Waarom de EU van het rechte pad is afgeraakt

“De Europese Unie is bezig om in een razend snel tempo haar legitimiteit bij de bevolking te verliezen, en dat zeer zeker niet alleen in Athene”, zei onlangs mijn collega EU-parlementariër Ivo Belet van de Belgische partij “Christelijk-Democratisch & Vlaams” (CD&V) tegen het Belgische dagblad “De Standaard”. Het enige middel om dit tegen te gaan, zou erin bestaan om de huidige koers in versterkte mate voort te zetten: Nog meer EU-inmenging en nog meer geldovermakingen van het noorden naar het zuiden zouden het blad nog moeten wenden. Maar precies het tegenovergestelde zou nodig zijn: Het respecteren van de wil van het volk in de (toekomstige) lidstaten en een fundamentele herstructurering van de EU naar het motto “Eenheid in verscheidenheid”. Mijn repliek hierop werd weliswaar aan de krant “De Standaard” als gastcommentaar aangeboden, maar men weigerde het te publiceren: In Vlaamse media is dus nog steeds geen plaats voor eurokritische stemmen.

Terwijl de euro kraakt in zijn voegen en partijen, die voor nationale soevereiniteit staan, in heel Europa winst boeken (zowel aan de rechter- als aan de linkerkant), schijnt er bij de traditionele politieke krachten paniek uitgebroken te zijn.

Karel De Gucht, voormalig Belgisch Minister van Buitenlandse Zaken en thans lid van de Europese Commissie, spreekt van een “einde van de civilisatie” als Griekenland uit de euro stapt – wat de vraag opwerpt hoe de Grieken eigenlijk geleefd hebben voor de invoering van de euro. En Ivo Belet (CD&V) ziet zelfs een “gewapend conflict aan de zuidoostelijke flank van de EU”ontstaan.

Philip Claeys

Waarom deze paniek? Het antwoord werd wellicht gegeven door de liberale fractie van Guy Verhofstadt, die deze week een advertentie in de krant “European voice” publiceerde. De kernuitspraak van de advertentie luidde: “Europa moet elkaar bijstaan of het nationalisme zal opnieuw op het continent terugkeren”. De EU en de euro moeten daarom onveranderd voortbestaan anders zal “het nationalisme weer terugkeren”!

Antinationalistische EU is een foute constructie

In de ogen van de liberalen, de christendemocraten en de socialisten is de EU en in ruimere zin de euro een antinationalistisch project. Precies in deze verkeerde constructie ligt ook de oorzaak van de actuele malaise. De EU was namelijk vanaf het begin alles anders dan een antinationaal project; de EU was veelmeer een project, dat uitging van het respect voor de culturele identiteit van de lidstaten om hun economische integratie en daarmee ook hun vreedzame samenwerking mogelijk te maken. Voor de kantoorgebouwen van de EU wapperen daarom traditioneel niet alleen de EU-vlag, maar de vlaggen van alle lidstaten. “Eenheid in verscheidenheid” – dat staat nog altijd op het briefpapier van het Europese Parlement. Dat verklaart vermoedelijk ook waarom het EU-project traditioneel in de Vlaamse beweging op sterke ondersteuning en sympathie kon rekenen. De EU werd gezien als partnerschap, dat de nationale identiteiten respecteert, in tegenstelling tot het centralistische België, dat altijd probeerde de Vlaamse identiteit ten gunste van een Franstalige eenheidsstaat uit te wissen.

68´er veteranen verschuiven het zwaartepunt

Zodra echter de 68´er veteranen echter waren opgeklommen tot politieke posities, begon er iets te verschuiven. Ergens aan het einde van de jaren-80, begin van de jaren-90, begon het ermee, dat antinationalistische agenda´s de toon aangaven. Nationale staten en staatsgrenzen waren “passé” en in plaats daarvan diende er een “steeds nauwere integratie” te komen. De EU hield zich voortaan niet meer alleen bezig met haar economische kernactiviteiten, maar met alles: sociale politiek, arbeidsmarkt, recht, onderwijs, buitenlandse politiek. Het wegvegen van de binnengrenzen met het Akkoord van Schengen en de invoering van de euro als eenheidsmunt deden toen het politieke doel aan de horizon verschijnen: De Europese superstaat als supranationale “bondsstaat” in plaats van de statenbond van soevereine individuele staten.

Deze fundamentele verandering in de koers en de vorm van de EU bezat op geen enkel moment een democratische legitimering. De traditionele politieke krachten kregen daarom ook al twee duidelijke oorvijgen: De Europese grondwet werd op 29 mei 2005 in Frankrijk en op 1 juni 2005 in Nederland massaal door de kiezers afgewezen. Deze beide data zijn mijlpalen in het democratische verzet van de bevolking tegen de koersverandering van de EU richting een antinationaal project. Desondanks werd deze koers onverminderd voortgezet door van de Europese grondwet een onleesbare brij te maken en deze onder de naam “Verdrag van Lissabon” opnieuw aan de burgers op te dringen, waarvoor twee referenda in Ierland nodig waren (de herhaling was noodzakelijk, nadat de kiezers de eerste keer “verkeerd” hadden gestemd).

Euro was geen economisch, maar een politiek project

De bekroning van de nieuwe koers was de invoering van de eenheidsmunt, zogezegd het “toefje slagroom op de taart” na de invoering van die ontzettende Schengen-zone, die het immigratieprobleem in grote delen van Europa niet te overzien heeft gemaakt. Want de euro – en dat wordt nu ook toegegeven door de traditionele politici – was niet zozeer een economisch, maar een politiek project om de “steeds nauwere integratie” te bespoedigen.

Het bij elkaar gooien van totaal verschillende economieën, de zuinige in het noorden van Europa met die door het alomtegenwoordige cliëntèlisme gevormde in het zuiden van het continent, was vermoedelijk de grootste fout die ooit kon worden begaan. De EU werd zodoende omgevormd en er ontstond zoiets als België in het groot. Ivo Belet verklaarde, dat het noorden nog meer voor het zuiden moet betalen, dat echter het zuiden zijn financiële huishouding “beter op orde zou moeten brengen.” Zou meneer Belet ons misschien kunne uitleggen welke ervaringen zijn partij, de voormalige CVP en huidige CD&V, daarmee heeft opgedaan, hoe Wallonië, dus het zuiden van het kleine België, zijn huishouding in orde bracht, terwijl het noorden, dus Vlaanderen, de afgelopen 150 jaar alle rekeningen betaalde? Juist. Zolang een alcoholist gratis drankjes in de bar krijgt, zijn de kansen dat hij naar de “anonieme alcoholici” gaat eerder gering.

Nettobetalers zijn Duitsers, Nederlanders, Vlamingen

Het is overigens fout om aan te nemen dat deze ontwikkeling slechts “tot tandenknarsen in Berlijn” zal leiden. Zij zal zeker ook in Den Haag leiden tot tandenknarsen, want net zoals de Duitsers zijn inmiddels ook de Nederlanders de grote financiers voor de zuidelijke schuldenberg geworden. Ook in Brussel zal deze ontwikkeling tot ergernis leiden, want België is ook een van de grootste nettobetalers in de EU. En omdat we weten wie de staatskas in België aanvult, weten we ook welk deel van België daar het meest de dupe van is.

Is de EU er dus toe verdoemd om tussen twee kwaden te kiezen: de totale uitval of met veel trompetgeschal tegen de storm in blijven rijden, dat betekent in de richting van “meer Europa”? Nee, er is een derde optie, waarmee de EU oorspronkelijk werd opgebouwd. De nationale staten en identiteiten zijn namelijk niet de vijanden van de EU, maar de bouwstenen waarmee een vrijwillige samenwerking kan worden opgericht.

Terug naar de wortels en kerntaken!

Laten we terugkeren naar de wortels en de EU beperken tot haar kerntaken: economische samenwerking, afbreken van handelsbarrières, overeenkomsten waar noodzakelijk en wenselijk. Verder grondige beperking van verkwisting, waar de EU-burgers terecht misselijk van worden: één vergaderplaats voor het Europese Parlement, loonkortingen voor alle EU-ambtenaren, bouwstop op protserige paleizen zoals de ambtszetel voor een niet gekozen “president”, beperking van het eindeloze netwerk van bureaus en ambtenaren, enz.

Vooral zouden we echter moeten luisteren naar de democratische wil van het volk. Het beste plan, dat de afgelopen jaren op tafel gelegd en door de traditionele politieke krachten in de hele EU binnen 24 uur van tafel werd geveegd, was het plan van de voormalige Griekse minister-president in november 2011. De inhoud: Laten we de Grieken d.m.v. een referendum vragen of zij nog steeds deel willen uitmaken van de eurozone. Als ze dit willen, dan is verdere hulp alleen dan mogelijk wanneer van tevoren de noodzakelijke hervormingen worden ingevoerd. Zo niet, dan krijgen ze een afscheid met alle egards en de kans om hun eigen problemen zelf aan te pakken.

Grieken stemmen voor de nationale soevereiniteit

Zolang de Grieken echter door Brussel, Berlijn en Parijs voorwaarden gedicteerd krijgen, zullen ze hun stem aan die partijen geven, die hun nationale soevereiniteit tegen de EU en het IMF willen verdedigen. Dat er onlangs een Nederlander midden op straat door Grieken in elkaar werd geslagen, omdat men dacht dat hij een Duitser zou zijn, zou normaalgesproken alleen in de lokale pers worden bericht, maar zou nu de grote strategen in Brussel te denken moeten geven: Is men niet bezig om iets te creëren wat men eigenlijk wil vermijden, namelijk haat tussen de volkeren?

In de antinationale visie van de traditionele politieke krachten zijn de EU en de euro zoiets geworden als een reusachtige fuik, waarin men slechts één kant op kan zwemmen; als een vis probeert uit de fuik te komen en wellicht de fuik uit elkaar zou willen trekken, dan breekt er paniek uit en komt het tot de eis naar een sterkere fuik. Het zou toch veel beter voor de EU zijn om opnieuw te beginnen met een project van fundamentele samenwerking: Iets meer of minder integratie zou dan mogelijk zijn, namelijk rekening houdend met de ontwikkelingsstand van een land en als een democratische meerderheid van een land dit zou willen, dan moet een uittreding uit de eurozone mogelijk zijn.

De euro moet dus een rationeel economisch  project zijn en geen antinationalistisch politiek project. De uittreding van Griekenland, en willicht ook van andere landen, uit de eurozone mag daarbij geen taboe zijn.

Philip Claeys is afgevaardigde van het Europese Parlement voor het Vlaams Belang.

Bron:

http://www.unzensuriert.at/content/008638-Warum-die-EU-vom-Weg-abgekommen-ist

Auteur: Philip Claeys

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in EU, Eurocrisis, Europa, Europeanisering. Bookmark de permalink .

8 reacties op Waarom de EU van het rechte pad is afgeraakt

 1. G.Deckzeijl zegt:

  Tussen 22:00 en 22:45 nog naar debat tussen Roemer en Pechtold gekeken.
  Die twee zie ik niet samen in Vak K plaatsnemen. In ieder geval veegde Roemer Pechtold de mantel uit over het vasthouden van de 3%-doctrine en dat daarmee de economie zwaar op de tocht komt te staan. Uitzending staat nog niet op http://www.nieuwsuur.nl

  Like

 2. nederlands verzet zegt:

  beste lezers wij zijn in het westen allemaal een bezet gebied.
  wij weten dat ook maar, iedereen doet net of het vluchtelingen zijn
  big Brother ( Europa ) is niet anders dan de NSB van 20 eeuw
  en de politie is niets anders dan het leger van Europa.en steun openlijk de islam.
  als je het nieuws lees .dan zal je zien dat bij elke demonstratie de Nederlander die tegen hun zijn, word gearresteerd gisteren werd door de moslims gezegd (Nederland is een smerig, vuil land, dat vrouwen tot prostitutie zou dwingen. Dat vindt de Britse moslimprediker Abu Abdullah Al-Britani, die zaterdag sprak op een conferentie van radicale moslims in Amsterdam.
  Nederlanders vindt hij minder dan beesten. Kamerleden Tofik Dibi en Ahmed Markouch noemde hij nepmoslims en “idioten”.) er was een man die er wat van zegde maar werd door de politie gearresteerd die basterd en die alla neukers kon gewoon door gaan.
  wij zijn gewoon bezet.
  nu is er een oude wet dat alle burgers bij een bezetting in het verzet moet komen
  zo waar wachten wij op
  . . . ___

  Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  @nederlands verzet, zo zie ik dat ook. En wat het betoog van Dhr.Claeys betreft, ze hadden dik gewaarschuwd kunnen zijn, bij een bezoek van de laatste leider van de Sowjet-Unie rond begin negentiger jaren, Dhr.Gorbatsjow deed deze inzake de opzet van de EU de opmerkelijke uitspraak:
  ” Wij zijn gestopt met het vreselijk mislukte experiment -staatssocialisme- en potdorie jullie gaan eraan beginnen”, en hij liep hoofdschuddend weg. Dan kan iedere boerenl”l toch aanvoelen, dat het een onmogelijke opgave is! Maar neen hoor, in 1992 drukten de “dikke Kohl “, en de fransoos Mitterand hun zin door, en was het een feit dat men een MISSION IMPOSSIBLE aanging.
  En afgelopen donderdag heeft Den Haag dus de schatkist afgestaan aan Brussel. Walgelijk.

  Like

 4. lucky9 zegt:

  @Hansvandemortel
  Ik heb een identieke ervaring met het lezen van de koran. Maar het is ijdele hoop om te veronderstellen dat Ivo Belet de moeite al gedaan heeft om op uw en mijn kosten hetzelfde te doen. Wat hij in feite beweerde is: “wij zijn allemaal vergiftigd dus is er maar een mogelijkheid: blijven gif slikken!”

  Deze Ivo Belet die zijn broek sleet als nieuwslezer voor de 0000 (Overbodige Onvlaamse Openbare Omroep) werd er weggeplukt door de hypocriete Onchristelijke en Ondemocratische CD&V, op een verkiesbare plaats geparachuteerd en in het Europees parlement gedropt.

  Deze islamofiel vertegenwoordigt daar dus het onnadenkend stemvee dat om hem stemde om de verkeerde redenen. Het is een apparatsjik eerste klas van een hypocriete volksvreemde partij van verraders en parasieten. België is nooit iets anders geweest dan een fascistische dictatuur, maar sinds de import van islamitisch stemvee is niets meer wat het lijkt.

  Samen met de islam overspoelde een vloedgolf van takiyya en links fascisme de media, en is daar blijven staan. Het verspreidt een walgelijke stank en is de habitat van figuren die voordien zonder meer als criminelen zouden geschouwd en behandeld geweest zijn.

  We worden belogen en bedrogen en als we daar tegen protesteren worden we gemarginaliseerd, geïntimideerd, gecriminaliseerd en door de MSM belaagd met nog meer leugen en nog meer bedrog. Zelfs een democratisch recht van antwoord krijgt de bedrogen burger niet eens meer.

  Philip Claeys is niet alleen afgevaardigde in het Europese Parlement maar net zoals Wilders, ook een stem van de rede. Hopelijk zijn ze geen roependen in de woestijn.

  Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  @Lucky9, lucky ik denk dat Geert Wilders en Philip Claeys gelijk hebben, maar dat gelijk niet krijgen. In mijn omgeving hoor ik vaak mensen zeggen dat Wilders niet zou debatteren, dat heeft hij echter wel degelijk gedaan afgelopen woensdag en donderdag. Maar het ergste van onze kliek politici in Den Haag vind ik nog, dat hun HAAT tegen Wilders zo groot is, dat ze de terechte WAARSCHUWINGEN TEGEN het ESM gewoon NIET willen horen.

  Like

 6. Linsky zegt:

  hansvandemortel zegt: 2012 om 00:07
  O Ja, nog wat!

  Jehovah’s Getuigen staan bekend om hun bewonderenswaardige bijbelkennis. Daar is vaak geen speld tussen te krijgen. Ze steken misschien weleens een voet tussen de deur en in België hun hoofd, maar hoe dan ook zijn zij aardige vredelievende mensen waar niemand last van heeft en die keurig aan Ceasar geven wat Ceasar toekomt.

  ===============================
  Ik vraag me af of je soms zelf tot dat clubje behoort, gezien je propaganda voor dat hersenspoelende volkje!
  Laat ik nou toevallig jarenlang onderzoek hebben gedaan naar al dit soort verderfelijke sekten, die zich maar al te graag om diverse redenen religies en kerkgenootschappen noemen.
  Gelukkig was ik niet alleen en heeft een goede kennis van me daar de nodige boeken over gescheven.
  ‘Een ongevaarlijk kerkgenootschap, wat opdringerig wellicht, maar niet zo hinderlijk als vroeger.’ ?

  Robin de Ruiter ontdekte tijdens zijn verblijf en studie in Spanje dat dit Genootschap helemaal niet zo ongevaarlijk is. Hij infiltreerde – als kandidaat lid – in een gemeente van Jehovah’s Getuigen en leerde hun organisatie van zeer nabij kennen.

  Daarna schreef hij een waarschuwend boek, dat eerst in het Spaans verscheen (Mexico 1994). Het was de aanleiding voor honderden, zo niet duizenden Jehovah’s Getuigen om het Genootschap de rug toe te keren.

  Het gaat om de betrokkenheid van het Wachttoren-genootschap bij het naziregime, de vrijmetselarij, de wereldpolitiek, om maar te zwijgen van de geraffineerde gedachtencontrole. Het schokkendst zijn wellicht de occulte tekens en afbeeldingen die in onschuldig ogende illustraties van het Wachttorengenootschap zijn verwerk.

  De verborgen macht achter de jehovah’s getuigen.
  En als je eens wat wilt lezen ober al die verborgen zaken achter veel regeringen, en bewegingen, lees dan die boeken maar eens.

  Robin de Ruiter is niet de eerste de beste, en heeft de meeste zaken die hij beschrijft aan den lijve ondervonden en heeft ze persoonlijk samen met anderen diepgaand onderzocht.
  Hij trapte tegen zoveel machthebbers aan, dat hij onder bescherming van de President zelf leeft in Ecuador.
  http://www.mayrapublications.nl/index.php?paginaid=79

  Ook hier vind je meer info over hem en zijn werk:
  https://ejbron.wordpress.com/2012/01/29/de-vermoorde-onschuld-van-slobodan-milosevic/

  Like

 7. Linsky zegt:

  EU veroorzaakt ‘onvoorstelbare ramp’
  Afgelopen vrijdag trok de EU deze verzekering echter in. Het nieuwe bankenplan van de EU normaliseert de verliezen weliswaar net zoals met de Amerikaanse banken is gebeurd, maar het is volgens Grant vooral ‘het tweede deel van de maatregel dat voor een ramp zal zorgen, en dan bedoel ik echt een onvoorstelbare ramp.’

  In de VS bestaan duidelijke en functionerende wetten die het proces rond de insolventie en het bankroet van financiële instellingen beschrijven. Claims worden door rechtbanken beoordeeld, en dit was tot voor kort in Europa ook het geval. Echter, ‘wat de EU nu op ons bord heeft gegooid is een soort gruwel die niemand zou moeten eten omdat het vol met dodelijk vergif zit. Daar heb ik geen enkele twijfel over,’ aldus Grant.

  ‘Het nieuwe EU bankenplan stelt duidelijk en meedogenloos dat de besluiten over iedere bank insolventie door beambten zullen worden genomen. Deze zullen worden aangesteld door Europese politici. Het zullen bureaucraten zijn, werknemers van de Europese Staat, die hiermee terugkeert naar het bestuur van de oude Sovjet Unie waar het wetssysteem ondergeschikt was gemaakt aan de structuur van de staat.’

  Totalitair fascisme
  ‘Dit is geen socialisme of kapitalisme, maar eerder een soort fascistische heerschappij die ik openlijk uitmaak voor de echo van de kaplaarzen die opnieuw op het hele continent te horen zijn. De precedenten liggen er en de toekomst wordt duidelijk gekenmerkt door een terugkeer van het totalitarisme van een politiek gecontroleerde Staat. Mijn advies is daarom kort en bondig: REN!’………………verder;
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=659879&r=1&tbl_archief=&

  Like

 8. Linsky zegt:

  Mortel;
  Waarom plemp je zo enorm veel woorden die aanvankelijk mijn kritiek bevestigen?
  En wat bedoel je met;
  ———–
  quote;
  Ik vind jouw kritiek op de sekte van Jehovah’s Getuigen in geen enkele verhouding staan tot
  kritiek op de rest van de wereld.
  —————

  Waarom kom jij zelf dan aanzetten met die jehova’s getuigen?
  Als je dat niet doet, krijg je er ook geen kritiek op…simpel niet waar?

  En daarnaast slaat de opmerking als een tang op een varken.
  Sinds wanneer worden hier meningen en informatie afgewogen tegen “kritiek op de rest van de wereld.”?
  Kennelijk enkel door jou.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s