ANTWOORD OP KERSTBOODSCHAP KONING WILLEM

Screenshot_12

(Door: Martha N.)

“Kunnen we vandaag de weelde van de vrijheid dragen? Mijn antwoord is: ´Ja´, als we blijven beseffen dat onze vrijheid onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is. En dat mensen alleen echt vrij kunnen zijn als zij zichzelf mogen zijn in een samenleving die accepteert dat mensen van elkaar verschillen.”
(N.B.: De schuin gedrukte tekst tussen aanhalingstekens is de letterlijke tekst uit de toespraak van koning Willem)

Om te beginnen zou ik willen vragen: “Welke Vrijheid?” De vrijheid van leven en een rustige goed verzorgde oude dag zoals die was? Vrijheid van eigen mening… Vrijheid van het kiezen voor een partij die VOOR ons, de Nederlanders, is? De vrijheid van onze eigen cultuur, vrijheid van godsdienst, vrijheid om onze “Zwarte Piet” gewoon zwart te laten. Vrijheid om een kerstboom te plaatsen en vreugde te uiten met Kerstmis en vrijheid om kerstliederen te zingen?

De Kerstboodschap van onze Koning is geschreven door anderen. Waarschijnlijk heeft hij  er zelf weinig aan gewerkt, deze alleen voorgelezen. Deze boodschap is een bericht waar ogenschijnlijk niemand van de veelkleurige pluimage in ons land zich aan kan ergeren. “Wij vieren Kerstmis in een bewogen tijd. In het afgelopen jaar is een groot beroep gedaan op het weerstandsvermogen van veel Nederlanders. Wat ons het dierbaarst is, is ook vaak het kwetsbaarst. Met Kerstmis staan we stil bij de waarde van het leven zelf en de broosheid daarvan.”

Waarom alleen met Kerst stilstaan bij de waarde van het leven? De waarde van het leven van de oudere, gewone Nederlanders is anders steeds meer in de vernieling geraakt. Daar waar ooit voor hen geld werd weggezet voor pensioen, is dat hiervoor niet gebruikt, maar reeds lang voor die tijd weggesmeten aan heel andere doelen! Toen er geen geld meer was om ieder een onbezorgde oude dag en gezondheid te bieden, kwam de crisis heel goed van pas. Onder het mom van het woord crisis werd niet alleen de AOW- uitkering (zelf bij elkaar gebracht door de mensen) verminderd, misschien is er straks nog minder. Onder het mom van de crisis is het zorgstelsel totaal omgegooid en kapotgeslagen!

“Het verdriet om familieleden en vrienden die zijn omgekomen bij de vliegramp op 17 juli overschaduwt dit kerstfeest voor duizenden mensen in ons land en daarbuiten. Voor hen en allen, die door leed getroffen zijn, is dit geen dag van licht, maar van leegte. Geen dag van warmte en weldaad, maar van stil gemis.”

Uiteraard is dit zo, het is verschrikkelijk! Er gebeuren echter veel meer verschrikkelijke dingen. Neem de onthoofdingen door ISIS. De vele moorden hier in Nederland, een land waar, volgens de regering, nauwelijks nog misdaad is. De dood van soldaten, die gesneuveld zijn door ze in te zetten in verre landen i.p.v. het eigen vaderland. Een totaal mislukt programma en een zinloze dood!

“Hoe zelfstandig we ook in het leven staan, we zijn tevens aangewezen op anderen. Ieder mens wil het gevoel hebben opgenomen te zijn in grotere verbanden. Gehoord worden, je thuis en veilig voelen op een plek waar je geaccepteerd wordt zoals je bent, perspectief hebben; het zijn wezenlijke behoeften die wij allemaal met elkaar delen.”

Staan we zelfstandig in het leven? Onze mening wordt niet gerespecteerd. Wij willen niet meer mensen in ons land… nee dat mag niet gezegd! Wij willen niet nog meer gesleutel aan de gezondheidszorg: onze regering gaat gewoon door! Wij willen geen slaaf zijn van de EU; Ze dendert gewoon verder! Onze mening (zelfstandigheid) wordt stelselmatig kapotgemaakt! Dit is gewoon een holle frase, een nietszeggende zin wanneer je er even over nadenkt.

“Door geweld zoeken miljoenen een veilig heenkomen, als vluchteling moeten zij huis en haard verlaten op zoek naar een tijdelijk huis.”

A: Het geweld wordt in veel gevallen door hun eigen mensen veroorzaakt.
B:  Het allergrootste deel der vluchtelingen zijn gewoon gelukzoekers.
C: Hebben zij meestal een afdak als huis en zeker geen haard.
D: Zij zoeken geen tijdelijk huis, zij zoeken een vast verblijf en uitkering.
E: Laten zij vrouwen en kinderen achter, die zoeken het maar uit.
F: Zij weten dat vrouwen (soms wel 4 tegelijk) en kinderen over mogen komen.
G: Zij weten alles van onze wetten en regelingen, als vluchteling dus goed voorbereid.
H: Zijn het bijna allemaal moslims.
I: Hoeveel christelijke vluchtelingen uit moslim landen hebben wij opgenomen?
F: Christelijke vluchtelingen worden, eer ze kunnen vluchten, afgemaakt, zij zijn de echte vluchtelingen.

“De wereld raakt ons.”

Uiteraard, we zijn geen beestmensen, maar de wereld misbruikt ons ook schromelijk!

“We maken deel uit van een complexe wereld, of we willen of niet.”

Nee, dat willen we niet, wordt ons door de strot geduwd. Door de media (de staatstelevisie en -radio) wordt ons een schuldgevoel aangepraat.

“Spanningen zetten ook onze samenleving onder druk, landelijk, maar ook dicht bij huis, in wijken en buurten, op scholen, op het werk, op internet.”

Deze spanningen worden veelal veroorzaakt door de gasten die hier “tijdelijk” verblijven.

“Hoe begrijpelijk gevoelens van ongerustheid ook kunnen zijn en hoe intens overtuigingen ook kunnen worden beleefd, ze zijn geen vrijbrief voor elk willekeurig gedrag. Wie een ander bedreigt, ontneemt die ander zijn gevoel van veiligheid, zijn gevoel ‘thuis’ te zijn.”

Ha, eindelijk een waar woord. Wie een ander bedreigt, veiligheid en gevoel thuis te zijn…Wij Nederlanders voelen ons niet meer thuis in EIGEN land, hebben geleerd door de bedreigingen van moslims en anderen die onze gastvrijheid misbruiken. Zij nemen over, zij willen hun eigen cultuur doordrijven, zij willen de baas zijn in ons land, zij willen hun eigen wetten doorvoeren, zij willen dat wij geen Kerstmis vieren, er wordt Klote Christenen geroepen, kortom WIJ en onze vrouwen en meisjes worden bespuwd door moslims, wij worden uitgedaagd door Surinamers die geen Zwarte Piet willen… ZIJ WILLEN en wij moeten buigen! Is het een wonder dat dit veel Nederlanders de strot uitkomt?

En zo, beste Willem, is de onvrede ontstaan. Het zal nog erger worden, want WIJ worden verplicht onze mond te houden. Accepteren en accepteren en accepteren, terwijl anderen ons land overnemen en onze cultuur vernietigen. De enige man, die voor ons Nederlanders en ons vaderland opkomt, wil men al jaren de mond snoeren. Er komt weer een proces aan.

U stelt hier een goede vraag:

“De vraag is: hoe blijven we trouw aan ons ideaal van een vrije, open samenleving, waarin ieder mens zichzelf mag zijn en op voet van gelijkwaardigheid mag meebouwen? Hoe dienen we samen de vrede? Hoe houden we de tirannie – groot en klein – buiten?”

Ja, HOE blijven we (WIJ) trouw aan ons ideaal van vrije mening etc. Veel Nederlanders hebben geen ideaal meer, zeker geen vrije mening, die heeft alleen de NOS, de staatsomroep! Voor zover de mensen nog een eigen mening hebben, wordt deze stelselmatig ondermijnd door “aangepaste” berichtgeving!

Alleen de sterken blijven over, waaronder mensen die zich niet laten bedotten, Ja, veel ervan zijn PVV´ers. Wij mogen geen eigen waarden meer hebben, mogen ons niet verdedigen. En we hebben zeer zeker GEEN DEMOCRATIE meer! Ook al wordt tegen gestemd, onze regering gaat gewoon door en negeert de “Stem van het Volk”, het volk, de autochtone bevolking, wordt volledig weggevaagd!

“De waarde van vrijheid en democratie. . .”

Hebben wij nog steeds een democratie..?

“Kunnen we vandaag de weelde van de vrijheid dragen? Mijn antwoord is: ‘ja’, als we blijven beseffen dat onze vrijheid onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is. En dat mensen alleen echt vrij kunnen zijn als zij zichzelf mogen zijn in een samenleving die accepteert dat mensen van elkaar verschillen.”

Een samenleving die accepteert dat mensen van elkaar verschillen? Jazeker, dat hebben we gedaan, velen doen het nog steeds… Diegenen die het NIET accepteren, zijn niet wij, maar de buitenlanders! De moslims, de Marokkanen! Zelfs enkele rel-Surinamers.

“Eenheid zonder verscheidenheid is verstikkend. Verscheidenheid zonder eenheid is los zand. Nederland is meer dan zeventien miljoen selfies. We hebben elkaar nodig, sterker dan we vaak zelf beseffen. Ieders gaven en vaardigheden zijn waardevol en belangrijk.”

Eenheid zonder verscheidenheid is verstikkend? Beste Koning Willem: Laten wij Nederlanders maar één zijn, daar is niets verstikkends aan! Op de eerste plaats komen wij, wij zijn immers diegenen die voor het onderhoud moeten betalen van al deze goed ingeburgerde en tevreden buitenlanders! Verstikkend voor ons zijn al die vreemdelingen, die zich niet aan willen passen, die hun eigen cultuur meebrengen, maar voornamelijk niet gelukkig zijn in ons land… Tja, tijdelijk? Zo velen kunnen teruggaan reeds, maar willen ze dat? Misschien wanneer er geen geld meer is voor uitkeringen?

17 Miljoen selfies? 17 miljoen mensen, waaronder nog wat Nederlanders, op een oppervlakte van slechts  41.526 vierkante kilometer? 330 km lang en 200 km breed. Weet U wel hoe klein Nederland is? Is er nog ruimte over? JA zegt de EU, er kunnen er nog meer bij, U MOET mensen opnemen! De waanzin ten top. En dan allemaal vredig samenleven. U weet toch wat ratten doen die met teveel in een kooi zitten?

Onze Koning zegt, tot grote verbazing:

“Eén zo’n verhaal, dat heel veel mensen in Nederland en in de wereld steun geeft en verbindt, is het kerstverhaal. ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen’, zei de engel in de kerstnacht tegen de herders in het veld.”

Een Kerstverhaal? Onze koning is een echte durver… Moslims haten christenen en Kerstverhalen.

“’Stille Nacht, Heilige Nacht’ werd gezongen in de Britse en Duitse loopgraven in België en Noord-Frankrijk, in 1914. En heel even zwegen toen de geweren.”

Heel even zwegen de geweren, ja, want de meeste van deze mensen kenden de “Kerstgedachte en Christus”, denk maar niet dat de moslimgeweren zullen verstommen met Kerstgezang.

Mensen, pionnen in de strijd om de macht, wordt opgedragen te vechten, of ze willen of niet. Niemand van de mensen die elkaar doodschoten, haatte de ander. Het was kiezen of delen, want de “machthebbers” wilden meer macht. Weigerde je, werd je zelf doodgeschoten. Het was dus geen kwestie van onderlinge haat, de haat werd hen opgedrongen, net zolang tot het beesten werden. Zij werden overtuigd door propaganda dat de ander een vijand was.

Moslims vechten tegen christenen, omdat ze IEDER die niet in de “profeet” gelooft, haten, moeten haten, dat staat in de koran. Zij vechten werkelijk uit haat en met het doel te vernietigen! Moslims haten christenen vanaf den beginne. Stille Nacht Heilige Nacht is een moedige uitspraak van onze Koning, want het zal niet lang meer duren voor ook deze woorden uit onze geschiedenis verwijderd zullen worden.

“Mensen geven hun leven en hun plaats in de wereld betekenis aan de hand van verhalen die een andere werkelijkheid verbeelden.”

Wat is de bedoeling van deze woorden? Verhalen die een andere werkelijkheid verbeelden? Wil onze Koning hiermee zeggen dat wij geloven aan fictieve verhalen? Dat ieder mens gelooft aan fictie? Ja, kan ik mee eens zijn, maar vele, vele anderen niet. Kerstmis, is een feest van het “Licht”, en dat is zo.

Wie gelooft, kent de kreet: Het “Licht der Wereld”, waaraan Jezus werd gekoppeld. Het is in feite een feest van de terugkeer van het “Licht”, de overgang van de “Winter Solstice” naar de “Zomer Solstice”. Een feest, overgenomen door de Katholieke Kerk met de geboorte van Jezus.

Ik laat het hierbij, het verhaal is al lang genoeg geworden. Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen, is een mooie kreet. We kennen geen van beide. Van belang is vrede in onze families op dit moment, geniet ervan.

Door:
Martha N.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

(www.ad.nl)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Hypocrisie, Koningshuis, landverraad. Bookmark de permalink .

60 reacties op ANTWOORD OP KERSTBOODSCHAP KONING WILLEM

 1. Mooie uitleg van je Martha! Alleen: “Mensen geven hun leven en hun plaats in de wereld betekenis aan de hand van verhalen die een andere werkelijkheid verbeelden” betekent volgens mij de werkelijkheid van die verzonnen koranverhalen over de Joden, Christenen, bijbel en over de valse ‘profeet’ Mohammed!!!

  Like

  • Martha N zegt:

   Beste Jack, ik geef geen uitleg. Ieder moet voor zichzelf bepalen wat te denken over deze kerstboodschap door onze koning.. Ik geef alleen een verklaring van mijn gedachten bij het lezen ervan, verder niets.

   Like

 2. hans zegt:

  Men zou moeten zeggen stop die tolerantie die wij zeker nog meer zouden moeten hebben maar in je vieze corrupte criminele Bilderberg REET!! FUCK YOU!!!

  Like

  • Martha N zegt:

   Hans, misschien ben je nu boos op me, maar ik hou niet van reet verhalen en fuck gescheld, dat is helemaal zinloos. Sorry. Ik gebruik zelden deze woorden. Minachting kun je op een andere manier laten blijken. Het spijt me. ook ik ben geen heilige, maar gebruik deze woorden nooit. Het voegt niets toe aan waarde.

   Like

  • Nico Omen zegt:

   Juist!
   Daar kan Willempie nog een bruin puntje aan zuigen!
   Of zou hij dat aan Max overlaten?

   Like

 3. Hendrik Edel zegt:

  zolang er maar 1 (een) persoon is die er genoegen in schept de andere mede mens ten eige genoege om het leven te brengen zal elke oproep van wie dan ook niet leiden tot volledige en algehele vrijheid voor iedereen. helaas moet worden geconstateerd dat er velen zijn, die de ander om welke reden dan ook naar het leven staan en is de wens in volledige en algehele vrijheid van denken en doen te kunnen leven nog steeds een utopie

  Like

 4. Driek zegt:

  Beste Martha, wat heeft u mijn gevoelens fantastisch neergeschreven. Mijn oprechte complimenten.

  Like

 5. Harry zegt:

  Prima verhaal van Martha N .

  Die hele toespraak , vol met loze woorden is net zo overbodig en nutteloos als de hele oranjekliek zelf .
  Het leidt geen twijfel dat die speech door een politicus geschreven is , wie anders produceert er zoveel onzinnige flauwekul ? Lege woorden . Een heel relaas met NIKS !
  Het hele verhaal lijkt me er op gebaseerd om nog even te kunnen blijven zitten , tijd rekken , zeg maar .
  Is dat waar het koningschap voor staat ? Is dat ook al zo gedegenereerd ? Nog even de spaarpot vullen ? Zolang het nog gaat ?
  En dan NET voordat de moslims de startbaan op rennen opstijgen met je vliegtuigje ?

  Volgende keer maar niet meer doen , Willem , die toespraak ?
  Als jullie die geitenneukers nog even voldoende faciliteren dan HOEFT het volgend jaar ook niet meer .
  Dan doet een of andere imam het wel . Vanuit jouw hut , met isis vlaggen op de achtergrond .
  Als je bijtijds maakt dat je wegkomt , kun je nog een poosje met je bootje spelen in Griekenland .
  Totdat het daar ook toeslaat .
  Als er niet snel wat verandert , ben jij de laatste ” vorst ” hier Willem !
  Je dochters zullen het niet meer mee gaan maken . ( Geen dreigement , beangstigende waarheid , dankzij die pluriformiteit ) .
  Bedank je moeder maar !
  Dat is een van de hoofdschuldigen !

  En maak je maar geen illusies wimpie , die moslims dansen niet naar jullie pijpen , die slopen ook die hele Bilderbergbende !
  Een paar hoofden meer of minder , wat kan het ze schelen ?

  Een paar miljoen patriotten nog WEL !
  Maar daar hebben jullie schijt aan ( excusez les mots ) .
  Dat WC potten smijten was zeker al profetisch ?

  Like

 6. leefbarbaar zegt:

  Het is hun koning, niet de mijne.

  Like

 7. bigljohn zegt:

  Vrede op aarde voor alle mensen van goede wil…..Maar ook; Onvrede op aarde afkomstig van onmensen met een slechte wil. Deze categorie mensen zal er voor zorgen dat de eerste categorie mensen zal gaan verdwijnen. En U weet toch wat ratten doen die met teveel in een kooi zitten? Dat geld ook voor varkens. Een homogene groep varkens waar een vreemd varken in de kooi bijgezet wordt. Het resultaat zal zijn dat de homogene groep varkens het vreemde varken zal doodbijten ! Alleen als het een homogene groep mensen betreft, dwingt de overheid ons om met wel 60 verschillende culturen samen te leven, en met hun wensen rekening te houden. Bevalve met onze wensen. Ik voorspel u dat dit niet lang meer mooi blijft staan, eer die agressieve Moslim varkens, die in onze kooi werden bijgeplaatst, door ons kapot gebeten gaan worden ! Was het niet een filosoof uit de Griekse oudheid die ons zei; Een samenleving die homogeen is, daar is democratie rust en vrede. Maar een samenleving waar de homogeniteit verdwenen is, daar heerst onrust, geweld, en anarchie.

  Like

 8. Tistochwat zegt:

  “Spanningen zetten ook onze samenleving onder druk, landelijk, maar ook dicht bij huis”

  “dicht bij huis’??!!!
  Maar daar heeft die op ons parasiterende ‘koninklijke’ jetsetter toch totaal geen last van!
  Hij doet net alsof hij uit ervaring spreekt; je moet maar lef hebben!
  Elke eventuele ‘spanning’ of ‘stress’ wordt meneer van de schouders genomen door ‘zijn’ door ons betaalde ‘lakeien’.

  Een leven vol genot, weelde en ZONDER ZORGEN!
  Ja, zo kan ik ook wel met een plechtige gelaatsuitdrukking een kerstpreek voorlezen…

  Like

  • Harry zegt:

   Die “plechtige gelaatsuitdrukking” kun je ook een uitgestreken smoel noemen !

   Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Harry 27 december 2014 om 11:12

    Ja inderdaad, heer Harry en ‘hypocriete tronie’ zou ook nog kunnen.
    Tjonge, wát een acteurs, die ‘oranjes’; ze trekken voor elke gelegenheid een passende bakkes.

    Like

 9. Jantje Beton zegt:

  De Kerstboodschap van onze Koning als ik hem zo zie staan toen dacht ik ik hoor Beatrix op de achtergrond hoeveel jaar heeft ze deze worden niet gebruikt TOLERANTIE.ik vond het maar een houten klaas.

  Like

 10. R.Kroonenberg zegt:

  .
  Dat heeft hij mooi gezegd hé…onze Koning !
  Willem dus… ( je hoort het overal )
  én overal kom je onze Selfies tegen…
  .
  je vraagt je af, wat dat ooit worden zal
  want 17 miljoen is wel ’n héle rijke zegen,
  al schijnt de Wereld zelfs veel groter nog te zijn…
  .
  het complete rijm : http://www.Jasterke.Wordpress.com
  .

  Like

 11. louis-portugal zegt:

  GEWELDIG Martha.
  Helemaal mee eens.
  Je doet me denken aan Martien die ook zo geweldig kan fileren.
  Jij doet het met een wat zachtere stem zodat ik dat verhaal wat gemakkelijker aan een ander kan laten lezen.
  Ga zo door.

  Like

  • Martha N zegt:

   Dank je Louis, je hebt gelijk. Met veel gevloek en getier bereik je ook geen zier, ook al vertel je de waarheid en je kunt inderdaad dit getier niet doorgeven aan mensen die twijfelen. Velen haken gelijk af wanneer ze dit soort taal lezen.. Ik voel geen haat, tegen niemand. Het gaat om het feit dat wij geen eigen stem meer hebben in Nederland. Een eigen stem? is aan dovemansoren weggegooid.
   De politiek, justitie en de media zijn door en door verrot!
   En toch… We blijven doorgaan met onze stem te laten horen!
   Het is van groot belang!
   Wanneer wij zwijgen heeft de vijand gewonnen.
   De vijand is onze regering die samen spant met mensen die ons NIET goed gezind zijn.
   WIJ als Vaderlanders moeten ons niet uit EIGEN land laten verjagen!
   WIJ zijn de mensen die Nederland als ONS Vaderland zien.
   DAAR vechten we voor, misschien zonder zwaard op dit moment, maar ook woorden kunnen helpen.

   Like

 12. susan zegt:

  Laat hij zelf het voorbeeld geven, zijn paleizen open stellen voor al die zgn. vluchtelingen en wat miljarden aan ze geven van zijn vermogen ipv anderen op te laten draaien voor zijn idealen en geen jachten en dure auto’s, geef ze aan de vluchtelingen. Waag zelf je leven voor een oorlog en laat daar niet anderen voor opdraaien,zoals in 1940-1945,want al die vielen voor hun vaderland is volstrekt zinloos geweest, want een vaderland is nu verleden tijd, is zinloos om voor te gaan vechten ook.Niemand wil vechten voor een niemandsland,zeker niet voor de maffia in Brussel,die ons bestelen.

  Like

 13. Tistochwat zegt:

  Mag dat gezwam trouwens nog wel ‘kerstboodschap’ heten?
  Het is voor de moslim toch veel aangenamer om die ‘koninklijke’ preek om te dopen tot ‘decemberboodschap’?
  De woorden ‘kerstmis’ en ‘kerst’ mogen immers steeds minder vaak genoemd worden?

  Like

 14. Tom Hendrix zegt:

  Prima gedaan Martha! En ik heb LAK aan die “BOLLE”, ook wel “Willem de Overbodige”, te noemen. Een groot bladibla verhaal van hem, terwijl hij heel goed weet, dat HIJ en zijn TANGO-TRUT geen enkel gevaar lopen. Want deze gozer maakt deel uit van de BILDERBERGBENDE net als zijn moeder Bea Bilderberg. Trouwens het gelul raakt kant noch wal, van Willempie, want WIJ zijn dankzij de VERRADERS RUTTE (VVD) en de vette kwal DE JAGER (CDA) allang uitgeleverd aan het RODE GESPUIS in Brussel!

  Like

 15. Aegolius cs zegt:

  Constitutional Peasants – Monty Python and the Holy Grail

  Like

 16. Sjaak zegt:

  Hier ook nog een kerstboodschap van Putin aan
  de de linkse klootzakken en USA kontlikkers !

  Like

 17. Thomasson zegt:

  CHAPEAU voor Martha N. scherpe kanttekeningen. De Kerst toespraak van Koning Willem Alexander kon in normale tijden aardig in de oren klinken. Echter, in onze tijd klinkt het …Sorry! …Als een farce. De mensen die hem geholpen hadden de toespraak te schrijven, leven in de wereld van “Alice in Wonderland”. Van de realiteit anno 2014, hebben ze echter geen kaas gegeten. Ja!. Wij mogen beginnen met de vraag : “Welke Vrijheid”? Hebben wij die nog? In een land dat haar soevereiniteit, onafhankelijkheid en vrijheid geleidelijk verliest aan een corrupte imperia, de EUSSR, die overduidelijke totalitaire dictatoriale trekken vertoont? Welke vrijheid genieten autochtonen die in een multiculturele buurt wonen? Deze mensen weten reeds lange jaren niet meer wat VRIJHEID IS. Zodra ze hun huisdeur achter zich dicht maken, landen ze direct in een vijandig gedemilitariseerde zone; waar het gevaar lokt van iedere hoek. Jonge vrouwen en meisjes leven in angst dat de vrienden van Allah zouden ze aanvallen omdat ze anders gekleed zijn dan wat de Sharia voorschrijft. Homo’s zijn voor Allah’s bendeleden vogelvrij. Joden leven anno 2014 nog steeds als onderduikers. Gelukkig voor ‘n groot deel van hen, dat ze blank zijn. Hun huidskleur en uiterlijk geeft ze gelegenheid, als een kameleon, in de autochtone omgeving te blenden. Gewone Nederlanders vallen ten prooi aan de Amigo’s van de CAPO DEL CAPI Signor Allah – vooral als ze oud of gehandicapt zijn!. Er is niemand die de Nederlanders in bescherming neemt. De politieke leiders voor wie wij tijdens de verkiezing stemmen, laten ons als baksteen vallen. De keuze van de politieke en juridische boven echelon, is openlijk voor de daders- niet voor de slachtoffers. De huidige regering biedt de bevolking van Nederland net zo veel bescherming als destijds Regering De Geer in mei 1940. Het enige verschil tussen beide regeringen is: Regering Rutte van 2014 is nog steeds hier …Maar dat zal ook niet zo lang meer duren, totdat ze met de noorderzon zouden vertrekken. Het volk zal worden achtergelaten met de vijand die de vorige regeringen hebben massaal geïmporteerd.
  ALS DAT HET GEZICHT IS VAN DE VRIJHEID ANNO 2014? …DAN IS DAT EEN VRIJHEID MET EEN HEEL LELIJKE POREM. .

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @ Thomasson: 18.40. uur. We zouden dag aan dag, de VERRADERPARTIJEN MOETEN NOEMEN: PvdA,VVD,CDA en D66! Dag aan dag noemen van deze VOLKSVERRADERS!!

   Like

   • Thomasson zegt:

    @Tom Hendrix
    Het probleem van de Nederlandse burgers is: Bijna de hele politieke arena bestaat uit verraders. Uitgezonderd zijn: PVV en SGP. Het is jammer dat ook SP is geïnfiltreerd door negatieve verraderlijke elementen die twee bazen dienen. Verder koestert deze partij te veel sympathie aan de bezetter in Brussel. Dat maakt de SP net zo “Bruikbaar” voor de vrije mensen in Nederland als de rest van het klik. Brussel en multiculturalisme gaan hand in hand en slepen ons in de richting van de ondergang.

    Like

 18. Martha:hier wordt je verdrietig van.Waarom?Omdat het voor ons de keiharde werkelijkheid is!Je zou deze brief naar hem moeten sturen,maar….dan leest hij hem naar alle waarschijnlijkheid niet,of veegt er zijn achterste mee af!Deze hartekreet zou op iedere voorpagina van elke krant moeten komen staan!En op ieder journaal worden voorgelezen:dan moet hij wel reageren!

  Like

 19. wouteenhoorn zegt:

  De hoeveelheid reacties wordT helaas soms wel eens te veel voor deze ouwe vent maar zulke reacties kunnen er niet genoeg zijn. Dubbel applaus zou ik zeggen.

  Like

 20. Joshua zegt:

  Martha N,onze Willem heeft dit dictee van markje feilloos voor gedragen, geen eigen mening van Willem, gewoon harlekijn spelen van de eu.
  Deze onbenul kiest de kant van het weg kijken zonder poolshoogte te nemen.
  Ik hoop dat deze uitleg bij iedereen met een gezond verstand andere gedachten omtrent overheid
  helder worden.
  Uw uitleg is klasse!

  Like

 21. alidas1 zegt:

  Zo is het hans laat hem maar belasting betalen moeten wij ook .In zijn paleizen is ruimte zat kan hij er heel wat in opnemen dat zou pas tolerant zijn
  Dan zou hij laten zien hoe tolerant hij is

  Like

 22. Leo zegt:

  Sire, Denk ook eens aan een ANDER, denk eens aan de NEDERLANDER !!

  Like

 23. delamontagne zegt:

  Ik vind de laatste toespraak van de veurige H.K.K.La.La, toch sprankelender en meer naar de waarheid……………………

  Like

  • Meer naar waarheid?Hij fietst overal op een keununklijke manier omheen!Noemde hij de naakte feiten maar eens bij de naam!

   Like

  • delamontagne zegt:

   DIT videootje is natuurlijk maar een “GEINTJE”.
   Maar het verhaal van mevr. Martha NIET. Je moet het maar zo kunnen schrijven, een topper.
   Heel veel mensen ( en niet alleen op dit blog ) zullen er zo over denken.
   Het is hier op 2e Kerstdag voor de Fransen een gewone (werk)dag. Dus de post komt ook.
   Brief van de S.V.B de (a)sociale-verzekerings-bank ), die voor mij (in ,t buitenland ) en voor de ouwetjes in Nederland, de AoW berekend en verstrekt.
   Brief aan einde van jaar zo,n beetje.
   Ieder ( ik aparte brief en m,n vrouw aparte brief =efficiency moet er zijn )
   Dan denk je, ((hoe kun je op je 76e nog zo naïf zijn, denk ik achteraf …….! ) oh, de nieuwe AoW-berekening voor 2015.
   Alles wordt duurder, dus we zullen allebei wel een klein bedragje, b.v. euro 2. en 34 cent erbij krijgen. ( per maand, niet per dag uiteraard…………)
   Het leven wordt tenslotte overal duurder, OOK hier in Fr.
   Ik krijg Euro 2.37 minder, mijn vrouw krijgt Euro 1.16 minder.
   Voor 2015 krijgen we euro 3.53 minder, per maand

   Like

   • Zoals ik al schreef:de roverheid scandeert;minder,minder,minder!En als wij dat doen schijn je,zoals Geert,voor het gerecht te moeten komen!Ach,verschil moet er zijn,niet waar?

    Like

  • Harry zegt:

   Een normaal mens zou ons land allang ontvlucht zijn toch , bij alles wat er over hen uitgestort wordt de laatste tijd ?
   Ze hebben waarschijnlijk geen benul wat er zich allemaal afspeelt en wie gaat het ze vertellen ?
   Hoe lang moeten wij nog wachten voordat het kwartje daar valt ?
   En het is echt niet uit dapperheid , dat ze blijven zitten , toen een halve zool een grote schreeuw gaf , sloeg het hele zootje op de vlucht . Beatrix struikelde haast over haar eigen klapkuiten . Willem had even geen erg meer in Maxima en rende voorop , tjonge , een echte vent doet dat toch anders ? De doedel !
   Nee , dit zijn niet de nazaten van Willem van Oranje , het zijn helaas uitgekomen koekoekseieren .
   Betalen we zijn salaris ( of uitkering ) om zijn ogen dicht te houden en weg te rennen ?
   Ik zou al blijven staan voor een fractie van dat bedrag !

   Like

 24. Theresa Geissler zegt:

  Ik heb die kerstboodschap principieel niet beluisterd (zoals ik nooit doe) en ben trouwens van mening dat het lood om oud ijzer is of dat stuk onbenul hem zelf geschreven heeft of niet: Hij heeft tóch geen idee van het feitelijke reilen en zeilen van de maatschappij, dus als hij inderdaad een poging zou doen, een en ander zelf te formuleren kwam er toch ook weer dezelfde bullshit uit.
  Geen klóót heb je er aan! Als je het mij vraagt beseft-ie amper, dat je in winkels moet betálen. -Z’n getroubleerde grootmoeder besefte dat namelijk ook niet.
  Moeten hij en de Tango-trut niet nodig weer eens op bezoek bij hun ‘intieme vrienden’ in SA of Oman? De hijabs liggen anders zo ongebruikt in de koninklijke klerenkasten, nietwaar?
  Mensenrechtenschenders nr. 1 daar, maar dat zal WA een zorg zijn. -Je kunt je afvragen of hij het woord ‘mensenrechten überhaupt wel kan spèllen!
  God, God, bijna 2015 en we zitten nóg met dit achterlijke instituut opgescheept! Elke eigen identiteit wordt ons door de EU afgepakt en uitgerekend déze shit laten ze ons houden; wat een uitgekiend sadisme!

  Like

  • Martha N zegt:

   Theresa.. Je schrijft:.>>>ben trouwens van mening dat het lood om oud ijzer is of dat stuk onbenul hem zelf geschreven heeft of niet:<<<<
   Gelijk heb je, in beide gevallen is het een nietszeggend verhaal, maar hieruit blijkt toch, al of niet zelf geschreven, dat er geen gevoel is voor de echte Nederlanders, ons Nederland, wij moeten vriendelijk zijn, tolerant, wij moeten dit, wij moeten dat, wij.. je weet wat ik bedoel.

   Like

 25. Jade zegt:

  Ik heb de toespraak niet gezien, en ik heb ook
  niet het gevoel dat ik iets gemist heb.
  Door toedoen van de oranjes is het land in 40 jaar
  veranderd in een stronthoop.
  WA kan het voor mij alleen nog goed maken door
  Nederland weer moslimvrij op te leveren.
  Nederland uit de EU, de grenzen weer gesloten, de gulden terug,
  en niks geen gebilderberg meer.
  Online referendums over politieke beslissingen en
  vooral openheid en eerlijkheid.

  Like

  • Die goedmaker voelt aan als het ultieme geluk!

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Gebeurt toch niet. Je kunt het nog beter andersom stellen.
    Zoals Tistochwat al eens stelde: Eerst de monarchie er uit, dan kunnen we het moslimprobleem daarna meteen beter oplossen -of zoiets. Zou best wel eens kunnen:
    Dat ouwe instituut houdt de elite-kliek te goed bij elkaar…..

    Like

 26. samengewoongezellig zegt:

  Chapeau.
  De gevoelens van vele rechtschapen Nederlanders ( waaronder ik zelf ) duidelijk onder woorden gebracht.

  Like

 27. Louis Burgemeestre zegt:

  De Oranje als onze koningshuis is zo wie zo illegaal;wij hebben ze door de Wener Congres in de strot geduwd gekregen, die willen voor komen dat er nog een Napoleon op de proppen kan komen.Holland alleen was instaat geweest al onze vijanden te verjagen, alleen met list en tukke van de RKK zijn wij door de katholieken verraden in de Bataafse republiek, met massale hulp van Frankrijk om later helemaal aan Frankrijk te verkopen, (Departement geworden van Frankrijk)Dat heet annexatie, door Frankrijk.En nu verkopen ze ons aan de Islam.Met toestemming van de Oranje’s.Willen we dat dan?

  Like

 28. Dit is op eunmask herblogden reageerde:
  Majesteit, ik heb slechts 1 vraag!
  Leest u alleen datgene wat u door onze Islamofiele en Eurofiele bestuurders krijgt voorgeschoteld of leest u ook de (wanhopige) reacties van uw eigen volk?

  Like

 29. Marlies zegt:

  Dank u, Martha N. Prachtig artikel – scherp maar steeds beschaafd. Fantastisch!

  Like

 30. harrylacroix zegt:

  Ook mij bekruipen wel de gevoelens, die Martha goed verwoordt. Wat ik echter uit vele reacties lees is een onbeschrijfelijke haat, tegen het koningshuis, tegen Nederland, tegen het instituut en buitengewoon afgunstige taal. Niets deugt. Zelden zoveel bagger gezien uitgestort worden. Stel dat WA gezegd zou hebben: Fuck the moslims. Zou hij het dan goed gedaan hebben? Van al de shit en troep die we over ons heen krijgen is maar één de schuld: WIJZELF! Zodra we onze mening mogen zeggen verdommen we het om naar het stemhokje te gaan (opkomst is altijd laag). Dan stemt het gros op links, hoewel we er de buik vol van hebben. De grote omwentelingen zijn dat SP en D66 de gemeenteraden bevolken. Het is van de regen in de drup. Onze politici zeggen A en doen B. Geen mens die massaal de straat opgaat en zegt: Nou is het genoeg met dat gedraai. Straks bij de provinciale verkiezingen weer hetzelfde beeld: lage opkomst, keuze voor D66. Vervolgens klagen dat er nog meer windmolens komen en vervuilende elektrische auto’s. Tja, een bijzonder land, een bijzonder volkje. Maar is er een ramp, dan zijn we plotseling één. We geven geld aan idioten die zichzelf in een box opsluiten en plaatjes draaien, ter meerdere eer en glorie van zichzelf, en geld inzamelen. En wij geven! Het geld verdwijnt in de zakken van organisaties, die over de besteding van het ingezamelde geld geen enkele openheid geven. Haïti, al opgebouwd? Geven we ook massaal geld aan de kankerbestrijding? Nee, dat gaat met kwartjes. Aan het Rode Kruis? Ook met kwartjes, krijgen we zo”n leuk vlaggetje om niet meer lastig gevallen te worden. Dubbele moraal? Ja. En daar houd ik het bij.

  Like

 31. Martha N zegt:

  Dag Harry… Je hebt voor een groot deel gelijk. Ik heb echter geen haat gepredikt tegen het Koningshuis. Wel geef ik aan dat het een zinloze redevoering is, gericht aan ons, om NOG meer te doen. Wij schijnen niet mee te tellen voor het koningshuis, de rede is altijd gericht tegen ons, wij moeten dit, wij moeten dat, wij moeten nog meer tolerant zijn, we moeten en moeten…
  Van de andere kant wordt aan onze gasten geen bijdrage aan tolerantie gevraagd, zij mogen eisen. Ik ben er zeker van dat je begrijpt wat ik bedoel.
  Het zou fijn zijn om eens in een boodschap te horen of te lezen, dat WIJ, de autochtonen bedankt worden voor onze tolerantie , een klopje op de schouder, voor wat wij allemaal `WEL` doen. Dat wij zoveel plaats geven aan anderen. Wij een van de kleinste landen ter wereld met een groot hart, want dat hebben we. Alleen wordt ons hart vertrapt en daar hebben we gewoon genoeg van.

  Like

 32. Martha N zegt:

  Theresa, Ik haal je woorden aan:>>>Gebeurt toch niet. Je kunt het nog beter andersom stellen.
  Zoals Tistochwat al eens stelde: Eerst de monarchie er uit, dan kunnen we het moslimprobleem daarna meteen beter oplossen -of zoiets. Zou best wel eens kunnen:
  Dat ouwe instituut houdt de elite-kliek te goed bij elkaar<<<

  We moeten eerlijk zijn.
  Ik ageer niet tegen het Koningshuis, hoewel er kritiek is.
  Wanneer de monarchie eruit is, daar worden wij niet altijd beter van. waarschijnlijk slechter.
  Wil je Pechtold for President, Ja, maar wat dan, van de regen in de drup denk ik.
  Wat ik bedoelde te zeggen met het beantwoorden van de Kerstrede van onze koning is: Een flutverhaal waar niemand van ons iets aan heeft. Een tekst opgezegd van een achtergrond, bedacht door een medewerker. Hij is een "Puppet on a string".
  Geen woord voor ons de mensen die alles moeten slikken.
  Ik zaai geen haat tegen het koningshuis, maar ik verwacht wel een eigen inbreng van een koning en zeker een eigen mening. Niet een mening die opgedrongen is door de linkse kliek.
  Met de Monarchie eruit los je het moslim probleem niet op.
  Deze regering eruit en kiezen voor de man die VOOR eigen land is, dat kan een begin zijn.

  Like

  • Maar:de monarchie eruit,scheelt in ieder geval al wel een heleboel geld!En dan:Wilders for president!Dan kan het heel hard gaan:de goede kant op!

   Like

   • Martha N zegt:

    JA Yvonne, wanneer Wilders president wordt zal dat inderdaad schelen.
    Een andere zal geld kosten.
    Monarchie kost geld, een president ook…
    Rutte, is een grote vriend van het koningshuis, hij geeft altijd goedkeuring voor speciale uitgaven, terwijl ze toch niet armlastig zijn. Rutte weg… wie dan… Ik zou graag Wilders hebben en met ons heel veel mensen
    Fijne avond

    Like

  • Tia zegt:

   Get rid of the muslims they are a danger to Netherland.

   Like

 33. Joshua zegt:

  Dat geld wat uit gespaard wordt , wordt aan salarissen van eu zakkenvullers uit gekeerd.
  Hoe je het ook bekijkt het wordt aan verkeerde dingen gebruikt wij merken er niets van.

  Like

 34. Pingback: DE KERSTBOODSCHAP VAN WILLEMPIE DOORGELICHT | voorzieners

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s