De onteigening van de blanken. De weg naar het communisme in Zuid-Afrika?

(Door: Marcin Jendrzejczak – Vertaling: E.J. Bron)

In Zuid-Afrika bevinden zich de voorgestelde grondwetswijzigingen ter afschaffing van de bescherming van de eigendomsrechten in een gevorderd stadium van wetgeving. Het gaat om twee wijzigingsvoorstellen, die de mogelijkheid de onteigening zonder schadevergoeding en de invoering van een “voogdij” van de staat over bepaalde grondstukken betreffen. Volgens de katholieke leken van “Family Action South Africa” wordt zodoende de poort geopend voor communistische chaos.

Volgens de analyse “Without Compensation and Custodianship – Catchphrases that Threaten South Africa. Al call to Reject the Mutilation of Property Rights that Paves de Troad to Socialism” van “Family Action South Africa” zijn de voorgestelde wijzigingen van de Zuid-Afrikaanse grondwet onrechtvaardig en fataal voor de economie van het land.

“Huizen, boerderijen en fabrieken zouden door de voorgestelde wetgeving, die de eigendomsrechten van de Zuid-Afrikanen ernstig zal ondermijnen, ernstig bedreigd kunnen worden. De dreiging komt in de vorm van een verandering van de eigendom-wet, die een onteigening zonder schadevergoeding voor (afgepakt) land en alle verbeteringen daaraan mogelijk maakt”, staat er in de analyse, die op familyactionsouthafrica.co.za te vinden is.

Het tweede wetsvoorstel voorziet in de invoering van een regeling over het “beheer” van een deel van het land door de staat. Wat dit precies betekent, wordt aan het parlement overgelaten. Volgens de schrijver van de analyse is hier echter sprake van een grote speelruimte voor misbruik.

De beide wetten zullen ernstig afbreuk doen aan het grondbeginsel van het privé-eigendom. Volgens deskundigen kunnen ze leiden tot verlies van het eigendom van diegenen die in de afgelopen decennia in het bezit van dit eigendom zijn gekomen.

Ondertussen zijn er ook gematigde eigendomsveranderingen in het kader van de huidige grondwet mogelijk. Volgens Artikel 25 is een onteigening echter onwettig, tenzij ze het openbaar doel en belang dient. Dan is het afnemen van het eigendom mogelijk, echter met een gepaste schadevergoeding. Op deze wijze kan de verdeling van het eigendom verbeterd worden, zonder te vervallen tot de socialistische ideologie.

Volgens analisten zal de invoering van de door de linksradicalen voorgestelde grondwetswijzigingen tot anarchie, plunderingen en een wijdverbreide chaos leiden. Dit zal het ontbrekende vertrouwen in het systeem van eigendomsrechten en de werkloosheid nog verscherpen.

De partij EFF (Economic Freedom Fighters), die zich inzet voor een radicale verandering, maakt geen geheim van haar ideologie. Deze partij is gebaseerd op het socialisme en haar hoofdprogramma is “de volledige val van de neoliberale, zwartvijandige staat evenals van de bourgeoisie en ander uitbuitersklassen; de oprichting van de dictatuur van het volk in plaats van de dictatuur van de bourgeoisie en de zege van het socialisme op het kapitalisme. Het einddoel van de EFF is de realisering van het socialisme door de macht van het volk.” (politicalpartydb.org).

Zoals de schrijvers van de analyse van “Family Action South Africa” vaststellen, ignoreert de EFF de vele tragedies die in de geschiedenis van de 20e eeuw hebben plaatsgevonden, en maakt ze zich de in diskrediet geraakte marxistische ideologie eigen. En dat, hoewel de mensen in grote aantallen uit communistische landen vluchten en ondanks de bloedige erfenis van het Marxisme-Leninisme.

Historische achtergrond

In dit verband dient genoemd te worden dat de Apartheid – d.w.z. de rassenscheiding op basis van de doctrine van de hegemonie van de blanken over de zwarten – in Zuid-Afrika decennia lang bestond. Na de afschaffing van deze politiek, die in de eerste helft van de jaren-90 voor terechte morele verontwaardiging en boosheid zorgde, behielden de blanken het grootste deel van het land en bezitten daar nu 80% van. Weliswaar werden er bescheiden programma´s ter bevordering van de rechten van de zwarten ingevoerd, maar die schoten niet echt op. Bovendien stortte de grote meerderheid van de door de zwarte bevolking overgenomen boerderijen in elkaar. Er vonden aanvallen op de Boeren-bevolking plaats (blanke boeren).

In 2008, 2013, 2015 en 2016 werd geprobeerd om ideeën voor onteigeningen zonder schadevergoedingen door te drukken, die echter mislukten wegens hun ongrondwettigheid. Nu echter is men bezig met ontwerpen ter verandering van de grondwet zelf. Het project, dat voorziet in twee desbetreffende veranderingen, werd in 2018 gestart en bevindt zich in een gevorderd stadium.

Zoals Andrzej Gąsowski op de website “Ustrojowe Przemiany“ uiteenzet, zijn mogelijke wijzigingen van de Zuid-Afrikaanse grondwet aan talrijke risico´s verbonden. Eentje daarvan is de ideologisering. Een andere reden zijn de te verwachten economische problemen. Volgens de analisten “behaalt de Zuid-Afrikaanse agrarische sector 12% van het bnp via de levensmiddelenketen en is ze een belangrijke exporteur van levensmiddelen. Het bewerken van de Zuid-Afrikaanse bodem- en klimaatomstandigheden en de waterschaarste in grote delen van het land (gemiddelde hoeveelheid neerslag 500 mm) vereisen een hoge mate aan vakkennis en een gepaste kapitaaluitrusting. De meeste van de in het kader van de landhervorming overgenomen landbouwbedrijven zijn tot nu toe met de productie gestopt.”

Deze situatie zal het probleem van de ondervoeding en de onlusten waarschijnlijk nog verscherpen. Dientengevolge zou Zuid-Afrika volgens het analistenbureau Eunomix tot de failed states kunnen behoren. Zoals Gąsowski vaststelt, geeft de landhervormingswet aan de stammen van de San en de Hottentotten en hun nakomelingen, de kleurlingen, niet het recht om het van hen in beslag genomen land terug te eisen.

Communisme en kerkelijke leer

“Family Action South Africa” vestigt daarentegen de aandacht op het religieuze aspect van het thema. De conservatieve organisatie argumenteert dat het recht op privé-eigendom een grondpijler van een vrije samenleving is, zoals dit in de 2 geboden van God tot uitdrukking komt. Privé-eigendom maakt de ontwikkeling van de familie en het ondernemerschap mogelijk. Dit maakt economische groei mogelijk en het scheppen van welvaart. De socialisten en communisten daarentegen streven naar de afschaffing van het privé-eigendom, dat volgens Marx het wezen van het communisme uitmaakt. De vernietiging van eigendom betekent echter de afschaffing van alle hiërarchie, inclusief van het traditionele gezinsmodel.

De schrijvers citeren ook passages uit sociale encyclieken, die het communisme veroordelen. Ze beroepen zich op de leer van Leo XIII. In “Rerum novarum”, zoals de paus benadrukte, leidt de afschaffing van het privé-eigendom tot een situatie, waarin in de eerste plaats de werknemer zelf benadeeld wordt. Leo XIII. benadrukte ook dat een onteigening de functies van de staat zou vernietigen en chaos zou veroorzaken.

Pius XI. op zijn beurt stelde in “Divini Redemptoris” vast dat “het communisme in zijn wezen slecht is en dat niemand, die de christelijke beschaving wil redden, op welk gebied dan ook met hem kan samenwerken. En diegenen die, misleid door het communisme, tot zijn overwinning in hun vaderland bijdragen, zullen de eerste slachtoffers van hun vergissing zijn”.

Volgens de katholieken van “Family Action South Africa” is verzet tegen voorstellen voor radicale en eigendomsvijandige hervormingen “niet alleen maar een kwestie van economie of zelfs van sociale gerechtigheid. Er staat een serieuze morele kwestie op het spel, die veel groter is dan de grondkwestie. De beide geboden van God geven uitsluitsel over het recht op privé-eigendom. Als de wet aangenomen wordt, wordt diefstal gelegaliseerd. Het is dus een gewetenskwestie voor alle Zuid-Afrikanen, die moeten beslissen en het kwaad afwijzen.”

De schrijvers van de analyse wijzen erop dat Zuid-Afrika een soort experiment zou kunnen blijken te zijn om het begrip van privé-eigendom te veranderen. Het is inderdaad mogelijk dat de maatregelen in Zuid-Afrika op andere landen overgedragen kunnen worden. Bijvoorbeeld in Venezuela, Cuba of Zimbabwe. Het gaat dus om een thema dat verdergaat dan de Zuid-Afrikaanse context.

In het geval van Zuid-Afrika lijkt het alsof bepaalde hervormingen noodzakelijk zijn, die met gezond mensenverstand uitgevoerd zouden moeten worden. Eigendomsrechten zouden echter niet per se in een absolute zin begrepen moeten worden. Daarbij zou echter gelet moeten worden op het  oude Romeinse grondbeginsel “Het gebruik is gekant tegen misbruik”. Ook al mag in enkele gevallen het bezit van grond en bodem door bepaalde personen verkeerd zijn, zou daaruit niet de rechtvaardiging voor veranderingen in een radicale socialistische geest afgeleid moeten worden.

(Bron: pch24.pol)

Bron:
unser-mitteleuropa.com
Door: Marcin Jendrzejczak

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

5 reacties op De onteigening van de blanken. De weg naar het communisme in Zuid-Afrika?

 1. Alex Delarge zegt:

  Er gaat daar een hongersnood plaatsvinden compleet met inzamelingsacties via de MSM hier in Europa.

  Like

 2. Rudi zegt:

  Zelf denk ik dat sinds Mandela 27 jaren zinloos werd opgesloten door de apartheid regime destijds nooit de wereld gedacht had dat er ooit een einde aan de apartheid zou komen. in een land waar twee verschillende rassen samen leven (tussen haakjes), blank en afrikaan (en geen zwarte), een communistische hervorming de juiste oplossing is. alle citaten van Europese geleerden en Romeinse grondbeginselen van de vorige eeuwen, zijn niet meer rechtvaardig voor de Zuid-Afrikaanse veranderingen en ook niet meer voor de hele wereld. De macht van Europa is aan het aftellen. De wereld heeft geen vertrouwen meer in Europa noch in de Europeanen.
  Een voorbeeld over de leugens van de Europa aan eigen mensen ( en die geloven zich zelve ook al)
  Jarenlang worstel de Europeanen met een klimaat verandering. Nooit vertellen ze waarheid dat de wapen industrie de grootste vervuiling op aarde veroorzaakt. En dat de vervuiling voor de tweede wereldoorlog begon door Hitler al was begonnen met zijn immense wapen arsenaal
  De wereld is andersdenkend geworden.

  Like

 3. Julia zegt:

  De NPO zwijgt en de linkse media besteden nauwelijks aandacht aan de ellende die in Afrika plaats vindt. Hier heeft men het druk met gender neutrale taalwijzigingen en regenboog vlaggen en trams dat uiteraard puur afleiding is in opdracht van de politiek om de mensen niet wakker te schudden. Ondertussen staat de halve wereld in vuur en vlam.

  Like

 4. guusvelraeds zegt:

  Hervormingen zijn niet meer mogelijk in Zuid Afrika. De chaos zal toenemen en de instorting gaat onheroepelijk gebeuren. Vraag is alleen hoe bloedig de instorting zal verlopen. Mijn advies aan de blanken. Concentreer je op een grondgebied. Haal alle blanken uit de skattercamps. Formeer een leger en vecht voor je leven en je voortbestaan. Hulp uit de wereld zal de blanke Zuid Afrikaner niet krijgen want die wereld zal ook instorten door de vaccinatie gestuurde genocide.

  Like

 5. Jan zegt:

  Bijzonder hoe die rooien nooit van de geschiedenis leren zelfs niet van buurland Rhodesië, nu Zimbabwe dat met het verdwijnen van de blanken nu graan moet importeren om te overleven.

  Wat zegt de website?
  Zimbabwe’s hunger emergency is driven by climate change and economic collapse.
  https://tinyurl.com/jmytbzw4

  Klimaatverandering krijgt overal de schuld van.

  Wat de werkelijke oorzaak is (totale onkunde, wegjagen van blanken, de know how, opzettelijke vernietiging van de infrastructuur, zwart racisme tegen blanken) wordt verzwegen, het volgende wordt gezegd:
  “lage productieniveaus en de daarmee gepaard gaande handelskloof, onbeduidende directe buitenlandse investeringen en gebrek aan toegang tot internationale financiering als gevolg van enorme achterstanden” als belangrijke oorzaken voor de slechte prestaties van de economie.
  https://www.dw.com/en/how-a-decade-of-economic-woe-has-fueled-zimbabwes-unrest/a-41389969

  Niet de lamlendigheid en totale onkunde van de zwarten en hun enorme corruptie zijn de schuld, nee, het zijn externe factoren ‘waar je niets aan kunt doen’ (net zoals de massa-immigratie van al dat schorem, dat is een ‘natuurfenomeen’ is)

  How To Kill A Country
  Turning a breadbasket into a basket case in ten easy steps—the Robert Mugabe way
  https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2003/12/how-to-kill-a-country/302845/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s