Ontmaskerd: de wereldwijde figuren achter de schermen van de “vluchtelingencrisis” en de massa-immigratie

 

(Vertaling: E.J. Bron)

De bovenstaande, uitstekend gemaakte video is de wellicht met afstand belangrijkste bijdrage om de achtergronden van de massa-immigratie te begrijpen. U krijgt bijna alles over de wereldwijde netwerken van de machten te weten die dit plan willen doordrukken – koste wat het kost. Citaat Peter Sutherland, speciale verslaggever van de VN voor migranten:

 “Ik ben vastbesloten om de homogeniteit van de volkeren te vernietigen.”

Hieronder kunt u de volledige vertaling van bovenstaande video lezen:

MIGRATIECRISIS als SAMENZWERINGSFEIT

De bijdrage hieronder houdt zich bezig met de bevolkingsuitwisseling (“omvolking”) door migratie.

Bij de vluchtelingencrisis gaat het niet om een toevallige ontwikkeling. Het hele scenario werd veelmeer van bovenaf gepland en door elitemensen zoals George Soros doelbewust opgezet.

De citaten hieronder bewijzen dat onze volkeren voor de globale strategen niet meer waard zijn dan kleine pionoffers in hun grote schaakspel! Maar bekijkt u ze zelf:

Bekentenissen van figuren achter de schermen

We zijn er al lang aan gewend geraakt dat zelfs voorzichtige critici van de huidige massamigratie door de politiek en de media onmiddellijk als racisten of ophitsers uitgescholden worden.

Leest u nu echter een paar kleine statements van de grote figuren achter de schermen van de huidige migratiecrisis van wie het daadwerkelijke racisme uitgaat. Het komt voort uit deze internationale vooraanstaande figuren en hoogste waardigheidsbekleders van de globale politiek.

Want zij hebben het thema ras en homogeniteit van de volkeren constant in de mond. En wel met de bedoeling de homogeniteit en het ras te vernietigen.

Het doel van al deze figuren achter de schermen van de migratiecrisis is altijd hetzelfde: de doelbewuste rassenvermenging. Altijd wanneer critici van de onvoorwaardelijke immigratie het thema volkeren of ras in de mond nemen, worden ze hiervoor door de figuren achter de schermen van de migratiecrisis vervolgd.

Alleen de figuren van de schermen van de nieuwe rassenleer zelf mogen ongestraft van volkeren en rassen spreken zonder daarbij zelf als racisten te gelden. Zelfs niet als ze dwangmatig op de vermenging van alle volkeren pochen.

Wie was Richard Nicolaus graaf  Coudenhove-Kalergi?

Een groot voorbereidend denker van de Europese Unie was bezeten van het idee van rassenvermenging. Richard Nicolaus graaf Coudenhove-Kalergi richtte in 1922 de Paneuropese Unie op, de oudste Europese eenheidsbeweging. Hij beschouwde de toekomst van een Eurazisch, negroïde toekomst-ras als bijna voorbestemd.

Al in 1925 schreef Coudenhove-Kalergi letterlijk:

De toekomstige mens zal van gemengd ras zijn. Hedendaagse rassen en klassen zullen geleidelijk verdwijnen als gevolg van ruimte, tijd en het verdwijnen van vooroordelen. Het Euraziatische-negro ras van de toekomst, dat zal lijken op de oude Egyptenaren, vervangt de verscheidenheid van volkeren met een verscheidenheid aan individuen.

Een dergelijke volksverhuizing van de huidige omvang was in de tijd rondom 1925 nog ondenkbaar. Volgde Coudenhove-Kalergi een goddelijke missie of was hij wellicht de uitgever van de handleidingen aan onze huidige politici?

Wie kreeg de Coudenhove-Kalergi prijs?

Angela Merkel. Bij het in ontvangst nemen van de prijs zwei Merkel:

“Deze onderscheiding zal mijn aansporing zijn om mijn werk voor Europa met betrokkenheid voort te zetten.”

Het Kalergi-concept lijkt haar aandrijving te zijn om de zo groot mogelijke vermenging van ALLE volkeren en culturen te bespoedigen.

Iedereen merkt nu dat Merkel haar multiculti- en integratieagenda tot iedere prijs, ongeacht alle kosten en veiligheidsrisico´s voor het Duitse volk, wil doordrukken.

Wie deze feiten en verbanden rondom de vluchtelingencrisis bestudeert, herkent dat dit scenario van bovenaf gepland en door elites zoals George Soros opgezet werd.

De Amerikaanse militaire strateeg Thomas P.M. Barnett zei – citaat:

“Wie zich opstelt tegenover de globale orde dient gedood te worden!”

Thomas P.M. Barnett, een elite-man van het Amerikaanse leger, strateeg en onderzoeker vindt, om de vrede in de wereld te bewaren, dat het noodzakelijk zou zijn om het vlekkeloos functioneren van vier zogenaamde stromen te garanderen:

1) Immigratie

2) Kredieten en investeringen

3) Energie, hoofdzakelijk in de vorm van fossiele brandstoffen zoals gas en olie

4) Militaire macht en veiligheidstroepen

Barnett beweert dat wie zich tegen de rassenvermenging en multiculturele systemen zou keren “immoreel” en “niet bij de tijd passend” zou handelen. En al diegenen die zich verzetten tegen de globalisering wil hij van kant maken.

In “BLUEPRINT FOR ACTION” maakt hij op pagina 282 duidelijk:

“Wie zich tegen de globale orde verzet, moet gedood worden!”

Peter Sutherland, speciale verslaggever voor migratie van de VN, letterlijk:

“De homogeniteit van de volkeren vernietigen.”

Op 30 september 2015 publiceerde de Raad voor buitenlandse betrekkingen een interview met Peter Sutherland.

De Ier is speciale verslaggever van de secretaris-generaal van de VN voor immigratie en ontwikkeling. Sutherland is lid van de Trilaterale Commissie, zat in de leidinggevende commissie van de onheilspellende Bilderberg groep en voorzitter van de raad van toezicht van Goldman Sachs. Hier wordt opnieuw duidelijk het netwerk van politiek en financiële industrie zichtbaar.

Sutherland had het over weerzinwekkende tweets die bij hem binnenkomen. Hij zegt:

“Hoe weerzinwekkender ze worden, des te blijer word ik, want iedere idioot of niet idioot die de tweets leest waarin staat dat ik vastbesloten ben om de homogeniteit van de volkeren te vernietigen, heeft heel erg gelijk. Daartoe ben ik vastbesloten. Als ik het morgen zou kunnen doen, zou ik het doen, inclusief mijn eigen volk.”

Wat zei Nicolas Sarkozy over het thema – citaat:

“Het doel is de rassenvermenging.”

De voormalige president van het EU-land Frankrijk zei al op 17 december 2008 in Parijs ijskoud:

“Wat is dus het doel? Het doel is de rassenvermenging. De uitdaging van de vermenging van de verschillende naties is de uitdaging van de 21e eeuw.

Het is geen keuze, het is een verplichting, het is dwingend! We zullen allemaal op hetzelfde moment veranderen. Ondernemingen, regeringen, onderwijs, politieke partijen en wij zullen ons tot dit doel verplichten.

Als dit niet vrijwillig door het volk wordt gedaan, dan zullen wij als staat dwingend handelen.”

Eurocommissaris Frans Timmermans pleitte letterlijk:

“Mono-culturele landen uitroeien!”

Frans Timmermans, de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie en Eurocommissaris, riep in een toespraak tijdens het zogenaamde “Fundamentele rechten colloquium van de EU” in oktober 2015 de leden van het Europees Parlement ertoe op hun inspanningen te vergroten om

Mono-culturele landen uit te roeien en het proces van de invoering van multiculturele diversiteit bij iedere natie in de wereld te bespoedigen.

De toekomst van de mensen zou niet langer berusten op verschillende naties en culturen, maar op een gemengde supercultuur.

Geen land dient aan de onvermijdelijke vermenging te ontsnappen. Veelmeer moeten de immigranten ertoe aangespoord worden om ook de verst verwijderde plaatsen van de planeet te bereiken, om te garanderen dat er nergens meer homogene samenlevingen zullen blijven bestaan.

Het doel van de Verenigde Naties is:

Tot 180 miljoen immigranten voor Duitsland tot 2050! Duitsland werd aangeraden zijn verwoestende geboortecijfer van 1,3 kinderen per vrouw door middel van massale immigratie te compenseren.

De globale strateeg van de VN, William Swing, zei hierover – citaat:

“Migratie in grote omvang is wenselijk!”

De meest invloedrijke Amerikaanse Think Tank, dus een denkfabriek voor de Amerikaanse politiek, is de “Council on Foreign Relations” (CFR). Op 30 september 2015 organiseerde de CFR een bijeenkomst genaamd “Een globaal antwoord op de vluchtelingencrisis in het Middellandse Zeegebied”, waarvoor vertegenwoordigers van denktanks, de media, de wetenschap, NGO´s en de politiek bijeenkwamen.

Wiliam Swing, de directeur-generaal, vroeg aan Peter Sutherland:

“Peter, u richtte de WHO op, de Wereldhandelsorganisatie, en wel vanwege het vrije verkeer van kapitaal, goederen en dienstverleningen. Waardoor gebeurt dat?”

“Door mensen. Er bestaat nog geen vrije beweging van mensen en dat is het element waarover we het hebben. Wat in werkelijkheid nog ontbreekt:

Migratie in grote omvang is onvermijdelijk, noodzakelijk en wenselijk. Ten eerste moeten we het publieke narratief, het verhaal en de voorstelling over migratie veranderen. Nu is het giftig. Het is giftig. Migratie heeft een slechte naam. De mensen zijn bang.

We moeten tegen hen zeggen dat zij, evenals hun angsten, niets met de werkelijkheid te maken hebben.”

De secretaris-generaal van de VN, António Guterres, eist:

“Massamigratie naar Europa!”

De nieuwe secretaris-generaal van de VN, António Guterres, gaf onlangs heel duidelijk te verstaan dat de migratie naar Europa niet te stoppen zou zijn. De politici hier zouden daarom de wil van de kiezers moeten negeren en zich moeten instellen op de niet te overziene komende ontwikkeling.

Het was ook Guterres die benadrukte dat de Europese staten er volgens hem geen recht op zouden hebben hun grenzen te bewaken. Men zou elk Europees land ertoe moeten dwingen om de met de massamigratie gepaard gaande lasten te delen. Guterres letterlijk:

“We moeten de Europeanen er dus van overtuigen dat de migratie onvermijdelijk is en dat het multi-etnische samenlevingen zijn, die ook multicultureel en multireligieus zijn, die de welvaart produceren.”

Zo sprak degene die van 1999 tot 2005 de president was van de Socialistische Internationale.

Wat hebben de Franse vrijmetselaars ermee te maken?

Franse vrijmetselaars eisen open grenzen!

Het is opmerkelijk dat 28 vrijmetselaarsloges in Europa in een gezamenlijke persverklaring van 7 september 2015 open grenzen voor onbeperkte immigratie eisen en zodoende in overeenstemming handelen met de officiële strategieën van de EU en de regeringen van de meeste lidstaten.

De overstroming van de Europeanen met migranten schijnt voor de overeenstemmende doelen van de vrijmetselarij en politieke beleidsbepalers buitengewoon belangrijk te zijn.

Hoe staat de Duitse regering hier tegenover?

Ook het “Bundesamt für Migration und Flüchtlinge” bekent zich tot het hervestigingsprogramma.

De Duitse overheidskantoren maken er geen geheim van dat zij de gangbare asielprocedures met geraffineerde juridische trucs omzeilen.

Op zijn website schrijft het “Bundesamt für Migration und Flüchtlinge” (BAMF) er openlijk over hoe het door middel van een door de VN voorgeschreven maatregel genaamd “settlement” de illegale zogenaamde duurzame opname van vluchtelingen uit derde landen mogelijk maakt. De maas in de Duitse wet waarvan het BAMF gebruikmaakt, is § 23 alinea 4 van het verblijfsrecht.

Conclusie

Bij de migratiegolf gaat het dus om een doelbewust plan en niet alleen maar om een samenzweringstheorie. Citaat Peter Sutherland, speciale verslaggever van de VN voor migranten:

“Ik ben vastbesloten om de homogeniteit van de volkeren te vernietigen!”

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "diversiteit", "Integratie", "omvolking", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Vluchtelingen", "Weg met ons!", Afrika, Allochtonen, asielwaanzin, Azië, Barbarisme, Communisme, cultuurrelativisme, Cultuurstrijd, Demografie, demoniseren, Derde Wereld, dictatuur, Elite, establishment, Eurabië, Europa, EUSSR, Genocide, Globalisering, hersenspoeling, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, Islamisering, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Links fascisme, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, moralisme, Multiculti, New World Order, nieuw fascisme, political correctness, politici, propaganda, Racisme, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, Verenigde Naties, verloedering, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

84 reacties op Ontmaskerd: de wereldwijde figuren achter de schermen van de “vluchtelingencrisis” en de massa-immigratie

 1. Statler & Waldorf zegt:

  Je reinste satanisme!
  In vroeger tijden gingen zulke figuren op de brandstapel.

  Liked by 3 people

  • Cathja zegt:

   @ Staler & Waldorf

   Juist! Dit is ongehoord zoals er met DE MENS wordt omgesprongen. Alsof wij het bezit zijn van die ploerten, die dit alles niet wénsen, maar éisen!
   Schurken zijn het. Ze verdienen de zwaarst denkbare straf!!

   Liked by 2 people

 2. Jade zegt:

  Haal uw knuppel en berenvel maar weer van de zolder…
  De trein gaat terug richting steentijd, en alle
  noodremmen zijn onklaar gemaakt.
  Adieu westerse beschaving.

  Liked by 2 people

 3. Die ‘omvolking’ en rassenvermenging vanuit Kalergi is via via ( allerlei organisaties en financiële ondersteuners) verworden is tot een islamisering. Daar had Kalergi het toch niet over?!

  Liked by 1 persoon

 4. william zegt:

  Homogeniteit van de volkeren, lukt nooit, de mens blijf ten eeuwige dage aparte individuen met eigen hokjes. Het grote voorbeeld zijn de politici zelf die kunnen en hebben nooit echt kunnen samenwerken. Derhalve storten zij de gehele mensheid in het ongeluk.

  Liked by 1 persoon

 5. Renske zegt:

  Geen homogene samenleving meer. En hoe denken deze mensen wat voor een soort samenleving dat dan word? Ik lees de uitspraken dat ze dat willen/eisen, maar een werkelijk steekhoudend argument zie ik niet terug. Timmermans heb ik dit ook al horen roepen, maar niemand vraagt ooit en waarom precies wilt u die diversiteit? Wat denkt u wat dit voor de samenleving gaat betekenen? Zo kun je nog tal van vragen stellen. Ik zie nooit kritische vragen gesteld op tv en ook in de krant zag je er niets van terug. Die lees ik trouwens allang niet meer. Er word geroepen, maar volkomen inhoudsloos. Ook op tv hoor je het op het journaal zeggen: Lubber wil 25000 vluchtelingen per jaar opnemen. Goed voor de vergrijzing. En dat was het. Niet uitnodigen en vragen stellen van waarom en hoe denk je dat te regelen als de mulitculti nu al een fiasco is. Helemaal niets. Geen enkel kritisch geluid. Ik vind het een griezelig zooitje mensen daar in de top.En de media slappe zakken. Tweebeeke praat ook al met zo’n emotieloos stemmetje. Dat de top een hele gevaarlijke vijand is voor het volk is mij duidelijk. Maar voor het grootste gedeelte van de bevolking (nog) niet. En dat is best beroerd om te constateren. Meer dan beroerd.

  Liked by 4 people

  • Petra DeBoer zegt:

   @Renske, het doel is dat er dan geen racisme meer zou bestaan. Er zijn geen verschillende menselijke rassen en wie dat wel denkt is geestesziek.
   Het is hetzelfde denken wat Hitler ook deed aan de hand van de rassenleer wat allang tot de fabels behoort en deze mensen zijn gewoon knettergek.

   Liked by 1 persoon

 6. Wachteres zegt:

  En hier is de praktijk die niet meer te ontkennen valt:

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-4777084/Boat-carrying-African-migrants-arrives-Spanish-beach.html

  Amazing moment boat carrying dozens of African migrants arrives on Spanish beach in front of shocked tourists and scatter before police arrive

  Een verbazingwekkend moment: een boot waarin zich tientallen Afrikaanse migranten bevinden, komt aan op de Spaanse kust

  Clip shows a inflatable boat coming ashore in Cadiz, on southern Spanish coast
  Group managed to escape from the beach before police arrived at the scene
  It is believed migrants crossed the Strait of Gibraltar from Northern Africa

  De video laat een opblaasbare boot zien, die de kust van Cadiz [zuid Spanje] bereikt. De groep slaagde erin van het strand te ontsnappen voordat de politie ter plekke arriveerde
  Men denkt dat de migranten vanuit Noord Afrika de Straat van Gibraltar overstaken.

  A boat carrying dozens of African migrants landed on a Spanish beach in front of shocked holidaymakers.

  In de boot bevinden zich tientallen Afrikaanse migranten die – voor de ogen van geschokte vakantiegangers – op de Spaanse kust landden.

  Footage shows the migrants leaping out of a black inflatable dinghy and dashing across the sand on beaches at Cadiz in southern Spain, after crossing the Strait of Gibraltar.

  Beeldmateriaal laat zien dat de migranten uit een zwarte opblaasbare sloep springen en zich over het strand van Cadiz haasten, nadat zij de Straat van Gibraltar zijn overgestoken.

  The group managed to leave from the beach before the authorities arrived some time after.

  De groep slaagde erin het strand te verlaten voor de autoriteiten – enige tijd later – arriveerden

  Liked by 1 persoon

 7. hendrikush zegt:

  Is dit dezelfde VN die geen enkele zinvolle bijdrage levert aan de oplossing van welk wereldprobleem dan ook? Het machteloze praatcollege dat nog geen deukje in een pak boter kan slaan?

  Liked by 3 people

 8. Thom zegt:

  Bij Merkel zit er gewoon geen plan achter. Merkel is niet meer of minder dan een boerentrien die opgevoed is met een beperkt inzicht door haar dominee-ouders. De dwaas heeft echt gedacht, dat ze goed deed door de hele wereld niet alleen gratis te eten te geven, maar ook nog in Duitsland te laten wonen en alle mogelijke voorzieningen gratis te krijgen. Ze denkt dat ze het evenbeeld van Christus is, die verkondigde: “Laat de kinderen tot mij komen”. Zo riep Merkel: “Laat alle ellende van de wereld naar Duitsland komen, dan verdeel ik ze over de rest van Europa”.

  Liked by 1 persoon

  • Taljaard zegt:

   @Thom
   Dat denk ik ook.
   Zij weet drie dingen over zichzelf;
   -Ik ben lelijk.
   -Ik laat geen kinderen na.
   -Ik ben in feite onbetekenend.
   Zij heeft zich haar hele leven geconformeerd aan haar meerderen en is altijd het braafste meisje van de klas geweest, dat altijd de hoogste cijfers haalde en nauwgezet, plichtsgetrouw en onberispelijk netjes is geweest.
   Daar kun je ver mee komen.
   Daar kun je zelfs bondskanselier en een der machtigste mensen ter wereld mee worden.

   Maar; Ik ben lelijk, etc……
   Hoe daaraan te ontkomen?
   Hoe kun je daar bovenuit stijgen?
   Door geschiedenis te schrijven.
   -Door aan de wereld te laten zien dat je van binnen heel mooi bent.
   -Door een maatschappelijke erfenis achter te laten, ook al heb je dan geen kinderen.
   -En je onbetekenendheid hiermee te compenseren.
   Bovendien kun je ervan uitgaan, dat zij denkt zo een plaatsje voor zichzelf in de hemel te hebben verdiend.

   Inderdaad; de leef- en denkwereld van een boerentrien!

   Liked by 2 people

   • Taljaard zegt:

    Aanvulling, waar het Merkel betreft;
    Silvio Berlusconi; het archetype van een Italiaanse aristocratische renaissance-koopman; een man van de wereld pur sang (niet voor niets bevriend met een neo-bojaar als Putin), keek wat dat betrof dwars door Merkel heen.
    Hij kon haar daarom alleen maar diep verachten en noemde haar ”een omhoog gevallen Pruisische keukenmeid”, die hij dan ook dienoverkomstig behandelde.
    En Donald Trump; een geslaagd Amerikaans zakenman, die zijn hele leven al met over-ambitieuze, maar in feite onbetekenende, mensen als Merkel te maken heeft gehad (in de vorm van opgeblazen en verwaande bureaucraten, of huichelachtige hielenlikkers) heeft eenzelfde intuitieve afkeer van haar.

    Liked by 1 persoon

  • tjonge zegt:

   ik denk dat u merkel te naïef inschat..

   Liked by 2 people

   • paulzwueste zegt:

    Tjonge.
    Inderdaad.
    Merkel is per slot Fysicus.
    Ik denk dat alle hier genoemde eigenschappen die Merkel zou moeten hebben redelijk kloppen, maar dat ze daarnaast ’n roeping heeft als volkomen 100% gebrainwashte Oost-Duitse medewerkster van Hönicke.
    Ze heeft zich aan Soros en soortgenoten verhuurd om haar hoger doel te verwezenlijken.
    Merkel is ’n strofiguur geworden die gewoon haar instructies krijgt en ze blind uitvoert.

    Grootste schuld heeft het stomme Duitse volk dat haar in staat stelde om
    het tot Bundes-Kansler te schoppen.

    Liked by 1 persoon

   • fleckie zegt:

    Juist, tot nu toe, kan men haar , altijd door body- gards.. omgeven, Niet ‘opruimen’ als vervelend ‘sujet.’, krijgt men de kans niet toe,…..terwijl ZIJ e.a.miljoenen mensen in dodelijk gevaar hebben gestort.

    Like

  • Jean zegt:

   Gratis is het niet , de slaven moeten daar voor aan de bak ( de dommerikken)

   Liked by 1 persoon

  • Cathja zegt:

   Ik vrees, beste @Thom, dat er wel dégelijk een plan achter Merkel zit. Een uiterst geraffineerd en smerig plan! Ze houdt zich nu een beetje koest i.v.m. de a.s. verkiezingen in september a.s., maar let maar eens op wat er daarna gaat gebeuren. Dat wijf is zo sluw als een adder!!

   Liked by 3 people

  • Theresa Geissler zegt:

   Die mening ben ik ook nog steeds toegedaan. Het verschijnsel is natuurlijk funest en we hebben alle reden om haar te vervloeken en te wensen, dat ze verdwijnt, maar al te ingewikkeld hoef je het ook weer niet te maken.

   Like

   • paulzwueste zegt:

    Aan de ene kant willen we dat het nog véél erger wordt, juist om het volk er toe aan te zetten de immigratie ’n halt toe te roepen en de rotzooi Europa uit te schoppen.
    Aan de andere kant wensen we dat Merkel als stuwende kracht achter de hele ellende verdwijnt….
    Zo komen we natuurlijk niet verder.
    Laat Merkel en soortgenoten maar rustig zitten.
    Méér en méér ellende zal onze enige kans en mogelijkheid zijn om uiteindelijk dat tuig te vuur en te zwaard Europa uit te kunnen schoppen.

    ’n Andere mogelijkheid is er niet.

    Like

  • Cognitieve-Dissonant zegt:

   Merkel is niets anders dan een smerige NWO-rat die bevelen opvolgt. “Vriendinnetje” van soros, dus ga er maar vanuit dat alles over de grens planmatig gebeurd!!! Niks naief of zo, de enigen die naief zijn zijn is het Duitse volk die zich gigantisch in het pak laat naaien door die nsb-hoer.

   Liked by 1 persoon

 9. Het wordt tijd om in te grijpen! Maar hoe kan ik dat als eenling doen? Met mn Renaultje op een groep mossels inrijden heeft net zoveel zin als een druppel op een gloeiende plaat.

  Liked by 1 persoon

 10. Ron. zegt:

  Het uiteindelijke doel van de elite (satanisten) is een new world order,1 wereldregering,1 wereldreligie,1 wereldmunt.Maar eerst moeten 6 en half miljard mensen uitgemoord worden vandaar die illegale invasie van mensen die ons haten in europa.De 500 miljoen mensen die overblijven dienen als slaven voor de elite.

  Liked by 2 people

 11. Beschouwer zegt:

  De vrijmetselarij wil door massa-immigratie de welvaart van de middenklasse kapot maken en een wereldcommunistische klimaatsprookjesdictatuur invoeren met slavernij voor de verarmde middenklasse die gebukt gaat onder torenhoge CO2-belastingen. Het is het reinste satanisme van deze hoge vrijmetselaars. Deze hoge vrijmetselaars zijn vereerders van oude neopaganistsiceh goden en duivelse demonen. Deze goden eisen zo af en toe offers en de vrijmetselaars blijven net zo lang doorgaan totdat ze iedere ziel in hun kooi hebben. Het gaat om lichaam (de slopende slavernij, de geest zelfstandig denken zoveel mogelijk inperken zelfs door (genderneutrale) newspeak en niet gelovers in het klimaatsprookje en islamcritici worden zwart gemaakt) en de ziel (het daadwerkelijk geloven dat de staat het altijd juist heeft en als een robot achter staan en straks mensen verraden als robot die bijvoorbeeld niet in het klimaatsprookje geloven en kritisch zijn op de islam en massa-immigratie. Dat is wat de satanische machthebbers willen (macht over lichaam, geest en ziel). Daarom bestrijden ze iedereen die een stok in het wiel van de psychopatische machthebbers steekt. Zie het zwartmaken van Trump.

  Als wij als vrijheidslievende mensen hier geen stokje voor steken dan krijgen we straks een digitale dictatuur zonder contant geld waar de laarzen van de machthebbers voor eeuwig in je gezicht stampen puur vanwege het feit dat de psychopaten genieten van het lijden van gewone mensen.

  Ik ga nu schetsen wat er dan zou kunnen gebeuren. Je hebt een mooie dochter en de machthebbers willen haar hebben om sexueel te misbruiken en daarna ritueel te vermoorden (maar dat wordt je niet verteld). En je geeft je dochter niet af dan wordt die dochter of opgehaald of je bankrekening wordt geblokkeerd en aangezien je geen contant geld meer in de portemonnee hebt dan wordt dat honger lijden. En alle robotmensen die met hun angstbekkies vertellen dat je het maar moet doen en niet de machthebbers moet tegenwerken. En altijd die angst dan daar genieten psychopaten van. Als we niet opstaan worden wij als massa kapot gemaakt en verpletterd dan weer een DDR dan weer een Sovjet Unie, weer een Noord Korea en weer een 1984.

  Dan wint het kwaad weer Iedere keer weer en weer en weer. Godver !!! Bah bah bah bah

  Liked by 1 persoon

  • Beschouwer zegt:

   Lees je mee vuile lage psychopatische machthebbers. Ik haat jullie ! Wie haat zulke psychopaten ook ?? Graag reactie van anderen .

   Liked by 2 people

   • Theresa Geissler zegt:

    Wie haat ze niet? Maar voortdurend elkaars gescheld en verwensingen overnemen mag dan tot op zekere hoogte verlichtend werken, oplossingen brengt het niet.

    Liked by 2 people

   • tinekevanschagen zegt:

    @ Beschouwer
    Ik deel 100% jouw mening.

    Like

   • Reactie voor Beschouwer@ Haten is nog niet sterk uitgedrukt Deze smerige tot op het bot verrotte groep wekt moord neigingen op, vooraf gegaan door martelingen. Niets minder dan dat. Het tuig van de NWO is volkomen verknipt. Ze willen elk greintje van diversiteit om zeep brengen en het mensdom tot zombies omvormen, hetgeen een volkomen tegennatuurlijke daad is. Dit maakt duidelijk dat deze satanische groep volslagen gedegenereerd is. . De natuur heeft een onbegrenste diversiteit en daar zal een goede reden voor zijn. Als deze verknipte groep mensen zo door gaan zal het kunnen leiden tot totale vernietiging van het mensdom omdat er geen verdere vooruitgang kan plaats vinden.

    Like

 12. Jean zegt:

  Ik heb maar één antwoord op die waanzin komende van die lafaards nl: “laten we ons heel snel heel goed bewapenen willen wij Europeanen niet vernietigd worden”.
  Jammer dat dergelijke lafaards vrij mogen rondlopen en vreten op onze kosten.

  Liked by 2 people

  • Henk der Niederlànder zegt:

   Klinkt allemaal best leuk Jean maar vergeet niet dat we hier in NL ook een soort van Stasieverraders hebben en je het risico loopt om opgepakt te worden wegens wapenbezit.
   En ik kan je vertellen dat je dan zeer snel afgevoerd zult worden naar de EBI in Vught wegens het plannen van terroristische aanslagen.

   Liked by 1 persoon

   • paulzwueste zegt:

    Henk der Niederlànder.
    Inderdaad zal dat tot de mogelijkheden behoren Henk.
    Maar.
    Ik had eigenlijk verwacht dat je na je vermanende woorden ’n nòg beter plan op tafel zou gooien…
    Je hult jezelf liever in stilzwijgen.
    Typisch.

    Merkwaardig.
    Datgene wat Jean voorstelt is de enige goede manier om datgene te doen wat tot de algemene verantwoordelijkheden van het volk behoort.
    Kortom, het enige juiste.
    All the rest is detail.

    Like

 13. eva110 zegt:

  Met het tweede punt krediten houden ze hele volksstammen in hun macht, want als je beide een baan, een eigen huis met hoge hypotheek en een stel kinderen hebt zet je dat niet op het spel om te gaan demonstreren in Den Haag!
  Daarnaast zijn er maar weinigen die geen schulden hebben en dus volkomen vrij zijn om te doen en te laten wat ze willen.
  Het oude spreekwoord > de tering naar de nerig zetten< is aan velen niet besteed.
  Als ik hoor dat er leningen worden afgesloten om per se op vakantie te kunnen gaan vraag ik me af waar die mensen hun verstand hebben gelaten.

  Liked by 2 people

  • BertG. zegt:

   Er is helemaal niemand in de hele wereld die van mij 1 stuiver tegoed heeft, dus het kan wel.

   Liked by 2 people

   • paulzwueste zegt:

    Alléén de fiscus natuurlijk Bert, maar als de pleuris eenmaal is uitgebroken
    lachen we om die fiscus.

    Like

  • paulzwueste zegt:

   Eva.
   Dat niet demonstreren is helemaal niet belangrijk in dit verband.
   Niemand komt onder de indruk van demonstraties.
   Er bestaat geen democratie.
   Democratische middelen helpen geen snars.
   Kortom, het zal een héle grote bende moeten worden waarbij hypotheken, leningen, schulden, eigen huizen en alles verder wat tot het decadente beschutte leventje behoort niet meer bestaan… en alléén het “naakte bestaan” nog ’n rol zal spelen.

   Zo, dat zal indruk maken.
   Zo niet, dan rest ons alleen nog maar afwachten en kijken wie er gelijk zal hebben.
   Ik, natuurlijk.

   Liked by 2 people

 14. Taljaard zegt:

  Met het oog op twee catastrofale wereldoorlogen en de dreiging van een allesvernietigend nucleair conflict tijdens de Koude Oorlog leek dit misschien nog niet eens zo’n slecht idee.
  Maar idealen hebben nu eenmaal de neiging om in de praktijk precies het tegengestelde te bereiken van het nagestreefde doel. Mensen kunnen elkaar de meest vreselijke dingen aandoen met de beste bedoelingen en goede voornemens, waarmee zoals het spreekwoord zegt, de weg naar de hel geplaveid is. En hoe meer de mens ernaar streeft om een aards paradijs te verwezenlijken, hoe meer de aarde doorgaans op de hel zal gaan lijken.

  Socialisten en liberalen gaan uit van een al even rampzalig en aan hun idealen ontleend mens-
  en wereldbeeld. Zij gaan er ten eerste van uit dat de mens goed is. Ten tweede veronderstellen zij dat religie er niet toe doet, of altijd door de moderniteit zal worden ingehaald. En ten derde gaan zij er vanuit dat culturen en verschillen tussen mensen relatief zijn.

  Alle drie op louter ideologie gebaseerde uitgangspunten, die niet stroken met de praktijk. En het dwingend willen implementeren en opleggen aan een samenleving van dergelijke met de praktijk botsende denkbeelden kan alleen maar onheil aanrichten.

  Liked by 1 persoon

  • paulzwueste zegt:

   Inderdaad.
   “De mens gaat aan vlijt ten onder…” schreef Dendermonde in de 60-tiger jaren al.
   Konden ze nou maar eens stil zitten, en af en toe zeggen
   “Wilt u even op zij gaan, u staat in mijn zon…”, maar nee hoor.
   Het moet en zal Anders.

   Nou daar zijn we dan mooi klaar mee.
   Ik denk toch dat het ook’n kwestie is van onherroepelijke verveling.
   Alle gaten in de markt zijn ondertussen gedicht.
   Iedereen die rijk moest en zou worden is al schathemeltje rijk.
   De algemene verveling heeft definitief toegeslagen.
   Valt nog mee dat ze zich nog zo lang koest hebben gehouden.
   De echt machtigen bedoel ik dan hè.
   Per slot mochten we na 1945 al 72 jaar verder leven van ze.

   Like

 15. Mary zegt:

  Als homogeniteit niet mogelijk is (waar men natuurlijk van op de hoogte is) wat zou dan de reden zijn van de NWO kliek om een hoogontwikkelde bevolking van het toneel te willen krijgen door ze te kruizen met ongelooflijk onderontwikkelden? Het is natuurlijk veel makkelijker om de totale macht te hebben over minder ontwikkelden, zo zie je onder dictatuur de hoger ontwikkelden het eerste achter de tralies verdwijnen of geëlimineerd worden. Met gelijkheid heeft het niets te maken, met macht des te meer.

  Like

 16. GUTMENSCHEN endgültig WIDERLEGT! – Flüchtlingskrise

  Like

 17. Aegolius cs zegt:

  Een deprimerende samenvatting over het proces en uitvoerende personen.
  Wat kan de burger ondernemen tegen het gedachtegoed uit de jaren 20 van de vorige eeuw dat thans uitstekend geïmplementeerd blijkt te zijn door regeerders en pers?

  Like

  • Aegolius cs zegt:

   Saillant detail: het Plan “Richard von Coudenhove-Kalergi” werd enige jaren later in WENEN door de leden van Pan-Europa aangenomen.

   Liked by 1 persoon

   • paulzwueste zegt:

    Saillante detailletjes of niet.
    Wij kunnen helemaal niets doen totdat de algemene razernij, ook wel “De Pleuris” genoemd, zal uitbreken.
    Je ziet, er is geen hoop.
    Je zult het moeten ondergaan.

    Liked by 2 people

 18. Wer ist George Soros? Destabilisierung in Europa / Open Society Foundations / AVAAZ

  Liked by 1 persoon

 19. Henk der Niederlànder zegt:

  Dan is de verdenking dat de zogenaamde arabische lente is uitgedacht om een soort van springplank te maken om half Afrika hier naartoe te halen niet geheel onterecht lijkt me.

  Liked by 2 people

 20. Jan zegt:

  Intussen aan de overkant van de oceaan: latinoshitelement sympathiseert met moslims, verandert Vrijheidsbeeld in onderdrukkingsicoon

  Like

  • paulzwueste zegt:

   Zo zien we maar weer dat het Vrijheidsbeeld ongekende toepassingsmogelijkheden in zich bergt.
   Het kon tot nu toe ten dienste van het kapitalisme staan, waarbij het een zogenaamd vrijheidsideaal moest uitstralen om meer bevolking te lokken.
   Het kan voor hetzelfde geld dus ook zijn afkomst en waarden verloochenen ten dienste van de hoognodige algemene ondergang.

   Like

 21. Petra DeBoer zegt:

  De video geeft inderdaad een heel goed beeld van wat er gaande is. Achter de schermen werken de EU en Amerika en hun bondgenoten aan dit zieke plan. Gelukkig is David Rockefeller afgelopen maart overleden. Hij zat hier ook achter en zat in de council on foreign releations. Zijn naam word genoemd als één van degenen van de Amerikaanse deep state.
  Dan nu hopen dat alle fossielen die achter dit absurde en geesteszieke plan zitten snel overlijden en Merkel en de CDU afgeserveerd worden tijdens de aanstaande verkiezingen in Duitsland.

  Bedankt meneer Bron voor het plaatsen van deze heldere video.

  Liked by 1 persoon

 22. Marian zegt:

  Ik denk dat dit nog niet tot iedereen is doorgedrongen, wordt wakker voor het te laat is!!!

  Liked by 1 persoon

 23. Renske zegt:

  Stel dat ik mensen uitnodig voor een gastvrij etentje. En dan zeg ik een ander: ik heb 8 mensen uitgenodigd, maar kan er maar vier hebben. Of jij voor de andere vier even een etentje wil verzorgen. Ik denk dat geen mens nog met mij om wil gaan. En krijg zeker geen prijs voor mijn ultieme gastvrijheid.

  Wat Merkel doet is exact hetzelfde. En ongelofelijk de mensen sputteren amper tegen. Het is verbazingwekkend dat het wel geaccepteerd word in deze enorme aantallen wat gastvrijheid betreft, maar in het klein zonder meer NIET.

  Liked by 1 persoon

  • paulzwueste zegt:

   Wel eens aan gedacht dat dit allemaal onderdeel is van het grote plan waarbij men heeft afgesproken net te doen alsof men verbaasd zou zijn, maar toch wil helpen…?

   Like

 24. koddebeier zegt:

  Sleep dat hele zooitje voor een Neurenberg2 tribunaal en veroordeeld ze stuk voor stuk tot de doodstraf !!!

  Liked by 1 persoon

 25. jantjeuitnl zegt:

  Een reset dmv burgeroorlogen, omdat gewone oorlogen te gevaarlijk zijn geworden voor de elite.

  Like

 26. kraftavilqa zegt:

  “We moeten de Europeanen er dus van overtuigen dat de migratie onvermijdelijk is” Onvermijdelijk is dat niet gewoon een kwestie van politieke wil? Zie bv. Hongarije.
  “en dat het multi-etnische samenlevingen zijn, die ook multicultureel en multireligieus zijn, die de welvaart produceren.” Bestaat er ook maar een greintje bewijs voor deze stelling, nee hè? Multi-onzin! Multi-etniciteit leidt slechts tot vernikkering van een samenleving en de trieste uitkomst daarvan kunnen we zien aan Rhodesië en Suid – Afrika. En hoe stelt men zich die multi-bullshit voor met een dwingend monoculturele ideologie als de pislam. Cultuur en welvaart worden alleen door cultuurscheppende volkeren geproduceerd en het trieste feit is dat noch de Afrikaanse nikkers noch de Midden Oosterse pislam-geïnfecteerde woestijn-barbaren tot de cultuurscheppende volkeren behoren. Integendeel zij blijken zelfs niet bij machte cultuurdragend te zijn maar vooral die woestijn-barbaren blijken bij uitstek cultuurvernietigend te zijn. Die hele multi-scheiße is op voorhand gedoemd en zal eindigen in tranen.

  Like

 27. Harry zegt:

  Er was een tijd , dat wij voor alu-hoedjes versleten werden .
  Maar iedere keer blijkt toch maar weer dat we de plank niet mis geslagen hebben !

  Zelfs het christelijke deel snapt het , zolang ze maar weer niet op de evangelisatietour gaan , die hun verstand saboteert .
  Welk een verademing !

  Liked by 1 persoon

 28. Fred zegt:

  Dit is nonsens. Deze smeerlapperij, van Timmermans tot zeug Merkel, WETEN dat dit slecht gaat aflopen. Wat is dan de werkelijke drijfveer?

  Liked by 1 persoon

  • Beschouwer zegt:

   De werkelijke drijfveer is een soort werelddictatuur.
   Zoiets als de DDR, de Sovjet Unie of Noord Korea maar dan op wereldschaal

   Dat is het doel en dat is hun drijfveer van die elite machthebbers

   Like

  • O gunst.. zegt:

   Iedereen meesleuren aangezien ze zelf al verloren zijn als slaaf van het systeem? Mensen die tegen hun of het systeem werken moeten (mond)dood gemaakt worden omdat ze slimmer zijn en dus een bedreiging. Dat is de enige drijfveer die ik zie. De opgeworpen menselijke elite wil ons laten geloven dat ze onschendbaar zijn terwijl ze zelf beter weten, maar dit deert ze niet omdat ze denken dat hun machtsmisbruik hun zal redden door te proberen alles en iedereen, behalve hunzelf, te ontkrachten en opnieuw te resetten. Opperhoofd elite is medicijnman en wil dat de rest van de mensheid deze kwakzalverij eert.

   Like

 29. Petra DeBoer zegt:

  Hier is de officiële website van de European Society Coudenhove Kalergi.

  http://www.coudenhove-kalergi-society.eu/

  Liked by 1 persoon

 30. Henk.V zegt:

  Aan deze krankzinnige, aanmatigende pretenties die ALLES verwoesten MOET zo snel mogelijk een definitief einde gemaakt worden. ( NO MATTER HOW., HV)
  Geen stokebrand mag zijn of haar gerechte straf ontlopen.
  Ik treed niet in details.

  Liked by 2 people

 31. Marie-Thérèse Van den Heuvel zegt:

  Sorry, maar ik kan niet geloven dat hogervermelde reportage ook maar iets te maken heeft met de werkelijkheid. Het klinkt té ‘geschift’. Dat onze leiders de rassenvermengingen aanmoedigen, dat is pure ONZIN. Al die migraties komen voort uit de miserie en de onderontwikkeling (dikwijls ondersteund door een’godsdienst’)die in sommige landen heersen en waaraan de welvarende landen iets moeten doen, GINDER in die landen zelf. Laxheid, egoïsme en eigen winstbejag zijn, spijtig genoeg, nog altijd de drijfveren van degenen die ALTIJD MEER willen BEZITTEN.

  Like

  • Mirjam zegt:

   Het is wel waar, Marie-Thérèse. Alle gebeurtenissen tot nu toe bewijzen de regel dat het wel waar is. Het is ook zo dat het door moet gaan totdat het breekt, maar daar schuilt dan ook weer het gevaar in, dat het verder gaat en de breeklijn overschreden wordt.
   Juist als dát gebeurt dan is er geen houden meer aan en kan komen wie wil, wat nu al gebeurt, maar valt het niet meer te stoppen en heeft de Europeaanse burger het onderspit te delven aan de volksvervanging en worden wij de gevangenen van de veroveraars.

   Het door laten voeren van de immigrantenpolitiek door deze ‘elite’ naar de, voor ons, denkbare toegestane grens is dus een inschatting die goed overdacht moet worden, want de vraag rijst dan ook weer: wanneer is die bereikt en zijn we er niet allang voorbij?
   Ja. Gezien de hoeveelheid ‘invaders’ welke zich al in onze landen bevinden en het dogmatisch tolereren van dit gebeuren door de overheden en de rest van de linkse gekken in deze wereld kun je dit terecht met ‘ja’ beantwoorden. Maar vooral gezien de superhoge druk, waarmee de NGO’s . Soros, en de rest van het zooitje proberen zoveel mogelijk ‘migranten’ Europa binnen te krijgen, kan men ook concluderen dat ze de weerstand van de burgers wel heel goed aanvoelen en weten dat de bom op barsten staat en ze nog vóór die tijd zoveel mogelijk gedaan proberen te krijgen, zoveel mogelijk van hun stro poppen binnen willen krijgen, voordat ze daarin misschien toch tegengehouden worden.

   Het kán nog omgeturnd worden, er kán nog ingegrepen worden en de koers kán nog veranderen. Maar hoelang dit precies nog kan, is niet lang meer, dat voelt iedereen.
   Een burgeroorlog is een initiatief, misschien wel het enige, als de regeringen weigeren om hun koers te weigeren, maar wat wel zo is, is dat er gehandeld moét worden, anders gaan we ten onder.

   Like

 32. Harry zegt:

  Nou , mevrouw Van den Heuvel ,

  ik heb jaren in Afrika gewerkt , ook gedurende twee jaar een ontwikkelingshulp project gerund .
  De Engelsen hadden lang geleden , in het stoomtijdperk een enorm gebied bouwrijp gemaakt .
  Zo groot als de provincie Utrecht .
  Daarmee konden ze HEEL AFRIKA van eten voorzien , qua landbouwgewassen , vnl graan !
  Op een gegeven moment hebben ze de Engelsen er uit gegooid en het hele gebied ging verloren !

  Hoe komt dat denkt u ?
  Heeft dat te maken met onze laksheid, ons egoisme of ons winstbejag ?

  Of zou dat wellicht iets te maken kunnen hebben met de chronische luiheid van de negers ?
  Of met het gebrek aan verstandelijke vermogens van die groep ?
  Aan het volledig ontbreken van enig inzicht , misschien ?

  Afijn wij zijn in 1985 meen ik begonnen om dat gebied weer helemaal te rehabiliteren , als egoistische , op winstbejag uit zijnde Nederlanders .
  Van ONS EIGEN GELD , ook nog eens . OntwikkelingsHULP , weet u wel ?

  En weet u wat er gebeurde toen we weg waren ?
  Alles donderde weer volledig in elkaar !
  Zelfs machines werden gesaboteerd , zodat ze maar niet hoefden te werken !

  Ik kan er gvd een boek over schrijven , over die absolute niksnutten !
  En ik word helemaal hels als mensen die er totaal geen benul van hebben , hoe de vork in de steel zit , maar hier slechts door de volkskrant en het NRC gevoed worden , de werkelijkheid in twijfel trekken of ontkennen !

  Negers zijn een soort volk dat door parasiteren door het leven poogt te komen .
  En ze treffen het , het stikt hier van de onnozelaars , die hen daarbij nog willen faciliteren ook !

  Wat een berg onnozelaars hebben we toch !
  Je zou haast denken , laat die ellende maar allemaal over ons heen komen , dan leren ze het wel !
  Maar dat gaat niet want er zitten hier ook nog een fors aantal goedwillende en verstandige mensen in dit land .
  En die gaan we niet opofferen aan de waandenkbeelden van een stel verdwaalde truttebollen .

  Liked by 1 persoon

 33. fleckie zegt:

  Ja, en men leze wie en op welke manier MEN ‘vermenigvuldiging’ van het ..negroide’ ras, ‘bevorderde!!!!..’Op 21.2.2015’ no.1.13.17. ( Fl.)M aar dit was ook al lang van tevoren ‘uitgedacht’ ( onder Paulus Vl., en waarschijnlijk O.A. medewerking aan dit alles? In het boek ‘PONTIFEX’, ‘Het ware verhaal van het denken EN DOEN…van de drie laatste leiders van de katholieke kerk in deze eeuw……PONTIFEX MAXIMUS , de stedehouder Gods..als mens in zijn directe omgeving in Rome.’stokpaardje’ ( geboortebeperking pag. 19, 30. 54, 59, 60, 148, 175, 224, 248, 364, 380, 423, 426, 428, ……………….. het boek PONTIFEX , van schrijvers G.Thomas, en M.M.Witts, is een uitgave van A.W.BRUNA& ZOON, Utrecht. Isbn 90.229.53238. ………………..3.7.2016, onder titel paus Franciscus, ,….. …30.8.2016…: ondrr de jungle van Calais.<<<<<<<<<<<<<<<

  Like

 34. M.A.L. Sion zegt:

  Woorden, Euro’s en wapens.
  De politiek is sterk in het gebruik van woorden. Het lijkt een verloren zaak als we denken dat we Europa (ons Nederland) met woorden weer gezond kunnen maken.
  Soros heeft zoveel Euro’s en zoveel rijke vrienden dat we hem niet zullen kunnen ‘uitkopen’.
  Wat blijft er dan nog over om ons te verdedigen?
  Wie het weet mag het zeggen. Hoewel, het staat er al.
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s