Vertaling van de speech van Geert Wilders voor de Danish Free Press Society in Kopenhagen (02-11-2014)

 

(Vertaling: Wachteres & Henk V.)

Beste vrienden,

Ik ben blij dat ik weer in Kopenhagen ben. Het is altijd een genoegen om terug te komen in deze prachtige stad – de thuisbasis van mijn goede vriend en collega-vrijheidsstrijder, de Deense held Lars Hedegaard. Het is altijd een voorrecht om in de hoofdstad van het dappere Deense volk te zijn. En het is altijd een eer om hier als gast van uw geweldige organisatie te zijn.

De Deense ‘Free Press Society’ is een baken van licht. Voor Denemarken, voor Scandinavië, voor heel Europa, en voor het gehele Westen. Uw onwankelbare verdediging van de burgerlijke vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, dient als een bron van inspiratie voor velen, waaronder mezelf en mijn partij. Op een moment als dit, nu de vrije wereld in levensgevaar verkeert, is een organisatie als de Deense ‘Free Press Society’ meer dan ooit nodig.

Vandaag precies tien jaar geleden kwam mijn landgenoot Van Gogh om als martelaar van het vrije woord. Ik herinner me die ochtend zeer goed. De pers kwam naar mijn bureau om een reactie te vragen, maar bijna niemand kon geloven dat wat er was gebeurd echt waar was. We beseften allemaal dat Nederland nooit meer hetzelfde zou zijn. Helaas heeft men, sinds die verschrikkelijke dag in 2004, maar weinig lessen geleerd. De islam beweert dat Mohammed een profeet was. Maar Mohammed was geen profeet; Theo van Gogh was een profeet. Van Gogh voorzag wat er ging komen. Hij sprak zich krachtig uit tegen het gevaar van de islamisering.

Hij had ook net, samen met mijn toenmalige collega Ayaan Hirsi Ali, een korte film gemaakt over de benarde situatie van vrouwen in de islamitische samenleving. De film heette “Submission” [Onderwerping]. Dat is de reden waarom hij werd vermoord. Zijn moord zou een alarmbel moeten doen overgaan. Van Gogh waarschuwde ons in een krachtige taal, die zo helder was als de kleuren die zijn overgroot-oudoom Vincent gebruikte bij het schilderen van zijn landschappen. Hij was een moedig man. Toen hij besef kreeg van het gevaar van de islam, rende hij niet als een lafaard weg. Hij zou het vreselijk hebben gevonden te moeten zien hoe onze vrijheid van meningsuiting in de tien jaar sinds zijn dood aan banden is gelegd.

Screenshot_56

Dames en heren, beste vrienden, des te meer islam we krijgen, des te minder vrij zijn onze samenlevingen geworden. Niet alleen vanwege de islamisering, maar ook vanwege de zwakke principeloze ‘appeasers’, die zichzelf politici noemen. Het is ons niet meer toegestaan om grappen te maken of cartoons te tekenen als de islam zich daardoor beledigd voelt. Als je dat wel doet, is je leven in gevaar, zoals Kurt Westergaard en Lars Vilks kunnen getuigen. Je kunt zelfs gearresteerd worden, zoals dat een paar jaar geleden met de Nederlandse cartoonist Gregorius Nekschot is gebeurd. Natuurlijk, de aanklacht tegen Nekschot werden later ingetrokken. Maar als je leven je lief is en als je liever problemen vermijdt, is het beter om niets te doen dat de islam ook maar enigszins zou kunnen beledigen.

We mogen niet langer statistisch vastgestelde waarheden meedelen, zoals Lars Hedegaard dat heeft ervaren, toen hij verwees naar de verkrachtingscijfers in islamitische gezinnen. Een moordenaar kwam bij Lars aan de deur en de gerechtelijke autoriteiten vervolgden hem voor zogenaamde ‘hate speech’ [haat zaaien]. Zeker, het Hooggerechtshof heeft Lars uiteindelijk vrijgesproken. Maar als je leven je lief is en als je problemen liever vermijdt, dan is het beter om te zwijgen.

We mogen niet langer verwijzen naar wetenschappelijk en historisch onderzoek, zoals mijn vriendin, de moedige Oostenrijkse mensenrechtenactiviste Elisabeth Sabaditsch-Wolff, heeft ervaren. In een seminar over de historische figuur Mohammed noemde zij dat hij een oogje had op kleine meisjes en seks had met een 9-jarig meisje. Dat is de waarheid. Maar Elisabeth werd veroordeeld, en haar veroordeling werd zelfs bevestigd door het Hof van Beroep. Nogmaals, het is beter om te zwijgen als je problemen wilt vermijden.

Maar Theo van Gogh zweeg niet. En Kurt en Lars en Elisabeth en Robert en de Deense Free Press Society zwegen evenmin, net als mijn partij, de Partij voor de Vrijheid in Nederland, en zoveel andere vrijheidsstrijders in het Westen. We geven duidelijk onze mening. Wij zullen nooit zwijgen. Omdat we van ons land houden. Omdat we van onze vrijheid houden. Omdat we weigeren in slavernij te leven. Omdat wij geloven dat zonder vrijheid het leven niet de moeite waard is. De vrijheid en de menselijke waardigheid, daar staan wij voor. Wij zijn fakkeldragers voor de vrijheid. Wij zijn fakkeldragers voor de democratie. Wij zijn fakkeldragers voor een beschaving die veruit superieur is aan net gelijk welke andere beschaving op aarde dan ook.

Screenshot_57

Afgelopen zomer was mijn woonplaats Den Haag getuige van taferelen die herinneringen opriepen aan de donkerste periode uit onze geschiedenis, het nazitijdperk. Sympathisanten van de Islamitische Staat paradeerden door onze straten. Ze droegen hakenkruisen, zij droegen de zwarte vlaggen van ISIS. Ze riepen: “Dood aan de Joden”. In plaats dat ze deze haatzaaiers aanhielden, deden de autoriteiten niets.

Als we tegen de islam waarschuwen, noemen de autoriteiten dat haat zaaien en slepen ze ons voor de rechter. Maar als de grimmige krachten van haat door onze straten marcheren, kijkt de politie toe en komt niet tussenbeide. Het is een schande. Het is een schandaal. Het is onaanvaardbaar.

De islam voert een oorlog tegen het vrije Westen. Inderdaad, we zijn in oorlog. Alleen dwazen kunnen dit ontkennen.  De islam heeft ons de oorlog verklaard. Amerika en zijn bondgenoten bombarderen momenteel de Islamitische Staat in Syrië en Irak. Uitstekend!

Mijn partij steunt dit offensief. Ik ben blij dat de Nederlandse en de Deense F16’s er aan deelnemen en dat onze twee naties ​​schouder aan schouder in deze onderneming staan. We zouden Abu Bakr Al-Bagdadi en de andere criminelen die de Islamitische Staat leiden, moeten liquideren.

Maar we moeten meer doen dan dat. Veel belangrijker dan tegen de Islamitische Staat in het buitenland vechten, is de strijd om onze eigen veiligheid, in onze eigen landen in stand te houden; in Nederland, in Denemarken, in alle andere Europese en westerse landen. Het zijn onze thuislanden die we moeten verdedigen. Het is gerechtvaardigd om de Islamitische Staat in het Midden-Oosten te bombarderen. Maar onze eerste prioriteit moet zijn om onze eigen naties, onze eigen vrijheid, onze eigen mensen, onze eigen kinderen, hier thuis te beschermen.

Onlangs hebben de Nederlandse autoriteiten zo’n veertig Jihadisten verhinderd om ons land te verlaten toen ze probeerden naar Syrië te gaan om te vechten in de gelederen van ISIS. Hun paspoorten werden in beslag genomen en ze werden naar huis gestuurd in plaats van dat ze een gevangenisstraf kregen. Deze criminelen lopen nu vrij rond in onze straten en ze maken die onveilig.

Screenshot_58

U hebt misschien wel gehoord dat de Jihadisten die onlangs soldaten in Canada hebben vermoord ook mensen waren die de autoriteiten eerder hadden verhinderd naar Syrië te vertrekken en die niet gearresteerd waren, maar die vrij op straat mochten rondlopen. Het tegenhouden van de uittocht van degenen die de Jihad elders willen voeren en hen niet vastzetten is pure domheid. Als we hen hier als vrije mensen houden, betekent dit dat ze ons hier zullen raken. We moeten hun uittocht versnellen in plaats van die te voorkomen. Maar we moeten nooit toestaan ​​dat ze terugkeren. Daarom moeten we de nationale grenscontroles herstellen.

Niets is belangrijker dan eerst onze eigen landen te beschermen tegen de Jihadisten. Laten we onze vrijheden herstellen, zoals de vrijheid van meningsuiting. Laten we onze cultuur verdedigen. Laten we onze mensen beschermen. Laten we onze naties weer vrij en veilig maken.

Laten we dapper zijn. Dat moeten we doen; dat is onze plicht.

Laat me u de volgende vraag stellen: “Doen onze overheden dit eigenlijk wel”? Helaas niet. Ze schieten tekort in het doen van hun plicht. Ze slagen er niet in om overeenkomstig hun plicht te handelen. Ze liegen zelfs tegen ons.

Elke dag horen we de westerse leiders de misselijkmakende mantra herhalen dat de islam een ​​religie van vrede is. Wanneer een gruweldaad wordt gepleegd in naam van de islam, wanneer iemand wordt onthoofd in Syrië of Irak, dan haasten Barack Obama, David Cameron, mijn eigen Nederlandse premier Mark Rutte en veel van hun collega’s zich naar de tv-camera’s om de wereld te vertellen dat dit helemaal niets te maken heeft met de islam. Hoe dom kun je zijn.

Gelukkig worden de ogen van steeds meer mensen geopend voor deze realiteit. In mijn land bleek uit een opiniepeiling van afgelopen juni dat 65% van de Nederlanders ervan overtuigd is dat de islamitische cultuur niet bij Nederland hoort. In Frankrijk vindt 74% dat de islam onverenigbaar is met de Franse samenleving. In Groot-Brittannië vindt minder dan een op de vier dat het navolgen van de islam verenigbaar is met de Britse manier van leven. In Duitsland denkt meer dan twee derde van de bevolking negatief over de islam. Zelfs in de Tsjechische Republiek, een land met nauwelijks een islamitische bevolking, beschouwt  bijna twee derde de islam als een bedreiging voor de samenleving en 90% is er bang voor. En in Denemarken vindt 92% van uw burgers dat islamitische immigranten de Deense gewoontes moeten aannemen.

Bij elk nieuw terroristisch misdrijf, bij elke nieuwe aanval, bij elke nieuwe onthoofding, wordt het steeds meer mensen duidelijk wat de ware aard van de islam is. Met elke islamitische aanval op onze waarden zullen meer en meer mensen zich realiseren dat de islam de wereld wil veroveren, dat die bereid is om te doden of om iedereen tot slaaf te maken die weigert zich te onderwerpen. En dat de islam klaar staat om de grootste wreedheden te begaan om dit doel te bereiken.

Vrienden, we zijn hier vandaag bij elkaar, omdat we niet bereid zijn om met het kwaad te collaboreren, noch om het tevreden te stellen. Wij zeggen nee tegen islamitische censuur. En nee tegen de politici die ons in de steek laten.

Gedurende de afgelopen tien jaar heb ik onder voortdurende politiebescherming geleefd. Zoals u weet ben ik niet de enige die met deze beproeving moet leven. Verschillende mensen in deze zaal bevinden zich in dezelfde situatie. Onze vrienden Lars en Kurt kwamen zelfs oog in oog te staan met fanatici die probeerden hen af te slachten.

Screenshot_59

Natuurlijk – ik herhaal het overal waar ik heen ga – natuurlijk, er zijn veel gematigde moslims. Ik geloof in gematigde mensen, maar ik geloof niet in een gematigde islam. Er is maar één islam – de islam van de Koran, de Hadith en het leven van Mohammed, die een terrorist en een krijgsheer was.

Maar ook al zijn er veel gematigde moslims, het is verkeerd om te denken dat de gematigden in de meerderheid zijn. Dat zijn ze niet. Een opiniepeiling in Nederland gaf schokkende resultaten. Het is moeilijk te geloven, maar bijna driekwart van de moslims in mijn land zegt dat Nederlandse moslims die in Syrië gaan vechten, helden zijn. Kun u dat geloven? Helden!

En meer dan twee derde van de islamitische bevolking in Nederland is van mening dat de religieuze regels van de islam belangrijker zijn dan onze eigen democratische wetten. Even angstaanjagend was een artikel gisteren in de Nederlandse pers, waarin wordt gezegd dat Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh, vandaag de dag door honderden Nederlandse moslims nog steeds wordt beschouwd als een held.

Een paar jaar geleden heb ik een beroep op de moslims gedaan om zich te bevrijden van het juk van de islam, om te kiezen voor vrijheid. Ik steun van harte de moslims die van de vrijheid houden. Dus zei ik tegen hen: “Bevrijd uzelf. Verlaat de islam”. Ik sta nog steeds achter die oproep. Maar dit maakt me niet blind voor de huidige werkelijkheid.

U hebt misschien wel gehoord dat ik waarschijnlijk binnenkort weer voor de rechter zal moeten verschijnen. Drie jaar geleden stond ik terecht op beschuldiging van een haatmisdrijf. De rechtszaak duurde bijna twee jaar. Gelukkig werd ik vrijgesproken. Maar nu vervolgt de Nederlandse rechterlijke macht mij opnieuw, omdat ik Nederlandse kiezers vroeg of ze meer of minder Marokkanen in Nederland wilden hebben. Marokkanen zijn de grootste islamitische bevolkingsgroep in Nederland. In Nederland is het Marokkaanse probleem een islamprobleem. Ik verwees naar Marokkanen, niet omdat ik iets tegen Marokkanen heb, maar omdat ze oververtegenwoordigd zijn in de Nederlandse statistieken van de misdaad en de welzijnszorg. Zij zijn ook goed voor driekwart van alle Nederlandse moslims die naar Syrië vertrekken om de jihad te voeren. Niemand in Nederland wil méér Marokkanen.

Zoals ik al zei, onze leiders weigeren nog steeds om onze vrijheden te verdedigen, omdat ze ofwel lafaards of ‘appeasers’ zijn. Dit is de reden waarom de taak van het verdedigen van de vrijheid nu op onze schouders rust. Op u, op mij, op de gewone burgers.

Hiervoor heb ik de International Freedom Alliance IFA opgericht. We willen dat IFA een schild is voor al diegenen die weigeren om zich aan de islamitische tirannie te onderwerpen. De missie van IFA is om de islamisering van niet-islamitische landen tot staan te brengen en om te strijden voor het behoud van onze vrijheid en onze democratie. We willen standvastig zijn. We willen onze beschaving voor onze kinderen en kleinkinderen behouden. Want niets is meer waard dan onze vrijheid. Maar die heeft een prijs. En die prijs kan hoog zijn. Soms moet een mens daarin tot het uiterste gaan.

Onze politieke leiders kunnen ons in de steek laten, maar wij, vrienden, zullen niet teleurstellen.

Screenshot_60

Er is een pad dat we nooit zullen kiezen, en dat is het pad van de onderwerping. Daarom zeggen wij Ja tegen de vrijheid! Nee tegen de tirannie!

IFA streeft ernaar een netwerk van verzetsstrijders op te richten in alle landen die door de islam worden bedreigd.

Vrienden, ik heb goed nieuws uit Nederland.

Vandaag heeft de populariteit van mijn partij, de Partij voor de Vrijheid, een hoogtepunt bereikt. Een opiniepeiling, die vanmorgen werd gepubliceerd, toont aan dat we uitgegroeid zijn tot veruit de grootste partij van Nederland met bijna 20 procent van de stemmen. 1 op de 5 Nederlanders zou vandaag op de PVV stemmen.

Het beleid dat we voorstaan wordt populairder dan ooit. We willen alle immigratie uit islamitische landen een halt toe roepen. We willen vrijwillige remigratie naar islamitische landen stimuleren. We willen alle criminelen met een dubbele nationaliteit het land uitzetten en hen hun Nederlandse nationaliteit afnemen. We willen onze natie de-islamiseren.

Beste vrienden, er is veel werk te doen. Wij, de verdedigers van vrijheid en veiligheid, hebben een historische plicht. Onze generatie is belast met een enorme taak: om de islam te bestrijden en de vlam van de vrijheid brandende te houden. Ik zeg het zonder overdrijving: de toekomst van de menselijke beschaving hangt van ons af. Nu is het de tijd waarin iedereen in het Westen zijn plicht moet doen. We schrijven hier geschiedenis.

Daarom, laten we onze plicht doen. Laten we standhouden met een blij hart en een sterke geest. Laten we moedig voorwaarts gaan en de vrijheid redden!

Dank u.

Geert Wilders

(Foto´s: gepubliceerd met toestemming van Snaphanen)

PVV normale grootte

Bron:
www.pvv.nl

Vertaald uit het Engels door:
Wachteres & Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Geert Wilders, Islam, Islamisering, PVV, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

13 reacties op Vertaling van de speech van Geert Wilders voor de Danish Free Press Society in Kopenhagen (02-11-2014)

 1. Vederso zegt:

  Mooi gedaan, compliment aan iedereen. Ook de video is een aanrader.

  Like

 2. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  tenminste nog IETS om ons aan vast te houden…!

  Like

 3. R.Kroonenberg zegt:

  tenminste nog IETS om ons aan vast te houden !

  Like

 4. Theresa Geissler zegt:

  Fantastisch weer, Geert! En de Denen waren ook enthousiast!
  Ik moest er aan denken dat onze mede-reageerder Thomasson ooit opmerkte: De Britten weten: Waar Nigel Farage verschijnt, wordt het ;lachen….
  Nu, zo kan men van Geert zeggen: Waar Geert Wilders verschijnt wordt het staande ovatie! Overal ter wereld!

  Like

 5. Louis Burgemeestre zegt:

  Er blijf me niets anders als op de PVV te stemmen alle Christelijke Partijen doen met deze regering mee.Ondanks dat de 10 geboden geen andere Goden bij ons duld.Allah is een andere God.

  Like

 6. louis-portugal zegt:

  Gelukkig spreekt Wilders een engels dat ik in ieder geval goed verstaan kan.
  In ieder geval beter dan van veel engelsen waarbij het af en toe lijkt of ze allerlei klanken uitstoten.
  In ieder geval de moeite van het beluisteren waard.

  Like

 7. Taljaard zegt:

  @Louis
  Al krijgt de PVV meer dan 30 zetels, dan nog zal de gevestigde politiek in NL naar wegen zoeken om hen buiten de macht te houden. Reken maar op een kabinet D’66 (20 /25 zetels) (met Pechtold als premier!), VVD (25/30 zetels), CDA (20/25 zetels) en eventueel nog wat er van de PvdA is overgebleven (10/15 zetels).
  Het CDA heeft de PVV in 2010 in een lubberiaanse gedoogconstructie gelokt, louter en alleen met het oogmerk om hen ”onschadelijk” te maken en hen op termijn in zo’n onmogelijke positie te brengen dat ze electoraal zouden worden geruineerd. Deze jezuietenstreek is niet gelukt.
  Maar het ”cordon sanitaire” zal wel lukken.
  Zeker wanneer de Nederlandse kiezers weer zo dom zijn om hun stem aan de eurofielen te geven.

  Het kan zelfs nog erger, want de PvdA zou, plusminus 6 maanden voor de verkiezingen, Samsom kunnen dumpen en in plaats daarvan zomaar weer eens een nieuwe ”rode messias” op het schild kunnen hijsen.
  Gok op Wouter Bos, want die doet het nog altijd goed bij de huisvrouwtjes.
  Lading schmink op zijn bakkes.
  Net Pak aantrekken met stropdas.
  Gepoetste schoentjes en Keurig gekapt en geschoren, met zijn gebit gebleekt en opgeknapt, zodat Wouter zijn ”big smile” kan laten flashen naar voornoemde huisvrouwtjes.
  Hem veelvuldig op te treurbuis laten opdraven en hem daar als baken van fatsoen, beschaving vooruitgang en hoop voor de toekomst presenteren. Maarten van Rossum er weer bij slepen.
  Een stuk of 10 quasi intellectuele artikeltjes in de zaterdagbijlage van de Volkskrant en in de NRC, waarin omstandig wordt uitgelegd waarom je, in het huidige tijdsgewricht, eigenlijk geen andere keus meer hebt dan PvdA te stemmen.
  Mensen veel beloven en valse hoop geven.
  Slagzin op posters: ”PvdA voor de toekomst”
  E presto; de wonderbare comeback van de PvdA!
  Onderschat nooit de domheid van de Nederlandse kiezer. 😦

  Like

 8. Avidia zegt:

  Ik ben trots op onze Geert, prachtig wat hij bracht, hardop klappen!!!!

  Like

 9. Tom Hendrix zegt:

  Prima speech van Geert Wilders! En de woorden van Geert worden ondersteunt, met de woorden van de filosoof Karl Popper, die zo treffend zijn in onze huidige tijd:
  ” Onbeperkte tolerantie kan niet anders dan leiden tot verdwijnen van tolerantie. Als we onbeperkte tolerantie zelfs uitbreiden, naar diegenen ( de islam) die intolerant zijn, als we niet bereid zijn om een tolerante samenleving te verdedigen tegen de aanslagen van de intoleranten, dan zullen de toleranten, en de tolerantie met hen vernietigd worden”. De twee woorden de islam, heb ik er zelf bij gezet, zijn dus niet van Karl Popper. Maar als hij nu leefde, zou hij zeker de ISLAM als zodanig benoemd hebben, naar mijn bescheiden mening!

  Like

 10. Tistochwat zegt:

  Geert Wilders heeft weer een briljante spreekbeurt gehouden, maar zolang hij bij verkiezingen niet een ruime meerderheid behaalt, zullen de gevestigde partijen hem gegarandeerd weer dwarsbomen, want men WIL gewoon niet dat de PVV het hier voor het zeggen gaat krijgen.
  Het kwaad MOET en ZAL overwinnen.
  Ik ben trouwens bang dat, zelfs al zou Wilders een meerderheid behalen, er met de uitslagen zal worden geknoeid. Geen enkele boosaardige daad verbaast mij meer.

  Ik vind het wel jammer dat Geert onderstaande woorden heeft gezegd:
  “Natuurlijk – ik herhaal het overal waar ik heen ga – natuurlijk, er zijn veel gematigde moslims. Ik geloof in gematigde mensen, maar ik geloof niet in een gematigde islam.”

  Die ‘gematigde’ moslims hanteren nl. wél dezelfde haat-koran en ik ben van mening dat elke moslim gehoor zal geven aan de geboden van ‘allah’. Degenen die zich ‘gematigd’ opstellen, wachten alleen maar op het teken van de ‘niet-gematigden’. Dan slaan ook zij toe.
  Misschien heeft Geert deze uitspraak gedaan met de bedoeling iets op ‘politiek correcte’ wijze te benoemen; anders krijgt hij een nóg grotere stortvloed van haat en afkeer over zich heen…

  Ik blijf in elk geval op hem stemmen!

  Like

 11. Taljaard zegt:

  @Tistochwat
  Knoeien met uitslagen?
  Niet eens nodig.
  Het domme door het culturele marxisme en de MSM gehersenspoelde volk gaat gewoon weer schaapachtig de meerderheid aan de eurofielen en de islamknuffelaars geven.
  Want ze zijn toch zo fatsoenlijk, beschaafd, weldenkend en progressief?
  Ze zullen hun ”plicht” doen!
  En daarmee ons land en ons volk naar de ondergang stemmen, want dat voelt zo goed.
  Verder is het ”mijeu” en het ”klemaat” natuurlijk ook ontzettend belangrijk.
  Vandaar al die onrendabele krengen van windmolens die ons landschap steeds meer verzieken.
  Pure symboolpolitiek en monumenten voor de feelgood-factor van het linkse Gutmenschentum, waarmee, uit naam van een illusie, fortuinen worden weggegooid.
  Wanneer men in dat opzicht al stekeblind is voor feiten moeten wij ons niet verbazen over andere gevolgen van linkse koprot. Vanwege dit soort cognitieve dissonantie, zoals voorgekookt in de ”kritische theorie” om het volk massaal te misleiden teneinde het socialistische ”Utopia” te bewerkstelligen, is het niet eens nodig om met uitslagen te gaan knoeien.
  Was eens optimistisch over dit land en dit volk.
  Maar sinds september 2012 maak ik mij geen enkele illusie meer.
  De val van het EU/islam-monster zal ongetwijfeld komen.
  Maar dit zal niet vanuit NL worden bewerkt.
  Eerder door een nieuwe Franse revolutie en de stijfkoppigheid van de Britten.

  Like

 12. jitskesez zegt:

  Dit is op Voice in the Desert herblogden reageerde:
  Juist ja. I will not go quietly!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s