Rabobank raakt aan steeds lager wal

(Door: “Weethetwel”)

Onze eens zo veelbelovende toekomst raakt steeds sneller in verval. Politici en talloze bedrijven keren zich nu regelrecht tegen het gewone volk. Eén van de schrijnendste voorbeelden is inmiddels de eens zo vertrouwde Rabobank. Met slimme campagnes, maar vooral met misbruik van een enorme financiële macht ontpopt deze zich als grote voorvechter van een Nieuwe Wereld Orde. In die toekomst is geen plaats meer voor individuele vrijheid. Het volk wordt slaaf van een systeem. Zelf denken de bestuurders dat systeem straks aan te mogen sturen, maar laat het volk het zo ver komen?

Wat er aan vooraf ging

Voor wie de laatste paar jaar onder een steen heeft geleefd even een korte samenvatting:

Geld betekent macht. Wie het geld kan scheppen, is er wat dat betreft goed aan toe. Sinds de 17e eeuw is de geldschepping in handen van een beperkt aantal personen en families. Zij hebben vanaf het begin gezorgd dit geld zoveel mogelijk vast te leggen in economische macht: bedrijven opkopen, maar ook complete regeringen onder hun gezag brengen. Anno 2020 is praktisch de hele wereldeconomie in hun handen. Daarnaast zeggen ze met een grijns dat ook de meeste Westerse regeringen onder hun controle zijn.

Helaas geeft hen dat zo’n gevoel van almacht dat ze nóg meer willen: ze willen ook de mensheid zélf bezitten. Het hoogste goed wat een mens bezit, zijn vrijheid en zijn vrije wil, moeten verdwijnen en plaats maken voor slaafse onderdanigheid. Om dat te bereiken, maakten zij een draaiboek gebaseerd op angst. Angst voor ziektes, angst voor de dood, angst voor het milieu, angst voor wat er ook nog verzonnen wordt. Bange mensen kunnen namelijk niet meer nadenken en dan kun je er eigenlijk alles mee doen wat je wilt. In die situatie zitten we nu.

Boerenleenbank en Rabobank

Het systeem van de Boerenleenbank was ook gebaseerd op geldschepping. Boeren die geld over hadden, verzamelden dat en leenden het uit aan wie het nodig had. Zo kon het geld meerdere keren werken om welvaart te brengen. Dat systeem werkte voortreffelijk en zo ontstonden tientallen kleine banken die door de boeren zelf bestuurd werden. Het ging zo goed dat als je al die banken bij elkaar optelde je inmiddels één van de grootste financiële bedrijven van Nederland had. Op zo’n moment valt het oog van de club rijkste mensen op deze Boerenleenbanken en zoals ze alles willen bezitten, moest ook deze bank in hun bezit komen. Nu is de Rabobank een coöperatie (gezamenlijk bezit van de boeren) en die was niet te koop. Daarom is er gekozen voor een andere optie: stromannen in het bestuur zetten en zorgen dat de boeren niets meer over hun eigendom te vertellen hebben. Die tactiek is fantastisch gelukt. Door alle banken met elkaar te laten fuseren, heeft niemand van de boeren er meer iets over te vertellen en is het bestuur inmiddels geheel in handen van stromannen. Zij hebben één ding met elkaar gemeen, namelijk dat ze aanhanger zijn van de Nieuwe Wereldorde met als belangrijkste doel niet alleen hun leden (want de boeren zijn nog steeds de wettelijke eigenaars) in een slavenbestaan te willen sturen, maar de gehele maatschappij. De Rabobank is een belangrijk lid van het World Economic Forum waar al die plannen uitgedokterd worden en waar ze hun opdrachten vandaan krijgen.

De taak van de Rabobank in dienst van de Nieuwe Wereld Orde

In wezen zijn de Rabobank-stromannen ook maar zielige figuren. Ze denken in hun onnozelheid (net als bijvoorbeeld Rutte, Kaag en De Jonge) dat als ze maar loyaal meewerken met hun opdrachtgevers ze straks ook mogen delen in de macht en de rijkdom die dan nog maar voor enkelen is weggelegd. Dat “enkelen” zullen er inderdaad zo weinig zijn dat zij́ daar zeker niet bij zullen horen. Maar tot het moment dat ze zélf door het putje gaan, mogen ze zich wentelen in die gedachte. Ze hebben de tragische illusie dat hen een gouden toekomst wacht met absolute rijkdom en absolute macht.

De eerste opdracht die ze moeten volbrengen is volledige medewerking aan het opheffen van het financiële systeem zoals we dat nu kennen: het afschaffen van contant geld en het introduceren van het Centrale Digitale geld. Wat dat inhoudt vindt u in dit artikel.

Daarbij accepteren ze eigenlijk dat de hele basis onder hun bankbedrijf wordt weggehaald, want de geldschepping waarmee de Rabobank groot geworden is, komt te vervallen. Het Europese Digitale Geldsysteem wordt zeer waarschijnlijk vanuit de ECB in Frankfurt aangestuurd en heeft niets meer te maken met geldinleg van boeren. Het geld wat de elite nodig heeft, wordt gewoon digitaal geprint en weer onklaar gemaakt op het moment dat zij daar zin in hebben. Als het originele bankbedrijf niet meer nodig is, staat niets een theatrale ondergang meer in de weg. In één klap kunnen daarmee namelijk alle spaarders van hun geld ontdaan worden. In het kader van het faillissement kunnen vervolgens de hypotheekbezitters aangesproken worden hun schulden af te betalen en als dat niet lukt van hun bezit beroofd worden.

In plaats van het bankbedrijf zien de stromannen echter een nieuw bedrijfsmodel helemaal zitten, namelijk de ultieme controle over het volk dat tot slaaf is gemaakt in de Nieuwe Wereldorde. Ze zijn al volop aan het proefdraaien met het verzamelen van alle persoonlijke gegevens en het maken van onzinnige beoordelingen zoals CO2 footprints. Daarnaast zullen ze alles in het werk stellen om waar dan ook mee te werken aan de controlemaatschappij, bijvoorbeeld door bij het verzekeren van een auto te eisen dat er een digitaal volgsysteem ingebouwd wordt zogenaamd tegen diefstal. Het gaat er daarbij natuurlijk om die weerbarstige automobilisten straks te kunnen controleren of ze niet te veel rijden of naar plaatsen die het systeem niet wil. Ze denken waarschijnlijk dat het controleren van automobilisten straks ook een miljoenenbusiness wordt voor hen.

Het kan altijd nog een stapje erger

Onlangs viel één van de stromannen (strovrouw) nog eens extra op met uitspraken die doen vermoeden dat ze per ongeluk toch een paar échte boosters heeft gehad in plaats van namaak.

Directeur B. Baarsma van de Rabobank kwam met een aanvulling op het toch al niet zo prettige basisinkomen. Dat basisinkomen komt er als de paupers van de staat afhankelijk gemaakt zijn en dan periodiek een handvol digitale munten krijgen toegestuurd die vóór een bepaalde datum besteed moeten worden aan vooraf bepaalde producten, bijv. een heerlijke wormenhamburger of een krekelpizza. Ben je niet op tijd, dan vervalt de munt en heb je honger.

De variant hierop is als volgt: in plaats van digitale munten geef je iedereen een klein deeltje van een recht om te mogen vliegen en biefstukken te mogen eten. De gedachte is dat de paupers natuurlijk niet genoeg geld hebben om van anderen deze rechten te kunnen kopen om daadwerkelijk te vliegen. Ze kunnen deze rechten daarom nederig aan mevrouw B. Baarsma of een andere Rabobank-directeur of welke opportunist dan ook verkopen om wat centjes te krijgen. De paupers kennen op die manier éxtra hun plaats op de maatschappelijke ladder en zijn dolblij dat ze nu tóch de gelegenheid krijgen om een heerlijke wormenhamburger te kunnen kopen.

En geloof het of niet: deze satanisten, die zó gevangen zijn in hun perverse gedachtegang, vinden vast nog talloze varianten om de mensheid te treiteren. Dat snappen wij pas als zij er mee voor de dag komen. Alleen een diepe minachting voor de mensheid kan hen hierin voeden.

Is hier wat tegen te doen?

Vóór alles moeten we ons realiseren dat het aantal mensen dat dit wil erg beperkt is. Dit ondanks dat velen het (nog) niet door hebben of het gewoon niet willen weten. Feit is wel dat de politiek en dit soort bedrijfsleven thans nog twee handen op één buik zijn en dientengevolge geen enkele scrupule kennen om de politie en zelfs het leger op de bevolking af te sturen. Het is daarom niet raadzaam om een directe confrontatie te zoeken. De beste strijd die gevoerd kan worden, is om nergens aan mee te doen van wat zij willen. In het geval van de Rabobank zijn er talloze mogelijkheden:

 • Ga contant betalen waar dat kan. Overtuig de middenstand hetzelfde te doen. Laat je niet ontmoedigen door betaalautomaten die leeg zijn. Dien klachten in als je niet kunt pinnen.
 • Laat zo weinig mogelijk geld op (spaar)rekeningen staan. Dat is een extra bescherming voor als de financiële crash komt
 • Los schulden af. Zoek familie of vrienden met spaargeld en leen dat geld van hen om de schulden af te lossen.
 • Weiger inlichtingen te verstrekken. Vraag altijd op welke wet dat is gebaseerd. De meeste vragenlijsten hebben geen wettelijke basis maar zijn gebaseerd op interne protocollen.
 • Weiger aanbiedingen om alvast jouw CO2 voetafdruk te berekenen. Eis dat ze er mee ophouden. Het is een flagrante schending van je privacy.
 • Accepteer geen autovolgsysteem op basis van smoesjes. Zoek een andere verzekeringsmaatschappij (je weet niet of ze al allemaal meedoen) of laat je barrel niet tegen diefstal verzekeren.
 • Spreek het Rabobank-personeel er op aan. De meesten hebben niet de flauwste notie waar ze allemaal aan meewerken en waar het naartoe gaat.
 • Zoek alternatieven voor de Rabobank. Helaas zijn banken als ING en ABNAMRO met hetzelfde sop overgoten, terwijl zo’n Triodosbank in het linkse moeras wegzinkt. Toch komen er links en rechts wel alternatieven tevoorschijn, vooral kleinschalig en niet direct op zo’n bankmodel geschoeid.
 • Los daarvan zou het oude model van de Boerenleenbank beslist nog wel werken.

Op dit moment niet voor de hand liggend, maar beslist realistisch is het wanneer de Rabobank teruggevorderd wordt door de maatschappij waaruit hij is voortgekomen. De bank is in principe nog steeds eigendom van de leden en het is beslist ridicuul dat hij in handen is gevallen van een organisatie met stromannen en vervolgens gebruikt wordt om de oorspronkelijke eigenaren te gronde te richten. Hier ligt een belangrijke taak in de toekomst. Want één ding is zeker: dit soort hypocriete maatschappijveranderaars zijn vér in de minderheid.

Door:
Weethetwel”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

(PS: Hier vindt u alle artikelen van “Weethetwel” op de site “E.J. Bron”. Alleen in de corona-periode al meer dan 50. Het is een interessante ontdekkingstocht dat een nep-pandemie gebruikt wordt om de maatschappij definitief te veranderen)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

10 reacties op Rabobank raakt aan steeds lager wal

 1. Het zal toch wel een stuk moeilijker zijn dan op de manier zoals Weethetwel uit legt.
  Ik zal even uitleggen waarom want het zijn niet alleen de banken maar ook de regeringen.
  Regeringen omdat het niet alleen in NL speelt maar zowat wereldwijd.
  Maar dan verder.
  De boeren zijn de laatste tientallen jaren door de regeringen op absurde kosten gelaagd door allerlei shitregels die uit de politieke duim gezogen werden en dus leningen af gingen sluiten bij de banken om dure nodeloze apperatuur en filterinstallaties aan te schaffen en geloof me maar dat de bankjongens al jaren geleden met regeringen aan tafel hebben gezeten om uit te docteren hoe ze de boeren van hun geld, have en goed kunnen bestelen.
  Dit is niet iets van de laatste 5 jaar maar speelt al veel langer.
  Dan kunnen banken dus deze leningen per direkt terugvorderen en staat de boer of wie dan ook in de kou.
  Rechtzaken zou je zeggen.
  Maar probeer maar van banken te winnen die eenvoudig een PWC in kunnen schakelen en dit ook nog aftrekken van de belastingen en uiteraard met hulp van regeringen en corrupte rechters.
  Het probleem voor de boeren is veel groter dan je spaarcenten weg halen bij de banken.
  Wat hebben de boeren nog als aandeelhouder in de bank zitten.
  Een paar honderd miljoen hoewel het een stuk minder zal zijn hebben Banken kunnen speculeren met het geld van hun klanten en een meervoud binnen weten te harken.
  En zoals Ik al schreef: Vergeet niet dat de met name westerse regeringen zo corrupt zijn als de neten want als Schwab met droge ogen kan beweren dat het grootste deel van de regeringen is geinfiltreerd door het Wef hoeft mij niet veel meer uitgelegd te worden.
  Het enige wat zou kunnen helpen zou een algemene volksopstand zijn maar Ik denk niet dat Nederland of welk westers land zo veel vlammenwerpers bezit om de lamstralen uit hun stoel voor de kijkkast weg te branden.
  Heb Ik een pessimistische kijk op de zaken: Jazeker want er is weinig reden om optimstisch te zijn.

  Geliked door 6 people

  • Sinyo zegt:

   Verdammt und Zugenäht “Heinrich” der Holländer. Du hast völlig recht.
   Der “Weißt es bereits” meint es auch gut. Ist ja auch kein Klugscheisser.

   Geliked door 1 persoon

  • Marijke zegt:

   Ah, maar weethetwel schreef het ook al: bij een directe volksopstand wordt het leger ingezet. Tegen eigen burgers. Toevallig sprak ik hier vanmiddag een Duitser daarover; in Duitsland gaat het precies zo! Dat we iets moeten doen, is een ding wat zeker is. We gaan met z’n allen naar de afgrond. Alleen nieuwkomers hebben het hier goed. Ten koste van eigen burgers.

   Like

 2. BosscheBol zegt:

  Citaat: “In die toekomst is geen plaats meer voor individuele vrijheid. Het volk wordt slaaf van een systeem.” Einde citaat.
  Brave new world. In deze wereld zal niets meer gebeuren: er zal niets meer worden uitrgevonden, er zal geen enkele creativiteit meer zijn. Het zal een doodse boel zijn van totale armoede.
  Het zal de kleine kaste van superrijken geen bal schelen: zij hebben al het geld en alle macht gestolen , zij hebbende complete samenleving leeg gezogen en dat was hun enige doel. Dit zijn geen mensen: het zijn psychopaten.

  Geliked door 3 people

 3. Rick zegt:

  Er is een deel van de boeren die volop in het systeem hebben meegewerkt, want zij hadden (en veel hebben) nog grote dollartekens in hun ogen. Kijk maar eens naar de ruilverkaveling destijds, de grootste en rijkste boeren zaten in de ruilverkavelingscommissie en kwamen er qua grond ligging en kwaliteit het beste uit. Hetzelfde bij de waterschappen, een groot deel wordt geregeld door en voor boeren die nog binnen het waterschap werken, maar de kosten worden meer en meer op de burger afgewenteld.
  Dat landbouwgrond wordt ingepikt om in/bij zogenaamde natura2000 gebieden te bouwen ben ik het ook niet eens, dat daar bedrijven voor moeten worden geslachtofferd die generatieslang zijn opgebouwd is onbespreekbaar, maar vlak boeren niet uit als het om geld en bezit gaat en daar maken regeringen ook misbruik van. Ook hebben boeren zich laten meeslepen, groot, groter, grootst en het geld was makkelijk te verkrijgen als je maar kon aangeven dat het meer geld zou opbrengen. Kijk naar het aantal boerenbedrijven en de hoeveelheid vee, groot bedrijf was alles. Daarmee wordt je zelf onderdeel van het geldsysteem wat zo verrot is als maar kan en werk je daarna niet mee, dan wordt de strop gewoon wat aangetrokken door extra maatregelen die weer extra kosten. Tot nu toe hebben nog heel wat bedrijven zich staande weten te houden, dus moest er weer wat nieuws worden verzonnen. Hoe onzinnig dit is kun je in de grensgebieden zien, aan de Hollandse kant moeten boerderijen weg omdat ze aan natura2000 gebied staan en aan Duitse kant worden windmolens op een paar honderd meter vanaf de grens gebouwd en rijdt de boer er omheen met een sproeiende giertank ipv te injecteren of vloeien, een voorbeeld van de strop. Dat je als boer financieel vast zit in het geldsysteem wat door personen wordt aangevoerd die bij het wef een wit voetje moeten halen is wel de grootste strop want ik denk dat weinig boeren onafhankelijk zijn van de banken en degene die wel onafhankelijk is wordt door huidige of komende maatregelen wel om zeep geholpen want de plannen moeten doorgaan

  Geliked door 4 people

  • BosscheBol zegt:

   Rick, ergens in de late 50er jaren was er geen plaats meer voor de keuterboer.
   Er kwam goedkope import dus de boer moest goedkoper gaan produceren. Dat werd bereikt door schaalvergroting.
   Als eerste kwam de ruilverkaveling waardoor de productie efficiënter kon. Maar het moest nog veel efficiënter. Er kwamen grote machines, bijv automatische melkmachines die in de miljoenen lopen, er kwamen mega-stallen.
   Dat kostte kapitalen dus de boeren moesten geld lenen bij de banken. Dat werkte want door de schaalvergroting kwamen er meer inkomsten en kon de bank terug betaald worden. Toch wordt er al tientallen jaren geklaagd dat de banken wél een erg grote vinger in de pap hebben bij het boerenbedrijf.
   Mooier is het er allemaal niet op geworden, maar de boeren die niet meededen aan de schaalvergroting zijn allemaal al lang opgedoekt.

   Like

  • Je bent vast geen boer. Drijfmest injecteren is ontzettend schadelijk. Dat weet nu elke boer wel zo langzamerhand, maar het moet van de overheid. Het vernietigd al het leven net onder de oppervlakte. Je denkt dat weinig boeren onafhankelijk zijn van de bank. Mn beste, elke boer heeft een rekening of lening bij een bank lopen. Wat denk je dat alleen al zo’n trekker kost die ze gebruiken? De meeste boeren hebben een paar miljoen schuld bij een bank, als ze straks uitgekocht/onteigend worden krijgen ze hoog uit 1 miljoen en daar moet nog belasting van af, en ze blijven met een restschuld zitten waar ze nooit meer uitkomen. Je meent ook dat boeren zich laten meeslepen in groter en nog groter, dit is ook niet waar. Je moet wel steeds opschalen, anders red je het niet als boer. M.a.w, je word gewoon gedwongen. Alle klein boertjes die niet mee wilde gaan zijn nu boer af. Als je niet groter word kan je de enorme bedrijf kosten niet dragen. En dan hebben we het nog maar niet over alle eisen die keer of keer door de overheid worden gesteld aan het boerenbedrijf. Mestopslag, stallen, de hoeveelheid koeien, elke keer heeft de overheid weer iets nieuws bedacht om de boeren het leven zuur te maken. En dan die enorme administratie, de meeste boerinnen zijn volleerde boekhouders geworden om hun man te helpen. En anders moet je een dure boekhouder in huren, en al die door de overheid afgedwongen veranderingen die steeds geëist worden, maken je horendol en kosten handen vol geld. Ik denk, je stukje gelezen te hebben, dat je bar weinig van het echte boeren leven afweet. En ook tellen we nu de werk uren dan maar niet, soms ga ik al naar bed en dan zie ik de lichten van de machines op het land. Ze zijn nog aan het werk, tot diep in de nacht……

   Like

 4. /decorrespondent.nl/3298/hoe-gestolen-landbouwgrond-in-handen-van-rabobank-terechtkwam/726684980780-31faa12d?fbclid=IwAR2PInvsWoRrq7u0Cs-JjdRZ0Cj2V2BXUiwvL_fQTPFsnuKg2PITEwpL_z8 De Rabo steelt ook nog land van arme Roemeense Boeren. Wat heeft Barbara B hierop te zeggen?

  Like

 5. saddy zegt:

  Waarom laten de leden zich dan niet horen?
  Een beetje aandeelhoudersvergadering kan soms heel pittig verlopen.
  Aftreden topman eisen moet toch niet zo moeilijk zijn? Zeker niet nu hij de corrupte en criminele BLM steunt?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s