Hoe worden migratiegegevens gemanipuleerd? Neem België…

Screenshot_302

(Door: Alain Destexhe – Vertaling: “Wachteres” en “Henk V.”)

Het zou waarschijnlijk niet als een schok moeten komen dat statistieken kunnen – en vaak  – worden gepresenteerd en gemanipuleerd door elites. In België – en in heel West-Europa, behalve in Oostenrijk – geven zij vorm aan een informele multiculturalistische lobby, die universiteiten, NGO’s, openbare instellingen en de media domineert, om een ​​pro-migratie agenda te stimuleren.

In een relatief korte tijd is België drastisch veranderd. Zonder enig openbaar debat is het een omvangrijke migratiestaat geworden. In een periode van slechts 15 jaar heeft België een toename van één miljoen inwoners gehad – van 10,2 miljoen in 2000 tot 11,3 miljoen in 2015. Deze cijfers geven over een zeer korte periode een stijging van 10% weer.

Gatestone Institute

Van 2000 tot 2010 was de netto-immigratie negen keer groter dan in Nederland; vier keer groter dan in Frankrijk of Duitsland en zelfs groter dan in de Verenigde Staten, een land dat historisch gezien openstaat voor immigratie.

Toch is deze statistische realiteit verborgen gehouden voor de Belgische bevolking. De elites en de media bepalen waar mensen over kunnen praten en wat verborgen moet blijven. Om mensen te dwingen immigratie als een gegeven te accepteren, moet informatie uit het zicht worden gehouden, om te voorkomen dat de burgerij zich zorgen maakt.

Dit is geen grootscheepse samenzwering, geen meesterwerk van ‘Big Brother’, maar – op zijn best – een eerlijk enthousiasme voor de multiculturele ideologie, of – op zijn slechtst –  de sterk defensieve afweermechanismen, zoals sublimatie, ontkenning of onderdrukking,  uit de Freudiaanse psychologie…

Informatie komt wel binnen, maar is niet op voorraad

Migratiestatistieken worden gepresenteerd als een jaarlijks binnenkomen. Als dit [migratie]getal, in vergelijking met het voorgaande jaar, afneemt, dan zal dit sterk worden benadrukt; anders wordt het gebagatelliseerd. Een statistiek van 10 of 20 jaar zal nooit worden gebruikt. Als we kijken naar de grootte van een land, dan zijn jaarlijkse instromen zelden zorgelijk; maar over een periode van 10 jaar kunnen ze alarmerend zijn. We praten bijvoorbeeld meestal over 40.000 naturalisaties per jaar, maar niet één hiervan zal ons eraan herinneren dat er ook 200.000 naturalisaties waren in drie jaar en 608.322 in 12 jaar.

Die cijfers geven 6% van de Belgische bevolking weer. Bovendien schrijft niemand dat slechts in een paar jaar tijd een miljoen migranten arriveerden in een land met tien miljoen inwoners, van 10,2 miljoen in 2000 tot 11,3 miljoen in 2015.

Europeanen keren terug naar hun land van herkomst, de anderen blijven

In België heeft een klein land, dat open staat voor zijn buren en gastheer is van de “hoofdstad van Europa”, altijd een stoet van lobbyisten en bureaucraten, die vanuit [verschillende delen van] Europa zijn geïmmigreerd. Dit aantal is in termen van toestroom altijd groter dan dat uit andere continenten. De Fransen en Nederlanders leveren het grootste aantal jaarlijkse migranten aan België, maar na een paar jaar gaan ze terug naar hun land van herkomst. Turken, Marokkanen en nieuwkomers uit andere werelddelen doen dat niet.

Dus wordt de verkeerde indruk gewekt dat immigranten naar België voornamelijk uit Europeanen bestaan, maar in werkelijkheid is dat niet zo. Deze onjuiste verklaring is altijd geruststellend en wordt zwaar benadrukt, maar er wordt nooit een analyse over een periode van 10 of 20 jaar uitgevoerd. Ook gaat een groot aantal Europese emigranten, volgens emigratierapporten, terug naar hun thuisland. Marokkanen, Algerijnen, Turken en burgers uit veel andere landen, behalve Amerikanen, blijven meestal in België … voor altijd.

Demografische prognoses zijn niet gekoppeld aan migratie 

Met behulp van officiële prognoses vermelden de media regelmatig dat de Belgische bevolking groeit en dat deze stijging verder zal doorzetten. Niemand lijkt deze stijging van de bevolking te koppelen aan migratie, ook al is die sinds 2000 de drijvende factor.

De komende decennia zal de Belgische staat – die al één van de meest dichtbevolkte landen van Europa is – opnieuw één of twee miljoen inwoners erbij krijgen en zal zij worden geconfronteerd met tal van kwesties die verband houden met deze dichtheid; zoals huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, transport, het milieu, enzovoort.

Deze verwachte bevolkingsgroei wordt nooit benadrukt of gepresenteerd in relatie tot het aantal moslims in België, dat naar verwachting vóór 2050 zal verdubbelen (tot 1.250.000, wat 11,1% van de bevolking inhoudt) of zelfs worden verdrievoudigd (tot 2.580.000, wat 18.2% van de bevolking inhoudt), volgens het Pew-forum over religieus en publiek leven. Een eerlijk rapport voor deze demografische prognose zou moeten luiden: “We zullen er binnenkort nog een miljoen mensen bij hebben, van wie de meesten moslims zullen zijn”. Maar dit soort koppen in de pers zou steevast een publiek debat over demografie, bevolkingsdichtheid en integratie van moslims creëren – en dat zou voor de Europese elites geen optie zijn: dat zou mensen erg angstig en bezorgd maken.

Woordkeus en verhulling van problemen

De bevolkingsgroei zet zich in Brussel voort met gemiddeld 1% per jaar. Die wordt echter altijd gekarakteriseerd als een bevolkingsexplosie en nooit als een migratie-explosie. Toch zijn de migratie en de hogere geboortecijfers van vrouwen die uit het buitenland komen equivalent aan deze toename en zouden die daarvoor een verklaring kunnen zijn. Sociale kwesties vallen op. Zo heeft 90% van de mensen die in Brussel sociale bijstand claimen een migrantenachtergrond. Er zijn al spanningen opgetreden in de publieke dienstverlening, zoals het beleid met betrekking tot migranten door het openbaar bestuur, in ziekenhuizen en bij het openbaar vervoer, dat  in 15 jaar een verdubbeling van het aantal reizigers kreeg. Er is meer ruimte nodig op scholen: meer dan 40.000 extra leerlingen zijn in een periode van 10 jaar toegevoegd aan de klaslokalen. Bovendien worden de eraan verbonden kosten nooit besproken of aangepakt. Die onderwerpen worden gewoon weggevaagd, alsof ze volledig losstaan van migratie.

Minachting voor de zorgen van burgers 

Een van de meest effectieve middelen om de legitieme zorgen van een bevolking van tafel te vegen, is mensen belachelijk maken, alsof het grootste deel van de bevolking onkundig/dom zou zijn. Men kan bijvoorbeeld gebruik maken van een opiniepeiling onder het volk, waarin bijvoorbeeld gevraagd wordt naar het aantal moslims in het land en vervolgens lachen om een overdrijving van de cijfers door het volk. Als de Belgen (of de Europeanen) gewoon beter geïnformeerd of minder dom zouden zijn, zou het commentaar op de resultaten van de opiniepeilingen zeggen dat de mensen zich niet meer ongerust maken over migratie, en dat alles in de Brave New World weer zonnig zou zijn. Dit soort lastige enquêtes worden echter alleen gebruikt voor migratiecijfers; nooit voor werkloosheidspercentages, alfabetiseringspercentages of bbp-groei. Niemand probeert zelfs rekening te houden met deze algemeen verbreide angst, ook al onthult die een toenemend maatschappelijk gevoel van onbehagen.

De uitvergrote effecten van de gezinshereniging

In België is ongeveer 50% van de immigratie gekoppeld aan gezinshereniging. Dat aantal geeft een hoger niveau weer dan dat van onze Europese buren en meer dan het grootste deel van Europa, hoewel heel West-Europa getroffen is door massamigratie. Een probleem is dat het soort massamigratie waar Europa nu mee te maken heeft per definitie exponentieel is en tevens eindeloos. Er zijn huwelijken die alleen in naam bestaan, er is polygamie, huwelijken die alleen binnen de eigen Turkse en Marokkaanse gemeenschap worden gesloten en blijkbaar is er vaak sprake van fraude.

De gevolgen voor de demografische gegevens van gezinshereniging (ketenmigratie) worden nooit verklaard of in aanmerking genomen.

Zelfs Eurostat, het officiële bureau voor  de statistiek van de Europese Unie, mengt gegevens op basis van onderzoek en ideologie: “immigratie” is “goed voor Europa”. In de allereerste regels van het laatste rapport over migratie (maart 2017) schrijft Eurostat:

“In de landen van bestemming kan de internationale migratie worden gebruikt als een middel om specifieke tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen, maar migratie alleen zal de aanhoudende trend van vergrijzing in veel delen van de EU vrijwel zeker niet keren”.

Dus moeten we meer immigratie hebben!

Als men zich niet snel bewust wordt van de exponentiële gevolgen van kettingmigratie en van nieuwkomers van over de Middellandse Zee, dan zal de massamigratie doorgaan. Overal in Europa streeft men ernaar dit feit te verbergen. Als we immigratie willen beheersen en afremmen, in overeenstemming  met de wil van de meerderheid van de Europeanen, moeten de Europese mensen zich op zijn minst bewust zijn van de ernst van de situatie. Het eisen van een eerlijke beschrijving van de migratiecrisis is van vitaal belang als we de vrijheid van meningsuiting in democratische landen willen behouden.

(Alain Destexhe is senator in België, voormalig secretaris-generaal van Artsen Zonder Grenzen en voormalig voorzitter van de International Crisis Group).

Bron:
www.gatestoneinstitute.org
Auteur: Alain Destexhe

Vertaald uit het Engels door:
“Wachteres” en “Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Weg met ons!", Barbarisme, België, Censuur, cultuurrelativisme, Desinformatie, Elite, establishment, Eurabië, Europa, EUSSR, Immigratie, Islamisering, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Linkse Kerk, meningsdictatuur, Multiculti, nieuw fascisme, onwetendheid, Overheid, political correctness, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

17 reacties op Hoe worden migratiegegevens gemanipuleerd? Neem België…

 1. delamontagne zegt:

  Ook het leren van de nieuwe taal is niet altijd even succesvol……………..

  Geliked door 2 people

 2. Oeps48 zegt:

  Dames en Heren.
  We hebben de neiging om veel, heel veel, te veel waarde te hechten aan cijfers, statistieken en grafieken. We plegen te zeggen: “meten is weten”. Cijfers, statistieken en grafieken zeggen heel veel en ook heel weinig. Als de input niet deugt, zal de output eveneens niet deugen. Als je appels en peren vergelijkt met pruimen en bananen krijg je prut. Als je de verkeerde vragen stelt, kun je nooit betrouwbare antwoorden krijgen. Veel statistieken worden zodanig opgesteld, dat de uitkomst overeenkomt met een vooringenomen standpunt. Dat noemen we in vaktermen ook wel zelfbevrediging. Een leuke activiteit, maar je krijgt er geen kindjes van. Je kunt dan met de uitslag dus helemaal niets aanvangen. Als je de grondslagen voor je statistieken voortdurend verandert, zeggen de cijfers helemaal niets. Als je cijfers uit hun verband rukt, zeggen cijfers ook helemaal niets. Cijfers, statistieken en grafieken hebben de neiging een eigen leven te gaan leiden en binnen de kortste keren zeggen ze niets meer over de zaken, waarvoor ze zouden moeten staan. De gemiddelde waarde van een statistiek wordt heel vaak tot norm verklaard, zonder dat er verder over wordt nagedacht. Statistiek interpreteren vergt ook toepassen van marges. Hoe groot moeten die marges zijn? In het calvinistische Nederland is men nogal zuinig en heeft men de neiging marges nogal aan de krappe kant te nemen. En toen bleken opeens de dijken te laag. De natuur gaat zijn eigen gang en trekt zich niets aan van de door mensen verzamelde cijfers. Naarmate het aantal meetpunten toeneemt zal er meer basis zijn voor het stellen van een norm, maar tevens zal het aantal uitzonderingen toenemen. En dat levert weet een statistiek van afwijkingen op. Omgaan met en interpreteren van cijfers, statistieken en grafieken, is een hele kunst. Maar helaas zijn de meeste mensen die kunst niet meester. Politici en main stream media slaan ons graag met allerlei cijfers om de oren. Ze doen er heel interessant mee, maar het stelt meestal maar bitter weinig voor. Cijfers, statistieken en grafieken zijn enerzijds hoge wetenschap en anderzijds grote oplichting. Voorzichtigheid is dus geboden. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Vaar niet blind op cijfers, statistieken en grafieken, maar gebruik vooral ook je gezonde verstand en je analytisch inzicht.

  Geliked door 2 people

 3. guusvelraeds zegt:

  Dus Alain Destexhe is geen Vlaams Blokker. Sterker Alain Destexhe is aantoonbaar een met vlag en wimpel geslaagd goedmens. Als hij het al aangeeft dan zal er wel iets van waar zijn.

  Like

 4. Rookmelder zegt:

  Manipulatie, niets vreemd aan, waar en over wat gebeurt het heden ten dage niet om het idee te versterken dat het allemaal prima reilt en zeilt om de kuddediertjes zo met een kluitje in het riet te sturen ?

  Geliked door 2 people

 5. topsporter zegt:

  Ik ben het eens met deze vreedzame draai om de oren.

  Geliked door 1 persoon

 6. louis-portugal zegt:

  En niet alleen in België.
  Overigens als ik in de grote steden in Nederland rondloop , hetgeen de laatste jaren niet veel meer voorkomt, en de “herrie die ze maken, heb ik het gevoel dat er VEEL meer dan 6.of 7 % moslims zijn.

  Geliked door 3 people

  • Henk der Niederlànderï zegt:

   Huh Louis.
   Zeker te weten dat de aantallen veel hoger liggen als de statistieken aangeven.
   Als je in een gemiddeld koopcentrum gewone straat of welk deel van een stad of dorp rondkijkt en je maakt een schatting van het aantal allochtonen en hoofddoeken kom je wel een eind hoger uit dan de aantallen die in de statistieken worden aangegeven.
   Het is zeer eenvoudig te verklaren hoe dat komt.
   Gewoon elke buitenlander die zijn tweede paspoort heeft als Nederlander te tellen en je bent er.
   Het is gewoon een gevolg van fakenieuws maken omdat op deze manier de statistieken gemanipuleerd worden op een policor manier.
   Daarbij alle allochtone kinderen die hier geboren zijn per definitie Nederlander verklaren helpt ook nogal een handje gezien de geboorten bij de allochtonen.
   Dat is ook de reden om het woord allochtoon te schrappen uit het Nederlands.
   Dat geeft namelijk ongekende mogelijkheden om de statistieken naar eigen goeddunken te manipuleren.

   Geliked door 2 people

 7. Belgie … het luilekkerland voor vreemdelingen.

  Geliked door 1 persoon

 8. Bob Fleumer zegt:

  He Rutte, lees je mee?

  Geliked door 2 people

 9. stef zegt:

  En omdat mijn kinderen en zeker mijn kleinkinderen reeds zijn gehersenspoeld door de D66 school , het multiculti kinderprogramma en de aardige moslimmers die daar steeds meer de dienst uitmaken denk ik nu helaas :
  Het enige wat ik nog kan doen is PVV stemmen voor de rest van mijn leven . Alles verkopen hier en
  naar een mooie streek in Oost Europa verhuizen. ( waar zeg ik niet omdat het dan ook daar weer te druk wordt. )

  Geliked door 2 people

 10. Pingback: Gemanipuleerde statistieken! | Nageltjes

 11. Jan zegt:

  Het heftige verhaal van Darya Safai: tandarts, activiste en nu ook politica: “De hoofddoek is een belediging”

  “Ik was al eens het slachtoffer van islamisme, ik wil dat geen twee keer meemaken.” Dat is haar verhaal én drijfveer in één zin samengevat. In 1999 zat Darya Safai (42) wekenlang vast in een cel in Iran, in 2019staat ze als wit konijn op de Vlaams-Brabantse lijst van N-VA. …

  Ik wil geen angst zaaien. In België zal geen revolutie plaatsvinden zoals in Iran. Maar je ziet wel een sluimerende opmars van islamisme (politieke islam, red.). Ik herken dat. En dat is gevaarlijk. Ik weet wat dat doet met mensen. Dat leidt tot apartheid.

  Waar ziet u dat?

  In de grote steden: de gettovorming. Dat is nefast voor een samenleving. Of in het onderwijs. Ik hoor in Vlaamse scholen dezelfde praat als in talibanscholen. Islamleerkrachten praten meisjes een hoofddoek aan. Als ze die niet dragen, dagen ze mannen uit.

  Veel van die vrouwen ondervinden ook discriminatie op de huur- en arbeidsmarkt. Moeten zij dan in eigen boezem kijken?

  Ja. Je kan een werkgever toch niet verplichten iemand met een hoofddoek aan te werven? Die vrouwen hoeven geen hoofddoek te dragen. Dat moeten ze goed beseffen. Wie een hoofddoek draagt, beledigt de mannen, maar ook zichzelf.
  ….
  http://www.dezondag.be/safai/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s