Etienne Vermeersch: een jezuïtische rat knaagt aan Israël

(Door: Martien Pennings)

(1)

Mijn vorige bijdrage in deze “polemiek “ begon ik met een beeld uit het dierenrijk. Ik vroeg:

“Hebt u wel eens gezien hoe een politiehond op de training grimmig aan het bijt-proof boevenpak van de schurk blijft hangen? Met diezelfde vasthoudendheid bijt Etienne Vermeersch zich vast in zijn vooroordelen jegens Israël. Taai, grimmig, terrier-achtig blijft Vermeersch Israël aanvallen en verdedigt hij tegelijk de “Palestijnse” maffia’s.” Nu was ik opnieuw niet beter in staat mijn Vermeersch-beleving uit te drukken dan via een beest. De rat deze keer. Ik wilde het in één beeld vangen: dat voortdurende schadelijke aanvreten van het imago van Israël door types als Vermeersch,  die in hun obsessiviteit als door een dierlijk instinct schijnen gedreven.

 Etienne Vermeersch heeft in zijn vorige bijdrage aangekondigd dat het zijn laatste was. “Ik ben geen masochist en dus stop ik hier met deze oefening”, zegt Vermeersch. Inderdaad: ik had al niet de indruk dat Vermeersch de neiging heeft zichzelf intellectueel en moreel veel pijn te doen. Maar ook ik walg inmiddels van deze “dialoog” tussen een horende en een dove, van dat totale gebrek aan integriteit bij manipulerende hypokrieten als Vermeersch, die onwil tot waarheid, dat taaie vasthouden aan elke centimeter leugengrond. Het lijkt wel een “Palestijn”. Als het aan mij ligt, bemoei ik me nooit meer met Vermeersch.

Maar mocht hij zin hebben om hier toch nog op te antwoorden, zal ik hem opnieuw van repliek dienen. Het fijne van dit soort schriftelijke discussies is dat iedereen desgewenst altijd nog eens kan nalezen wat er eigenlijk gezegd is en dat de discussie “tot het gaatje” gevoerd kan worden.

Dit wordt weer een lang stuk, waarin ik ook die laatste bijdrage van Etienne Vermeersch, net als de twee vorige keren zijn twee eerdere teksten,  in extenso zal citeren en fileren. Dus ik zal voor het gemak van de lezer nu proberen in één zin samen te vatten wat naar mijn inzicht dit hele “debat” tussen  Vermeersch en mij heeft opgeleverd:

Vermeersch is de discussie met mij nooit werkelijk aangegaan omdat hij 1) wéét dat hij het humane Israël demoniseert en omdat hij 2) wéét dat hij de grootste bedreiging van Israël, de satanische islam, gemakzuchtig bagatelliseert.

En het zielige is: dat doet hij hopelijk alleen om zijn gelijk en zijn ijdele moralisme onaangetast te laten. Hopelijk, want anders is het of een gek, een domkop of een antisemiet. De mens is in elk geval liever schuldig dan beschaamd, zo ook Vermeersch.  En dus blijft hij vals kronkelen in dit debat, dat hij geen moment oprecht heeft gevoerd.  Moraalfilosoof Vermeersch is op zijn best een huichelaar.

Ik zei zojuist dat het prettige van schriftelijke uitwisselingen is dat altijd nog eens nagelezen kan worden hoe een en ander verlopen is en dat de discussie “tot het gaatje” gevoerd kan worden. Maar als een van de deelnemers Vermeersch heet, dan wordt dat nog een hele toer, zowel dat volgen van “het spoor terug” alsook om de discussie te voeren. Want Vermeersch gaat domweg niet in op argumenten, dus moet de tegenstander, ik, voortdurend omstandig in herhaling vallen. Daarnaast missen zijn bijdragen samenhang. Zijn replieken zitten vol met paragraafnummers, waardoor ze uiterlijk wel op de Tractatus Logico Philosphicus van Wittgenstein gaan lijken, maar innerlijke coherentie heb ik er niet in kunnen ontdekken.

Van mijn kant heb ik steeds zijn teksten op de voet gevolgd, ze helemaal of nagenoeg in extenso geciteerd en minutieus gekritiseerd. Het is daarom merkwaardig dat juist Vermeersch over een tekst van mij zegt dat die tekst “een gebrek aan indeling” zou hebben,  weshalve het voor hem moeilijk zou zijn “nauwkeurig de leugens en onwaarheden aan te duiden”. Die gebrekkige indeling is dan toch echt van zijn eigen makelij, omdat ik gewoon de “lijn” van zijn betoog volg. In een eerdere bijdrage over precies diezelfde tekst van mij had hij een ander smoesje om zich er niet echt mee auseinander zu setzen. Toen zei hij:

“0.1. In hetgeen volgt zal ik pogen de stellingnamen van MP eerder indirect te bespreken. In plaats van punt voor punt zijn uiteenzetting te bekritiseren, zal ik vooral zijn globale standpunten aanvechten. Ik zal hierbij pogen samenhangende betogen te houden, met de bedoeling duidelijk te maken welke motivering ik voor mijn inzichten heb. Daaruit zal blijken dat ik op allerlei uiteenzettingen van MP niet hoef in te gaan, omdat ze vanwege mijn totaalvisie niet relevant zijn.”

Doofmans Vermeersch  ging dus domweg niet in op mijn precieze kritiek die de “lijn” en de paragraaf-nummering van zijn betoog exact volgde en draaide gewoon opnieuw zijn eigen verhaal af.

En ook nu, in zijn laatste bijdrage, staat op een paar plaatsen weer iets dergelijks over diezelfde tekst van mij:

onder 2.2.5.: “Het heeft dus geen zin de vele bladzijden te bespreken die op die zogenaamde rechten gebaseerd zijn.”

Onder 2.2.6: “Ik hoef op die ellenlange betogen niet in te gaan (a) omdat ik een aantal ervan bijtreedt, (b) voor een aantal andere niet over de nodige gegevens beschik om een definitief oordeel te vellen, en (c) zij voor de kernvraag irrelevant zijn.”

Onder paragraaf 3: “De rest van zijn uiteenzettingen zijn door de ellenlange uitweidingen, gelardeerd met scheldproza, nagenoeg onleesbaar en zeker niet bespreekbaar.”

Nee hoor, Vermeersch! Ga er vooral niet op in! Weer precies hetzelfde dus: de eerste keer waren de teksten van Pennings “vanwege mijn totaalvisie niet relevant” en nu is mijn gepraat  “voor de kernvraag irrelevant”, “onleesbaar” en “zeker niet bespreekbaar”. En wat de kernvraag is, bepaalt natuurlijk Vermeersch in zijn ”totaalvisie”.

Zo is de autistische cirkel weer rond. Tsjonge-jonge: die vent ontploft nog eens van domme arrogantie.

(II)

Vermeersch:

“Zoals in mijn vorige teksten, zal ik ook hier geen scheldwoorden gebruiken. Daar zijn veel  redenen toe, maar vooral beschouw ik dit procédé als een bewijs van onmacht. Sommigen vinden dat ik hierop een uitzondering heb gemaakt door te suggereren dat ik Martien Pennings (MP) geen “Mensch” vind en dat ik blij ben dat hij geen jood is (ik gebruik voor ‘jood’ de spelling van ‘van Dale’). “Mensch” is in deze context een Jiddisch woord dat vooral door Amerikaanse joden gebruikt wordt om te verwijzen naar een ‘hoogstaand mens’. Zeggen dat ik iemand niet als een “Mensch” beschouw, is zeker geen positieve evaluatie, maar het is ook geen belediging en geen scheldwoord. De reden van mijn negatieve evaluatie ligt in het feit dat MP geen vijf regels kan schrijven zonder te schelden, hoewel ik daar zelf nooit enige aanleiding toe gegeven heb. We zijn het over veel punten oneens, maar daarom hoef ik hem niet te beledigen; ik verwacht van zijn kant hetzelfde.”

Ja,  van mijn schelden maakt Vermeersch weer een heel punt. Zelf is hij verbaal heel ingetogen, net als die antisemitische gifslang Dries van Agt, die ook zo’n mooie scheiding in zijn plakhaar heeft, maar beiden zijn in al hun netheid bezig de geesten rijp te maken voor de volgende Holocaust.

Schelden is onder andere “een bewijs van onmacht”, zegt Vermeersch.  Dat ben ik met hem eens. Maar ook van woede.  En mijn woedende onmacht is die van iemand die al dertig jaar lang tegen een monocultuur van volstrekt feiten-resistente huichelaars te pletter loopt. En die monocultuur zegt: Israël slecht, islam mooi. Als ik mijn standpunt over Israël naar voren wil brengen, dan zendt niet het Nederlandse equivalent van de Vlaamse Knack een gedienstige “journalist” die mijn wijze woorden opschrijft zoals bij Vermeersch. Ik geld in Nederland niet als het nationale morele orakel, zoals Vermeersch in Vlaanderen. Dat word je alleen als je in de politiek-correcte mainstream meezwemt. Nu schijnt Vermeersch wel eens een kritisch woord over de islam losgelaten te hebben en in zoverre is hij a-typisch. Maar dat compenseert hij ruimschoots door fanatieke Israël-demonisering.

En inderdaad, Vermeersch hoeft mij niet te beledigen. Maar ik grossier dan ook niet in bewijsbare laster over Israël en in slachtoffer-mythes over “Palestijnen” en ik volhard daarin niet terwijl ik met mijn neus in de bewijzen van het tegendeel gewreven word. Ik zit niet welgedaan en onaantastbaar in mijn zwaar gesubsidieerde netwerken die een nagenoeg monopolie hebben in het publieke discours.

En ik zal, klootzak Vermeersch, je ook nog eens uitleggen hoe het gekomen is dat je die gore kankerleugens over Israël en “de Palestijnen” al veertig jaar vrijelijk en met subsidie kunt spuien van alle academische, politieke en mediale katheders. Hoezeer jij, zwetskont, die zich waarschijnlijk een top-intellectueel dunkt en een denker die berstensvol onafhankelijkheid zit, alleen maar een visje bent dat al die tijd al mee zwemt in een lasterlijke propagandastroom die vanaf 1973 door de Arabisch-islamitische totalitarismen van verschillende snit op gang is gebracht in samenwerking met een onder oliechantage opererende eurokratische quasi-elite.

Vermeersch heeft het alsmaar over het “onrecht waarvan de staat Israël de belichaming zou zijn. En laat dat nou precies het woord zijn dat de Arabieren via de oliechantage van 1973 als kernwoord hebben opgedrongen aan Europa! Niet dat Arabieren ook maar ooit een seconde zelf hebben geloofd in de Christelijke betekenis van dat woord: onrecht is juist al 1400 jaar de wrede en racistische kern van Koran en Hadith. Maar “onrecht” was en is een goed woord om het Christelijke schuldgevoel van het Westen gaande te maken.

Om de tijdgeest waarin Vermeersch het tot prominent Israël-is-onrecht-roeper bracht, moeten we misschien toch even een historische schets maken om te beseffen hoe weinig origineel en hoezeer in fout gezelschap Vermeersch steeds is geweest. Dat geldt overigens voor heel onbenullig links. We weten namelijk dat Israël-demonisering onder precies dat vaandel van “onrecht” de hoeksteen is geweest van de oliechantage van 1973.

We weten dat door het misschien wel belangrijkste boek dat in decennia over “Israël & de Palestijnen” is verschenen: Bat Ye’ors “Eurabië”. Dat is het boek waarin in 375 tekstpagina’ s ad nauseam gedocumenteerd wordt hoe sinds 1973 niet alleen Europa een steeds waanzinniger wordende  prijs voor de olie ging betalen, verplicht werd massa-immigratie van moslims toe te laten, in media en onderwijs islamofilie moest gaan promoten, maar eerst en vooral onder chantage werd gedwongen mee te gaan in de Israël-demonisering door de Arabieren. En uit die documentatie blijkt dus dat “onrecht” inzake Israël óók het favoriete woord is van die Arabische islamieten.

En zoals bij elk totalitair en anti-humaan systeem, of het nou Stalinistisch, Maoïstisch of Hitleristisch is, betekenen de mooie moraalwoorden in de praktijk, net als bij Vermeersch trouwens, precies het tegendeel. Het onrecht en de terreur werden altijd gepleegd door de Arabisch-islamitische staten en het recht en het fatsoen werden steeds nagestreefd door Israël.

Bat Ye’or beschrijft hoe dit chanterende propaganda-offensief van de Arabische islam sinds 1973 steeds effectiever is geworden, hoe tenslotte de hele Europese cultuur gehersenspoeld is geraakt, waarbij ook mijnheer Vermeersch dus niet aan de tijdgeest is ontsnapt. Als hij dat al wilde, natuurlijk . . . . Het morele niveau van “moraalfilosoof” Professor Doctor Etienne Vermeersch ontstijgt zodoende niet dat van de gemiddelde Europeaan die zijn “kennis” bij de aangepaste mainstream-media haalt. Het is, anders gezegd, van het niveau van het Geloof van de Terreur in het algemeen, van dat van een toevallige olieminister van Saddam Hoessein of van de bazen van heilstaat Saoedie Arabië.

Ik citeer uit Bat Ye’ors “Eurabië” een vrij willekeurige passus:

“Bij de vergadering in Rimini in 1979 benadrukte Mohammed Jabir Hassan, de onderminister van het Iraakse ministerie van Olie, opnieuw de noodzaak van een moreel bondgenootschap en verzocht de Europeanen de Palestijnse zaak vanuit een moreel en niet vanuit een economisch oogpunt te bezien. De EU nam dit ethische vernis over dat in deugdzame bewoordingen als ‘de rechtvaardige Palestijnse zaak’ en ‘de legitieme rechten van de Palestijnen’ werd uitgedrukt, die ‘de onrechtvaardigheid van het bestaan van Israël’ impliceerden. De Arabieren hadden de eeg al regelmatig verzocht om de betrekkingen van een politiek-economisch niveau naar een moreel niveau te tillen. Zo had de Saoedische minister van Olie, Al-Obaid, tijdens de Euro-Arabische vergadering in Amsterdam in 1975 beweerd:

‘Ik ben van mening dat de Europeanen het morele gehalte van hun betrekkingen met de Arabieren moeten accepteren als een historisch ontwaken in nieuwe machtsverhoudingen. Er zijn al te veel discussies gevoerd over de aanpassingen van de Europeanen aan de Arabische wereld enkel vanwege de olie en de waardevermeerdering van het kapitaal. Hoewel dat ongetwijfeld gepast is, rekenen we op het belang dat u stelt in morele aangelegenheden omdat Euro-Arabische betrekkingen die alleen op het cynisme van de macht en van het materialisme gebaseerd zijn de tand des tijds niet zullen kunnen doorstaan. Een voorwaarde voor een werkelijke en duurzame relatie is dat deze gebaseerd is op ons hart en ons geweten.’

Dit verzoek om een Euro-Arabische morele symbiose eindigt met de belofte die in hoofdstuk 7 geciteerd wordt: ‘Gezamenlijk en als gelijken kunnen de Europeanen en de Arabieren met een strategie van onderlinge afhankelijkheid de doorn in hun vlees verwijderen – het Israëlische probleemen zich wijden aan de reusachtige taak die voor hen ligt.’ “ [mijn vet]

Tot zover Bat Ye’or en deze passus kan naar believen vermeerderd worden met 86 of ook 197 dan wel 233 andere over het tijdvak 1973 tot 2012. Zoals ze zelf zegt in een interview:

“Mijn boek Eurabia is een opeenstapeling van namen, plaatsen, data, publicaties, documenten, congressen, slotverklaringen etc etc, die dit beleid over de jaren heen, staven.”

En op grond van die “opeenstapeling” komt zij bijvoorbeeld op pagina 114 tot onderstaande conclusie, en ik citeer dit om nog eens duidelijk te maken dat de grote Vermeersch op zijn best steeds een klein visje is geweest dat meezwom in een heel erg smerige lasterstroom:

“Er werden machtige banden gesmeed tussen de Organisatie van de Islamitische Conferentie, de Europese en de Arabische staten, de verschillende linkse Europese en internationale groeperingen, het Vaticaan en de Oecumenische Kerkenraad. Deze anti-Israëlische solidariteit, die versterkt werd door de terroristische dreigementen met betrekking tot de olieleveranties, was het begin van de demonisering van Israël in alle lagen van de Europese samenleving en bij de internationale organisaties. De coalitie van de Europese Kerken en Moskeeën met de islamitische staten werd nog hechter door hun gezamenlijke aanval op vier miljoen joden die op een derde van hun historische vaderland woonden, de overlevenden van de onderdrukking van zowel de een als de ander.

Dit is de vuiligheid waarin Vermeersch zich al jaren wentelt, terwijl hij roept “Kijk eens mama, schone handen!” Ik kom nog terug op die islam-Verharmlosung van Vermeersch die ik hier bedoel. Ik heb het over wat ik al eerder de “rooskleurige groene-olifant-blauwdrukken” van Vermeersch noemde, namelijk die misdadige naïviteit waarmee hij net doet of met de islamitische wereld in alle redelijke humaniteit overlegd kan worden door Israël.

U snapt die uitdrukking niet, lezer:  “rooskleurige groene-olifant-blauwdrukken”? De groene-olifant-in-de-kamer is de totalitaire islam die Vermeersch niet wil zien dan wel sprookjesachtig roze verft. En de blauwdrukken zijn de maatregelen, die hij in zijn verheven rooskleurige moraliteitsroes  wil opleggen aan Israël. Want Israël moet zich in de visie van Vermeersch opheffen als Joodse staat, zich terugtrekken achter de onverdedigbare grenzen van 1967 en “nader te bepalen contingenten” van zogenaamde “Palestijnse vluchtelingen” binnen laten. Ja, probeer maar eens níét kwaad te worden op zo’n godvergeten hypocriete Jan Lul en hem níét uit te schelden! Ik kan dat niet en het liefst zou ik een vuist in zijn huichelsmoel planten.

                                                                          (III)

Ik citeer Vermeersch:

“In hetgeen volgt zal ik een ‘leugen’ noemen, een bewering die in strijd is met de waarheid op zo’n wijze dat dit gemakkelijk aantoonbaar is en waarvan de onwaarheid ook door de leugenaar gemakkelijk herkenbaar is. Dit laatste ofwel omdat hij/zij dat manifest weet, ofwel omdat hij/zij geen enkele poging gedaan heeft om een roddel te controleren.

Ik zal spreken over een ‘onwaarheid’ wanneer een bewering in strijd is met de waarheid, maar ik niet kan aantonen dat de schrijver dat kon weten.

Ik noem een bewering ‘betwistbaar’ wanneer er uiteenlopende visies bestaan over het al dan niet waar zijn ervan. Dat is geen definitief oordeel van mijn kant, maar een onvermogen, vooral door gebrek aan tijd, om de zaak verder uit te spitten.

Als simpele voorbeelden kan ik de volgende leugens van MP vermelden. (a) Dat ik rijk zou zijn. (b) Dat ik in een kasteel zou wonen. (c) Dat ik mijn tanden niet laat verzorgen. (d) Dat ik een rokkenjager zou zijn. (e) Dat ik een antisemiet zou zijn. (f) Dat ik Israël zou haten. In vroegere antwoorden heb ik voldoende aangetoond dat dit inderdaad leugens zijn, veelal gebaseerd op roddels. (Behalve inzake mijn tanden, maar desnoods kan ik mijn dossier hierover in het UZ-Gent opvragen.)”

Tot zover Vermeersch.
En nu mijn commentaar.

Tsja, wat zullen we hier van zeggen? Het is een mooi formeel onderscheid dat Vermeersch hier aanbrengt: het  mag alleen  “liegen” heten als je bewijsbaar beter wist en anders moet het . . . . eh . . . . anders heten. Maar ga maar eens bewijzen dat Vermeersch inmiddels beter móét weten inzake Israël.  Daar kan hij wel te dom voor zijn, of van nature te Joden-kritisch. Of te angstig om gezichtverlies te lijden na jaren hetzelfde “anti-Zionistische” deuntje te hebben meegezongen in dat al veertig jaar zo heel erg populaire koor. Wat je minimaal kan zeggen is dit: ik heb jou, Vermeersch, inmiddels met je stompzinnige gok in een berg bewijzen gewreven dat je lastertaal uitslaat over Israël, dus ik weet niet meer hoe ik die houding van jou moet noemen. Het foute gemekker van een fluim? Is dat wat? Of toch gewoon antisemitisch gelul?

En dat gezeik over die trivia. Ja, ik was en ben razend en ik héb gezegd dat Vermeersch me deed denken aan een Pools boertje dat ze in een kostuum hadden gehesen. Dat is natuurlijk helemaal niet waar.  Want Vermeersch lijkt veel meer op een vet patertje in burger. En ik geloof Vermeersch op zijn woord inzake die rijkdom, dat kasteeltje, die tanden en dat rokkenjagen. Maar ik zal zo vrij zijn om te blijven betwijfelen of Vermeersch antisemiet is, maar dat hij een vijand van Israël is weet ik heel zeker.

                                                                          (IV)


Ik citeer Vermeersch die begint met een citaat van mij:

“Weg met de Jodenstaat!”, roept de Jodenvriend.

Hebt u wel eens gezien hoe een politiehond op de training grimmig aan het bijt-proof boevenpak van de schurk blijft hangen? Met diezelfde vasthoudendheid bijt Etienne Vermeersch zich vast in zijn vooroordelen jegens Israël. Taai, grimmig, terrier-achtig blijft Vermeersch Israël aanvallen en verdedigt hij tegelijk de “Palestijnse” maffia’s. De “Palestijnen” ziet hij als het slachtoffer en hun terreur als verklaarbaar uit terechte boosheid op Israël, dat uitlokt en provoceert. Israël is de dader, aan Israël is zelfs het goede slecht. Voor het gedrag van Israël kan soms een verklaring gevonden worden, maar nooit een excuus. Voor de Jodenstaat bij Vermeersch géén vergeving. Weg met de Jodenstaat! Aan het kruis met de Jodenstaat! “ (M. Pennings)

1. Opnieuw leugens van MP

1.1 Ik heb nooit gedacht, laat staan geroepen, gezegd of geschreven “Weg met de Jodenstaat”.  Leugen nr 1.

1.2 Ik heb nooit Israël aangevallen; alleen aspecten van de Israëlische politiek vooral sinds het aan de macht komen van Likud. Leugen nr 2

1.3 Ik heb nooit Palestijnse terreur goedgekeurd; alleen heb ik die vanuit hun frustraties begrijpelijk genoemd. Leugen nr 3

1.4 Ik heb nooit gedacht of gezegd dat aan Israël het goede slecht is. Integendeel, ik heb Israëlische collega’s met waardering en vriendelijkheid onthaald en ik heb opbouwende gesprekken gehad met progressieve Israëli’s van topmilieus. Leugen nr 4.

1.5 Ik heb altijd gemeend en gezegd dat voor het gedrag van Israël tot aan de Zesdaagse Oorlog een verklaring en een excuus kon gevonden worden. (Ik heb toen een petitie van Chaim Perelman ondertekend.) Wel meende ik, en meen ik nog, dat een excuus voor onrecht niet belet dat er objectief onrecht was. (Zoals bvb. de verovering van Amerika door de blanken, onrecht was, hoewel dat door velen niet zo werd ervaren). Leugen nr 5.

1.6 “Weg met de Jodenstaat! Aan het kruis met de Jodenstaat”: zijn tendentieuze uitspraken die ik nooit heb geformuleerd. Wel ben ik ervan overtuigd dat men vroeg of laat spontaan tot het inzicht zal komen (niet onder dwang) dat de begrippen ‘Jodenstaat’ of ‘Moslimstaat’ uiteindelijk niet houdbaar zijn: een staat is de staat van al zijn burgers en wordt dus best neutraal, territoriaal, gedefinieerd. Leugen nr. 6.

Tot zover Vermeersch.
En nu mijn commentaar.

Ik zal die Wittgensteinse paragraaf-nummertjes gebruiken om aan te duiden waarop mijn commentaar slaat.

Ad.  1.1 Bij die inleiding maak ik inderdaad een klein foutje en zet één keer de uitroep “Weg met de Jodenstaat!” in een tussenkopje tussen aanhalingstekens, maar dat kwam omdat ik het twee keer gebruikte: als tussenkopje en in mijn tekst zelf. In de tekst zelf staat het zónder aanhalingstekens en iedereen, behalve Vermeersch, begrijpt zonder meer dat ik niet de indruk wil wekken Vermeersch daar letterlijk te citeren. Het is overduidelijk dat ik daar mijn interpretatie geef van de hele sfeer waarin Vermeersch over Israël schrijft.

Dit is dus het niveau van flauwe letterlijkheid waarop Vermeersch zijn verdediging voert. Overigens heeft hij geen per ongeluk fout geplaatste aanhalingstekens nodig om deze kinderlijkheid nóg een paar keer uit te halen. Dan zet hij hele zinnen uit mijn betoog tussen aanhalingstekens en doet vervolgens net of ik de indruk heb willen wekken Vermeersch letterlijk te citeren. We krijgen daar nog voorbeelden van.

Niet alléén vanwege paragraaf 1.2 begin ik steeds meer te denken dat Vermeersch echt niet goed snik is. Hij heeft Israël nooit aangevallen? Alleen Likoed? Dat is net zoiets als zeggen dat je de Engelse natie in 1940-1945 niet hebt aangevallen, alleen de Conservatives en Churchill. Ik zal zo vrij zijn als aanhangsel hier onder dit stuk als bewijs het hele interview on line te zetten dat Vermeersch in 2002 aan Knack gaf. En om te voorkomen dat Knack gaat mekkeren over copyright, merk ik vast op dat, ten eerste, dat interview een centrale rol speelt in dit “debat” en, ten tweede, dat het door mijn vetmakingen een geheel eigen karakter heeft gekregen.  Ik zou zeggen: ga zelf eens kijken, lezer, of u vindt dat Vermeersch alleen maar “Likoed” aanvalt en niet zozeer Israël.

De lezer kan ook een eerdere bijdrage van mij raadplegen, waarin men een “gedicht”  kan vinden dat ik heb gebrouwen uit zinsneden van dat betreffend interview. Ik vraag de lezer daar of dat “gedicht” tot titel zou kunnen hebben “de roofzuchtige Jood”.  En nu vraag ik de lezer die inderdaad is gaan kijken of het misschien ook had kunnen heten “Israël is de wortel van het Kwaad” of “Israël is het oerste onrecht van de wereld”.  Overigens grijp ik hier vooruit op mijn antwoord op paragraaf 2.1 waar Vermeersch zegt:

“De eerste passus uit het Knack-interview die hij citeert, wordt als volgt samengevat: “de roofzuchtige Jood  heeft geen recht op een eigen grondgebied. ( . . .)  Er is in mijn tekst geen sprake van ‘roofzuchtige joden’ en die uitdrukking wordt ook door niets gesuggereerd.”

Voorts: als ik al constateer dat er Israël-demoniserings-walm van Vermeersch’ teksten af komt,  hoezeer zal dan in het kamp van de islam en de verdere westerse antisemieten die walm gebruikt worden om nog beter in de roes van de Jodenjacht te geraken?

Nee, Vermeersch demoniseert wel degelijk Israël en niet alleen maar “Likoed”. Dat neemt niet weg dat hij zich in het in het gezelschap mag verheugen van vele Israëlische en niet-Israëlische Joden, die over het algemeen nog net even gekker zijn dan de gewone gojse “anti-Zionist”, al heeft Caroline Glick betoogt dat het anti-Zionisme ook in Israël steeds meer uit de mode raakt, dat wil zeggen dat steeds meer Joden bij zinnen raken omtrent de werkelijkheid van islam en “Palestijnen”.

Edward Alexander, in een bespreking van het boek “Genocidal Liberalism: The University’s Jihad Against Israel & Jews” van Richard Cravatts, zegt iets over dat morbide gedeelte van de Israëlische en van de algemeen Joodse publieke opinie in Amerika en Europa.

“Hoewel zij in juni 1967 zwaar verslagen waren op het slagveld, bleken de Arabieren veel meer dan hun joodse vijanden bedreven te zijn in de ideeënoorlog. Negentien jaar, van 1948 tot 1967, waren de plotseling ‘bezette’ gebieden geheel in handen van de Arabieren geweest, die ermee konden doen wat ze wilden; maar het was nooit bij hen opgekomen om een Palestijnse staat te stichten. Nu, na eindeloos herhalen dat ‘het bestaan van Israël op zich een agressie is’ (woorden van Nasser) en omdat het hun niet is gelukt ‘de Joden in de zee te drijven’, presenteerden zij hun zaak aan de wereld als die van een belegerd volk, beroofd van zijn eigen staat. Deze strategie sprak de ‘progressieven’ op een krachtdadige manier aan, inclusief (of zelfs in het bijzonder) de joodse progressieven. Tegen 1970 klaagde Irving Howe (zelf een niet-zionist): ‘Joodse jongens en meisjes, kinderen van de generatie die Auschwitz meemaakte, haten het democratische Israël  en vereren als ‘revolutionaire daad’ de Egyptische dictatuur; . . .  een paar gaan zelfs zo ver dat zij geld inzamelen voor Al Fatah, die beloofde Tel Aviv te veroveren. Hierover kan ik niets meer zeggen, het is gewoon te pijnlijk ‘.”  [mijn schuin en mijn vet]

Ja, zoals we in paragraaf 1.4 kunnen lezen is Vermeersch trots op zijn bondgenootschap met het betere soort zelfhatende Joden, lijders aan het Stockholm-syndroom die geïndoctrineerd zijn door de geschied-vervalsers-school van Benny Morris, Ilan Pappé en Avi Shlaim. Want hij verkeert, zegt hij,  met “progressieve Israëli’s van topmilieus”. Ja, we kennen de soort: kloons van Noam Chomsky en Norman Finkelstein, totale gekken dus. Dat Stockholm-syndroom is overigens op zich begrijpelijk:  je zou zot worden van minder dan een paar duizend jaar vervolging en anno nu te moeten leven te midden van de niet aflatende terreur en haatpropaganda vanuit de islamitische wereld.

Van 1.3 begrijp ik niks. Vermeersch zegt dat ik zou beweren hij Palestijnse terreur heeft “goedgekeurd”. En dat is niet waar, zegt Vermeersch, ik heb dat alleen “vanuit hun frustraties begrijpelijk genoemd”. Nou, dat is dus precies wat ik ook beweer en wat hij vlak daarboven zelf citeert.  Ik heb namelijk gezegd:  “De ’Palestijnen’ ziet hij als het slachtoffer en hun terreur als verklaarbaar uit terechte boosheid op Israël, dat uitlokt en provoceert.” Dus wat is het probleem, Vermeersch?

In de paragraaf 1.5 heeft Vermeersch een nieuwe kinderlijke uitvlucht gevonden om het punt te vermijden waarom het gaat.  Het gaat om deze zin van mij:

“Voor het gedrag van Israël kan soms een verklaring gevonden worden, maar nooit een excuus.”

Dan zegt Vermeersch:

“Ik heb altijd gemeend en gezegd dat voor het gedrag van Israël tot aan de Zesdaagse Oorlog een verklaring en een excuus kon gevonden worden. ( . . . ) Wel meende ik, en meen ik nog, dat een excuus voor onrecht niet belet dat er objectief onrecht was.”

Dit is dus een bijzonder flauw woordspelletje: een excuus maar toch objectief onrecht? Is het dan wel een echt excuus, Vermeersch? Krijg je dat je Jodenkritische strot niet uit? Of moet je, als er toch maar lekker-pûh objectief onrecht blijft, toch liever volstaan met het woord “verklaring”? Jaja, het zijn zware intellectueel-morele begrips-dilemma’s waarmee Vermeersch zit! En dit soort micro-gezeik komt van iemand die in 2002 in dat interview in Knack Israël tot het oerkwaad van de schepping bestempelde:

“Bij alle commentaren en beschouwingen valt mij op dat men zelden het kwaad bij de wortel vat. Namelijk dat de staat Israël gebaseerd is op onrecht, en gedurende tientallen jaren het ene onrecht op het andere heeft gestapeld.”

“De staat Israël is dus een fundamenteel onrecht. Men moet zich daarvan goed bewust zijn bij de beoordeling van wat nadien is gekomen.”

En dan heeft mijnheer naast die micro-mekker over excuus-slash-verklaring ook nog het lef om te zeggen dat Israël alléén tot 1967 op begrip mag rekenen, maar daarna niet meer. Dat bewijst dus eens te meer dat er in die cholesterolkop van Vermeersch werkelijk helemaal geen ene teringtyfus van wat een ander zegt doordringt. Hij is volkomen immuun voor argumenten, honderd procent feitenresistent, precies zoals Melanie Philips dat uitlegt over het linkse addergebroed. Want wat daarna is gekomen, van 1967 tot 2012 kan in een paar woorden gevat worden: Israël doet genereuze vredesvoorstellen en de Palmaffia’s zeggen nee.

En dan geeft-ie even de illusie dat-ie misschien tóch niet helemáál honderd procent vacuüm getrokken is, want zo dadelijk in zijn paragraaf 3, die ik verderop in extenso zal citeren, zegt Vermeersch:

“Ik kan MP volgen wanneer hij zegt dat Israël na de Zesdaagse Oorlog genoopt was de Westbank te besturen. Ook de geallieerden moesten na de Tweede Wereldoorlog Duitsland en Japan besturen.”

Maar in de volgende zin begint de feiten-resistentie alweer, namelijk het verzwijgen van al die genereuze vredesvoorstellen door Israël gedaan, beginnend onmiddellijk vanaf 1967, via hoogtepunten als 1993 (Oslo) naar 2008 (Olmert). Want hoe luidt die volgende zin van Vermeersch? Aldus:

“Daaruit volgt echter niet dat ze die gebieden voor altijd moesten bezetten.”

Kijk, hier heb je het weer: hij pleurt er gewoon zo’n zinnetje neer en laat een wereld aan informatie weg uit de periode 1967 tot nu. Er is gewoon geen beginnen aan. En tenslotte wordt dan door Vermeersch de schuld voor alles weer bij Israël gelegd, want een van de slotzinnen van die paragraaf 3, waaraan we dus eigenlijk nog moeten toekomen, luidt:

“Die hoop [op vrede] is nu voor lange tijd vervlogen, want intussen heeft de Israëlische regering de voedingsbodem klaar gemaakt voor de fanatieke moslims van Hamas en Jihad.”

Kijk, Vermeersch hoeft niet bang te zijn dan ik hem een keer kom zoeken om hem op zijn bek te slaan of in een kogel-regen op een trottoir te doen sterven. Maar het is wel dit soort eindeloze tergen door “links” dat in het algemeen het geweld op den duur onvermijdelijk maakt. Of het nou over de islam gaat of over Israël of over  de EU: “links” doet niks anders dan mistgordijnen leggen van verzwijgingen en leugens waarin elke wil tot oprechte waarheidsvinding ontbreekt. Op den duur is dit voor de tegenstanders niet vol te houden, zeker als het vitale, levensbedreigende gevolgen heeft voor die tegenstander: bijvoorbeeld de ondergang van Israël en Europa door de islam. Op den duur spreken dan toch de wapens. En het zullen de leugenachtige “pacifisten” als Vermeersch zijn, die hun zelfmanifesterende narcistische nep-moralisme boven realiteitsaanvaarding hebben gesteld, die het geweld veroorzaakt zullen hebben.

Van de paragraaf 1.6 hebben we het element “Vermeersch-suggereert-dat-ik-hem- letterlijk-citeer” al behandeld.

Maar ook interessant is die gedachte onder datzelfde 1.6 dat staten voortaan kunnen bestaan zonder identiteit of stichtingsmythe. Een staat, zegt hij, moet zijn “van al zijn burgers en wordt dus best neutraal, territoriaal, gedefinieerd”. Ik begrijp dat hij vooral bedoelt dat Jood en “Palestijnse” moslims na de opheffing van Israël in harmonie en “identiteitsloos” gaan samenleven. Maar het is nóg dwazer, want hij beveelt het eigenlijk voor de hele wereld aan. Dan zou dus de mogelijkheid ontstaan om met die statengrenzen speels om te gaan. Als het toch alleen maar “territoriaal” is, dan zouden we het ene jaar de lengte- en breedtegraden als landsgrenzen kunnen nemen. Mooie vierkanten. Het jaar daarop maken we van die vierkanten via een diagonalisering zogenaamde “wybertjes. Het jaar daarop kan gedacht worden aan iets ingewikkelds, lijkend op een gewone legpuzzle (jig saw-principe). De mogelijkheden tot staatsvorming in het tijdperk van de puur territoriale “identiteit” zijn eindeloos.

We citeren Vermeersch, die alweer aan zijn tweede paragraaf toe is. En ik aan mijn elfde pagina in mijn pogingen palingen in een emmer snot te vangen.

(V)

“2. Onderzoek van de tekst die hij ‘Genadeloze Geseling’ noemt.

2.1. Door een gebrek aan indeling van dit lange stuk is het moeilijk nauwkeurig de leugens en onwaarheden aan de duiden; toch doe ik een poging. De eerste passus uit het Knack-interview die hij citeert, wordt als volgt samengevat: “de roofzuchtige Jood  heeft geen recht op een eigen grondgebied.

(a) Er is in mijn tekst geen sprake van ‘roofzuchtige joden’ en die uitdrukking wordt ook door niets gesuggereerd. Ik stel alleen dat een massale immigratie in om het even welk land, zonder instemming van de plaatselijke bevolking een vorm van onrecht is. Later vergeleek ik dat met de immigratie van de blanken in Amerika, de immigratie van Fransen en Aziaten in Nieuw-Caledonië; de immigratie van Fransen in Algerije enz. Je kunt er ook de immigratie van Indonesiërs in Nieuw-Guinea aan toevoegen, en nog vele andere; om te zwijgen over de steeds doorgaande eliminatie – door vreemde inwijking – van veel inheemse volkeren. Ik betoog tevens dat de toenmalige UNO geen legitimiteit bezat om dit land aan de plaatselijke joodse bevolking toe te wijzen. Ik weet dat de meningen daarover verschillen, maar ik zou graag een algemeen principe leren kennen dat de legitimiteit of illegitimiteit van de hierboven vermelde voorbeelden duidelijk motiveert. Ik herhaal ad nauseam dat de verwijzing naar een onrecht in het verleden niet tot gevolg heeft dat de huidige toestand moet worden afgeschaft.  MP liegt hier dus en zelfs op lasterlijke wijze.

(b) Dat ik zou beweren dat joden geen recht hebben op een land, is complete onzin. Alle joden waarvan ik ooit gehoord heb, zijn burger van een land. Misschien zijn er een miniem aantal staatlozen, maar dat is geen bijzonder kenmerk van joden. De vraag of er een ‘joodse staat’ moet bestaan, of een berberse staat, of een zigeunerstaat, een ‘Arabisch-Palestijnse’, een Koerdische, een Alevietenstaat, enz. is van een andere orde, en vergt telkens een specifiek betoog pro en contra. MP liegt hier door bewust een uitspraak op tendentieus valse wijze te interpreteren.”

Tot zover Vermeersch.
En nu mijn commentaar.

Om te beginnen is het niet zo vreselijk attent van Professor Vermeersch om onder 2.1 géén link te geven naar het stuk van mij dat hij gaat bespreken. Dat is des te slordiger omdat hij de juiste titel van het stuk niet noemt, maar een fantasie-aanduiding (“Genadeloze Geseling”) door mij gebruikt  in een later artikel om aan dat stuk te refereren. Een zekere controleerbaarheid of doodgewone beleefdheid hoort toch nog altijd tot de academische mores, Professor, of niet?

Over de vraag of dat interview met Vermeersch iets suggereerde van “roofzuchtige Jood” hebben we het ook al gehad: zie óf het betreffende interview in aanhangsel onder onderhavig  stuk óf het gedicht “De roofzuchtige Jood” dat ik hier opnam, geïnspireerd door dat interview.

Onder (a) vertelt Vermeersch dan dat hij alle immigratie sinds de oertijd die plaats vond zonder instemming van de plaatselijke bevolking veroordeelt. Dan valt er nog al wat te veroordelen en dan hoef je de Grote Volksverhuizingen vanaf de 4e eeuw niet eens mee te rekenen. Maar hoe komt het dan toch dat Vermeersch en die hele wereldwijde kliek van verontrusten zich alléén opwinden over een landje zo groot als een postzegel in het Midden-Oosten? Nu niet zeggen, Vermeersch, omdat het de wereldvrede bedreigt, want dat zou al heel lang geleden in de kiem gesmoord kunnen zijn als de Arabieren hun chantage niet hadden kunnen uitvoeren, speciaal sinds 1973 niet. Voortgaan op dat pad van toegeven aan islamitische chantage zal het alleen maar erger maken. En dat is niettemin wat Vermeersch wil.

De stelling van Vermeersch dat de UNO geen legitimiteit bezat om dat stuk Palestina aan de Joden te geven, is kwaadaardige onzin. Maar ik zal dat aantonen op een plek verderop, waar Vermeersch nog uitgebreider mekkert over die ”illegitimiteit” van Israël. (Nee, dat woord gebruik jij niet Vermeersch, maar je bedoelt het wel, klootzak. ) Overigens heb ik de uitzonderlijke legitimiteit van Israël – in feite is geen natie ooit legitiemer gesticht, zowel juridisch als moreel! –  al twee keer uitgebreid in mijn eerdere bijdragen uitgelegd. Maar Vermeersch luistert gewoon niet. Hij gaat op die argumenten ook niet in, ook niet zo dadelijk in die uitgebreidere mekkering over wéér die zogenaamde “illegitimiteit” van Israël. Ik heb echt zin zo langzamerhand om die vervloekte gek te wurgen.

Wat ook verderop aan de orde komt (onder paragrafen  2.2.2 tot 2.2.7) is het verlangen van Vermeersch naar “een algemeen principe” van zedelijke rechtvaardiging inzake immigratie.  Lijkt me op zich al moeilijk, want er wordt wat afgemigreerd in de wereldgeschiedenis.  Maar daarmee niet genoeg, want daar voegt hij er ook nog aan toe dat hij dat algemene principe liefst “kantiaans” toegelicht wil zien. Mij lijkt dat hij al een heel eind verder zou komen met doodgewoon fatsoen en gezond verstand en het tot zijn botte hersens laten doordringen van wat ik nou eigenlijk zeg.

Onder (b) beweert Vermeersch dat hij best wel vindt dat de Joden een land mogen hebben en dat ik niet zo’n onzin moet kletsen door het tegendeel te beweren. Inderdaad, Vermeersch, dat heb je ook niet letterlijk gezegd, maar je hele discours zweet die suggestie uit alle poriën uit: Israël is een onrecht, de wortel van het Kwaad, dat we moeten tolereren, omdat het nu eenmaal niet meer anders kan. Op dezelfde manier zoals de Joden altijd getolereerd zijn in de getto’s omdat ze er nu eenmaal waren, maar eigenlijk liever niet. En net zoals in de getto’s wil jij graag, Vermeersch, dat ze binnen zo nauw mogelijke grenzen samengedrongen worden.

En ja, Vermeersch, precies wat je zegt: elke soort staat “vergt telkens een specifiek betoog pro en contra” en jij hebt de Joodse staat nu eenmaal als enige toevallig uitgekozen om de hele tijd over dat pro en contra te mekkeren en héél toevallig vind jij alleen maar contra. En dat terwijl ik je omstandig heb uitgelegd dat er géén staat ooit legitiemer is gesticht – juridisch en moreel – dan Israël. Zo dadelijk komen we bij  de kernpassage van je laatste bijdrage, waarin je al je hartstocht en de meest perverse van je redeneringen hebt neergelegd, als het over de rechtsgeldigheid van San Remo 1920-1922 gaat. Maar een antisemiet ben je niet, Vermeersch, en als men je voor klootzak uitscheldt ben je heel boos. Wat ben je toch een fijne mijnheer!

                                                                          (VI)

We citeren Vermeersch:

“2.2. Het vervolg van het commentaar op die passus staat vol met onjuistheden en verwarringen.

2.2.1  “De Joden,de plaatselijke bevolking’, woonden al duizenden jaren in Palestina, toen de pas geïslamiseerde Arabieren die landstreek in 638 na Christus , “zonder de plaatselijke bevolking te raadplegen en goed wetende dat die niet akkoord ging”,  bloedig onder het kromzwaard brachten.”

Vooreerst hebben we geen duidelijk beeld over de vraag welke volkeren in het paleolithicum en het vroege neolithicum in die streek woonden. Vanaf een bepaald ogenblik woonden daar Kanaänieten, Filistijnen, enz. Langzamerhand hebben zich daar Hebreeuws sprekende stammen verspreid, die vanaf de 9de eeuw v.C. een bloeiend ‘Noordrijk’ (Israël) gevormd hebben. Uit het archeologisch onderzoek blijkt dat die niet monotheïstisch waren. In 722 is dat Noodrijk door de Assyriërs vernietigd en de bevolking grotendeels uitgeroeid of in slavernij weggevoerd. Sindsdien is er van die “lost tribes of Israël” niets meer vernomen  – tenzij men het Boek van Mormon ernstig moet nemen -. Een aantal van die ‘Noorderlingen’ zijn naar Judah gevlucht en hebben daar een echte bloei tot stand gebracht. Van dan af begint zich de typische Yahwistische henotheïstische godsdienst te ontwikkelen die tijdens de Babylonische Gevangenschap een echt monotheïsme zal worden. (zie hierover bvb. de werken van Finkelstein en Silbermann). Aangezien het Noordrijk niet monotheïstisch was en de bevolking ervan verdwenen is, kan men die stammen moeilijk ‘joods’ noemen in de huidige betekenis van dat woord.  In elk geval is het zeker dat na 722 dat gebied eeuwenlang niet eens Hebreeuws was, laat staan ‘joods’. Het huidige joodse volk (afgezien van de ‘proselyten’) stamt af van het volk dat zich na 722 in Judea ontwikkelde tot een hechte eenheid, die zich doorheen de Babylonische Gevangenschap verder heeft geconsolideerd. Daarom heten ze ook Joudaioi in het Grieks en Judaei in het Latijn.  Dat de ‘joden’ sinds duizenden jaren de ‘plaatselijke bevolking’ waren van heel Palestina is dus een manifeste onwaarheid waarvan ik echter aanneem dat MP dat niet wist.”

Tot zover Vermeersch.
En nu mijn commentaar

Nee, Vermeersch, dat wist ik allemaal niet en het interesseert me ook geen ene hol. Niet het  paleolithicum of het vroege neolithicum, niet de Kanaänieten noch de Yahwistische henotheïstische godsdienst, zelfs niet als je afziet van de proselyten. Ik vind het allemaal irrelevant.  Want waar het om gaat – en ik zeg dit nu voor de derde keer – is de stichtingsmythe van Israël.  Als je je ergens druk om zou moeten maken, totale idioot, dan is het om de stichtingsmythes van álle islamitsiche landen, die zonder uitzondering gebaseerd zijn op de principes van de jihad en de sharia, dat wil zeggen op massamoord, gewone moord, slavernij en racisme. Als je je daar godverdomme een keertje fokking druk over ging maken,  samen met al die miljoenen collega’s van verfijnd links, dan waren we een heel eind verder.

De stichtingsmythe van Israël is daarentegen de meest positieve ooit, zonder een grein veroveringszucht en wraakzucht, terwijl, als er één volk op de wereld recht zou hebben op het vlammende zwaard van de wraak, het toch het Joodse volk zou zijn. Ga eens lezen hoe zorgvuldig Theodor Herzl zijn plannen maakte, vol van voorzorgen om “de Ander”, (om eens een linkse Gutmenschen-term te lenen) die óók in het beoogde vestigingsgebied woonde. En dan was óók nog de praktische uitvoering van die vestiging in Palestina – ja verdomd, dat is het woord! – heilbrengend.  Welvaart en levensverwachting stuwden de Joden na 1880 omhoog in Palestina en de Arabieren trokken er uit de omliggende regio’s massaal naar toe.

Maar dáár ga je niet op in, viezerik. Of ja, héél indirect ga je er wel op in. Door een zijdelingse opmerking over Amerikaanse negers die toch ook echt geen recht zouden hebben om zich massaal in een Afrikaans land te gaan vestigen, al zouden ze zulke kapitalisten zijn dat ze daar land zouden kunnen kopen. Verdomde zot dat je er bent.

Ik zal, om het puntje stichtingsmythe even helemaal af te maken “een specifiek betoog pro en contra” houden en daarbij aansluiten bij een domme opmerking van jou Vermeersch, die ik speciaal voor nu heb laten liggen onder 1.5: “Zoals bijv. de verovering van Amerika door de blanken, onrecht was, hoewel dat door velen niet zo werd ervaren.”

Om te beginnen, huichelaar, hebben de Joden Palestina helemaal niet “veroverd” zoals “de blanken” Amerika. Tenzij je bedoelt met een humaniteits- en welvaarts-offensief. Het is ze, heel anders dan in het geval Amerika, domkop, toegewezen door de Volkenbond en vervolgens de VN in 1948 toen die nog géén Verenigde Nazi’s waren. En de Joden hadden er méér recht op –(méér, mééér, méééér Vermeersch!) – dan al die Arabische roverhoofdmannen die in 1920-1922 in San Remo óók een gebied toegewezen kregen: Irak, Syrië, Libanon, Jordanië.

Nu bestaat er natuurlijk geen natie zonder stichtingsmythe. Nederland ontstond volgens het sprookje toen de Batavieren en de Kanninefaten via de Rijn bij Lobith onze delta binnen roeiden. Die mythe, kan je tegenwerpen, is inderdaad niet meer politiek relevant, maar dat komt weer omdat de Batavieren en de Kanninefaten door zowel christenen als moslims niet, zoals de Joden,  vele eeuwen vervolgd zijn, 20 eeuwen door sommige christenen, 14 eeuwen door nagenoeg alle moslims.

Verder komt het aan, Vermeersch, op je slotzin:

“Dat de ‘joden’ sinds duizenden jaren de ‘plaatselijke bevolking’ waren van heel Palestina is dus een manifeste onwaarheid waarvan ik echter aanneem dat MP dat niet wist.”

Ik kan daar kort over zijn: dat heb ik nooit beweerd, lul, wat je daar suggereert, namelijk dat DE Joden DE plaatselijke bevolking bij uitstek van HEEL Palestina waren. Nog eens: het gaat over cultuur, over een stichtingsmythe! Over gedurende duizend jaar van miljoenen keren bij de seidermaaltijd “Volgend jaar in Jeruzalem!”  Het gaat over – nóg een keer, zakkenwasser! – een positieve stichtingsmythe van een volk dat vanaf 1880 die mythe werkelijkheid heeft doen worden en dat gedaan heeft met alle morele en juridische recht en onder handhaving van de hoogst mogelijke humane criteria bij hun handelen en dat ondanks massieve terreur en vervolging door christenen én moslims.

(VII)

We citeren Vermeersch maar weer eens:

2.2.2. “Vervolgens hebben die Arabieren daar 1300 jaar een wreed en koloniaal bewind gevoerd, waaronder zowel Joden als Christenen zwaar onderdrukt werden”.  MP suggereert hier dat dit gebied ‘joods’ was, met daarnaast ook enkele christenen; terwijl er lange tijd alleen in Judea joden leefden en vanaf de Maccabeeën ook een aantal in Galilea, (Samaria was in essentie Samaritaans). In 70 n.C. werden heel veel joden hetzij gedood, hetzij als slaaf verkocht en na de opstand tegen Hadrianus (132-136) was de joodse bevolking in Palestina in verregaande mate gedecimeerd. In het door de Arabieren veroverde Byzantijnse Palestina was het aantal joden dus miniem. Met zulke criteria kun je ook zeggen dat Hongarije en Roemenië door zigeuners bewoond werden (en nog zijn) en dat die er dus recht op een staat hebben. Overigen werd daar zeker geen 1300 jaar een bewind gevoerd door de Arabieren. Die werden immers opgevolgd door de Kruisvaarders, door de Mongolen en lange tijd door de Turken (vooral de Osmanen). Onware en verwarrende uitspraken dus.

Tot zover Vermeersch.
En nu mijn commentaar

Deels is dit weer zo’n irrelevant lulverhaal van de orde paleolithicum, neolithicum en  de Yahwistische henotheïstische godsdienst met of zonder proselyten. En nee, nogmaals, ik suggereer niet dat Palestina “Joods” was, maar wel zeg ik dat er al duizend jaar Joden woonden toen de Arabieren er in 638 na Christus binnen stormden en dat die moslims vervolgens iedereen die niet-moslim was 1300 jaar lang onderdrukt hebben. En zelfs al zou die oeroude aanwezigheid van Joden in Palestina deels op mythe berusten – wat niet zo is – dan nóg zou dat onderdeel zijn van een positieve stichtingsmythe van een volk dat – ik zeg het nóg maar eens! – vanaf 1880 die mythe werkelijkheid heeft doen worden en dat gedaan heeft met alle morele en juridische recht en onder handhaving van de hoogst mogelijke humane criteria bij hun handelen en dat ondanks massieve terreur en vervolging door christenen en moslims.

En dan zo’n opmerking dat er een aantal eeuwen in een gedeelte van Palestina Kruisvaarders de baas zijn geweest en Mongolen en Turken. Ja, dat weet ik allemaal, Vermeersch. Wat wil je daarmee zeggen? Dat je geleerd bent en oog hebt voor detail? Dat de Arabieren plotseling allemaal verdwenen waren en geen deel meer uitmaakten van de heersende klasse en het onderdrukkingssysteem in Palestina?

En dan die “zigeuners”. Moeilijke term. Mensen praten ook wel van “Roma”. Ik heb het liever over woonwagenbewoners. Misschien een goed idee trouwens, zo’n eigen staat. Want de enige “kampers” – nóg zo’n term – die níét crimineel zijn, zijn de demente bejaarden en baby’s onder hen. Dus dat zou heel wat gemeentebesturen in Europa een zucht van verlichting doen slaken als die allemaal vertrokken naar een eigen staat, met een eigen economie en met eigen sociale voorzieningen en een eigen cultuur. Een heilstaat wordt dat ongetwijfeld. Maar wat heeft dat geouwehoer met Israël te maken, Vermeersch?  En wat bedoel je nou eigenlijk met “met zulke criteria”? Dat de “zigeuners” ook vervolgd zijn en volgens de mythe uit Roemenië stammen, net als de Joden vervolgd zijn en uit Palestina stammen? Van mij mag het hoor, zo’n “zigeunerstaat”, al heb ik 1000 keer meer respect voor de Joodse cultuur dan voor die van de “kampers”.

Wat mij vooral bezig houdt is die voortdurende obsessie van jou met Joden en Israël, dat je dus dat “specifiek betoog pro en contra” alléén voortdurend op de Joden toepast en alléén maar “contra’s” vindt. Begin je nou werkelijk nog steeds geen nattigheid te voelen, Vermeersch? Of ben je écht zo stom als je zwetst?

                                                                         (VIII)

Vermeersch spreekt:

“2.2.3. Een ander punt waarin MP zich mateloos vergist, is de opvatting dat de huidige joden zouden afstammen van mensen die uit Palestina verdreven werden. Vooreerst is het zo dat niet alle joden uit Babylon naar Palestina zijn teruggekeerd en dat anderen weer daarheen zijn uitgeweken. Getuige de belangrijke ‘Babylonische Talmud’. Maar verder zijn grote aantallen joden vanaf de derde eeuw v.C. uitgeweken naar Egypte en later naar alle delen van het Romeinse Rijk. Het vertalen van de Hebreeuwse bijbel in het Grieks (Septuagint) begint reeds in de derde eeuw v.C. (in Egypte). Volgens het standaardwerk van J. Leipoldt en W. Grundmann, Umwelt des Urchristentums (3 delen) zouden er in de tijd van Jezus in Palestina tussen 1,5 en 2 miljoen joden geleefd hebben; in de rest van het Romeinse Rijk, 4 tot 6 miljoen, waarbij men nog de joden in Mesopotamië en Perzië moet rekenen. Zeker na het bijna uitroeien van de joden in Palestina onder Hadrianus, bevond zich de verpletterende meerderheid van de joden buiten dat kerngebied en de grote meerderheid daarvan had het land vrijwillig verlaten. Voeg daar nog aan toe vrij grote aantallen ‘proselyten d.w.z. heidenen die zich tot het jodendom bekeerd hadden. (Zie hiervoor ook het andere standaardwerk: E. Schürer e.a. The history of the Jewish  people in the age of Christ ‘revised edition, 3 delen.)

De meeste joden van thans stammen dus af van mensen die Palestina vrijwillig hadden verlaten, of van mensen waarvan de voorouders nooit in Palestina geweest waren.

Alle Amerikaanse zwarten, stammen af van mensen die onder dwang naar Amerika versleept werden. Toch is ieder redelijk mens van mening dat dit hen nu niet het recht geeft om zich zomaar massaal in een Afrikaans land te vestigen, al hebben velen het geld om daar grond te kopen. Waarop konden de afstammelingen van mensen die vrijwillig hun land verlaten hadden, zich dan steunen om te beweren dat ze ‘historische rechten’ op Palestina hadden? Niemand heeft ooit een algemeen principe (in kantiaanse zin) voorgelegd, dat als fundering voor deze opvatting zou kunnen gelden.  Op dergelijke pertinente vragen antwoordt MP alleen met scheldwoorden. Opnieuw: onwaarheden en betwistbare stellingen.

Tot zover Vermeersch.
En nu mijn commentaar.

Dat hij nérgens naar luistert, kan iemand die alle afleveringen van deze dialoog tussen een dove en een horende heeft gevolgd, inmiddels duidelijk zijn.  Zegt de demente zak wéér dat ik denk “dat de huidige Joden zouden afstammen van mensen die uit Palestina verdreven werden”. Voor de tiende keer: dat denk ik helemaal niet, Vermeersch! En het interesséért me ook geen ene ruk of die Joden genetisch materiaal helegaar uut ’t verre Palestina hebben! Het gaat – nóg maar een keer, betonkop! – over cultuur, over een stichtingsmythe! Over gedurende duizend jaar van miljoenen keren bij de seidermaaltijd “Volgend jaar in Jeruzalem!”  Het gaat over – nóg een keer, lul! – een positieve stichtingsmythe van een volk dat vanaf 1880 die mythe werkelijkheid heeft doen worden en dat gedaan heeft met alle morele en juridische recht en onder handhaving van de hoogst mogelijke humane criteria bij hun handelen en dat ondanks massieve terreur en vervolging door christenen én moslims. Sterf toch eens een keer met je schedelmeetkundig gelul!

We halen diep adem. Dus die conclusie van Vermeersch  – De meeste joden van thans stammen dus af van mensen die Palestina vrijwillig hadden verlaten, of van mensen waarvan de voorouders nooit in Palestina geweest waren – is totaal irrelevant.

Ik zei “genetisch”, want hierboven laat Vermeersch het woord niet meer vallen maar in een van zijn eerdere bijdragen wel. Via het voorbeeld van het stelen van een fiets scheen hij toen te willen zeggen dat, als die Arabieren in 638 Palestina dan al onrechtmatig hebben ingenomen,  deze misdaad . . . . . eh . . . . genetisch verjaard was. Ik zei toen in antwoord:

“Smakeloos is voorts om dat aangedane onrecht, van die zogenaamde “diefstal” dus, van een fiets of van een heel land, te koppelen aan genetisch materiaal van de betrokkenen: afstammelingen van beide partijen hebben na tien generaties slechts een minieme fractie van het genetisch materiaal met de stamvaders gemeen. Vermeersch heeft het moleculaire schedelmeten uitgevonden. Gelukkig heeft hij een “bovendien”, een afterthought, een toevoeging: “en ook socio-cultureel kunnen ze verregaand geëvolueerd zijn”. Inderdaad: de Joden waren buitenaards humaan vergeleken bij de Palmaffia’s rond de Moefti. Inderdaad: schuld en genoegdoening zijn natuurlijk alléén afhankelijk van het daadwerkelijk ondergaan of begaan hebben van een misdaad.”

Dus dat álle zwarten genetisch materiaal hebben van voorouders die het relatieve geluk hadden als slaaf in Amerika terecht te komen en niet in een moslimland, waar de mannen gecastreerd werden en ongeveer 1% kans op overleving hadden,  is ook al volstrekt irrelevant.  En in dezelfde adem van het moleculaire schedelmeten – waarom draai je het niet ook om Vermeersch: dan kunnen jouw kindskinderen nog vervolgd worden voor jouw rol in het veroorzaken van de komende Holocaust! – begint mijnheer deftig over “algemeen principe (in kantiaanse zin)” inzake het recht op migratie. Lik toch kantiaans mijn reet, kerel! Je zegt zelf onder 2.1 (b) dat “de vraag of er een ‘joodse staat’ moet bestaan, of een berberse staat, of een zigeunerstaat, een ‘Arabisch-Palestijnse’, een Koerdische, een Alevietenstaat”  beantwoord moet worden met “telkens een specifiek betoog pro en contra”. Maar zoals ik al een paar keer zei: het enige wat je doet is over Joden zeiken en dan uitsluitend contra. Maar je bent géén antisemiet.

(IX)

Wij Vermeerschen nog maar eens een stukkie!

“2.4. Het is ongetwijfeld zo dat in de Israëlitische (‘joodse’) godsdienst  de gedachte leefde en leeft dat er een Messias zal komen en dat de Israëlieten dan naar Sion zullen terugkeren. Dat is uiteraard een eerbiedwaardige gedachte, die echter onverbrekelijk verbonden was met het godsdienstig geloof (voor niet-gelovigen ‘de mythe’) van de komst van die Messias. Aangezien dat, ook volgens de gelovigen, een bovennatuurlijk gebeuren is, kan dit binnen het seculier staatsrechtelijk denken geen enkele rol spelen. Iedere verwijzing naar rechten gebaseerd op dit geloof, of , meer bepaald, op de bijbel, biedt voor onze discussie geen enkele grondslag.”

Ik moet toegeven dat ik lang naar deze alinea heb zitten staren. Hoe barbaars kan je zwetsen als professor-doctor moraalfilosoof? Alles in het nette en zonder scheldwoorden. Dat dan weer wel. Ten eerste was de komst van de Messias slechts losjes verbonden met de stichtingsmythe van Israël. De orthodoxe visie luidt dat die komst van de Messias geheel los staat van de stichting van een aards rijk en dat zulks zelfs geheel ingaat tegen de Messiasgedachte, wiens rijk niet van deze wereld is. En derhalve waren  het vooral “seculiere” Joodse socialisten die naar Palestina trokken vanaf 1880, dus die waren van Unterbau-Messias Marx.

Maar belangrijker is dat het “seculier staatsrechtelijk denken” toch echt een product is van “de bijbel”, dat wil zeggen de Joods-Christelijk-Verlichte traditie. Sterker nog: de Joods-Christelijk-Verlichte traditie was een voorwaarde voor het “seculier staatsrechtelijk denken”. Dat heeft niks te maken met deftig geformuleerd maar primitief gelul als “rechten gebaseerd op dit geloof, of , meer bepaald, op de bijbel, biedt voor onze discussie geen enkele grondslag”. Dit is weer typisch  zo’n zelf vervaardigde stropop van  Vermeersch die hij dan eveneens eigenhandig in brand steekt. Niemand, behalve wat christelijke of Joodse sektes, gaan staten lopen vormen op grondslag van de letterlijke bijbel. Ja, en er is een groep Joodse kolonisten in Samaria-Judea, die op grondslag van “de bijbel” handelt. Ik zou zeggen: toch nog oneindig vele malen liever dan op grond van Koran en Soenna.

                                                                            (X)

Méér Vermeersch!

“2.2.5.  In de volgende alinea heeft MP het over de Balfour-verklaring, en Remo 1920 en de Volkenbond 1922, die de Balfour-verklaring zouden gelegitimeerd hebben. Die Balfour-verklaring ging uit van de grootste koloniale mogendheid van die tijd en de kern van de Volkenbond bestond eveneens uit koloniale mogendheden. Waar die enige legitimiteit zouden gehaald hebben om stukken land te verdelen zonder de bevolking te raadplegen, ontgaat mij volkomen. MP doet hier een extreem betwistbare uitspraak, die hij nog eens zelf onderuithaalt door in dezelfde tekst te beweren dat de VN (die hij de ‘Verenigde Nazi’s’ noemt) die in elk geval een veel groter aantal landen vertegenwoordigt, geen enkele legitimiteit heeft. 

Aangezien de rest van zijn betoog steunt op de zogenaamde historische rechten enerzijds en de Balfour-San Remo-Volkenbond rechten anderzijds, stort heel zijn uiteenzetting als een kaartenhuis in mekaar. Het heeft dus geen zin de vele bladzijden te bespreken die op die zogenaamde rechten gebaseerd zijn.”

Ik geloof dat we nu bij het hart van het “betoog” van Vermeersch zijn aangekomen. Het adjectief “koloniaal” in “koloniale mogendheid” en “koloniale mogendheden”moet vermoedelijk als het ultieme bewijs gezien worden dat er dan geen enkele morele rechtmatigheid aan het Zionistische project vast kon zitten. In zoverre is de atheïst toch “Christelijk” gebleven:  totaal doorgeslagen in het  schuldbewust strooien van as op het eigen hoofd. Een prachtige eigenschap, die vooral door “de generatie van 1967” die overal in Europa aan de macht is, zeer hoog gewaardeerd wordt, vooral als het de eigen carrière bevordert. En dat doet het, oh wonder, sinds die tijd ook!

Kolonialisme was niet alleen maar slecht, Vermeersch. Een prachtig, voornamelijk door Joden geschreven handboek geschiedenis, tot voor kort aan de Universiteit van Amsterdam in gebruik, heeft tot titel: “Western Civilization: the continuing Experiment”. Het blanke Westen heeft inderdaad zwaar gezondigd jegens de gekleurde medemens, maar het mooie is dat de Joods-Christelijk-Verlichte traditie aan zowel de blanke als de getinte als de zwarte westerling niet alleen schuldbesef en moraal-in-het-algemeen bijbracht, maar ook technisch, organisatorisch en juridisch het beste heeft geschapen van wat deze wereld te bieden heeft. We zijn uit een zee van bloed aan land gekropen, zegt Benno Barnard, maar aan land gekropen zijn we. In tegenstelling tot de islam, die het creëren van oceanen van bloed na 1400 jaar nog steeds programmatisch nastreeft.

Nu zat dat kolonialisme bovendien ten tijde van San Remo 1920-22 in een van zijn betere fases. De bedoeling van die conferentie was onder andere om het uiteengevallen Ottomaanse Rijk van nieuwe grenzen te voorzien en de staten binnen die grenzen te begeleiden naar onafhankelijkheid en op den duur naar democratie. Het Wilsoniaanse idealisme, weet je nog, Vermeersch? “Make the World safe for Democracy!”  Je kunt je natuurlijk op een buitenaards verheven standpunt stellen, zoals jij doet, maar er waren nergens ter wereld fatsoenlijkere makelaars te vinden die het klusje van wereldordening op dat moment op zich konden nemen dan die vreselijke “koloniale mogendheden”. Wel waren ónfatsoenlijkere te vinden. Want had je het allemaal willen overlaten aan die islamitische struikrovers die elkaar de woestijn uitvochten om een stuk van het kadaver van het Ottomaanse Rijk? Ik ken inmiddels je voorkeur voor felroze visioenen, Vermeersch, bijvoorbeeld inzake de islam, maar hier moest je toch echt met aardkleurige realiteiten rekening houden.

Dus op je retorische vraag waar die VN van 1948 “enige legitimiteit zouden gehaald hebben”moet het antwoord luiden: op de enige plek op aarde waar die toen te halen was, namelijk bij de “koloniale mogendheden”.

Dat maakt de apotheose van wat je voor het ultieme bewijs van de morele en juridische illegaliteit van de Jodenstaat houdt buitenaards “idealistisch”. Maar daar hou jij nu eenmaal van, Vermeersch: hoge moraal, vooral als die aan Joden opgelegd kan worden. Dat heb je toch maar mooi aan je jezuïetenopleiding overgehouden. Of is het Joden-kritisch zijn bij jou genetisch? Had je soms ook al Jodenkritische voorouders? Zou het dan toch erfelijk zijn?

Die kwestie Volkenbond-VN die je opbrengt: nou geloof jij niet in God, Vermeersch, dus het dictum van Leopold von Ranke “Jede Epoche ist unmittelbar zu Gott” zegt jou misschien niet zoveel. En ook ik geloof overigens niet in het absolute van die uitspraak er zijn wel degelijk tijdloze waarden – maar ik zou toch graag een onderscheid maken tussen de Volkenbond van 1922, de VN van 1948 en de hedendaagse VN  die voor tachtig procent uit misdadigerstaten bestaat en beheerst wordt door een kongsi van 57 islamitische dan wel islamofiele landen en die ik dus de Verenigde Nazi’s noem. En uitgerekend dat feit, die vermeerdering met criminele naties, haalt Vermeersch naar boven als versterkend bewijs dat ik de Volkenbond van 1922 geen enkel moreel gezag mag toekennen: “die in elk geval een veel groter aantal landen vertegenwoordigt”.  Ja, een groter aantal boeven-nesten, windbuil! Volgens mij ben jij zelfs niet middelmatig intelligent, Vermeersch. Of ben je aan het dementeren?

(XI)

Meer Vermeersch:

“2.2.6. Hij heeft het dan verder over het schandelijk gedrag van de Groot-Mufti dat ik niet betwist, maar dat mijn rechtenbetoog niet ontkracht. En hetzelfde geldt voor alle dwaasheden en misdaden die Arabieren in het algemeen en Palestijnen in het bijzonder hebben begaan. Ook de Algerijnen hebben in hun strijd tegen de Fransen dwaasheden en gruweldaden opgestapeld. Dat verandert niets aan het feit dat hun doelstelling verantwoord was.

Ik hoef op die ellenlange betogen niet in te gaan (a) omdat ik een aantal ervan bijtreedt, (b) voor een aantal andere niet over de nodige gegevens beschik om een definitief oordeel te vellen, en (c) zij voor de kernvraag irrelevant zijn.”

Dat was Vermeersch.
En nou ikke zelf weer.

Is de term “schandelijk” voldoende, Vermeersch, voor een figuur die in de jaren 1920 in Palestina persoonlijk is begonnen met het ware karakter van de islam naar boven halen, die de stoot heeft gegeven voor wat er tot op heden bijna 100 jaar lang volgde, die mede aan de wieg van de 6-miljoen-voudige Jodenmoord heeft gestaan, die duizenden Joodse kinderen die misschien gered hadden kunnen worden zeer specifiek de gaskamer heeft in geholpen? Die verantwoordelijk was voor “incidenten” als het onderstaande maar dan duizenden malen vermenigvuldigd?

“Bij het horen van gegil in een kamer, ging ik door een soort van tunneldoorgang en zag een Arabier bezig met het afsnijden van het hoofd van een kind met een zwaard. Hij had het kind al getroffen en wilde opnieuw toeslaan, maar toen hij mij zag probeerde hij de slag op mij te richten, maar miste. Hij stond bijna tegen de loop van mijn geweer aan en ik schoot hem laag in zijn kruis. Achter hem bevond zich een Joodse vrouw gesmoord in bloed met een man die ik herkende als een [ Arabische] politieagent genaamd Issa Sheriff uit Jaffa in Mufti. Hij stond boven de vrouw met een dolk in zijn hand. Hij zag me en snelde een aangrenzende kamer in en probeerde me buiten te sluiten, terwijl hij schreeuwde in het Arabisch: ‘Edelachtbare, ik ben een politieagent.’ Ik ging de kamer binnen en schoot hem neer.” (Alan Dershowitz, “The Case for Israël”, p. 43, tekent deze getuigenis op van de Engelse politiechef van Hebron over een door de Moefti ontketende pogrom van 1929)

Nog een enkel smeuïg annekedotetje van de “schandelijkheid” van die Moefti en van zijn hulptroepen?

Arthur Koestler schreef: “( . . )  en in elk geval begingen de Joden geen individuele daden van sadisme (. . .) Maar op andere plekken werden de lijken van Joden die in Arabische handen waren gevallen gecastreerd gevonden en met hun ogen uitgestoken. ( . . .) Voor ik Tel Aviv verliet heb ik de hand gelegd op een collectie foto’s die ik aan Alexis Ladas van de Commissie van de Verenigde Naties heb doorgegeven. Ze tonen grinnikende mannen in Arabische uniformen poserend voor de fotografen met hun bajonetten verzonken in een stapel naakte en verminkte lijken en dergelijke ( . . . ) ik vermeld dit onderwerp met tegenzin ( . . .) dit soort zaken is niet begonnen met de oorlog; vanaf de dag van de eerste Joodse nederzettingen, was een Jood als hij de langs de kant van de weg vermoord werd gevonden bijna altijd verminkt.” (Arthur Koestler “Promise and Fulfillment”, 224)

En dan die malle vergelijking tussen de Algerijnse “onafhankelijkheidsstrijd” en wat er in Palestina gebeurde sinds 1920.

Om te beginnen, Vermeersch, vind ik je stelling immoreel over Algerijnse gruweldaden die door het nobele doel van de “dekolonisatie” toch “verantwoord” waren. We moesten misschien maar eens ophouden de wreedheden die van beide kanten zijn begaan – (de Hollanders in het Indonesië van 1945-49, maar vlak ook de massamoorden van de “vrijheidsstrijders” niet uit) – zo in het algemeen te vergoelijken met het-doel-heiligt-de-middelen, zoals Vermeersch hier weer doet. En misschien moesten we dat hele proces van “de-kolonisatie” maar eens opnieuw bekijken in het kader van al die “ontwikkelingshulp” die er sinds de “dekolonisatie” gepleegd wordt en de mate waarin de “gedekoloniseerde”naties op veel plekken in de wereld géén succes zijn.

Voorts is de vergelijking  Algerije–Palestina belachelijk omdat er niks koloniaals was aan de vestiging van de Joden in Palestina. Ten eerste waren de Joden in 1920-22 gewoon  een van de partijen die naast een aantal Arabische woestijnroverhoofdmannen een stuk land kregen met, nogmaals,  veel méér juridisch en moreel recht. Ten tweede hebben kolonisators een moederland van waaruit ze koloniseren en waar in eerste instantie de winsten naar toe gaan. De Joden hadden het tegendeel van een achterland: ze waren op de vlucht voor moordenaars. Ten derde brachten de Joden veel meer “winst” op elk gebied naar Palestina dan een “klassieke” kolonisator ooit deed, vooral in de beginfase, waarin het nu juist omgekeerd hoort te zijn.

Ik heb Vermeersch het bovenstaande allemaal al eerder uitgelegd, bijvoorbeeld aan de hand van de vergelijking die hij toen maakte tussen de kolonisatie van Amerika met de vestiging van de Joden in Palestina. Ik heb hem daar precies verteld waarom die vergelijking idioot is en dat is ongeveer om dezelfde redenen als zijn vergelijking van de kolonisatie van Algerije  met de vestiging van de Joden in Palestina  idioot is. Maar zoals bekend luistert hij gewoon nergens naar. Je ziet het ook weer in het bovenstaande: “Ik hoef op die ellenlange betogen niet in te gaan” en “voor de kernvraag irrelevant”. Zal ik het nóg maar eens citeren? En daarbij op sommige punten in herhaling vallen?

“Het ontgaat hem dus dat de Joden zijn schedelmetende kardinaals-absolutie niet nodig hebben, omdat de Joden nooit kolonisators waren, want kolonisators hebben een moederland van waaruit ze koloniseren en waar in eerste instantie de winsten naar toe gaan. De Joden hadden het tegendeel van een achterland: ze waren op de vlucht voor moordenaars. De Amerikaanse kolonisten hebben onuitgelokte wreedheden begaan tegen de Indianen, maar de Joden hebben zich alleen in uiterste instantie verdedigd tegen de agressie van de feodale Pal-maffia’s. De Joden hebben alles geprobeerd om, zoals het Mandaat ook voorschreef, op voet van gelijkheid met de Palestijnse Arabieren samen te werken. Is er iets dergelijks bekend van de Amerikanen jegens de Indianen? De Joden brachten zoveel welvaart en dynamiek in Palestina dat er Arabieren uit de omringende regio’s naar toe trokken: inverted frontier, om het zo maar eens te zeggen. Zagen we dat in het Amerika van de 18e eeuw ook gebeuren? Go east Young Indian? De Joden hadden minimaal net zoveel recht op een stuk Palestina als al die Arabische roverhoofdmannen, die Jordanië, Syrië, Libanon en Irak kregen. Is er een vergelijkbaar recht te formuleren voor de blanken die Amerika koloniseerden? En dan ook nog geratificeerd door een Volkenbond?”

Ik begin overigens te begrijpen waarom Vermeersch mijn procedé, van in extenso citeren en becommentariëren niet eveneens op mijn teksten kan toepassen, want dan zou meteen opvallen hoe dun zijn gemekker is.

En nu zal een kwaadwillige tegenwerpen: ook jij hebt in het bovenstaande hele betogen van Vermeersch als irrelevant bestempeld. Het verschil is echter dat die hele betogen op één punt betrekking hebben en ik precies uitleg welk punt dat is en waarom het irrelevant is: het punt namelijk dat de Joden die naar Palestina trokken niet genetisch hoefden af te stammen van Joden die oorspronkelijk daarvandaan kwamen. Want dat het gaat om de positieve stichtingsmythe van een volk dat heil bracht op elk gebied en dat een wereldvoorbeeld is van humaan uithoudingsvermogen onder terreur.

(XII)

Vermeersch maar weer en hij begint met mij te citeren:

“2.2.6. “Als Vermeersch schrijft  “de staat Israël is ontstaan door een VN-beslissing” dan is dat puur technisch-juridisch alléén al een leugen.  Er zijn maar drie voorwaarden waaraan een staat moet voldoen om volkenrechtelijk te bestaan: er moet een grondgebied, een bevolking en een effectief gezag zijn. Dat is alles. De Israëli’s hebben gewoon op 14 mei 1948 de staat Israël uitgeroepen en vervolgens is die daad erkend door de VN en de voornaamste democratische staten.  En nu bestaat Israël dus gewoon”.

Bij zijn afwijzen van het juridisch legitiem karakter van de VN-beslissing  (waarnaar ik verwees) gaat MP regelrecht in tegen de Onafhankelijkheidsverklaring van de staat Israël zelf (14/5/1948), waarin o.m. uitdrukkelijk het volgende staat.

“On the 29th November, 1947, the United Nations General Assembly passed a resolution calling for the establishment of a Jewish State in Eretz-Israel; the General Assembly required the inhabitants of Eretz-Israel to take such steps as were necessary on their part for the implementation of that resolution…. Thus members and representatives of the Jews of Palestine and of the Zionist movement upon the end of the British Mandate, by virtue of natural and historic right and based on the United Nations resolution…. Hereby declare the establishment of a Jewish state in the land of Israel to be known as the State of Israel. … “ (vetjes van E.V.)

MP beschuldigt mij van een leugen door zelf een flagrante onontkoombare leugen te formuleren.

In één punt ben ik het echter met hem eens: “nu bestaat Israël dus gewoon”. Dat bestaan en het bestaansrecht heb ik nooit geloochend, maar het is gebaseerd op een feitelijke situatie die zich sinds 1948 ontwikkeld heeft en die we op redelijke gronden als onomkeerbaar moeten beschouwen. (1°) Omdat de bewoners door de nasleep van de gebeurtenissen sinds eeuwen; sinds 1933-1945; en vooral sinds 1948feitelijke rechten verworven hebben (niet door toestanden van honderden jaren geleden), en (2°) omdat een omkeren van die situatie tot dramatische omstandigheden en zelfs tot een wereldoorlog zou kunnen leiden.”

Zucht.
Daar gaan we weer.

Luister Vermeersch, top-intellectueel,  Vader des Vaderlands van Vlaanderen, Beschermer van de Joden, Hoeder van de Belgische Moraal én de Israëlisch moraal: al hadden de Joden in 1948 verklaard dat Israël was gesticht op Gezag van het Grote Spaghettimonster, dan had dat nog geen ene bips uitgemaakt voor wat ik in mijn eerste zin als de puur technische feitelijkheid benoem. Namelijk die drie voorwaarden voor statehood.

En door die vetmaking van jou Vermeersch, zouden mensen er nog overheen lezen, maar vóór dat “based on the United Nations resolution” staat toch echt ook: “by virtue of natural and historic right”. Neem nota van het feit dat “natural” nog weer vóór “historical” staat en dat natuurlijke recht verwijst naar wat ik al zei: een grondgebied, een bevolking en een effectief gezag en je hebt een staat.

Dat daarbovenop de Israëli’s óók nog het gezag van een toen nog fatsoenlijke VN erkenden was alleen maar hoffelijk en prudent en méér dan welk “wereldorgaan”, hoe netjes ook, op dat moment verdiende. Want het was wat laat allemaal na wat Wim Kortenoeven in zijn “De kern van de zaak” het Engelse “Verraad met een Mandaat” heeft genoemd en die zes miljoen echte mensen, die echt vermoord waren.

En fijn, Vermeersch, dat je je neerlegt bij het feitelijke bestaan van Israël. Overigens zijn de maatregelen die je voor Israël bedacht hebt een garantie dat je van die moeitevolle aanvaarding van dat voor jou zo nare feit af komt, want terugtrekking achter de grenzen van 1967 plus de opname van laten we zeggen een miljoen tot in elke porie van haatpropaganda doordrenkte “Palestijnse vluchtelingen” betekent waarschijnlijk het einde van Israël.

En als Israël geen rechten kan baseren op “toestanden van honderden jaren geleden”, waarom ga jij zelf dan tot het paleolithicum terug om eventuele “historisch-genetische” Jodenrechten te ontkrachten?

Overigens  weet je waarschijnlijk best, Vermeersch,  dat de natuurlijke gevolgen van het gestook van jouw soort al lang en breed de funeste gevolgen heeft gehad die je kon verwachten: dom-links gajes en hun islamitische helpertjes beginnen steeds meer zich NIET neer te leggen bij het bestaan van Israël en beginnen althans op Amerikaanse universiteiten steeds openlijker de ontmanteling van de staat Israël te eisen.

(XIII)

Vermeersch:

“2.2.7.  Nu ik een hele reeks bladzijden van de “Genadeloze Geseling” onder de loupe heb genomen, stel ik vast dat MP mij op geen enkele leugen of zelfs onwaarheid heeft kunnen betrappen, terwijl hij zelf de ene leugen naast de andere onwaarheid opstapelt en mij ook nog leugens toeschrijft wanneer ik een betwistbare stelling, die hij toevallig belangrijk vindt, niet vermeld. Ik ben geen masochist en dus stop ik hier met deze oefening. Wel wil ik nog even zijn laatste brief bekijken:”

Ik stel voor dat we wat betreft deze passage Vermeersch gewoon gelijk geven. Lijkt me de enige optie. Vermeersch wint de discussie.

En vervolgens zetten we ons maar weer aan het ontrafelen van het volgende brokstuk van de apologetische huichel-chaos. Maar het is gelukkig wel Wittgensteins genummerd, dat scheelt enorm.

(XIV)

“3. “Etienne Vermeersch Het Palestinisme van een sluwe Simpelmans”.

Israël is het oerkwaad in deze wereld. Een erfzonde die alleen geboet kan worden met een heel groot offer. Misschien door die zelfopheffing middels overspoeling met doodsvijanden.”

Dit zijn drie zinnen van MP die ik nooit uitgesproken of geschreven heb. Ze zijn zelfs met de meest verregaande kwade wil niet uit mijn geschriften af te leiden. Het gaat hier dus om drie lasterlijke leugens.

Even verder bespreekt MP de visie die ik naar voren breng over een ideale oplossing van de huidige problematiek. Uiteraard gaat die visie uit van een toestand waarbij aan de ingewortelde vijandschap tussen Israëli’s en Palestijnen een einde zou gekomen zijn. (Vergelijk dat met het beëindigen van de eeuwenlange vijandschap tussen Frankrijk en Duitsland.). Dat veronderstelt natuurlijk een tussenperiode waarin demilitarisering van gebieden, internationale controle, beteugeling van haatboodschappen in media en in het onderwijs en nog andere vredestichtende maatregelen zouden getroffen zijn. (Vergelijk dat met de situatie op Cyprus waar  -islamitische – Turken een onrechtmatige inval gedaan hebben, maar waar nu sinds lang een bestand vrij goed gerespecteerd wordt, dat ooit tot een definitieve oplossing moet leiden).

De essentiële, breed uitgesponnen kritiek van MP hierop, bestaat erin dat moslims niet te betrouwen zijn en nooit te betrouwen zullen zijn. Dat veronderstelt dat de nakomelingen van moslims altijd moslims zullen blijven en dat die moslims zelf nooit tot een modernere invulling van hun godsdienst kunnen komen. Ik ken nochtans ex-moslims die atheïst geworden zijn en andere die vernieuwende inzichten hebben.

Maar ik weet natuurlijk ook dat de huidige ontwikkeling binnen de islam niet zeer hoopgevend is.

Er is niet voor niets een boek verschenen, in het Nederlands en het Frans, waarin ik van islamofobie word beschuldigd; ik heb niet voor niets twee doodsbedreigingen van moslims gekregen die de autoriteiten ertoe gebracht hebben mij politiebescherming te verlenen

Mijn tekst eindigt bovendien met de woorden: “Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre…”, waaruit blijkt dat ik nog heel weinig hoop heb. Maar ik vind dat men toch moet blijven streven naar een ideaalbeeld dat ooit voor de verschillende partijen een richting zou kunnen aanwijzen. In een wereld met atoombommen moet elk mogelijk alternatief voor totale vernietiging ernstig onderzocht worden.

Vanuit de optiek van MP echter is elke hoop, hoe miniem ook, dwaasheid.  Wat blijft er dan nog over?

In elk geval zijn al zijn deelkritieken op mijn voorstel gebaseerd op zijn absolute zekerheid van de onmogelijkheid van elk compromis, laat staan verzoening. Ik hoef daar dus niet op in te gaan. Bvb. natuurlijk is de Golan-hoogte een gevaar voor Israël als er geen echt duurzame vrede is; dat weet ik ook, maar mijn project (dat overigens door de betrokkenen moet worden aangepast) is gericht op de mogelijkheid van een duurzame vrede. Anders is het natuurlijk zinloos; om dat in te zien heb ik MP niet nodig.

Kortom, wat hij leugens noemt, is gebaseerd op een onbegrip over de zin van deze tekst.

De rest van zijn uiteenzettingen zijn door de ellenlange uitweidingen, gelardeerd met scheldproza, nagenoeg onleesbaar en zeker niet bespreekbaar.”

Waarna ik, steeds uitgeputter, met mijn laatste krachten nog maar eens aan een antwoord begon.

Ik bewonder overigens ook uw doorzettingsvermogen, lezer! Hebt u werkelijk die teksten van Vermeersch geheel tot u genomen? En hebt u inmiddels een eindeloze bewondering voor mijn zelfopoffering ontwikkeld?  Voor mij die dit boekhouders-proza van Vermeersch ook nog heeft gefileerd en er een antwoord op formuleert? Ik moet eerlijk bekennen dat alleen al deze analyse me waarschijnlijk drie jaar van mijn leven heeft gekost. Behalve dus de bedreiging die dit soort waanzin voor Israël, Europa en de hele Westerse wereld vormt, is het ook nog een aanslag op althans mijn persoonlijke gezondheid. In Afghanistan snijden ze je neus af als je verkeerd hebt gekeken naar een van andermans vrouwen. Wat zou ik dus met Vermeersch moeten doen, die bezig is mijn leven te verkorten? Maar ja, ik heb het wel zelf aangehaald. Dat is ook weer waar.

Naar de bovenstaande tekstbrok! Over het kinderachtige suggereren van Vermeersch dat ik heb gesuggereerd dat ik hem letterlijk citeer, heb ik het al in het begin van mijn stuk gehad.

Wat ik in de geciteerde alinea’s lees, is verder het prachtige idealisme van Vermeersch: “demilitarisering van gebieden, internationale controle, beteugeling van haatboodschappen in media en in het onderwijs en nog andere vredestichtende maatregelen”.

Ik heb het al eerder gezegd :

“De ‘totaalvisie’ van Vermeersch bevat een keurige opsomming van alle illusie-clichés uit decennia-lange  ‘onderhandelingen’ tussen Israël en de Arabische wereld. Een rebelse denker, die Vermeersch. En grondig volledig. Geen enkele hersenschim ontbreekt die in de afgelopen 100 jaar vergeefs door de internationale diplomatie is nagejaagd.”

“Kortom” zegt Vermeersch, “wat hij leugens noemt, is gebaseerd op een onbegrip over de zin van deze tekst”. Maar ik ben bang dat ik het heel goed begrijp, want de zin van de teksten van Vermeersch is, namelijk dat hij, zoals alle linksdragenden, zin heeft in een fijn gevoel in zijn eigen hoofd en in zelfmanifestatie als Gutmensch. Hij zegt het letterlijk, Vermeersch: “Maar ik vind dat men toch moet blijven streven naar een ideaalbeeld”. Nou dat doet Vermeersch dan ook, al loopt heel Israël de kans vanwege dat “ideaalbeeld” vernietigd te worden.

En ik ben een nare man, een cynicus die de mensen hoop ontneemt op iets moois in het islamitische Midden Oosten, een Arabische Lente misschien wel, waarna Israël vol vertrouwen de Golan-hoogte kan opgeven. Nóg maar een keer mezelf geciteerd dan?

“De Golan hoogte wordt aan Syrië teruggegeven” zegt de filosoof-ethicus. Dit is een exemplarisch voorbeeld van dat morele liegen van Vermeersch, van het verzwijgen van werelden aan context, van het gemakzuchtige mooi-weer-spelen ten koste van Israël, van het wezenloze zelfmanifesteren van Vermeersch en zijn soort, van die tomeloze drang de Gutmensch uit te hangen ten koste van anderen, namelijk van een tot op heden vervolgd en in zijn existentie bedreigd volk. De schuld van types als Vermeersch is eindeloos, omdat hun hedonistische narcisme eindeloos is. Zij zijn liever “op de televisie” en “in de bladen” met hun fraaie karakter, hun mooie persoonlijkheid, hun better-than-thou-geneuzel dan dat zij zich serieus op de hoogte stellen van de geschiedenis van de islam, het Midden Oosten en vooral Israël.

Tot zover ikke ooit eerder.

En zoals ik al honderd keer gezegd heb: de islam kan soms “slapend” schijnen, maar de islam is een inherent onhervormbare “godsdienst”, een totalitaire ideologie waarvan de ware aard altijd weer tevoorschijn geroepen kan worden door de “ulema”, de priesterkaste van de islam.

Dat is ook precies wat in Palestina de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Husseini, vanaf 1922 gedaan heeft. In de islam hebben “islamisten” en “salafisten” niet alleen de beste papieren, ze hebben de enige. In de islam zijn niet alleen de agressieve en haatdragende teksten verpletterend in de meerderheid, ze geven ook tenslotte altijd de doorslag door het principe van de “abrogatie”. Mijn “absolute zekerheid”, Vermeersch, “van de onmogelijkheid van elk compromis” is gebaseerd op 1400 jaar geschiedenis van de islam.

De islam is onhervormbaar en er is niets goeds in de islam. Er bestaat in de islam geen enkel principe rond hetwelk iets goeds zou kunnen gaan clusteren. Er is geen enkele spiritualiteit in de islam. Het is puur een politieke en totalitaire ideologie. Een gematigde moslim is géén moslim, want hij moet het grootste deel van zijn geloof naast zich neerleggen. De islam kan niet hervormd worden omdat de basis ervan, de Koran, geldt als “eeuwig en ongeschapen”, als het woord van God zelf, dat al bestond vóór de dinosaurussen, ja al vóór de oerknal in de pre-kosmos aanwezig was. En dat woord van Allah is dus gebaseerd op angst, haat, misleiding, onderdrukking, geweld, hellevuur, straf, slavernij, racisme tegen vrouwen, Übermenschenwaan, Führerprinzip, Blut-und-Boden, oorlogszucht, verbod-op-zelf-denken, gehoorzaamheid, parasitisme. De islam is een recept voor een verschrikkelijk lijden, voor de moslims, maar vooral voor degenen die zij op hun beurt tot slachtoffer maken.

Nee, Vermeersch, ik ben niet cynisch maar gewoon realistisch. Maar jij bent wél een hedonistische narcist die volgaarne Israël opoffert aan je “idealen”.

Ik citeer opnieuw mijn persoonlijk nachtmerrie, de heer Vermeersch uit Vlaanderen, die nóóit, nóóit meer zal ophouden met hypokriet zwatelen en die ik voor eeuwig zal moeten antwoorden. Ik heb mijn persoonlijke hel gevonden: l’enfer: c’est Vermeersch.

(XV)

“Toch wil ik nog één punt aanhalen. De nederzettingen op de Westbank. Ik kan MP volgen wanneer hij zegt dat Israël na de Zesdaagse Oorlog genoopt was de Westbank te besturen. Ook de geallieerden moesten na de Tweede Wereldoorlog Duitsland en Japan besturen. Daaruit volgt echter niet dat ze die gebieden voor altijd moesten bezetten (wat de SU via een omweg wel probeerde).

Israël stond voor de keuze.

(a) Ofwel kon men het gebied annexeren, maar dan moesten de inwoners ervan na verloop van tijd volwaardige burgers van Israël worden, met het risico  – na meerdere decennia – van een moslimmeerderheid in Israël. Ik kan begrijpen dat ze zoiets niet wensten.

(b) Ofwel kon men dit gebied voor altijd als kolonie beschouwen, waardoor de burgers dus geen inspraak zouden hebben in Israël zelf. Dat was de situatie van de ‘thuislanden’ in Zuid-Afrika. Binnen de huidige visies op de Rechten van de Mens is een dergelijke blijvende situatie immoreel en politiek onhoudbaar.

(c) Het derde alternatief bestond erin dit gebied (samen met Gaza) voor te bereiden op een onafhankelijk statuut, dat, via internationale controle, in opeenvolgende stappen in veiligheid kon gerealiseerd worden. De politiek van het toelaten van joodse (vaak extremistische) inwijkelingen, kortom de ‘nederzettingen’, maakt een dergelijke onafhankelijke staat (met een lappendeken van extraterritoriale gebieden), praktisch onrealiseerbaar en vooral in de perceptie van de Palestijnen onaanvaardbaar. De bewegingland for peace’ is niet door mij uitgevonden. Ze drukte de hoop van vele Israëli’s uit, om hier de grondslag voor een compromis te vinden. Die hoop is nu voor lange tijd vervlogen, want intussen heeft de Israëlische regering de voedingsbodem klaar gemaakt voor de fanatieke moslims van Hamas en Jihad.

Alle getier en alle scheldwoorden van MP veranderen niets aan het feit dat de politiek van de nederzettingen een rampzalige keuze geweest is.

Iedereen weet dat een vrede zonder die ‘settlements’ al buitengewoon moeilijk zou geweest zijn; met de ‘settlements’ is die voor lange tijd vervlogen.

Met deze eenvoudige, m.i. onbetwistbare vaststelling wil ik nu definitief een punt zetten achter mijn discussie hierover met MP.”

Ik repliceer:

Kijk nou eens! Er is iets doorgedrongen! Hij kan het warempel volgen dat Israël na het drie keer nee van Khartoem in de herfst van 1967 geen andere optie had dan Samaria-Judea te gaan besturen. Natuurlijk, de man die graag naar het paleolithicum en het neolithicum teruggaat als hij Israël wil bashen,  noemt wat al een miljoenmiljard jaar Samaria-Judea heet “Westbank” volgens de laatste linkse 1967-mode. Trouwens wel eens een “bank”, een rivieroever van meer dan 40 kilometer gezien, lulhannes?

Ad (a). Ik weet eigenlijk niet of de Israëli’s op enige moment hebben overwogen Samaria-Judea te annexeren. Ze zouden er wel het volste recht toe hebben, want het behoort krachtens San Remo 1920-22 nog steeds tot hun vestigingsgebied. En sinds ze twee keer met genocidale bedoelingen zijn aangevallen via Samaria-Judea  hebben ze al helemáál het volste (oorlogs-)recht het gebied blijvend in te lijven.

Het zou een mooi onderwerp zijn voor een scriptie van een geschiedenis-student: de fases die het gedwongen bestuur van Israël over Samaria-Judea heeft doorgemaakt sinds 1967. Mijn vermoeden is dat daaruit zou komen dat de Israëli’s – (nadat Jordanië het gebied van 1948 tot 1967 illegaal, want na een aanvalsoorlog, bezet hield en er een antihumane puinhoop van had gemaakt) – er aanvankelijk op vertrouwd hebben dat humaan bestuur en toenemende welvaart er toe zou leiden dat de Arabieren in Samaria-Judea verzoend zouden raken met de staat Israël en er een oplossing zou komen voor met name de kwestie van de veilige grenzen en voor Jeruzalem. Of er Israëli’s zijn geweest die ooit de illusie hebben gehad dat er uit de Arabieren in Samaria-Judea wat Vermeersch noemt “volwaardige burgers van Israël” zouden kunnen groeien, weet ik niet. Maar in elk geval kan men die illusie niet lang na 1993 behouden hebben. De decennia daarna hebben de Israëli’s geleerd dat de Arabieren in zowel Samaria-Judea als Gaza gegijzeld bleven door hun eigen “Palestijnse” maffia’s: Fatah, PLO en vervolgens Hamas. Na 1993 zijn de ogen bij steeds meer Israëli’s open gegaan, toen Arafat de Accoorden van Oslo niet alleen niet naleefde, maar uit alle macht begon te saboteren.

En dan de vuiligheid die Vermeersch langs-zijn-neus-weg onder (b) debiteert. Ik heb even geen zin om de cijfers op te zoeken, maar vanaf 1967 was Samaria-Judea het omgekeerde van een “kolonie” en van “de ‘thuislanden’ in Zuid-Afrika” , terwijl deRechten van de Mens er oneindig veel meer gerespecteerd werden dan onder Jordaans bewind in 1948-1967. De aanwas, door zowel toestroom als geboorte, van Arabieren was (ook relatief) veel groter dan die van de Joden en de Arabieren bouwden ook veel meer, met name in Jeruzalem. De welvaart en de humaniteit van het bewind door de Israëli’s waren 1000 keer beter dan wat het onder de illegale bezetting door Jordanië in de periode 1948 – 1967 was geweest en nóg was voorzover de “Palestijnen” in bepaalde gebieden door de Jordaniërs gecontroleerd bleven worden. Denk alleen maar aan de massamoord in 1971 door de Jordaanse koning Hoessein op zijn eigen “Palestijnen”, die als “Zwarte September” bekend staat en gelukkig niet op het Jordaanse koningshuis werd gewroken, maar op de Joden, in München in 1972, want er moet wel een beetje orde in de wereld blijven natuurlijk.

Voor alleen al dat gore alineaatje onder (b) zou Vermeersch héél veel klapjes met een jezuïetenzweepje recht in zijn hypokriete smoel moeten hebben.

En dan wat Vermeersch onder (c) zegt. Tsja, dat “derde alternatief” waarvan Vermeersch rept, de weg van de onderhandelingen richting een “onafhankelijk statuut”. Ik geloof niet dat ik ooit eerder een betoog heb gelezen waarin in de tweede regel al geconcludeerd werd dat “de nederzettingen” de schuld van alles zijn. En dat terwijl ikVermeersch toch al heb uitgelegd dat die nederzettingen 2% (!) uitmaken van heel Samaria-Judea (“de Westbank”). En dat gedurende de onderhandelingen door Olmert in 2008 inderdaad 98% van het gebied is aangeboden aan de Palmaffia’s. Ik vroeg toen al aan Vermeersch:

“Dus waar praten we over? Dus, Vermeersch, hoe knotsgek moet je dan zijn, om Israël de schuld te geven en dan te spreken van onrecht, hemeltergende vergissing, kansen op een vrede drastisch gereduceerd, oorzaak van fundamentalisme? Die laatste is de allermooiste. Ja, dat heeft de islam van zichzelf niet in zich, dat fundamentalisme en die intolerantie.”

Niet alleen heeft-ie de conclusie deze keer nóg sneller bereikt, het is nog weer vaststaander voor hem geworden. Het is nu een “onbetwistbare vaststelling” geworden dat ”de Israëlische regering de voedingsbodem [heeft] klaar gemaakt voor de fanatieke moslims van Hamas en Jihad”.

Hij eindigt zijn laatste bijdrage dus op dezelfde manier als hij zijn interview met Knack in 2002 begon: Israël heeft het gedaan.

Vermeersch leert dus niks en het is dus niet voor hem dat ik het volgende nog opschrijf.

Wie naar dit artikel van mij uit december 2011 gaat, vindt een link naar een video van een uur onder de titel “Relentless: the Struggle for Peace in the Middle East”, welke video het saboteren van het “vredesproces” door Arafat na Oslo 1993 tot 2003 in beeld brengt. Voor wie het handig vindt staat onderaan dat artikel de uitgeschreven Engelse tekst die uitgesproken wordt in die video.

In het jaar 2000 in Camp David onder supervisie van president Clinton bood Ehud Barak aan Arafat meer dan 90% van Samaria-Judea (“de Westbank”) aan. Arafat weigerde het aanbod en organiseerde direct een nieuwe “intifada” (= “afschudding”, namelijk van het gruwelijke juk van de Israëlische bezetter) met als voorwendsel een bezoek van Sharon, toen oppositieleider, in september 2000 aan de Tempelberg.

In 2005 trok het Israëlische leger zich terug en zetten de “Palestijnen” zich aan het vernielen van de positieve infrastructuur die de Joden daar hadden achtergelaten en veranderden Gaza in een lanceerplatform voor raketten richting Israël. Raketaanvallen vanuit Gaza op Israël vervijfvoudigden na 2005, nadat de PA verantwoordelijk was geworden voor het “gezag” in Gaza.

Toenmalige premier Olmert heeft in 2008 – ik zei het hierboven al  – opnieuw een nóg genereuzer voorstel gedaan aan de opvolger van de in 2004 overleden Arafat, Mahmoud Abbas. Olmert´s voorstel van 2008 ging nóg verder dan dat van Barak in 2000 onder supervisie van Clinton en gaf Abbas voor 98% zijn zin. Het antwoord was, zoals altijd: nee.

Wie wil weten hoe het vervolgens is gegaan met het “vredesproces” kan naar hetzelfde artikel van mij gaan dat ik hierboven al linkte.

Want daar vind je tevens een annoncering van het verschijnen van een nieuw boek: geschreven door Itamar Marcus en Nan Jacques Zilberdik van Palwatch. De titel van dat boek is “Deception: Betraying the Peace Process“. Dat boek staat vol met de onomstotelijke bewijzen dat in de jaren 2010 en 2011, de jaren van het hernieuwde “vredesonder-proces”, precies hetzelfde gebeurde. Het liegen van de “Palestijnse” maffia is nog net zo brutaal onder Abbas als onder Arafat, net als de opvoeding tot Jodenhaat van de “Palestijnse” kinderen en de onwil om zelfs maar het bestaan van Israël te erkennen.

Ook in datzelfde artikel van mij een interview met Itamar Marcus van Palwatch bij Glenn Beck. Als je een video van een uur en een heel boek teveel vindt, kijk dan in elk geval naar dit interview  van een kwartier en wees voor de rest van je leven genezen van illusies over de Palmaffia, mocht je die ooit gehad hebben.

De ”laatste bijdrage” van Vermeersch loopt uit in een betoog dat moet bewijzen dat Philip Dewinter en zijn Vlaams Belang een antisemitisch verleden hebben. Dat heeft natuurlijk ten doel om én de Israël-liefde van het Vlaams Belang én alle andere Israël-liefhebbers én Israël zelf verdacht te maken. Nou, Vermeersch, bekijk het maar. Ik geloof dat ik mijn taakje wel heb verricht hier boven. Ik hoop oprecht nooit meer van je te horen.

(XVI)

Op 16 mei 1948, dus twee dagen ná de onafhankelijkheidsverklaring, zond de officiële Israëlische radio de volgende verklaring uit in het Hebreeuws en Arabisch, terwijl de “elites” van vijf Arabische naties een genocidaal bedoelde aanval hadden losgelaten op de twee dagen oude staat:

“Hoewel wij tot een woeste oorlog zijn gedwongen, behoren wij niet te vergeten, dat binnen onze grenzen leden van het Arabische volk de rechten behoren te genieten van burgers en dat de meesten deze oorlog haten. Wij moeten hun rechten op een gelijk niveau handhaven met die van alle burgers. Wij zien uit naar vrede en strekken onze hand uit om hun medewerking te verkrijgen bij het opbouwen van ons vaderland. Burgers, laat ons de integriteit van ons jonge vaderland handhaven.” (Efraim Karsh, “Palestine Betrayed”, 236)

Palestine Betrayed. Door wie? Door de Palmaffia’s en hun Westerse helpers, zoals Vermeersch. Behalve een schuld jegens Israël hebben types als Vermeersch ook een schuld jegens de Arabieren die in “de gebieden” wonen en al bijna 100 jaar, vanaf 1920, met de Koran in de hand geterroriseerd, gegijzeld en gehaathersenspoeld worden door deze Palmaffia’s, vanaf de moefti, via Arafat tot Abbas en Hamas. Hoe groot die schuld is mogen de narcistische zelfmanifestanten zelf bedenken.

Roelf-Jan Wentholt: “De kwaliteit van dat schilderij past helemaal bij Vermeersch.
In één beeld zie ik daar: ontplofte ijdelheid en totaal ontoereikend talent.”
_____________________

Zoals ik in het bovenstaande stuk zeg:

“Ik zal zo vrij zijn als aanhangsel hier onder dit stuk als bewijs het hele interview on line te zetten dat Vermeersch in 2002 aan Knack gaf. En om te voorkomen dat Knack gaat mekkeren over copyright, merk ik vast op dat, ten eerste, dat interview een centrale rol speelt in dit “debat” en, ten tweede, dat het door mijn vetmakingen een geheel eigen karakter heeft gekregen.  Ik zou zeggen: ga zelf eens kijken, lezer, of u vindt dat Vermeersch alleen maar “Likoed” aanvalt en niet zozeer Israël.”

Hier is dus dat interview uit de Belgische “Knack” van 10 april 2002 met Etienne Vermeersch. Het verscheen in de rubriek “Het Forum”.
Ik heb mijn analyse ervan gepubliceerd op 7 juli 2012 in een artikel getiteld  “Het tomeloze liegen van Etienne Vermeersch inzake Israël (2)”

Ik heb alleen de echte smeerlapperijen vet gemaakt, niet de gewone gekte in de trant van “Arafat was een gematigde leider met goede bedoelingen”.

Interviewer: Mijnheer Vermeersch, in Israël en het Palestijns gebied blijft het geweld heersen.

Vermeersch: Bij alle commentaren en beschouwingen valt mij op dat men zelden het kwaad bij de wortel vat. Namelijk dat de staat Israël gebaseerd is op onrecht, en gedurende tientallen jaren het ene onrecht op het andere heeft gestapeld. De staat Israël is ontstaan door een VN-beslissing die een joodse staat toeliet in een bepaald gedeelte van Palestina. Op dat moment, 1946-1947, leefden daar ongeveer zeshonderdduizend Joden en meer dan twee keer zoveel Palestijnen. Die zeshonderdduizend joden waren daar pas de laatste dertig jaar via een paar grote immigratiegolven aanbeland, want rond 1900 woonden er hooguit vijftigduizend. Zonder de plaatselijke bevolking te raadplegen en goed wetende dat die niet akkoord ging, hebben de VN de Palestijnen verplicht een groot deel van hun grondgebied af te staan. Niemand heeft het recht een volk daartoe te dwingen, ook de Verenigde Naties niet. De staat Israël is dus een fundamenteel onrecht. Men moet zich daarvan goed bewust zijn bij de beoordeling van wat nadien is gekomen.

Interviewer: De Arabische landen hebben Israël nooit erkend.

Vermeersch: Ze hebben in 1948 en 1949 oorlog gevoerd, maar de uitkomst was dat Israël een nog groter gebied innam dan het van de VN had gekregen, en de grenzen in het wapenstilstandsakkoord als definitief beschouwde. Dat was een tweede onrecht. Door de oorlog en allerlei vormen van terreur zijn er ongeveer zevenhonderdduizend Palestijnen verdreven die nooit de kans hebben gekregen om terug te keren, een derde groot onrecht. Na de overwinning in de Zesdaagse oorlog in 1967 heeft Israël niet alleen de Sinaïwoestijn van de Egyptenaren en de Golanhoogvlakte van de Syriërs bezet, maar ook Gaza en de Westelijke Jordaanoever, en het oostelijke deel van Jeruzalem dat tot dan toe Palestijns was.

Onmiddellijk daarna is resolutie 242 van de Veiligheidsraad afgekondigd. Daarin stond dat door oorlog veroverd gebied niet mocht worden geannexeerd, en dat het vluchtelingenprobleem moest worden opgelost. Dat is in tal van andere resoluties bijna met unanimiteit bevestigd, maar Israël heeft zich daar nooit iets van aangetrokken. Het heeft integendeel het gebied rond Jeruzalem geannexeerd, in strijd met de VN-bepalingen. Opnieuw sloegen vele Palestijnen op de vlucht, de anderen wonen ondertussen vijfendertig jaar onder een vreemde bezetting. Een vierde immens onrecht.

Interviewer: Israël sprak van een voorlopige bezetting, noodzakelijk voor zijn eigen
veiligheid.

Vermeersch: Dat is de helft van het verhaal. De Israëli’s zijn meteen beginnen te koloniseren en hebben in het hele Palestijnse gebied joodse nederzettingen gebouwd, zelfs in de overbevolkte Gazastrook. De travaillisten spraken over veiligheid maar Likoed, dat sinds de jaren zeventig de meeste regeringen heeft geleid, heeft altijd gesteld dat de Joden een onvervreemdbaar recht hebben op het gehele Eretz-Jisraël. Daarmee bedoelen ze het Palestina van vóór de Tweede Wereldoorlog.

Het basisprincipe van Eretz-Jisraël getuigt van de joodse minachting voor de Palestijnen. De hele Likoedperiode door zag de Israëlische regering als definitieve oplossing een zeer beperkt zelfbestuur voor de Palestijnen. Zoals de Amerikaanse regering dat eertijds verleende aan de indianen in hun reservaten, en de Zuid-Afrikaanse aan de zwarten in hun thuislanden. De Israëlische regering wilde daarmee de opdeling van Palestina in een Joodse en een Palestijnse staat voorgoed onmogelijk maken. Bovendien zou Israël wel het volledige land beheersen, maar niet alle bewoners ervan konden burger worden van de staat Israël. Dat is een schending van een elementair democratisch recht en een continue vernedering van de Palestijnen.

Interviewer: De socialistische premier Ehud Barak ging in Camp David akkoord met een Palestijnse staat, maar Yasser Arafat heeft het geweigerd.

Vermeersch: Ik zie niet in welk voordeel de Palestijnen hadden bij Camp David II. Ze kregen een verminkte Westelijke Jordaanoever, Jeruzalem mochten ze vergeten, en het vluchtelingenprobleem bleef onopgelost. Je kan momenteel, door de macht van de gebeurtenissen, na vijftig jaar Israël niet meer afschaffen, maar een akkoord moet een poging zijn om het onrecht zo klein mogelijk te houden. Vanuit die optiek is een oplossing mogelijk waarmee ook de Palestijnen kunnen leven. De grenzen van vóór 1967 worden aanvaard als de scheiding tussen Israël en de Palestijnse staat. Dat zijn al twee toegevingen aan Israël: het wordt erkend en het krijgt meer dan door de VN was bepaald. Daarna moet de discussie gaan over de Palestijnse vluchtelingen in Libanon, Syrië, Jordanië en een paar andere Arabische landen. Aan sommigen moet de kans worden gegeven terug te keren naar Israël, waar ze vandaan komen. De anderen moeten een schadevergoeding krijgen. Voor een dergelijke regeling zijn grote sommen nodig. Honderd miljard euro lijkt mij een minimum, maar het kan ook een veelvoud ervan zijn. Hoeveel precies, en wie welk deel betaalt, moet binnen de VN worden uitgemaakt. Verder moet Israël alle nederzettingen in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever aan de Palestijnen overdragen en de joden die er zich op een onrechtmatige manier gevestigd hebben, moeten terugkeren naar het Israëlisch gebied waar zij vandaan zijn gekomen.

Interviewer: Als de grenzen van vóór 1967 weer gelden, moet Israël de Golan teruggeven aan Syrië. Dat kan het zich uit veiligheidsoverwegingen niet veroorloven.

Vermeersch: Het zal moeten, want anders komt er ook met Syrië nooit een duurzame vrede. Ook de waterverdragen moeten nog geregeld worden. Dat alles lijkt vandaag niet realiseerbaar, maar moet niettemin het uitgangspunt zijn van onderhandelingen. Sommigen beweren dat we een neutrale houding moeten aannemen, maar je kan niet neutraal zijn tussen een agressor en een geagresseerde.

Vermeersch: Wat weinigen durven zeggen, is dat Israël op termijn zichzelf moet opheffen als ‘Joodse staat’. Dat het dat is, blijkt uit de ‘Wet op de Terugkeer’. Een Jood uit bijvoorbeeld Rusland, van wie de voorouders sinds eeuwen in Rusland wonen, heeft zonder meer het recht zich in Israël te vestigen. Maar een naar Beiroet gevluchte Palestijn van wie de voorouders eeuwen in Palestina hebben gewoond, mag niet terugkeren. De joodse staat discrimineert dus mensen enkel en alleen op basis van hun biologische afstamming. Het spijt me, maar dat is een vorm van racisme. Men zal opwerpen dat je ook via de godsdienst Jood kunt worden, maar dat voegt aan het racistisch een theocratisch element toe en dat is zeker geen verbetering. Vanuit dezelfde overweging ben ik ook radicaal gekant tegen ‘islamitische staten’.

Zolang Israël de Wet op de Terugkeer handhaaft, is het een immorele staat. En het zionisme is een immorele beweging, omdat het in zijn streven een Joodse staat in Palestina te vestigen geen rekening hield met het feit dat daar rond het miljoen Arabische mensen woonden. Ik verwacht dat sommigen mij nu van anti-semitisme zullen beschuldigen, maar dat ze mij maar overtuigen dat de Joodse staat en het zionisme wél moreel zijn. Ik weet dat Theodor Herzl en zijn volgelingen pas echt zionist zijn geworden door het anti-semitisme in Europa. Dat maakt hun streven verklaarbaar, maar een echte rechtvaardiging is er niet. De Palestijnen dragen geen schuld voor wat de
nazi’s hebben aangericht.

In het charter van de PLO werd het bestaansrecht van Israël aanvankelijk ontkend. Voor zover ze daarmee bedoelden: ‘… het bestaanrecht van Israël als zionistische staat…’ hadden ze volkomen gelijk. In de loop van de jaren tachtig heeft Arafat dat bijgeschroefd om redenen van politieke haalbaarheid. Hij heeft het bestaansrecht van Israël erkend, zonder daarbij te stipuleren dat het een van de doelstellingen moest zijn om de Wet op de Terugkeer vreedzaam op te heffen. Daardoor gaf hij de indruk dat een zionistische staat legitiem is, maar dat is niet zo.

Interviewer: De Amerikanen beginnen voor het eerst wat tegengas te geven, maar tot nu toe kreeg Ariel Sharon ‘carte blanche’.

Vermeersch: In 1947 speelde bij de Amerikanen, net als bij de Sovjets en vele anderen, de verontwaardiging over de jodenvervolging door de Duitsers. En voor de VS was een Israëlische staat in het Midden-Oosten tijdens de Koude Oorlog ook een nuttig bruggenhoofd. Daarbovenop is er constant politieke druk van de Amerikaanse joden, vooral in New York. Niet omdat ze zo uitzonderlijk talrijk zijn, maar omdat ze bijna allemaal gebruik maken van hun stemrecht.

George W. Bush legt de nadruk op de terreur van de Palestijnen. Maar wat kan je anders verwachten van een moe getergd volk dat geen hoop op een toekomst heeft? De Amerikanen en de Israëlische regering eisen van Arafat dat hij die aanslagen veroordeelt en de daders arresteert, maar dat is een onhaalbare eis. Als hij dat nu doet, is hij elke greep op zijn volk en dus ook op de extremisten kwijt. Het probleem dateert al van bij de oprichting van de PLO. Toen werd hij meteen geconfronteerd met extremistische linkse groepen als het Volksfront en het Democratisch Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Nadien zijn die opgevolgd door fundamentalistische islamitische groepen als Hamas, Jihad en Hezbollah. Arafat heeft daar tegen zijn zin mee moeten leven. Hij kan pas zijn gezag doen respecteren en de aanslagen beteugelen, als hij zijn volk resultaten en vooruitzichten kan aanbieden.

In Israël beseften ze, zeker bij Likoed, helemaal niet dat Arafat hun noodzakelijke partner was. Menachem Begin en Yitzhak Shamir weigerden met hem te praten. Hadden ze hem als volwaardige partner aanvaard, dan had hij Hamas en Jihad misschien onder controle kunnen houden. In Oslo koos Arafat voor een partieel akkoord, dat hij wel onrechtvaardig vond, maar dat hem de kans gaf zich als de enige Palestijnse leider te doen gelden. Had men toen de Palestijnse autonomie doorgedrukt en de nederzettingenpolitiek gestopt, had Arafat een kans gehad. Maar nu hebben zowel in Israël als bij de Palestijnen de anti-Oslostrekkingen de bovenhand gekregen.

Dat alles is geëscaleerd met Palestijnse aanslagen en Israëlische vergeldingen of beledigingen. Denk aan Benjamin Netanyahu die de tunnel onder de Al-Aksamoskee in gebruik nam, of aan Ariel Sharon die provocatief op de Tempelberg ging wandelen. Twee keer een onverantwoord ophitsen van de Palestijnen om ze in de armen van de extremisten te drijven. Dat iemand als Sharon, die de dood van minstens achthonderd onschuldige vrouwen en kinderen in Sabra en Chatilla op zijn geweten heeft, door zestig procent van de Israëli’s wordt verkozen tot premier geeft aan dat zij de weg van de confrontatie en het geweld kiezen.

Interviewer: De Amerikanen steunen Sharon, de Europese Unie houdt het bij vage en
vrijblijvende retoriek.

Vermeersch: De Amerikanen hebben de sleutel in handen. Zonder hun steun kan Israël niet leven. Maar ook Europa kan een veel belangrijkere rol spelen. De EU moet alle diplomatieke betrekkingen met Israël verbreken en een totale blokkade voeren, zoals indertijd tegen Zuid-Afrika. Misschien zouden ze dan in de VS ook wat dieper nadenken. Maar ik heb niet veel illusies. Louis Michel (PRL) verdedigt zowat in zijn eentje een ethisch onderbouwd standpunt, zonder dat daar partijpolitieke of individuele belangen mee gediend zijn. Integendeel, het zal hem in de huidige internationale constellatie veeleer schade toebrengen. Ik vind dat Michel zich de jongste tijd opwerpt als een van de grote staatslieden uit onze geschiedenis.

Interviewer: Frieda Brepoels (N-VA) dient een wetsvoorstel in om het samenwerkingsverdrag met Israël op te zeggen.

Vermeersch: Het komt niet elke dag voor dat een Belgische politieke partij zich laat leiden door zuiver ethische afwegingen. Brepoels had eerder al een felle protestbrief naar de Israëlische ambassade gestuurd. Voor zover ik weet, is daarop alleen in het Belgisch-Israëlitisch Weekblad een reactie gepubliceerd. Daarin werd haar brief afgedaan als een vorm van anti-semitisme, wat volstrekt onterecht is. Waarom andere media geen aandacht hebben geschonken aan haar initiatief heb ik niet begrepen.
____________________

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Palestina", antisemitisme, Arabische wereld, Elite, Hypocrisie, Islam, Israël, Joden, Jodendom, Jodenhaat, Moslims, Racisme. Bookmark de permalink .

141 reacties op Etienne Vermeersch: een jezuïtische rat knaagt aan Israël

 1. dag zegt:

  Als oude sul heb ik voldoende tijd om artikelen te lezen.
  Er zijn echter wel grenzen gesteld aan wat ik verwerken kan.
  Hulde voor E.J. Bron, overigens! En hulde aan Martien Pennings, omdat hij weer met zo veel ernst en toewijding in de problemen rond Israel heeft willen duiken.
  Ja, het is schokkend dat er een soort moreel verbond etc. … maar lieve hemel nog aan toe, zijn er echt mensen die ZO’N lap tekst kunnen lezen op een computerscherm?
  Ik heb al heel vroeg in het begin van het stuk moeten afhaken.
  Een flinke novelle op papier kun je lezen.
  Voorzien van aantekeningen.
  En begrijpen.
  Het spijt mij, Martien, een briefkaart met de samenvatting was ook mooi geweest. dag

  Like

 2. Een heel epistel, normaal gesproken heb ik vrij veel moeite om de aandacht erbij te houden maar voor de goede zaak heb ik tijdens het lezen besloten tot het einde door te lezen. Klasse, Martien! Het is goed dat je opnieuw Vermeersch van repliek dient! Ik heb genoten van je duidelijke uiteenzetting van de eigenlijk onleesbare poep die Vermeersch eigenlijk uitbraakt. Het zijn voornamelijk Vermeersch’s holle frasen voorzien van onnodig literaire lulkoek.
  Ondanks dat het me waarschijnlijk minimaal een gehele dag gaat kosten ben ik van plan deze gehele serie opnieuw door te lezen onder het genot van een hele dikke bak koffie.

  Ik blijf er persoonlijk bij dat Vermeersch antisemitisch bezig is. Het geciteerde interview is duidelijk antisemitisch en dat geldt evengoed voor de interviewer die niet de moeite neemt om er tegen in te gaan maar Vermeersch gewoon zijn gal laat spuwen over het onrecht wat volgens hem Israël is.

  En dan te bedenken dat deze Frieda Brepoels ook nog eens dergelijke onzin probeert te verkopen als N-VA lid… Ik heb steeds meer medelijden met België en de aldaar wonende Joodse Gemeenschap… Waar heeft u in godennaam op gestemd en waar is uw Vlaamse nuchterheid gebleven?

  Like

 3. @Piet Klont: Uitstekende weergave! Klasse!

  Like

 4. Piet Klont zegt:

  @Pieter V:

  Dank.
  Je schrijft:
  ‘Ik blijf er persoonlijk bij dat Vermeersch antisemitisch bezig is. Het geciteerde interview is duidelijk antisemitisch en dat geldt evengoed voor de interviewer die niet de moeite neemt om er tegen in te gaan maar Vermeersch gewoon zijn gal laat spuwen over het onrecht wat volgens hem Israël is.’

  Hierbij sluit ik mij volledig aan, het is hemeltergend hoe pijnlijk gekleurd deze ‘meneersch’ zich uitlaat over Israël als zijnde de oorzaak van alle ellende.
  Ik heb slechts frasen gelezen van het stuk hierboven maar het zal zeker mijn volledige aandacht krijgen.
  Al was het maar vanwege de niet aflatende inzet van mijnheer Pennings.

  @dag:
  Tot ziens.
  Tip: Men is nooit te oud om te leren, laat staan te lezen.
  Voor blinden is het een probleem, maar ooit wordt het werk van Pennings ook in braille uitgegeven naar mijn bescheiden overtuiging.

  Like

 5. rommel zegt:

  Ik ben op een derde van je artikel Martien, maar moet zeggen dat het leest als een trein, speels en creatief woord gebruik met veel inhoud en duidelijke weerleggingen op Vermeersch zijn salonfähig jodenhaat.
  Als een boek of een tekst me boeit en wijzer maakt zal ik het nooit opzei leggen omdat het te lang is, integendeel, vergeet ik de tijd en vreet het op. Begrijp dan ook niet dat er ouwe sullen zijn met teveel tijd die op de lange lengte van een tekst afhaken, maar zich wel door een dikke saaie bijbel kunnen heen worstelen.
  Moest het even kwijt.
  Gaat weer verder lezen

  Like

 6. rommel zegt:

  En Klont ook een complimentje. Leuk plaatje. Er zit progressie in. Je best blijven doen, wordt het nog wel is met jou.
  Anders kan die vanavond weer niet slapen.

  Like

 7. rommel zegt:

  Met genoegen uitgelezen, met ook een beetje jaloezie op je vermogen om in je toorn uit eigen keuken scheldwoorden uit je mouw te schudden.
  Betonkop.
  Hahaha!
  Hoe kom je er op?
  Het zal die Amsterdamse drift wel zijn.

  Like

 8. dag zegt:

  Wat rommel schrijft is waar, de bijbel is aanvankelijk moeilijk toegankelijk. Maar, het is een boek, je kruipt er mee weg.
  Ik dank Pieter Veenstra voor zijn samenvatting.
  Het is goed dat Martien Pennings tenminste door een aantal kenners op waarde wordt geschat. Als je nooit van een vent als Vermeersch hebt gehoord, wordt het een stuk moeilijker.

  Like

 9. dag zegt:

  Nou ja, ik heb het stuk dus wèl gelezen.
  En vind vooral IX bijzonder spannend. Dit betekent dat ik met de andere paragrafen (politiek, staatsrecht, geschiedenis), niet veel affiniteit heb. Ook de schrijver moest zichzelf soms dwingen om de taaie kost te verwerken (fileren, analyseren, van repliek dienen) en zegt dat hem dat drie jaren van zijn leven gaat kosten. In al die hoofdstukken voert Martien Pennings een machtsstrijd, zoals schrijvers van opiniestukken, politici en theologen dat doen, bekvechtend, vloekend en tierend, desnoods.
  In IX gaat het over de Messias.
  Wat niet vermeld staat in dit stuk, is de wetmatigheid van diens komst.
  ‘Wetmatigheid’ betekent dat de vijand niet verbaal wordt aangevallen in het groot, langs academische, politieke lijnen – maar van binnenuit, in bloed en vuur.
  De wet waarin de strijdkrachten komen, is de legitimiteit van de staat, dus dat probleem is dan ook meteen opgelost.
  Commentaar overbodig. Als deze dingen beginnen te gebeuren,
  heft uw hoofden omhoog, uw verlossing genaakt, in kracht en heerlijkheid.
  God ziet om naar Israel. Dat HIJ politiek niet relevant is, interesseert Hem geen moer! Goed werk, Martien! God zegene je. dag

  Like

 10. Ko Lumbus zegt:

  Jammer dat onze huiscartoonist met het I.H.S. monogram in de kartoen boven het stuk een steekje heeft laten vallen. Daar moest natuurlijk het S.J. (Societas Jesu) – logo der Jezuïten aangebracht zijn .

  Maar verder in zekere zin best wel toepasselijk zo’n klontkartoen, immers in een oeverloze woordenbrij slaagt MP erin om een karikatuur te maken van het standpunt van Vermeersch.

  Tezelfdertijd besluit MP tot heiligverklaring van het Joodse volk (‘ een volk dat vanaf 1880 die mythe werkelijkheid heeft doen worden en dat gedaan heeft met alle morele en juridische recht en onder handhaving van de hoogst mogelijke humane criteria bij hun handelen ‘).

  Een fraai staaltje van projectie waar MP schrijft ‘Wat mij vooral bezig houdt is die voortdurende obsessie van jou met Joden en Israël’. Van de zijde van Vermeersch is een dergelijke obsessie niet aantoonbaar.
  En – aldus MP richtig Vermeersch- ‘dat je dat “specifiek betoog pro en contra” alléén voortdurend op de Joden toepast’, is van hetzelfde nonsense kaliber. Ook bijvoorbeeld ten aanzien van Christendom en Islam verhoudt Vermeersch zich kritisch. http://www.standaard.be/extra/pdf/vermeersch.pdf

  Overigens, naïef te veronderstellen dat copyright niet geschonden zou worden indien bij overname/weergave van de volledige tekst een aantal woorden uit die tekst vetgedrukt worden weergegeven.

  Like

 11. Lucky9 zegt:

  @Trol KO om 04:29 in zesde fascistische versnelling:

  Proficiat islamofiele trol, je bent als de kippen alert bij uw zaakje !

  Vermeersch “Sucks”, en Pennings zegt de waarheid. Meer hoeft er niet gezegd te worden.

  Vermeersch is een leugenaar en bedrieger. Als dusdanig wordt dit stuk pseudo-intellectueel links onbenul ook ontmaskerd door M.P.

  Hulde Martien, maar er zijn nu helaas dringender zaken om ons over te bekommeren!

  Like

 12. Martien Pennings zegt:

  Allen dank voor de complimenten hier boven, die in het geval van “DAG” zelfs gepaard gaan met een zegening.

  Like

 13. Ko Lumbus zegt:

  @MP ‘De laatste bijdrage van Vermeersch loopt uit in een betoog dat moet bewijzen dat Philip Dewinter en zijn Vlaams Belang een antisemitisch verleden hebben. Dat heeft natuurlijk ten doel om én de Israël-liefde van het Vlaams Belang én alle andere Israël-liefhebbers én Israël zelf verdacht te maken. Nou, Vermeersch, bekijk het maar. ‘

  Nee Pennings, zo gemakkelijk kom je er niet mee weg. Hieronder de reden die Vermeersch daarvoor gaf in zin laatste bijdrage:

  ‘Ten behoeve van de andere lezers van deze blog moet ik nog dit kwijt. Tot mijn grote verbazing waren een aantal mensen niet geschokt door het feit dat enkele topfiguren van het Vlaams Blok (later Vlaams Belang) in hun jeugd jarenlang gezongen hebben dat de ‘vuile jood’ de kist in moest. Dat was blijkbaar ‘een studentikoze grap…Omdat veel Nederlanders de achtergronden van dit alles niet kennen, is het nuttig hier enkele gegevens te vermelden, die ik kan bewijzen met kopieën die ik in het Archief van de Vlaamse Beweging (Antwerpen) genomen heb.
  ….Het is inderdaad een feit dat Dewinter en de topfiguren van het VB (meestal vroegere medestanders in het NSV) nu het geweer enigszins van schouder veranderd hebben en proberen bij de joodse gemeenschap in het gevlei te komen. Het ergerlijke is echter dat ze nooit hun vroegere neo-nazistandpunten betreurd hebben: ze proberen ze wel te verdonkeremanen. Dat heeft soms succes, o.m. bij mensen zoals MP; maar dat houdt geen stand tegen degenen die bereid zijn het geduldige archiefwerk op zich te nemen.’

  Jijzelf was een van die lezers die beweerde dat die uitroep dat de vuile jood in zijn kist moest worden gezwierd gewoon als een puberale daad moest worden beschouwd en niet in relatie met het heden kon worden gezien.

  Hier het fimpje waarin de Vlaams Blokkers van het eerste uur en nog steeds boegbeelden van het Vlaams Belang Filip de Winter en Gerlof Annemans zich associeren met het Nazisme, op weg naar de graven van tijdens WO2 gevallen Vlaamse SSers.

  Like

 14. max zegt:

  Weer een knap stukje werk Martien, en een mooie cartoon Piet. Het is een leuk setje dat goed uitbeeld wat moraal filosoof Vermeersch zegt. Duidelijk is dat Vermeersch filosofeert met halve waarheden, verdraaide waarheden en feiten en omstandigheden weglaat onbesproken laat.

  Voorbeeldje: “De staat Israël is dus een fundamenteel onrecht.” en Vermeersch vergeet voor het gemak de besluiten van de San Remo Conferentie 1920. Ja, dan gaat je eindconclusie ook de mist in.

  @ Ko, waarom mis ik jouw vermogen om kritisch vraagtekens te zetten bij het interview van Knack van 10 april 2002, die Martien in dit stuk volledig heeft geplaatst? Heb je misschien aandelen in Vermeersch 🙂 ?

  Like

 15. Martien Pennings zegt:

  @ Ko Lumbus (om 04:29 en 06:13).
  Ik zal je in de loop van de dag van antwoord dienen.
  Je houdt me lekker scherp!
  Fijn: zo lever je toch een bijdrage aan de verdediging van Israël.

  Like

 16. Tom Hendrix zegt:

  Voor mij is het belangrijkste, dat MP opkomt voor de staat Israel, het land gezegend en de eerste liefde van de G”D van Abraham, Isaac en Jacob. Duidelijk is ook in diverse reacties gewezen op de legitimiteit van de Joodse Staat, daar hoef ik verder niet op in te gaan. Verder nog mijn opmerking, dat de Arabische landen slechts een doel hebben, het in de zee drijven van de Joden!

  Like

 17. vederso zegt:

  Met deze cartoon stapt Piet Klont in een zekere traditie en dat stemt mij bedroefd. (Terug naar de tekst met frisse tegenzin)

  Like

 18. Tom Hendrix zegt:

  @MP, U noemt Dhr.Arthur Koestler : Promise and Fulfilment. Als het dezelfde Koestler is, die correspondent was, tijdens de Spaanse Burgeroorlog, dan is zijn betoog in mijn optiek absoluut betrouwbaar.

  Like

 19. Martien Pennings zegt:

  @vederso om 10:38.

  “DE MOEFTI , DE FREIKÖRPERKULTURIST EN DE RECHTSE RIOOLRAT”: op 9 februari 2010 verscheen op de toenmalige en nu verdwenen site van Joost Niemöller een stuk van mijzelf met bovenstaande titel. Het was gericht tegen de bekende gek Breedveld van “Frontaal Naakt” die mij op die site een “rechtse rioolrat” had genoemd. Bij mijn stuk op de site van Niemöller stond een foto afgedrukt die ik in de jaren 1980 zelf van de “etalage” van een Amsterdams krakersbolwerk had gemaakt. In die etalage hing een affiche met daarop een rat en het opschrift “Fascistisch ongedierte: bestrijd het!”. Ik vond dat onderschrift toen uiting geven aan precies die mentaliteit die men zei te bevechten. Dat kwam vooral door de termen “ongedierte” en “bestrijden” wat de suggestie van “uitroeien” wekte. Ik vind dat ik de rat . . . . . eh . . . . . zonder Auschwitz-connotaties inzet. Hier een versie van dat stuk op mijn eigen archief-site, zonder de rattenfoto: http://bit.ly/Vo1u1S .

  Overigens: als je ziel te teer is voor mijn proza, moet je het gewoon niet lezen. Ik heb daar geen probleem mee.

  Like

 20. vederso zegt:

  @ Martien. Helaas, bij mij komen wel de Auschwitz-associaties op en jawel, dat is onder elk niveau. Dat vindt het Simon-Wiesenthal-Centre m.b.t. Joden omdat het mensen zijn als alle mensen en geldt dus ook voor Vermeersch. Dat geldt voor ieder mens als in de vergelijking de mens wordt vergeleken wordt met een rat, met ongedierte en dus wordt verdierlijkt. Jij maakt de vergelijking en jij verdierlijkt Vermeersch. Dat je Piet Klont voor dit karretje hebt gespannen, neem ik je zeer kwalijk.
  Maak je verder over mijn al dan niet tere ziel maar geen zorgen. Ik heb het stuk nu één keer gelezen en ik vind het chaos. Voor mij is dit artikel mislukt zoals ik het hele Vermeerschdebat mislukt vindt. Ik ben het op één punt met Vermeersch eens; “het is onleesbaar”. Nee, ik heb geen “bewondering voor je zelfopoffering” gekregen. Ik neig er naar dit hele gedoe absurd te vinden. Teruggrijpen op een interview uit 2002 in Knack en dan zo’n woordenbrij produceren?Nogmaals, absurd.
  Je hebt me er niet van kunnen overtuigen dat Vermeersch “tomeloos liegt” en dat was toch je insteek. Al helemaal ben ik niet overtuigd van het feit dat Vermeersch een onverbeterlijke antisemiet zou zijn. Waarschijnlijk ben je er zelf debet aan dat je voor mij niet helder hebt kunnen maken dat Vermeersch niet deugt, ja, dat je hem zelfs wel (figuurlijk) zou kunnen wurgen. Maar ik zal jouw artikel nog een of twee keer lezen en proberen jouw argumenten te volgen. Tenminste, als ik uit deze barokke chaos een argumentatie weet te ontwarren, maar dat kan ook mijn tekort zijn.

  Like

 21. Piet Klont zegt:

  @vederso zegt:
  24 oktober 2012 om 10:38
  ‘Weest in geen ding bedroefd’ Vederso, die -wat je noemt- ‘zekere traditie’ is niet begonnen met het bovenstaande plaatje maar schuilt in meerdere of mindere mate in al mijn werkjes.
  Je standpunt respecteer ik en het siert je.
  Vroeger had ik precies hetzelfde standpunt, maar daar ben ik inmiddels door jaren van socialistische pesterijen hard op teruggekomen.
  Daar laat ik het maar bij, ik mail je nog persoonlijk hierover.

  Like

 22. Piet Klont zegt:

  ‘Dat je Piet Klont voor dit karretje hebt gespannen, neem ik je zeer kwalijk.’

  Hier ga je te ver, Vederso!
  Ik laat mij door niemand voor een karretje spannen, ik heb hier zelf voor gekozen, vond het leuk om te doen en sta er voor de volle 100% achter.
  Ik had ook aan M.P. kunnen zeggen: ‘Sorry Martien, respect voor je inzet maar hier pas ik voor’.
  Dat heb ik niet gedaan en het is derhalve niet aan jou om Martien hier op aan te spreken!

  Like

 23. vederso zegt:

  @ Piet. Met de laatste zin in 12.41 heb ik gelijk, in die zin dat het aan jou was om hierop in te gaan. Maar Martien Pennings had dit nmm niet aan jou mogen vragen en dat blijf ik hem kwalijk nemen. Temeer omdat hij heel goed weet wat ik bedoel als hij zelf met gespeelde aarzeling met de Auschwitz-associatie tevoorschijn komt. Maar terecht dat je zegt dat je zelf verantwoordelijk blijft voor je eigen cartoons.

  Like

 24. vederso zegt:

  @ Piet. Met de laatste zin heb jij gelijk natuurlijk en niet ik, foutje.

  Like

 25. Piet Klont zegt:

  @Vederso:
  Zoals gezegd mail ik je nog, wellicht vanavond nog.

  Like

 26. Martien Pennings zegt:

  @Vederso om 12:24.

  Ik herinner me dat jij, met Chantalumbus, een van de weinigen was die vereerd was met de komst van de eerbiedwaardige Vermeersch die zo beleefd praat en een scheiding in zijn haar heeft. Speelt dat mee, dat ik de deftigheid in het gedrang breng?

  Kijk Vederso, het verschil tussen Vermeersch persoonlijk met een rat vergelijken en Joden in het algemeen met ratten vergelijken is een kosmos van verschil. Je stelt je aan.

  Je vindt mijn stuk een chaos? Je kan zelfs in de brokstukken geen verdienste vinden? Het spijt me: beter kan ik het niet. Laat het ongelezen. Ik zei het al: geen probleem. Je bent het met Vermeersch eens dat mijn stukken contra Vermeersch “onleesbaar” zijn? Verderop neem je zelfs een woord van Chantalumbus over: “woordenbrij”. En nog even verder wordt het toch weer iets vormvaster: “barokke chaos” heet mijn tekst dan. Heb je opgemerkt dat ik gezegd heb dat ik consequent de “lijnen” van “betoog” van Vermeersch heb gevolgd en dat dus een door jou en Vermeersch waargenomen chaotisch en onleesbaar karakter gezocht moet worden bij Vermeersch?

  Ik mag niet teruggrijpen op een interview uit 2002? Dat vind jij absurd? Ook als ik me ervan vergewist heb dat Vermeersch nooit afstand heeft genomen van de inhoud? Ook als hij blijkt zich in 2012 nog steeds met hand en tand te identificeren met dat stuk? Leg uit!

  Ik heb je dus nergens van kunnen overtuigen? Jammer. Volgende keer beter. Want ik zou natuurlijk wel een samenvatting kunnen produceren, maar die dienst ga ik je niet óók nog eens verlenen.

  Like

 27. Martien Pennings zegt:

  @ Chantalumbus (om 04:29 en 06:13)

  Het is Rommel ook al opgevallen: dat het jou vaak niet zozeer om de zaak zelf schijnt te gaan, maar meer om mij dwars te zitten. Rommel schreef:

  “Verder begint die kutnijd van jouw tegen Martien ( . . .) zelfs mij op te vallen, Chantal. Wat is je probleem ‘nuchtermens’? Niks meer te neuken?”

  (ROMMEL! “Jou”, net als “u” krijgt uitsluitend een “w” als het DIRECT bezittelijk voornaamwoord is, zoals in “jouw kutnijd” of “uw vibrator”. In het zinnetje “die kutnijd is van jou” of “die vibrator is van u” moet het zonder “w”. Was getekend: “de taalnazi”.)

  En later zei Rommel:

  “Je gestalk van Martien begint vervelend te worden. Misschien heb je het nog niet door, maar voor het leeuwendeel van de lezers hier is het allang duidelijk dat je een persoonlijk probleem met hem hebt, en zijn schrijven daar voor gebruikt om je nijd aan op te hangen.”

  Inderdaad Chantal: zelfs je favoriet Piet Klont krijgt kritiek van je om mij zijdelings te kunnen treffen. Overigens zwets je op dat punt uit je oudere-meisjes-nekje want IHS is wel degelijk hét Jezuïten-symbool. Ga eens googelen!

  En je neemt ook de moeite om te betwijfelen of mijn opvatting over het copyright van Knack wel klopt. Nou-nou, wat een item!

  Ik moet zeggen dat ik me inderdaad vaak fors geërgerd heb aan je gezuig, vooral toen je nog onder de naam Chantal opereerde op AmsterdamPost, maar tegenwoordig laat je verzuurde gezeik me koud en soms laat ik me erdoor inspireren om mijn eigen ideeën aan te scherpen.

  Je rept van mijn “heiligverklaring van het Joodse volk”, maar dan heb je de passage zeker overgeslagen waarin ik zeg dat onder het linkse collaborateurstuig Joden prominent vertegenwoordigd zijn.

  Een van je comments onder het eerste antwoord van Vermeersch was enigszins opportunistisch kruiperigjes: http://bit.ly/OdWbBd”: je zei toen:

  “Ik meen me te herinneren me dat Eddy Daniels, de schildkaap van Vermeersch, in een eerdere reactie op het stuk van Martien Pennings zijn waardering uitsprak voor de open wijze waarop E.J.Bron hem hier liet reageren. Het lijkt me meer aannemelijk dat om die reden VERMEERSCH ZICH VERWAARDIGT om hier te reageren en niet om reden van het bij wijlen minder verfijnd taalgebruik door Martien Pennings.” [mijn hoofdlettertjes]

  Jaja! De beschaafde openheid van de site van Bert trok mijnheer Vermeersch aan! En dat kwam natuurlijk omdat mijnheer Vermeersch zelf zo open en beschaafd is en zoveel verfijnder dan die proleet Pennings. Het had er niks mee te maken dat mijnheer Vermeersch bang was dat zijn goede naam als hoogstaande Gutmensch beschadigd kon raken.

  Je rept van mijn “oeverloze woordenbrij”, maar ik trek me niet veel aan van iemands oordeel die blijkbaar het creatieve boekhoudersproza van Vermeersch zo subliem acht dat zij er kruiperig van wordt. En voorts zou ik wel een willen dat je me aanwees waar ik bezig was “een karikatuur te maken van het standpunt van Vermeersch”. En dan moet je niet komen met citaten waarin het evident mijn bedóéling ook was om dat te doen.

  En nou de puntjes waarop je me geïnspireerd hebt tot aanscherping van mijn gedachten.

  1) Je hebt het over “een fraai staaltje van projectie waar MP [ikke dus] schrijft ‘Wat mij vooral bezig houdt is die voortdurende obsessie van jou met Joden en Israël’. Van de zijde van Vermeersch is een dergelijke obsessie niet aantoonbaar.”

  Als je een landje als een postzegel dat bevolkt wordt door mensen die al een paar duizend jaar worden vervolgd en die een humane enclave in een oceaan van wreedheid hebben gesticht speciaal uitkiest voor demonisering heb je geen last van een obsessie? En als je na tien jaar nog steeds dermate taai en contra alle bewijzen die voor je neus opgestapeld worden als een terrier vasthoudt aan die demonisering heb je nog steeds geen last van een obsessie?

  En aan zijn obsessiviteit doet de kritische houding van Vermeersch ten aanzien van Christendom en islam niks af: kritiek op het Christendom is al sinds 1967 grote mode en als je op de islam helemaal niet “kritisch” bent dan ben je gestoord. Overigens blijkt uit het bovenstaande dat het “kritisch” zijn van Vermeersch ten aanzien van de islam uiterst oppervlakkig is, gezien zijn illusies over de mogelijkheden tot hervorming van de islam en de dialoog van de Palmaffia’s met Israël. Wie op die manier Arafat en zijn opvolgers idealiseert is niet werkelijk kritisch op de islam.

  2) De kwestie Vlaams Belang en DeWinter. Je zegt tegen mij: “Jijzelf was een van die lezers die beweerde dat die uitroep dat de vuile jood in zijn kist moest worden gezwierd gewoon als een puberale daad moest worden beschouwd en niet in relatie met het heden kon worden gezien.”

  Onder dit stuk http://bit.ly/RjIIZM ben je al eerder bezig geweest over dat Vlaams Belang.

  Ik heb toen het volgende geantwoord.

  In dit stuk http://bit.ly/dOPvsr heb ik ooit stelling genomen in het debat nazisme-Vlaams Belang”:

  “Bruine antecedenten”: dat is kwaadaardige laster richting “Het Vlaams Belang”, de erfgenaam van een veel complexere Vlaamse emancipatiebeweging dan alleen maar dat oude “nazi”-element. En dat “nazi” zet ik ook nog tussen aanhalingstekens, omdat de “Vlaamse Beweging” in het opkomende nazi-Duitsland een mogelijkheid tot trots zag op hun afstamming en een eind aan de culturele overheersing door de arrogante “Franskiljons”. Het waren emanciperende nationalisten, die zich onder aanvuring van de katholieke kerk roerden. Het waren niet “nazi’s” in de zin van bewuste Auschwitz-na-strevers. En die suggestie wekt Buruma hier. Natuurlijk zijn ze er geweest, compleet met antisemitisme en dat werd inderdaad ook na 1945 nog stiekem beleden door een minderheid. Al is de “repressie” door de na-oorlogse Belgische regering genadeloos geweest en werden degenen die ook nog vaak gruwelijk geleden hadden in de oorlog als Oostfrontstrijders door de katholieke autoriteiten met de nek aangekeken. Dezelfde autoriteiten die hen in de jaren 1930 aangevuurd hadden. Maar al die meestal misleide, doodgewone jongens zijn nu toch wel zo langzamerhand allemaal dood. Niettemin weet ik uit betrouwbare bron dat DeWinter in kleine kring toegeeft last te hebben van het imago. En dat “last hebben” bewijst Buruma hier maar weer eens, door die kwaadaardige laster van die “bruine antecedenten” de huidige leiding van het Vlaams Belang na te dragen.”

  Tot zover wat ik eerder schreef.

  Aan de andere kant kan je de collaboratie met de nazi’s van veel Vlamingen niet onbesproken laten.
  Ik heb hier een boekje liggen:
  “Niets dan de waarheid: vijftien interviews. Verzameld door W. Roland”.
  Dat boekje is van 1975 en uitgegeven door Walter Soethoudt, Perenstraat 15, Antwerpen.
  De interviews zijn met Vlamingen die tijdens WO II dienst hebben genomen bij de Waffen-SS.
  Het allereerste interview eindigt met deze opmerking van de geïnterviewde:

  “Ik kan geen Jood rieken of zien. Een Jood is een luis en wat doe je met luizen? Kapotmaken! Daar sta je van te kijken hé. Ik ben inderdaad altijd een wreed beest geweest.”

  Maar er staan ook interviews in waardoor je de complexiteit ziet van de existentiële keuzes die sommigen van deze jongens in de storm der tijden moesten maken.
  De kern is de vraag: hoe velen beseften bij hun keuze dat het pakket waarvoor ze kozen ook Auschwitz bevatte?
  Weinigen vermoed ik.
  Hoop ik.

  Die kwestie van het persoonlijke “bruine verleden” van Dewinter.
  Iedereen heeft recht op fouten.
  Tot op zekere hoogte.
  Een schoft als Günther Grass kan bijvoorbeeld véél beter weten en die collaboreert dus bewust met de nieuwe Holocaustvoorbereiders.
  Dat is onvergeeflijk.
  En toch!
  Ik hou de mogelijkheid open bij Grass dat hij, gezien zijn leeftijd (85), doodgewoon aan het dementeren is.
  Waarbij men zich dan weer kan afvragen of dementie niet juist de ware aard van het beestje bloot legt.

  Ik denk dat Dewinter geen intellectuele en morele hoogvlieger is, dus vind ik dat vooral een type als hij recht heeft op een levensleerweg.
  En wat ik van Dewinter gezien heb, zijn dezelfde onhandigheden in het debat die Wilders voortdurend uithaalt, maar net zo min als bij Wilders zie ik “foute standpunten”.
  Waarbij ik aanteken dat ik Wilders intellectueel en moreel een klasse hoger inschat dan Dewinter.

  TOT ZOVER MIJN EERDERE REACTIES.
  NU ZAL IK INGAAN OP DAT FILMPJE http://bit.ly/TTrqRX WAT JIJ, CHANTALUMBUS, HEBT GEPLAATST EN WAT JE ALDUS INLEIDT:

  “Hier het filmpje waarin de Vlaams Blokkers van het eerste uur en nog steeds boegbeelden van het Vlaams Belang Filip de Winter en Gerlof Annemans zich associëren met het Nazisme, op weg naar de graven van tijdens WO2 gevallen Vlaamse SSers.”

  Je citeert ook instemmend de volgende woorden van Vermeersch:

  “Het ergerlijke is echter dat ze nooit hun vroegere neo-nazistandpunten betreurd hebben: ze proberen ze wel te verdonkeremanen.Dat heeft soms succes, o.m. bij mensen zoals MP; maar dat houdt geen stand tegen degenen die bereid zijn het geduldige archiefwerk op zich te nemen.”

  Die laatste toevoeging over dat “geduldige archiefwerk” moet natuurlijk de brave degelijkheid van Vermeersch benadrukken. Maar ik zou wel eens graag die “vroegere neo-nazistandpunten” van Dewinter en Annemans geciteerd zien door Vermeersch.

  Wat ik voorlopig zie van het “geduldige archiefwerk” is één enkel citaat van Dewinter zelf. Dit:

  ”Het begrip ‘elite’ steunt grotendeels op de natuurlijke ongelijkheid die een van de bases van ons volksnationalisme is. Steunende op die ongelijkheid merken we dat de mensheid bestaat uit verschillende groepen of ethnieën. Deze verschillende rassen of stammen kunnen dan verder onderverdeeld worden…”…”Wij verkondigen een nieuw beginsel, oud als het bloed: het recht van de besten op de Ronde Tafel en het recht van de zwakkeren op de bescherming van de sterkeren.”

  Dat valt wel mee. En vervolgens zie ik een veel dubieuzer citaat:

  “Wel vraag ik wat iemand met Joods bloed te maken heeft met onze volksnationale ontvoogdingsstrijd… Vechten wij niet tegen elke cultuur- en rasvermenging?…Net zo min zoals een Marokkaan of een Turk zich in te laten heeft met onze politiek, net zo min hoeft een Jood dat te doen. Waar zit immers het verschil? Vandaag Gol, Freifeld e.a., morgen Ali, Mohammed…”

  Maar dat zou dan weer niet van De winter zelf zijn, maar onder verantwoording van Dewinter in het tijdschrift “Branding” zijn verschenen.

  Sowieso zouden Dewinter en Annemans er verstandig aan doen rekenschap te geven van dit verleden. Voorlopig geef ik Dewinter en Annemans het voordeel van de twijfel en hoop ik dat zij erfgenaam zijn van een veel complexer “fout” Vlaams verleden dan de term “neonazisme” suggereert. ALS DAT NIET ZO IS, DAN MAG MEN INDERDAAD ZELFS EISEN DAT ZIJ REKENSCHAP AFLEGGEN EN ZICH DISTANTIËREN.

  Intussen blijft het feit dat Vermeersch dit onderwerp als een Fremdkörper inbrengt in deze discussie, alleen om Israël en de Israël-verdedigers te belasteren.Daarom ging ik er niet op in. Maar ik had natuurlijk buiten jouw alertheid [let je op, Rommel: met “w”!] gerekend als het gaat om wat ik schrijf: “Nee Pennings, zo gemakkelijk kom je er niet mee weg.”

  Like

 28. vederso zegt:

  @ Martien. Voor het woord ‘woordenbrij’ wil ik zelf graag de credits omdat ik meen dat ik het als eerste in dit verband heb gebruikt en niet Ko Lumbus. Maar ik ben er zeer tevreden over dat hij mijn kwalificatie ook gebruikt.
  Wie stelt zich aan? Ik meen dat je hier toch echt eens naar jezelf moet kijken. De manier waarop jij in de discussie met Vermeersch als opponent bent omgesprongen, daar lust mijn hondje geen brood van. En je kent hierin mijn mening; naarmate Pennings minder scheldt, worden zijn argumenten beter.
  Een ander fenomeen moet me van het hart. Op het moment dat er iemand als Ko Lumbus vraagtekens zet bij jouw tekst, wordt hij meteen tot troll verketterd of wordt zijn ‘nick’ (door jou) verhaspeld. Hoezo wil jij “waardige tegenstanders”? Dat wil jij volgens mij helemaal niet. Je wilt helemaal geen debat, maar adoratie van groupies die Pennings allemaal geweldig vinden als de “op één na beste schrijver” in dit land. Het spijt me, maar je hebt die zin zelf uit je toetsenbord gekregen. Waar? Weet ik niet meer, je weet het zelf vast beter dan ik.
  Je ziet, ook dit gaat weer over mensen en niet over argumenten in het onderwerp. Maar de eerste die daar de oorzaak van is ben jij. Waarom je dat doet, weet ik niet, maar het doet het debat geen goed.
  Inderdaad moet ik er nog maar eens goed over nadenken of ik hierin nog wel tijd en energie wil steken. Ik kan ook gewoon achteroverleunen en het debat, de draad, meelezen. Het resultaat is na deze chaos waarschijnlijk toch hetzelfde, reddeloos en hopeloos.

  Like

 29. rommel zegt:

  Vermeersch is van het niveau en type zoals von der Dunk en Meulenbelt.
  En daar kan je lang of kort over lullen, maar zijn in mijn ogen toch echt antisemieten.

  Like

 30. vederso zegt:

  @ Martien. Je vroeg me nog uit te leggen waarom ik het absurd vind dat je teruggrijpt op een interview in de Knack (van 10 jaar geleden!) Alweer een poging. Voor mij was Vermeersch een vaag gezicht van Terzake die wel eens iets kwam beweren. Nu weet ik na dit chaotisch debat heel goed dat Martien Pennings vindt dat Vermeersch “tomeloos liegt en een antisemiet is”. Dat zal wel, maar ik heb het idee dat ik nog steeds niet weet wie, na deze woordenbrij, de persoon Vermeersch is, waar hij voor staat en wat het belang van zijn bijdragen is. Hij blijft voor mij dat vage gezicht van Terzake die wel eens wat beweert. Hierin is voor mij jouw “project Vermeersch” volledig mislukt.
  Ik stel de vraag retour. Wat heeft jou ertoe gebracht om Vermeersch zo op de nek te springen?
  Misschien dat ik het dan beter begrijp.

  Like

 31. Lucky9 zegt:

  @vederso op 24 oktober 2012 om 14:15
  Je stelt me in uw commentaren hierboven ten zeerste teleur.

  1° Ko Lumbus is een Trol, wanneer ga jij dat eens begrijpen?
  2° Pennings heeft Vermeersch definitief ontmaskerd als een vulgaire leugenaar
  3° Uw kritiek toont duidelijk aan dat je met de chronologie der argumenten in deze serie vgeen rekening houdt.
  4° Het betreft hier een sluitstuk dat het gevolg is van de arrogante antwoorden van Vermeersch die meende hier met domme Nederlanders te maken te hebben en ook hier zijn lasterpraatjes en islamofiele leugens ongestraft te kunnen komen deponeren. Uw kritiek op Pennings is dus onterecht.

  In enkele reacties heb ik onder de betrokken discussies getracht meer klaarheid te scheppen maar blijkbaar vinden sommigen dat Vlamingen minderwaardig zijn dan Joden of Israëli’s.

  Het zou volstrekt normaal zijn dat Vlamingen op straat uitgescholden werden “als vuile Vlaming” en dat een gewezen minister die nu nota bene commissaris is bij de EUSSR in het openbaar uitschold als “mestkevers”.

  Welnu in zijn eerste antwoord beperkte Vermeersch zich nog tot een allusie op een studentenlied waarin de worden “vuile Jood” werden gebruikt. Voor iedereen die ooit uitgescholden werd als “vuile Vlaming” de meest gewone zaak van de wereld en zeker in een satirisch studentenlied.

  Misschien was dit een voorbereiding tot de poging tot verdere demonisering ter eigen verontschuldiging, misschien ook niet. Maar in ieder geval voldoende stof om om trol Ko Lumbus de gelegenheid te bieden zichzelf in het zonnetje te zetten als leugenaar.

  De stellingname van Vermeersch over het vermeende nazisme (en mutatis mutandis antisemitisme) van de partijleiding van het Vlaams Belang waarvan hij zichzelf wil vrij pleiten ter zake zijn Israël-vijandig standpunt dat hij bovendien vertolkte na 9/11 getuigt al decennia van gore linkse lef.

  Feit is dat in zijn laatste reactie Vermeersch op het gaspedaal stampt en voluit gaat in zijn pogingen om, totaal off topic, het Vlaams Belang te associëren met met nazisme.

  Filip De Winter is geboren in 1962, Gerolf Annemans in 1958. Zij werden dus meerderjarig in respectievelijk 1980, en 1976 ruim dertig jaar nà het einde van de tweede wereldoorlog. In tegenstelling met Vermeersch kunnen zij dus onmogelijk een daad van collaboratie met de Duitse bezetters of de nazi’s gesteld hebben. Geen enkele. Punt.

  Daarom kan de “ethicus” Vermeersch slechts het proces maken van hun intenties, hun bedoelingen en gedachten. Dit eenzijdig proces heeft manifest de bedoeling te besmeuren en te beschadigen in een nieuwe en totaal verschillende politieke situatie, en gebeurde niet op tegenspraak maar in de media, zonder recht op antwoord en met ontkenning van de rechten van verdediging. Althans tot vandaag op de site van E.J. Bron.

  Vermeersch tracht voornoemde politici van het VB nu ook in Nederland bij de publieke opinie schuldig te laten verklaren door associatie. Dit is een immorele truc (wij zeggen hier Jezuïetenstreek) elke moraalfilosoof onwaardig. Het is bewuste verdachtmaking buiten de context en dus laster.

  Vermeersch is een wit gekalkt graf, een leugenaar en een antisemiet die graag anderen beschuldigt van antisemitisme zolang hij zich zelf daardoor meent er van te kunnen vrij pleiten.

  Maar niet alleen jij stelt me teleur Vederso ook Pennings doet in veel mindere mate dat waar hij stelt: “Sowieso zouden De Winter en Annemans er verstandig aan doen rekenschap te geven van dit verleden.”

  Welnu als slachtoffers van lasterpraatjes en diabolisering zich nu al bij Pennings moeten verantwoorden over iets wat ze nooit kunnen gepleegd hebben zou ik in hun plaats zeggen: kust mijn hol (aars in het Nederlands) , dat weet je tenminste wat bruin betekent!

  Like

 32. rommel zegt:

  “Wat heeft jou ertoe gebracht om Vermeersch zo op de nek te springen?”
  Als je dat al niet uit de artikelen die Martien over Vermeersch heeft geschreven kan opmaken, zal je inderdaad nooit niet de verkapte Israëlhaat van Vermeersch onderkennen.

  Like

 33. vederso zegt:

  @ rommel. Ik eis geen antwoord van Pennings, maar ik begrijp echt zijn motivatie richting Vermeersch niet. En dus ook niet wat daar het product van is. Jouw reactie om 15.28 ligt te zeer voor de hand en is te gemakkelijk.

  Like

 34. Ko Lumbus zegt:

  Je luchtfietserij om 13:52 evenaart je georakel richting Vermeersch in je laatste stuk.
  Zoals gezegd is een obsessie van Vermeersch met Joden en Israël niet aantoonbaar.
  Wat de betekenis van de letters IHS en de afkorting S.J. betreft moet je zelf maar even googelen on te constateren dat je ook in dezen zwatelt.
  Dat ‘Vermeersch ten aanzien van de islam uiterst oppervlakkig is’, is strijdig met zijn publieke uitspraken en geschriften en met het feit dat hij door haatbaarden met de dood bedreigd werd en daarvoor politiebescherming kreeg.
  Ook je slotopmerking ‘Intussen blijft het feit dat Vermeersch dit onderwerp als een Fremdkörper inbrengt in deze discussie, alleen om Israël en de Israël-verdedigers te belasteren’ is nonsense.
  Dit punt kwam namelijk eerder nadrukkelijk tersprake in de reaties op het eén na laatste stuk van Vermeersch.
  Verder blijf ik van mening dat het een zegen zou zijn indien je er eens in zou slagen je ideeën op meer beknopte wijze op papier vorm te geven.

  Like

 35. Ko Lumbus zegt:

  @Lucky9 15:24

  Dromen zijn bedrog zoals maar weer eens blijkt uit je laatste reactie.
  Eerder meende je zelfs hier op de site te moeten verkopen dat de gele bloem in de hand van Filip Dewinter in het clipje hierboven op weg naar de gedenkplaats van gevallen Vlaamse SS een bananenschil was.

  Like

 36. vederso zegt:

  @ lucky9. Goed, door Vermeersch is het VB erbij gesleept en daar heeft hij zijn eigen demagogisch belang bij gehad. Gelukkig zijn er hier dan mensen die op dit aspect wijzen zodat zelfs ik me dat bewust wordt. Maar blijft staan dat ik me bij het verleden van het VB ongemakkelijk blijf voelen en dat moet je volgens mij niet onder het tapijt willen vegen. Ik kan me goed vinden in Pennings’ begrip; ‘complexer “fout” Vlaams verleden’. En dan blijft het nog ongemakkelijk voelen.
  Overigens zou ik me door Vederso nooit teleurgesteld laten zijn. Alles wat uit die hoek wat oplevert, is mooi meegenomen, maar dat is het dan. Dus beter geen verwachtingen, dan wordt men ook niet teleurgesteld.

  Like

 37. Ko Lumbus zegt:

  Voor de volledigheid: mijn reactie om 15:49 was @Martien Pennings zegt: 24 oktober 2012 om 13:52

  Like

 38. Martien Pennings zegt:

  @ Vederso en Cuntalumbus.
  Ik denk dat het tijd is jullie maar eens gelijk te gaan geven.

  Like

 39. rommel zegt:

  @Vederso
  Ik ben dan ook maar een simpel mens die zoekt naar het waarom in de reden wat voor mij voor de hand ligt en duidelijk is, zonder er verder veel achter te zoeken. En zie in de drijfveer van Martien om Vermeersch aan te pakken niets anders dan terechte woede om een hypocriete typisch slinksmens met zijn valse praatjes op zijn plaats te zetten waar die hoort: als Israëlhater.

  Like

 40. Lucky9 zegt:

  @Ko Lumbus 15:59
  Leer eerst lezen trol.

  Like

 41. Ko Lumbus zegt:

  @vederso zegt: 24 oktober 2012 om 16:02
  “Lucky9. Goed, door Vermeersch is het VB erbij gesleept en daar heeft hij zijn eigen demagogisch belang bij gehad.”

  Nee, vederso, dat is niet goed, namelijk een verdraaiing van de feiten te weten een onjuist weergave van de chronologie in de reacties onder de voorlaatste Vermeerschdraad.
  Nadat ik daar het clipje had geplaatst om aan te geven hoe Vermeesch zich over de islam uitsprak, ontstond na een onmiddellijke reactie van MP daarop, debat over de interpretatie van wat Vermeersch in die clip ook over het Vlaams Belang zei.

  Like

 42. vederso zegt:

  Ik wil geen gelijk krijgen. Ik wil het begrijpen, dat is het minimum.

  Like

 43. Ko Lumbus zegt:

  @Lucky9 16:21

  Lucky, het leek zo goed te gaan met je gezein je recente reacties onder andere draden. Spijtig weer een terugval in je paranoïde waan te moeten constateren.
  Over lezen gesproken, laat me maar even weten of ik echt je eerdere tekst moet plaatsten waarin je ontkent dat Filip Dewinter met een bloemetje op weg was naar de graven van gevallen Vlaamse Nazi’s.

  Like

 44. rommel zegt:

  Hohoho!
  Laten we wel realistisch blijven en alles in perspectief zien. Er zijn er maar twee hier die altijd gelijk hebben.
  Dat ben ik, dan een hele tijd niks, en dan Bron.

  Like

 45. rommel zegt:

  Het hoogste doel wat u in uw streven naar ‘gelijk’ te krijgen kan bereiken is dat ik het met uw eens ben. Maar dan nog heb ik het gelijk. En vult u dat gelijk van mij met uw bevestiging aan.
  Zo liggen de kaarten.

  Like

 46. rommel zegt:

  Die laatste ‘uw’ in mijn reactie hierboven is zonder ‘w’ een ‘u’ dus.
  Voordat ik meester Kwel weer in mijn nek krijg.

  Like

 47. rommel zegt:

  Een na laatste dus.

  Like

 48. vederso zegt:

  @ rommel. Jaaahaaaa! Zo heb ik de conclusie van Pennings ook opgevat en zo komt aan het Vermeerschdebat een treurig einde. Of zou er nog een toetje zijn? Bijvoorbeeld, in een nieuw, vlijmscherp artikel van Pennings over hoe ondankbaar het toch is om de eeuwige, onverbeterlijke dombo’s steeds maar weer opnieuw te moeten uitleggen hoe de wereld van Pennings eruit ziet. En vooral, laat ik het niet vergeten, hoe woedend hij daarover is. Dan heeft de draad toch nog iets opgeleverd.

  Like

 49. rommel zegt:

  Sorry vederso, je hebt ongelijk.
  Maar dat was je in deze draad al de hele tijd.

  Like

 50. willemientje zegt:

  Hallo allemaal, als ik dit zo lees, word ik een beetje moe, wie is wel, en wie is geen trol? Het is hier toch geen kleuterschool, we hebben toch allemaal wel de leeftijd, dat we kunnen relativeren, en we zijn hier toch allemaal voor hetzelfde goede doel?

  Ik vind dat Israel gesteund moet worden’ ook al zullen ze zelf ook wel eens dingen verkeerd aanpakken, maar als er een volk is dat een eigen veilige staat verdiend, zijn dat de joden, na alles wat dat volk heeft meegemaakt

  Ten tweede, de islam moet met man, en macht bestreden worden, zo ook het europarlement, en dat doen we ieder op zijn /haar eigen manier, waarom dan ruziemaken?
  Dan zijn we toch niets beter, als degene die we willen bestrijden, laat iedereen in zijn/haar waarde

  Als hier ook al onderling meningsverschillen moeten worden uitgevochten, gaat het mis, en dat zou jammer zijn, onze eerste taak is, mensen wakker schudden, en dat is hard nodig!!

  Like

 51. vederso zegt:

  @ rommel. Dat is wat ik zei. Ik erken dat ik ongelijk heb. Ik vul het aan met mijn bevestiging.

  Like

 52. Lucky9 zegt:

  @vederso om 16:02
  ‘complexer “fout” Vlaams verleden’ dat is pas een woordenbrij !

  Er bestaat een hele bibliotheek over de Vlaamse beweging, de collaboratie in België en Vlaanderen alsook een voldoende aantal boeken over de repressie. Lees een paar boeken.
  Uiteraard is een verleden altijd complex en er waren tienduizenden Vlamingen die collaboreerden met de Duitse bezetter. Zoals in elk volk bevond er zich onder die Vlamingen ook uitschot en uiterst domme mensen.

  Ik heb er alle begrip voor dat iets wat uit het onland.be afkomstig is van aard is om uw blijvend ongemakkelijk te voelen. Zeker als het met desinformatie, systematische laster en diabolisering te maken heeft. Indien ik buitenlander zou zijn, en niet weten wat ik als Vlaming wel weet, zou dat gevoel me waarschijnlijk ook overmannen. Dit land bulkt van kafkaiaanse toestanden die je aan geen logisch denkend mens uitgelegd krijgt.

  Ik wil niets onder het tapijt vegen maar weet verdomd goed dat niemand van het VB en dus ook Filip De Winter of Gerolf Annemans niet over een teletijdmachine beschikken.
  Alleen Suske en Wiske hebben zo een machine bij gratie van de striptekenaar Vandersteen. De praatjes van Vermeersch zijn dus gewoon laster. Punt. Zo eenvoudig is het.

  In tegenstelling met Uw koningin (Wilhelmina als ik me niet vergis) was de toenmalige koning van België niet zo laf om in 1940 te vluchten en zijn volk in de steek te laten. Een van de eerste dingen die hij voor elkaar kreeg was de vrijlating van alle Belgische krijgsgevangenen. Dat de Franstaligen later werden gelost door de Duitsers heeft men hem na de oorlog kwalijk genomen temeer daar hij tijdens de oorlog gehuwd was met een Vlaamse. Quel horreur! Derhalve werd hij door het linkse Wallonië gedwongen tot troonsafstand hoewel hij niets verkeerd had gedaan.

  Let wel, ik ben republikein en het hele parasitair koninklijk zootje kan me gestolen worden temeer dat het voornamelijk de Vlamingen zijn die jaarlijks 14.265.000 euro afdokken om 4 koppels en de weduwe Fabiola in leven te houden. Dat laatste bedrag is onbelast en dus netto in het handje omdat een “dotatie” geen inkomen zou zijn.

  Verder zijn alle gebouwen die ze betrekken eigendom van een parastale instelling (de koninklijke schenking genaamd) zodat ze geen huur moeten betalen voor hun villa’s kastelen en paleizen. Meer nog, het is een publiek geheim dat de personeelsuitgaven waarvan ze beweren twee derde van hun dotatie voor te gebruiken, in feite afgewenteld wordt op verscheidene ministeries door de inschakeling van gedetacheerde ambtenaren of militairen en ze betalen geen BTW en geen accijns (op benzine, stookolie en drank).

  Waarschijnlijk kosten ze onze samenleving en voornamelijk de belastingbetalende Vlaming het dubbele zo ’n slordige 28 miljoen euro per jaar. Maar dàt beste Vederso wordt wél onder de mat geveegd evenals de jaarlijkse transfer van 16 miljàrd euro van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel. Solidariteit noemt men deze georganiseerde diefstal.

  Zeg nu zelf, wie zou zich niet ongemakkelijk voelen om dit te geloven in tijden van crisis wanneer een gewone gepensioneerde Vlaming moet rondkomen met 870 euro per maand? Let wel ik ben geen socialist zoals Vermeersch!

  Like

 53. Martien Pennings zegt:

  @ Lucky9 om 15:24.

  “Maar niet alleen jij stelt me teleur Vederso ook Pennings ( . . .) waar hij stelt: ´Sowieso zouden De Winter en Annemans er verstandig aan doen rekenschap te geven van dit verleden.´ Welnu als slachtoffers van lasterpraatjes en diabolisering zich nu al bij Pennings moeten verantwoorden over iets wat ze nooit kunnen gepleegd hebben zou ik in hun plaats zeggen: kust mijn hol ( . . .) , dat weet je tenminste wat bruin betekent!”

  Niemand hoeft zich bij mij te verantwoorden, maar het lijkt me verstandig dat, als je als partner door De Wever in de ogen van een meerderheid van het Vlaamse kiezersvolk geloofwaardig afgewezen kunt worden, je iets aan dat imago moet gaan doen.
  En het is natuurlijk onzin dat, als je na 1945 bent geboren, geen neo-nazi zou kunnen zijn.
  Wat Vermeersch zegt, leeft bij het Vlaamse publiek: “Het VB staat in de traditie van de Zwarten en de Zwarten waren eigenlijk nazi’s dus is het VB neo-nazistisch.”
  Wat zou er meer voor de hand liggen om een mooi pamflet te schrijven namens het VB waarin wordt verteld hoe het werkelijk was, waarin jeugdzondes worden opgebiecht en waarin geestelijk volwassen geworden mannen uitleggen waar ze nu staan.
  Is dat werkelijk zo’n krankzinnige gedachte, Lucky9, eentje waarvan je over de rooie moet raken?
  Je zou dan, als je de moed hebt zo’n pamflet te schrijven, ook meteen het vermoeden wegnemen dat het VB wel degelijk steunt op neonazi’s en racisten die eigenlijk de Joden het meest haten, maar VB stemmen vanwege de kritiek op Marokkanen.
  Ik weet dat er de laatste 30 jaar een enorm debat in de publieksmedia van Vlaanderen heeft gewoed (zowel tv als gedrukte media) rond de ijzerbedevaart, de westhoek, het Ijzermonument, AVV & VVK, het Antwerpse café “De Leeuw van Vlaanderen”, collaboratie en verzet, SS-er of niet, nazi of niet . . . . . . kortom rond de “Vlaamse kwestie”.
  Dat debat is wat stil gevallen, begrijp ik, maar als Flip Dewinter zich terugtrekt en Gerolf Annemans kan hem ook niet opvolgen, dan zouden ze toch mooi samen de tijd hebben om een pamflet te schrijven waaruit het Fazit van die 30 jaar discussie wordt getrokken.
  En dan kunnen ze daarin ook vertellen hoezeer de Frans-Waalse elite in dat hele debat buiten schot blijft.
  Want de allergrootste collaborateur was toch nog altijd Léon Degrelle.

  Like

 54. vederso zegt:

  @ Willemientje. Mooi gesproken, maar het punt is nu juist dat een zekere V. uit B. hardhandig in een “debat” hier op E.J.Bron door het slijk is gehaald zonder in zijn waarde te zijn gelaten. Ook heeft het de discussie over het onderwerp; Israël en hoe redden we het van het verraad door de EU, geen steek verder heeft gebracht. Ik denk steeds meer dat de hele exercitie alleen maar ter meerdere eer en glorie van een zeker P. uit NL. was. Ongefundeerde verdachtmakingen? Jazeker, maar dat schijnt de nieuwe trend te zijn.

  Like

 55. dag zegt:

  @vederso 17:19 MP vindt dat hij niet nauwkeurig genoeg kan zijn; en legt dat dan nog weer eens uit.
  Ik begrijp dat het hier gaat om de strijd die Israel moet voeren. Maar wat Etienne Vermeersch er mee te maken heeft, begrijp ik nog steeds niet. (!).
  Piet Klont had een cartoon moeten maken met ‘Martien Pennings in een roeiboot (in evenwicht, roeiend met de riemen die hij heeft), in een woordenstrijd gewikkeld met een admiraal van de 6e en Zevende Vloot – er omheen’.

  Like

 56. Ko Lumbus zegt:

  @dag om 17:51 “Piet Klont had een cartoon moeten maken met ‘Martien Pennings in een roeiboot (in evenwicht, roeiend met de riemen die hij heeft), in een woordenstrijd gewikkeld met een admiraal van de 6e en Zevende Vloot – er omheen’.”

  Treffende kartoen zou onze Klont daar ongetwjfeld van hebben kunnen maken.
  Helaas echter mist Pennings de kwaliteit en trefzekerhied waarover David tegen Goliath wél beschikte.
  Zelf krijg ik eerder het beeeld voor ogen van Pennings als een in Don Quichotte kledij vermomde zelfverklaarde Messias.

  Like

 57. dag zegt:

  Dat spijt mij voor u, Ko.

  Like

 58. Martien Pennings zegt:

  Wat bén je weer slordig, Rommel!

  Je schrijft om 17:09 “Het hoogste doel wat u in uw streven naar ‘gelijk’ te krijgen kan bereiken is dat ik het met uw eens ben. Maar dan nog heb ik het gelijk. En vult u dat gelijk van mij met uw bevestiging aan. Zo liggen de kaarten.”

  Vervolgens schrijf je om 17:15 “Die laatste ‘uw’ in mijn reactie hierboven is zonder ‘w’ een ‘u’ dus. Voordat ik meester Kwel weer in mijn nek krijg.”

  Dat is dus helemaal fout.
  Want als ik de laatste uw in u verander dan wordt “uw bevestiging” “u bevestiging”, terwijl het toch om een duidelijk bezittelijke voornaamwoord gaat.
  Ik denk dat je je vergist en dat je de vóórlaatste “uw” bedoelt!
  Dat is namelijk correct, want in “met uw eens ben” is “uw” geen bezittelijk maar persoonlijk voornaamwoord.

  Jij noemt mij meester Kwel en een taalnazi, terwijl ik alle moeite voor je doe om het helemaal precies goed uit te leggen.

  Like

 59. E.J. Bron zegt:

  Kappen met op de man spelen nu Ko! Of de webmaster verplicht je zelf een goed en begrijpelijk artikel bij hem in te dienen (waarop uiteraard door iedereen geschoten mag worden!!)

  E.J.

  Like

 60. vederso zegt:

  @ E.J.Bron. Mee oneens. De draad bespreekt een serie artikelen waarvan nu juist een in het oog springend kenmerk is dat schrijver P. voortdurend op de man heeft gespeeld, waardoor zijn eigen argumenten aan inhoud en waarde verloren, om in chaos te eindigen. Bij de suggestie van een artikel van de hand van Ko Lumbus sluit ik me graag aan.

  Like

 61. Ko Lumbus zegt:

  Boodschap begrepen heer Bron, in de in uw ogen goede en begrijpelijke artikelen als over Etienne Vermeersch mag wél op de man gespeeld worden.

  Like

 62. dag zegt:

  @E.J.Bron. Mee eens.
  Mijn beeldspraak was een poging om de positie van dhr. Pennings in perspectief te zetten.

  Like

 63. Tom Hendrix zegt:

  @Willemientje 17.32. uur, daar ben ik het volledig mee eens! Verder sta ik PAL voor ISRAEL en het JOODSE VOLK, en eenieder die op een vileine manier ISRAEL aanvalt, valt bij mij uit de boot.
  Ik heb veel respect voor Dhr.Pennings, en ik kan uit zijn artikel halen, dat hij zeer kundig en zorgvuldig omgaat met zijn bewijsvoering. En daar laat ik het maar bij!

  Like

 64. dag zegt:

  Niet zo snel!
  Ik ben het EENS met dhr. Bron 19:02

  Like

 65. Ko Lumbus zegt:

  @Vederso 19:10

  De pretentie om de lezers hier middels een artikel met mijn ideeën te verlichten had ik tot dusvere niet, maar wie weet kan nog komen. Wél is misschien interessant dat ik je de openingsverklaring inclusief de slotverklaring zoals Breivik die voor de Noorse rechtbank uitsprak kan aanleveren. In mijn ogen twee goede, krachtige en begrijpelijke betogen. Indien gewenst kan ik de link hiernaar plaatsen.

  Like

 66. vederso zegt:

  @ Ko. Dank je, ik ken de slotverklaring van Breivik zeer goed en weet waar het mank gaat. Oppervlakkig kan je menen dat in 80 % van zijn verklaring veel waars steekt, maar juist die 20 % doen ’t hem. Lees nog even mijn vertaling van Fjordman die niemand wil lezen of becommentariëren. LOL! “Heb geen verwachtingen, dan wordt je ook niet teleurgesteld” Overigens, overeenkomsten zijn toevalling en in het oog van de lezer.

  https://ejbron.wordpress.com/2012/10/24/de-communicatieve-vaardigheden-van-breivik/

  Like

 67. E.J. Bron zegt:

  @Ko Lumbus

  U begrijpt het verkeerd! Quote: “Boodschap begrepen heer Bron, in de in uw ogen goede en begrijpelijke artikelen als over Etienne Vermeersch mag wél op de man gespeeld worden.”

  Onderstaande webregel is van toepassing op discussies tussen reaguurders ONDERLING!!

  4. Op deze blog wordt met open vizier gedebatteerd/gediscussieerd en er wordt NIET op de man/vrouw gespeeld! Dat recht heeft alleen de webmaster.

  Is dus in principe niet van toepassing op een artikel. In dit geval heeft Martien dan ook geen webregel overtreden.

  PS: Bedankt voor het aanbod, maar graag een gedegen artikel van uw eigen hand.

  Webmaster

  Like

 68. Piet Klont zegt:

  @Ko Lulbuis 15:49
  ‘Wat de betekenis van de letters IHS en de afkorting S.J. betreft moet je zelf maar even googelen on te constateren dat je ook in dezen zwatelt.’

  Dat had ik zelf al gedaan alvorens zómaar even lukraak het IHS-embleem op het oor van die rat te naaien.
  Voor de duidelijkheid heb ik het hieronder nog even kort neergezet.
  Als er al iemand ‘zwatelt’ Ko, dan ben jij dat om over zoiets proberen je gram te halen.
  O, even ter verduidelijking: Mijn vader zaliger droeg de initialen S.J. als voornamen en hij was fel pro-Israël, hij had de schurft aan Arafat. Of was het AfaRAT ?
  Je denkt toch niet echt Ko, dat ik mijn vaders’ initialen op het oor van een rat als Vermeersch ga plakken?
  En google jij eens op: Jezuïet krijgt Ratzingerprijs 2012 !

  JEZUÏETEN:
  Officiële naam: Sociëteit van Jezus. Kloosterorde, opgericht in 1534 in Parijs door een groep studenten. (S.J.)

  Ignatius van Loyola heeft in eerste instantie bekering van de moslims tot doel. De jezuïetenorde houdt zich bezig met het bekeren van andersgelovigen. Als gevolg van het nazi-regime in Duitsland komen 153 aanhangers van de orde om het leven. Er wordt beweerd dat de eerste leden van de orde joden waren. Ook zouden – volgens tegenstanders – de jezuïeten tegen de joden samenzweren. De joodse religie heeft aan de basis gestaan van de christelijke en is volgens de jezuïeten achterhaald.
  Bron:
  Vrije Encyclopedie Van Het Conflict Israël – Palestina
  http://www.vecip.com

  DE JEZUÏETEN EN HET IHS-EMBLEEM:

  De letters I.H.S. vormen een zogeheten Christusmonogram. De oorspronkelijke betekenis ervan gaat terug op het Grieks en vormt de afkorting van de naam Jezus (Grieks: Ièsous; daarbij is de Griekse hoofdletter ‘I’ gelijk aan onze ‘I’ (het Grieks kent geen aparte letter ‘J’, evenmin als het Latijn trouwens); de Griekse ‘H’ correspondeert met onze ‘È’ en de ‘S’ is gelijk aan onze ‘S’). Op onze manier weergegeven zouden die letters dus luiden: ‘JÈS’, eerste drie letters van Jèsos’.
  Deze verkorting schijnt al heel oud te zijn. Ze zou al in gebruik geweest zijn gedurende de eerste eeuwen van het christendom. Toen was het Grieks nog de voertaal.
  http://www.heiligen-3s.nl/jezuieten/symbool_ihs.php

  Like

 69. Ko Lumbus zegt:

  @Piet Klont om 19:44 “Dat had ik zelf al gedaan alvorens zómaar even lukraak het IHS-embleem op het oor van die rat te naaien. Voor de duidelijkheid heb ik het hieronder nog even kort neergezet”

  Het spijt me voor je Piet, maar het enige wat je neerzet onder ‘DE JEZUÏETEN EN HET IHS-EMBLEEM’ is dat de letters I.H.S. het Christusmonogram vormen.
  En bij wat je onder ‘JEZUÏETEN’ neerzet staat de afkorting voor hun orde: S.J. (Societas Jesu)

  Dus wat lul je nou?

  Nou ja, ik snap je misverstand wel. Evenals bijvoorbeeld ook de Franciscanen (O.F.M.) en Dominicanen (O.P) behoren de Jezuïten tot navolgers van Christus en kun je in zijn algemeenheid op ieder van hen het IHS-Christusmonogram van toepassing achten.
  Echter het logo van de eigennaam der jazuïtenorde (S.J.) doe je daarmee geen recht.
  Je weet dat ik een trouw bewonderaar van je kartoens ben en daarbij ook oog voor je detaillering heb.
  Gezien de titel van het laatste schotschrift van Pennings ‘Een jezuïtische rat …’ leek het me opportuun daar even melding van te maken.

  Zo, nu ga ik een bierje pakken, tijd voor een Trappistje ( Orde der Trappisten: O.C.S.O.)

  Like

 70. max zegt:

  Met de opmerking: “als ik al constateer dat er Israël-demonisering-walm van Vermeersch’ teksten af komt,….” is precies het beeld van het interview van Knack van 10 april 2002 omschreven. Het is net een mestvaalt waar de walm van onheuse Israël-kritiek, Israël-bashing Israël-demonisering van afkomt. Met een vleugje antisemitisme.

  Een mooi beeld @dag;
  “Martien Pennings in een roeiboot (in evenwicht, roeiend met de riemen die hij heeft), in een woordenstrijd gewikkeld met een admiraal van de 6e en Zevende Vloot – er omheen, en het vlaggenschip van de admiraal van de 6e en Zevende Vloot tot zinken brengt ”

  Like

 71. E.J. Bron zegt:

  Zo, voordat dit gezwatel over een embleem nooit ten einde komt en de draad verder bevuilt: Hier is het definitieve antwoord van de webmaster. Piet Klont heeft gelijk!! Zie onder:

  http://www.heiligen.net/wb/ihsembleem.php

  De jezuïeten en het IHS-embleem

  De verbreiding van het monogram neemt een grote vlucht door toedoen van de jezuïetenorde. Zij wordt gesticht in 1540. Zoals haar naam al aanduidt is zij bijzonder aan Jezus toegewijd, en zij maakt dan ook gretig gebruik van het IHS-embleem om haar ideaal en daarmee ook zichzelf aan te duiden.

  Onder invloed van deze ontwikkeling worden er nieuwe betekenissen toegevoegd aan de afkorting: Iesum Habemus Socium (= ‘Wij hebben Jezus als gezel’: de jezuïeten heten officieel ‘Societas Jesu’ = ‘Gezelschap van Jezus’); of Iesu Humilis Societas (= ‘Het nederige gezelschap van Jezus’). Het zijn waarschijnlijk ook de jezuïeten geweest die onder de drie letters drie spijkers toevoegden; deze verwijzen naar Jezus’ lijden en dood; soms meent men daarin de letter ‘v’ te herkennen; deze wordt dan gezien als de afkorting van het woord ‘vinces’.

  Al heel gauw geldt het IHS-embleem als het herkenningsteken bij uitstek voor de jezuïetenorde. Zelfs haar tegenstanders maken daar gebruik van in hun spotprenten.

  Overal waar de jezuïeten in de eerste periode van hun bestaan (ze werden door de paus opgeheven in 1773, en weer hersteld in 1814) hun sporen hebben nagelaten, vinden we het IHS-symbool terug: in Zuid-Oost-Azië, Noord- en Zuid-Amerika en in haast alle landen van West-Europa. We vinden het dus ook in de noordelijke Nederlanden, waar ze sinds eind van de 16e e en het begin van de 17e eeuw rondtrokken om het geloof van de katholieken te ondersteunen in een tijd dat zij met hun geloof niet in de openbaarheid mochten treden. Vandaar de veronderstelling dat de IHS-tekens boven de melkkelderramen op Delflandse boerderijen en in de bovenlichten van huisdeuren in de Streek te danken zijn aan de invloed van de jezuïeten die o.a. daar in de 17e eeuw missiewerk verrichtten.

  Webmaster

  Like

 72. Piet Klont zegt:

  @Ko Lumbus zegt:
  24 oktober 2012 om 20:40

  Laat dat biertje maar staan Ko, je hebt zo te lezen al meer op dan goed voor je is.

  Wat ik neerzet moet je wél helemaal lezen natuurlijk.
  Er staan zelfs snelkoppelingen bij zodat je het gehele artikel tot je kunt nemen ipv een pot bier.
  Ook ga je voorbij aan mijn opmerking over het WAAROM NIET gebruiken van de initialen S.J.
  Bij mijn weten is er trouwens geen logo van de Sociëteit van Jesus.
  En dan nog lijkt het mij dat ook deze sociëteit onder het algemene embleem met daarin de letters IHS valt.
  De sociëteit is opgericht rondom 1540, de wortels van het IHS-embleem gaan veel verder terug.
  Verder blijft het mierencopuleerderij van je, of je al dan niet bewondering hebt voor mijn prentjes heeft er niets mee te maken Koko!

  Like

 73. Piet Klont zegt:

  Nou, ik krijg nog bijval ook, en ook nog eens op precies hetzelfde tijdstip.
  Niet zeuren Koko, wanneer je dubbel leest dan komt dat door het bier.

  Like

 74. Piet Klont zegt:

  Ach, vergeet ik de webmaster te bedanken….
  Bedankt, webmaster!
  😀

  Like

 75. Lucky9 zegt:

  Al dan niet lasterlijke Ollanders (!):

  “During my time of temporary detention for allegedly “conspiring to cause a public nuisance” which has caused me much stress and inconvenience, I have to say a massive thank you to all those proud patriots who have stuck by me and Tommy. Through thick and thin, through the good times and the bad we have continued in our struggle to battle against many enemies, be they violent Islamists, the far left and the very real and very present far right, we continue to battle.”

  Wees beschaamd om elk lasterlijk zinnetje dat hier wordt gepubliceerd over oprechte Vlamingen en bovendien wordt gedoogd door een extreem tolerante webmaster.

  Een enkel mailtje van Lucky9 was voldoende om de bal aan het rollen te brengen. Paul en Tommy zijn losgelaten.

  Like

 76. E.J. Bron zegt:

  @Lucky9

  LINK!!!?????

  Like

 77. Ko Lumbus zegt:

  @Lucky9 21:21

  D’r is eeen vacature zie ik om de opengevallen plaats van Tommy Robinson op te vullen.
  ‘If you think your head is big enough to wear the EDL leadership hat, if you think your shoulders are broad enough to carry the weight and the responsibility of leadership then please do give me a call, make sure you bring with you your cv and all the documentation required to apply for this job.’

  Like

 78. Ko Lumbus zegt:

  @PK 21:09

  🙂

  Like

 79. E.J. Bron zegt:

  Inderdaad, wie bent u eigenlijk?

  Like

 80. louis-portugal zegt:

  Nou nou het is me weer een toestand geworden.
  Als Vermeersch ergens bij 2.2.6 zegt; ook algerijnen hebben in hun strijd tegen de fransen dwaasheden opgestapeld, dat veranderd niets aan het feit dat hun doelstelling verantwoordt was. MJ.a.w. de actie van Breivik tegen de islamisering in Noorwegen is ook verantwoord of is dat de verkeerde kant op????

  Like

 81. Peter Selie zegt:

  Wat een moed zo’n lang stuk te schrijven. Ik heb ze maar verklaind naar 30 pagina’s en lee het in delen van het scherm. ,aar ik ga het wel bewaren. Je hebt natuurlijk gelijk, want ik zag die ‘rat’wel voor de linkse vrt. Kijk nu zowat geen televisie meer. Allen gebruik ik de tv voor een speelfilm en Brava, en die laatste is ook niet altijd de moeite waar met z’n moderne fratsen.
  Voor mij geen VRT, geen P&W, geen moraalridders of K&vdB.

  Maar goed dat je zulke mensen op hun nummer zet, want daar ontbreekt het aan en kijkers denken dan altijd dat met een brutale bek, gelijk hebben.

  Goed Gedaan

  Peter

  Like

 82. dag zegt:

  Sorry, Martien Pennings, als er ‘vanuit de gelederen’ niet altijd inhoudelijk wordt gereageerd op je stuk.
  Zelf werd ik op het verkeerde been gezet door de cartoon en kon mijn ogen niet geloven dat het om een soort doctoraalscriptie bleek te gaan.
  Ik heb het al aangegeven, zulke lappen tekst wetenschappelijke taal “lees je niet even”.
  Het gaat wel om een belangrijke strijd, het voortbestaan van Israel, notabene. Googelen naar gegevens omtrent jouw opponent maken mij niets wijzer. Ik weet niet waar de man zich schuldig aan heeft gemaakt, maar hij lijkt mij niet het type dat een debat uit de weg gaat. Daar heeft hij standaard modellen voor in het archief.
  Ik heb er verder ook helemaal niets mee te maken.
  En ik vind het jammer als ‘leven vanuit de geïnspireerde gemeenschap met Christus’ niet-bespreekbaar zou zijn. De leiding die de Heer geven wil, is ook voor schrijvers een enorme krachtbron. Ik weet het, dit levert gegarandeerd een sneer op, hoon en spot, zodat ik als christen het verder moeilijk vind om te communiceren. Am Israel Chai.
  Ik hoop dat één militaire duim omhoog verder boekdelen spreekt. dag

  Like

 83. Mijn inhoudelijke discussie met MP beschouw ik als beëindigd. Alleen nog dit ultieme slotwoord.
  Zoals ik al liet opmerken zijn er een hele reeks beweringen van MP waarvan je zonder eindeloze tirades kunt aantonen dat ze leugens waren: bvb. dat ik rijk ben, dat ik in een kasteel woon, dat ik het imago van een rokkenjager heb, dat ik mijn tanden niet verzorg, enz. Verder zijn er parafrases van teksten van mij door MP, die als parafrase inderdaad onduldbare beweringen zijn, maar die ik in deze vorm uiteraard nooit geschreven of zelfs bedoeld heb (bvb. dat ik het over ‘roofzuchtige joden’ zou gehad hebben…). Wat MP ‘leugens’ noemt zijn veelal dergelijke parafrases; maar zo kun je veel teksten onderuit halen.
  In linkse, islamofiele E-zines en ook in twee boeken (N. en F.) word ik herhaaldelijk als rechtse islamofoob aangevallen; ik kreeg twee doodsbedreigingen van moslims, waarvoor ik politiebescherming kreeg. Toch word ik in deze reeks als rabiate islamofiel voorgesteld. Is dat niet grappig?
  Toch moet ik mijn respect uitdrukken voor het feit dat MP, eenmaal geconfronteerd met de manifeste antisemitische en neonazi-uitingen in het blad van Filip Dewinter en co, nu toegeeft dat ze inderdaad redenen hebben om dat verleden te betreuren.
  Toch moet ik nog iets kwijt over de teksten van Lucky9 op 24 oktober. Die bewijst opnieuw (als dat nog nodig was) dat hij moet leren lezen. Ik heb nooit ofte nooit gesproken of geschreven over ‘vermeend nazisme’, ‘associatie met nazisme’ of ‘collaboratie’ van de groep rond Filip Dewinter. De verwijzing naar hun leeftijd is dus totaal irrelevant. Ik had het altijd over hun neonazi-opvattingen.
  Wanneer men in de jaren ’80 een blad uitgeeft met loftuitingen op de Waffen-SS, op Goering en op echte SS-collaborateurs, geïllustreerd met hakenkruisen, met de leuze van de SS (Meine Ehre heisst Treue) en karikaturen van joden die zo uit “Der Stürmer” konden ontleend zijn, dan mag men met recht en reden neonazi genoemd worden. Slechts enkele jaren geleden diende VB gemeenteraadslid Wim Verreycken een voorstel in om in Antwerpen Ward Hermans met een straatnaam te vereren. Ward Hermans was een notoire antisemiet en medestichter van de Algemene SS Vlaanderen. Als iemand zou voorstellen een Anton Mussertstraat in Amsterdam in te voeren, mag ik die dan a.u.b. een neonazi noemen, Lucky?
  Tot slot: met ‘vrienden’ zoals MP, Lucky9 en nog enkele anderen, heeft Israël
  echt geen vijanden meer nodig.

  Like

 84. Martien Pennings zegt:

  @ Etienne Vermeersch op 29 oktober om 15:43.
  Kijk, dat is mooi: de mijnheer die nooit de inhoudelijke discussie is aangegaan verklaart haar voor beëindigd.
  Tot in dit laatste comment blijft Vermeersch zichzelf trouw: niks dan schijnbewegingen en kronkelen om onder de discussie uit te komen.
  Wéér dat gezeur over trivia van rijk, rokkenjager en kasteel.
  Wéér mekkeren over mijn polemische stijl.
  Wéér over die Vlaams-Belang-kwestie beginnen, die alleen door Vermeersch in de discussie is gebracht als schijnbeweging die Israël-verdedigers verdacht moet maken.
  Wéér niks over die 33 pagina’s kritiek die, zoals men hier boven in mijn stuk kan lezen over de leugens van Vermeersch inzake Israël gaan.
  Ook in de details blijft Vermeersch trouw aan zijn manipulatieve charade-karakter.
  Want zijn bovenstaande “ultieme” comment was eigenlijk een reactie op een comment van mij dat om 14:13 uur, dus PRECIES ANDERHALF UUR EERDER WAS GEPLAATST, maar . . . . . . . . onder een andere stuk, namelijk dit stuk: http://bit.ly/YhKwp9: “Pennings contra Vermeersch, een noodzakelijke nabeschouwing” door “Lucky9”.
  En waarom deed-ie dat, vermoed ik?
  Omdat ik daar uitgebreid inging op het manipulatieve charade-karakter van zijn hernieuwde gezeur over het Vlaams Belang.
  Zodat hij stiekem slotzinnen kan schrijven als:
  “Tot slot: met ‘vrienden’ zoals MP, Lucky9 en nog enkele anderen, heeft Israël
  echt geen vijanden meer nodig.”
  U begrijpt: die “MP, Lucky9 en nog enkele anderen” zijn een soort antisemitische Vlaams Belangers.
  Enfin, ik ben er ook klaar mee.
  Ik hoop werkelijk nooit meer “tegenstanders” van het allooi Vermeersch tegen te komen.
  Je kan beter de strijd aanbinden met een emmer snot vol palingen.

  Like

 85. Martien Pennings zegt:

  Oh ja, dit nog: het internet vergeet nooit iets en als de mensheid tijd van leven heeft zal deze discussie voor eeuwig na te lezen zijn.
  En daar ben ik blij mee, maar Vermeersch niet, daarvan ben ik overtuigd.

  Like

 86. Martien Pennings zegt:

  Tsjonge-jonge DeWitt !!!
  De huichelachtigheid druipt er werkelijk vanaf.
  Van wat je daar zegt om11:21, bedoel ik.
  Gád-vér-dámmèèèè !!!
  Dus jij ziet in Vermeersch die zich voegt in het wereldwijde koor van demoniseerders van Israël een vriend van Israël?
  Iets anders kan ik uit je woorden niet opmaken.
  Dus ik moet een vriend (Israël) die heeft geleden onder 2000 jaar “Christelijk” en 1400 jaar islamitisch antisemitisme en die tegenwoordig ONTERECHT wereldwijd wordt beschuldigd van massamoord, apartheid, racisme, landroof en bezetting vertellen dat de kritici die dat roepen best wel een stukje gelijk hebben?
  Ik ga even de plee volkotsen als je het goed vindt.

  Like

 87. Martien Pennings zegt:

  DeWitt, ik ben je vriend!
  En omdat dat zo is, gooi ik je binnenkort onder de bus.
  (Voeg ik mij in het koor van degenen die je naar het leven staan.)

  Like

 88. Martien Pennings zegt:

  @ DeWitt om 12:20 .
  ????????????????
  Waarom zet Vermeersch vrienden dan tussen aanhalingstekens?!?!?
  Ben je dronken of heb je een joint op?
  Omdat Vermeersch natuurlijk de “kritiekloze” verdedigers van Israël aan het demoniseren is, natuurlijk.
  En zo vat jij het ook op.

  Like

 89. Roelf-Jan Wentholt zegt:

  @DeWitt: “Durf een vriend de waarheid te zeggen”. Precies: de waarheid. Daar gaat het om. Niet allerlei leugens debiteren maar de waarheid spreken. Dus niet aan komen zetten met leugens. Begrijp je dat? Dat verschil tussen bedrog en waarheid?

  Like

 90. Roelf-Jan Wentholt zegt:

  Vermeersch demoniseert wel degelijk. Hij beschuldigt de joden van verdrijving van de Arabieren. Dat is puur bedrog.

  Like

 91. Lucky9 zegt:

  @ Etienne Vermeersch op 29 oktober 2012 om 15:43

  Beste,

  Ik acht het onwaarschijnlijk dat u de prof. emeritus zou zijn en vermoed dat uw echte ego lijdt aan een ernstige geestesstoornis waardoor kan verklaard worden dat iemand de naam van een bekende Vlaming hier misbruikt om middels valsheid in geschriften en misbruik van andermans familienaam en voornaam de lezers van de reacties op deze blog te komen bedriegen.

  Slechts indien U aan de eigenaar van deze blog de bewijzen overmaakt dat Filip De Winter ook daadwerkelijk en bewust uitgever was van nonsensikale rotzooi, en daarbij bovendien het bewijs levert dat uw aangedragen stukken niet het voorwerp zijn van vervalsing, middels een bijgevoegd en voor echt gewaarmerkt expertiseverslag ondertekend door drie onafhankelijke en beëdigde schriftdeskundigen, zal ik uw ontboezemingen ernstig genoeg nemen om ze verder te onderzoeken

  Vermits er hier geen DNA-test kan afgenomen worden beschouw ik net zoals MP mijn verdere deelname aan dit vervalst pseudo-debat op deze draad als beëindigd. Met krankzinnigen of dementerenden redeneren is gewoon zonde van onze tijd.

  Zelfs indien U tegen alle evidenties in toch de gewezen vicerector aan de RUG zou zijn, geef ik U de raad (en dat meen ik heel oprecht) zo snel als mogelijk een gespecialiseerde arts te raadplegen. Misschien kan U dan mits aangepaste therapie nog iets van uw verdere leven maken.

  Met vriendelijke groeten,

  Like

 92. Erik Mokum zegt:

  DeWitt maakt een wel heel simpele redeneerfout:
  “Vrienden vertellen elkaar de waarheid,” daaruit zou de conclusie volgen: “Als je iemand de ‘waarheid’ vertelt, ben je zijn vriend.”
  Dus: wij, islamkritici, die de waarheid over de islam vertellen, zijn eigenlijk vrienden van de islam.

  DeWitt gaat uit van de premisse, dat Vermeersch de ‘vriend’ van Israel is en dat dat ‘dus’ ook blijkt uit zijn (‘morele’) kritiek op Israel, want “vrienden vertellen elkaar de waarheid, toch…!?

  Integendeel: uit de stompzinnige kritiek van Vermeersch – zijn ‘waarheid’ – op Israel blijkt dat hij in het geheel geen ‘vriend’ van Israel is en dat hij in die zin een nieuwe, hedendaagse gestalte van antisemitisme vertegenwoordigt.

  Like

 93. vederso zegt:

  @ Lucky9 om 13.06. Tsjonge, nog even en dit hele gedoe wordt gepubliceerd in de Staatscourant.
  Kan het ook wat minder?

  Like

 94. jacob waterman zegt:

  Martien hier heb jij veel tijd voor genomen maar dan heb je ook wel wat,Verdeso kan het niet aan ik heb dus toch gelijk hij trekt het niet meer voor hem iets minder voor ons nog meer aub dank.

  Like

 95. jacob waterman zegt:

  Dewitt u bent dus een nepvriend van de staat israel zo leer je de mensen kennen bah.

  Like

 96. Martien Pennings zegt:

  Bij zo’n DeWitt om 12:45 zie je in het klein wat je bij Vermeersch in het groot ziet: de kleinheid van onze vijanden.
  Ze kunnen niks toegeven, ze kunnen niet in zichzelf kijken, ze stellen zich niet op de hoogte via het moeizame lezen, ze mekkeren gewoon door.
  Het gaat ze niet om waarheid, het gaat ze om behoud van hun geloof dat hen zo’n fijn gevoel in het hoofd geeft, dat hen in staat stelt zich als Gutmensch te profileren, dat hun carrière vooruit helpt en dat . . . . . nou ja . . . . . gewoon zo gemákkelijk is.

  En dank je “Erik Mokum” (om 13:17).
  Om op zo’n redenering te komen moet je dan weer gecertificeerd filosoof zijn, zoals jij.

  Like

 97. vederso zegt:

  @ jacob waterman. Leuk, echt. Ik wil wel graag appelgebak.

  Like

 98. jacob waterman zegt:

  Uw stukjes gelezen en kan mij niet onttrekken aan het oordeel dat u aan dhr vermeersh een bruine tong heeft overgehouden.

  Like

 99. vederso zegt:

  @ jacob. Geweldig! (out!)

  Like

  • In mijn laatste bijdrage besloot ik de inhoudelijke discussie met Martien Pennings te
   beëindigen. Maar in meerdere tussenkomsten, ook daarna, beschuldigde men mij ervan een aanval te hebben ingezet tegen het ‘Vlaams Blok’-‘Vlaams Belang’ om de kern van
   het debat te ontwijken. Hier werd eens te meer de waarheid geweld aangedaan.
   Dat is niet nieuw in dit debat, maar nu heb ik het voordeel dat ik die hele hetze kan weerleggen met letterlijke citaten (kopieën) uit de website Bron.
   Deze zaak is voor het eerst ter sprake gekomen in een film over een interview van Siegfried Bracke met mij, die door Ko Lumbus op 14/8 11.15 u op de site werd geplaatst. Hierin
   verweet ik de islam de Rechten van de Mens ondergeschikt te verklaren aan de shariah;
   met name in de Verklaring van Caïro door de OIC, waarvan thans 56 islamitische staten lid zijn. Bracke (niet ik) vermeldde daarbij dat zoiets deed denken aan een uitspraak van Filip Dewinter die de Mensenrechten ondergeschikt verklaarde aan de Vlaamse belangen.
   Ik bevestigde dat. Verder werd daarover niets meer gezegd. Vond Bracke dat uit?
   Volgde ik hem slaafs in deze vondst? Neen! Waarom achtten noch Bracke noch ik het nodig
   daarvoor argumenten te geven? Om de simpele reden dat alle Vlamingen die geregeld politieke debatten op de VRT volgen, die uitspraak gehoord hadden en de meerderheid zich die zeker herinnerde. Daarop is de hele hetze gevolgd. Het begon met de voor MP karakteristieke verdraaiing van wat gezegd werd. – zie citaat (a) – Nergens hebben wij de sharia vergeleken met de politiek van het Vlaams Belang: alleen een uitspraak van de OIC
   met een uitspraak van Dewinter. Wie de stukken van MP met mijn stukken vergelijkt, zal vaststellen dat dit vervormen van de betekenis van een tekst voor hem een tweede natuur is.
   Ko Lumbus – zie (b) – vestigde daar de aandacht op, maar dat was boter aan de galg.
   Lucky9 – zie (c) – was al onmiddellijk ‘onomstootbaar’ zeker dat het hier om ‘laster’ ging (een paar telefoontjes naar Vlaamse intellectuelen hadden hem kunnen voorlichten, maar controle van doldrieste uitspraken ligt niet in zijn gewoonten). Dat ook zijn algemene werkwijze hierdoor wordt geïllustreerd, is meegenomen. Onder (d) gaf ik als reactie op MP en Lucky9 een kort overzicht van enkele relevante feiten. Wie mij kent, weet dat ik zoiets nooit zou schrijven zonder dat te kunnen bewijzen. Het gaat hier immers niet over standpunten maar over controleerbare teksten. In die passus vermeld ik dat er in het ledenblad van een vereniging waarvan Filip Dewinter praeses was, een discussie gevoerd werd of het nazisme misschien ook negatieve aspecten had. Tot mijn opperste verbazing volstaat zoiets niet om die mensen neonazi’s te mogen noemen. Dat staat in schril contrast met ‘Joods Aktueel’ dat onmiddellijk de volledige tekst van het NSV-strijdlied opgevraagd heeft. Onder (e) zet Lucky9 zijn offensief verder. Hij vindt dat niet is aangetoond dat de latere VB-top ooit nazisympathieën had. En dan gaat hij verder met aanvallen op mij die – opnieuw aantoonbaar- totaal van de pot gerukt zijn. “Sympathie voor communistisch crapuul”? Ik heb nooit enige sympathie voor enige vorm van communisme gehad en zodra ik doceerde heb ik altijd de zwakheden van het Marxisme aangetoond. De huidige rechtse politicus Baudewijn Boeckaert (Lijst De Dekker) heeft zelfs publiek verklaard dat hij dank zij mijn colleges van het Marxisme afstand genomen heeft. Ook Jaap Kruithof heeft jarenlang het debat met mij geweigerd vanwege mijn (zogezegd) ‘rechtse’ opvattingen. Onder (f) heeft MP zich verder laten opjutten door Lucky9 en herhaalt opnieuw de gelijkstelling tussen de stellingen van het VB en het Uebermensch-denken van de islam: een vergelijking die ik nooit heb gemaakt. Maar allicht houdt MP van het gezegde – bis repetita placent -. Stilaan begint MP te beseffen dat er toch iets mis is: die Gentse studenten hadden wellicht nog nooit een jood gezien (g).
   Wat een excuus! Maar er waren ook Antwerpse studenten en blijkbaar hadden ze wel nazi-karikaturen van joden gezien, want ze drukten er nabootsingen van af. Lucky9 heeft het dan weer over het “gefantaseerd neonazi-verleden” van Jürgen Ceder. Dat fantasietje heeft er Ceder wel toe gebracht af te zien van elke ambitie om op de NVA-lijst te staan. Dergelijke
   ‘fantasietjes’ zouden op mij in elk geval geen effect hebben.
   Uit dit alles, en nog veel meer, blijkt dat die hele discussie niet door mij gelanceerd is, maar dat ik mij heb moeten verdedigen tegen voortdurende aantijgingen van laster.
   Lucky9 stelt zelfs voor dat ik – voor welke jury? – al mijn bewijzen voorleg.
   Ik had echter reeds aan E.J. Bron voorgesteld mijn gegevens door ‘Joods Aktueel’
   of bvb. de ‘Stichting Auschwitz’ te laten controleren. Maar zelfs dat zal geen aarde aan de dijk brengen, want: “wat baten kaars en bril als de uil niet zien en wil?”.
   Ik neem aan dat Lucky9 ook hierop wil antwoorden. Welnu, als zijn voorraad aan scheldwoorden stilaan uitgeput geraakt, raad ik hem het Gents Woordenboek van Lievevrouw-Coopman aan. Hier vind je alleen al rond het woord ‘kloot’ minstens vier bladzijden: stommekloot, dwazekloot, lammekloot, klootmajoor, jan-mijn-kloten, enz. enz.

   Citaten.

   (a) MP 14/8 11.28 u

   “Ja, en kijk vooral bij dat filmpje dat Ko Lumbus hierboven neerzet vanaf 1 minuut waar die interviewer – ik ben de naam van die prol vergeten: ex-tv-presentator, zit nu in de politiek – de sharia en de praktijken in moslimlanden vergelijkt met wat het Vlaamse belang in België doet.”

   (b) Ko Lumbus 14/8 12 u

   “De interviewer-smiecht, Siegfried Bracke is dacht ik zijn naam, onderbreekt Vermeersch in zijn betoog door te zeggen ‘Dat is overigens precies hetzelfde als Filip de Winter ooit heeft gezegd Eigen volk eerst gaat voor op de rechten van de mens ‘. Daarop zegt Vermeersch ‘precies, uiteraard, heeft dat gezegd’.
   Vermeersch bevestigt op dat moment slechts dat De Winter die woorden heeft uitgesproken.”
   (c) Lucky9 14/8 14.25
   “Oprecht dank voor dit filmpje! Dank zij deze lasterpraktijk van Etienne Vermeersch krijgt de titel van Pennings’ artikel “het tomeloze liegen” plots een voor mezelf onomstootbaar en grensoverschrijdend haast universeel waarheidsgehalte. Vermeersch zou absoluut niet voor nationaalsocialist Goebbels hebben moeten onderdoen.”
   (d) E. Vermeersch 14/8 15.20
   “ MP is verwonderd dat ik in een TV-interview bevestigde dat Filiep Dewinter inderdaad publiek verklaard heeft dat de Vlaamse belangen boven de mensenrechten staan. Ik heb dit bevestigd omdat het de waarheid is. En ik vind dat even erg als het moslimstandpunt. Van iemand die in de westerse traditie is opgevoed mag men juist een groter respect voor de mensenrechten verwachten, dan van mensen die deze traditie nauwelijks kennen. Overigens moet men over Dewinter nog het volgende weten. Hij was, samen met de belangrijkste kopstukken van het Vlaams Blok-Vlaams Belang, in de jaren tachtig een topfiguur van de neo-nazibeweging NSV.
   Het ‘officiële NSV-lied’ – dat Dewinter dus meegezongen heeft – somde alle vijanden op: “Ne amadees, ne Marokkaan,/ ne raller en ne nikkeriaan,/ ne kommuniest, ne vreemde tiest,/ die zwieren we allemaal in de kist./…ne vuile jood, ne maoïst… enz. De tekst van dit lied werd geschreven door Pieter Huybrechts, sinds 1995 (tot op heden) Vlaams volksvertegenwoordiger voor VB. Overigens werd in het blad van NSV ook echte nazi-propaganda gemaakt: loftuitingen op de SS en op oorlogsmisdadigers zoals Goering. Men vindt zelfs een bespreking van de vraag of het nazisme misschien ook negatieve kantjes had. Er is geen enkel bewijs dat de leiders van die beweging publiek afstand genomen hebben van hun vroegere standpunten. Wel probeert Dewinter zijn vroegere opinie over ‘vuile joden’ nu met de mantel van Noach te bedekken. Zodra ik de tekst van dat lied gepubliceerd heb, heeft Joods Aktueel mij gevraagd die te mogen overnemen.”
   (Er zijn ten slotte nog heel wat onjuistheden in deze briefwisseling naar voren gekomen. Teveel om er op in te gaan. Alleen dit nog. (a) Leo Apostel was een vriend van Israël, maar was zelf geen jood.)
   (e) Lucky9 14/8 19. 55
   “Wat Vermeersch in een column van 2004 beweert is geheel voor zijn rekening. De geschiedschrijving zal ooit wel uitmaken in welke mate dit opstel relevant was en wat de echte drijfveren en bedoelingen er van waren.
   Ik vermoed demonisering want het rechtstreeks verband tussen de latere top van het VB met nazisympathieën is nooit aangetoond.”…
   “Het communistisch crapuul waarmee Vermeersch toen sympathiseerde schuwde net zoals de moslims nu het geweld geenszins. Bij voorbeeld opgezweept door zijn collega wijlen Jaap Kruithof poogden die linkse rakkers doelwitten te vinden voor hun door geslepen fietskettingen, en wat is nu een meer aangewezen slachtoffer dan de kleinste studentenclub van rechts? Elke oetlul begrijpt de radicalisatie die abrupt stopte eens de diploma’s binnen waren. Maar dat is natuurlijk intellectueel te hoog gegrepen voor zijne linkse heiligheid Vermeersch.”
   (f) Martien Pennings 14/8 20.58
   De feiten die Vermeersch geeft (betreffende het VB – EV-) worden overigens heftig bestreden door Lucky9. Zie zijn comment van 16:54, dat ik erg warrig en onduidelijk vind, maar vooral dat van 19:55 dat een stuk begrijpelijker is. Ik vermoed dat Lucky9 het beter ziet dan Vermeersch en dat Vermeersch, zoals hij ook met Israël doet, werelden van context weglaat die zijn stellingen zouden ondergraven.
   “Dit gezegd zijnde vind ik de gelijkstelling van Vermeersch van eigen-volk-eerst van het huidige VB en het bloeddorstige en racistiche Uebermensch-denken in de islam ronduit idioot. “En ik vind dat even erg als het moslimstandpunt.” (So much voor Ko Lumbus op 12:00 en 1250 en TP op 16:22) Er mankeert inderdaad nog heel veel aan de “islamofobie” van Vermeersch als hij dat soort krankzinnige gelijkstellingen bezigt.”
   (g) Martien Pennings 15/8 16.28
   “Waarschijnlijk zou Pieter Huybrechts anno 2012 “nen taliban” of “ne snelle pool” ook wel leuker vinden. Maar 30 jaar na datum als moraalridder laster komen verkopen is al te gemakkelijk want de Taliban bestonden toen nog niet en de NSV-studenten waren geen neonazi’s. De meeste van de toenmalige Gentse studenten hadden allicht overigens ook nog nooit een Jood van dichtbij gezien, laat staan gesproken. Dat zijne heiligheid Vermeersch van de linkse kerk hier nù poogt “vuile jood” in de mond te leggen van politiek actieve islamcritici van het eerste uur zegt meer over hem dan over de slachtoffers van zijn lasterpraatjes.”
   “Maar waarom komt zo’n Huybrechts – van wie Vermeersch zegt dat hij in het Belgische parlement zit namens het VB – dat nou eens niet uitgebreid uitleggen in “Terzake”?”
   (h) Lucky 9 16.8.11.53
   In tegenstelling tot KO Lumbus zag Vermeersch zelf de bui al hangen en reageerde zelf op 14 augustus 2012 om 15:20 met de argumentatie die hij dit jaar heeft verfijnd over een gefantaseerd neo-nazi verleden van meer bepaald Jürgen Ceder die van het VB naar de NVA was overgelopen naar aanleiding van de nakende gemeenteraadsverkiezingen in de Brusselse randgemeente Dilbeek.

   Like

 100. F Bonebakker zegt:

  He Martien,
  de heer Vermeersh pakt je zo nu en dan flink bij je ballen wat mij toch een beetje verbaast,wel heb ik genoten van je

  Like

 101. lucky9 zegt:

  Beste ofwel dementeer je ofwel ben je Etienne Vermeersch niet. Wat in feite op hetzelfde neerkomt.
  Laat U diagnosticeren in plaats van zulks van anderen te eisen.
  Met vriendelijke groeten.

  Like

 102. E.J. Bron zegt:

  @lucky9

  Dat comment van 16:39 is zeker weten van Etienne Vermeersch zelf!

  Like

 103. Lucky9 zegt:

  @ E.J. Bron
  Dan zal ik het (zonder veel genoegen) morgen discretiseren. Want deze volksgenoot is in die hypothese duidelijk de tel kwijt over wat de echte auteurs van zijn citaten betreft. Wat ik zie is dementerend kopieer- en plakwerk. Het is symptomatisch.

  Van mij mag hij hier blijven trollen, hij of zij is en blijft een vijand van Israël, en dus de facto een notoire antisemiet.

  Dit robbertje vuilspuiten verwacht je niet van een ethicus en moraalfilosoof maar ‘soit’, ik zal mijn best doen om zijne echte emeritus en vermeende heiligheid eerlijk -in de mate van de mogelijkheden- van antwoord te dienen.

  In zijn plaats had ik hier reeds lang mijn islamofiele matten gerold!

  Indien je gelijk zou hebben (wat ik eerlijk gezegd betwijfel) beschikt hij natuurlijk op kosten van de wél werkende Vlaming over (in verhouding) onbegrensde geldmiddelen, een peloton politiek correcte paratroepers en bovendien over alle tijd.

  Maar als rechtse, republikeinse, jizya-betalende en atheïstische christenhond ben ik dat toch al lang gewoon.

  P.S. E.J.: Onderschat nooit uw tegenstanders. Ze zijn tot alles in staat en dat bedoel ik letterlijk.

  Like

 104. vederso zegt:

  @ Lucky9. Ik begrijp heel goed wat Vermeersch om 16.39 zegt; Laster! Van dementeren bij Vermeersch lijkt me geen sprake zoals je om 20.11 uur beweert.

  Like

 105. vederso zegt:

  Overigens, Vermeersch gebruikt de zinsnede “van de pot gerukt.” Misschien kan je dat in je “discreditatie” ook nog even meenemen?

  Like

 106. Lucky9 zegt:

  @ Verderso
  No way buddy!
  Bij deze wordt elke samenwerking tussen ons beiden opgeschort. Ik vertrouw je niet meer, ondanks je vele vertaalwerk. In de islamitische jungle gelden andere wetten dan in Nederland.

  Like

 107. Ko Lumbus zegt:

  Hoe anders dan “van de pot gerukt” moet je het noemen wanneer je, zoals de onfortuinlijke lucky, een feitelijke weergave van de valse verdraaiing van de woorden van Vermeersch o.a. meent te moeten weerspreken door dat te kwalificeren als dementerend kopieer en plakwerk?!
  Kan niet anders dan dat in de aangekondigde repliek morgen het geraaskal weer niet van het beeldscherm af zal spatten. Ik zal er hier onder de draad in ieder geval geen commentaar meer op leveren.
  The lunatics have taken over the asylum!

  Like

 108. Ko Lumbus zegt:

  Typo zie ik, u mag het allebei lezen, ofwel ‘dat morgen het geraaskal weer niet van de lucht zal zijn’, of ‘dat morgen het geraaskaal weer van het beeldscherm af zal spatten’.

  Like

 109. lucky9 zegt:

  Morgen?
  Vergeet het maar Trollumbus Uw debiele hersenspinsels zijn voor de eeuwigheid opgeslagen in het geheugen van het internet.
  Eenvoudig geformuleerd, jij bent de pineut!
  Zelfs de verbranding van de een hedendaagse bibliotheek van Alexandrië zal niet helpen. Uw soort verraders zal uitsterven. Soft of hard, het is uw keuze, niet de onze!

  Like

 110. Ko Lumbus zegt:

  Het is goed zo, Lucky, helemaal duidelijk nu, ‘van de pot gerukt!’.

  Like

 111. lucky9 zegt:

  Inderdaad KO Lumbus.
  Blij dat je eindelijk zelf tot dat inzicht bent gekomen.

  Like

 112. Martien Pennings zegt:

  Niemand die liever een discussie “tot het gaatje” wil voeren dan ikke, maar van het comment van Etienne Vermeersch 1 november om 16:39 kan ik geen chocola meer maken.
  Waar gáát dit nog over?
  Ik snap gewoon niet eens meer wat daar ueberhaupt stáát!
  Gewoontegetrouw doet Vermeersch weer aan paragraaf-benummering-belettering, maar ook hier is dat blijkbaar weer om de totale chaos een schijn van coherentie te geven.
  Tenslotte moet in dit comment onder het lettertje (g) sprake zijn van persoonsverwisseling: dit gaat niet over iets dat ik geschreven of zelfs maar gedacht heb.
  Verder heet ik geen “Lucky9” en ging de discussie, dacht ik, over Israël.
  Sorry, maar op deze mierenneukende off-topic-gekte vol schijnbewegingen ga ik verder niet in.

  Like

 113. Roelf-Jan Wentholt zegt:

  Vermeersch ontwijkt het debat, alweer. Hij springt vlot over op andere onderwerpen maar hij is nog nooit, in al die reeksen antwoorden en commentaren, ingegaan op de feiten over Israel die hem voor werden voorgelegd. Hij heeft alleen zijn eigen praatje -dat vol historische fouten is- herhaald en een rookgordijn opgeworpen.
  Het enige lichtpuntje is dat ik vermoed dat Vermeersch dit met opzet doet wat dus uiteindelijk betekent dat hij weet dat zijn verhaal over Israel van de leugens bij elkaar hangt.

  Like

 114. Martien Pennings zegt:

  @ Roelf-Jan Wentholt 2 november om 06:53.

  Je zou kunnen zeggen dat Vermeersch op één punt werkelijk en rechtstreeks is ingegaan, namelijk op de historische rechten van de Joden om zich in Palestina te (her-)vestigen.

  De apotheose van zijn “betoog” luidt dan:

  “Aangezien de rest van zijn [mijn, dus] betoog steunt op de zogenaamde historische rechten enerzijds en de Balfour-San Remo-Volkenbond rechten anderzijds, stort heel zijn [mijn, dus] uiteenzetting als een kaartenhuis in mekaar. Het heeft dus geen zin de vele bladzijden te bespreken die op die zogenaamde rechten gebaseerd zijn.”

  Vermeersch heeft dan zojuist beweerd dat het allemaal kolonialen waren, daar in San Remo en in die Volkenbond en dat al wat die beslisten dus immoreel was. Ik heb hem daarop geantwoord dat er geen instantie op dat moment in de hele grote wereld voorhanden was die een hogere moraal vertegenwoordigde. Het was de idealistische moraal van de Amerikaanse president Wilson die de achtergebleven volken van de wereld wilde begeleiden in een proces naar zelfstandig worden onder het motto: “Make the World Safe for Democracy!” Nu weet ik wel dat Wilson de conferentie ziek heeft verlaten en dat het daarom nogal verwaterde, maar het punt blijft: beter was er toen niet.

  Vermeersch zegt: “Het heeft dus geen zin de vele bladzijden te bespreken die op die zogenaamde rechten [van de Joden om in Israël te wonen] gebaseerd zijn”.

  Nee, ik heb Vermeersch inderdaad niet gehoord over mijn argument dat de Joden die vanaf 1880 welvaart en humaniteit naar Palestina brachten méér – (méér, Vermeersch!) – recht hadden op hun stuk grond in Palestina dan al die andere roverhoofdmannen die Syrië, Libanon, Jordanië en Irak kregen. En als je op dat méér zou willen afdingen, dan toch minstens evenveel.

  Maar hij is in zijn verwarde betoog elders wel degelijk ingegaan op andere kaarten waaruit dat “kaartenhuis” van mij bestaat, maar dan zijdelings.

  Mijn kaart waarop staat dat de Joden er al duizenden jaren woonden, meent hij afgetroefd te hebben met het argument dat hij kan bewijzen dat de Joden die vanaf 1880 uit de diaspora naar Palestina terugkeerden NIET GENETISCH afstamden van de Joden die ooit na 70 A. D. waren weggevlucht uit Palestina.

  Dat is natuurlijk geen argument, het gaat NIET om genetica en DNA, maar om cultuur, dat wil zeggen om die Joodse stichtingsmythe die ontstond na dat jaar 70 A. D. en dus rond 1880, toen de trek naar Palestina begon, misschien wel 18 eeuwen oud was: “Volgend jaar in Jeruzalem!”

  Hij meent ook te weten dat die Joden na 70 A. D. VRIJWILLIG uit Palestina zijn weggegaan. Hij zet die bewering in bovenstaand stuk tussen twee vermeldingen van heel erg geleerde boeken, zonder dat duidelijk wordt, waar we dan precies moeten zoeken voor de onderbouwing van die Joodse vrijwilligheid. IK BEWEER OVERIGENS BLIND DAT DIT NIET WAAR KAN ZIJN. Een mens vertrok in die dagen NIET zonder zeer dwingende redenen. Als we nou eens gewoon naar Wikipedia kijken: http://bit.ly/TXSzCS: ik citeer:

  “In de 19e eeuw kwam het zionisme op, een beweging die de joodse diaspora wilde beëindigen en de joden wilde laten ‘terugkeren’ uit hun ‘ballingschap’. Uit de hele wereld vandaan vertrokken joden naar Palestina en riepen daar in 1948 de staat Israël uit. Ook heden ten dage wonen echter meer joden buiten Israël dan in Israël: de meeste in de Verenigde Staten en daarnaast in Europa. Voor deze ‘terugkeer’ uit een verbanning bestaan echter geen historische aanwijzingen. De Israëlische historicus Shlomo Sand zegt dat er geen gegevens zijn over een verbanning van de joden, laat staan over deportaties uit het land Israël door de Romeinen na de verwoesting van de tempel. Ze mochten alleen niet meer in het religieuze centrum Jeruzalem komen, ze onderdrukten opstanden met harde hand, maar nergens in hun rijk hebben de Romeinen deportaties of verbanningen toegepast. De joodse ‘diaspora’ of verspreiding was al een gegeven in de periode ver voor het begin van de jaartelling en was ook toen niet steeds het gevolg van dwang. Shlomo Sand ziet de verbanningsthese, maar ook de ‘verstrooiing’ als een hardnekkige mythe, ontstaan onder christenen, die deze mythe voorstelden als een straf van God voor de kruisdood van Jezus. Deze ‘verstrooiingsthese’ is echter veel later, in de 19e-eeuwse romantische joodse ‘nationale’ geschiedschrijving van Heinrich Graetz e.a. overgenomen en zo tot een zionistisch motief geworden: het ‘terugkeren’ of ‘terugbrengen’ van één joods volk naar het door hen onder dwang verlaten land. Sand zou daarom willen onderzoeken in hoeverre de huidige Palestijnse bevolking afstamt van de oorspronkelijke joodse plattelandsbevolking. Hij refereert daarbij aan de eerste premier van Israël Ben-Gurion die de opvatting van het joods-Israëlische integrationisme was toegedaan, wat inhield dat de Palestijnse bevolking die hij in het Land tegenkwam van zijn joodse etnische wortels bewust gemaakt moest worden. Na de verovering van de Westbank in 1967 verstomden deze integrationistische stemmen en werden de Palestijnen, ondanks de etnische smeltkroes die ze net als de Israëli feitelijk vormen, voortaan allemaal ‘Arabieren’ genoemd. Sand verklaart de etnische diversiteit van joden uit de succesvolle, tamelijk massale overgangen naar het jodendom onder verschillende volken rond het begin van de jaartelling en waaraan pas door Constantijn de Grote met een verbod voor joden om bekeerlingen te maken een einde is gekomen. Vandaar dat hij tot de conclusie komt dat het jodendom primair een religie was, die zich over verschillende volken heeft verspreid en er dus alleen sprake was van een diaspora van een religie en niet van een volk, al houden ook niet-gelovige joden vaak het kenmerk jood, omdat ze dat willen of omdat ze dat wordt opgedrukt. De bevolking van Israël in zijn totaliteit noemt Sand bij voorkeur Israëli en geen joden.”

  Is dat nou niet mooi? Weliswaar geen bewijs voor deportaties, maar wel Romeinse harde hand en niet meer welkom in Jeruzalem: dus “vrijwillig” is dan toch niet het woord dat ik zou kiezen. Verder wordt uit dit Wiki-stuk nog eens duidelijk dat het gaat om een mythe, om religie, om cultuur, niet om etniciteit, niet om genetica, niet om DNA. En die mythe, dat “Volgend jaar in Jeruzalem”, werd in de 19e eeuw onder invloed van de “Christelijke” pogroms geïntensiveerd, geactiveerd, geactualiseerd in het Zionisme.

  Samengevat: 1) de Joden gingen niet “vrijwillig” in de diaspora en 2) geen genetisch gedoe, maar wel een Joods cultuurdingetje.

  Dat de Arabieren pas in 638 na Christus Palestina binnenvielen, bloedig onder het kromzwaard brachten en dat vervolgens die Arabieren – wat voor formele naam de islamitische overheersing ook droeg, en al dan niet in samenwerking met de Ottomanen – daar 1300 jaar lang een wreed en koloniaal bewind voerden, vindt Vermeersch allemaal veel te lang geleden. Maar zelf gaat-ie letterlijk tot de rock bottom der tijden om Israël te delegitimeren. Hij haalt er waarachtig het paleolithicum én het vroege neolithicum bij, zo ook de Kanaänieten en de “Yahwistische henotheïstische godsdienst”. Nee, dat de trek van de Joden naar Palestina een daad van dékolonisatie geweest zou kunnen zijn, dat wil er bij Vermeersch niet in.

  Dat de Joden na 1880 al dékoloniserend in Palestina welvaart brachten, dynamiek , een hogere levensverwachtig en een humanere cultuur: daar gaat Vermeersch slechts zijdelings op in, door opmerkingen over Amerikaanse negers die al hadden ze het geld ervoor nóg niet het recht zouden hebben om ergens in Afrika massaal land te gaan kopen en zich te vestigen. Daarheen leidt dus dat totaal doorgeslagen “anti-kolonialisme” van Vermeersch: naar Absurdistan, naar een cultuurrelativisme dat onder alle omstandigheden eerst de ”toestemming van de plaatselijke bevolking” wil hebben voor er van buiten af mensen zich ergens mogen vestigen. Een samenleving mag nóg zo kwaadaardig zijn (dat was Palestina onder de Ottomanen in de 19 eeuw) die samenleving mag bijna doodgebloed zijn, verdord en uitgemergeld: nieuw bloed mag er alleen in met de “toestemming van de plaatselijke bevolking”. (Vermoedelijk zal Vermeersch in de afgelopen jaren dan ook verschrikkelijk te keer zijn gegaan tegen de massa-immigratie van moslims in Europa, die, naar bekend, géén verhoging welvaart en géén vergroting van de humaniteit met zich brachten.)

  Nu wil het grappige feit dat de bevolking van Palestina inderdaad toestemming gaf: ze stemden namelijk met hun voeten, want de Arabieren verleid door de dynamiek en welvaart die de Joden creëerden, trokken massaal uit de omringende regio’s naar Palestina. Ik heb het minsten twee keer vermeld, maar Vermeersch gaat er niet op in. Ondanks wat Vermeersch suggereert met die manipulatieve term “toestemming van de oorspronkelijke bevolking”, had de gewone Arabier in Palestina geen sodemieter te zeggen en als het een Christen of Jood was al helemaal niet. De bevolking die wél wat te zeggen had – de absenteïstische feodale heersersklasse – verkocht maar wat graag zijn dorre landerijen aan de Joden, die er mee deden wat ze altijd doen: er kleine paradijzen van maken.)

  Ja, die Moefti was toch wel “schandelijk” geeft Vermeersch toe. Nogal een understatement voor de bloedbaden die hij heeft aangericht in Palestina (onder de Joden én de eigen bevolking), de verantwoordelijkheid die hij en zijn kliek dragen voor de nu al dik 90 jaar durende gijzeling van de Palestijnse Arabieren door hun eigen maffia’s, en voor de vergassing van duizenden Joodse kinderen in WO II.

  Er valt dus niet tegenop te boksen. Bij Vermeersch loop je gewoon tegen een betonnen muur van schijnbewegingen. Ja, dat is vreemde beeldspraak, maar zo voelt: palingen in snot, maar dan in een granieten bak.

  Je hebt dus bewezen dat die democratische Joden met minstens net zoveel recht een stuk Palestina konden claimen als die feodale Arabieren, dat zowel die feodale Arabieren als de gewone bevolking metterdaad instemden met de komst van de Joden, dat een minderheid met een nazi-achtige ideologie (de islam) onder leiding van de Moefti van Jeruzalem de eigen bevolking en de Joden begon te terroriseren en dat er daardoor al 90 jaar ellende is gevolgd, maar Vermeersch . . . . . . . ja, wat doet-ie eigenlijk Vermeersch?

  Als een terrier vasthouden aan zijn anti-Israël leugens, als een rat fanatiek doorknagen om de legitimiteit van Israël te ondermijnen.

  Het is een hele verantwoordelijkheid, die mijnheer Vermeersch op zich neemt.

  Maar gelukkig gelooft-ie niet in God en een hiernamaals.

  Zou-ie een geweten hebben, Vermeersch?

  Like

 115. In deze stijl (echter zonder het restant van scheldwoorden) zou een debat eventueel mogelijk geweest zijn. Maar daarvoor ben ik nu te moe.

  Like

 116. Martien Pennings zegt:

  @ Etienne Vermeersch om 18:13.
  Krijgen we nou een nieuwe tactiek om het debat te ontwijken?
  Stel je niet aan, man!

  Like

 117. vederso zegt:

  @ Martien. Ik kan me bij de reactie van Vermeersch wel iets voorstellen en hoe zou dat nu toch komen? Zowel de reactie van Vermeersch zelf als mijn begrip daarvoor. En met; “Stel je niet aan man!” los je dit niet meer op, denk ik. Daarvoor is iets anders nodig, dus bedenk iets anders.

  Like

 118. Zeg, stelletje muggenzifters en scherpslijpers, zouden we niet eens aan het werk gaan om de wáre vijand te bestrijden? De freakin’ sharia wordt al in onze achtertuinen uitgevoerd terwijl we voor het huis mekaar verbaal de hersens inslaan! Grootschalig alarm moet worden gegeven omdat er een vos het kippenhok is binnengeslopen! Zoek niet onze geschillen maar bevecht gebroederlijk te saam hen die de poten onder onze stoelen doorzaagden! Ze mosten jullie allemaal met de koppen tegen mekaar aanslaan! Te paard!

  Like

 119. vederso zegt:

  @ Martien. Volgend voorstel: zet een streep onder het debat. Accepteer dat het niet is geworden wat je er van had verwacht of gehoopt. Wees tevreden met een “onbeslist”, waarbij ik heel goed weet dat iedereen graag het debat wil winnen, maar dat zit er hier niet in. Volgens mij is dat nu het beste wat je kan willen of verlangen.

  Like

 120. Martien Pennings zegt:

  @ vederso om 19:04.
  Jij weet heel goed dat ik dit debat heb gewonnen.

  Like

 121. Roelf-Jan Wentholt zegt:

  @VanFrikschoten van 18.56: Vermeersch is een medestrijder?

  Like

 122. vederso zegt:

  @ Martien. Was nu tevreden geweest met “onbeslist”, maar nu heb je het op de valreep alsnog verloren, jammer!

  Like

 123. @Mijnheer Vermeersch
  Bent u een medestrijder tegen de oprukkende sharia?

  Like

 124. Goeie vraag, Frik! Ik ben heel benieuwd naar het antwoord van Vermeersch.

  Like

 125. Lucky9 zegt:

  @ Etienne Vermeersch op2 november 2012 om 18:13
  “In deze stijl … zou een debat eventueel mogelijk geweest zijn. Maar daarvoor ben ik nu te moe.”

  In uw plaats zou ik ook heel moe zijn. Het islamofiel en eurofascistisch bedrog dat U als gerenommeerd ethicus heeft gesteund en mede ontworpen zal aan uw geweten blijven knagen en knabbelen tot u ter zake bekentenissen aflegt alvorens U de pijp aan Maarten geeft.

  Het zijn hier maar teksten, maar ik zou moreel echt niet op uw plaats willen vertoeven.

  @ Vederso
  Stel je niet zo aan man! Uw beoordelingsvermogen reikt op het eerste zicht niet eens tot de enkels van een modale kleuter, en aan hypocrisie heb ik een grondige hekel.

  Martien Pennings heeft het debat cum laude gewonnen en bovendien met véle straten voorsprong. Daar valt niet meer aan te tornen zonder u zelf belachelijk te maken.

  Zoals meestal heeft Frik overigens overschot aan gelijk. Onze toekomst staat op het spel. Wordt allemaal wakker!

  Like

 126. Mijn laatste reactie op MP was eigenlijk positief en verzoenend bedoeld, omdat hij in die tekst vooral inhoudelijk argumenteerde en het schelden tot een minimum beperkte. Aangezien ik altijd de waarheid spreek was het vermelden van mijn vermoeidheid eveneens waar. Over enkele dagen moet ik een hartingreep ondergaan: daarbij worden andere zaken wel iets minder belangrijk. Overigens is de vraag wie een debat wint voor mij irrelevant: alleen de waarheid en de waarden moeten een debat winnen.
  Ik had in mijn vorig antwoord ook Lucky9 iets meer belachelijk kunnen maken, maar ik vond het sop de kool niet waard. Maar nu hij toch aandringt, een toemaatje. Hoe is het mogelijk dat iemand dom en onwetend kan zijn en daar bovendien nog mee te koop loopt? Hij beweerde tijdens deze discussies dat het Nederlandse woord ‘flamingant’ ontleend was aan het Franse ‘flamingeant’ (sic); dat is niet alleen fout, het getuigt ook van een totaal gebrek aan aanvoelen voor wat taalkundig te verwachten valt.
  Tenslotte, iemand die van moslims twee doodsbedreigingen gekregen heeft – ernstig genomen door de autoriteiten – mag zich wel een strijder tegen de shariah noemen.
  Hiermee zet ik er definitief een streep onder.

  Like

 127. Martien Pennings zegt:

  De heer Vermeersch meldt om 00:42:

  “Overigens is de vraag wie een debat wint voor mij irrelevant: alleen de waarheid en de waarden moeten een debat winnen.”

  Wéér zo’n diep ergernis wekkende hypokriete schijnredenering van de onbaatzuchtige Gutmensch die alleen maar uit is op hoffelijkheid en verzoening.

  Jij, Vermeersch, vertegenwoordigt wat Bernard-Henry Lévy aldus onder woorden brengt:
  http://bit.ly/R0LS4T:

  “De uitdaging die we onder ogen moeten zien is de nieuwe gedaante van het oude antisemitisme, een nieuw systeem van legitimiteit om antisemitisme tot uitdrukking te brengen, dat de haat tegen Israël en het antizionisme als kernpunt heeft.”

  Jij, Vermeersch, vertegenwoordigt alles wat leugen & fout is inzake Israël in dit debat en ik alles wat waarheid & goed is.
  Jij hebt er alles aan gedaan om te voorkomen dat er werkelijk tot “waarheid en de waarden” werd gekomen.
  Jij, de moraalfilosoof, bent te ijdel gebleken om iets te leren inzake het grootste morele probleem van de moderne Westerse geschiedenis: de Jodenmoord en Israël.

  Zelfs in dit laatste comment loop je weer te kwezelen over een afgeleide van een afgeleide van een schijnbeweging: over een etymologisch kwestietje dat op zijn beurt kadert in de charade die je uitvoerde door de discussie te brengen op het antisemitisme in de politieke partij “Het Vlaamse Belang” teneinde Israël-verdedigers in het algemeen verdacht te maken.

  (En nou maar wachten op het comment van een moraal-filosoof die een verhandeling gaat schrijven over mijn ijdele karakter naar aanleiding van “en ik alles wat waarheid & goed is”. Niks voor jou, Vederso? Anders Chantallumbus toch zeker wel? Kom dames en heren! Er kan gezeikzeurmekkerd worden!)

  Like

 128. Roelf-Jan Wentholt zegt:

  Ik ga een stuk schrijven over de logica en rechtvaardigheid van het ontstaan van de joodse staat Israel. En op dat stuk zou ik dan heel graag een reactie krijgen, tzt en deo volente van Vermeersch. Of medestanders van Vermeersch. Ik wil naar het niveau van uitwisseling van argumenten. Niets dan argumenten.

  Like

 129. E.J. Bron zegt:

  Ik wil bij deze de heer Vermeersch veel sterkte toewensen bij zijn hartoperatie en ik wens hem een voorspoedig herstel.

  Webmaster

  Like

 130. vederso zegt:

  @ Martien Pennings. Nee, die behoefte heb ik niet om jouw ijdelheid tot onderwerp te maken. Dat is teveel eer voor Pennings en gaat weer over de persoon Pennings en niet over het onderwerp en de argumenten. Hierboven heb ik er voldoende over gezegd. Daarnaast heeft Frik wel een punt als hij stelt dat we moeten stoppen met dit gedoe onderling en ons beter concentreren op waar het om gaat. Wel vind ik dat ook jij, voor jezelf, eens moet terugkijken op dit project Vermeersch. Ben je er nu werkelijk zo gelukkig mee? Ik kan het me niet voorstellen, maar ik hoef hier niet te lezen wat de zelfreflectie heeft opgeleverd.
  Wel lijkt het me zinvol na te denken over “informatie overdracht” want ik vind dat het project Vermeersch juist daar de mist is ingegaan. Dus nadenken over de “techniek” waarmee hier de stelling; “Het tomeloze liegen…” is gepresenteerd. Er lijken me hier voldoende leerkrachten of mensen met een onderwijs achtergrond te zijn die daar iets zinnigs over kunnen zeggen.
  En om toch nog even moralistisch te zeuren. Je had hierboven ook mooi van de gelegenheid gebruik kunnen maken om Vermeersch sterkte te wensen voor de hartoperatie waar hij voor staat, maar dat kwam niet bij je op. Alweer een gemiste kans.
  En dat je me weer bij het verhaal Pennings probeert te slepen, vind ik tekenend. Nee, ik voel niet de behoefte en als je mijn ‘nick’ in dit verband blijft noemen, stoort dat me niet, je gaat je gang maar.

  Like

 131. vederso zegt:

  @ Roelf-Jan Wentholt. Voordat je het mislukte ‘project Vermeersch’ van Pennings gaat overdoen, kun je misschien eerst nog even de moeite nemen om mijn vraag aan jou op de draad Van Lucky9; Pennings contra Vermeersch … te beantwoorden. Dus de vraag naar “namen en rugnummers”.

  Roelf-Jan Wentholt zegt:

  31 oktober 2012 om 07:16

  Nog iets: Zij die fluitend bijdragen aan het nader brengen van de volgende Holocaust tonen zich gekwetst als zij worden uitgescholden. Tsja, tere zieltjes.

  vederso zegt:

  31 oktober 2012 om 08:04

  @ Roelf-Jan. Kun je misschien iets minder cryptisch zijn? Ik ben wel nieuwsgierig naar namen en rugnummers.

  Like

 132. Ondanks alles wil ik toch bij deze de heer Vermeersch veel sterkte toewensen met de komende operatie en het herstel daarvan.

  Like

 133. vederso zegt:

  En natuurlijk sluit ik me aan bij de beterschapswensen van E.J.Bron aan dhr. Vermeersch.

  Like

 134. @ Mijnheer Vermeersch om 00:42
  Hartelijk dank voor dit heldere antwoord op mijn simpele vraag. Het verklaart alles. Ik wens u eveneens een succesvolle operatie en een voorspoedig herstel.

  Like

 135. Pingback: Bert Anciaux pleegt cultuurverraad, dus hoogverraad in het kwadraat | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s