delen zonder te weten wat de Islam eigenlijk inhoudt? Veel Moslims kampen met het probleem dat er oorlog wordt gevoerd door mensen die op deze manier de Islam willen uitbreiden, omdat deze Moslims ook worden gezien als terroristen terwijl ze dat niet zijn. Moslims zijn geen terroristen.
  Aanrader: kijk de film ‘My Name Is Khan’ en praat met Moslims en Imams.

  Moge Allah ons allemaal helpen.

  Like

 78. Joshua zegt:

  @dunya zegt:
  13 januari 2016 om 17:27
  Zie je wel, hier een echte BLINDE MOSSEL aan het woord!
  Boven staand stuk niet gelezen hebbende weet je ook helemaal niets van de geschiedenis over jullie IMBECIELE profeet/allahakkenbar.
  Man, jullie allahakkenbar is bedacht door die psychisch gestoorde,zelf verheerlijkende idioot, pedofiel, moordenaar en leugenaar die helemaal niks kan.

  Like

 79. Pingback: “Het plan Europa.” – Boiling Points Nederland

 80. Pingback: “Het plan Europa” | E.J. Bron

 81. Ronnie zegt:

  Wat een zieke geest die zoveel moeite heeft genomen om letterlijk deze bullshit online te zetten. Hoe ziek een mens kan zijn. Er is 0.02 procent waar van al de verzinsels. Hoe erg kan je een geloof haten. Als je geen kennis van islam hebt en de geschiedenis, dan graag geen leugens verspreiden op het internet. En dan zijn er nog domme schapen die het geloven ook en hun haat hier kunnen uiten. Belachelijk!! Nogmaals een zeer zieke geest.

  Like

 82. Daan zegt:

  Het is angstaanjagend in hoe korte tijd ze miljoenen mensen hebben vermoord en duizenden vrouwen tot slaaf hebben gemaakt. En het is nog steeds niet voorbij, zoals de aanslagen die overal in Europa zijn.

  Like

 83. Pingback: Der falsche Prophet – Lügner von Anfang an | osthollandia

 84. Anne van Urk zegt:

  De moslim overheersing is al een feit, in Nederland en in Europa. Veel mensen denken dat het allemaal wel mee zal vallen, en dat ze iedereen te vriend moeten houden. Moslims krijgen te veel vrijheid in Nederland, zelf de regering in Den Haag helpt ze nog een handje. De moskeeën rijzen als paddenstoelen de grond uit. Minister President Mark Rutte verschuild zich achter de moskeeën. En laat het pact tekenen van Marrekesh, opgelegd door de Verenigde Naties te New York. Nota, Bene, in Marokko. Waar voordien de meeste moslims vandaan kwamen, en waarmee de regering in Den Haag een speciale regeling had, met uitkeringen. De migratie stopt niet, er komen nog hele horden moslims uit het midden oosten, uit Syrie naar ons land. Nederland is gelieft, Dat weten die migranten best! Ze doen alles voor die mensen, meer nog als voor de eigen mensen, de gewone Nederlanders! Door dat pact van Marrekesh te tekenen, wordt het alleen nog maar erger. Ze weten niet waar het op deze manier met de wereld, Europa en Nederland naar toe gaat? De Bijbel spreekt al over de vernietiging. Ik zal een aantal Bijbel teksten opnoemen die hierop betrekking hebben ten eerste: Openbaring 13: vanaf vers 1, Het beest uit de zee, met de zeven koppen en tien hoorns. Waar de VN, de Verenigde Naties te New York mee worden bedoeld. Die nu het pact van Marrekesh laat ondertekenen door Europese landen o,a, Nederland. Openbaring 17: vers 11, En het wilde beest ( uit de zee) dat was maar niet is, is ook zelf de achtste koning maar spruit voort uit de zeven ( koningen) en gaat de vernietiging te gemoed! Openbaring 16: vers 14: En ze gaan uit tot de koningen van de gehele bewoonde aarde om hen te vergaderen tot de oorlog van de grote dag, van God de Almachtige. En tenslotte 1 Thessalonicenzen 5: vanaf vers 1, Over de tijden en tijdperken, Dat Jehovahs dag precies zo komt als een dief in de nacht. Wanneer zei zeggen ” Vrede en Zekerheid ” dan zal een plotselinge vernietiging ogenblikkelijk over
  hen komen zoals het barenswee over een zwangere vrouw, en zij zullen geenszins ontkomen!

  Like

 85. Wim Thibaudier zegt:

  Dit is een waar woord. En ik begin er een beetje ziek van te worden dat al die mensen die naar Nederland geimmigreerd zijn zo op Nederland liggen te hakken. Ik hou niemand tegen als hij naar een ander land wil gaan waar het beter is..

  Like

 86. Pingback: NEDERLAND EN BELGIË STAAN VOL MET WAARSCHUWINGEN TEGEN DE QUASI PERMANENTE BEDREIGINGEN VANUIT DE MENA-REGIO | polderland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s