HOE SOCIALISTISCH WAS HET NAZI-PROGRAMMA?

(Door: “Ratio”)

Hoe socialistisch waren de nazi’s? Hier enkele punten uit het partijprogramma van de NSDAP dat Hitler op 24 februari 1920 bekend maakte (scroll down voor Nederlandse tekst):

9. Alle staatsburgers moeten dezelfde rechten en plichten hebben.
10. Afschaffing van niet uit arbeid verkregen inkomen.
13. Wij eisen nationalisatie van alle ondernemingen in vennootschap (trusts)
14. Wij eisen dat de winsten van de groothandel worden verdeeld.
15. Wij eisen op grote schaal uitbreiding van de ouderdomsvoorzieningen.
16. Wij eisen het scheppen en het in stand houden van een gezonde middenstand, de onmiddellijke overname door de staat van alle groothandelsondernemingen, het verhuren daarvan voor een laag bedrag aan klein-handelaren en verder dat alle leveranciers aan de staat, de districten en de plaatselijke overheden met de uiterste consideratie zullen worden behandeld.

Lees verder>>>

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

10 reacties op HOE SOCIALISTISCH WAS HET NAZI-PROGRAMMA?

 1. guusvelraeds zegt:

  Jeder schaffende gehört in die D.A.F. (Die Deutsche Arbeitsfront)

  https://wo2verzameling.nl/onnovankuijeren-mitgliedsbuch-die-deutsche-arbeitsfront-daf/

  Like

 2. Adriaan W zegt:

  Programma van
  de Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij

  1. Wij eisen de vereniging van alle Duitsers binnen één Groot-Duitsland gebaseerd op het recht op zelfbeschikking der naties.

  2. Wij eisen gelijke rechten voor het Duitse volk in zijn onderhandelingen met andere naties en de afschaffing van de vredesverdragen van Versailles en Saint-Germain.

  3. Wij eisen land- en woongebied (koloniën) voor het voeden van ons volk en het vestigen van ons bevolkingsoverschot.

  4. Alleen zij die tot de natie behoren kunnen staatsburgers worden. Alleen zij die van Duitsen bloede zijn, ongeacht hun geloof, kunnen tot de natie behoren. Joden kunnen derhalve geen deel uitmaken van de natie.

  5. Een ieder die geen staatsburger is mag in Duitsland alleen als gast verblijven en valt onder de vreemdelingenwetgeving.

  6. Het recht om over de leiding en de wetten van de staat te beslissen is alleen aan staatsburgers voorbehouden. Wij eisen derhalve dat in alle officiële functies, van welke aard ook, zowel bij de rijksoverheid als in de deelstaten en de plaatselijke overheden, uitsluitend staatsburgers worden benoemd. Wij verzetten ons tegen de corrupte gewoonte van het parlement om ambtenaren slechts met het oog om partijbelangen te benoemen, zonder rekening te houden met karakter of bekwaamheden.

  7. Wij eisen dat de staat als haar voornaamste taak zal beschouwen de industrie te stimuleren en het levenspeil van de staatsburgers te verhogen. Als het niet mogelijk is de gehele bevolking van de staat te voeden, moeten buitenlanders (niet-staatsburgers) het rijk verlaten.

  8. Alle immigratie van niet-Duitsers moet worden verhinderd. Wij eisen dat alle niet-Duitsers, die sinds 2 augustus 1914 in het land zijn gekomen, meteen gedwongen worden om het land te verlaten.

  9. Alle staatsburgers moeten dezelfde rechten en plichten hebben.

  10. Het moet de voornaamste plicht van iedere staatsburger zijn, zich met lichaam en geest bij de arbeid in te zetten. De activiteiten van het individu mogen niet in strijd zijn met de belangen van de gemeenschap, maar moeten binnen het kader van de gemeenschap ten goede komen aan het algemeen welzijn. Wij eisen derhalve:

  11. Afschaffing van niet uit arbeid verkregen inkomen.

  12. Gezien het enorme offer aan levens en eigendommen die elke oorlog van een natie vergt, moet persoonlijke verrijking als een misdaad tegen de staat worden beschouwd. Wij eisen derhalve confiscatie zonder aanzien des persoons van alle oorlogswinsten.

  13. Wij eisen nationalisatie van alle ondernemingen in vennootschap (trusts)

  14. Wij eisen dat de winsten van grote ondernemingen worden verdeeld.

  15. Wij eisen op grote schaal uitbreiding van de ouderdomsvoorzieningen.

  16. Wij eisen het scheppen en het in stand houden van een gezonde middenstand, de onmiddellijke overname door de staat van alle grote warenhuizen, het verhuren daarvan voor een laag bedrag aan kleinhandelaren en verder dat alle leveranciers aan de staat, de districten en de plaatselijke overheden met de uiterste consideratie zullen worden behandeld.

  17. Wij eisen op onze nationale behoeften afgestemde landhervormingen.

  18. Wij eisen meedogenloze vervolging van hen wier daden indruisen tegen het gemeenschappelijk belang. Verwerpelijke misdadigers tegen de natie, woekeraars, profiteurs enz. moeten met de dood worden bestraft, ongeacht hun ras of geloof.

  19. Wij eisen dat het Romeinse recht, dat de materialistische wereldorde dient, door een wettenstelsel voor heel Duitsland wordt vervangen.

  20. Om iedere bekwame en ijverige Duitser in de gelegenheid te stellen hoger onderwijs te volgen en aldus carrière te maken, moet de staat een grondige hervorming van het nationale onderwijssysteem overwegen. Het leerplan in alle scholen moet worden aangepast aan de noden van het praktische leven. Staatsburgerkunde in dienst van de volksgemeenschap moet een verplicht lesvak worden op de scholen. Kinderen van arme ouders moeten onderwijs kunnen volgen op kosten van de staat.
  21. De staat moet het gezondheidspeil van de natie trachten te verhogen door moeders en kinderen te beschermen, kinderarbeid te verbieden, de lichamelijke prestatievermogens op te voeren door het wettelijk verplicht stellen van gymnastiek en sport en door uitgebreide steun aan verenigingen die zich inzetten voor de lichamelijke ontwikkeling van de jeugd.

  22. Wij eisen afschaffing van de huurlingenlegers en de oprichting van een volksleger.

  23. Wij eisen wettelijke strijd tegen de bewuste politieke leugens en de verspreiding daarvan in de pers. Om de oprichting van een nationale Duitse pers te vergemakkelijken eisen wij:
  a. dat alle uitgevers van dagbladen en hun assistenten die gebruik maken van de Duitse taal tot de Duitse natie moeten behoren;
  b. dat speciale toestemming van de staat vereist is voor het laten verschijnen van niet-Duitse kranten. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs in de Duitse taal gedrukt te zijn;
  c. dat niet-Duitsers wettelijk verboden wordt financieel deel te nemen in of invloed uit te oefenen op Duitse kranten. Als straf kan de uitgeverij worden gesloten en de niet-Duitse uitgever uit het land worden gezet. Het uitgeven van kranten die het nationaal welzijn niet bevorderen, moet worden verboden. Wij eisen gerechtelijke vervolging van alle stromingen in kunst en literatuur waarvan kan worden aangenomen dat zij ons leven als natie verstoren, en de onderdrukking van instellingen die zich verzetten tegen de hierboven genoemde eisen.

  24. Wij eisen vrijheid voor alle godsdienstige stromingen binnen de staat, voor zover ze deze niet in gevaar brengen en de morele gevoelens van het Duitse ras niet kwetsen. De partij als zodanig hangt het positieve christendom aan, maar bindt zich op geloofsgebied niet aan een bepaalde kerk. Ze bestrijdt de Joods-materialistische geest binnen ons en buiten ons, en is ervan overtuigd dat een langdurige genezing van ons volk enkel van binnenuit kan groeien uit het basisprincipe: het belang van de gemeenschap boven het eigenbelang.

  25. Opdat al het voorafgaande zal worden gerealiseerd eisen wij de vorming van een sterke centrale staatsmacht; onaanvechtbare autoriteit van het politieke gecentraliseerde parlement over het hele rijk en zijn organisaties; en de vorming van kamers voor de standen en beroepen met als doel het uitvoeren van de door het rijk uitgevaardigde algemeen geldende wetten in de verschillende staten van de confederatie. De leiders van de partij zweren geen concessies te doen – en zo nodig hun leven te offeren – bij het verwezenlijken van bovengenoemde punten.

  München, 24 februari 1920.

  https://www.tracesofwar.nl

  Like

 3. J. C. Th. Köhler zegt:

  Het socialisme was een vlag om de nationalistische lading te dekken. Een échte socialist jaagt geen 6 miljoen mensen de dood in.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Geliked door 1 persoon

 4. Rene zegt:

  Misschien ben u even de tel kwijt wij praten over een oorlog door een land met gevolg 50 miljoen
  doden oorzaak meerdere elementen tijdens voor en in deze oorlog .Waar meerdere landen als als het leveren van olie- staal -en diversen andere stoffen die dit alles hebben mogelijk gemaakt .Net als nu weer dreigt voor het zelfde doel als toen .overheersing en delen van de buit.

  Like

 5. Atta Girl zegt:

  Aan een tafel werd je socialistische dood geserveerd en aan de andere tafel werd dat als brood door verkocht…willekeur is altijd een kenmerk van psychopathische leiders..ook nu nog .

  Like

 6. Tijl Uylenspiegel zegt:

  @J. C. Th. Köhler
  Wat velen uit het oog verliezen is dat antisemitisme in de dertiger jaren echt niet alleen was voorbehouden aan Duitsers, het was wereldwijd breed verspreid en kende vele aanhangers.
  Velen hebben gezien wat de draai van Fenixx destijds teweeg bracht, velen gingen erin mee en ik was ineens een roepende in de woestijn door er tegenin te gaan.
  Met name de draai van Fubar heb ik nooit begrepen, wat men ook van hem mag zeggen, hij was/is een intelligente man en hij had beter moeten en kunnen weten.

  Like

 7. M. zegt:

  Net zo socialistisch als men nu aan het herhalen is.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s