“De islam werd uitgevonden om de lusten van Mohammed te bevredigen” – Duidelijke taal van Wafa Sultan

Screenshot_8

Dr. Wafa Sultan

(Door: Wafa Sultan in een vertaling van Michael Mannheimer – Duitse vertaling: E.J. Bron)

“Herinnert u zich hoe de ´profeet´ Mohammed Asmaa bint Marwan heeft gedood? Zijn volgelingen trokken alle ledematen van haar lichaam af, terwijl zij haar kind de borst gaf. Toen bij hem terugkwamen en ´Allahu Akbar!´ brulden, zei hij: ´Nog geen twee geiten stoten elkaar met hun hoorns vanwege haar´. Is zo iemand een profeet van God?” (Wafa Sultan)

Wafa Sultan is een Amerikaanse psychiater van Syrische afkomst. Ze werd bekend door haar betrokkenheid in politieke debatten in het Midden-Oosten. Ze werd zelf Alawietisch opgevoed, noemt zichzelf inmiddels echter seculier sinds ze getuige was van de moord op haar professor aan de universiteit van Aleppo door Moslimbroeders. Ze had twee spectaculaire optredens in talkshows op Al Jazeera. Eind 2005 discussieerde met de Algerijnse radicale islamiet Ahmad bin Muhammad over terrorisme en religieuze opvoeding. Ze beschuldigde hem ervan de opvoeding van kinderen tot terroristen te bevorderen, doordat ze al op jonge leeftijd bepaalde verzen van de koran uit hun hoofd moeten leren zonder hierover te discussiëren. Haar optreden bij Al Jazeera op 21 februari 2006 werd door talrijke media opgepakt en verspreidde zich snel via E-mails en weblogs. Het onderwerp van de talkshow was de vrijheid van meningsuiting en de poging om diens grenzen in westerse landen te begrijpen. Dit optreden leverde haar behalve moordbedreigingen lof van hervormers op. (Michael Mannheimer).

Toespraak van Dr. Wafa Sultan

“De islam werd uitgevonden om de lusten van Mohammed te bevredigen” – Duidelijke taal van Wafa Sultan

Toen ik de koran, de Hadith en de islamitische boeken onder mijn microscoop onderzocht, ben ik tot de absolute overtuiging gekomen dat het voor elk menselijk wezen onmogelijk is – onmogelijk! – om de biografie van Mohammed te lezen en erin te geloven, en desondanks een psychologisch en geestelijk gezonde persoon te blijven.

Herinnert u zich hoe de ´profeet´ Mohammed Asmaa bint Marwan* heeft gedood? Zijn volgelingen trokken alle ledematen van haar lichaam af, terwijl zij haar kind de borst gaf. Toen bij hem terugkwamen en ´Allahu Akbar!´ brulden, zei hij: ´Nog geen twee geiten stoten elkaar met hun hoorns vanwege haar´.
* [opm.: Asmaa bint Marwan († 25 of 26 maart 624), dochter van Marwan, was een dichteres die op bevel van Mohammed werd vermoord, omdat zij meerdere keren in haar liederen kritiek op hem had gehad]

Zoals u weet, stoten geiten al met hun hoorns vanwege de meest onbeduidende zaken. Voor Mohammed echter was het doden van een vrouw, terwijl zij haar kind de borst gaf, een te onbelangrijke gebeurtenis dat geiten “elkaar daarom met hun hoorns stoten.” Is zo iemand een profeet van God?

Het stemt me zeer verdrietig dat Al Jazeera TV het aan een geestelijk gestoorde en terroristische creatuur zoals Al-Qaradawi* toestaat om de zender als medium te gebruiken  om zijn gif, zijn terroristische fatwa´s en zijn gewauwel te verbreiden. De woorden die hij tegen mij gebruikte, hebben veel jonge moslims opgehitst – ze werden onderworpen aan een hersenspoeling, ze werden verblind en geprogrammeerd om te haten – en ze lieten vloeken en bedreigingen op me neerdalen, onmiddellijk na de uitzending waarin hij mijn optreden bij Al Jazeera bekritiseerde.

[Opm.: Yusuf Abdallah al-Qaradawi (geb. 9 december 1926 in Saft Turab, Egypte) is een islamitische rechtsgeleerde, multifunctionaris, televisieprediker en schrijver. Qaradawi woont vanaf 1961 in Qatar en heeft het staatsburgerschap van Qatar gekregen. Talrijke critici, waaronder erkende islamitische intellectuelen, beschuldigen al-Qaradawi ervan zijn mediale aanwezigheid te misbruiken en door zijn preken het “islamisme” en het islamitische terrorisme enorm te bevorderen].

Wanneer de islam het verstand van vrouwen als ontoereikend beschouwt, en ik vecht deze bewering aan, dan valt de islam mij (als vrouw) aan. En ik ga alleen maar in de tegenaanval. Als de islam ertoe oproept iedereen te doden die niet in hem gelooft, en ik vecht dat aan, dan valt de islam mij aan, en ik ga alleen maar in de tegenaanval. Ik val de islam niet aan. Ik bekritiseer hem, maar ongelukkig genoeg zien wij, de slachtoffers van een islamitische opvoeding, iedere kritiek als een aanval.

De taal van de islam is een negatieve, dode taal, volgepropt met geweld, woede, haat en racisme

Ik concentreer met altijd op de taal – de taal van de islam. De taal van de islam is een negatieve, dode taal, volgepropt met geweld, woede, haat en racisme. De mens is een product van de taal, het resultaat van de negatieve en positieve taal waaraan hij in zijn leven blootgesteld staat. Als zijn leven door negatieve taal wordt beheerst, dan zal hij als een negatieve, meedogenloze en onproductieve persoonlijkheid, die alles van de hand wijst, in verschijning treden.

Anderzijds: als zijn leven door positieve taal wordt beheerst, dan wordt hij een positief, gelukkig en productief persoon. Het is de islam niet gelukt mensen met spontane en positieve opvattingen voort te brengen. Hij heeft negatieve mensen voortgebracht. Als we kijken naar islamitische samenlevingen, dan zien we wat deze negatieve man [Mohammed] gedaan heeft.

De islam is geen religie

Ik zie de islam niet als religie – volgens mijn begrip van religie. Islam is een politieke leer, die zichzelf met geweld opdringt. Iedere leer die ertoe oproept diegenen te doden die er niet in geloven, is geen religie. Ze is een totalitaire doctrine, die zich met geweld opdringt. Als ik bijvoorbeeld het vers lees “De overspelpleger en overspelpleegster(*) – geef ieder honderd zweepslagen en laat jullie niet door mededogen leiden.” – Ik zie geen spiritualiteit in dit vers. Als het een bepaald geloof lukt het laatste korreltje mededogen van zijn aanhangers af te pakken, dan pakt dit geloof ook hun spiritualiteit af.
[Opm.: Mevr. Sultan maakt hier een vergissing. Het gaat in dit vers om ontuchtige ongehuwden, niet om plegers van overspel. Overspel wordt bestraft met steniging].

Jezus Christus is het symbool van de vrede. Hij heeft geen zwaard gedragen, hoofden afgeslagen of iemand van ketterij beschuldigd. Het probleem in de islam is, dat, als we net zo zouden handelen als de christenen in de Middeleeuwen, en wij ons leven na het leven vorm zouden geven naar de daden en woorden van Mohammed, dat wij dan in nog grotere moeilijkheden zouden verkeren en dat we zouden eindigen met Bin Laden enz.

Leest u over Mohammeds leven. Wat vindt u daar? Niets anders dan rooftochten en zijn vrouwen, bovenop zijn Hadith, waarvan sommige de rillingen over je rug laten lopen. Ik ril als ik deze Hadith hoor: “Het paradijs van de vrouw in onder de voeten van haar man.”

De islamitische leren zijn vreselijk geworden in de schedels van de moslims. Ik zie geen ander alternatief dan deze schedels te openen en de levensbedreigende kankercellen in de hersenen te verwijderen.

Toen de massa´s in Syrië optrokken naar de Deense ambassade en deze in brand staken, stond ook mijn hart in brand. [Opm.: een gebeurtenis na de publicatie van de Mohammed-cartoons in de Deense krant “Jyllands-Posten] . Waarom? Het Syrische volk sterft van honger. De Syriërs, ondanks hun (oude) civilisatie, jagen het dagelijks brood na. Waarom trekken ze niet op naar het paleis van hun president, die 40 miljard dollar op Europese banken heeft staan, om dat en zijn bewoners in brand te steken? Ze trokken op naar de Deense ambassade en lieten in het Westen een verkeerd beeld van het morele en geciviliseerde Syrische volk achter. Daarom beschrijf ik hun optreden als barbaars en onderontwikkeld.

Het Israëlisch-Palestijnse conflict is een religieus conflict

Het Israëlisch-Palestijnse conflict is een religieus conflict. Ik ondersteunde de Palestijnse zaak. Ik ondersteunde de Palestijnse kinderen. Ik heb slapeloze nachten vanwege het lijden van de Palestijnse vrouwen. Ik kan zelfs nog geen mier doodtrappen. Waarom zou ik dan tegen ze kunnen zijn? Dat is onvoorstelbaar. Dit is een politiek conflict en u moet uw leiders vragen wat ze gedaan hebben om het probleem op te lossen. Maar het probleem heeft zijn wortels in religie. Een week of twee geleden heb ik een kort verhaal in een islamitisch boek gelezen. In het verhaal is Mohammed met enkele van zijn aanhangers aan de wandel en ze horen tumult. Ze vroegen hem: “Wat is dat, boodschapper van Allah?” Hij antwoordde: “Dat zijn de Joden, die gepijnigd worden in het graf.”

Ongeacht de conflicten die Mohammed destijds met de Joden had, laat deze uitspraak zien dat de graven van hun voorouders zich in Saoedi-Arabië bevonden? – Ja. De joden zijn mensen van deze regio, wat heel duidelijk uit de islamitische boeken en de koran zelf blijkt.

Het probleem met de moslims is dat zij geen verschil maken tussen hun “profeet” en hun eigen neus. Als men Mohammed, zijn daden en zijn leven bekritiseert, dan is het net alsof men hun neuzen zou afhakken.

In de afgelopen 14 eeuwen heeft de islam de vrouwen niet met eer behandeld

Als de islam de vrouwen echt met eer zou behandelen, dan zouden we positieve effecten van deze eer zien. In de afgelopen 14 eeuwen heeft de islam de vrouwen niet met eer behandeld. Integendeel, hij heeft het concept van eer verdraaid. Mijn broeder Rashid, ik kan deze pen 14 eeuwen lang een mes noemen, maar hij zal nooit een mes worden, hij blijft een pen.

De islam heeft deze concepten omgedraaid en zijn aanhangers gedwongen dingen als hun tegendeel waar te nemen – het doden en onthoofden als een daad van tolerantie te zien, vrouwen buitmaken als een daad van barmhartigheid op te vatten, het plunderen van oorlogsbuit als hun recht te zien en het masturberen op de dijen van een klein meisje als eer te beschouwen.

Zo heeft de islam de intellectuele structuur van de Arabisch sprekende volkeren vernietigd en mensen voortgebracht die geen onderscheid kunnen maken tussen dingen en hun tegendeel – mensen met een verstoord denken en een verborgen mentaliteit, zo onvruchtbaar als land dat geen oogst oplevert. Het beste bewijs daarvoor is de werkelijkheid van de islam.

Toen de “profeet” trouwde met het kind Aisha, was dit geen dat van eer voor haar kinderjaren.

Toen Mohammed trouwde met Zaynab, de vrouw van zijn geadopteerde zoon, nadat hij haar naakt gezien had en haar begeerde, was dit geen daad van eer tegenover getrouwde vrouwen.

Toen Mohammed trouwde met de joodse vrouw Safiya, na zijn terugkeer van een rooftocht waarbij hij haar vader, broer en man vermoordde, was dit geen daad van eer voor haar.

Datzelfde geldt voor al zijn huwelijken. Vrouwen ervan te beschuldigen “niet genoeg verstand” te hebben, is geen daad van eer tegenover hen.

Vrouwen als bezit te beschouwen is geen daad van eer tegenover hen.

Mensen – of ze nu mannelijk of vrouwelijk zijn – zijn het bezit van hun Schepper. Geen mens heeft het recht een ander mens te bezitten. De onderwerping van de vrouwen reduceert hen tot een stand lager dan dieren – om maar helemaal te zwijgen over het erfrecht, het getuigenrecht, het slaan van een vrouw die weigert met haar man naar bed te gaan en “eer”misdaden. Mohammed zegt in een Hadith:

“Drie dingen maken het gebed ongeldig: een vrouw, een zwarte hond en een ezel.”

Denkt u daar ooit over na? Realiseert u zich dat Allah het vrouwelijke lichaam als zijn grootste uitvinding koos – de schepping zelf? Zou het niet moreel zijn het vrouwelijke lichaam een zekere heiligheid te verlenen in plaats van het als onrein te beschouwen?

De intellectuelen, die beweren dat de islam de vrouwen zou eren, doet me denken aan iemand die twee konijntjes wil vangen die elk een andere kant uit lopen en die nooit een van beide vangt. Enerzijds doen ze hun best de lezers of toeschouwers ervan te overtuigen dat ze “liberaal” en progressief zijn en dat ze vrouwenrechten ondersteunen, terwijl ze anderzijds de geestelijken en hun aanhangers willen plezieren door te beweren dat de islam de vrouwen eert. De tijd zal bewijzen dat zij bedriegers waren en geen intellectuelen.

De islam grijpt in de kleinste details van het leven in – het begint ermee hoe iemand het toilet betreedt en eindigt ermee hoe hij zijn kont moet afvegen

Vooral in de Arabische landen kan men volgens mij niet zeggen dat de status van de vrouwen niets met de islam te maken heeft. Men kan niet betwisten dat er verband bestaat tussen beide. De islam is een allesomvattend geloof, die ook in de kleinste details van het leven ingrijpt – het begint ermee hoe iemand het toilet betreedt en eindigt ermee – excuseer mijn taalgebruik –hoe hij zijn kont moet afvegen.

Omdat de islam een Arabische religie is, slaagde ze er in de cultuur, zeden en tradities van de Arabisch sprekende volkeren uit te roeien, meer dan in islamitische naties die geen Arabisch spreken. Daarom is de status van de vrouwen vooral in de Arabische wereld  een onvermijdelijk gevolg van de islamitische leren.

Mohammed creëerde de islam om zijn wensen en lusten te kunnen uitleven

Ik geloof stellig dat het islamitische geloof werd gecreëerd om Mohammed te dienen en zijn wensen en driften te legitimeren. Als bewijs hebben we de woorden van Aisha:

“Ik zie dat je heer zich haast om je wensen te bevredigen.”

Deze woorden, die zij onschuldig en spontaan sprak, belichamen het doel waarvoor het islamitische geloof werd gevormd. De islam stond het mannen toe met kinderen te trouwen om Mohammeds huwelijk met Aisha te rechtvaardigen. De islam verbiedt adoptie om Mohammeds huwelijk met de vrouw van zijn geadopteerde zoon te rechtvaardigen – iets wat volgens de voorislamitische morele waarden van de Arabieren verboden was. De islam stond het toe vrouwen buit te maken en hun eer te schenden om Mohammeds huwelijk met Safiya te rechtvaardigen, nadat hij haar man, haar vader en haar broer diezelfde nacht had vermoord.

Kunt u zich een vrouw op aarde voorstellen die er met haar eigen ogen getuige van wordt hoe haar man, haar vader en haar broer vermoord worden en die ter plekke de religie van de moordenaar aanneemt en met hem slaapt? Is het mogelijk dat het menselijke verstand zo´n verhaal accepteert?

Ik persoonlijk heb niet geleden, maar ik was getuige van vele misdaden tegen vrouwen, die in mijn grotere familiekring en in het kader van mijn werk werden begaan. Als arts heb ik huizen betreden die het daglicht nooit gezien hebben en ik was getuige van vele misdaden tegen vrouwen, die werden gepleegd onder invloed van islamitische leerstellingen. In mijn familie werd de dochter van mijn zuster op hoogstens 12-jarige leeftijd gedwongen te trouwen met haar neef, die ouder was dan 40 jaar. Haar leven met hem was een ondraaglijke hel op aarde. Toen ze geen uitweg uit deze hel zag, pleegde ze zelfmoord. Ze stak zichzelf in brand en veranderde binnen enkele minuten in as. Ze liet vier kinderen achter.

Video:

 

Bron:
http://michael-mannheimer.info
Auteur: Wafa Sultan (vertaling en toevoegingen: Michael Mannheimer)

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam, Islamkritiek. Bookmark de permalink .

10 reacties op “De islam werd uitgevonden om de lusten van Mohammed te bevredigen” – Duidelijke taal van Wafa Sultan

 1. roger catrysse zegt:

  Wij weten het maar de leiders? van de natie weten het niet of willen het iet weten

  Like

 2. Theresa Geissler zegt:

  Wafa Sultan -en laten wij niet vergeten, dat zij in 2010/11 in geschrifte tevens optrad als getuige-deskundige bij het Wilders-proces- weet niet alleen uit eigen ervaring waarover zij praat, maar wist er bovendien de consequentie aan te verbinden, om zich openlijk van deze ideologie af te keren en zich thans seculier te noemen. Dit maakt haar tot een uiterst waardevolle expert op het gebied van islambestrijding wier theorieën het verdienen om uiterst serieus genomen te worden.
  De passage over de intellectuelen die hardnekkig blijven beweren dat de islam de vrouw eert vond ik treffend: Ik moest het wel een keer overlezen alvorens mij ten volle te realiseren, dat zij niet zozeer op islamitische intellectuelen doelde ( voor zover die tenminste bestaan) maar op westerse, linkse intellectuelen, waarvan wij allemaal weten, dat ze inderdaad officieel de emancipatie en de vrijzinnigheid voorstaan -en die ook nog in de strijd gooien waar het bijvoorbeeld de christelijke religie betreft- maar ten opzichte van de islam dan weer een stap terug doen en daartoe de leugen bevestigen, dat zij de vrouw zou ‘eren.’ Dat heeft inderdaad alles weg van de poging om twee konijntjes te vangen, die elk de andere kant uit springen en natuurlijk zullen zij mettertijd worden ontmaskerd als bedriegers. Alleen moet men er niet aan denken, wat zij tegen die tijd dan al mede hebben aangericht…….

  Like

 3. lucky bee zegt:

  Dat klopt Muhammed en de Islam is een en de zelfde.

  Like

 4. Jan zegt:

  Barones (kuch, kuch) Wartsi over de vredelievende moslims in GB

  Wat een debielen bij elkaar

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Kan het mens tenminste niet door iemand verzocht worden, wat langzamer te praten?
   Zelfs met ondertitels -wat voor mij anders toch een prima hulpmiddel is om me zo weinig mogelijk te laten ontgaan- was het nóg amper te volgen!
   Ik vind persoonlijk dit afraffelen getuigen van gebrek aan respect voor haar mede-parlementsleden, wat in de grond ook best zo zal zijn: Autochtone Britten en grotendeels geen moslims, tenslotte……
   En dat noemt zich Barones. Aan haar omgangsvormen zou je het niet zeggen:
   Haar presentatie heeft zowel iets onverschilligs als iets puberaals. Sorry…..

   Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  De ISLAM is het product, van een waanzinnige gestoorde, MO de Pedo Profeet! Deze zonnesteekgek, is er oorzaak van, dat deze NAZI IDEOLOGIE bijna 300 miljoen doden op haar geweten heeft!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s