Antwoord op de kersttoespraak van onze koning. . . en soort bij soort

Screenshot_24

(Door: Martha N.)

Saoedi-Arabië zegt: die moslimmensen komen er bij ons niet in. Laat Europa het maar opknappen! Soortgenoten onder soortgenoten, is dit niet het beste? De Saoediërs zijn nog niet zo dom. Ze laten de westerse landen het opknappen. Zo houden ze het rustig in eigen land. Immers, moslims verdragen elkaar onderling ook niet. Ja wij moeten wel van onze regering, onze koning. Waarbij komt dat deze (moslim) ´pionnen´ door aanslagen de westerse landen moeten voorbereiden op de grote dag. D-DAY geheten, de dag van de overname door moslims van de over het algemeen zeer gehate westerse wereld. Wanneer ze onder soortgenoten gaan leven en wonen, bereiken ze niets. Het gaat om de decadente wereld, de westerse. De pionnen worden geacht ons van binnenuit uit te hollen, het reeds genoemde “Paard van Troje.”

In Arabische landen is plaats genoeg, maar die gaan hun goud niet besteden aan deze zgn. vluchtelingen. Ben ik nu een onvriendelijk mens ten opzichte van anderen, draag ik de kerstgedachte niet uit? Nee, misschien niet. Ik zie nog geen Jihadist in het kerstkribbetje liggen. En uiteraard omdat vriendelijkheid ook niet helpt. Na de gewenning keren ze zich tegen ons.

Ze bouwen hun eigen moskeeën, hebben maling aan onze Nederlandse wetten en dat wordt getolereerd door rechters. Vrouwen worden uitgescholden en bespuugt, zo niet aangerand, ach wat, moeten ze maar tegen kunnen. Het zijn voornamelijk de jongere moslims, veelal ook in onze landen geboren, die de haatstaf en vinger tegen ons richten. Zij en wij horen niet bij elkaar. Kijk naar diegenen die aanslagen plegen. Zijn dit meestal oudere moslims?

De kersttoespraak van onze koning. Zo op het eerste oog lijkt deze zeer acceptabel, maar toch spreekt hij voor buitenlanders. Wij moeten meer tolerantie opbrengen. Ik zie in onderstaande tekst niet dat ik me bezin of zoiets, ik blijf wie ik ben en mijn gedachten blijven zoals ze zijn. Even afstand nemen?:

Willem: Kerstmis geeft ons een moment van bezinning. Door even afstand te nemen van de dagelijkse stroom aan gebeurtenissen kan duidelijker worden waar we zelf in geloven en waar we zelf voor staan.

Martha: Ik weet heel goed waar ik voor sta: voor ons “Vaderland”!

W: Daaraan is ook behoefte, nu Europa wordt geconfronteerd met een van de grootste uitdagingen van de afgelopen decennia. De aanslagen in Parijs liggen nog vers in ons geheugen. In de regio’s om ons heen zijn grote groepen mensen door terreur en geweld op drift geraakt. Zij zoeken ook in Nederland een veilig heenkomen en een kans op een beter leven.

M: Op drift geraakt? Velen hebben geld voor valse paspoorten, een vliegtuigticket. Nee, niet allen zijn vluchtelingen majesteit, er zijn er ook veel die alleen komen voor een gratis huis, gratis leven, dat wil zeggen een levenslange uitkering. Ergens moet dit geld vandaan komen, dus bezuinigen op de zwakkere Nederlanders, want die kunnen niet gratis jarenlang procederen. Elke asiel/geldzoeker wel. Europa wordt geconfronteerd met deze vluchtelingen, omdat ze ons in de strot geduwd worden. De meeste mensen  in ons land willen dit niet! U ook niet in Uw paleis en wij niet in onze vaderlandse leefstijl!

“Onze eigen manier van leven beschermen”???

W: Veel mensen in Nederland maken zich zorgen over de toekomst en vragen zich af hoe we onze eigen manier van leven kunnen beschermen in een wereld waarvoor we ons niet kunnen afsluiten. Wat ons na aan het hart ligt, is onze vrijheid en de mogelijkheid onze eigen keuzes te maken. Voor die vrijheid is zo hard gevochten en zijn zoveel offers gebracht!

M: WAAROM moeten wij onszelf beschermen? Onze eigen leefstijl. Majesteit, wie hier wil wonen MOET zich aan ONZE regels houden, wij hoeven ons niet te beschermen tegen vreemde invloed. Met behulp van een rechterlijke macht die het deze nieuwkomers verbiedt om tegen ons in ons eigen land te ageren, moet dit kunnen! Advocaten moeten eens een beetje inbinden.

Wat ons na aan het hart ligt, onze vrijheid… Daar, Majesteit, is het al veel te laat voor. De linkse kliek, met ferme hulp van de Christenpartijen, heeft dit onmogelijk gemaakt. En ja, voor de vrijheid hebben wij gevochten, hebt U mijn woorden soms gelezen? Nederlanders hebben gevochten voor de vrijheid van hun Vaderland en dat zullen we weer doen (terwijl anderen overzee beschermd leefden).Wij laten geen sharia-knoet toe. We hebben echter geen vrijheid meer, het is TE laat voor ons, we zijn beduveld.

De wetten van Nederland moeten gehanteerd worden, niet de sharia!

W:In mei dit jaar waren mijn vrouw en ik in Canada. Daar spraken we met een groep Canadese veteranen. Een van hen was de 90-jarige Bud Hannam. In 1945 vocht hij mee in de strijd om de bevrijding van Apeldoorn. Hij vertelde hoe hij daarop terugkeek en zijn woorden maakten veel indruk op me. Hij zei: “Het heeft me mijn jeugd gekost. Maar achteraf heb ik het gevoel dat het ’t waard is geweest. Om de vrijheid te zien… en de blijdschap van de mensen die waren bevrijd.”

M: Het heeft niet alleen aan deze man zijn jeugd gekost, maar ook het leven aan vele, vele soldaten en aan burgers van Nederland. Zoals alle mannen uit het dorp Putten. Angst en beven heersten er onder de mensen. Het spijt me, maar het waren niet alleen de Joden die in deze waanzinnige oorlog stierven, miljoenen anderen eveneens, allemaal tevergeefs…

W: Vrijheid is zó wezenlijk voor Nederland, vanaf het prille begin. Op Koningsdag dit jaar waren wij in het Hof van Nederland in Dordrecht, waar in 1572 de eerste Vrije Statenvergadering plaatsvond. Daar ondertekenden we, samen met andere Nederlanders, deze tekst: “Hier werd de basis gelegd voor een onafhankelijk land. Waar je vrij bent om te denken wat je denkt, te geloven wat je gelooft en te zijn wie je bent.”

M: Vrijheid om te denken wat je denkt? Ja, maar dat mag dan toch niet meer uitgesproken worden. Dus Majesteit, ik denk toch van niet. Mensen die achter de vrijheid van ons vaderland staan, worden genegeerd door de linkse hoonpartijen., door de omroep en tv.

 Zijn PVV-stemmers vrij om te zijn wie we zijn? We zijn met miljoenen, we worden veracht. In feite zijn wij de vrijheidsstrijders en komen op voor eigen volk. Ze worden aangevallen wanneer ze reclameborden voor hun partij ophangen, uitgescholden als zijnde smeerlappen, Wilders wordt verguisd in de Kamer. De aanwezigen hangen verveeld rond, maken grimassen, onderbreken hem constant. Is DIT vrijheid? Zij spannen samen om Wilders EN zijn aanhangers, die heel goed weten waarover het gaat en wat er met ons land aan het gebeuren is, te beletten om hiervoor op te komen. Baantjes in het geding! Straks moet hij zich weer verantwoorden voor een uitspraak waar vele, vele Nederlanders achter staan. Net zoals Marine le Pen moet hij kapot. Dit is geen rechtsstaat meer!

“Hier werd de basis gelegd voor een onafhankelijk land”???

JUIST, en dat is nu juist wat we willen behouden. Een “rechtsstaat?” Het recht is zo krom als een hoepel. Vrijheid van meningsuiting? Wanneer Wilders veroordeeld wordt voor zijn vrije uitspraak, bestaat er geen recht meer in Nederland, het land waar zware misdaad tegenwoordig op een paar uur perkjes schoffelen uitdraait. Een democratische rechtsstaat? Waar allen samenspannen tegen één?

W: Wat hebben wij gedaan met de vrijheid die door de eeuwen heen zo hard is bevochten? Heel veel goeds! We hebben een democratische rechtsstaat opgebouwd die in veel opzichten tot de sterkste ter wereld behoort. Met een hoog niveau van welvaart en voorzieningen. En met miljoenen burgers die zich belangeloos inzetten voor anderen. Ik heb het afgelopen jaar weer velen van hen ontmoet en gesproken. Fantastisch wat u doet!

“ Hoog niveau van welvaart”???

M: Fantastisch wat U doet? Het is het stomste wat je kunt doen. Echte vluchtelingen zijn er weinig, allemaal gespierde kerels. Wij een hoog niveau van welvaart? Nu, dat is de laatste jaren als een kaartenhuis in elkaar gestort. Ha, dat is onderhand wel achterhaald, met alle respect, misschien moet Majesteit eens in de thuiszorg gaan werken? En eens bij de voedselbanken kijken!

“Nederland is een land waar je je thuis moet kunnen voelen…”???

Maar dat voelen we ons al lang niet meer. Gejank vanaf de honderden moskeeën, onze kerken gesloten. In de grote steden allemaal zwart-jackjes en de sharia-wetten mogen hier worden uitgevoerd. Terug naar eigen land, want wij willen dit niet. Lekker in de woestijn balken, kun je ook niet het verkeer belemmeren bij het bidden op het matje.

W: Er is in ons land nog veel belangrijk werk te doen om iedereen erbij te betrekken. Sommigen voelen zich in de steek gelaten en onvoldoende gehoord. Maar ons land – onze plek in de wereld – is ons dierbaar. Nederland is een land om je thuis te voelen! Toch maakt dit ons niet onkwetsbaar voor zorgen en ongerustheid. Over gebeurtenissen die ons overvallen en waarmee we geen raad weten. Over verworvenheden die niet vanzelfsprekend zijn. Natuurlijk willen we beschermen wat ons dierbaar is. We hoeven onze angst niet weg te stoppen of te ontkennen. Maar we moeten hem ook niet de teugels van ons leven in handen geven en onze samenleving erdoor laten beheersen. Kalmte en onderling vertrouwen zijn vrienden van de vrijheid. “Weest niet bevreesd”, zei de engel in de kerstnacht tegen de herders in het veld.

M: U denkt toch echt niet dat moslims in onze engeltjes geloven?

W: Bij grote uitdagingen komt het erop aan te laten zien waar we samen voor staan: onze democratie en onze rechtsstaat. Essentieel daarin is dat mensen in hun waarde gelaten worden en in vrede van elkaar kunnen blijven verschillen. Vrede is niet voor gemakzuchtigen. Het vereist moed naar elkaar te luisteren en eigen opvattingen kritisch tegen het licht te houden.

 M: Moslims luisteren echt niet naar ons!

W: Deze moed wordt van ons allemaal gevraagd, nu we samen een weg moeten vinden in een turbulente tijd. Het komt er nu op aan samen te laten zien wat we als vrijgevochten land werkelijk waard zijn. In tijden als deze wordt opnieuw helder hoeveel we delen met de landen om ons heen. Geloof in de vrijheid. Respect voor het leven van ieder mens en voor ieders recht om eigen keuzes te maken.

“Eigen keuzes maken”???

M: Mooi niet, wij hebben geen recht van keuze meer in eigen land majesteit. Het moslimrecht heerst.

W: Solidariteit met hen die onze hulp echt nodig hebben. Zorg voor de toekomst van onze aarde, zoals deze maand bleek in Parijs, waar de Europese landen eensgezind optrokken.

M: De toekomst van onze aarde? Dit wil zeggen minder mensen, geen autoraces, minder rotzooi en zo is er zoveel op te noemen. Het klimaat ons aan het hart, daar moeten ze bij mij niet mee aankomen, wanneer boeren smerige mest over hun landen gooien met allerlei viezigheid aan medicijnen. Deze meststoffen verpesten niet alleen de lucht. Afrikaanse landen, China, Japan enz. die zich niet aan de regels houden. De bijeenkomsten van de hoge pieten over de opwarming van de aarde zijn er alleen om ons opnieuw geld uit de zak te kloppen. Zelf komen ze met privéjet, helikopter, dikke auto’s en wat al nog. Geen één komt er op de fiets.

W: Deze waarden zijn de hartenklop van onze samenleving. Ze zijn wezenlijk voor ons als vrije mensen en geven ons steeds weer de kracht om door te gaan. Onze gezamenlijke kracht reikt verder en verbindt sterker dan we soms zelf denken. We kruipen niet in onze schulp. Integendeel. Wat past, is trots op onze vrije en open manier van leven. Op onze overtuiging dat iedereen in ons Koninkrijk op voet van gelijkwaardigheid mee moet kunnen doen. En op onze rechtsstaat die beschermt wat weerloos is en voorkomt dat alleen de hardste stemmen worden gehoord.

M: Onze vrije en open manier van leven? Ja, wij willen wel, maar er zijn nieuwkomers die hier anders over denken. Zij maken nu reeds de wet uit! Iedereen op voet van gelijkwaardigheid mee kunnen doen? Wie dan, WIJ, de Wilders stemmers, Geert Wilders zelf? Ouderen? 10.000 ontslagen en de oudjes zoeken het maar uit? Bestuur krijgt wel een enorme salarisverhoging!

W: De complexe wereld waarin wij leven stelt ons niet voor moeilijker uitdagingen dan waarmee generaties vóór ons te kampen hadden. Wie luistert naar veteranen en vervolgden en naar de volhouders die ons land na de oorlog met schaarse middelen weer hebben opgebouwd, beseft dat.

Volgens de apostel Paulus is vrijheid een roeping. Ik heb groot vertrouwen in het vermogen van ons land om – ook nu – aan die roeping te beantwoorden en een gemeenschap van vrije mensen te blijven.

Ik wens u allen – waar u zich ook bevindt en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook zijn – een gezegend kerstfeest.

M: De complexe wereld waarin wij leven? Majesteit, die is complex gemaakt en niet door ons. Wij leefden in een verzorgingsstaat die goed geregeld was. Kijk nu? Ja, misschien dat niet iedere topverdiener deze zorgen kent, maar voor veel mensen is het janken met de pet op. De aanslagen in Parijs? Ach, dat is pas het begin. In gedachten houden? Daar hebben de doden en verminkten wat aan, ook niet aan die schijnheilige gezichten van de presidenten. Mensen zijn dood of verminkt door de mensen die wij met open armen hebben ontvangen.

Wij zijn al lang niet vrij meer. Wij mochten niet eens kiezen om toe te treden tot de EU. Wij zijn niet vrij om in eigen land te bepalen welke mensen wij binnenlaten.

Complexe wereld, nieuwe uitdagingen? U wilt zeggen dat wij opnieuw door een oorlog moeten gaan, nu met onze dankbare nieuwe vluchtelingen? Dit willen wij helemaal niet, wij willen ons eigen Nederland, vrij van vreemde invloeden. Wij willen vrede, maar onze vrede. Wie zich niet naar onze normen en waarden gedraagt, moet eruit. Is dit teveel gevraagd?

 Wij MOETEN goed doen? Moeten?

Wat hebben wij aan de zegeningen van Willem Alexander. Niet ieder is geldzuchtig, maar mag ik zeggen dat zijn familie in een totaal andere wereld leeft dan wij!?

Majesteit, gezegende dagen voor U en Uw familie. Dat dit ook mag gelden voor onze ouderen, die zo goed als niets meer hebben.

Door:
Martha N.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Hypocrisie, Koningshuis, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

28 reacties op Antwoord op de kersttoespraak van onze koning. . . en soort bij soort

 1. carthago zegt:

  En laten we ook niet vergeten dat het meeste geld van de royals geïnvesteerd is in de Arabische oligarchie, daar mogen de zgn vluchtelingen natuurlijk geen poot naar uitsteken. Die toespraak van Willem was dus bedoeld voor de arabische oligarchie.

  Like

 2. Tistochwat zegt:

  Wat staat die kerel nou vaag en abstract te bazelen met z’n gemeenplaatsen?
  Ik kan NIETS met die preek van ‘m! Met groeiende ergernis heb ik me er doorheen geworsteld.
  Meneer heeft makkelijk l*llen in zijn positie van zonder zorgen zwelgen in comfort en rijkdommen!

  Gut, gut gut, dat er nog sukkels zijn die denken dat zijne majes. het beste met ons voor heeft? Tjonge jonge, want een dociele goedgelovige zwijmelaars!

  Like

 3. Driek zegt:

  U heeft mijn opstandige gevoelens over al het onrecht onder woorden gebracht, beste Martha. En wat weet koning Willem nou van een complexe samenleving, die man komt toch nooit in de echte wereld. Hij is in 1967 geboren, ruim twintig jaar na de oorlog, ik heb hem nog als baby gezien, en die gaat mij wat vertellen, volgens de apostel Paulus is vrijheid een roeping….. Ach, schiet toch op Willem. Ik zit me hier weer op te winden over zo’n blaaskaak!

  Like

  • Als baby? Ja, ik ook.
   Twaalf was ik. En -ik zal het eerlijk bekennen- dol-enthousiast, dat er een prinsje was geboren, dat we “een koning” hadden.
   Hoe dat zo kwam? Je hóórde niet anders. Dat was de hele sfeer, die de ouderlijke generatie uitstraalde; niet alleen mijn ouders, maar ook die van al mijn vriendinnen en overige klasgenoten.
   Zo op het oog was het hele land dolgelukkig, zonder goed te weten, waaróm.
   En, nou ja, (zucht) Het verstand komt met de jaren pas.-Wat dit betreft bij de meesten van onze ouders trouwens nóóit, denk ik.
   Maar het gaat steeds beter, geloof ik:
   Ik weet nog, dat ik het nieuws van de derde zwangerschap van de tango-trut in de krant las en hatelijk tegen mijn jongste zoon zei: Nou Hans, onze, ahem, prinses krijgt er weer één, hoor!” Eerste spontane reactie van hem: “Het mens is gek.”
   Waarop ik, geamuseerd: “Oh ja? Hoezo?”
   Hij: “Ze krijgt aan de lopende band kinderen.”
   Ik kon hem wel zóenen!
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

  • fleckie zegt:

   Was de apostel Paulus niet van Romeinse afkomst? ( een Goy?)

   Like

   • Martha N zegt:

    Fleckie, nee, hij was een volbloed Jood (Paulus van Tarsus)waar alle inwoners Romeinse staatsrechten hadden. Als Romeins staatsburger kon hij niet gekruisigd worden en werd hij daarom onthoofd. Kruisigen was voor slaven en opstandigen. Jezus was opstandig.

    Like

 4. jungleelephant zegt:

  Hoe hypocriet deze kerstrede van W.A!

  Like

 5. Skef zegt:

  Blaaskaak met z’n preek op z’n roze wolk. Je koopt er niks voor…goed geschreven martha!

  Like

 6. Harry zegt:

  Willempie , het was wederom een lulverhaal !
  Stop nou toch eens met die onzin , man .
  Holle frasen , loos gebrabbel , waar dient dit toe ?
  Anderhalf miljoen sukkels hebben naar dit geleuter van jou zitten kijken ?
  Zou best kunnen , ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking is totaal wezenloos .
  Dat zo’n twintig procent dáárvan voor de buis heeft gezeten is heel wel mogelijk , ze hadden waarschijnlijk niks beters te doen , verheug je niet op goede kijkcijfers .

  Ik heb ook niet gekeken , maar uit bovenstaande verhaal van Martha blijkt dat je eigenlijk niks zinnigs gezegd hebt .
  Waar doe je het dan voor ?

  Oh ja , mamma’s moslimvriendjes .

  Like

 7. Bob Fleumer zegt:

  Wat een gezwatel nou weer, een aaneenschakeling van cliche’s en gemeenplaatsen meer van Amsberg ga uw schamen. Nu had u op moeten komen voor ons land en de Nederlanders en die kans heeft u gemist en hoe. Leve de Republiek!

  Like

 8. Joga zegt:

  Wie liep er angstig het hardst weg op de dam, onderwijl zijn moeder en vrouw achterlatend, terwijl alleen een malloot iets te luid schreeuwde? Wie heeft er al een schuilplaats geregeld in Argentinië, zoals zijn familie ook voor de tweede wereldoorlog het eerst gevlucht was naar Engeland en Canada, terwijl zijn opa zijn diensten aanbood aan Hitler. Wil deze figuur ons vertellen wat we moeten doen? Het moet niet gekker worden. Aftreden en wel zo snel mogelijk. Je kost de Nederlanders alleen maar meer geld en ergernis met je knippen en buigen voor de Arabische oliesheiks t.b.v. van jullie miljarden-aandelen Shell., terwijl wij hier moeten kromliggen voor de zgn “vluchtelingen” aka 5e colonne van de islam.

  Like

 9. Klukkluk zegt:

  Gelukkig gemist. Kijk nooit naar dat toneel.

  Like

 10. Bert zegt:

  Vooral je energie blijven steken in stukjes op internet typen om daar een goed gevoel door te krijgen. Bij demonstraties op straat komt er geen kip opdagen. De Nederlander is een meelzak.

  Like

  • Afgezien van het feit, dat eenieder uiteraard stukjes op Internet màg typen: Er zít een kern van waarheid in wat U zegt; dat is mijn ervaring inmiddels ook.
   Uitzonderingen daargelaten dus……
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

   • Martha N zegt:

    Uitzonderingen daargelaten Theresa, gelukkig wel. En we mogen nog typen, misschien straks ook niet meer. Ik heb met aandacht je laatste lange stuk gelezen over de Pegida bijeenkomst. Ik zou heel graag komen, maar ik kan door omstandigheden, die niemand wat aangaan, niet naar deze bijeenkomsten komen. Ieder denkt er maar het zijne van.

    Like

   • Bert zegt:

    Ik zeg ook niet dat men zich op internet niet moet laten horen, juist wel, máár ik wilde mijn frustratie uiten dat als ik op een demonstratie kom van Pro Zwarte Piet, of Pegida of iets anders waar op Facebook 1000’den mensen boze reacties plaatsen en uit volle borst roepen ook te zullen komen, dat er maar een handje vol mensen komt opdagen en zelfs de organisators zich hardop afvragen waar al die supporters toch blijven. (uitzonderingen daar gelaten zoals de duizenden Pegida aanhangers in Duitsland waarvoor hulde) Soms ben ik bang dat veel ‘rechtsen’ om het zo maar een naam te geven hetzelfde doen als de gutmensch, namelijk in social media laten zien dat ze aan de goede kant staan , hun zegje doen en zich daardoor beter voelen omdat ze zich toch in het debat gemengd hebben, maar daadwekelijke bereidheid om de deur uit te gaan komt er niet van.

    Ik vraag me alleen af waarom niet, is het angst voor een klap op de kop van extreem links of de M.E. ? , is het angst om met je gezicht op t.v. e.d. te komen of gewoon luiheid ?, zo van ik heb andere opgejut, laat hun het maar opknappen. Mijn enige conclusie is dat de nood blijkbaar nog niet hoog genoeg is om de Bastille te bestormen, en we nog genoeg brood en spelen hebben om toch maar veilig en knus op de bank te blijven zitten. Men beseft niet dat als het vijf over twaalf is en er ook in hun straat sharia police loopt en wij in de minderheid raken het te laat is om alsnog een kijkje buiten de deur te gaan nemen en je boosheid te uiten. De politie wordt overbelast door de gevechten in azc’s, winkeldiefstallen en berovingen door allochtonen, en ze zijn heel erg bereid en in staat tot acties en staken, maar dan net zoals de rest van het volk alleen voor hun eigen portemonnee, pas als het loon of pensioen in gevaar komt.

    Trouwens, op internet kan ook veel meer, waarom niet een keer met 1000’den tweeten dat de NPO en MSM media alleen leugens vertellen, en vervolgens verwijzen naar een site als deze of een site die alle leugens verzamelt en ontkracht om de mensen wakker te schudden. Doet me er aan denken: Wat wilde die journaal kaper ons eigenlijk vertellen ? Jammer dat hij daar met zijn nep wapen net geen kans voor kreeg, of zou dat een false flag zijn geweest. Waarom had hij vooraf niet zoals Breivik een manifest online gezet ?

    Iets trending laten worden met een vleugje aktie / sensatie moet toch lukken. De vraag is dan, maar wie zet dat op poten? Wilders niet, en helaas lijkt het wel of wilders de enige bekende nederlander is die werkelijk zich uit. Geen enkele bekende acteur of cabaretier lijkt zijn vingers te durven branden, allemaal bang voor hun baantje en populariteit, oftewel ook weer de eigen portemonnee.

    Vorige generaties waren niet zo bang uitgevallen, maar de huidige populatie van strijdbare leeftijd is allemaal opgegroeid met rubber tegels op het schoolplein, geen dienstplicht, meer geld en vrije tijd om van gekheid niet te weten wat ze ermee moeten.

    Laten we hopen dat er dat komend jaar een wonder brengt en men net zoals wanneer oranje in de WK finale staat er een strijdbare saamhorigheid ontstaat, anders zal ons land zonder enige tegenspraak in rap tempo er heel anders uit gaan zien. (ik ben nog bang dat velen het niet eens erg vinden een burka te dragen als dat in de media als hip wordt bestempeld en maar van een duur merk is) Halal eten wordt het nieuwe super food. Besnijden van mannen en vrouwen wordt sexy, homoseksualiteit gewoon weer een ziekte, vrouwen vergeten plots wie de dolle mina’s waren en ga zo maar door. Men zal zo gehersenspoeld worden dat de nieuwe wereldorde omarmt wordt en gezien als beter. En wie Nederland nog voor het jaar 2000 heeft meegemaakt zal denken in een parallel universum terecht te zijn gekomen en hopen dat het een boze droom is.

    Hou zee

    Like

  • Martha N zegt:

   Beste Bert, ik krijg er geen goed gevoel bij, noch van. om te schrijven. Het zou niet nodig moeten zijn om te schrijven. en Ja, meelzakken komen moeilijk in beweging.
   En jij schrijft ook een paar regels (LOL). Ook je energie nu kwijt?

   Like

  • Tistochwat zegt:

   @ Bert 26 december 2015 om 23:38

   Hoewel ik uw standpunt begrijp, even dit:

   Veel mensen kunnen niets anders meer dan “stukjes op internet typen” omdat ze te oud, te ziek of te depressief (of alledrie) zijn om nog te gaan deelnemen aan die overgereguleerde tandeloze demonstraties. Het is gewoon belachelijk dat de ‘heren’ bepalen hoe er door de ‘schapen’ gedemonstreerd mag worden.

   Een voorbeeld van een man die tot niets anders meer in staat was dan bijv. hier “typen”, was “meneertje ‘. Ik weet niet of u deze -in mijn ogen zachtaardige beschaafde- man heeft gekend…

   https://ejbron.wordpress.com/2014/09/21/in-memoriam-meneertje/

   Like

 11. Driek zegt:

  Bert zegt: De Nederlander is een meelzak.

  Ja, beste Bert, inderdaad. Ik moet je gelijk geven.

  Like

 12. boorzalf zegt:

  Ik zal eens vragen aan onze kerk of ze nog een vergiet over hebben, misschien dat die dan minder wartaal uit slaat.
  https://www.kerkvanhetvliegendspaghettimonster.nl/
  U kan nog altijd lid worden kost niks.

  Like

 13. Republikein zegt:

  Mooi Martha.
  Toiletpottenwerpers zijn ketters.

  Like

 14. exmarineman zegt:

  Ik heb ergens anders ook op zijn “preek” gereageerd en hem aangesproken op het feit dat het ZIJN kabinetten zijn die er een rotzooi van hebben gemaakt. En dat het dus ZIJN EIGEN taak is om zijn – door hem beëdigde – ministers te instrueren dat ze de Grondwet moeten handhaven en ook het VN-Handvest m.b.t. het zelfbeschikkingsrecht van “zijn” volk en land. En dat hij zijn kabinet opdracht moet geven om te stoppen met het verdragen van macht aan Brussel en de islamisering van Nederland. Ook dat hij zijn vriendschappelijke contacten met S.A., Qatar moet verbreken gezien de politiek die zij uitdragen en de binnenlandse inmengng. Da hij ook moet stoppen met het ontvangen van moordenaars zoals Ab(b)as en Erdogan. Als hij dat niet wil of niet kan om wat voor reden dan ook is het beter dat hij gewoon aftreedt op voortaan stopt met deze onzin te verkondigen want daar heeft het merendeel van het volk geen behoefte aan.

  Like

 15. Mieke zegt:

  Ja Bert de spijker op z n kop
  Gehersenspoeld maar niet getreurd eens word men wakker
  Helaas te laat

  Like

 16. Thoth zegt:

  (..)Ze bouwen hun eigen moskeeën, hebben maling aan onze Nederlandse wetten en dat wordt getolereerd door rechters. Vrouwen worden uitgescholden en bespuugt, zo niet aangerand, ach wat, moeten ze maar tegen kunnen.(..)

  Treffend, ze hebben ook nog een 2e paspoort…

  Like

 17. bert jasperse zegt:

  werd hij niet prins pils genoemd? ik hoop dat ie ooit op een afdeling met altzheimer patienten terecht komt en nog eens terugdenkt aan zijn kerst toespraak. of is ie hij dat tegen die tijd vergeten. nee hoor willem, dit gun ik je ook weer niet. ook jij bent een pionnetje in het grote spel. ook jij bent niet belangrijk maar word ingezet voor een volgende stap . nog meer beperkingen van vrijheid. ik wens je fijne feestdagen toe .

  Like

 18. alidas1 zegt:

  Zou hij dit nu wel lezen?
  Ik denk het niet.
  Hij zal er ook geen pilsje minder om drinken.
  Vluchten kan niet meer ,hun wel hebben ze geen moeite mee.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s