Wraak op de geschiedenis

Screenshot_8

Harry Westerink.

(Door: Drs. E.N. Schilder)

De vorige keer begon ik met dat onze taal veranderd wordt middels vermeend ‘hippe’-maar-totaal-overbodige ‘vervangende’ Engelse termen en allerlei andere inhoudsloze toevoegingen. Wat ik ‘hè?’, was vergeten (dat krijg je soms op mijn leeftijd) was het ‘hè?’ uit Friesland overgewaaide ‘hè?’ na elke paar woorden. Zomaar ergens ‘hè?’ midden in een zin. Voorheen ‘hè?’, leek dat ‘hè?’ voornamelijk voorbehouden ‘hè?’, aan schaatsers als Sven Kramer of Suzanne Schultink die ‘hè?’ klaarblijkelijk onderlinge wedstrijden houden door elkaar ‘hè?’ de loef af te steken in het zo vaak mogelijk ‘hè?’ in een zin te kunnen proppen. Maar ‘gelukkig’ is deze ‘hè?’-inhoudsloze term nu ook naar het westland (de ‘Holland’en) en Hilversum overgegaan en wordt deze ‘hè?’-term nu bijvoorbeeld ook door de ‘hè?’, Mathijs van Nieuwkerk ombouw/transformatie/vervanger/ster en idem ‘hè?’ gay-en-transgender-promotor gebezigd. Maar zoekt men met deze onzinnige ‘hè?’-term nu bevestiging ‘hè?’ of begrijpen ze het na een paar woorden allemaal zelf niet meer, zo van; ‘hè?’ wat zeg ik nou weer…?

Voor wie mijn onderzoeken en ervaringen al langere tijd volgt, weet dat het mij persoonlijk niet uitmaakt wat iemands seksuele voorkeur, geslacht of huidskleur is. Ik vind dat een samenleving gestoeld moet zijn op gelijkheid van individu, ongeacht ras, afkomst of ‘geloof’/‘religieuze’ hersenspoeling. Ik heb er echter wèl moeite mee als mij iets door mijn strot gedrukt wordt, want dan resulteert dat bij mij heel vaak juist in het omgekeerde effect. De blaagjes Klaver en Jetten – met hun respectievelijk onophoudelijke ‘klimaat’- en EU-gedram (maar beiden met NUL (!) levenservaring) hebben daar een nogal opdringerig handje van. Mijn conclusies baseer ik dan ook uitsluitend op wat ik persoonlijk onderzoek, meemaak, zie gebeuren of uit eerste hand hoor. En dit betreft meermaals het – al dan niet door ‘god’ of ‘Allah’  ingegeven/erin geramde (!) – overheersende, criminele en/of asociale/egocentrische gedrag binnen de samenleving. Daarnaast vind ik het vermakelijk om met steekhoudende en/of wetenschappelijke argumenten tegen domme/kromme redenaties in te gaan. En alhoewel men tegen (de groeiende!) domheid nu eenmaal niet kan vechten, steek ik er graag de draak mee. En dat brengt mij bij:

Harry Westerink

In mijn interesse naar onze voorchristelijke cultuur kwam ik een, overigens schrijfvaardig goed geschreven tekst, van ene Harry Westerink tegen, die schrijft over ‘de gevaren’ van de in Noord- Europa en Noord-Amerika steeds populairder wordende voorchristelijke heidense tradities. Want Harry Westerink – als u zijn foto bekijkt, ziet u naar aller waarschijnlijkheid dat er ergens bij de bevalling iets misgegaan is met – maar klaarblijkelijk vooral IN – het hoofd van deze globalistische ‘deug/gutmensch’. Hij heeft niet het vermogen om de geschiedenis los te zien van de huidige tijdgeest en trekt dit fenomeen zelfs linea recta door naar vermeend op de loer liggend nazisme en onderliggend racisme en koppelt het zelfs direct aan de slavernij. Hij ‘concludeert’ in zijn uitermate kromme, eenzijdige beredeneringen dat heidenen/paganisten klaarblijkelijk óók terug zouden willen naar die tijd…? KOEKOEK! We hebben het hier over heidenen/paganisten, Westerink! Het zijn geen christenen of moslims die in de tijd zijn blijven stilstaan of 1410 jaar terugreizend zogenaamd ‘traditioneel’ willen leven en ons hun wreedzame ‘levenswijze’/bullshit door de strot proberen te proppen!

Westerink is overigens een anti-Zwarte-Piet activist, die vindt dat in de gehele eenzijdige ‘racisme- en zwarte-pieten discussie’ onze zwarte medemens de leiding zou moeten hebben, want uitsluitend ZIJ ervaren de ware pijn van racisme en alleen ZIJ ‘weten’ hoe het is om slaaf geweest te zijn. En dat is knap (!), want slaven zijn er in het Westen al honderden jaren niet meer en ik ken persoonlijk niemand van minimaal een paar honderd jaar oud die dat nog ervaren kan hebben… Iedereen weet nu zo onderhand wel dat dit niet de meest briljante tijd van ‘Holland’ was. Klaar ermee nu! Tranen afvegen en weer door! …Zwarte mensen en de eeuwige slavernijpijn, soms wordt het zelfs bijna kolderiek. Zo volgde ik een aantal jaren geleden op Facebook een discussie waarbij een zwarte jonge man uiterst racistisch (!) en agressief aangaande de ‘witte’ mens tekeerging en zeer beschuldigend vroeg “waar ‘JIJ’ dan was tijdens de slavernij”…? Dit voor mezelf invullende zou ik gezegd hebben “nog niet op deze aarde”, maar HIJ was toen klaarblijkelijk al een slaaf en HIJ voelt die ‘pijn’ zogenaamd zelfs nog dagelijks aan den lijve… De boot was echter helemáál aan toen een blanke jonge man schreef dat HIJZELF toentertijd een zwarte slaaf was en de nu zwarte jonge man herkende als toenmalige blanke slavenhandelaar… Hahaha, hilarisch! Ja Westerink, laten we de zwarte racisten na letterlijk honderden (!) jaren NÁ de slavernij inderdaad de ‘discussie’ laten leiden… Al was het maar omdat WIJ toen ALLEMAAL nog niet op deze aarde waren, maar door hen NOG steeds intens GEHAAT (!) worden voor wat daar TOEN (!) is voorgevallen ‘alsof het gisteren is gebeurd’. Wraak op ‘onze’ geschiedenis! Overigens, “zwarte mensen discrimineren niet en zouden geen racisme kennen”…? Een getinte medemens die ‘wit’ denkt, wordt door diezelfde zwarte ‘gemeenschap’ voor ‘Bounty’ uitgemaakt, maar hoe heet een blanke met een gitzwarte (zelf)haat gedachte…? Suggestie: Een Tikkel?

Nu was slavernij gedurende de wereldgeschiedenis sowieso een wereldwijd fenomeen en betrof het zeker niet uitsluitend Noord-Europa en/of de ‘zwarte slaventijd’. Zowel in het Oosten als in het Westen, in China, in Rusland, maar ook in Zuid-Amerika en – NIET TE VERGETEN (!) – maar met NÁME in Afrika waar de stammen en volkeren elkaar onderling (en nog altijd) als beesten (!) bloedig afslachten. Dus dáár moeten we er hier meer van importeren…? Wraakzuchtige, veelal criminele beesten, die onder andere JIJ (Westerink!) hebt ingefluisterd dat hun situatie daar NIET ligt aan hun eigen domheid en luiheid, maar dit komt door de ‘witte’ Europeaan en zij daarom het recht hebben hier te ‘mogen komen’ en/om wraak te kunnen nemen…? Waar Westerink overigens eveneens VOLLEDIG aan voorbijgaat, is dat er met náme in het

Midden-Oosten nog ALTIJD slaven en (seks)slavinnen worden ‘gehouden’. Maar DÁÁR hebben ‘WE’ het gemakshalve liever niet over. Sterker nog: DAN valt het ineens onder ‘hatespeech’ en racisme t.a.v. een vermeende ‘minderheidsgroep’, die vreemd genoeg wereldwijd steeds overheersender wordt. Hoezo minderheid? Waar meneer Westerink ook graag aan voorbijgaat, is dat er door de eeuwen heen VELE malen MEER (!) blanke slaven zijn verhandeld dan zwarte. Men had namelijk bij voorkeur liever blanke dan zwarte slaven. Maar DÁÁR spreken ‘we’ vanzelfsprekend óók liever niet over! Want vastgesteld (VN!) standpunt is dat uitsluitend de zwarte mens als slaaf verhandeld werd. En al ligt dit al DIVERSE eeuwen achter ons, WIJ (het Westen, maar met name Europa!) moeten en zullen daar voor boeten en bij voorkeur betalen. Want uitsluitend het blanke ras is ‘SLECHT’! Dat zit ons namelijk in de aangeboren genen…

Westerink is voor een ‘gelijkere wereld’ waar de goed georganiseerde en daardoor ‘rijkere’ samenlevingen moeten opdraaien voor de ‘zielige’ luie/domme/al-eeuwen-stilstaande/ver-achtergebleven ‘samenlevingen’. Westerink vindt namelijk dat niemand illegaal op de wereld is en iedereen overal mag komen wonen waar hij of zij dat maar wil, ongeacht ‘religie’gestoordheid, blankenhaat of ander geïndoctrineerd en derhalve verwrongen wereldbeeld. Echter, meneer Westerink, er bestaat in een èchte samen(!)leving GEEN gelijkwaardigheid als vermeende ‘minderheden’ op basis van afkomst, huidskleur of ‘religie’ voorkeursbehandelingen en/of posities krijgen! Dat werkt namelijk hetzelfde als met respect. Respect moet u verdienen middels aanpassing en waardig gedrag en dat krijgt u NIET door dwang, intimidatie, geweld of voorkeursbehandelingen. ÌK zeg derhalve: wie bereid is zich aan te passen, de taal wil leren spreken en oprecht mee wil doen in de maatschappij en daar ècht onderdeel van wil uitmaken, mag wat mij betreft blijven. Voor hen die zich – al dan niet ‘religieus’ gehersenspoeld – bewust afzijdig houden, de taal NIET willen leren en zich NIET aan willen passen ÈN ons daarnaast ook nog hun  vèr-achtergebleven ‘levenswijze’, ‘tradities’ en ‘religie’ door de strot willen duwen, zeg ik; OPZOUTEN naar waar u vandaan kwam en daar BLIJVEN! Niemand zit namelijk te wachten op NOG meer overlast en criminaliteit van ‘kansarme’-gratis-geld-vangers of de tweede op handen zijnde Europese kerstening die islamisering heet!

Terug naar de natuur

De steeds populairdere voorchristelijke heidense tradities vinden we overigens niet alleen in ons eigen en de ons omringende landen terug. U ziet dit verschijnsel ook steeds meer in Finland, IJsland, het voormalige Oostblok, Griekenland, Italië en de Balkan landen terug. De belangrijkste reden hiervoor is het gevoel van gemis van rede en logica in de ons opgedrongen Midden-Oosterse, monotheïstische ‘godsdiensten’ (Jodendom, Christendom en Islam). Persoonlijk herken ik dit echter eveneens als een natuurlijke tegenreactie ten aanzien van de steeds dwingendere islamisering en de opgedrongen globalisering, waarbij onze rijke cultuur en geschiedenis weggevaagd en herschreven dreigen te worden. Anderzijds ligt het heidendom of paganisme veel meer in evenwicht met de natuur en spreekt dat mensen meer aan dan de ‘gevestigde’ zandbaksprookjes. Paganisme zou wat dat betreft de WÈL gezond en rationeel denkende tegenhanger kunnen zijn van het leugenachtige en hypocriete GroenLinks, waar Klaver zegt TEGEN biomassacentrales te zijn, maar juist GroenLinks (!) ze hardnekkig blijft installeren…

Oorspronkelijk betekent heiden overigens ‘iemand die op de heide leefde’. Vergelijkbaar met het Latijnse paganus, wat ‘bewoner van het platteland’ betekent. Beide begrippen werden tijdens de kerstening door de christenen gebruikt om er mensen die niet ‘bekeerd’ waren tot het christendom en derhalve niet in de, met geweld opgedrongen ‘enige ware god’ geloofden, mee aan te duiden. Vanuit christelijk en islamitisch oogpunt een synoniem voor ‘ongelovige’ derhalve.

Heil Odin

Als atheïst bid ik geen enkele ‘god’ aan, omdat ik niet in ‘goden’ geloof. Alhoewel ik het boreaal (Noord) Europese Asatru (trouw aan Asen) uitermate interessant vind. Als onderdeel van onze geschiedenis zijn goden in beginsel door de mens bedacht om onverklaarbare natuurverschijnselen uit te kunnen leggen. Later zijn ze uitgebuit om er macht en inkomen mee te vergaren en/of mensen uit te schakelen/te vernietigen die niet in die onzin ‘geloofden/geloven’. Iedereen die zegt ‘de enige waarheid’ te kennen en beweert dat ‘HIJ’ wèl bestaat, daag ik uit om met keiharde bewijzen te komen. Dus NIET met het zoveelste boek met vergezocht ‘bewijsmateriaal’ wat door eveneens de zoveelste ‘god’vrezende/‘god’gestoorde mens (!) is geschreven, maar een keihard bewijs van ‘ZIJN’ bestaan! Ikzelf heb ‘god’, de duivel en Allah al openlijk uitgedaagd voor een stevig persoonlijk gesprek, maar tot nu toe heb ik niemand zien ‘verschijnen’ (en ben ik inmiddels, al jaren daarna, nog altijd kerngezond). Het is overigens uiterst discutabel dat zowel de uiterst fanatieke/compleet gehersenspoelde ‘god’- als JHWH – als Allah-fan-schare ALLEN (!) beweren dat uitsluitend HÙN Midden-Oosterse ‘god’ de enige ware is… Dan zijn er derhalve DRIE enige (!) ‘ware’ goden…? Hou toch op! Àls het dan moet gaan om ‘goden’ in Noord (het boreale) Europa, dan hebben wat mij betreft de Asen de oudste rechten. Terug naar die onderlinge-eeuwige-haat-en-wraak-zandbak derhalve met die Midden-Oosterse fata morgana sektes!  Heil Odin 😉

Wist u overigens dat u ook al wenskaarten voor ramadan en Suikerfeest kunt versturen…?

Conspiracy?

In gewoon Nederlands heet dit overigens gewoon complotdenken! Niet aan mij besteed, denk ik, maar het feit dat een Nederlandse arts een betaalbaar medicijn heeft ontwikkeld waarvan ú zou denken, nee, zou mogen VERWACHTEN (!) dat het RIVM en derhalve Rutte! er een gat van in de lucht zouden springen (!), maar wat eenvoudig wordt verzwegen, zet bij mij toch de nodige vraagtekens. Sterker nog; de arts wordt zelfs keihard op de vingers getikt en het betreffende item wat o.a. ook bij Café Weltschmerz werd besproken, is bij mijn weten zelfs van YouTube verwijderd… Of complotdenken dan wel of niet aan u besteedt is, u krijgt er toch in ieder geval een hele nare bijsmaak van in de mond! Tenminste, ÌK WÈL!

Corona-tijd

Overigens stond er nog de ‘keiharde belofte’ van Rutte om mensen en bedrijven die een slaatje denken te slaan uit de crisis keihard aan te pakken. Het resultaat is dat de ‘marktwerking’ klaarblijkelijk TOCH voorrang lijkt te hebben (met de nadruk op LIJK) en de mondkapjes die qua inkoop voorheen 10 cent per stuk kosten, nu drie (!) Euro per stuk blijken te kosten… Op de verplichte (?) farmaceutische vaccinatie moeten we volgens ‘onze’ empathie-loze, lege ogen Hugo ‘nog even wachten’. Politiek, Farmacie en Ethisch…

DENK

Wat ik dan weer WÈL vermakelijk vind, is dat de vermeend ‘politieke partij’ DENK – die ik persoonlijk aansprakelijk houd voor het feit dat we onze medemens niet meer (kunnen) vertrouwen – nu voor de zoveelste maal bewijst ZELF niet te vertrouwen te zijn en vooral; dat ze elkaar klaarblijkelijk niet kunnen vertrouwen… Egootjes, mijn bevolkingsgroep gaat voor, zelf naDENKen is niet ons sterkste punt, de ‘verbindende’ factor van alle niet autochtone Nederlanders TEGEN de autochtone Nederlander… Het WAS en IS nog slechts een kwestie van geduld…

Door:
Drs. E.N. Schilder
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

3 reacties op Wraak op de geschiedenis

 1. Republikein zegt:

  Voordat heel Holland allaakbar lult.

  Like

 2. Willem zegt:

  Heil Odin!

  Like

 3. Alfred zegt:

  Het is echt niet zo heel verwonderlijk dat onze voorouders toen ze op hun verre ontdekkingsreizen deze mensen tegenkwamen ze ze aanzagen voor een ondersoort van het menselijk ras, iets tussen apen en mensen in.
  Het huidige Afrika beziend zaten ze met hun conclusie misschien wel dichter bij de waarheid dan wij nu.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s