Al Gore voorspelde dat het Noordpoolgebied in 2013 volledig ijsvrij zou zijn – in plaats daarvan is de ijslaag met de helft toegenomen

Screenshot_40

(Door: Alex Newman)

De zelfbenoemde goeroe van de “klimaatverandering” Al gore en een hele serie zogenaamde “klimaatonderzoekers” staan mooi te kijk – in 2007, 2008 en ook nog in 2009 verklaarde Al Gore openlijk en gepast hysterisch dat omstreeks het jaar 2013 het Noordpoolgebied volledig “ijsvrij” zou zijn. Onder verwijzing naar “klimaatonderzoekers” wakkerde de door de regering gefinancierde BBC een massahysterie in de bevolking aan met de nu veeleer pijnlijke leuze: “Noordpoolzomer, vanaf 2013 ijsvrij”. Ook andere gevestigde media deden hier aan mee.

Nu is het jaar 2013 al bijna voorbij en tegen de pessimistische uitlatingen en “voorspellingen” van Gore en zijn, door critici genoemde, “ondergangssekte” in laten de nieuwste satellietgegevens zien dat de ijslaag van het Noordpoolgebied in vergelijking met het jaar ervoor met meer dan 50% is uitgebreid. In oktober nam de ijslaag toe in een tempo zoals men dat sinds 1979, dus sinds het begin van de registratie, niet meer had meegemaakt. Volgens deskundigen zal deze trend ook de komende jaren aanhouden. De alarmisten van de klimaatopwarming proberen nu wanhopig hiervoor verklaringen te vinden om hun gezicht te bewaren – en de snel “smeltende” klimaathysterie in stand te houden.

In september lieten de gegevens een recordstijging van de ijslaag in het Noordpoolgebied zien – en wel voor het tweede achtereenvolgende jaar. Op dit moment weet bijna iedereen die het nieuws over de “klimaatopwarming” gevolgd heeft – die tegenwoordig steeds vaker om cosmetische redenen alleen nog “klimaatverandering” genoemd wordt – dat de temperaturen wereldwijd de afgelopen 17 jaar niet meer zijn gestegen. Het spectaculaire uitblijven van de opwarming weerlegt alle 73 “klimaatmodellen”, die door de VN werden ingezet om hun omstreden theorieën aan de man te brengen.

Screenshot_41

Want geen van de twijfelachtige theorieën of voorspellingen, zoals Al Gore en andere alarmisten op de manier van een gebedsmolen opdreunden, heeft deze ontwikkeling van het toenemen van de ijslaag voorspeld. Voor luisteraars in Duitsland beweerde Al Gore – die door menigeen ook belachelijk wordt gemaakt als het “Gorakel”- vijf jaar geleden dat de hele ijskap van het Noordpoolgebied binnen vijf jaar zou zijn verdwenen. De originele video van deze nu als onzin bewezen inschatting verdween op een bepaalde manier van het internet, maar het lukte enkele conservatieve bloggers om dezelfde video uit andere bronnen te reconstrueren. “Vijf jaar”, verklaarde Gore destijds, “binnen deze periode zal het ijs, zoals men tegenwoordig aanneemt, verdwenen zijn.”

Op de VN-klimaattop in Kopenhagen waagde Gore een gelijksoortige prognose: “Enkele van deze modellen zeggen…dat er sprake is van een waarschijnlijkheid van 75% dat de hele ijskap van het Noordpoolgebied de komende vijf tot tien jaar tijdens enkele zomermaanden geheel verdwenen kan zijn. We zullen zien.” Om het hoffelijk uit te drukken, schijnt deze bedachte voorspelling er behoorlijk naast te zitten, maar de gevestigde media en Gore willen kennelijk niet dat de publieke opinie achter de waarheid komt.

Maar we moeten ook toegeven dat Gore bij lange na niet de enige was die een klimaat-wereldondergang predikte en er nu een beetje bedremmeld bijstaat. In december 2007 berichtte de BBC over “modelberekeningen” die erop “duiden dat de Noordelijke IJszee binnen de komende vijf tot zes jaar in de zomers ijsvrij zou kunnen blijven.” Enkele van deze “experts” beweerden ongelooflijk genoeg zelfs onder verwijzing naar berekeningen van zogenaamde “supercomputers”, die, zoals de BBC opmerkte, “de laatste jaren een vast bestanddeel zijn gaan vormen van de klimaatwetenschap”, dat deze ontwikkeling ook al vroeger zou kunnen beginnen.

Screenshot_7

“Onze projectie voor 2013 m.b.t. het smelten van de ijskap in de zomer houdt geen rekening met de beide laatste minima 2005 en 2007”, verklaarde professor Wieslaw Maslowski, een wetenschapper van de “Naval Postgraduate School”, die met enkele medewerkers van de NASA samenwerkt en nu opnieuw met de al grondig in diskrediet geraakte prognose over de toekomst van het poolijs naar buiten trad. “Daarom kan men gezien dit feit zelfs beweren dat onze projectie van 2013 nog te conservatief is.” Ook andere “experts”, die in het voornoemde BBC-artikel aan het woord kwamen, waren het eens met deze hysterische inschatting.

In de reële wereld nemen de wetenschappelijke aanwijzingen en bewijzen die de klimaattheorieën weerleggen, zoals die vertegenwoordigd worden door Gore, de VN en door de door regeringen gefinancierde “klimaatonderzoekers”, net zo toe als de ijskap op de beide polen. Op de Noordpool bijvoorbeeld tonen de door de Europese satelliet Cryosat verzamelde data aan het einde van het smeltseizoen 2013 een ongeveer 9000 m³ grote ijskap. In het jaar daarvoor, dat over het algemeen geldt als een jaar met een gering ijsvolume, omvatte de ijskap ongeveer 6000 m³ – ongeveer een derde deel minder dan dit jaar. Ook de ijsberenpopulatie neemt weer toe.

Op het zuidelijk halfrond weerleggen de data datgene wat de zogenaamde “klimaatonderzoekers” in de uiterst pijnlijke “Climategate-Emails” hun “plan” noemden, op nog indrukwekkender wijze. Ten eerste bewijzen de data een recordomvang van het ijs – groter dan ooit sinds het begin van de registratie in 1978. Dit jaar werd dit record opnieuw gebroken: de ijslaag in het Zuidpoolgebied bedekte in september meer dan 19,5 miljoen km² zeeoppervlakte.

Screenshot_44In de hele wereld straffen lage temperaturen de theorieën van de “globale opwarming” af. Ook al is het maar een incidenteel geval, de Egyptische hoofdstad Cairo bijvoorbeeld maakte onlangs de eerste sneeuwval sinds meer dan 100 jaar mee. En uit de VS worden alleen voor december al duizenden nieuwe records van minimum temperaturen en sneeuwval gemeld. Met een zonderlinge logica beweerden de verstokte “klimaatonderzoekers” zelfs dat de lage temperaturen de klimaatopwarming zouden bewijzen.

Om het algemeen waargenomen en erkende uitblijven van de opwarming in de afgelopen 17 jaar en de daarmee verbonden weerlegging van alle VN-klimaattheorieën op de een of andere manier te verklaren, toverden de door de regeringen gefinancierde klimaatonderzoekers en de VN een nieuwe theorie uit de hoed, die door critici bespottelijk wordt gemaakt als de “hoe-de-wereldzeeën-mijn-klimaatopwarming-lieten-verdwijnen” theorie. Op basis van hevige politieke druk van de regering Obama en andere regeringen verbreidden de VN deze theorie, hoewel er geen empirische bewijzen voor bestaan dat de diepte van de wereldzeeën de door de VN voorspelde klimaatopwarming gewoon laat verdwijnen.

Blijkbaar nemen de VN steeds meer afscheid van de realiteit en negeren ze onafhankelijke wetenschappers. In hun jongste rapport betreffende de klimaatopwarming beweren ze dat het nu voor 95% vaststaat dat de door de mensen geproduceerde kooldioxide voor de stijgende temperaturen verantwoordelijk is. Deze beweringen worden weliswaar wereldwijd bespot, maar ze worden, ongeacht het feit dat de aan hen ten grondslag liggende computermodellen door het uitblijven van de temperatuurstijging sinds 17 jaar in diskrediet zijn geraakt, constant naar voren gebracht. Veel deskundigen gaan echter al uit van een toekomstige wereldwijde fase van afkoeling.

Screenshot_43

Vooraanstaande wetenschappers wereldwijd – waaronder ook veel voormalige medewerkers van de VN-wereldklimaatraad (“Intergovernmental Panel on Climate Change”, IPCC: internationale commissie over klimaatverandering) – bekritiseren nu deze internationale instelling en zijn in diskrediet geraakte klimaatrapport. De meeste regeringen en dictators houden ondertussen vast aan datgene, wat enkele klimaatdeskundigen als “klimaatcharade” of zelfs “klimaatzwendel”noemen. De reden daarvoor heeft veel te maken met ingebouwde prikkels en belastinggelden, die eraan bijdragen dit op zich onhoudbare alarmisme in stand te houden.

Voor dictators uit de ontwikkelingslanden bijvoorbeeld schijnt de prikkel eruit te bestaan om zich in de vorm van “klimaat” herstelbetalingen en onder de banier van “rechtvaardigheid” te verzekeren van biljoenen dollars aan belastinggelden uit het Westen. Voor de regeringen in de rijkere industrielanden gaat het uiteindelijk blijkbaar om de kooldioxidebelasting en een wereldwijd “klimaat”regime met unieke macht over de hele mensheid. Op de laatste wereldklimaattop in Warschau werden de deelnemers het erover eens om, ondanks de zich ophopende inherente tegenstrijdigheden en terechte kritiek op de zogenaamde “wetenschappelijkheid”achter de theorieën betreffende de klimaatopwarming, een wereldwijd klimaatakkoord tot 2015 te tekenen.

Screenshot_42

Uit peilingen blijkt echter dat het Amerikaanse publiek ondanks de uitgave van honderden miljarden aan belastinggelden ter verbreiding van de alarmistische klimaatopwarmingtheorieën hardnekkig weigert de door de mensen veroorzaakte klimaatopwarming te accepteren, zoals deze door een in dit opzicht in toenemende mate in diskrediet geraakte VN en hun bondgenoten vertegenwoordigd wordt. Volgens een Rasmussen-peiling onder (stemgerechtigde) personen was slechts 43% van de Amerikaanse (mogelijke) kiezers van mening dat de klimaatopwarming terug te voeren is op door mensen veroorzaakte factoren; ongeveer hetzelfde percentage van de ondervraagden deelde deze mening niet.

Ondanks boosaardige aanvallen en zelfs bedreigingen – enkele van hen werden al in het zogenaamde “Climategate-schandaal” onthuld – verlaten steeds meer wetenschappers het “zinkende ´klimaatverandering´ schip”. Zelfs enkele invloedrijke regeringen gaan ertoe over de ergste uitwassen van het buiten controle geraakte klimaatalarmisme in te dammen. Zo beloofde de nieuwe regering in Australië, die bij de jongste verkiezingen een enorme overwinning had behaald, de belasting op kooldioxide in te trekken en ze verminderde de met belastinggeld gefinancierde toepassingen aan de “klimaatopwarmings-moloch”. Ook de eisen om “klimaatwetenschappers” ter verantwoording te roepen wegens “misleiding” vermeerderen zich.

Hoewel de gevestigde media massaal aan de verbreiding van de absurde beweringen van vijf jaar geleden hebben deelgenomen, weigeren ze tot op dit moment hun dalende aantal lezers of kijkers erover te informeren dat Al Gore en zijn wereldondergang-kameraden met hun voorspellingen vreselijk fout zaten. Ook van Gore of uit de kring van de “wetenschappers” die deze prognoses verkondigden, waren tot op dit moment geen verontschuldigingen te horen en ook niemand raakte zijn door de belasting gefinancierde  voordelen kwijt. Ongelooflijk genoeg nemen de gevestigde media op dit moment opnieuw nieuwe beweringen van dezelfde in diskrediet geraakte “wetenschappers” over, die nu verklaren dat het Noordpoolgebied uiterlijk in 2016 ijsvrij zal zijn.

Maar, zoals Al Gore al in 2009 zei: “We zullen zien.”

Screenshot_55

Bron:
http://info.kopp-verlag.de
Auteur: Alex Newman

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Climategate, corruptie, Criminaliteit, Desinformatie, dictatuur, Elite, Graaien, Hypocrisie, klimaat, Krankzinnigheid, Linkse Kerk, mainstream-media, praatjesmakers, Rotzakken, Socialisten, Verenigde Naties, Verenigde Staten, Westen. Bookmark de permalink .

20 reacties op Al Gore voorspelde dat het Noordpoolgebied in 2013 volledig ijsvrij zou zijn – in plaats daarvan is de ijslaag met de helft toegenomen

 1. Trucker zegt:

  Die raddraaier is persoonlijk verantwoordelijk voor het equivalent van een halve stadklimaatvervuiling door zijn leefwijze (bekeken vanuit het perspectief van een klimaatopwarmings idioot).
  Ik lig er niet wakker van heb geen behoefte aan leugenachtig tuig hun oprispingen te lezen, vorige winter heeft het nog volop gesneeuwd in maart (ik werkte toen nog dus met die miserie erbij) en was het bitter koud.
  Een klimaatidioot die aanbelt bij mij zal ik vragen dat hij weg is voor ik onbeleefd wordt want ik haat (naast veel) zeker idioten die hun idiotrie willen projecteren op mij.
  Wat ik niet begrijp is dat er idioten zijn (en ze mogen professoren zijn daar zitten net zo grote idioten tussen) die zich de pretentie aanmeten te kunnen uitmaken dat de mens verantwoordelijk is voor het sterven van de aarde, in de middeleeuwen werden deze idioten levend verbrand, nu riskeren ze niks, integendeel zelfs gelauwerd te worden want ze hebben de overheid de Heilige Graal bezorgd die belastingen heffen betekend “om het millieu te redden”.

  Like

 2. Stradi zegt:

  The Boy Who Cried Warming

  Like

 3. G.Deckzeijl zegt:

  Alle klimaat- en milieuGEOUWEHOER via deze links:
  http://tinyurl.com/agecgpm
  http://tinyurl.com/ktp45n6

  Like

 4. Erik Bink/aka "Erik Mokum" zegt:

  Naast het zakelijk beoordelen van de argumenten of de “feiten” die in een artikel naar voren worden gebracht, is het toch altijd wel aardig en van enig belang om naar de achtergronden van een auteur te kijken. De auteur van dit nogal warrige artikel, Alex Newman, schrijft onder andere voor WND, WorldNetDaily, opgericht door Joseph en Elizabeth Farah. Op Wikipedia is het volgende over Joseph te vinden:
  “Farah was born in Paterson, New Jersey, on July 6, 1954, to parents of Syrian and Lebanese ancestry. His father was a schoolteacher. He graduated from William Paterson University, in Wayne, New Jersey with a B.A. in Communications. He is married to Elizabeth Farah and is a conservative evangelical Christian.”
  Let dus vooral op dat laatste: “is a conservative evangelical”. Zoals door anti-klimaatsverandering
  aanhangers verwezen wordt naar de “linkse achtergrond – met alles d’r op en d’r aan” van de “klimaatsveranderingaanhangers”, zo kan je natuurlijk evengoed verwijzen naar de achtergronden van de eerstgenoemden. Tekenend is het dan ook, dat bovenstaand artikel van Alex Newman uitgekomen is bij “Kopp-Verlag” – zie bronvermelding: info.kopp-verlag.de, Alex Newman.
  Hierbij enige informatie over die uitgeverij – die zegt al een heleboel over de betrouwbaarheid van het artikel en de integriteit van de auteur en zijn uitgeverij: een helemaal bijdetijdse hodgepodge van lekker smakende onderwerpen.

  “Der Kopp Verlag e.K. ist ein deutscher Buchverlag und -versand mit Sitz in Rottenburg am Neckar, dessen Geschäftsinhaber Jochen Kopp ist. Der Verlag vertreibt Bücher über die Themengebiete Politik, Verschwörungstheorien, Esoterik und Pseudowissenschaften.
  Verlegt werden unter anderem Bücher zu Themen der Prä-Astronautik, der Ufologie, des Erfundenen Mittelalters, des Kreationismus, der Astrologie, der Geomantie sowie der Germanischen Mythologie, des Islamismus, der Freiwirtschaftslehre und „Enthüllungen“ wie zu sogenannten „linken Lebenslügen“.

  Op de inhoud van het artikel ga ik niet in – de tijd die ik voor het krijgen van bovenstaande informatie nodig had (slechts enkele minuten) is me eigenlijk al teveel.

  Like

 5. luckybee zegt:

  Nu kan Marieke de Vries echt in de Noordpool gaan zwemmen. Ze was toch de grote aanhanger van Al Gore?Of hebben ze haar naar China afgeschoven omdat niets klopte?Betse Mop van het jaar !!!!

  Like

 6. Erik Bink/aka "Erik Mokum" zegt:

  Geachte Bron,
  Natuurlijk is het bij voorbaat uitgaan van “man-made climate change” en daarop gebaseerde politieke en economische maatregelen een w e t e n s c h a p p e l i j k e doodzonde – voor de wetenschappelijke houding is het te onderzoeken object altijd een “X” over welks hoedanigheden uiteindelijk slechts de betreffende wetenschap uitsluitsel kan geven/zou kunnen geven. (In hoeverre deze houding in haar verabsoluteerde vorm onze hele cultuur op catastrofale wijze beheerst, laat ik hier voor wat het is – stel je voor, dat ik daar ook nog es over zou moeten uitweiden).
  Dus moet de vraag of er sprake is van klimaatsverandering en in welke mate, onderscheiden worden van de vraag of en in welke mate menselijk handelen daar een factor in is.
  Neemt niet weg, dat zonder deze vragen en hun wetenschappelijke beantwoording een zorgvuldig omgaan met CO-2 uitstoot en welke andere uitstoten nog meer (denk bijvoorbeeld aan het niet meer gebruiken van lood in benzine) gewoon een kwestie van gezond verstand is – en ik dacht, dat we sinds de Verlichting allemaal daarover zouden beschikken, toch!?
  “Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast” – wisten onze voorouders al.

  Dat een econoom in bovenstaand filmpje als Hans Labohm klimaatscepticus is, is voor mij weer niet zo vreemd, daar economen in het algemeen wars zijn van enigerlei inmenging in wat zij als het autonome gebied van het productie-consumptie systeem beschouwen. Dat heeft in die visie haar eigen kosten-baten balans en daar moet niet een buiten-economische factor spelbreker in gaan spelen. Om ’t maar heel eenvoudig te zeggen.

  Ik zou zeggen tegen Labohm,, ga es kijken op de atollen in de Stille Oceaan, die meestal slechts enkele meters boven de zeespiegel liggen en waarvan het stijgende zeewater steeds meer randen afknabbelt en de bevolking op den duur – als dat zo verder gaat – die eilanden zal moeten verlaten. (Tenzij er, zoals in het Bommelverhaal “De Tijwisselaar” sprake zou zijn van een dalende zeebodem, wat hetzelfde resultaat zou opleveren)

  Over deze kwestie is het laatste woord nog niet gesproken – en dat het heel houden van de porseleinkast een centje mag kosten, daar lig ik niet wakker van.

  Like

  • louis-portugal zegt:

   Erik gelukkig ben jij er natuurlijk al gaan kijken.
   Misschien heb je ook gezien dat op een van die kleine eilanden ongeveer 200.000 mensen wonen die hun hele riolering legen in die zeeën eromheen.
   Zouden die koralen dat LEKJER vinden??????????????
   Tot nu toe valt de stijging van de zeespiegel t.o.v. IPCC erg mager uit.

   Like

 7. Maloch zegt:

  Eigenlijk maakt het allemaal nu niet zoveel meer uit.
  Ik bedoel, veel overheden zijn in die leugen/hoax getrapt. Er zijn destijds maatregelen genomen (lees; een nieuwe bron van inkomsten ontdekt) en die worden toch niet meer teruggedraaid.
  Overheden laten zo’n makkelijke manier van belastingheffen echt niet meer uit hun handen glippen.

  Wat mij kwaad maakt is dat er maar 1 idioot (+ wat wetenschappers die beseffen hoe zij aan hun centen komen) nodig is om grote delen van de wereld/overheden mee te trekken in zo’n l-lverhaal.
  -Natuurlijk weet ik wel dat er iets veel groters achter deze religie zat dan alleen Al de Gore. Maar hij is toch wel het boegbeeld van alles.-
  Toen hij (die Gore) zijn prietpraatjes hield in volle zalen, stonden er steeds meer wetenschappers op, niet behorende tot een bepaald clubje, die met een heel ander verhaal aan kwamen zetten.
  Opzich is dat niet zo speciaal want dat gebeurd constant in de wetenschap. Maar dit was zo massaal, er werd zo hard aan de bel getrokken dat bij iedereen (geleerden en leken) wel een belletje af moest gaan. Toch hebben zij alles genegeert en hun eigen theorieën er doorheen gejast.
  Zo werkt de wetenschap niet, of beter; Zo zou de wetenschap niet te werk moeten gaan.
  Toch is het zo gegaan. Erg typerend voor de VN en de tijd waarin wij leven.

  Like

  • Trucker zegt:

   Wat geen hysterisch klimaat doemscenario denkend rechtoplopend oud wijf ooit zal zeggen is dat gore all met zijn filmpjes in Groot Britagne bij vertoning verplicht is de leugens, vervalste cijfers en andere onnauwkeurigheden toe te lichten VOOR VERTONING.
   De oplichter (hij is de eerste geweest die big bussiness rook in klimaat hysterie en dusgevolg de grootste zwendelaar ooit in de geschiedenis) deed graag scholen aan in Groot Britagne om kinderen te hersenspoelen met zijn regelrechte bullshit tot de rechter na klachten van critici daar een stokje voorstak en nu zijn die filmpjes verdwenen uit zijn scam operatie in feite hoeft hij niks meer te doen, miljoenen anderen lopen zijn leugens en oplichterij na en velen pikken een graantje mee van zijn zwendel.

   Like

 8. Trucker zegt:

  Zucht, daar gaan we weer de klimaathysterie is weer van onder des steen gekropen.
  Waar iedereen weet dat de islam (de cultuur die recht uit de hel komt) de grootste bedreiging vormt voor onze toekomstige generarties zijn de hysterische oude wijven weerom aan het gillen dat de aarde in sneller tempo uitsterft dan dat er islamieten bijkomen : LEES :islamieten die MIJN en de toekomst van de gehele Vrije Westerse Wereld bedreigen.
  Get lost met jullie oude wijven geleuter, de aarde bestaat langer als jij ook maar kan tellen in je leven en dan die pretentie te denken dat de mens de natuur kan beinvloeden…de evolutie kan stopzetten, ik heb het hierboven al ergens gepend ook onder professoren zitten er idioten, en ik weet dat de weg geplaveid is met lieden die niks liever hebben dan opgelicht te worden, tussen haakjes je kent toch de grootste zwendel ooit opgezet in onze geschiedenis of niet ?
  Dit laaste is een retorische vraag en eerlijk gezegd lig ik geen seconde wakker van hysterische oude wijven die de grootste scam ooit uit de mensheid nalopen en denken dat doomsday voor de deur staat.
  Kijk ga mijn duit in het zakje doen en deze middag nog wat afval opstoken ipv volgende maand, wat een oeverloos dom gezeik dat klimaat gedoe en net als ik zo vaak pen er zijn een hoop die van toeten noch blazen weten en dus bijgevolg de klepel en de klok niet uit elkaar houden.

  Like

  • louis-portugal zegt:

   Uiteraard is een duidelijk onverwacht extreem koud gebied niet HET klimaat maat het is wel ironisch dat er ook wtenschappers vastzitten.
   Zouden die hun mening nou iets aanpassen????

   Like

 9. Tistochwat zegt:

  Vorige week zitten kijken naar een documentaire over het Great Barrier Reef (uitgezonden -hoe kan het ook anders- door de EO).
  Ik schat dat er in een tijdsbestek van 5 minuten wel 10 keer geleuterd werd over de opwarming van de aarde, de CO2 uitstoot en het broeikaseffect.
  Nou ja, als we allemaal heel veel extra milieubelasting gaan betalen, komt het weer helemaal goed, want daar gaat het tenslotte om.

  *zucht*

  O ja, en zo werkt een elektrische auto; die elektriciteit moet toch érgens vandaan komen…

  Like

 10. G.Deckzeijl zegt:

  @Tistochwat, 13:09
  Meissie… jij snapt vast wel dat alle milieubelastinggeld gewoon in de schatkist en daarna niet alleen in de kontzak van Rutte verdwijnt, toch?
  Héé Haagse plucheplakkers: het klimaat heeft GEEN bankrekening, capice?

  Like

 11. De Paus zegt:

  Het nieuwe jaar 2014 is ook het begin van een nieuw tijdperk: een nieuwe Kleine IJstijd. Kijkt u maar eens op dit plaatje van de zon: http://www.landscheidt.info/images/20131229.jpg
  Het aantal zonnevlekken is heel gering en voor zover aanwezig bevinden ze zich alleen nog op het zuidelijk halfrond van de zon. We zitten nu rond de piek van zonnecyclus 24. Normaal gesproken moet de zon dan onder de vlekken zitten, maar we zien er nu slechts enkele. De zonnevlekken-activiteit is op het noordelijk halfrond van de zon al gestopt en gevreesd wordt dat ook de zonnevlekken op het zuidelijk halfrond over een tijdje zullen verdwijnen. Dat betekent een herhaling van wat er gebeurde tijdens het zgn. Maunder Minimum, het dieptepunt van de Kleine IJstijd (plm 1450 – 1850). Nieuwe “studies” proberen met alle macht te ontkennen dat de activiteit van de zon van zeer grote invloed is op het aardse klimaat: http://wattsupwiththat.com/2013/12/23/claim-solar-activity-not-a-key-cause-of-climate-change-study-shows/
  Hier is echter sprake van “politiek correcte wetenschap”, een door Lenin bedachte term. De overheid betaalt grif voor rapporten die moeten aantonen dat de aarde steeds verder opwarmt, terwijl nog de grootste sufferd in de gaten begint te krijgen dat de aarde alleen maar steeds verder afkoelt. Enorme hoeveelheden overheidsgeld worden besteed om de mensen te laten geloven in iets wat niet bestaat, de zgn. door de mensen veroorzaakte opwarming van de aarde. Zoals gezegd, de aarde koelt alleen maar verder af, en dit proces zal de komende jaren alleen nog maar verder versnellen. Nu al heeft een ijzige koude Canada en de Verenigde Staten in zijn greep, met temperaturen ver beneden nul. http://iceagenow.info/2013/12/brutal-cold-areas-hit-pre-christmas-ice-storm/
  Och, temperaturen beneden nul, die zie je toch wel vaker in de winter, zo zult u wellicht denken. Hier moet ik u toch even corrigeren, de Amerikanen hanteren niet schaal van Celsius om de temperatuur te meten, maar die van Fahrenheit. En nul graden Fahrenheit is ongeveer minus 18 graden Celsius. Het wordt almaar kouder en kouder op aarde, maar de leugen van de door de mensheid veroorzaakte opwarming van de aarde wordt steeds vaker en steeds indringender herhaald. De zgn. grote opwarming vindt altijd plaats op ver afgelegen plaatsen, waar geen mensen wonen die ons zouden kunnen vertellen dat het allemaal niet waar is. De VPRO heeft zelfs een programma Klimaatjagers. Overal waar mensen wonen wordt het alsmaar kouder, maar op allerlei verafgelegen onbewoonde plaatsen (waar het ook kouder wordt), warmt de aarde op catastrofale wijze op, zo wordt ons wijs gemaakt. Dit is helemaal niet waar, maar dat is voor een leek wel heel moeilijk te controleren. Die moet maar vertrouwen op “deskundigen”.
  Nazi-leider Joseph Goebbels dacht dat de mensen genoeg leugens zouden geloven als ze maar vaak genoeg werden herhaald en dat hoe groter de leugen was, hoe meer mensen deze zouden geloven. http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/dutch/encyclopedia/29.asp
  Goebbels was een heel slechte man, maar hij had helaas op dit punt wel gelijk.
  De grote media, de overheid, de Europese Unie, de BBC, de EO, de VPRO, allemaal doen ze mee om in het voetspoor van Joseph Goebbels de grote leugen van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde te herhalen, te herhalen en nog eens te herhalen. Zelfs op deze website zie je nog vaste lezers die in die onzin geloven. Ik neem niemand iets kwalijk, mensen die zowat iedere dag gehersenspoeld worden, gaan nog de gekste dingen geloven.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s