De verandering van de “grootste historische gebeurtenissen in de naoorlogse geschiedenis” naar de grootste catastrofe van de hele Duitse geschiedenis

Screenshot_159

(Door: Michael Mannheimer – Vertaling: E.J. Bron)

Van de dag van de vreugde tot de dag van het begin van de ondergang van Duitsland en het Europese Avondland

De 9e november 1989, door iedereen bejubeld als een van de grootste historische dagen van de Duitse en de Europese geschiedenis (Michael Mannheimer heeft de val van de Berlijnse Muur met eigen ogen gezien), bejubeld door Ossis en Wessis, die in Berlijn huilend in elkaars armen vielen, bejubeld vanwege de te verwachten ondergang van de Sovjet-Unie en het daaraan verbonden wereldconflict vanwege de Koude Oorlog zelfs als “het einde van de geschiedenis”, markeert (dat kunnen we 28 jaar na tijd zeggen) in werkelijkheid de gebeurtenis van het einde van Duitsland. Want de kleine socialistische vis vrat de grote vis van de vrijheid op.

Een gevolg van de hereniging: niet de grote vis vrat de kleine op, maar de kleine verslond de grote

Door linksen gegeseld als vijandige overname van de DDR door de BRD, was het precies omgekeerd: de kleine DDR nam in de jaren daarna successievelijk de veel machtiger BRD over.

Hoe kon dit gebeuren?

Dat is eenvoudig uit te leggen: de politiek uitstekend getrainde kaders van de SED en de STASI begonnen in de jaren daarna de Bondsrepubliek Duitsland en zodoende heel Duitsland systematisch te ondermijnen. Omdat op grond van het verenigingsverdrag noch de SED, noch de STASI, noch DDR-misdadigers uit politiek en justitie aangeklaagd mochten worden (dit vormde de voorwaarde van de instemming van de Oost-Duitse Volkskammer met het verenigingsverdrag), bevond zich plotseling midden in heel Duitsland een socialistisch uitstekend getrainde macht, waar West-Duitsland ideologisch helemaal niets tegenover kon zetten wat betreft politieke overtuiging, en de wil om het socialisme opnieuw aan de macht te helpen.

Van “PDS” tot “Die Linke”

De SED gaf zichzelf tot tweemaal toe een andere naam: eerst de PDS, daarna “Die Linke”. Dit heeft niets veranderd aan het personeel en de oriëntatie van de partij. Beide – PDS en Die Linke – zijn de rechtstreekse wettelijke opvolgers van de SED, zodat men zonder problemen Die Linke SED2.0 mag noemen.

Maar ze kreeg enorme versterking: een deel van de door Schröder´s Hartz IV-politiek uit de SPD gedreven kameraden sloot zich aan bij Die Linke, en de West-Duitse socialistische organisaties ondersteunden deze extreemlinkse partij zo goed ze konden.

Dankzij miljarden van het DDR-volk gestolen overgenomen volksvermogen is Die Linke de rijkste partij ter wereld: niemand weet waar ze dit vermogen verborgen heeft. Maar zowel de diefstal als het verbod om de bergplaats van dit vermogen op te sporen, maakten deel uit van het verenigingsverdrag.

Hoe de “DDR” de “BRD” ondermijnde

Met behulp van deze gigantische sommen, maar vooral met behulp van de altijd nog onverminderd actieve STASI-netwerken, lukte het de DDR-socialisten daarna de belangrijkste pijlers van de westelijke democratie te verwoesten en over te nemen:

Eerst werd de pers systematisch ondermijnd: een blik op de lijst van werknemers van grote Duitse media, van de “FAZ” tot de “taz”, van de ARD tot het ZDF, maakt duidelijk dat belangrijke posities van deze opiniemakers voortaan in handen waren van mensen uit de voormalige DDR. In hoeverre de media (vooral de “taz”, die zoals bekend steeds in geldnood verkeerde) met de miljarden van het dievengoed van de SED omgekocht of betaald werden, zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen.

Maar een feit is: langzamerhand, eerst langzaam en daarna steeds sneller, veranderde het vrije Duitsland in een kopie van de DDR: de belangrijkste plaatsen in de politiek werden bezet door mensen uit de voormalige DDR:

De president van het parlement kwam uit de DDR (Wolfgang Thierse, ex-lid van de FDJ). De latere bondspresident Joachim Gauck, nog iemand uit de DDR, nam eerst de voor de verwerking van de geschiedenis zo belangrijke “Gauck-autoriteit” over, waarin kilometers lange bewijzen van de DDR-misdaden waren opgeslagen (en waarvan vermoedelijk onder Gauck bepaalde delen werden vernietigd). En in dit rijtje hoort ook thuis:

Angela Merkel: de grootste coup van de STASI-netwerken

Maar de grootste coup lukte de SED-/STASI-netwerken met de installatie van een van de hunnen, de voormalige “IM Erika”, een van de trouwste STASI-medewerksters en een perfect in het socialisme geschoolde marxiste, tot bondskanselier van Duitsland.

Een onopvallende vrouw, voor wie Helmut Kohl alleen maar een vermoeide glimlach over had – dat klinkt paradox, maar juist vanwege deze “onopvallendheid” stimuleerde hij haar, omdat van dit persoontje schijnbaar geen gevaar uitging voor zijn troon. Zij, die geen enkele ervaring had in de politiek, werd in het eerste Duitse kabinet na de hereniging direct minister van Milieu. Van daaruit konden de DDR-netwerken in de (tot dan West-)Duitse politiek binnendringen.

Met een coup, waarbij ze misschien geadviseerd werd door STASI-strategen, lukte het haar eest Kohl ten val te brengen wegens een giftenaffaire – om spoedig daarna partijvoorzitter van de CDU te worden.

Nauwelijks in functie zorgde ze ervoor dat een andere uit de voormalige DDR afkomstige persoon de politiek hoogste staatsfunctie kreeg: de hierboven genoemde Gauck, een kwezelachtige hater van de Duitsers (“Donkerduitsland”, de onware beschuldiging in zijn legendarische kersttoespraak om niet nog meer aanvallen op buitenlanders in de metrostations te plegen – het was precies omgekeerd: 100% van alle aanvallen werden door moslims tegen Duitsers gepleegd), een president, die in India wierf voor “Indiërs naar Duitsland” in plaats van zich in te zetten voor een betere gezinspolitiek in Duitsland, opdat de Duitsers weer meer kinderen ter wereld brengen), werd tot bondspresident gekozen.

Daarbij moet men weten: geen enkele president wordt zonder voorstel en toestemming van de zittende bondskanselier gekozen. Gauck is dus zonder twijfel een kind van Merkel, zoals zij zelf een kind van de DDR en van de in heel Duitsland nog steeds ongehinderd actieve SED- en STASI-netwerken is.

Niemand nam haar serieus. Maar Merkel ontpopte zich tot machiavellistisch politica van de eerste orde:

 • Ze verwijderde systematisch haar tegenstanders binnen de partij (voorbeeld: Friedrich Merz)
 • Ze bezette systematisch sleutelposities in de CDU en het politieke bestuur met 100% loyale politici
 • Interne partijdiscussie werd quasi opgeheven
 • De CDU was enkele jaren later niet meer te herkennen:
 • Op veel terreinen groener dan de Groenen, sociaaldemocratischer dan de SPD

In één woord: Merkel maakte van de CDU de opvolger-partij van de SED, vooral toen ze samen met de zwakker wordende SPD een langdurige coalitie vormde – juist die SPD, die afkomstig was uit de “coalitie” (samensmelting) tussen de Oost-SPD en de Oost-KPD, waaruit toen de SED werd gevormd en die wat betreft inhoud en leiding grotendeels met haar overeenstemde.

Zo knutselde Merkel met behulp van vele jubelende journalisten, die zich in Duitsland tot een soort “vrijwillige” censuur aaneensloten, waarin ze alleen nog maar nieuws brachten die de nieuwe koers van Merkel van de massa-immigratie en islamisering bejubelden, terwijl ze tegelijkertijd de daaraan gepaard gaande genocide op Duitsers volledig verzweeg, een “nieuw” Duitsland (naar het model van de haar vertrouwde SED – inclusief mateloze censuur en controle).

De Berlijnse Republiek is op geen enkel punt met met de Bonner Republiek te vergelijken:

 • Politieke tegenstanders worden niet met argumenten bestreden, maar monddood gemaakt
 • De vrijheid van meningsuiting is in feite afgeschaft
 • Immigranten genieten speciale rechten
 • De Duitsers werden tweederangs burgers in hun eigen land
 • Wie Merkel´s koers of de islam met alle terechte feiten bekritiseert, komt voor de rechter en wordt in politieke showprocessen veroordeeld

De gevolgen van de 12-jarige Merkel-heerschappij

Er bestaat bijna geen parlementaire oppositie meer: als de Groenen en Die Linke de politiek van Merkel bejubelen en er meestal zonder kritiek mee akkoord gaan, dan hebben we te maken met dezelfde toestanden als in de DDR: ook daar waren de blokpartijen het altijd eens met de politiek van de DDR-regering.

De vernietiging van de nationale grenzen van Europa en Duitsland en de ontbinding van de Europese volkeren genieten de hoogste prioriteit in Brussel, Parijs, Stockholm en vooral Berlijn.

Hoewel Duitsland met zijn 82 miljoen inwoners slechts 1% van de wereldbevolking uitmaakt, komt 99% van alle vluchtelingen in de wereld naar ons toe.

Veel Duitsers weten niet dat de Duitse regering in de landen in het Nabije Oosten, in Afrika en zelfs in het Midden-Oosten tot India aan toe actief reclame maakt voor immigratie naar Duitsland – met de belofte van goed betaald werk, eigen woning en auto. Wie van de vele miljarden arme mensen van deze wereld kan deze reclame op den duur weerstaan?

Merkel is, zoals een Engelse krant schreef, de gevaarlijkste politica van de Europese geschiedenis. Ze zet de bijl aan de wortels van Europa. Merkel volgt blijkbaar de plannen van Hooton, Kalergi en de NWO: reorganisatie van een heel continent door de uitwisseling van de autochtone bevolkingen tegen vreemde volkeren.

De facto en de jure deelt ze niet alleen een “klap” uit aan de Duitsers, maar ook aan de Europeanen. Een verzamelde klacht van Duitse grondwetsdeskundigen werd door het Constitutioneel Gerechtshof helemaal niet aangenomen: ook dat laat zien: we bevinden ons al lang in een soort twijfelachtige democratuur – een voorportaal van de dictatuur. De machtenscheiding heeft geen vaste grond meer onder de voeten, en de verplichting van de politiek om zich aan wetten te houden, bestaat dankzij Merkel nog slechts marginaal.

Geen enkele Duitse politicus regeert/regeerde zo aan de heersende wet voorbij als Merkel:

Massa-immigratie, bedreiging van een compleet volk – haar volk – door vreemde volkeren met vreemde culturen, immigratie zonder paspoort of documenten, verblijfsvergunning voor iedereen, ook voor economische immigranten: dat alles is slechts het topje van de ijsberg van de voortdurende wetsschendingen door de Merkel-regering.

Het jaar 1989 markeert het begin van het einde van Duitsland als een land van de Duitsers – en van Europa als een land van de Europeanen

Dat de Duitsers daar niets van hebben meegekregen, ligt er niet aan dat Duitsers dom zijn, zoals enkele commentatoren steeds opnieuw zeggen. Het ligt aan de voortdurende en systematische 24 uur per dag durende desinformatie van de staatsmedia (waartoe ook de meeste zogenaamde “vrije” media gerekend kunnen worden), die iedere dag, 365 dagen per jaar, de Duitsers over de daadwerkelijke toestanden in hun eigen land misleiden.

In 1989 vrat de grote vis niet de kleine op. De kleine verslond de grote.

De 9e november 1989 markeerde dus niet het begin van een totale Duitse vrijheid, die aansloot bij de vrijheid van de gouden jaren-20 van de Republiek van Weimar. Ze markeert echter het naderende einde van iedere vrijheid – en van het begin van het einde van de Duitsers als een van de meest trotse en succesvolle volkeren die de wereld ooit heeft voortgebracht.

Bron:
https://conservo.wordpress.com
Door: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Weg met ons!", Censuur, Communisme, cultuurrelativisme, democratie, dictatuur, Duitsland, gezond realisme, hersenspoeling, Historie, Indoctrinatie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Links fascisme, Linkse media, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, Merkel, nieuw fascisme, onwetendheid, politici, Rotzakken, Socialisten, verloedering, Volksvijandigheid, Vrijheid van meningsuiting, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

24 reacties op De verandering van de “grootste historische gebeurtenissen in de naoorlogse geschiedenis” naar de grootste catastrofe van de hele Duitse geschiedenis

 1. Petra DeBoer zegt:

  Goed artikel, bedankt meneer Bron voor de vertaling.

  Het was ook Merkel die in paniek raakte toen de meerderheid van de Nederlanders en de Fransen tegen de EU grondwet stemden in 2005, en Merkel samen met o.a. Balkenende (ziende blind en horende doof) de oplossing bedachten wat resulteerde in het verdrag van Lissabon.

  Dat Duitsland nu zo is zoals het land er nu voor staat komt ook mede door de deep state van Amerika.

  Geliked door 2 people

 2. paulzwueste zegt:

  Prima geschreven door Mannheimer,.
  Het is helemaal gegaan zoals hij het beschrijft, maar zoals in de meeste gevallen wordt alléén beschreven wat er gebeurd is.
  Waar blijft de toekomst vraag ik mij steeds af?
  Gezeur van die kennen we niet, is grote onzin.
  Natuurlijk moeten we die toekomst kennen.
  Iedereen namelijk die de moeite neemt om het verleden te bestuderen, weet wat de toekomst zal brengen.

  Duitsland is te belangrijk om te laten islamiseren, omdat daarmee héél Europa vernietigd zou worden.
  Rusland wenst géén geïslamiseerd Europa aan zijn grenzen, omdat het totaal geïsoleerd zou raken.
  Amerika wenst om diezelfde reden géén geïslamiseerd Europa.
  Het zou dus goed zijn als de arabische wereld wordt bezig gehouden door hun eigen oorlogen zodat ze geen troepen naar Europa kan sturen als wij bezig zijn om de islam daar te vernietigen.
  Vandaar dat Trump druk bezig is de soennieten en de sjiieten tegen elkaar op te zetten.
  Als dat gebeurd is zal Amerika zo nodig onverwijld ingrijpen in Europa om ons te helpen de islam te vernietigen.
  Laten we niet vergeten dat Trump daarvoor slechts één telefoontje met het hoofd van de in Europa aanwezige Amerikaanse troepen hoeft te plegen.

  De geschiedenis zal zich dus alwéér herhalen.
  En wat Merkel en haar landverraders betreft.
  Ik stel voor om Neurenberg opnieuw aan te wijzen als de plaats bij uitstek om ze allemaal tot de strop te veroordelen.

  Geliked door 2 people

 3. Perfide Albion zegt:

  Overal in het Westen zie je dezelfde socialistische/marxistische structuren. Dat hebben die Soviets toch maar mooi voor elkaar gekregen..

  En wij maar schrijven en oppassen wat we zeggen.

  Na elke oorlog- elk ideologisch conflict- moeten de vijanden gestraft worden. Hier hebben we groen slinks dat gewoon mag meepraten over de macht.

  Weg met dit zooitje corrupte teringlijers en hun nep-democratie..

  Geliked door 2 people

 4. Thom zegt:

  Het is voor mij maar de vraag of het samengaan van Oost-Duitsland met West-Duitsland voldoende heeft bijgedragen aan de deplorabele toestand waarin Duitsland nu verkeert.Immers als dat het geval zou zijn, dan zou Duitsland een uitzondering zijn in het huidige Europa en Oost-Duitsland zou erg pro-moslim moeten zijn. Het omgekeerde is het geval. In Oost-Duitsland wordt de islam gewantrouwd en is de AFD groter dan in West-Duitsland.
  We zien dat hetzelfde omarmen van islam en genderneutraliteit in bijna alle zogenaamd ontwikkelde Europese landen plaatsheeft. Die zijn afzonderlijk zonder de vereniging van beide Duitslanden afgegleden naar hetzelfde achterlijke niveau. Ik stel gewoon, dat Duitsland ook zonder hereniging gewoon een achterlijk politiek Eurabisch land zou zijn geworden, want dat zijn haar collega-landen zoals Oostenrijk, Nederland, België, Frankrijk etc. ook geworden zonder dat enige hereniging met wie dan ook heeft plaatsgevonden, behalve met de EU. De EU is inderdaad een achterlijke constructie, die meer heeft bijgedragen aan de krankzinnige situatie waarin we nu verkeren, dan de hereniging van Duitsland.

  Like

  • Patriot 2.0 zegt:

   De welvaart is de kwade pier: die maakt zwak en decadent. In Oost-Europa hebben ze meer klappen gehad.

   Like

  • Onno zegt:

   De BRD is net als (minder duidelijk en geniepiger) Prins Bernhard BV een USA/GB krankzinnige ‘deep state’ vazalstaat. Het is hún psychopathisch project dat wordt doorgedrukt, vermoedelijk om Europa ditmaal definitief om hals te brengen.

   Hou toch eens op met je “Nederland” en “Duitsland”. Dat is verleden tijd.

   Slaapmutsen allemaal!

   Like

 5. Patriot 2.0 zegt:

  Hirsi Ali sprak van de derde totalitaire golf:
  1. communisme
  2. nazisme / fascisme
  3. radicale islam

  Like

 6. Tistochwat zegt:

  Zonder woorden:

  Geliked door 1 persoon

 7. Tistochwat zegt:

  Horror:

  Like

  • delamontagne zegt:

   Ook Vladimir stond perplex om zoveel “goedsheid”……………!

   Geliked door 1 persoon

   • Rensk. zegt:

    Ik vermoed dat als ze in het echt uit de kleren gaat nog erger is dan bovenstaand. Trouwens, die ogen van de foto daarboven: troosteloos kijkt ze zielloos in de verte en ziet niets. Dat troosteloze en de manier hoe ze zich kleed en kapt zie ik ook bij veel linkse vrouwen.Stel je voor zeg dat je er vrouwelijk uitziet. Kan toch niet. Nee een broek met alles in de spleet en een paar kisten aan. Dan hoor je erbij.

    Geliked door 1 persoon

 8. Bob Fleumer zegt:

  Ik heb het al vaker gezegd, Merkel past slechts een vestje zonder mouwen en liefst “sofort Jah?”

  Like

 9. tjonge zegt:

  het enige wat ik weet en zie is dat die moffen 3 keer binnen honderd jaar heel europa naar de kloten weet te helpen.
  wat is dat toch met die moffen, zit er iets in het drinkwater ?

  Like

  • Nemesis zegt:

   Denk dat het eerder in hun genen zit. Ik zelf drink ook gewoon hier water uit de kraan, al die vele jaren dat ik in D. woon, maar ben toch echt niet besmet met de Duitse idiotie.In tegendeel.

   Geliked door 1 persoon

   • Theresa Geissler zegt:

    Dat tjonge en nog minstens één zo’n grappenmaker nog steeds willen reageren op een site, die is gebóuwd op uit het DUITS vertaalde artikelen, je snapt het niet, hè:
    Ze doen overigens niets anders dan Duitsland verketteren. Zo zie je maar weer, Tien: Principieel zijn is óók een kunst, die niet iedereen gegeven is.

    Geliked door 1 persoon

 10. Rensk. zegt:

  Ik vind het een heel goed stuk om te lezen en wat fijn dat de mensen hier het willen vertalen. Waarvoor dank. Ik dacht al wel dat er zoiets aan de knikker was, alleen in grote lijnen. Dit bovenstaand stuk heeft mijn gedachten hierover nog verder verdiept. Dat Merkel een zeer gevaarlijk persoon is en een psychopatische persoonlijkheid heeft staat wat mij betreft buiten kijf. Een normaal mens met normale empatische vermogens is niet in staat tot waar zij toe in staat is. Zij echter heeft heel West -Europa besmet met haar duivelse vermogens. En zij niet alleen. Dat soort mensen herkennen elkaar en trekken naar elkaar toe als het in hun belang is. Juncker en die hele horde tot Rutte aan toe is het soort wat niet spoort, maar waar we nu in heel West-Europa mee te maken hebben. De democratie is al kapot. Wat volgt? Niet veel goeds. Hersenspoelen? Het werkt en zij weten dat als geen ander. En daar zijn ze al jaren via de media flink mee bezig. En het werkt. Ik merk het aan de mensen om me heen.

  Geliked door 1 persoon

  • Tistochwat zegt:

   @ Rensk. 10 december 2017 om 20:55

   Ik vind het beklemmend dat overal psychopaten aan de macht geholpen worden.

   Like

   • Rensk. zegt:

    Ik ook tis toch wat. Psychopaten zijn ook een kei in mensen bespelen en dat maakt dat ze in de top kunnen komen. Volgens Hare (psychiater, die daar onderzoek naar heeft gedaan) heeft 20 procent van de mensen de hersens van een psychopaat. Het hangt van de omstandigheden af of dit tot uiting komt. En de wereld is op dit moment een paradijs voor dit soort mensen, Door de individualiteit worden ze niet meer gecorrigeerd en krijgen ze alle kansen. Ze herkennen elkaar en als het in hun belang is werken ze samen totdat de samenwerking voltooid is en dan gaan ze elkaar tegen werken. Zelf denk ik dat het percentage bij moslims misschien nog veel hoger ligt. Dat is nooit onderzocht, maar gezien de opvoeding en dat eeuwenlange inteeltgedrag zou het me niet verbazen.

    Like

 11. Paul Cock zegt:

  De ex-Oost Duitsers lijken het machtsspelletje wel door te hebben, de AFD haalde daar veel stemmen. De ex-West Duitsers moeten het nog leren.

  Like

 12. Cathja zegt:

  Schrikbarend als je dit allemaal leest. Wat een duivels mens is Merkel! Doelbewust gaat ze te werk, en wat het uiteindelijke resultaat zal zijn van haar beleid, daar zien we nu al de vele tekenen van.
  Ze is een duivelin! Ze heeft zeer velen in haar val gelokt. Vreselijk dat dit mens Bondskanselier is geworden.

  Bedankt heer Bron, voor het vertalen van dit interessante artikel.

  Geliked door 1 persoon

 13. Elisah zegt:

  Quasir alternatieve feiten.

  Like

 14. Henk.V zegt:

  Een huiveringwekkend accuraat beeld dat Michael Mannheimer voor ons schetst !!
  Wat mij opvalt is dat Merkel en haar DDR trawanten precies de strategie uitwerk(t)en die ook is voorgeschreven door de Frankfurter Schule..
  De Groen Linkse politicus Jürgen Trittin -die naar eigen zeggen nog niets van zijn linkse idealen heeft opgegeven- benoemde het resultaat van de linkse volksopvoeding ”die Meinungsführerschaft” , de heerschappij van de linkse politiek mening, een situatie die je krijgt wanneer je het volk vanaf de jeugd vol giet met linkse gedachten. Met dat proces houdt Merkel zich nog steeds bezig en deze politiek werd helaas door de EU bejubeld en die is standaard geworden in het denken en handelen van de EU top.

  Daarom herkenden Russische dissidenten dit proces van gelijkschakeling in Europa ook zo goed en stelden zij dat de EU eigenlijk de EUSSR zou moeten heten.

  Lachebekje Marx Rutte is absoluut idolaat van tante Merkel en volgt haar kwispelend op al haar politieke wegen.
  Ieder land dat onder een communistisch juk heeft gezucht herkent het communistische imago dat zich onder het politiek correcte denken verbergt. En zij verzetten zich tegen de bemoeizuchtige linkse tendensen: Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije
  De bevolkingen uit deze landen kun je niet meer misleiden, want ze kennen alle symptomen van een ultralinkse bemoeizucht..
  De Duitsers die Merkel het meeste doorhebben zitten dan ook in de voormalige DDR!
  Daar groeit het verzet tegen Merkel hert snelst.
  In deze gebieden is de kans groot dat de AfD aan de macht komt.
  Daar hoop ik tenminste op 🙂

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s