VROLIJK KERSTFEEST – ook al is dat inmiddels verboden!

Screenshot_16

(Door: Michael Morris – Vertaling: E.J. Bron)

Het is weer zover. We staan opnieuw op de drempel naar gewelddadige en geweldvolle omwentelingen. In de hele westerse wereld hangt behalve de geur van gebakken appelen en amandelen de geur van oorlog in de lucht. Wie zich tot nu toe nog afvroeg wat Angela Merkel ertoe zou hebben kunnen bewegen om op onze kosten haar armen wijduit te spreiden voor alle vluchtelingen en gelukzoekers, kreeg enkele dagen geleden eindelijk het antwoord, toen de EU-leiding bekendmaakte een eigen EU-leger op de been te brengen dat in de toekomst buitengrenzen moet bewaken, alleen onderworpen is aan Brussel en ook tegen de wil van individuele lidstaten op hun territorium kan worden ingezet.

De “vluchtelingencrisis” en de alomtegenwoordige radicaalislamitische terreur geven Brussel een eigen leger, wat een verdere beroving van de macht van de natiestaten betekent. Het lange termijn doel is het creëren van de Verenigde Staten van Europa als voorstadium naar de wereldheerschappij.

Men moet chaos en verwarring stichten om zulke zwaarwegende veranderingen te kunnen realiseren. Men moet angst en schrik verbreiden, opdat niemand bezwaar maakt tegen de afschaffing van de democratie en misschien zelfs om nog meer controle en de beperking van de eigen vrijheid smeekt.

Uiteindelijk maakt het de meeste burgers sowieso eigenlijk niet zo veel uit. Zij onderwerpen zich, gehoorzamen en steken de kop in het zand. Ze drinken hun twijfels en zorgen weg met veel te dure punch op een van de talloze kerstmarkten en oefenen het georganiseerde vergeten. Maar wie niet bereid is van de geschiedenis te leren, is ertoe verdoemd deze te herhalen.

Tot op de dag van vandaag worden de Duitsers en Oostenrijkers ervan beschuldigd dat zij (of hun voorouders) in de jaren-30 niet genoeg hadden ondernomen tegen de machtsgreep door de nazi´s. Maar de meesten van hen dachten toen blijkbaar dat het allemaal wel een beetje zou meevallen.

Ze sloegen hun kragen op, richtten hun blik naar beneden en gingen door zoals ze altijd deden. Nu staan de seinen opnieuw op storm. En opnieuw gedragen de meeste mensen in de westerse wereld zich schrikbarend passief en onverschillig. Ze laten onverantwoordelijke politici en kamikazebankiers gewoon hun gang gaan en doen net alsof hen deze waanzin, die zich in onze hele maatschappij uitbreidt, niets zou aangaan.

Toen ik enkele dagen geleden op een vliegveld er door een werknemer op uiterst merkwaardige wijze toe werd opgeroepen mijn handbagage te laten doorzoeken, en ik hem op zijn woordkeuze en toon aansprak, mengden andere reizigers zich in mijn conversatie met de “veiligheidsmedewerker”. Toen viel er een zin, die ik de afgelopen tijd enkele keren teveel heb gehoord: “Laat u hem toch. Hij doet toch alleen maar zijn werk!”

Deze mentaliteit is volgens mij een van de fundamentele euvels van onze huidige wereld, waarin niemand zich meer voor iets verantwoordelijk voelt. De bankencrisis van 2008 kostte miljoenen mensen in de hele wereld hun spaargeld en hun huis. Maar niemand werd hiervoor verantwoordelijk gemaakt. Geen enkele bank- of centrale bankmanager, geen enkele politicus hoefde daarvoor de gevangenis in.

Ze deden per slot van rekening allemaal alleen maar “hun werk”. Schuld waren “de markten” – wie of wat dat ook moge zijn. De anderen zijn altijd de schuld. Bankmanagers waren en zijn deels nog zeer crimineel en hun instituten moesten daarvoor miljarden boetes betalen. Maar de criminele multimiljonairs gingen gewoon ongehinderd door zoals tot nu toe. Ze pochen met hun succes, beïnvloeden economie en politiek, en ze zijn voorbeelden voor komende generaties.

En als zij ´s avonds van hun criminele praktijken thuiskomen, dan lezen de bankiers net zoals andere criminelen ook een verhaaltje voor het slapen gaan aan hun kinderen voor, waarin de wereld mooi en rechtvaardig is en uiteindelijk altijd het goede overwint. Juist met Kerstmis wordt er vooral geflikflooid en worden er veel foute dingen over het brave Christuskind verteld.

Maar als je kijkt hoe Jezus volgens de nieuwste stand van de wetenschap er waarschijnlijk in werkelijkheid heeft uitgezien, dan zou hij tegenwoordig waarschijnlijk op alle No Fly Lists staan en overal in de wereld als islamitisch terrorist gezocht worden. Onze samenleving is vals en leugenachtig, economie en politiek zijn door en door corrupt, maar wij gaan gewoon door en hopen dat alles goed gaat en dat we misschien een lekker stuk van de grote koek krijgen. De wereld is corrupt en leugenachtig, nou en?

De jongste oorlogen van de VS en hun bondgenoten hebben miljoenen mensen op de vlucht gejaagd en honderdduizenden onschuldige mensen gedood. De grootse wapenfabrieken ter wereld, zoals Lockheed Martin, Boeing, EADS, Airbus, Rheinmetall of ThyssenKrupp, verdienen hier kapitalen mee. En al die brave werknemers van deze bedrijven doen – net als de soldaten – alleen maar “hun werk”.

Niemand voelt zich verantwoordelijk voor de “vluchtelingen”stroom waarmee Europa op dit moment te kampen heeft. “Wir schaffen das” betekent niets anders dan “jullie idioten zullen dit allemaal betalen”, want terwijl het ene na het andere bedrijf gesloten wordt en steeds meer mensen dankzij de stijgende huizenprijzen dakloos worden, verhogen politici constant hun salarissen en denken er niet aan om voor wat dan ook verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Polici nemen de ene na de andere foute beslissing en al die brave mensen daarbuiten blijven desondanks hun aanwijzingen volgen en doen braaf hun werk. Niemand stelt vragen over deze aanwijzingen, niemand veroorlooft zich meer een eigen mening. Kritiek is out.

Wie dit desondanks toch doet, wordt automatisch als “gevaarlijk” bestempeld, als “rechts-radicaal”, “buitenlander-vijandig” of “subversief”. Net als in de VS bestaan er tegenwoordig in Duitsland nog maar twee politieke en maatschappelijke kampen en daar tussenin bevindt zich een diepe kloof, die dagelijks breder wordt.

We leven in een dictatuur van de aangepasten en van de politiek correcte stiekemerds. In de VS is het inmiddels verboden om “Vrolijk kerstfeest” te zeggen. Kinderen worden daarvoor vanwege racisme van school gestuurd, omdat hun gevaarlijke christelijke mentaliteit moslims zou kunnen beledigen. In Zwitserland mogen leerlingen om dezelfde reden geen shirts met een edelweiss motief meer dragen.

Wanneer instellingen (van welke aard dan ook) iets verordenen, dan wordt dit meestal geaccepteerd en uitgevoerd, net zoals in de jaren-30. Terwijl ieder volk het recht op verzet heeft tegen staatsautoriteiten wanneer zij handelen in tegenstrijd met de belangen van het volk.

De veiligheidscontroles op vliegvelden dienen zogenaamd voor onze eigen veiligheid, maar de hele moderne veiligheidsindustrie werd ervoor opgericht om enkele grote concerns vette orders toe te schuiven en de bevolking steeds meer te controleren en te intimideren en in de letterlijke zin van het woord door te lichten – blijkbaar met groot succes.

De veiligheidsmaatregelen zijn in elk land, op elk vliegveld anders en ze zijn nooit waterdicht. Als iemand werkelijk uit volle overtuiging en met veel energie aanslagen wil plegen, dan zal hij ze plegen, zoals de afgelopen maanden duidelijk aan ons hebben laten zien.

Het enige dat nog meer haat onder de verschillende etniciteiten en landen en daarmee nog meer aanslagen zou kunnen verhinderen, zou de beëindiging van alle oorlogshandelingen en het scheppen van vrede en gelijke kansen voor iedereen zijn. Maar dat zou voor de heersende machten geen goede deal zijn. Men moet mensen in een constant smeulende toestand van diffuse angst houden om hen gemakkelijk te kunnen controleren en manipuleren. Wat is daarvoor beter geschikt dan terreur en oorlog?

Wanneer westerse landen willekeurig regeringen ten val brengen en oorlog voeren met vreemde landen, dan moet men niet verbaasd staan dat diegenen die daar onder te lijden hebben een steeds sterker wordende haat tegen het Westen, zijn waarden, cultuur en bewoners ontwikkelen.

Maar waarom staan al die miljoenen westerse “goedmenschen” deze oorlogen toe, hoewel hun gevolgen ook steeds duidelijker in Europa en de VS merkbaar zijn? Omdat ze laf zijn en gewoon alleen maar braaf hun werk doen. Ik heb er in mijn boeken en artikelen al jarenlang voor gewaarschuwd dat precies datgene zal gebeuren dat nu gebeurt. Ik heb ook aangetoond dat een geestelijke verandering en een betere en rechtvaardiger wereld mogelijk zouden zijn, maar dat we dit echt zouden moeten willen en ons ervoor moeten inzetten.

In plaats daarvan staan we op de drempel naar de Derde Wereldoorlog. De meesten van ons vermoeden het, maar ze strijden liever tegen de klimaatverandering dan tegen een zichtbare vijand. Dat is net alsof ze tegen de getijden of tegen de zonsopkomst zouden vechten.

Het aantal miljardairs en miljonairs neemt toe, evenals het aantal armen in de westerse wereld. De middenklasse wordt systematisch vernietigd, de persoonlijke vrijheid van het individu steeds meer beperkt. Niets daarvan was niet te voorzien of onvermijdelijk. Het gebeurt door middel van aankondiging, omdat wij een kleine, zelfbenoemde psychopathische elite haar gang laten gaan in haar vernietigingswoede. De gevolgen van dit hun gang laten gaan zijn de waanzin en de terreur, die nu over ons heen komen en onze maatschappij splijten, paralyseren en terroriseren.

Daarbij dringt zich juist bij de laatste serie aanslagen in Frankrijk of in het Californische Pasadena de vraag op of de daders werkelijk diegenen of datgene waren voor wie of wat ze van officiële kant werden gehouden. Want in Europa en de VS bestaat een lange traditie van terreuraanvallen onder valse vlag.

We weten dat de NAVO samen met geheime diensten na de Tweede Wereldoorlog in Europa zogenaamde “Stay-Behind-legers” opgeleid, gefinancierd en in stand gehouden heeft. Zij werden op geheime militaire steunpunten van de Amerikanen en Britten opgeleid, bijvoorbeeld bij Capo Marrargiu op Sardinië.

Deze “Stay-Behind-legers” waren speciale eenheden, die in Italië onder de schuilnaam “Gladio” opereerden en waarover zogenaamd geen enkele politicus lange tijd niets wist. Vermoedelijk bestonden ze in alle landen: in Zwitserland heetten ze “P 26”, in België “SDRA 8” en in Oostenrijk bestond de “Oostenrijkse Wandel-, Sport- en Gezelligheidsvereniging”, die wapendepots in het hele land had.

Deze ondergrondse strijders waren ondergeschikt aan de NAVO, aan binnenlandse en buitenlandse geheime diensten evenals aan diverse vrijmetselaarsloges. Onlangs nog overleed Licio Gelli, jarenlang hoofd ban de Loge P2, die in al deze criminele praktijken verwikkeld was.

Tot de taken van de “Stay-Behind-legers” behoorde naar alle waarschijnlijkheid ook het uitvoeren van terreuraanslagen onder valse vlag. De geheime diensten creëerden in samenwerking met het leger een fictieve linkse of rechtse bedreiging of ze pleegden terreuraanslagen, die zij daarna officieel in de schoenen schoven van al bestaande groeperingen.

De verdenking dringt zich dus op dat er van de staat en de geheime diensten misschien wel net zo´n groot gevaar uitgaat als van echte terroristen. Daarbij weet niemand of “echte terroristen” in werkelijkheid niet, zonder het te weten, marionetten van de geheime diensten zijn en door hen of door hun informanten aangestuurd worden. Dat alleen al zou reden genoeg moeten zijn om over de officiële informatie betreffende de achtergronden van de terreuraanslagen van de afgelopen jaren in ieder geval zeer kritische vragen te stellen.

Wat hebben de terreuraanslagen van 11 september 2001 evenals de aanslagen van Londen (2005), Noorwegen (2011) en Parijs (2015) met elkaar gemeen? Ze werden allemaal door mensen uitgevoerd die tot dat moment helemaal niet opvielen. Maar nog veel spannender is het volgende: bij alle terreuraanslagen vonden in die steden toevallig net veiligheidsoefeningen plaats, die precies datgene oefenden wat kort daarna gebeurde.

Het is de moeite waard om hierover het artikel van Fred Burks te lezen. Hebt u zich ooit afgevraagd waarom de dader van Noorwegen de bom in de regeringswijk ontstak op een tijdstip waarvan hij wist dat alle politici al vertrokken waren, daarna echter op de meest brute wijze 69 onschuldige mensen in een vakantiekamp vermoordde?

We weten dat geheime diensten en legers al tientallen jaren lang mensen manipuleren en hen programmeren tot willoze handlangers. De CIA voerde bewijsbaar tussen de vroege jaren-50 en het midden van de jaren-70 Mind-Control-experimenten onder de naam “MKultra” uit. Daarbij werden onschuldige burgers door middel van de modernste psychologie, drugs en hersenspoeling tot perfecte seksslaven, terroristen, moordenaars of plegers van zelfmoordaanslagen geprogrammeerd door delen van hun persoonlijkheid af te splitsen en deze delen daarna naar believen weer aan en uit kon schakelen. Deze slachtoffers van de geheime diensten deden verschrikkelijke dingen, zonder zich er daarna ooit bewust aan te kunnen herinneren.

Iedereen die tot drie kan tellen, weet dat de Duitse regering het volk bij het thema “vluchtelingen” bedriegt. Eerst had ze een embargo tegen Rusland ingesteld en talrijke rijke Russen, die een belangrijke bijdrage leverden aan de Duitse economie, verdreven. Daarna nam ze miljoenen arme migranten op en beweerde dat deze de economie zouden aanzwengelen. Hoe moeten miljoenen mensen, die zonder geld en talenkennis het land binnenkomen, de economie aanzwengelen?

Een klein kind zou al kunnen zien dat deze rekening niet kan opgaan. Ik ben, om dat hier heel duidelijk te maken (wat men in Duitsland tegenwoordig helaas steeds opnieuw moet doen), niet tegen de ondersteuning van noodlijdende mensen, maar tegen de huichelarij en de leugens die in verband daarmee verteld worden.

Willekeurig vluchtelingen en gelukzoekers opnemen en tegelijkertijd oorlog blijven voeren is geen daad van menselijkheid, maar een bewijs van idiotie. Wie vrede wil, moet oorlogen beëindigen en diegenen van de macht beroven die ze zijn begonnen en ervan profiteren.

Het is opnieuw weer eens Kerstmis, en dan wemelt het van de menselijke tekortkomingen, en wordt er veel over Jezus en medeleven gesproken. Maar Jezus was niet die aangepaste, aardige “goedmensch” zoals hij tegenwoordig graag wordt voorgesteld. Veelmeer was hij een revolutionair, die ruzie zocht met de autoriteiten, die hem ongemakkelijk vonden. Hij gooide de gierigaards uit de Tempel, hij weersprak de politiek correcten en de aangepasten. Als hij alleen maar “zijn werk” had gedaan, zou hij meubelmaker geworden zijn, zou hij getrouwd zijn en en zou hij enkele kleine stiekemerds op de wereld gezet hebben.

In plaats daarvan is hij voor zijn overtuiging gestorven – tenminste in de officiële versie van de geschiedschrijving. Als we hem dus herdenken, zouden we ons vooral daaraan moeten herinneren, want het zijn deze geest, deze moed en deze toewijding die bij de meesten van ons tegenwoordig ontbreken. Jezus was geen “slachtoffer”, maar een “doener”, en hij moedigde alle mensen ertoe aan uit hun slachtofferrol te komen en verantwoordelijkheid op zich te nemen.

De politiek van de Brussel-lobby heeft Europa aan de rand van de ineenstorting gebracht en miljoenen mensen in de armoede gestort. Haar huidige “vluchtelingenpolitiek” bezit het potentieel om onze maatschappij en onze verworven welvaart te vernietigen. Is het toeval dat uitgerekend Brussel het epicentrum van de Europese terreur is? Nestelt zich de terreur alleen maar daar, of wordt hij wellicht zelfs van daaruit aangestuurd?

Waarom hebben al die linkse “goedmenschen” geen medeleven en geen erbarmen met het Griekse volk, dat op grond van de euro-politiek en de praktijken van de grote banken al jarenlang nood en ontbering moet lijden? Waarom voelen al deze aangepasten zich meer aangetrokken tot wildvreemden dan tot de eigen buren? Omdat bepaalde belangengroepen, de regering en de vooraanstaande media bepalen dat dit zo moet zijn!

Dus volgt men deze tijdgeest – hoe naïef of gevaarlijk hij ook zijn mag. Hoe kan het, dat exact die linksen in Duitsland en Oostenrijk, die tientallen jaren lang voor de gelijkberechtiging van vrouwen, voor gelijke lonen, voor de rechten van homoseksuelen en minderheden opkwamen, exact nu voor de ongecoördineerde en onbeperkte opname van onontwikkelde, conservatieve jonge moslims strijden, die precies die maatschappelijke verworvenheden afwijzen en radicaal bestrijden?

Dat ligt aan het feit dat zij niet meer denken, maar gewoon allen nog maar hun ideologische “werk doen”, dat zij als hun plicht beschouwen. Ze volgen blindelings de vooraanstaande media en reageren geautomatiseerd op invloeden van buitenaf en kritiek. Ze schermen zich zienderogen van de realiteit af en ondersteunen zodoende een systeem dat ze überhaupt niet doorzien, dat ze echter als “goed” beschouwen en uit alle macht verdedigen.

Wanneer we met Kerstmis dus de geboorte van Jezus herdenken, dan zouden we ons er ook aan moeten herinneren welke enorme moed deze individuele man had, die de wereld veranderde. We zouden de folklore en het hele schijnheilige pathos van deze feestdagen moeten overwinnen en ons moeten afvragen waarom we eigenlijk werkelijk hier op aarde zijn.

Is het echt alleen maar om een of ander werk te doen, waarvan de meesten onder ons niet eens blij worden? Of is het niet toch onze taak om een bijdrage aan meer gerechtigheid en vooral aan meer vrede te leveren?

Ik wens alle lezers VROLIJK KERSTFEEST en een goed begin van het hopelijk meer vreedzame nieuwe jaar!

Bron:
http://info.kopp-verlag.de
Auteur: Michael morris

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

14 reacties op VROLIJK KERSTFEEST – ook al is dat inmiddels verboden!

 1. GT zegt:

  Zeer goed verhaal !

  Like

 2. Driek zegt:

  Ik vind dit een fantastisch geschreven artikel. Moge velen het lezen en de ogen openen.

  Like

 3. Linsky zegt:

  Chapeau …!
  Uitmuntend stuk.

  Die gierigaards die door Jezus van de tempel-trappen werden geflikkerd, waren overigens de geldwisselaars, dus de voorlopers van de bankiers…! Hij doorzag dat geteisem en voorzag de ellende dus al…..

  Michael Morris blijkt goed te weten waar hij het over heeft, en de kunst te verstaan in een klein artikel heel veel feiten, waarheden en essentiële waarden te verwoorden.
  De onderhavige materie is echter gigantisch groot en verborgen voor het grote publiek, en met een verwijzing naar tamelijk onbekende aspecten, die feitelijk allemaal eens diepgaander beschouwd en beschreven zouden moeten worden.

  Ik ben oud genoeg om op de hoogte te zijn van bijv. “Stay-Behind-legers”, “P 26”, “SDRA 8” etc. en heb me jaren geleden al verdiept in dat soort mistige organisaties, die aan de basis liggen van de totale vernietiging van het mensdom. Wij gaven meer dan 20 jaar geleden veel lezingen over dit soort duistere zaken….

  Een ander heel erg belangrijk aspect, -satelliet-controle-, waar ook maar weinigen echt van weten, heb ik geprobeerd in weinig woorden samen te vatten in het onderstaande.

  Het stond al als comment ergens anders, maar als E.J. het me toestaat wil het hier graag als aanvulling nog eens kwijt:

  En natuurlijk heeft het allemaal geen flikker te maken met goedheid, medemenselijkheid, tolerantie of wat dan ook!

  Totale controle vanuit de ruimte!

  25 Jaar geleden schreef ik eens een artikel over een gebeuren waar het volk niks van wist en waarvan de werkelijke impact natuurlijk enkel door weinigen ingewijden werd begrepen.
  Motorola stationeerde 66 satellieten ronde de aarde, zogenaamd voor telecommunicatie over de hele globe te kunnen verwezenlijken. De ware reden is natuurlijk zoals altijd totale controle, en in dit geval van biotelemetrische beheersing van implanteerbare biochips die bij zoveel mogelijk mensen ingebracht zouden gaan worden.

  Om dit te kunnen begrijpen is het nodig even terug te gaan naar de latere jaren 1945 na de oprichting van de CIA als opvolger van Central Intelligence Group., toen men onder auspiciën van deze Amerikaanse geheime diensten vooral Zweden gebruikte om op diverse plaatsen, zoals geheime locaties, kazernes en ziekenhuizen allerlei mensen, gedwongen als argeloze proefkonijnen, te implanteren met de destijds nog in ontwikkeling zijnde microbiochips, die toen al amper groter waren dan een rijstkorrel!

  Ook Duitsland, Engeland en Zweden zelf participeerden in een gebeuren wat de naam MOBIC-project droeg. De bedoeling was dit project te in te zetten om te beginnen deze controle te laten accepteren door de grote massa’s. Men bedacht dat iedereen wel kinderen wilde beschermen, zodat er een bewust golf van kinderontvoeringen werd veroorzaakt, waarna men maar al te bereid was om deze voorts uit te rusten met goed te volgen en snel te lokaliseren chips. In het lichaam of aan een polsbandje danwel in het rugzakje.

  De Zweedse onderzoeksgroep ‘Gruppen’ heeft in deze onverkwikkelijke zaken veel boven water gebracht. Zo beschikken zij bijvoorbeeld over röntgenfoto’s uit het Karolinska-ziekenhuis (1946) en het Sachska-kinderziekenhuis (1948) vlak bij Stockholm, van implantaten zoals chips en elektroden die op illegale wijze bij mensen en kinderen waren ingebracht. Er is in de literatuur van 20-25 jaar gelden een groot aantal getuigenissen te vinden over ongelooflijke veel gedwongen implantaties. Zelfs buitenlanders, ook Amerikaanse toeristen werden als zij door omstandigheden in bepaalde ziekenhuizen kwamen, of domweg ontvoerd, illegaal gechipt. In veel gevallen, waarin met opzet verwarring is gesticht, veronderstellen velen dat de ontvoeringen altijd door aliens werden uitgevoerd, echter veel ervan waren wel degelijk door geheime diensten, militairen en in een groot aantal in samenwerking met aliens. (Hoewel dat laatste voornamelijk in de USA zelf gebeurde!)

  Zweden is ook niet voor niets al heel erg lang een gehoorzaam en volgzaam land van de NWO. Het heeft geen enkele moeite met het misbruiken van mensen en het opheffen van de eigen Zweedse cultuur en nationaliteit. Op dit moment, nu de implantaten in een vergevorderd stadium zijn ontwikkeld en al bij vele overheids- leiders en dienaren zijn ingebracht, is men bezig door massale moslim-invasies de bevolking totaal te vervangen.

  Het verklaard waarom overal allerlei grote leiders, klakkeloos, zonder enige redelijkheid de meest waanzinnige besluiten nemen en laten uitvoeren. Alsof ze onder chip-controle staan! En dit is natuurlijk niet alleen in Zweden aan de gang, overal op de wereld volgt het ene land na het andere, totdat de Total Control van NWO een voldongen feit zal zijn!

  Elk aspect van ons biologische bestaan, lichaam en geest kan worden beheerst en gemanipuleerd worden door deze duivelse constructie in de ruimte rond onze aarde!

  Om een indruk te krijgen van wat die 66 satellieten die men rond de aarde heeft gedrapeerd werkelijk kunnen en hoe dit een volmaakt instrument tot controle vormt, is raadzaam het bijgaande artikel te lezen; ‘COSMISCHE BUCKYBAL’, De aarde in een atoomkooi!
  http://diamental.nl/images-linsky/buckyball/buckybal.html

  Het volk beseft gewoonweg niet dat de ontwikkelingen, vooral op technologisch gebied veel verder is dan zij denkt te weten. Elk ‘nieuwtje’ is alleen maar ‘nieuw’ omdat het ons nu pas wordt vertelt. Geen enkel militair-industrieel zal meteen haar nieuwste vindingen publiceren, dan na 25-50 jaar na dato, wanneer deze feitelijk verouderd zijn en vervangen door echt nieuwe hypermoderne wapens en materieel. Zoals ook overheden het volk NOOIT inzage geven in hun echte plannen en beweegredenen dan totdat het werkelijk te laat is daarin verandering aan te brengen.

  De plannen en ontwikkelingen om zoveel mogelijk mensen te implanteren zijn dan ook al van voor de 2de wereldoorlog. Als je beseft dat vrijwel alle technologische ontwikkelingen pas tijdens en na de oorlog plaatsvonden –in een exponentieel toenemend tempo- in een tijdsspanne dus van zo’n 65 jaar, moet toch duidelijk zijn dat de methoden tot volks- en massa controle een onvoorstelbare omvang en ontwikkeling heeft bereikt.

  Door het voorgaande is het evident waarom juist Zweden als een van de eerste en meest hardnekkige vazallen van de NWO fundeert!

  Maar het illustreert tegelijk hoe diep de verrotting in de maatschappij is doorgedrongen, wat voor mij zelf althans de overtuiging rechtvaardigt, dat deze ‘beschaving’ in een terminaal stadium verkeerd…

  En daardoor ook is de vraag zoals Michael die stelt: “…..ons moeten afvragen waarom we eigenlijk werkelijk hier op aarde zijn.” Niet alleen van collectief belang maar voor alles voor elk individu.
  Want wie in principe de eigen ziel al verloochend, is in feite het leven niet waard!

  Like

 4. Harry zegt:

  Inderdaad een prima en goedgeschreven verhaal .
  Hoe keren we de waanzin ?
  Verliezen we de strijd of zijn we nog op tijd ?
  Helaas sterft mijn optimisme af .

  Like

 5. Vrolijk Kerstfeest! De schrijver, de vertaler en lezers toegewenst. Ik heb eens met een Europarlementariër (VVD-er) gesproken. Ik sprak vol lof over Geert Wilders. Hij niet. Hij kwam op voor ‘vluchtelingen’. Hij vond Geert maf en mij… onwetend. Hij was goed voor vluchtelingen ondanks zijn vooraanstaande positie. Hij en al zijn volgelingen waren goede mensen. Over het verbod op de vrijheid van meningsuiting en de toename van aanslagen uit islamitische hoek hij uit als het gevolg van onderdrukking. Ik dacht; “Die vent had psycholoog moeten worden, die draaien ook voortdurend om de hete brei heen en preken zalvende woorden!” Ik vond dat gesprek met iemand met een politieke vooraanstaande positie tijdsverspilling, serieus!!! Hij was ondanks zijn vooraanstaande politieke positie zelf onwetend!!! Ik had duidelijk het gevoel dat ik nog meer wist van politiek dan hij, terwijl ik nog nooit een politieke positie had bekleed!

  Like

 6. Pingback: Het wordt tijd dat het volk van Europa zich verdedigt! | eunmask

 7. exmarineman zegt:

  Een heel mooi stuk en heel mooi geschreven en het geeft heel veel stof tot nadenken. Maar het is ook bekend dacht ik dat de CIA over de gehele wereld actief is geweest en “rebellen en opstandelingen” heeft gefinancierd als dat nodig was en paste in de Amerikaanse politieke sfeer en beleid (belangen). De Arabische lente, Afghanistan, inval Irak/bevrijding Koeweit en ook Iran lijken mij daar aardige voorbeelden van. Net zoals de USA nu eigenlijk ISIS en al Nusra steunt en die zgn gematigden in Syrië enkel en gewoon omdat ze Assad weg willen hebben. In Egypte is het plannetje – denk ik – mislukt en is de moslimbroederschap verboden. Maar er zijn vele geheime afspraken van zowel Bilderbergers (“onze” koninklijke familie is er een belangrijk lid van), Soros en de NWO……en dan niet te vergeten de olielanden in het M.O. (SA, Qatar, KWT, VAE enz enz) en de met die landen gemaakte afspraken tussen EU/USA in 1975/Straatsburg: olie voor islamisering van het westen (EU en USA)…….En wie hebben weer de touwtjes in handen bij de banken: ja dezelfde personen die in 2008 de financiële crisis hebben veroorzaakt, denk ook aan Draghi (ECB) die als bestuurder van Goldman Sachs Griekenland met valse en gemanipuleerde cijfers de Euro heeft ingeloodst. Is die ooit ter verantwoording geroepen????? NEE. En zo zijn er nog meer, zoals toen ook een andere Italiaan. En die banken hoe kun je hypotheekpakketten kopen terwijl je niet weet wat er precies in zit en wat de echte waarde is?????? Maar al die banken hebben dan wel boetes opgelegd gekregen en een stuk of 2 a 3 zijn er onderdoor gegaan, maar inmiddels zijn de bonussen weer dermate hoog dat ze zelfs nog hoger zijn dat vóór 2008!!!!!! De rente die de banken betalen bij de ECB bijv. is 0,25% maar de rente op geldleningen zoals PL’s 5-8% en Creditkaarten zijn nog steeds torenhoog : 15 – 20% evenals het “rood staan” op je bankrekening.
  En terwijl de begrotingen zgn binnen de 3%-norm vallen, er dan ook geen geld is voor thuiszorg, voor de ouderen/gepensioneerden, de pensioenen niet worden geïndexeerd vanwege door de Roverheid vastgesteld rekenrente en diezelfde roverheid weigert om de te weinig afgedragen pensioenpremies te betalen aan het ABP, worden de lasten voor diezelfde ouderen/gepensioneerden EXTRA verhoogd. Men zegt nog net niet: hé je bent 67 of 70 je moet naar het afvalbedrijf om je te laten vernietigen……………..je bent te duur geworden en niet meer bruikbaar.

  Like

 8. Republikein zegt:

  Is het echt alleen maar om een of ander werk te doen, waarvan de meesten onder ons niet eens blij worden? Of is het niet toch onze taak om een bijdrage aan meer gerechtigheid en vooral aan meer vrede te leveren?
  Doe als Simon, maar eerst boren, dan de verlichting.

  Het onmogelijke doen we direct, wonderen duren iets langer.

  Like

 9. C.A.Barstow zegt:

  Bijzonder leerzaam stuk!

  Like

 10. gielah zegt:

  Uitmuntend artikel!
  Verdient in WIJDE kring gelezen te worden.
  Ik ga het meteen aanprijzen.

  Like

 11. Pingback: VROLIJK KERSTFEEST – ook al is dat inmiddels verboden! | Rechtsaf doorzee

 12. Een heel goed geformuleerd stuk,prachtig opgeschreven om kippenvel van te krijgen,wat de macht je als mens aan kan doen.Denkend aan Plato,die al wist dat de overheid een roversbende was,maar het kan dus nog veel erger. Zelf ben ik rechten gaan studeren op 38 jarige leeftijd met de motivatie of recht soms bestond. Helaas hoe meer ik studeerde ,hoe meer ik te weten kwam,recht bestaat niet en wat doen wij er tegen ,tegen deze slavenhandelaars,deze uitbuiters,wij tegen de minderheid, wij tegen dit uitschot?

  Like

 13. Sjaak zegt:

  De politiek van de Brussel-lobby heeft Europa aan de rand van de ineenstorting gebracht en miljoenen mensen in de armoede gestort.

  99% van deze Brusselse -Lobby-Politiker zijn als nutteloze
  overbodige Querolanten van hun landen afgeschoven !
  Alle stonden voor het kiezen voor een ophevingsverdrag of
  naar Brussel te gaan !
  En dat allerergste is dat deze beslissing hun ook nog een
  exorbitant hoge betaling waard was !
  Zie je die smoelwerken van Schulz-Oetinger- Junckers en
  Konsorten aan spreekt dat al boegbeelden !
  En een beter bewijs dat we het hier met Parasiten te doen
  hebben, heeft de bedrog van aanwezigheidsgeld dat na wie
  voor gehandhaafd word,ignoreerd word !
  FUCK THE EU !
  GRENZEN TOE !

  Like

 14. Edjan zegt:

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/24924780/__Nieuwjaar_verboden_in_Atjeh__.html

  In de Indonesische stad Atjeh is het inmiddels verboden om het christelijke nieuwjaar te vieren.
  Hoe lang pikken we het nog?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s