Mehrdad: Hoe ik als ex-moslim de islam zie

Screenshot_48

(Door: Mehrdad – Vertaling: E.J. Bron)

(Opmerking: Onderstaand opstel is afkomstig uit de tijd dat Nadeem Elyas nog voorzitter was van de “Centrale Raad van moslims in Duitsland”, dus tot 2006. De inhoud is echter tijdloos geldig).

We horen steeds opnieuw van zogenaamde “islamdeskundigen” dat de koran en de islamitische religie, die op de koran gebaseerd is, vreedzaam en met democratie en tolerantie verenigbaar zouden zijn. Ik ben zeker geen expert in de zin van de islamitische theorie, maar wel deskundig wat betreft de islamitische praktijk. Ik was slechts een moslim uit het huidige Iran en ben pas hier in Duitsland uit de islam uitgetreden, omdat hierop in mijn thuisland de doodstraf staat.

Mijn uittreding kwam onmiddellijk na de vreselijke gebeurtenissen van 9/11. Uiteindelijk is dat de enige manier om je van terroristen in naam van Allah te distantiëren, OMDAT deze terreur helaas islamitisch gezien gelegitimeerd kan worden. Hierbij gaat het er niet om of vreedzame moslims hun handelen islamitisch kunnen legitimeren, maar om islamitische terroristen, die hun daden volledig terecht islamitische daden in de zin van Allah noemen.

Ik wil dit aan de hand van enkele voorbeelden uit de koran verduidelijken. Mijn koranvertalingen zijn uitsluitend afkomstig van de site www.islam.de. Deze site is van de “Centrale Raad van de moslims in Duitsland”. De voorzitter van deze vereniging is de in Saoedi-Arabië geboren “Dr. Nadeem Elyas”. Deze man was het onderwerp van een uitzending van “Panorama”, waar video-opnames werden getoond waarop hij de vernietiging van het Westen voorspelde als ditzelfde Westen zich niet zo ontwikkelt als hij als juist beschouwt. Verder was deze man bewijsbaar lid van de Moslimbroederschap en heeft hij strikt geweigerd om de steniging als straf af te wijzen.

Als je koranvertalingen van zo´n site gebruikt, dan kan men iemand toch nauwelijks beschuldigen van “verdraaiing” of vervalsing”, wat moslims heel graag doen tegen feiten uit de koran.

Laten we beginnen:

Kan een moslim, die doelbewust ongelovige burgers doodt, dit met de koran in overeenstemming brengen?

Helaas JA.

In de koranvertaling op bovengenoemde site staat in soera 2, vers 191:

“En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want de verleiding [tot ongeloof] is erger dan doden.”

Dit gebruikt men ook graag als legitimering om apostaten (diegenen die uittreden uit de islam) en missionarissen te doden.

Verder staat er in soera 4, vers 89:

“Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en dood hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.”

Legitimeert de koran zelfmoordaanslagen?

JA.

Hierover uit soera 9, vers 111:

“Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs – zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood.”

De gelovigen vechten dus tegen de ongelovigen (iedereen die Mohammed als laatste profeet van God ontkent) met de belofte van Allah dat het paradijs op diegenen wacht als ze sneuvelen.

Kan men als niet-moslim ingaan op een wapenstilstandsbelofte van moslims?

NEE.

Wat dit betreft de heldere en overduidelijke eis van Allah in soera 47, vers 35:

“Weifelt [in de strijd] daarom niet noch roept om vrede, want gij zult de overhand hebben. Allah is met u en Hij zal uw daden niet teniet doen.”

Zolang moslims dus zwakker zijn dan de ongelovigen moeten ze deze met vrede paaien, om dan plotseling de wapenstilstand te verbreken en de ongelovigen te vernietigen. Zo heeft Mohammed dat met de inwoners van Mekka gedaan en helaas hebben onze media deze “hudna” gelijkgezet met het begrip “wapenstilstand” zoals wij dit kennen (wapenstilstand met daarop volgende vredesonderhandelingen). Deze media waren dan ook zeer verbaasd waarom bijvoorbeeld Israël niet is ingegaan op een “hudna” van de islamitische terreurbendes.

Deze soera kan men ook perfect toepassen op hier levende moslims. Zolang ze in de minderheid zijn, zullen ze zich rustig gedragen en ons misleiden. Als ze echter sterk genoeg zijn, moeten ze ons en onze democratie bestrijden.

Wie is eigenlijk een ongelovige in de ogen van Allah? Omdat we het hier toch zoveel hebben over het doden van ongelovigen in naam van Allah.

Daarover wordt in soera 5, vers 17 gezegd:

“Voorzeker, zij lasteren Allah die zeggen: ´De Messias, zoon van Maria, is zeker God´.

Dus alle mensen die beweren dat Jezus de zoon van God zou zijn, gelden als ongelovigen. Dat zijn ongeveer 2 miljard christenen wereldwijd. Wie twijfelt aan de islamitische versie van Jezus is een ongelovige en zodoende een legitiem doelwit.

Verder staat er (in de koran):

“Het loon van diegenen die tegen Allah en diens boodschapper oorlog voeren en verderf in het land trachten te brengen, zal zijn dat zij gedood of gekruisigd worden of dat hun handen en voeten kruislings worden afgeslagen of dat zij uit het land verdreven worden. Dat zal voor hen een smaad in deze wereld zijn, en in het hiernamaals zal hen een zware straf ten deel vallen.”

Als iemand het dus waagt om Mohammed niet als profeet te erkennen, dan is het vanuit de zienswijze van de koran plicht dat hem deze vreselijke behandeling overkomt die hierboven zo gedetailleerd wordt geëist. Je zou bijna kunnen denken dat Allah een beulsknecht is. Er is hier in ieder geval geen spoor te vinden van een barmhartige God van de liefde.

De marteling en terreur in naam van Allah gaan echter verder in soera 8, vers 12:

“Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: ´Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af´.”

Mogen moslims zich integreren in een merendeels christelijke/joodse samenleving?

Daarover staat in de koran heel helder en duidelijk in soera 5, vers 51:

“O, gij die gelooft, neemt de Joden en de christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”

Hoe kan iemand in een samenleving integreren waarvan hij geen bescherming (veel andere vertalingen spreken van vriendschap en niet van bescherming) en vriendschap mag aannemen?

Is het onder deze omstandigheden dan verwonderlijk dat islamitische minderheden van de Filipijnen via Thailand en Kasjmir tot aan Israël, Frankrijk en Duitsland toe zoveel problemen met de integratie in een niet-islamitische samenleving hebben? Ligt het mislukken van de integratie aan al deze verschillende samenlevingen of heeft dat toch iets met de islam te maken?

Wat is nu het doel van de islam, als je de koran als bron neemt?

Daarover vinden we uitsluitsel in soera 8, vers 39:

“En bestrijdt hen totdat er geen verleiding is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. Maar als zij ophouden (met ongelovig zijn) dan ziet Allah voorzeker hetgeen zij doen.”

Verering van Allah betekent dus de erkenning van Mohammed als de laatste profeet van Allah. Dat is iets dat geen christen of Jood in de wereld kan doen zonder zijn eigen religie op te geven. Er dient dus gestreden te worden, totdat er een “islamitische vrede”, dus een gelijkschakeling van alle meningen en geloof in de zin van de islam, bereikt is. Er bestaan andere totalitaire systemen, die ook naar iets dergelijks streven als ideaalbeeld en einddoel. Is het dan nog verwonderlijk dat de hoogste islamitische geestelijkheid (de toenmalige grootmoefti van Jeruzalem) een nauwe bondgenoot van Hitler was en voor hem SS-divisies heeft opgesteld? Is er dan nog iemand verbaasd dat er zo´n nauwe samenwerking bestond en bestaat tussen islamitische en links-extreme terreurbewegingen?

Verder staat er in soera 48, vers 28:

“Hij is het, Die Zijn boodschapper met leiding en de godsdienst der Waarheid heeft gezonden, opdat Hij hem moge doen zegevieren over alle (andere) godsdiensten. En Allah is als Getuige voldoende.”

Dit behoeft waarschijnlijk geen nadere uitleg dat het doel duidelijk en op niet mis te verstane wijze geformuleerd is. Als iemand zichzelf dus moslim noemt, dan moet hij zich laten identificeren met dit totalitaire en naar alleenheerschappij strevende doel van de islam. Een moslim mag de aanvalsoorlogen van Mohammed niet bekritiseren, noch mag hij passages uit de koran gewoon weglaten, omdat deze het woord van Allah is en slechts als geheel dient te worden waargenomen.

Nu zullen vast en zeker enkele mensen zeggen dat er in de Bijbel en in de Thora ook dergelijke passages staan. Deze mensen wil ik met de volgende argumenten tegemoet treden:

De islam ziet zichzelf niet alleen als een religie, maar veel meer als een wereldbeschouwing, die alle levensterreinen wil domineren. Er is geen sprake van een deling van de macht. Net zomin dat door mensenhanden gemaakte wetten boven de wetten van Allah geplaatst worden.

Dit is niet mijn opvatting, maar de opvatting van de gelovige moslims.

Dit is ook de reden waarom geen van de bijna 50 in meerderheid islamitische landen in de wereld bijvoorbeeld ook maar bij benadering democratisch is, zoals de enige joodse staat ter wereld of zoals het “christelijke” Westen. Er bestaat tegenwoordig geen enkele christelijke dictatuur, maar ettelijke islamitische dictaturen, die tot de ergste regimes ter wereld behoren. Ikzelf heb onder een van deze regimes geleefd.

Kort samengevat: “De islam is een levensorde, die alle aspecten van het leven en een staat met succes weet te regelen. De beslissingsvrijheid van moslims onder welke wetten zij in hun land geregeerd willen worden, bestaat niet.”

Dit laat een heel ander licht schijnen op enkele citaten uit de Bijbel of de Thora dan op de bevelen van Allah uit de koran.

Is het waar dat moslims geen demonstratie tegen terreur in naam van de islam kunnen houden, omdat het hen daarvoor ontbreekt aan de “organisatie”? (de lievelingssmoes van de moslims)

Toen in het begin van de jaren-90 in Mölln en Solingen nazi´s buitenlanders doodden, gingen miljoenen Duitsers de straat op. Zelfs in het al 50 jaar lang terreurbeproefde Israël zijn de grootste demonstraties in de geschiedenis van het land vredesdemonstraties. Moslims, die zogenaamd geen organisatie zouden hebben, organiseren in heel Europa perfect voorbereide demonstraties tegen een hoofddoekverbod. Andere moslims zijn ertoe in staat om eenmaal per jaar op een bepaalde datum op de zogenaamde “Al Quds-dag”, in de hele wereld demonstraties te organiseren met meerdere miljoenen deelnemers,waarin opgeroepen wordt tot de vernietiging van Israël.

Hoe geloofwaardig klinken dan nog goedkope smoesjes dat moslims geen organisatie voor antiterreur demonstraties zouden hebben?

De ware reden is (helaas) dat een islamitische antiterreur demonstratie tegen de wereldwijde islamitische terreur een demonstratie tegen de koran, tegen het woord van Allah en tegen de daden van Mohammed zou zijn. En dat zal en mag geen moslim doen.

Bron:
www.geocities.ws/islamkritik/mehrdad1.htm
Auteur: Mehrdad

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam, Islamkritiek. Bookmark de permalink .

7 reacties op Mehrdad: Hoe ik als ex-moslim de islam zie

 1. Tom Hendrix zegt:

  Bedankt meneer Mehrdad! Ik sta achter het artikel van het begin tot het einde! Feitelijk zou dit artikel in de smoelen gesmeerd moeten worden, van alle verraderpartijen die VOOR de MOTIE HALSEMA hebben gestemd!

  Like

 2. Jade zegt:

  Prima artikel, dit soort mensen moet meer aan het woord komen.

  Like

 3. G-krul zegt:

  Instemming met dit duidelijk, goed leesbaar artikel.
  Ik zou graag een verdieping zien waar het de ‘uitstekend geïntegreerde buurman/vriend/collega’ betreft. Ik denk dat dat een veelvoorkomend discussieprobleem is in de huiselijke kring.

  Like

 4. Identitair Verzet Limburg zegt:

  Dit is op Limburgse Verzetsstrijders & Peter de Realist herblogden reageerde:
  Geplaatst door Identitair Verzet Limburg

  Like

 5. Geronimo zegt:

  Juist, ja. Het is voor al wie met een beetje interesse de ‘islam’ kritisch bekijkt vanuit de bron, de koran en de hadith, en dat alles vergelijkt met wat we nu wereldwijd aan de walgelijkste moordpartijen in naam van de islam meemaken, binnen de kortste keren zo klaar als een klontje dat er aan deze ideologie niets, maar dan ook helemaal niets, vredevol is, integendeel.
  Des te onbegrijpelijker dat zo velen als echte lemmingen recht naar de afgrond toe lopen. Werkelijk ziende blind, of hoe moet je dat anders gaan noemen. Verontrustend in elk geval.

  Like

 6. ukkue zegt:

  Ook de regerings leiders niet die steken liever hun kut koppen steeds dieper in het zand

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s