Verbazingwekkende “gelovigen”

Screenshot_44

(Door: Drs. E.N. Schilder)

Als ik schrijf over de islam zijn ze het er allemaal volledig mee eens…  Gaat het echter over het christendom, dan schrijf ik ineens ‘onzin’ en bevalt mijn toon hen niet. Vreemd, want ik neem slechts waar en beschrijf derhalve mijn ervaringen/gesprekken met de betreffende mensen over waarom zij dingen doen en wat daar de drijfveer en achterliggende gedachte van is.

Zélfs als ik in de eerste zin van mijn epistel de gelovigen onder u “adviseer het beter niet te lezen omdat het ze kan choqueren”, komt er steevast geagiteerd commentaar uit die hoek. Tevens wordt er van alles bij gehaald wat ik helemaal niet heb geschreven of reacties die kant noch wal raken. Ik zou “gevaarlijk zijn voor mensen en dieren”(?!) iets met een “geloof, hoop en liefde hangertje” (waardoor deze mevrouw zich nu – door mij? – bedreigd voelt), iets met “terug naar de Vikingtijd” en de “Joodse en christelijke waarden waar onze samenleving op gebaseerd zouden zijn.” Sorry mensen, ik kan uw logica en van alles wat u er zelf allemaal bij haalt, niet helemaal volgen. Wat echter wél het probleem is, is dat deze betreffende mensen, verblind door hun persoonlijke gevoel van ‘belediging’ in hun geloof, de essentie van mijn waarnemingen helemaal niet begrijpen. Enerzijds jammer, anderzijds levert het mij in mijn onderzoek wederom bewijzen op voor de blindheid en het gemis aan zelfreflectie vanuit deze groep ‘goedgelovige’ mensen. Dank daarvoor. Iets met een splinter in het oog van de islam kunnen zien maar de balk in het oog van het christendom niet WILLEN zien…

Nogmaals, het is niet mijn bedoeling u persoonlijk te beledigen, alhoewel ik vooraf weet dat dit tóch gebeurt. Dat weerhoudt me echter niet mijn ervaringen en waarnemingen te beschrijven. Voor mij, als atheïst, is het christendom namelijk gelijk aan de islam, ik zie ze beide als indoctrinatie-instrumenten waaraan we geen enkel maatschappelijk voordeel hebben behaald. Ook niet aan het Jodendom overigens, maar ze mogen hier wat mij betreft, op de islam na, allemaal zijn hoor. Ook moslims mogen er van mij zijn, maar ZONDER eisen of een streven naar een islamitisch Europees kalifaat. Gewoon als mensen (!) normaal met elkaar omgaan, heeft namelijk NIETS met islamitische, joodse of christelijke waarden te maken. Normaal met elkaar omgaan komt voort uit humaan gevoel en wederzijds respect en dat is precies wat ik mis bij heel veel ‘gelovigen’. Zij zijn slechts bezig met wat hen als klein kind al in hun uiterst beïnvloedbare hersentjes is geramd.

Waar het vorige stukje over ging, is dat ik steeds meer mensen zie en spreek die onze oude Europese vrijheid willen verdedigen en bereid zijn daarvoor te willen strijden. Daar heb ik sowieso meer respect voor dan voor mensen die de islam liever ook de andere wang toekeren/hun andere dochter ook aanbieden. Beter een oude Europese wolf of everzwijn – die zijn eigen groep/volk beschermt en vecht tot de dood dan het (slacht)lam ‘Gods’.

Ik schrijf onzin? Voor u, als ‘goed gelovige’ misschien wel… maar de wereld werd in 6 dagen geschapen (de 7e is de rustdag) en Eva kwam uit Adam´s rib, kreeg 3 zonen en daaruit kwam de mens voort… en u zegt amen, ofwel: en zo is het!

Door:
Drs. E.N. Schilder
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in atheïsme, Religie. Bookmark de permalink .

98 reacties op Verbazingwekkende “gelovigen”

 1. Elisah zegt:

  Het gaat misschien niet zozeer om ’t verhaal, maar om de boodschap?

  Like

  • paulzwueste zegt:

   Heer Schilder.
   Ik geef u een goede raad, lig niet wakker van de onzin waarmee die zogenaamde “gelovigen” zich met de inhoud van uw artikelen bemoeien.
   “Gelovigen” zijn nu eenmaal volkomen “verwarde” mensen.
   Alle aanslagen in naam van de islam gepleegd, worden immers door “verwarden” gepleegd.
   En inderdaad die idioten zijn volkomen van de wereld.
   Ik durf zelfs zo ver te gaan te stellen dat die gedrevenheid hun gelijk over louter occulte zaken te bewijzen, in de basis bij alle geloven hetzelfde is.
   Alléén maken we altijd weer de fout die vervloekte islam ’n “geloof” te noemen, terwijl het dat niet is, maar de bezetenheid van diegenen die lid zijn van de islam-sekte is in de basis dezelfde als van de gelovige Christen.
   Vandaar dat u ook altijd een onwrikbaar gesloten deur op uw weg zult vinden als u met redelijke argumenten een discussie met deze mensen wilt aan gaan.

   En nog wat.
   Stop met u te blijven excuseren en uw onvermogen te etaleren hen te kunnen volgen enzovoorts.
   Vermaak u liever met deze zogenaamde “gelovigen”.

   Like

 2. NederViking zegt:

  De bijbel geeft mensen zelf de keus om voor of tegen Jezus te zijn, geheel zonder consequenties uitgevoerd door mensen die in Jezus geloven. Alle mensen zijn gelijk, maar niet hetzelfde. God heeft iedereen een vrije keus gegegeven om atheist, christen, satanist of geen van alle te zijn. Deze vrije keus heeft men niet in de islam, ook niet zoals het geloof door veel “christelijke” stromingen wordt uitgelegd. Het dwangmatige, de sociale druk, of zelfs het geweld zoals in het verleden is gebruikt om zieltjes te winnen voor de kerk is natuurlijk niet van God, maar van de kwade. Iedereen heeft het recht om zelf te kiezen. Alleen als Jood heb je geen keus, want je wordt geboren als Jood, en dan ben je automatisch door Hem gekozen.

  Like

  • Blaffertje zegt:

   “Alleen als Jood heb je geen keus, want je wordt geboren als Jood, en dan ben je automatisch door Hem gekozen.”

   Sorry maar dit is onzin.
   De islam zegt ook dat ieder kind, al voor het geboren is, moslim is.
   Dan redeneert het jodendom net als zij.
   Ieder kind word als onbeschreven blanco blad geboren en het is de overtuiging van de ouders die het maakt tot wat het is.

   Like

   • paulzwueste zegt:

    Blaffertje.
    Je denkt dat je met ’n redelijk mens in discussie gaat, maar je vergist je.
    Je hebt het tegen ’n “gelovige”.
    Alle wetenschappelijk bewijzen over de oorsprong van de mens worden met een zwaai van tafel geveegd.
    “Hem”, “God”, “de kwade”, “het Kwaad”, enfin you name it,
    Zij alléén bepalen wat er met ons aan de hand is en wie wij zijn.
    Iedereen heeft de vrije keuze.
    Alleen wordt je wel gedoopt als je 0 jaar bent…want als je dood gaat moet je naar de hel.
    Om dàt te voorkomen wordt je je vrije keuze ontnomen.
    Maar, geen nood want later kan je er weer vanaf.
    Vroeger niet natuurlijk… want heidenen moesten verbrand worden om ze zodoende een vuurrijke overgang naar het eeuwige vuur te berijden.
    Nu zijn die gelovigen de grootste landverraders die er tussen ons rondlopen.
    De “Christelijke” partijen leveren ministers die je zo op de brandstapel zou moeten zetten.
    Oh wat schrijf ik nu weer.
    Maar je kan het niet ontkennen.
    Alléén het leest zo rottig weg.

    Like

 3. Thom zegt:

  Religies bestaan omdat de mens bang is voor hetgeen gebeurt na de dood. Dat beangstigt de mens dusdanig dat ze niet willen en kunnen accepteren dat na de dood er niks meer is en dat hun spel uit is. Om die reden wordt er een hemel bijgehaald of een wedergeboorte.
  Dat religies behoorlijk opgeklopt worden is een feit, maar een ander feit is dat de mens in het algemeen toch vast zal blijven houden aan iets wat volgt na zijn dood, omdat dat een uiterst aantrekkelijke gedachte is. Hier is elke religie op gebaseerd.
  Het is zinloos om mensen humanisme aan te praten, dat weigert het merendeel aan te nemen, immers het komt er dan op neer: “Wat is de reden van mijn bestaan”. De reden van hun bestaan laten ze zich niet afpakken.

  Like

  • Statler & Waldorf zegt:

   Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.

   Ik heb mijn eigen variant:

   Je wordt geboren, je rommelt wat en je gaat de pijp uit.
   (Laat maar een nachtje bezinken mensen, Thom vat ‘m al denk ik)

   Geliked door 1 persoon

  • Merel zegt:

   Voor je geboren werd was je ook ergens

   Like

   • Mario Schettini zegt:

    Ik kan mij niet herinneren waar ik dan wel, volgens u, geweest zou zijn. in mijn vaders zaadstengel misschien?

    Geliked door 1 persoon

   • Wim zegt:

    Ja, in de buik van mijn moeder. Maar dáárvoor bestond ik nog niet, daarvan kun je op z’n vroegst spreken toen de zaadcel van mijn vader met de eicel van mijn moeder versmolten was, en de roulette van de genen voltooid was. Het resulterende genoom is de basis waarop de unieke persoonlijkheid die ik ben, gevormd is. Had ik bijvoorbeeld nou toevallig het x-chromosoom van mijn vader geërfd, dan was ik nu een vrouw geweest. Om te spreken van een persoon vóórdat de bevruchting heeft plaatsgevonden, is onzin. Dat soort dingen leerde je vroeger bij biologie op school.

    Like

  • Williaan zegt:

   Ik ben een atheïst bij gebrek aan beter. Mijn “ik” wat dan ook moge zijn kan niet bevatten dat alles zinloos is en dan bedoel ik niet mijn onbeduidend persoontje. Goden uit de religiën zijn hooguit de goden van Däniken, Dat soort “goden” zijn we zelf ook al aardig aan het worden. “Alles” is een fascinerend iets dat we nooit zullen door gronden.
   Religie, Spiritualiteit, Filosofie. enz. is voor velen en soort houvast, zonder dat zijn ze en voelen zij zich “verloren”

   Like

   • paulzwueste zegt:

    Er is helemaal niks met religie, spiritualiteit, filosofie enz.
    Mag je je niet verloren voelen?
    Kennelijk niet.
    Maar dat is nu wel de basis waardoor de mens zal blijven zoeken naar een verbetering van zijn bestaan.
    Ik hekel hier uitsluitend de bemoeizucht van de “gelovige” die het als zijn plicht voelt/ziet anderen het licht te laten zien, en daar op een bijzonder irritante wijze anderen mee hindert hun eigen ik te beleven.
    Beter kan ik het niet zeggen.

    Elk geloof heeft zijn eigen premium-aanbiedingen.
    Maar ze komen allemaal op hetzelfde neer.
    Spirituele gelukzaligheid
    Alléén de islam (dat geen geloof is maar een dwangmatige politieke obsessieve sekte) belooft 72 maagden, waarop de zg. “gelovige” na zijn dood zijn seksuele lusten kan botvieren.
    Onderdrukking speelt dus bij de islam een allesoverheersende rol, zowel tijdens het leven en zèlfs na de dood.
    De islam onderscheidt zich dus van elk geloof door overheersing, onderdrukking en overweldiging, enerzijds en anderzijds verwerping van de mogelijkheid van de mens om door enigerlei vorm van creativiteit en intelligentie zich een ander leven te verwerven met andere betere mogelijkheden.
    Dat alles is verboden omdat alléén allah het leven zèlf is, dus het leven maakt voor de “gelovige”.
    Door het simpele feit dat er nooit ’n allah bestaan heeft en nooit zal bestaan is dit de verklaring van de totale geestelijke stilstand en het totaal gebrek aan enige vorm van ontwikkeling van de moslim vanaf 624 n Chr. tot nu.
    De islam is de enige ideologische sekte die door alléén en uitsluitend gebruik te maken van geweld en onderdrukking heeft kunnen blijven bestaan en momenteel bestaat, waardoor ze een afschuwelijke fysieke en materiële bedreiging voor onze samenleving vormt.
    Aldus voortdenkende zullen we moeten erkennen dat de islam de enige reële materiële mogelijkheid zal zijn om West-Europa blijvend te kunnen vernietigen.
    Vandaar dat de “hogere machten” die islam als gruwelijk wapen tegen de moderne westerse Europese samenlevingen hebben gekozen!

    Like

  • A.Ruygrok zegt:

   Werden we maar eens bang voor de dood want na de dood begint het pas.., en wat daar op volgt.., want als de ogen voorgoed sluiten gaan wij onze Rechter, De Drieënig God ontmoeten, is het Vrede tussen God en ons dan volgt de oneindig eeuwig durende tijd van zaligheid in de vreugde nabij God teverkeren..,
   Maar is er geen vrede tussen mens en God Drieënig dan wacht het verschrikkelijke oordeel want dan is Hij als een verterend vuur bij wie niemand kan verkeren en volgt de eeuwige oneindige rampzaligheid met de duivelen in de hel…, als miljarden jaren hier voorbij gegaan zijn dan is het begin nog niet aangevangen.., Daarom wil God vrede met allemensen daarom is Godszoon aan het Kruis gestorven en begraven ..,maar ook wederom Opgestaan.
   Maar de mens zelf kiest altijd voor strijd met God .., Daarom is de rode draad door de Bijbel mens laat u met God verzoenen.., opdat u niet iets erg overkome !
   A.Ruygrok, Monster.

   Like

 4. M.A.L. Sion zegt:

  Schilder zegt met zijn stijl van vertellen eigenlijk hetzelfde als Geert Wilders. Die zegt ook herhaaldelijk; Het gaat niet om de moslims maar om de islam.
  Natuurlijk zijn er enorme bezwaren tegen moslims zolang ze de islam aanhangen en de bevelen van Mo uit (willen) voeren. Moslims zijn ook mensen. Het lijkt echter een beetje op een taalspelletje. Als een moslim zich distantieert van de islam dan is hij/zij natuurlijk geen moslim meer omdat nu eenmaal de aanhangers van de islam moslims genoemd worden.
  Hetzelfde zou gezegd kunnen worden over Christenen. Alleen ligt het daar wat meer gespreid. Binnen het christelijk geloof hebben we vele denominaties: Protestanten, Katholieken, Wederdopers, Mormonen, enz.enz.,
  Nog zo’n verhaal kunnen we hier aan toevoegen betreffende het Jodendom. Die zijn ook niet hetzelfde. Orthodoxe Joden, Zionisten enz.
  Waar het voor ons atheïsten om draait is dat wij NIET in het bestaan van een god GELOVEN. Het verraderlijke in de definities is dat er steeds maar over ‘gelovigen en ongelovigen’ wordt gesproken terwijl goed beschouwd ook het atheïsme een geloof is. Omdat ook atheïsten falen als het gaat om te bewijzen dat er (G)EEN god bestaat. Het bewijzen dat iets niet bestaat is per definitie vrijwel onmogelijk.
  Een belangrijk element in deze discussie is de ‘geloofwaardigheid’. Hoe waar zou een geloof kunnen zijn? Steeds meer mensen twijfelen aan de waarheid van de ontstaansgeschiedenis van de diverse geloven. Het scheppingsverhaal hangt van inconsequenties en ‘natuurwettelijke’ onmogelijkheden aan elkaar. Hetzelfde geldt voor de hallucinaties van Mohammed:
  Voor beide geloofsstromen geldt: ONGELOOFWAARDIG.
  Het is van belang in verband met de levensgevaarlijke gevolgen van het gedrag van ‘gelovigen’ dat mensen die echt ‘geloven’ dat er geen god bestaat zich daarover uitspreken en zich verenigen, anders gaat de mensheid ten onder aan ‘goedgelovigheid’. Bij de protestanten en katholieken loopt het uit op een Armageddon. Een vergelijkbare ramp zal de wereld treffen als het de islam gelukt een wereldkalifaat te formeren.
  Daarom nuchtere medemensen, wordt wakker en help mee om het verderfelijke geloof de wacht aan te zeggen. Voor ons en onze kinderen.
  Vanwege het dringende karakter en de mate van gevaarlijkheid dienen we in ieder geval te zeggen: ISLAM ??? – Weg ermee !!!
  malsion@orange.fr – de Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Geliked door 3 people

  • Wim zegt:

   O nee, hè, daar heb je weer die onzinbewering dat atheïsme ook een geloof zou zijn. Deze drogreden is de aloude equivocatie van twee geheel verschillende betekenissen van het woord “geloven”, namelijk 1). de algemene betekenis van een mening over iets hebben, iets als een feit beschouwen, en 2). de specifieke betekenis van het geloven in een hogere macht, een God, die zegt wat je moet doen en die de wereld bestuurt, op basis van verhaaltjes in oude boeken. Het is deze tweede betekenis die de atheïst verwerpt.

   En het is natuurlijk aan degene die iets beweert, die met het bewijs daarvoor moet komen, niet aan de ander om te bewijzen dat het niet waar is. Je kunt ook niet bewijzen dat Zeus niet bestaat, of dat er niet een theepot een baan om Pluto beschrijft. Maar daarom zijn mensen die niet geloven in het bestaan van Zeus (Thor, Odin,…) noch in het bestaan van een rondcirkelende theepot, nog geen “gelovigen”! Want “gelovigen” zijn mensen die specifiek geloven in de tweede betekenis, en dat is de bron van alle ellende.

   Like

 5. Asgard zegt:

  Het spijt mij te zeggen met welke christenen jij dan spreek, wat betreft de andere wang toekeren,…wanneer een mede christen de wang toekeert naar een zwakkere christen die gelyncht word dan is het geen christen meer, hij/zij verloochend dan Jezus in zijn hele hoedanigheid, er bestaat namelijk geen grotere liefde binnen het christenzijn dan je leven geven voor een ander dat is tevens het Christusbewustzijn, ik ben zelf Christen en zal er alles aan doen om de zwakkeren te beschermen tegen de godddelozen tot mn dood er aan toe,..ik schreef het het al eerder de dood kan zalig zijn wanneer je je in je lot berust (genoegen in neemt), de Christenen in Nederland zijn weer anders dan de Christenen in Italie bijv,..het zuiden heeft meer temperament en strijdvaardigheid, dus daar klopt de andere wang toekeren echt niet, dat kan ik je verzekeren. Wat jij verder van de Bijbel denkt dat boeit mij niet, kan ik hier wel allemaal gaan uitleggen maar is zonde van mn tijd, ook geen zin in,…maar wil je toch even meegeven dat je een scheef en vertekend beeld hebt bij een Christen wat betreft de strijdvaardigheid,…daarom ook mijn vraag met welke softie’s christen spreek je dan.

  Geliked door 2 people

  • weethetwel zegt:

   softe christenen? Te veel om op te noemen. Paus Johannes, en de hele meute die de Duitse kerk leidt. Sprekende voorbeelden van softe christenen die hun eigen soortgenoten in nood liever verraden dan ze een helpende hand toe te steken, laat staan ze te verdedigen

   Geliked door 2 people

  • Harry zegt:

   Asgard ,

   jij bent één van de weinige christenen die nog strijdvaardig overkomt .
   Ik zit hier in een dorp met 17000 godsdienstwaanzinnigen , ik ken er GEEN EEN die bereid is om de strijd tegen het moslimtuig aan te gaan .

   Een van mijn betere kennissen ( gereformeerd ) , valt goed mee te praten , maar wordt héls als ik iets negatiefs over moslims zeg !
   Want een goed christen is er heilig van overtuigd , dat god álles geschapen heeft , dus óók de moslims !
   Als ik dan zeg dat god een wanprestatie heeft verricht , loopt ie rood aan !

   Goed twee dagen later is ie niet meer boos op me , maar dan heeft ie wel weer een passende bijbelspreuk of preek opgedaan om me daar weer mee lastig te vallen .
   Die lui zijn net als bisonkit , als het aan je plakt , weet je er haast niet van af te komen !
   Ieder ogenblik begint het ergens anders te kleven .

   Nee , als de pleuris uitbreekt , moeten we het van die groep ECHT NIET HEBBEN !
   Ik ben bang dat je welhaast de enige uitzondering bent .

   Geliked door 1 persoon

   • Elisah zegt:

    Kijk eens naar het stemgedrag in het zuiden en oosten, en wat voor een mensen daar wonen?

    Like

   • Merel zegt:

    Allah is een andere god, dat ziet toch een kind, dat begrip komt nog wel
    Ze weten het best wel, je kunt niet s ochtends in de kerk zitten en daarna in de moskee
    God vraagt ons te kiezen en trouw te zijn tot de dood .

    Like

  • ronjaspers zegt:

   Amen en amen.

   Like

 6. Elly zegt:

  Ik kan eigenlijk best begrijpen waarom u, als niet-gelovige, zo over geloof en zo, oordeelt. Ik kan alleen niet zo goed begrijpen waarom u alle geloven over een kam scheert. Neem nou b.v. de stromingen in de psychologie. Ook een vorm van geloof toch? Maar ze verschillen onderling enorm in aannames en uitwerking. Ik neem aan dat u daar ook een mening over heeft, maar dat u niet roept: weg met de psychologie als er lui zijn die, bijvoorbeeld, hun positie misbruiken tegenover een client. Zoals u schrijft meen ik te begrijpen dat u uzelf meer verlicht acht dan welke gelovige dan ook. Misschien hebt u ook nooit een psycholoog nodig gehad. Gezien het gegeven dat de meeste mensen op deze wereld wel een geloof aanhangen staat u dus op uw eenzame hoogte. Misschien ook een reden om met niet al te veel dedain naar beneden te kijken.

  Like

  • Jan zegt:

   De woorden ethiek en moraal zijn ‘Schilder’ vreemd. Dat hij een product is van het christendom is en vandaar meent terug te kunnen redeneren is te moeilijk voor hem om te begrijpen. Een sukkel als Dawkins ging hem voor maar strandde al bij de start

   Like

 7. Tistochwat zegt:

  kreeg 3 zonen en daaruit kwam de mens voort

  Kritiek hebben op de Bijbel mag van mij, maar weet dan wél waarover je schrijft.
  In de Bijbel staat namelijk dat Adam zonen EN DOCHTERS verwekte.
  Inteelt? Jawel, maar daaruit komt volgens de Bijbel de mensheid voort.

  Geliked door 1 persoon

  • Blaffertje zegt:

   En kijk maar wat een zootje dat geworden is.

   Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Blaffertje 4 juni 2018 om 09:02

    Ik ben de laatste die dat zal ontkennen.
    En overal zijn hypocriete nepchristenen aan de macht, kijk maar naar de ‘oranjes’.
    Doller op geld en ‘allah’, dan op ‘hun’ God.

    Geliked door 1 persoon

 8. AEO zegt:

  De heer E.N.Schilder is atheïst en dat is zijn goed recht, maar ook zal hij daar uiteindelijk de consequenties van moeten beseffen. Ik ben ervan overtuigd, dat hij die niet overziet. Hij is ervan overtuigd dat er geen God is, en dat betekent dan ook, dat hij de Bijbel afwijst, omdat hij de inhoud ervan niet gelooft. Ik ben gelovig opgevoed, maar dat betekent niet dat het geloof mijn hersens is ingeramd. Christelijke prediking kan men aannemen of verwerpen, daar is men vrij in. Maar om atheïst te zijn moet men wel over een behoorlijke dosis fantasie beschikken. Want een atheïst gelooft dan in de Evolutietheorie, en dat begekent dan dat het leven zomaar vanzelf uit dode materie is ontstaan, en als je de Evolutie maar genoeg tijd geeft, dan komen we vanzelf op de huidige wereld uit, waarin ontelbare levensvormen aanwezig zijn. Terwijl de Evolutietheorie vol met hiaten zit, staat daar de Bijbel lijnrecht tegenover. Het scheppingsverhaal wordt afgewezen, omdat het onwetenschappelijk zou zijn, maar God heeft toch duidelijk verteld hoe de wereld door Hem is geschapen. We gaan dus eigenlijk God de les lezen? Maar de Bijbel gaat niet alleen over de schepping, het gaat ook over de geschiedenis van Israël, maar nog veel belangrijker, de Bijbel gaat ook over de toekomst. Nog nooit eerder in de geschiedenis is de Bijbel zó actueel geweest als juist nu. Helaas is het niet mogelijk om dit allemaal hier te beschrijven, want het zou een serieus boek vaan worden van vele honderden bladzijden. Ik hoop echter dat de heer Schilder toch eens de moeite wil gaan nemen om zich eens wat beter in deze materie te gaan verdiepen, met name de vele profetieën die in de Bijbel op schrift zijn gesteld, en waarvan er vele al zijn vervuld, of beter gezegd uitgekomen. Andere profetieën zullen binnen zeer korte tijd gaan uitkomen, en dan zal geen enkele atheïst nog het bestaan van God kunnen ontkennen, tenzij tegen beter weten in, waarmee men dan zijn eigen vonnis zal vellen. Let op wat er met en rondom Israël gebeurt. God heeft duizenden jaren geleden al bekend gemaakt, dat Israël hersteld zal worden, de Joden keren terug uit alle landen, waarheen ze verstrooid waren. Ook staat er dat Jeruzalem een schaal der bedwelming zal worden voor de volkeren rondom. Ook staat er dat niemand(!) het Joodse Volk ooit nog zal kunnen verdrijven uit hun land, en dan maakt het niet uit of Iran, Turkije, Rusland, Libië, Sudan en Ethiopië allemaal tegelijk Israël onder de voet willen lopen, het zal niemand gaan lukken. Dan halen we er misschien China nog bij? Maakt niet uit, gaat niet lukken want Israël zal zeker in het nauw gedreven worden, maar dan zal God hoogst persoonlijk rechtstreeks gaan ingrijpen, hetgeen tot de totale ondergang van Israëls vijanden zal leiden. God zal straks onmogelijk nog ontkend kunnen worden. Maar als we goed opletten op wat er tijdens de afgelopen oorlogen tegen Israël is gebeurd, dan zou er toch al een lichtje moeten gaan branden? Strategisch gezien was het onmogelijk, dat Israël de Onafhankelijkheidsoorlog kon overleven, de Arabische overmacht was daarvoor te groot. Veldmaarschalk Montgomery, die de Duitsers in Noord Afrika had verslagen was een zeer goede strateeg, en hij achtte het onmogelijk dat Israël deze strijd kon overleven. De Zesdaagse Oorlog in 1967, opnieuw stond Israël tegen een zeer grote militaire overmacht, maar het won de oorlog in zes dagen, en kreeg Jeruzalem, Judea, Samaria en de Golan terug. God geeft Israël veel, het Joodse Volk bezit een uitzonderlijke intelligentie, want Israël is toonaangevend op bijna elk terrein, of het nu medische kennis en wetenschap is, of elektronica en computers. Hoewel de bevolking van Israël slechts 0,3% van de wereldbevolking uitmaakt, is maar liefst 22% van alle Nobelprijzen aan Israëli’s toegekend! Maar we kunnen het natuurlijk heel simpel houden: als God dingen in profetieën voorzegt, en die profetieën komen nauwkeurig uit, dan kunnen we er toch gewoon vanuit gaan, dat wat er nog verder moet gaan uitkomen ook exact zal gaan uitkomen? Daar wil ik het nu even bij laten. Het geloof aan wat er in de Bijbel geschreven staat heeft niets met indoctrinatie te maken, het is veel eerder gebaseerd op keiharde feiten! En hier wil ik het voor nu even bij laten.

  Geliked door 2 people

  • Thom zegt:

   Het probleem met wat U zegt is, dat volgens de evolutietheorie leven uit dood materiaal is ontstaan. Dit kan nooit beredeneerd worden. Het is onmogelijk dat uit iets dat dood dat is dat daar leven uit ontstaat. Alleen leven kan leven doorgeven en vervolgens zelf doodgaan. Uit angst om het leven te verliezen gelooft de mensheid in God, wat en wie dat dan ook mag zijn.
   Het is wel zo dat leven evalueert maar het ontstaat zoals U beweert nooit uit iets dat dood is.

   Like

   • Williaan zegt:

    “Het is onmogelijk dat uit iets dat dood dat is dat daar leven uit ontstaat” Dat zou ik maar niet te hard zeggen de wetenschap komt daar steeds dichter bij hoewel het nog enige tijd zal duren.
    Kijk maar eens naar virussen ze zijn niet levend en ook niet dood, nee het zijn geen parasieten of “wezentjes” die in symbiose leven. Heel vreemd ze “leven” dankzij leven.
    zonder leven (van een ander) zijn ze dood. Fascinerend !

    Like

   • Wim zegt:

    Waarom zou leven niet uit dood materiaal ontstaan kunnen zijn? Dat is een dogma, en de wetenschap is niet gebaseerd op dogma’s, dat is meer iets voor religies. Ten eerste: definieer “leven” en “dood materiaal”. Dat is niet zo eenvoudig als het misschien lijkt. Zoals Williaan al memoreert, zijn virussen al een soort tussenvorm. Ze vertonen eigenschappen van levende wezens, ze kunnen zich vermenigvuldigen, grijpen levende wezens agressief aan, ze kunnen evolueren (dat is ondubbelzinnig aangetoond) om zich aan de omgeving aan te passen, maar je kunt ze ook kristalliseren tot een kristal (en wat is er doder dan een kristal?), en ze hebben levende cellen nodig om hun kunstjes te kunnen vertonen. Niemand beweert dat het ontstaan van leven zo maar “eventjes” kan gebeuren, op aarde heeft het ook een paar miljard jaar geduurd voor er “echt” leven, met dna en alles daaromheen, is gevormd. Maar dat een proces moeizaam verloopt, betekent nog niet dat het niet mogelijk is.

    Like

   • Erik zegt:

    een tv zit heel wat eenvoudiger in elkaar dan een menselijke cel. gooi een tv van een hoge flat en wacht een paar miljard jaar, denkt u werkelijk dat daar ooit weer een complete, werkende tv uit zou kunnen ontstaan? het is een ietwat simpel voorbeeld, maar begrijpt u wat ik bedoel? een tv is oneindig veel eenvoudiger dan welk leven ook maar, en dat leven zou toevallig zijn ontstaan? in mijn opinie is daar creativiteit bij nodig, maw, daar is over nagedacht. denk maar aan ons dna, een lettercode. ( lees het boek: ‘degeneratie’ van Peter Scheele maar eens.)

    Like

  • Daan Kranenburg zegt:

   AEO, Wat een demagogisch kul verhaal. Ik geloof niet in het christelijk, islam en of ander door de mens verzonnen sprookjes verhaal(boek-godsdienst). Niemand heeft in de afgelopen 2000 jaar ooit een bewijsteken van een god gezien en feitelijk kunnen presenteren. Trouwens ook in de vele eeuwen daarvoor niet. zie Egypte daar hadden ze tig goden. Geloofssprookjes gedijen bij de gratie van indoctrinatie door de geestelijkheid op de mens, door deze angst aan te praten voor de dood om onder hun (financiële onderwerpings) voorwaarden zodat ze na hun dood ze daardoor allerlei super aanbiedingen zullen krijgen. De islam maakt het helemaal bont, Allah biedt degene die in zijn naam ongelovigen afslacht en zelf daarbij omkomt 72 maagden in zijn hemelse hoerenkast. Hoe gestoord kun je als mens, bij je volle verstand, zijn om in al die onzin te geloven. Je bent er niet, je wordt door een biologisch proces geboren en je bent er en leeft een tijdje, op een gegeven moment ga je dood en je bent er niet meer, punt uit. Leef een goed leven want dat heb je maar 1 keer. Hanteer de moraal van wat u niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet en gebruik je verstand. Geef de middelvinger aan mensen die je vertellen dat ze beter weten dan jij hoe je moet leven.
   AEO wat er in de bijbel of enig ander geloofsboek geschreven staat heeft nog nooit iemand met keiharde en feitelijke bewijsvoering kunnen presenteren. Uw suggestieve beweringen zijn vals en getuigen van een blinde zelf ingenomen overtuiging die u aan anderen wilt opdringen. Daan Kranenburg.

   Like

  • ed zegt:

   Als je fabeltje er maar vroeg genoeg in prent geloven ze ook in de paashaas.

   Like

   • Joshua zegt:

    @ed .
    ed, dat is nou precies hetzelfde als het atheïsme ook domme fabeltjes..
    Al die waanzinnigen in de leiding van de EU. zijn atheïsten de vuiligheid die zij over ons uitstorten is oké? vergelijk dat tuig eens met alle atheïsten en laat het christelijk geloof erbuiten.

    Geliked door 1 persoon

   • Harry zegt:

    Joshua ,

    je maakt een dwaze vergelijking .
    In de eerste plaats weet je helemaal niet hoeveel gelovigen zich in de “top” van de EU bevinden , die wél de linkse doctrine volgen .
    Vele christenen zijn OOK LINKS , zie de hele ChristenUnie !
    Ook een idioot als Rutte gelooft in god , weliswaar geen EU lid , a|lleen EU handlanger , maar wél een Bilderberger .
    Timmermans komt uit een katholiek gezin , als ik me niet vergis .
    Dus stop met het zeiken over atheïsten , als de bron van het kwaad !
    Atheïsten zijn een soort humanisten , maar zonder godsdienstige waanzin .

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Harry 4 juni 2018 om 21:03

    Ook een idioot als Rutte gelooft in god

    En de ‘christelijke’ Rutte is retetrots op dat ding boven z’n deur:

    Like

  • paulzwueste zegt:

   God Zij Dank dat u besloten hebt om het daar nu even bij te laten.
   Wat mij betreft…
   Je zus…

   Like

 9. delamontagne zegt:

  Vroeger leerde je als R.K.-kind [ of wellicht werd je geïndoctrineerd !];
  Vr. “Waarom zijn wij op aarde ?”
  Antw. “Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier [ op aarde ! ] en later in het
  hiernamaals gelukkig te zijn.”
  Dat is toch weer een heel ander gezichtspunt dan de musulmannen die alleen op aarde zijn om Allaha te dienen en zijn wrede bevelen op te volgen en dan pas later in het Moslim-Paradijs gelukkig te zijn.
  Zou dat de reden kunnen zijn dat je in al die moslim-landen alleen maar treur en droefenis ziet en nooit eens vrolijke dingen.
  Zelfs hun feesten zijn moord/geweldadig, zoals dat zelfkasstijding-feest in Iran, waarbij ze ook kinderen bloedig toetakelen.
  En dan heb je ook nog dat bloedige “Offerfeest” waar ze met genoegen naar uitkijken om die beesten op gruwelijke manier te doden.
  Beesten die beesten vermoorden….

  Dan zie ik nog liever dat Bhudisme-gedoe in het nog verdere Verre-Oosten.
  Die maken zelfs van hun begrafenis nog een vrolijke boel, ooit meegemaakt in Thailand.

  Geliked door 1 persoon

  • Thom zegt:

   In India verbranden de hindoes hun doden op een brandstapel indien mogelijk langs de rivier de Ganges in de heilige stad Varanasi.
   Je kunt ze gewoon zien branden dikwijls vanuit je hotel.
   Na het verbranden gooien ze de resten in de Ganges. Er is een hindoeïstische sekte de Aghgori die zich in de Ganges reinigt en als ze een stukje van een lijk vinden het oppeuzelen.
   https://paperlessraita.wordpress.com/2011/12/09/leven-en-dood-in-de-ganges/

   Geliked door 1 persoon

  • Harry zegt:

   Heb ooit eens een Chinese begrafenis meegemaakt in Maleisië , DLM .
   Om een uur of zes zaten er enige tientallen Chinezen aan een eindeloze rij tafels , buiten , met betraande gezichten de dode te betreuren .
   Afijn ik moest nog naar het eiland Penang om eten in te slaan , dus ik taaide om een uur of acht af .
   Terug miste ik de laatste bus , dus ging met een taxi .
   Die taxichauffeur was zó verguld , dat ie een blanke mocht vervoeren , dat ie mij mee uit eten nam , niks te kiezen !
   Na een overvloedige maaltijd van gefrituurde kippenpootjes ( ja de voeten ) ! en gepofte veldmuizen , werd ik om ca twaalf uur weer aan boord gedropt .
   Het héle zootje bedroefden was inmiddels totaal omgetoverd tot een dronken , lallende en zingende groep vrolijkaards , die met stapels geld op de tafel zaten te gokken bij het leven !
   Ze waren de dode even totaal vergeten .

   Ik mág ze wel , die boeddhisten !
   Onbetwist de prettigste gelovigen !

   Geliked door 1 persoon

  • paulzwueste zegt:

   Delamontagne.
   Niet om gelukzalig te zijn in het hiernamaals… maar om hun 72 maagden te kunnen verkrachten, dus te overweldigen!
   Wat de inhoud en zin is van hun hele ideologie!!!

   Dit geeft een bijzonder pijnlijk beeld van die hele zinloze uiterst wrede sadistische waanzinnige massa die over het vrije westen is uitgestort…, en binnenkort aan z’n vernietigende opmars zal beginnen.
   Met dank aan alle softe egoïstische materialistische regeerders die de ondergang van het vrije westen op hun rekening hebben…!!!

   Geliked door 1 persoon

 10. Eva110 zegt:

  Wat ik nog mis in dit verhaal is de invloed van de Paus die keer op keer beweert dat de islam vredelievend is en zonder problemen naast het christendom kan bestaan en voor die lui zelfs op de knieën gaat.
  Dat is ook een vorm van indoctrinatie van gelovigen, want als de Paus het zegt is het goed.
  Als ik katholiek zou zijn keerde ik na zo’n toneelstuk per direct de kerk de rug toe en stippelde mijn eigen weg verder wel uit.
  Maar ik kan me voorstellen als je van je geboorte af is voorgekauwd dat de Paus een soort van Jezus is dat het moeilijk te geloven is dat deze het een stuk minder goed met zijn gelovigen voorheeft dan je denkt.

  Geliked door 2 people

 11. Republikein zegt:

  Bier is het enige geloof Schilder.

  Geliked door 2 people

 12. De heer Schilder mag zichzelf overtuigen door ervaringsdeskundigen of anders gelovigen.
  Voor mij staat een ding vast, gereformeerd, katholiek en al die andere geloven die zondags in de kerk zitten te bidden voor iets of wat en luisteren naar de preek en bevestigen met amen.
  Volgens mij een vorm van gewillige onmacht en gewoonte om overal amen op te zeggen.
  Maar bidden die ook vanuit een eigen overtuiging dat het fout gaat in deze maatschappij en bidden die om echt te bidden of is het een gewoonte dier, die zoals hij/zij is opgevoed dat het moet en een soort verplichting is geworden om daar te zitten.
  Daar zit juist de fout om te denken dat mensen die daar elke zondag bidden, soms twee maal per dag, dat het vanuit hun ziel en hart is. Diezelfde mensen die naderhand wegkijken van deze problemen, ze hebben hun plicht weer vervuld, die discussie dus uit de weg gaan, of je tegen de muur zetten omdat je zogenaamd racistisch bent?
  Huichelaars ……een ander woord heb ik er niet voor. Kop in het zand steken of onder die stoeptegel zoals het eens is uitgebeeld met een foto hier of elders.

  Strijden tegen onze huidige problemen is er voor uit komen dat het probleem er is, dat moslims aan het infiltreren zijn en overnemen. Op welke manier je ook strijd, ………strijd er tegen, met woorden, met protesten, met aangiften……met alles wat in onze macht en vermogen ligt.

  Like

 13. Merel zegt:

  In de Bijbel staat dat de aarde in 6 dagen geschapen is. Nou dat neem ik echt niet letterlijk zo.
  Een dag kan staan voor 10 miljard jaar. Het zijn methaforen drs E N Sclilder. Dat begrijp ik als gelovige echt wel. Ook de evolutie snap ik, maar ik zie het allemaal als Gods werk, dus ook dd dinosauriers zijn van zijn hand.
  U gaatbtelkens weer de gelovigen onder een vergrootglas zitten te bekijken en dat met een mega vooroordeel dat wij geindoctrineerd zijn, het geloof is er immers INGERAMD volgens u
  Nou mijn moeder ging naar de kerk, mijn vader niet, geen probleem. Mijn moeder had een periode dat ze de ene week wel geloofde en de andere week niet, haha. We zijn allemaal weleens zoekende
  Drs E N schilder Ik denk dat ik geluk had als kind God in de schepping te zien, vooral in de sterren. Die je toen nog zag want het was s nachts pikdonker
  En dat u christenen en moslims als gelijken ziet slaat helemaal nergens op , de moslims noemen ons ongelovigen die dood moeten dus…
  De moslims knielen voor een zwarte steen in de kabaa in Mekka, daar snap ik dus helemaal niets van, en dan al die regels, (vrouwe)besnijdenis hoofddoeken, ramadan, 5 keer per dag bidden, voedselwetten.,sharia. Wat ben ik blij dat ik geen moslim ben, christendom maakt vrij, Halleluja

  Geliked door 1 persoon

 14. Zijlstra zegt:

  @ Harry
  Harry twijfelt niet aan Asgard, ik wel. Je kunt wel zeggen dat je je leven op het spel zult zetten
  om het leven van een andere christen te redden maar echt doen is nog wat anders. Het kan
  een voornemen zijn, maar het is mogelijk dat je de twijfel op dat moment besluipt of de lafheid.

  Like

  • Harry zegt:

   Inderdaad Zijlstra ,

   ik ben het helemaal met je eens .
   Maar omdat onze dominee vroeger ook nog gewoon gewerkt heeft , voordat ie zich verloor in de bijbel heb ik hem het voordeel van de twijfel gegeven .

   Maar eerlijk gezegd heb ik ook zo m’n twijfels ………………..
   Als het er echt op aan komt , moet je verdomd stevig in je schoenen staan , om de wapens op te pakken !
   En die gelovigen vertrouw ik na zeventig jaar ervaring met die lui , voor geen cent , eerlijk gezegd .
   Het vrome brein dwarrelt net als een paling in een fuik , alle kanten op , ze zwemmen vóóruit en achteruit , je weet nooit waar je aan toe bent met die gasten !
   De enige overeenkomsten zijn , de onberekenbaarheid en de slijmerigheid .

   Geliked door 1 persoon

 15. Jackholland zegt:

  God heeft de mens geschapen en wenst/eist van de mens dat hij leeft om God te behagen te eren. Ik vind dat heel vreemd van een God. Stel , ik jackholland ga van Lego poppetjes maken daar installeer ik een supercomputer in die ik vervolgens programmeer zodanig dat het legopoppetje gaat leven om jackholland te eren en te behagen . Beetje triest toch van jackholland en op zn minst grootheidswaanzin Zinloos en stompzinnig voor jackholland dat hij geeerd en behaagd wordt door het poppetje dat hij zelf heeft geprogrammeerd God / jackholland zit dus eigenlijk zichzelf te eren en te behagen, of zie ik dat nu verkeerd?

  Like

  • ed zegt:

   Ach jackholland sommige zitten vast in het tunneltje met twee vingers in de oren en het kop diep in het zand niet willen weten ook een kunst .

   Like

 16. leefbarbaar zegt:

  Quote: ” Beter een oude Europese wolf of everzwijn – die zijn eigen groep/volk beschermt en vecht tot de dood dan het (slacht)lam ‘Gods’.”, wij leefbarbaren herkennen ons hierin.
  En christelijke normen en waarden zijn natuurlijk goed, maar geen enkele garantie, dat christenen zich er naar gedragen. Daarom ook: Nederland eindelijk seculier, geloven doe je thuis maar.

  Geliked door 1 persoon

 17. Jan zegt:

  De jengelende en dreinende kleuter in Schilder wordt steeds zichtbaarder.

  Like

  • Harry zegt:

   En de drammende , niet tot enige reflectie te dwingen christen , probeert zich daar altijd weer bovenop te profileren.
   Atheïsten en niet -gelovigen zijn veel meer bereid tot reflectie , dan de godsdienstwaanzinnigen die hun boek tot de letter volgen .
   Gevaarlijk hoor , die onnadenkende volgzame types !

   Wat is dat toch voor waanzin ?
   God schiep de aarde in één dag , staat er .
   Volgens sommige christelijke rekenwonders is de aarde dan zo’n zesduizend jaar oud .
   Volgend de koolstofdatering is dat volledige onzin !
   ” Nou ” , lees ik dan ergens , “eigenlijk moet je die éne dag dan zien als een miljard jaar” !
   Lust je nog peultjes ?
   Die bijbel is flexibeler dan het elastiek uit de onderbroek van mijn ex-schoonmoeder .
   Als er wordt bewezen dat iets onzin is , dan veranderen de spelregels ineens .

   Nergens in de bijbel wordt er gerept over dinosaurussen , gewoon omdat men het niet wist toen die onzin verzameld werd .
   Hoe gaan jullie je hier nou weer uit redden ?

   En die zondvloed , waar kwam al dat water ineens vandaan ?
   De wet van de communicerende vaten en de zwaartekracht is al veel ouder dan die hele bijbel-onzin , hoor !
   Gewoon een natuurkundig gegeven .

   Like

   • Joshua zegt:

    @.Harry.
    Jij hebt altijd wat te zeiken over de christen ik ga zeiken over de achterlijke atheIsten die zogenaamd humaan zijn maar als het over het geloof komt zijn zij degen die gestoken worden door het sadisme virus en geen grenzen weten met hun opmerkingen,
    Dus stop jij met die “humane” Atheïstische waanzin.

    Like

   • Jan zegt:

    Je kakelt weer als een kip zonder kop zonder iets aan te tonen, duidelijk een onhebbelijkheid van figuren zoals jij die menen een soort bn’er te zijn met hun atheïsme en grootbekkerig gedrag tegenover christenen en joden.
    Figuren zoals jij zijn net zulke bezeten gekken als de fascistenkliek in Brussel of Mecca.

    Dat je wauwelt over dino’s laat zien dat je niet veel verder gekomen bent dan de kaft van de christelijke en joodse bijbel

    Geliked door 1 persoon

  • ed zegt:

   Ach jan had ik ook toen ik niks meer kreeg van zwarte piet,daar ben jij ergens in blijven steken .geloof is verdienmodel .

   Like

 18. koosv8 zegt:

  Als de moslims hun kinderen gewoon een knuffel geven en een beetje leuk doen naar hun kinderen, komt het wel goed. Maar wat doen ze met ze, pa is de dictator in huis de koran wordt er geestelijk en lichamelijk in geramd anderen deugen niet en je zusjes moeten ook opletten dat ze alles doen wat gezegd wordt. En op een dag gaan ze naar school en dan zijn ze toch een beetje….anders.
  En van de slappe hap leiding van OL scholen in dit landje hoeft men al helemaal niets te verwachten, en dat geldt ook voor onze autoriteiten op straat. Er werd 30 jaar geleden in trappen huizen in Amsterdam al kerstversiering van de muur gerukt want de andere bewoners ,,islamietjes,, hadden daar niets mee, en de politie zei dan ach doe het dan maar niet voor de goede vrede.
  Kijk en dat noemen ze hier integreren!!!!!

  Like

 19. erik zegt:

  het is óf het geloof in God de Schepper van alles, óf het geloof in de ‘evolutie’. (er is 0,0% bewijs van ‘evolutie’, wel zijn er veel bewijzen van dat bijbelse profetiën uitkomen) (kijk niet naar mensen, maar bestudeer de Bijbel)
  “Evolutie”, er gebeurt niet veel de laatste tijd he?

  Geliked door 1 persoon

  • Wim zegt:

   Er zijn tienduizenden bewijzen voor het bestaan van de evolutie. Welke boeken over evolutie heb je gelezen?

   Like

   • Erik zegt:

    Oh ja? noem er es één dan. Geen aanname, maar een herhaalbaar, aantoonbaar bewijs.
    Bewijs bv de ‘big bang’. Bewijs bv dat er uit die zg oersoep toevállig die deeltjes bij elkaar kwamen waar leven (wat is leven precies?) uit voortgekomen is. Bewijs bv hoe het oog dacht: he ik zie wat, waar zal ik die gegevens eens heen sturen, ho wacht, ik heb zenuwen en hersenen nodig om die beelden te ontcijferen etc etc.
    Nee, er is eerder degeneratie dan evolutie hoor. (Zie Peter Scheele)

    Like

   • Wim zegt:

    Peter Scheele? Eens kijken wat voor wetenschappelijke opleiding die heeft.. studeerde twee jaar elektrotechniek en zes jaar theologie. ah juist, dat is nu precies de passende opleiding voor iemand die eventjes het ongelijk van al die duizenden vakbiologen aan al die universiteiten over de hele wereld kan aantonen…

    Dus nogmaals: welke boeken over evolutie heb je gelezen? Misschien kan ik je dan een paar nuttige aanwijzingen geven.

    Like

   • Erik zegt:

    één bewijsje, ééntje maar………., toe dan.

    Like

   • Wim zegt:

    Wat dacht je van het ontstaan van resistentie tegen antibiotica bij bacteriën? Een ernstig probleem en een mooi voorbeeld van evolutionaire aanpassing aan gewijzigde omstandigheden. Volgens de Scheele meneer kan een mutatie een organisme alleen maar verzwakken, rara hoe kan dat dan?

    Welke boeken over evolutie heb je overigens gelezen?

    Like

   • Erik zegt:

    Oh ja? en waar is die bacterie dan in verandert? begint ie al wat op een aap te lijken? Of is het nog steeds een bacterie? Net als die vinken van darwin, een ander snaveltje, maar het blíjven vinken!

    Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ Wim 6 juni 2018 om 20:19

    Wat dacht je van het ontstaan van resistentie tegen antibiotica bij bacteriën? (…) een mooi voorbeeld van evolutionaire aanpassing aan gewijzigde omstandigheden.

    Ja, maar je zal een virus niet gauw tot een nijlpaard zien evolueren. Ik zou er niet graag op wachten.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Tistochwat 6 juni 2018 om 20:47

    Het woord ‘virus’ moet in dit geval ‘bacterie’ zijn.

    Like

   • Erik zegt:

    Ik heb ook al tegen em gezegd: net zoals de vinken van darwin, een ander snaveltje, maar het blijven vinken!

    Like

   • Wim zegt:

    Wat een domme reacties, die op een kinderachtige manier de kern van de zaak ontwijken. Neem nou zo’n infantiele opmerking: ” waar is die bacterie dan in verandert [sic]? begint ie al wat op een aap te lijken?”. Is er soms een bioloog die beweert dat een bacterie na 1 mutatie op een aap gaat lijken? Dat noemen we een stroman-argument. Ander voorbeeld: “je zal een virus niet gauw in een nijlpaard zien evolueren.” Is er soms een bioloog die beweert dat een virus gauw in een nijlpaard evolueert? Alweer een stroman-argument. Creationisten moeten het van stroman-argumenten hebben, omdat ze geen echte argumenten hebben. Evolutie gaat voor complexere wezens over perioden van miljoenen jaren, wat ook logisch is, want er moet veel meer veranderen dan bij relatief simpele bacteriën, die zich bovendien miljoenen malen sneller vermenigvuldigen, zodat ook generaties elkaar miljoenen malen sneller opvolgen.

    Ja, de creationisten hebben daarop wat bedacht: het onderscheid tussen zogenaamde “micro-evolutie” en “macro-evolutie”. Het eerste kunnen ze niet ontkennen, want dat kunnen ze voor hun ogen zien (als ze die al niet sluiten). Maar, zegt de creationist, macro-evolutie bestaat niet. Niet dat ze dat kunnen bewijzen, welnee, het is gewoon dogma voor ze. Er zijn echter genoeg bewijzen voor macro-evolutie en het ontstaan van nieuwe soorten. Zo weten we nu bijvoorbeeld dat vogels in feite dinosaurussen zijn die weer afstammen van andere dinosaurussen uit de Jura en het Krijt. Als je wilt weten hoe we dat weten, zul je je toch enigszins in de literatuur moeten verdiepen. Daarom vraag ik steeds welke boeken over evolutie de creationisten gelezen hebben. Veelzeggend genoeg krijg ik daarop nooit antwoord. Dat verbaast me niet, want ze wíllen het gewoon niet weten. Stel je voor dat ze van mening zouden kunnen veranderen! Dé nachtmerrie voor dogmatici.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Wim 6 juni 2018 om 23:48

    Man, maak je toch niet zo druk met je ‘stroman-argument’. 😆
    Op een gegeven moment komt iedereen er vanzelf wel – of niet – achter wie er gelijk heeft.
    Lach toch eens om die eeuwige gevechten hier tussen nepchristenen, echte christenen en atheïsten.
    Dacht je nou écht dat je een ander van zijn/haar standpunt kan afbrengen?
    Daar moet je toch helemaal geen energie in willen steken?

    Like

  • Harry zegt:

   Zal ik er ook een paar profetieën aan toevoegen ?

   De wereld wordt er niet gezelliger op , met de gelovige onnozelaars aan de éne kant en de realisten aan de andere kant .
   Er zal altijd twist , onmin en strijd zijn .
   Een tyfuswijf blijft altijd een tyfuswijf .
   Een leugenaar zal men nooit kunnen vertrouwen .
   Escalerende ruzies kunnen tot oorlog leiden .
   Iemand , die behept is met een geloof , is zeer beperkt in zijn relativeringsvermogen .
   We hebben de laatste oorlog voorlopig nog niet gehad !

   Let op , ze komen allemaal uit !

   Like

 20. AEO zegt:

  @Daan Kranenburg,

  U leest niet goed. Ik heb gezegd dat er vele profetieën in de Bijbel staan, die nauwkeurig zijn uitgekomen. Israël is in 1948 hersteld bij de onafhankelijkheidsverklaring op 14 mei. Dit is in Deuteronomium 30:5 al op een subtiele manier voorzegd. Let wel, duizenden jaren geleden op schrift gesteld! Maar nu komt het bijzondere: 1948 in onze jaartelling was het jaar 5708 in de Israëlische jaartelling.
  Nu is er nog niet zo lang geleden iets ontdekt, n.l. dat Deuteronomium 30:5 precies het 5708 ste vers in de Bijbel is, gerekend vanaf het begin, Genesis 1:1!!!!
  Zo heeft God dus op een subtiele manier het moment van het herstel van Israël voorzegd.
  Dit was ten tijde van Israël’s herstel in 1948 nog niet bekend, dus er kan geen manipulatie in het spel zijn. Men hoeft zelfs niet eens gelovig te zijn om dit feit te constateren, want iedereen die een Bijbel heeft kan de proef op de som nemen en dit zelf vaststellen.
  Dit is slechts één voorbeeld van de betrouwbaarheid van God’s woord in de Bijbel. Zoals ik al eerder schreef, ik zou een boek van honderden bladzijden met voorbeelden kunnen schrijven over de uitgekomen profetieën in de Bijbel.
  Dat ga ik niet doen, omdat men niet wíl geloven in de God van Israël. Men is zó vooringenomen dat ik bewijzen kan aanvoeren wat ik wil, het wordt toch tegengesproken.
  Daarom zei ik ook, dat Israël in de nabije toekomst door een grote coalitie zal worden aangevallen en zwaar in het nauw zal komen.
  Het zal er op gaan lijken dat het afgelopen is met Israël. Op dat moment echter zal God rechtstreeks ingrijpen ter vernietiging van alle vijanden van Israël. De hele wereld zal het zien en niemand zal het bestaan van God meer kunnen ontkennen dan teger beter weten in, en daarmee velt men dan het eigen vonnis.

  Geliked door 2 people

  • Harry zegt:

   Er staat zó veel in de bijbel en vaak zó wazig , dat het op honderd verschillende manieren uitgelegd en gemanipuleerd kan worden ..
   Leerboeken uit de techniek en de wetenschap staan VOL met feiten , bewezen en berekende feiten , dat je daar best veel waarde aan kan hechten .
   Zelfs al wordt er af en toe wel eens iets als achterhaald aangemerkt , maar men is open-minded !
   De bijbel is een totaal abstract verhaal , goeddeels door de draai die christenen aan iedere zin kunnen geven .
   Je kunt er álle kanten mee op .
   Komt dát even goed uit ?

   Like

  • Harry zegt:

   En dan nóg iets : “daarom zei ik ook , dat Israël in de nabije toekomst door een grote coalitie zal worden aangevallen en zwaar in het nauw zal komen”.

   Wat is dat voor een rare sadist , die god van jou ?
   Eerst wachten tot het bijna te laat is en DAN PAS INGRIJPEN ?
   Wat is dat voor een incompetente lul dan ?
   Waarom niet nu ?

   En god heeft ook de moslims geschapen , als ie alles geschapen heeft .
   Op wiens hand is ie eigenlijk ?

   God heeft een hoog Rutte gehalte .
   Leugens en bedrog !

   En mocht de pleuris daar uitbreken en de Joden zich dankzij hun superioriteit tot winnaar kunnen rekenen , aan wie hebben we dat dan te danken ?
   Aan een grote groep geniale militairen , of aan een verzinsel ?

   Like

 21. jantjeuitnl zegt:

  Beste Drs. E.N. Schilder, U heeft duidelijk de verlichting duidelijk nog niet meegemaakt gezien de laatste alinea uit uw betoog.
  De verlichting is toch al een stroming uit de eind 17e begin 18e eeuw.
  Als Katholiek (zoek op wat dat betekent) vind ik u, daardoor, alleen maar grappig en ben ik totaal niet beledigd.

  Like

 22. Williaan zegt:

  Mooi verpakte boodschappen kunnen ook gevaarlijk zijn hier een goed voorbeeld.
  https://www.nemokennislink.nl/publicaties/van-nsb-propagandafilms-werd-je-niet-meteen-extreemrechts/

  Like

 23. mike zegt:

  Als je als christen het voorbeeld wat Jezus gaf volgt dan kan je anderen je wil niet opleggen, geen anderen kwaad doen of doden enz. Sterker nog, je moet bidden voor je vijanden en vergeen vanuit je hart. Als je mohammed’s voorbeeld volgt dan kan je onderdrukken, anderen doden, tot slaaf maken, verkrachten enz. Dát is het grote verschil. Het kan zo verschrikkelijk eenvoudig zijn, vanwaar die blindheid?

  Geliked door 1 persoon

 24. Tistochwat zegt:

  Een wat luguber experiment met een wonderbaarlijk – alles bevattend – ‘bouwpakketje’:

  Like

 25. Scevean zegt:

  Geloof is voor iedereen weer anders.
  Moslim vinden het blijkbaar fijn als er voor hun gedacht wordt, of om onderworpen te zijn of om andere met geweld te onderwerpen.
  Ik vind het fijn om zelf te kiezen, mijn eigen mening te vormen en te leren, ja ook van de fouten.
  En soms hoort daar je andere wang toe keren ook bij. Mijn God laat mij hier in vrij .Maar het wil niet zeggen dat je dat altijd maar moet doen. Die les heb ik ook geleerd, het leverde mij 6 jaar ptsd op, met alle nare gevolgen van dien. Een Christen mag ook strijden om andere te beschermen of te helpen. Soms vraagt dat moed en wilskracht, maar niks doen vind ik maar niks. Moet dan vaak aan het verhaal van David denken. (Ja ik weet dat het voor sommige een sprookje is.) Die pakte 4 kleine kiezelsteentjes op. 1 voor Goliath en die andere voor zijn broers die net zo groot en sterk waren. Dat ene kiezelsteenje velde de Reus. Maar het gaf ook de andere de moed om de Filistijnen aan te pakken. En dat is wat we vaak nodig hebben 1 kiezelsteenje, of 1 vonkje om op te komen voor wat goed is . We kunnen het niet aan andere overlaten ,en van de politiek ook niet ,die dienen het geld.
  Iedereen die zelf kan denken heeft een eigen keuze ,en zo zijn we ook geschapen.
  De keuze is reuze.
  En ik kan mijn keuze aan een ieder aanbevelen.
  Maar beslissen doe je zelf.
  Met vriendelijke groet Scevean.

  Geliked door 1 persoon

  • paulzwueste zegt:

   Scevean.
   Nooit moslims en geloof op een lijn stellen.
   Islam is geen geloof maar pure onderdrukking!
   Leer dat van buiten!!!

   Like

 26. ed zegt:

  Tis jammer maar geloof is alleen maar een macht middel ,blijkt ook goed te werken 1 van de massa moordenaars van de mensheid blijkt .boeken(geschiften)of hoe je ze ook wel omschrijven geschreven in een tijd dat men dacht dat de bol plat was .2018 nu hij is echt niet plat.Op de sprookjesboekenplank.

  Like

 27. boorzalf zegt:

  De gevolgen van atheïsme,

  Like

  • ed zegt:

   Als je 1 hoofdsmurf hebt in welke vorm dan ook heb je per definitie een probleem als bevolking leert de geschiedenis ,gebrek aan argumenten om het uit de context van de tijd te halen,zo ook iets wat door mensen is geschreven in een totaal andere tijd met hele andere inzichten voor waar aan te nemen nu 2018 goddank internet maar nog veel ogen te openen.halleluja

   Like

 28. Republikein zegt:

  Alles is energie en God was er altijd al.
  Einde discussie want zinloos, of, wat Wilders laatst zei, word agnost door je eigen overtuiging, het één kan noch het ander bewezen worden, energie wel.
  Ga anders mediteren, wellicht een methode om op andere gedachten te komen want fel van leer trekken zal niet helpen.

  Like

 29. Republikein zegt:

  Paus Franciscus -de rat- heeft Jezus Christus vergeleken met de leider van een islamitische terreurdoodscultus en suggereerde dat christelijke missionarissen veel gemeen hebben met leden van ISIS, tijdens een breed en schokkend interview waarin hij ook het socialisme openlijk propageerde en Europese vrouwen opdroeg te ‘broeden’ met moslimmigranten om ‘dalende geboortecijfers’ tegen te gaan.

  “Vandaag denk ik niet dat er angst is voor de islam als zodanig, maar voor ISIS en de veroveringsoorlog die ISIS deels uit de islam put”, vertelde hij in de Franse krant La Croix. “Het is waar dat het idee van verovering inherent is aan de ziel van de Islam, maar het is ook mogelijk om het doel in het Evangelie van Matthéüs, waar Jezus zijn discipelen naar alle naties stuurt, te interpreteren in termen van hetzelfde idee van verovering.
  https://nworeport.me/2018/06/05/pope-francis-orders-white-women-to-breed-with-muslims/
  Pipo, koeien!

  Geliked door 1 persoon

 30. AEO zegt:

  Beste Harry, u reageert steeds aeer vooringenomen uit haat tegen degenen die in God veloven. In plaats van u eens af te vragen, waarom die profetieën in de Bijbel allemaal uitkomen. Ik merk dat u de Bijbelse waarheid niet wíl geloven. Ergens verbaast me dat nog niet eens. Ook toen Jezus hier op aarde was en vele wonderen heeft gedaan, bracht dat zijn tegenstanders niet tot geloof. En dat is de vrucht van vooringenomenheid. De toestand van de wereld om ons heen is dramatisch, tegen het catastrofale aan. Nauwkeurig beschreven in de Bijbel, maar u veegt alles resoluut van tafel? Dat is inderdaad vooringenomenheid, maar ook kortzichtigheid. Israël zal in een zeer benarde situatie komen, en dan zal God rechtstreeks ingrijpen, en u kan dan niets beters bedenken dan Hem een sadist te noemen? Hieruit blijkt dat u er helemaal niets van begrijpt, of zelfs niets van wíl begrijpen. God laat het inderdaad tot zover komen, omdat de gehele wereld dit zal gaan zien, en dan door het rechtstreeks ingrijpen van God zullen moeten erkennen, dat God inderdaad bestaat, zoals ook in die profetie beschreven staat. Wie erkent dat hij het verkeerd had, en bij het zien van dit Goddelijke ingrijpen zich bekeert, die zal gered worden. Dát is het doel van deze gebeurtenissen die in de nabije toekomst zich zullen gaan afspelen. Wat heeft de mens bereikt buiten God om? Helemaal niets! De mens die God afschreef, oogstte oorlog en verwoesting, valse godsdiensten zoals de islam. De geschiedenis van de mensheid toont aan, dat we failliet zijn, niet in staat om het verloren paradijs te herstellen. God staat voor ons klaar, Hij wil ons redden, maar we moeten wel gered wíllen worden, en hier komt de hoogmoed van de mens tevoorschijn. We weten het zelf allemaal zo goed, we hebben God niet nodig. Dus we haten de Bijbel, we haten de gelovigen, en we zijn anti-Israël, want dit kleine landje herrinnert ons aan God en aan de Bijbel, en dát is de huidige toestand in de wereld! En door deze blindheid ontkennen we ook het bestaan van onze ergste vijand, de satan, de mensenmoordenaar van den beginne, zoals in de Bijbel beschreven staat. En u kan dit allemaal van tafel vegen met uw vooringenomenheid tegen God of Bijbel. Ook voor u zal er een moment komen, dat u de waarheid onder ogen zal moeten zien. Als u op het station in de trein naar Maastricht stapt, maar denkt dat het de trein naar Groningen is, dan kan u daar nóg zo overtuigd van zijn als u wil, maar u komt dan toch echt in Maastricht uit.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s