LONGREAD: 60e verjaardag van de revolutie in Cuba – van een van de rijkste landen van Latijns-Amerika naar een van de armste van de wereld

screenshot_145

(Door: Vincent Geloso – Vertaling: E.J. Bron)

Op 1 januari 2019 was het de 60e verjaardag van de machtsovername in Cuba door Fidel Castro. Hoe zou je deze lange periode moeten beoordelen, vooral vanuit het perspectief van de gewone Cubaan? Het feit dat Cuba ten tijde van Castro´s revolutie een van de rijkste landen van Latijns-Amerika was, en nu een van de armste is, zou als antwoord in principe volstaan. Maar de Cubanen zijn enigszins gezonder dan men zou verwachten: de levensverwachting is behoorlijk hoog en de zuigelingensterfte behoorlijk laag voor zo´n arm land. Het alfabetiseringscijfer is eveneens relatief hoog in vergelijking met de rest van Latijns-Amerika.

Die Unbestechlichen

Dat zijn de redenen voor zeer veel lof, waarmee geleerden, deskundigen op het gebied van openbare gezondheid en politici Castro´s regime overstelpt hebben. De schuld voor de duidelijke armoede van het land wordt aan het Amerikaanse handelsembargo gegeven. Velen stellen zelfs voor dat we zouden moeten overwegen hoe we Cuba´s gezondheidssysteem zouden kunnen overnemen, uiteraard zonder de overname van de mensenrechtenschendingen van het regime (dus het kaf van het koren scheiden). Desondanks lopen de meningen over Fidel Castro uiteen.

Dat zouden ze echter om drie redenen niet moeten. Ten eerste zijn er wetenschappelijke bewijzen voor dat het handelsembargo weliswaar niet behulpzaam was, maar als verklaring voor Cuba´s armoede alleen niet voldoende is. Ten tweede worden de vaardigheden van het regime om voor gezondheidskundige verbeteringen te zorgen overdreven. Ten derde, en dat is het belangrijkst, is de gereedschapskist van een dictator weliswaar wel degelijk geschikt om gezondheidsresultaten te verbeteren – dit echter tegen een hoge prijs.

Economische groei in Cuba sinds 1959

De oppervlakkige beschouwing van openbaar toegankelijke data, solaas de ontwikkelingsindex van de Wereldbank, laat zien dat Cubaanse inkomens van 1959 tot het midden van de jaren-90, toen Cuba als gevolg van de ineenstorting van de Sovjet-Unie in een diepe recessie terechtkwam, min of meer constant gebleven zijn. Sinds de vroege jaren-90 was er weliswaar enige groei, maar het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking ligt onder het Latijns-Amerikaanse gemiddelde.

Als je bedenkt dat zelfs terughoudende inschattingen de economie van Cuba van de jaren-50 als een van de rijkste van Latijns-Amerika zien (eventueel zelfs nog rijker dan de VS, mits men andere economiehistorici vertrouwt), dan zou dat moeten volstaan om aan te tonen dat de revolutie niet zonder gevolgen gebleven is. Men mag echter de redenen voor de stagnatie ook niet alleen maar Castro in de schoenen schuiven, want anders zou men kunnen zeggen dat de bovengenoemde feiten weliswaar van toepassing zijn, maar het resultaat van Amerikaanse handelingen en niet van Cubaanse politiek zijn.

Gelukkig halen nieuwste onderzoekingen van Hugo Jales, Thomas Kang, Guilherme Stein en Felipe Garcia Ribeiro, gepubliceerd in het tijdschrift “The World Economy”, de verschillende oorzaken uit de knoop. Zij laten zien dat het handelsembargo alleen niet volstaat als reden voor Cuba´s economische ontwikkeling sinds 1959. Ten eerste laten zij geen noemenswaardige effecten van het volledige embargo vanaf 1962 op het inkomen per hoofd van de bevolking zien, hoewel er effecten van het partiële embargo daarvoor geweest zouden kunnen zijn.

Ten tweede laten ze zien dat de negatieve effecten opgevangen werden toen de Sovjet-Unie in de jaren-70 begon het regime te subsidiëren (door van hem suiker boven de wereldmarktprijs te kopen). Tot slot probeert de studie de effecten uit de knoop te halen, door rekening te houden met het einde van de Sovjet-Russische subsidies bij de ineenstorting van de Sovjet-Unie, en vaststelt dat het embargo weliswaar gevolgen had, maar dat die kleiner waren dan de revolutie zelf.

Bovendien zou men moeten bedenken dat de conclusies van Jales en zijn collega´s vermoedelijk eufemistisch zijn, omdat zij de Cubaanse economische data als klinkklare munt accepteren, terwijl talrijke economen en economiehistorici twijfels hebben met betrekking tot de methode waarmee enkele van de data verkregen worden. Als de data fout zijn, dan zou dat alleen maar meer gewicht geven aan hun conclusies.

De gezondheidscijfers zijn overdreven

In 1959 was Cuba niet alleen een van de rijkste landen van Latijns-Amerika, maar ook een van de gezondste. Er heerste een hoge levensverwachting met de geboorte en de zuigelingensterfte was relatief laag. Derhalve had Cuba al een zeer goede uitgangsbasis. Veel onderzoekers hebben echter gewezen op belangrijke onregelmatigheden bij de cijfers over de zuigelingensterfte. Zij hebben aangetoond dat artsen vroege doden na de geboorte (voor de 7e dag) vaak als late foetusdode (voor de geboorte) her-classificeerden. Omdat late foetusdoden niet worden meegerekend bij de zuigelingensterfte, vroege doden na de geboorte echter wel, wordt zodoende de zuigelingensterfte kunstmatig verlaagd. Demografie-deskundigen hebben dit her-classificeren eveneens waargenomen in de jaren-70 in de Sovjet-Unie, toen er schijnbaar een stijging van de zuigelingensterfte was.

Dit her-classificeren heeft ook effecten op de gemeten levensverwachting, omdat late foetusdoden niet worden meegeteld bij de berekening van de levensverwachting. Ik toon met onderzoeksresultaten, die onlangs samen met Golbert Berdine en Benjamin Powell in “Health Policy & Planning” gepubliceerd werden, aan dat deze methode in Cuba de levensverwachting voor mannen tussen 0,22 en 0,55 jaar heeft verlaagd.

Bovendien oefenen artsen druk uit op vrouwen om abortus te plegen (en zij plegen vaak zelfs abortus tegen hun wil) wanneer ze denken dat het om risicozwangerschappen zou gaan. Omdat Cubaanse artsen voor slechte gezondheidsresultaten bestraft worden, bestaan er voor hen sterke prikkels voor dit gedrag. Dat verklaart waarom Cuba een van de hoogste abortuscijfers ter wereld heeft. Het verandert ook de levensverwachting-waarden. Wanneer er slechts 5% van de abortussen in Cuba op moeders worden gepleegd, die het hiermee niet eens zijn (een lage schatting wanneer men rekening houdt met etnografische studies), om geboorten te verhinderen met de dood van de zuigeling tot gevolg, zou dit leiden tot een daling van de mannelijke levensverwachting tussen 1,46 en 1,79 jaar.

In hetzelfde onderzoek toon ik aan dat Cuba´s relatieve armoede paradoxale effecten op de gezondheid heeft. Zo kunnen Cubanen zich bijvoorbeeld geen auto´s veroorloven (waarvan de import bovendien onderhevig is aan beperkingen). Daarom rijden ze natuurlijk minder met de auto. Dat verklaart ook waarom de autodichtheid in Cuba de geringste in heel Latijns-Amerika is. Minder kunnen rijden, betekent ook een geringere waarschijnlijkheid bij auto-ongelukken om het leven te komen. In Brazilië, met een achtmaal zo hoge autodichtheid als in Cuba, kosten auto-ongelukken 0,8 jaar gemiddelde levensverwachting. Bovendien rantsoeneert het Cubaanse regime talrijke dingen, zoals zout en sigaretten. Zodoende is de Cubaanse gezondheid deels het resultaat van de armoede en een politiek, die direct helemaal niets met gezondheid te maken heeft.

Bovendien toon ik samen met Jamie Bologna Pavlik aan dat de zuigelingensterfte in de eerste 15 jaar na de revolutie is gestegen in vergelijking met hoe deze zonder revolutie geweest zou zijn. Slechts weinigen valt het op dat de verbeteringen bij de zuigelingensterfte pas na 1970 zijn begonnen en dat er daarvoor een lange onderbreking van de neerwaartse trend tot ongeveer 1960 was. Dat betekent dat er van 1960 tot 1970 een onderbreking van deze trend was, die er in vergelijkbare landen niet was. Tussen 1959 en 1974 stierven er vanwege Castro´s revolutie 33.000 extra kinderen.

Dwang is de sleutel

Desondanks overvleugelt Cuba vergelijkbare landen, zelfs als je rekening houdt met de vervalsing door het regime, en de negatieve effecten van in het begin van de revolutie traden langzamerhand op de achtergrond. Het is belangrijk om hier vast te stellen: de meeste communistische landen deden het goed op het thema gezondheid.

Zo stegen in de Sovjet-Unie bijvoorbeeld de levensverwachting en lichaamslengte (een sleutelindicator voor goede voeding) tot in de jaren-70. Het ging Russen dus beter dan onder de tsaren. Ook het alfabetiseringscijfer steeg. Er bestaan vergelijkbare aanknopingspunten voor Oost-Europese landen onder Sovjet-heerschappij.

Waarom is dat zo? Omdat de heersers prikkels hebben om de desbetreffende resultaten te verbeteren, omdat ze zodoende hun macht kunnen veiligstellen. Ten eerste is opvoeding voor indoctrinatie te gebruiken, en werd daar ook voor gebruikt. Zeker kunnen nu meer Cubanen lezen en schrijven dan in 1959, maar ze lezen dingen die het machtsbehoud van het regime garanderen. Datzelfde kan ook over de gezondheid gezegd worden. Cubaanse artsen zijn ook militairen en van hen wordt verwacht dat zij alles over hun patiënten berichten. Zij staan bij het verkrijgen van informatie voor het regime dus helemaal vooraan en dragen zodoende wezenlijk bij aan zijn machtsbehoud. De lompe  instrumenten die dictators voor hun machtsbehoud inzetten, verbeteren toevallig ook de gezondheid.

Bovendien treden dictators ook op als sociale planners, en zoals alle sociale planners zijn ze er heel goed in om eenvoudige problemen op te lossen. Ze zijn er bijvoorbeeld heel goed in om één enkele indicator te verbeteren (waarmee ze zichzelf dan internationaal op de borst kloppen) door onder dwang financiën in te zetten voor zijn verbetering. Dat heeft natuurlijk zijn prijs.

De prijs die het Castro-regime voor het focussen op de verbetering van de zuigelingensterfte betaalt, bestaat in de verslechtering van andere gezondheidsindicatoren. Zo heeft Cuba bijvoorbeeld een zeer hoge moedersterfte, en wanneer men de levensverwachting met betrekking tot zware handicaps corrigeert (zware handicaps bij volwassenen), dan krijg je duidelijk andere resultaten dan de niet gecorrigeerde (die voor het leven van de kinderen zo belangrijk is).

Bovendien betaalt de economie een hoge prijs, omdat het regime bijna 11% van het bnp uitgeeft voor gezondheidszorg. Bijna 1% van de werkende bevolking is arts. Dit geld staat dan uiteraard niet meer ter beschikking van andere terreinen van de economie. Geen enkel ander land in Latijns-Amerika leidt zoveel geld in de gezondheidssector – zelfs niet eens landen die Cuba wat betreft het thema gezondheid overtreffen.

Conclusie

Als je met dat alles rekening houdt, dan is het moeilijk om tot een positieve inschatting van het leven van de Cubanen in de afgelopen 60 jaar te komen. Als er in Cuba geen revolutie zou hebben plaatsgevonden, zou het land nu gezonder en rijker zijn. De beperkingen van het leven van de mensen zijn in Cuba niet anders dan onder elk communistisch regime, zodat het Cubaanse regime onze verachting verdient.

Bron:
https://dieunbestechlichen.com
Vertaling: Florian Senne

Bron oorspronkelijk artikel:
www.aier.org
Door: Vincent Geloso

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Communisme, Cuba, dictatuur, Socialisten. Bookmark de permalink .

18 reacties op LONGREAD: 60e verjaardag van de revolutie in Cuba – van een van de rijkste landen van Latijns-Amerika naar een van de armste van de wereld

 1. Aegolius cs zegt:

  Het enig positieve in dezen is dat ze heel veel oude auto’s in leven hebben gehouden en de bevolkingsaanwas.

  Geliked door 1 persoon

  • Henk der Niederlánder zegt:

   Dat klopt ook wel met die oude auto’s maar ook daar zit een flinke adder onder het gras.
   Ik ben in Cuba geweest en zag daar inderdaad van die oude auto’s voorbij komen, maar het viel op dat het geluid niet klopte.
   Wat bleek, in een oude Amerikaanse auto hadden ze gewoon iets van een Ladamotor ingebouwd.
   Hoe ze het voor elkaar hebben gekregen weet Ik niet, maar je snapt wel Ik keek mijn ogen uit.
   Overigens zijn waren er nog wel originelen maar zeer weinig.

   Geliked door 2 people

  • Corné zegt:

   Gelukkig roken ze er veel sigaren. Dan ruik je die ouwe benzineslurpers niet zo en valt de roet en rook ook minder op. Trouwens, er was eens een bezitter van zo’n taxi op tv. Maar die vond die ouwe beestjes maar niks. Die keek watertandend uit naar de moderne auto’s waar wij in rijden.

   Like

 2. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Heb zo mijn bedenkingen bij het aan het begin gestelde dat Cuba bij de rijkste landen van Zuid-Amerika behoorde, op zich lijkt dat wel terecht maar daarbij moeten we niet uit het oog verliezen dat Zuid-Amerika het gemiddeld bijzonder slecht deed.
  Dan krijg je toch zoiets als; “in het land der blinden is eenoog koning”.
  Cuba was bij mijn weten voor Castro erg toeristisch waarbij met name rijke Amerikanen het eiland bezochten dankzij de vele casino’s.
  Dat viel door Castro volledig weg en dat zal ongetwijfeld verstrekkende gevolgen hebben gehad.

  Geliked door 2 people

  • Harry zegt:

   Ik heb er gewerkt in de periode 1985 tot 1987 .
   Het is een prachtig land , met veel natuur , flinke bergen en héél veel enorm grote bomen .
   Zo kon het gebeuren dat je ´s avonds op een terras zat en dat er dan een enorme roofvogel op een paar meter hoogte over je heen scheerde , zo´n condor met een spanwijdte van zo´n drie meter !
   Kippenvel !
   Prachtige huizen , die uit de Spaanse periode dateren en toen compleet in elkaar begonnen te storten , al het stucwerk mieterde op de grond , en niemand nam de moeite om het op te ruimen .
   Het was één grote corrupte rotbende !
   Luiheid is troef .
   Haast alles gebeurde in het zwart .
   En het stikte van de politie en de geheime politie , er stond 24 uur per dag een auto met `stillen` voor ons hotel .
   Zodra je een ommetje ging maken werd je achtervolgd .
   Het is een dwaze socialistische schizofrene samenleving !

   Er was ook geen verse groente en fruit verkrijgbaar , behalve in het zwarte circuit .
   Werd je daarmee gepakt ging je 9 maanden de gevangenis in !

   Wat een totaal verziekt land !
   En dat vanwege een stelletje communisten .
   Maar ze hebben hun doel bereikt , niemand heeft er nog geld !

   Geliked door 3 people

   • delamontagne zegt:

    ::::::::opruimen ? ?…….
    In heel Z-Amerika is ’t nu eenmaal “mañana por la mañana”
    ( behalve misschien in Argentinië want daar wonen……….enfin dat zou raciestisch worden ! ),
    Een uitdrukking niet te vertalen naar Nederlands, misschien in ’t Engels “take-it-easy”.
    Wat die corruptie betreft, Heel Zuid-Amerika is corrupt van de politie tot douane tot de hogere regionen.
    “In Nederland komt corruptie niet voor”, leerde ik in de jaren ’50 op school.
    Dat klopt wel, nl niet zo openlijk als in Z-Amerika, daar gebeurt[de] het open en bloot.
    Iedereen weet ervan, en handelt erna.
    Als je in die ander Z-Amerikaanse landen geweest zou zijn had je die corruptie ook meegemaakt.
    [sub] tropische natuur is anders dan de Nederlandse, die maken we hier zelf, zoals de uitvoerders zeggen.

    Geliked door 1 persoon

   • delamontagne zegt:

    ::::::::opruimen? ?:::::::::::::::
    In heel Z-Amerika is ’t nu eenmaal “mañana por la mañana”
    ( behalve misschien in Argentinië want daar wonen……….enfin dat zou raciestisch worden ! ),
    Een uitdrukking niet te vertalen naar Nederlands, misschien in ’t Engels “take-it-easy”.
    Wat die corruptie betreft, Heel Zuid-Amerika is corrupt van de politie tot douane tot de hogere regionen.
    “In Nederland komt corruptie niet voor”, leerde ik in de jaren ’50 op school.
    Dat klopt wel, nl niet zo openlijk als in Z-Amerika, daar gebeurt[de] het open en bloot.
    Iedereen weet ervan, en handelt erna.
    Als je in die ander Z-Amerikaanse landen geweest zou zijn had je die corruptie ook meegemaakt.
    ……….

    Like

  • delamontagne zegt:

   Dat dacht ik ook als eerste. De rijkste waren 1e Argentinië en daarna Venezuela, de olie.
   Argentinie grote export vlees.
   Onder die Am. naar Cuba o.a schrijver Hemingway.
   Heb je gelezen “The old man and the sea” , kort boek, Prachtig.
   Armste land daar HAÏTI, ARMER dan Cuba.
   In de jaren ’60 had je de “Cuba-libre” , bestaat die drank nog ??

   Like

 3. Corné zegt:

  In bijgaande video van prof. Paul Kengor wordt in vijf minuten uitgelegd hoe het alle communistische heilstaten is vergaan. Pure armoede. Venezueala is natuurlijk het meest actuele voorbeeld.

  Geliked door 2 people

 4. Republikein zegt:

  Leuk man, opzouten met dat Cuba.

  Geliked door 1 persoon

 5. J. C. Th. Köhler zegt:

  Het is tekenend dat als illustratie bij het artikel over Cuba een foto staat van twee oorlogsmisdadigers.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Geliked door 2 people

 6. Harry zegt:

  Om even op het artikel terug te komen ,
  Ik heb in Cuba in het ziekenhuis gelegen , gelukkig mocht ik er dezelfde dag nog weer uit !
  Een gore bende ! Dat was in Matanzas , waar Piet Hein de zilvervloot heeft gejat .
  Ik was in elkaar gestort wegens een gebrek aan goede voeding .
  Werd in het ziekenhuis gesjouwd , maar men had geen idee wat ik mankeerde .
  Waarschijnlijk hebben ze gedacht laten we geen risico nemen en gaven me een enorme spuit met een wit goedje in mijn achterwerk .
  Ik denk penicilline .
  Dat zat in een heel antieke spuit , van glas met messing beslag er op waar inmiddels de helft van het chrome van was weggeoxideerd .
  Mijn zwager was dierenarts en in 1958 gebruikte hij dat soort spuiten nog voor varkensentingen .

  Ik zat in een rolstoel die gebroken was !
  Alle poten van de bedden waren zwaar verroest .
  Het beddengoed zag er ook niet zo aantrekkelijk uit en ik was bang niet voldoende weerstand te hebben om daar tegen bestand te zijn .

  Afijn , na die spuit zakte ik helemaal in elkaar en heb op handen en knieën over de gang rondgekropen .
  Niemand stak een poot uit !
  Er stonden er een stuk of vijftien meewarig te kijken .

  Alle vluchten zaten in die tijd weken lang volgeboekt en tot mijn grote geluk viel er een Fransman uit en kon ik terug naar Nederland .
  Daar duurde het nog een half jaar tot een wonderdokter ( dokter Schepman uit Hoornaar ) , er achter kwam dat ik scheurbuik had !
  Drie ziekenhuizen , waaronder het havenziekenhuis in Rotterdam hadden géén idee !

  Scheurbuik krijg je door vitaminegebrek en je lichaam wil dat proces maar heel moeilijk weer opstarten . Het is bizonder pijnlijk !
  Een slok water nemen doet al zeer .

  Ik dacht dat scheurbuik sinds die VOC periode niet meer voorgekomen was , maar volgens die arts kwam dat onder die klotejunks ook nog voor .
  Die vreten naast drugs hooguit een boterham of een patatje .
  Járen achtereen .

  Denk dat ik het nooit meer helemaal te boven ben gekomen .
  Lang leve Cuba .
  En moge Fidel eeuwig branden in de hel , als die mocht bestaan .
  Vuile rotcommunisten .

  Geliked door 1 persoon

 7. guusvelraeds zegt:

  Cuba van voor 1959 in woord en beeld.

  Geliked door 5 people

  • delamontagne zegt:

   Het lijkt wel op Florida uit die tijd !
   Maar ,t lijkt ook alsof er geen negers/gekleurde bevolking is.
   Als ze de 3e rijkste waren van Westelijk halfrond, dan was Canada waarschijnlijk nr4, na Argentinië nr 2……….

   Like

 8. Peter zegt:

  Tekenend hoe hard ze ervoor geknokt hebben om deze armoe te realiseren ,nu ze zover zijn beland zitten ze afgestompt aan de kant ,en laten zich koeieneren door een paar mensen die het voor het zeggen hebben .

  Like

 9. Republikein zegt:

  De Fed werd daar geïntroduceerd door Obama, zong een bekend liedje , have n cigar, nou, een hele zware dan!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s