Bart Schut: het warhoofd als oprechte antisemiet

Screenshot_1

(Door: Martien Pennings)

Aan het voeteneinde van mijn bed stond vannacht plotseling een engel met gestrekt vlammend zwaard dat richting mijn computer wees. Met donderende stem sprak hij : “Ga heen en citeer ze!” Ik antwoordde dommig: “Ik?” Want ik wist natuurlijk best dat de aartsengel Michaël niet de ravissante blondine bedoelde die aan mijn zijde sluimerde. “Ja, jij, uilskuiken!”, sprak Michaël over zijn schouder, want hij was alweer aan het verdwijnen. Ik was niet eens verontrust, bediende mijn vriendin Sara voor de derde keer die nacht, en sliep verder.

’s Morgens deed ik iets wat ik altijd als eerste doe, ik startte mijn computer op en meteen daarna iets wat ik nóóit doe: ik begaf mij direct naar de VARA-site “de Joop”, als gedreven door een innerlijke stem. En wat popte daar op?  Een onwegklikbare starnakels irritante reclame voor een hippe nostalgie-telefoon, maar daarop wilde de engel mij vast niet attent maken. Nee, dat moest de column zijn van Bart Schut, een dwaallicht dat mijn aandacht al een paar keer eerder had getrokken. 

Ik citeer, de engel indachtig,  uit de column “Flikker toch op met je antisemitisme” van Bart Schut:

“ ‘Kauft nicht bei Juden’, ‘waarom geen gele ster op joodse produkten’ of het wat subtielere ‘er hangt een antisemitisch luchtje aan die boycot’. De right-or-wrong-my-Israel-lobby heeft het er maar druk mee . U bent antisemiet. Ja, u ja. U waagt kritiek te uiten op de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever? Jodenhater! U walgt van de illegale nederzettingen die daar als paddenstoelen uit de grond springen? Nazi! U wilt geen producten kopen uit bezet gebied? U bent erger dan een kampbewaker.

Het is weer zover. De pro-Israëllobby heeft de gelederen gesloten en bij gebrek aan argumenten wordt massaal de antisemitismekaart getrokken. Op Twitter Godwint Leon de Winter (Godwintert?) er lustig op los. Dat is geen verrassing, maar helaas zie ik ook tweeps die wel over hun volle geestelijke vermogens lijken te beschikken zich achteloos aansluiten bij allerlei walgelijke vergelijkingen met de Holocaust.”

Welk woord, lezer zou u nou uit het bovenstaande als eerste oppikken? Juist. Helemaal goed. Het woord “walgen”. U leest hierboven bij Bart: “walgelijke vergelijkingen met de Holocaust” en “bij gebrek aan argumenten wordt massaal de antisemitismekaart getrokken”.

Ik begrijp hieruit dat Bart die moderne boycot van Israël geheel wil loskoppelen van de Endlösung. Hij walgt van die koppeling. En laat ik nou precies van het tegendeel walgen! Namelijk die blindheid voor de rechte lijn die er loopt tussen Auschwitz en die boycot.

Bart doet grappig over kauft-nicht-bei-gelben-Sternen, maar deze boycot anno 2013 doet niet alleen sterk denken aan het groeiende anti-semitisme in de Weimar-republiek (1919 – 1933), maar ook aan de hetze tegen Joden die vanaf 1920 in Palestina plaats vond onder leiding van de Moefti van Jeruzalem Hajj Amin al Husseini. Die hetze in Palestina ging bovendien met moordpartijen op Joden gepaard. De ontwikkelingen in Palestina en wat in 1933 Nazi-Duitsland werd, bleven parallel lopen: de straatterreur, de institutionele boycot van  Joden, de massamoorden op Joden en “Jodenvrienden”, de geestesdwang (nazislamitisch in Palestina, nazistisch in Duitsland). Het was niet meer dan logisch dat de Moefti tenslotte, geholpen door Mussolini, in 1942 terecht kwam in Duitsland waar hij een diepgaand gesprek had met Hitler. Ik ben, voor zover ik weet de eerste geweest, die de mogelijkheid heeft geopperd dat de Moefti een cruciale rol heeft gespeeld bij de beslissing van Hitler tot de Endlösung. (Bartje echter: “de Shoah, de grootste misdaad uit de geschiedenis:100% Made in Europe”). De moefti raakte nauw bevriend met de nazi-top, met name met Himmler en Eichmann. Hij heeft persoonlijk gezorgd dat tienduizenden, waaronder duizenden kinderen, die een kans hadden aan vergassing te ontkomen alsnog hun einde vonden in de nazi-kampen. Hij heeft een radiostation gerund, Radio Zeesen, dat 7-24 een combinatie van islamitische en nazistische Jodenhaat deed weerklinken in alle radio’s van alle koffiehuizen in het Midden-Oosten. Hij heeft op de Balkan speciale moslim-SS-eenheden opgericht: de “Handschar”. De Moefti had in 1943 mobiele vergassings-installaties klaar staan in Griekenland om naar Palestina te laten verschepen. Als Rommel in plaats van Montgomery de woestijntankslagen had gewonnen en als Rommel dus via Egypte naar Palestina had kunnen doorstoten, zouden ze gebruikt zijn in Palestina. Na 1945 wist de Moefti Egypte te bereiken en coördineerde de poging tot genocide op de Joden in Palestina in 1948. De geschiedenis na 1948 is er een van constante genocidale bedoelingen geweest van de islamitische landen rond Israël, geleid door mensen die zichzelf expliciet in de traditie van de Moefti plaatsten en hem expliciet als hun grote voorbeeld noemden: Arafat en Abbas van Fatah/PLO. Dan begrijpt u meteen waar u Hamas, dat Fatah/PLO te gematigd vindt, moet plaatsen. Na de eerste poging tot hernieuwde Holocaust (Ha, die walg-Bart!) in 1948, kwam de tweede poging tot Endlösung (Ha, die walg-Bart!) in 1967. Die in 1973, die overval op de Joodse staat bei Nacht und Nebel, wordt wel een oorlog genoemd met beperkte doelstellingen: de verovering van de Sinaï door Egypte en de Golan door Syrië. Maar ik ben er diep van overtuigd dat als Syrië zou zijn doorgestoten op de Golan, de Israëli’s de zee zouden zijn ingejaagd en als dat niet meteen in 1973 was gebeurd dan wel in 1974. Jordanië deed niet mee, gebruikte dus niet “de Westbank” voor de derde keer als springplank voor een poging tot Holocaust, maar volstond met één symbolische pantserdivisie naar het Syrische front op de Golan-hoogte te sturen, omdat koning Hoessein te bang was voor zijn eigen “Palestijnen”. ***

Ja, dat moest even in één adem. Ik leg bovenstaand tekstbrokje graag in zijn geheel voor de neusjes van de ontkennertjes, dan is de kans het kleinst dat ze erin slagen ernaast te kijken.

We zijn nog niet klaar met het bovenstaande stukje volgens Bartjens.

“( . . . ) de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever? Jodenhater! U walgt van de illegale nederzettingen die daar als paddenstoelen uit de grond springen?”

Bart is natuurlijk een intellectueel en volgt dus nauwgezet de nieuwsvoorziening van Monique van Hoogstraten op het NOS-journaal en leest de kwaliteitskranten als de Volkskrant, NRC en Trouw en misschien zelfs de altijd uitstekend geïnformeerde New York Times. En dús wauwelt hij over “bezette gebieden”, waar Zionistische zwammen als een niet te stuiten plaag het leven van de edele Palestijn vergiftigen.

Maar het ongelooflijke punt is dus: “de Westbank” is géén bezet gebied. Nee, ook niet volgens het “Internationaal Recht”. Het is zelfs geen “betwist gebied” zoals de Israëlische Hoge Raad meent. De “Westbank” is gewoon vestigingsgebied voor de Joden. Want nadat de Engelse mandaat-houder al in 1922 contra de geest van het verdrag 75% (!) van het vestigingsgebied voor de Joden, namelijk heel Jordanië (“de Eastbank”), aan een Arabische roverhoofdman had gegeven, bleven de Joden op die Westelijke Jordaan-oever toch echt wel recht van bewoning houden. Die Westbank heet overigens al een paar duizend jaar Samaria en Judea, maar de Palmaffia-propaganda heeft die met succes tot “Westbank” omgedoopt. Ja, je kan je helemaal voorstellen: zo vanaf 1967 was je als Westerse verslaggever helemaal een “insider” als je in je stand-uppertje zwatelde van “Westbank”.

Tsja. En waaróm is Samaria-Judea geen “bezet gebied”? Er zit niks anders op. Ik moet maar wéér de samenvatting citeren van de “Korte geschiedenis van Israël” die Roelf-Jan Wentholt en ik hebben geschreven

“De Joden hadden en hebben een moreel recht zich in Samaria-Judea te vestigen omdat ze er al duizenden jaren woonden en het land Palestina in de diaspora vele eeuwen lang een centrale mythe voor de Joden bleef. Omdat de Joodse immigratie vanaf 1890 een eind maakte aan een wrede koloniale bezetting door Arabieren die in 638 na Christus begon en 1300 jaar lang duurde. Omdat ze vanaf 1890 in een leeg en desolaat land vol woeste gronden een maatschappij-orde brachten die in alle opzichten volstrekt superieur was aan het wrede en irrationalistische islamitische feodalisme dat er heerste. Omdat dit morele recht geformaliseerd is in het Verdrag van San Remo van 1922 tot een volkenrechtelijk recht. Omdat het oorlogsrecht gedurende de hele periode van 1890 tot op heden dat morele en volkenrechtelijke recht versterkt heeft.

Dat versterken door het oorlogsrecht gebeurde omdat er vanaf 1921 terreur op islamitische grondslag door de Arabieren werd uitgeoefend onder leiding van de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini. Omdat de Moefti vanaf 1936 die terreur uitvoerde met behulp van Hitler en de verdere nazi-top. Omdat die terreur genocide op de Joden tot bedoeling had. Omdat Samaria-Judea twee maal, in 1948 en in 1967 als springplank is gebruikt in een aanvalsoorlog die beide malen de bedoeling had om genocide op de Joden te plegen. Omdat Jordanië van 1948 tot 1967 illegaal, want na een aanvalsoorlog, Samaria-Judea bezet hield en Judenrein had gemaakt. Omdat het toeval was dat in de derde aanvalsoorlog door de Arabieren van 1973 Samaria-Judea niet als springplank werd gebruikt. Omdat vanaf Khartoem 1967 de Arabieren weigeren serieus te onderhandelen over vrede en daardoor Israël in 1967 dwongen (!) het bestuur over Samaria-Judea op zich te nemen. Dat de Arabieren  en “Palestijnen” onderhandelingen, vrede en erkenning weigeren blijkt ook uit het feit dat ze het Vredesverdrag van Oslo 1993 vanaf het begin gesaboteerd hebben en dat ze steeds genereuzer wordende nieuwe vredesaanbiedingen tot op heden consequent afgewezen hebben. Omdat zowel Arafat als Abbas en Hamas openlijk in de traditie van de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini, zijn blijven staan en dus in de nazi-traditie.”

En nu ben ik nog steeds niet klaar met dat kleine stukje ha-ha-ha-bla-bla-bla van Schut dat ik aan het begin citeerde. Ik moet mijn onsterfelijke vergelijking maar weer eens maken: antisemieten als Bart Schut slagen er in om in een paar regels zoveel leugens en verzwijgingen te stoppen dat het een Zwart Gat wordt. Ik bedoel dat kosmisch, namelijk die Zwarte Gaten van anti-materie die zich in het heelal schijnen te bevinden en waarin hele zonnestelsels spoorloos verdwijnen. U vat de diepere betekenis, lezer? Anti-materie! Naast het positieve liegen, gaat het dus vooral om wat er niet is, het verzwijgen. En je mag je afvragen of dat nou gebrek aan kennis is of opzet.

Want Schut walgt niet zomaar van “illegale bezette gebieden”, maar van “bezetting van de Westelijke Jordaanoever”. Nu heb ik dus net uitgelegd dat er niks illegaals of bezetterigs is aan dat wonen van de Israëli’s in Samaria-Judea, maar mijnheer Schut heeft het dus niet alleen over “bezetting” maar van “de Westelijke Jordaanoever”. Dat is dus de héle “oever” van 42 kilometer breedte , neem ik aan. Maar  . . . . . in feite beslaan die nederzettingen minder dan 2% (!) van het grondgebied van Samaria-Judea en liggen ze ook nog eens voornamelijk tegen de “Groene Lijn” aan en hebben dus een functie om Israël minder kwetsbaar te maken voor de Holocaustide Endlösung (Ha, die Bart!) die de Palmaffia’s nog steeds openlijk plannen. Wie nog meer details wil weten, vervoege zich bij dit artikel van mij uit 2012.

Nu heb ik de helft geciteerd en besproken van Barts column. En dan kom ik aan die scheur in de schedel van Bart, althans in zijn brein. Want schijnt het boven behandelde deel van zijn tekst van een antisemiet, het onderste deel lijkt meer het product van een verwarde puber en staat enigermate in  tegenstelling tot het bovenste deel.

Ik volg het bevel van de engel en ik citeer:

“Aan de ene zijde zien wij de zeloten van Stop De Bezetting (altijd als ik die naam hoor denk ik: welke bezetting precies?) die van Israëlhaat hun levenstaak hebben gemaakt. 100.000 doden in Syrië? Geeft niet. Massaverkrachtingen in Egypte? Mwoh. Mensenrechtenschendingen in . . . . (vul een willekeurig land tussen Marokko en Pakistan in)? Bijzaak. Het gaat om het leed van de Palestijnen, enkel daarom en de rest kan verrekken. O ja, en diezelfde Palestijnen mogen best onderdrukt worden, hoor, maar alleen door Hamas of Fatah, natuurlijk. Niet door de joden. De schijnheiligheid druipt er vanaf.”

Wat gebeurt hier? Is er op de helft van de tekst door de schrijver naar een geestverruimend middel gegrepen? Want dit is dus al best een béétje verstandig. Hij zegt: er zijn wel meer bezette gebieden in de wereld dan alleen maar in Samaria-Judea. Er zit nog die forse leugen van “bezetting” in, maar het is toch wát. Hij zegt: er zijn wel meer mensenrechtenschenders in de wereld. Daar zit die onterechte beschuldiging aan Israël nog steeds in, maar het is toch wát. Hij vraagt: en waarom dan toch altijd alléén maar anti-Israëlisch en pro-Palestijns gedoe?

Een béétje verstandig, zei ik. Want niet alleen beschuldigt hij Israël nog steeds onterecht van “bezetten” en van mensenrechtenschendingen, maar hij vergeet dat de mensenrechtenschendingen in Syrië, Soedan, Nigeria, Mali, Algerije, Ethiopië, Somalië, Jemen, Oman, Qatar, Bahrein, Saoedi-Arabië, Iran, Irak, Libië, Tunesië, Marokko, Egypte, Indonesië. Pakistan, Afghanistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan, Maleisië en Turkije echte zware mensenrechtenschendingen zijn en dat Israël met gevaar voor eigen leven probeert te voorkomen dat er mensenrechten geschonden worden. Hij vergeet ook te melden dat de Palmaffia’s alles doen, inclusief hun eigen  bevolking opofferen, om zogenaamde “schendingen” door Israël uit te lokken. Dan kunnen ze weer paraderen met lijken in de straten van Gaza en kan Amnesty weer over “disproportioneel geweld” zwatelen.

En moet je nu eens kijken wat warhoofd vervolgens zegt:

“Aan de andere kant zit de Israëllobby volledig zonder argumenten. Het beste wat CIDI-directeur Esther Voet bij Knevel en Van de Brink eruit kon persen was een tu quoque-drogreden: de rest van de wereld is ook kut, dus waarom boycotten jullie alleen ons? Je zag dat ze er zelf ook niet gelukkig mee was, maar je moet roeien met de riemen die je hebt (dat Voet desondanks de discussie won, is een testament voor haar charme en een waarschuwing aan de andere kant niet steeds zure, oude mannenbroeders het woord te laten voeren).”

Nu heeft-ie dus in de voorgaande alinea het tu quoque-argument (jij-ook-argument) zelf zitten gebruiken en heeft-ie verteld dat er wel méér zondaars zijn dan Israël en dan verwijt-ie Esther Voet dat zij hetzelfde heeft gedaan. Dan is het ineens een “tu quoque-drogreden”. Schiet mij maar lek. Bovendien was het niet een tu-quoque-argument wat Esther Voet hanteerde, maar een . . . . eh . . . . . gut, nu moet ik mijn beste Latijn naar boven halen: alii infiniti peiori-argument, dus het  anderen-oneindig-veel-slechter-argument. Correctie: nee dat dorst Voet niet te zeggen, want dan krijg je weer het verwijt dat die Joden zo arrogant zijn. Maar het is natuurlijk wel zo: Israël handhaaft met alle kracht en met gevaar voor eigen leven een optimum aan humaniteit, terwijl er tientallen, zo niet honderden regio´s in de wereld zijn waar de overheden de maximalisatie van leed tot hun prioriteit hebben gemaakt. Nee, die worden niet geboycot, Israël wordt geboycot.

Ik ben ervan overtuigd, dat als Nederland op deze existentiële manier bedreigd zou worden, “wij” niet dezelfde mate van humaniteit tegenover onze bedreigers zouden bereiken als Israël. En dat zou ook niet van ons geëist worden, want “wij” zijn geen Joden . . . . . .

Screenshot_2We volgen verder het bevel van de engel:

“Er is niets mis met wijzen op de dubbele standaard van de boycotlobby. Ware het niet dat diezelfde hypocrisie natuurlijk ook bestaat aan de zijde van de Israëlfans. Het gaat ze er helemaal niet om dat er een inconsequent boycotbeleid zit aan te komen, maar alleen dat deze inconsequentie ditmaal ten koste gaat van hun geliefde joodse staat. 100 procent van de nu zo boze twitteraars en columnisten zou morgen gaan tanken bij de benzinestations die garanderen dat zij geen olie uit Saoedi-Arabië gebruiken. Het is echt niet zo dat zij dan opeens allemaal roepen: ‘Ja, maar de olie uit Venezuela is ook besmet.’ “
Ik moet toegeven dat ik meer dan een kwartier naar deze alinea heb zitten staren. Als je nou toch je toevlucht moet nemen tot dermate vergezocht mega-gelul, dan zit je toch wel erg om een smoesje verlegen.

“Je mag best Israël een speciale boycot-behandeling geven!”
“Waarom”?
“Omdat als Saoedie-Arabië geboycot zou worden, je ook niet zou protesteren!”
“Maar is Israël dan moreel vergelijkbaar met Saoedie-Arabië?”
“Jazeker! Nooit gehoord van de duizenden jaren oude Wa-ha-ha-habieten-haat? Is de Wa-ha-ha-ha-Holocaust dan helemaal aan jou voorbij gegaan? Weet jij niet dat dit kleine landje opnieuw omspoeld wordt door genocidale Wa-ha-ha-ha-haters?”
“Jij bent zwaar geschift!”
“Kijk uit wat je zegt, anders roep ik de Venezolaanse maffia erbij!”

Zullen we dit geschifte geouwehoer verder laten voor wat het is en het bevel van de  Heilige Aartsengel Michaël verder volgen?

“Het gaat uiteindelijk om hoe wij tegen Israël aankijken. Vinden wij het land “de enige democratie in het Midden-Oosten” (sorry, buurland Libanon) en een “parel van westerse beschaving, een baken van licht in de islamitische duisternis”, dan moeten wij ook accepteren dat wij Israël met andere maatstaven beoordelen dan Marokko (dat de Westelijke Sahara bezet) of China (dat hetzelfde doet met Tibet). Of zien wij Israel als “just another” land in het Midden-Oosten? Een land waar men een flink aantal zaken veel beter voor elkaar heeft dan bij de buren, maar dat uiteindelijk gezien bezetting, onderdrukking en nederzettingenbeleid (Lebensraum, Leon de Winter?) niet zo heel veel beter is dan pakweg Jordanië, Tunesië of Qatar?

In het eerste geval (en ik vermoed dat veel vrienden van Israël die optie aanhangen) mag je niet raar opkijken dat de joodse staat ook wordt beoordeeld naar “Europese” maatstaven en dat een boycot als gerechtvaardigd moeten worden gezien. Hoge bomen en zo. In het tweede (een opvatting naar welke ik persoonlijk neig) is het logischer dat je een boycot afwijst, want met die gedachte kun je wel bezig blijven. Als wij elke mensenrechten schendende bananenrepubliek of woestijnkoninkrijk langs diezelfde meetlat leggen, blijven de schappen in onze winkels en supermarkten akelig leeg.”

Mag ik de lezer vragen om hier door het lege geblèr heen te kijken en de driedubbel-overgehaalde mega-perversie eruit te halen voordat ik het doe? Kom, probeer eens, lezer!

Kijk: de Joden worden al sinds 1920 bedreigd door zowel de nazi’s in Europa als de nazislami’s in Palestina en het hele Midden-Oosten. De islam – zodanig diep verwant aan het nazisme dat de Moefti zelf trots zei dat de islam inzake de Jodenhaat niks hoefde te leren van de Hitleristen – heeft sinds 1945 het stokje overgenomen van de nazi’s. De nazi’s zijn tenslotte verslagen op de stranden van Normandië, in de woestijnen van Egypte, op de steppes van de Oekraïne.  Talloze miljoenen zijn gesneuveld. Zes miljoen Joden zijn vergast en op randen van massagraven neer gemitrailleerd. Het Joodse volk heeft de vervolging van duizenden jaren in zijn genen zitten. Opnieuw worden de Joden omspoeld door een oceaan van haat. Nee, mijnheer Schut, waarvan ik walg is uw frase van “Israël als just another land in het Midden-Oosten”. Werkelijk: ik veracht je diep, Bartje. Israël heeft bovenmenselijke zelfbeheersing getoond in de oorlogen en onder de terreur die het land zijn opgedrongen. Maar voor mijnheer Schut is het niet genoeg. Hij wil voor Israël “Europese maatstaven”aangelegd zien. Waarschijnlijk bedoelt Schut de Europese maatstaven van de vredestijd. De leunstoel-maatstaven van de bezadigde heer Bart Schut. Terwijl de haat en het voornemen van genocide elke dag door de hele islamitische oemma in het Midden-Oosten uitgezweet worden. Ik zal zeggen waarop dit neerkomt: op de eis aan de Joden van Israël om de nieuwe Holocaust die in het Midden Oosten gepland wordt net zo gelaten te ondergaan als die van 1940-45. Alleen zullen er deze keer geen treinen of gaskamers nodig zijn. We hebben tegenwoordig Palwatch, MEMRI en YouTube.  We hebben de hordes gezien. Die laten zich het echte bloedige handwerk niet ontnemen.

“We moeten aan Israël Europese maatstaven aanleggen.”
“Wat bedoel je?”
“Nou ja, ouderwetse Europese maatstaven, dus net zo keurig als ze zich in de Hollandse Schouwburg indertijd gedroegen.”

Dat kwalijke gezwatel over “Europese normen” is ook nog krypto-racistisch. Want waarom leggen we aan die bruintjes, de rest van dat Midden-Oosten, die islamieten, die Europese normen niet aan? Wonen daar apen dan? Kijk, dan ben ik toch liever mijn goudeerlijke zelf waar ik schrijf: “Maar ik denk dat veel Marokkanen van nature racisten zijn én misdadigers én ook nog genetisch defecte moordenaars-in-spe. Ik denk dat trouwens niet alleen van veel Marokkanen maar in het algemeen van veel islamieten.”

Ook de laatste alinea van de werkelijkheid volgens Bartjens citeren we:

“Dus zeg het maar: Israël als westerse staat met de consequenties van dien of als typisch Midden-Oostenland en laat ze verder met rust. Maar dan ook geen hosanna meer over al die Nobelprijzen en geweldige violisten graag. Ook geen inzendingen meer bij het Eurovisie songfestival. En vooral, vooral geen holocaustvergelijkingen! Bovenal omdat wie ze maakt, de herinnering aan de Shoah, de grootste misdaad uit de geschiedenis (100% Made in Europe) bezoedelt.”

Ik moet misschien iets aan de zelfwerkzaamheid van de lezer overlaten. Dus verzoek ik de lezer deze laatste alinea in het licht te bezien van wat ik hierboven heb gezegd. Schrijf eens een mooi commentaar waarin absoluut moet voorkomen: geweldige violisten en Holocaust. Ook met “Eurovisiesongfestival”, moet iets te doen zijn. Bijvoorbeeld: de Europese visie van de heer Bart Schut en iets met “oud liedje”. Bestaat er een Nobelprijs voor Hogere Moralistiek? Die moet dan naar Bart Schut.

Screenshot_3

Bart Schut

En dan nu de slotvraag. Wat mankeert Bart Schut? Ik vermoed dat hij geestesziek is, namelijk objectief lijdend aan antisemitisme. Bart Schut is een oprechte antisemiet. Ik begin steeds meer te geloven dat types als Schut (en Von der Dunk en Hulspas en etcetera) ergens een biologische, organische, natuurlijke, fysieke beperking in de hersens hebben, die Jodenhaat oplevert en die zich tegenwoordig maskeert al Israëlhaat. Want zó dom en zó feiten- en argumenten-resistent kan geen mens zijn, of je moet een IQ van minder dan 30 hebben. Daar zitten Schut c. s. toch wel boven, denk ik, en dus . . . . . . .

Ik haal dat vermoeden van geestesziekte bij Schut vooral uit dat machteloze spartelen in het tweede deel van zijn  . . . eh . . . . “betoog”. Het is net alsof hij ergens naar hapt, naar Verlichting, naar normaliteit, naar een heldere redenering, naar gezond verstand, naar fatsoen, maar dat een objectieve neurologische handicap hem tegen houdt. Misschien is het een échte aandoening, dat antisemitisme.
______________________________
***
Zie voor mijn behandeling van de rol van de Moefti in de beslissing van Hitler tot de Endlösung:

15 januari 2010:  “Was de Holocaust een oorspronkelijk islamitisch idee van de Moefti?”
9 februari 2010:  “De Moefti , de Freikörperkulturist en de Rechtse Rioolrat

Op een zijdelingse manier heeft dit stuk van 11 november 2010 ook te maken met die Moefti-Holocaust-kwestie: “De Lasterende Ratten van PowNieuws en GeenStijl”.

Op Gil White ben ik pas in 2013 gestoten via Roelf-Jan Wentholt. White zegt onafhankelijk van mij hetzelfde. Zoek in dit stuk de paragraaf met de lange titel:

“Hajj Amin al Husseini, leader of the ‘Palestinian movement,’ becomes an architect of Adolf Hitler’s Final Solution, and then continues the extermination effort beyond the World War, helping create Al Fatah, the controlling core of the PLO”.

In een groots verband vindt u een en ander uiteengezet in mijn top-essay van 16 oktober 2010: “Nazisme, Islam, Israël: de islam is een nazisme avant, pendant et après la lettre”.

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Palestina", "Westbank", antisemitisme, antizionisme, Appeasement, Desinformatie, Joden, Jodenhaat, Linkse Kerk, Naïviteit, nieuw fascisme, praatjesmakers, Rotzakken. Bookmark de permalink .

53 reacties op Bart Schut: het warhoofd als oprechte antisemiet

 1. marijke zegt:

  Bravo mooib geschreven stuk.Nou MR Pennings als schut dit leest krijg jij ook een emmer str… over je heen.Jammer dat dit stuk niet op de joop geplaatst mag worden.Zou toppie zijn onder dat art van Schut.

  Like

 2. M.A.L. Sion zegt:

  Het is wellicht een beetje pedant maar toch raad ik je aan bij een volgend bezoek van die gevleugelde vriend te zeggen dat je er niet meer toe overgaat om weer zo´n ellenlange verhandeling te produceren.
  Tijdens de daaraan bestede tijd zijn er in Syrië zeker 20 à 25 rebellen of wellicht ook regeringssoldaten gedood. Mogelijk een enkele onthoofd. Dat gaat snel genoeg om ook in dat tijdsspanne te passen.
  Wat dan?
  Er is dringend organisatie/vermogen nodig om net als onze vrienden van http://www.britainfirst.org een FIGHT BACK actie op te zetten. Geen cumulatie van woorden maar daden om het tuig er uit te werken.
  Beterschap.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Ik heb tien uur aan één stuk zeer ingespannen aan dit stuk gewerkt.
   Zou jij zo vriendelijk willen zijn om mij de passages aan te wijzen die eruit kunnen?

   Like

   • bonebakker zegt:

    Dat van die vrouw aan je zijde iedereen weet dat je hem niet meer omhoog kan krijgen

    Like

 3. felix zegt:

  “Wat heeft mijn heer tot zijn knecht te zeggen?” Had je dat niet beter kunnen antwoorden? en natuurlijk de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat, is heilig.

  Like

 4. Dorith zegt:

  Er is veel om over te reageren, maar ik hou het enkel en alleen op Libanon.
  Libanon is volgens meneer Schut net zo democratisch als Israel (zo begrijp ik dat uit de tekst).
  Hoe zit het met de Arabieren (zg. Palestijnen) die daar al jaren in kampen of wijken wonen, maar niet mogen stemmen, allerlei jobs en studies niet mogen volgen?

  Hoort een dergelijke toestand bij een democratie? Misschien officieel wel, ik heb geen idee.
  Wat vindt meneer Schut hiervan: “Unlike Israel, Lebanese public hospitals do not admit Palestinians for medical treatment or surgery.” Blijkbaar past dat bij een moderne democratie.
  Palestinian journalist Rami George Khouri compared Lebanese treatment of Palestinians to the “Apartheid system” of South Africa. Apartheid? Nee, dat kan echt niet. Apartheid vind je enkel in Israel!

  Gelukkig is men in Libanon bezig om de regels een tikkeltje te verzachten.
  Lees het artikel in wiki en zie hoe het daar in het democratische Libanon toegaat:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Palestinians_in_Lebanon

  En dan zeg me of Israel en Libanon allebei democratische landen zijn, of dat het ene land misschien een beetje democratischer is dan het andere.

  (De bewering dat als men Israel democratisch vindt etc, dat men haar dan niet kan beoordelen zoals men bijv. Marocco beoordeelt, gaat er bij mij niet in. Trouwens ik heb niet het idee dat men zich in Holland zo bezig houdt met de bezetting van West Sahara? Zelden zie ik er iets over in de NL digi-media. Misschien uit angst op Marokkaanse tenen te trappen?)

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Ik had een passage over Libanon in de geest van wat jij hierboven schrijft, Dorith, maar die heb ik geschrapt om dat het teveel werd en ik anders de hoofdlijn teveel moest loslaten.
   Maar prima dat jij dit comment hier nu zet.
   Zeer terecht.

   Like

 5. Peter Schilperoord zegt:

  Voor wat betreft de spanningsboog, aartsengel Michaël is de engelenvorst die namens Israël de overwinning gaat voltrekken in de hemelse gewesten en het dodenrijk. En daarmee de wereld.
  Die overwinning wordt voorgesteld als het Woord Gods, ook wel de Naam des HEEREN – ik dacht dat dhr. Schut een christelijke politicus was uit Nederland, maar kan daarover niets vinden.
  “Who the hell is Bert Shit?”
  1.| De strijd van Michaël met de draak Op. 12:7 2. De overwinning van het Woord Op. 19:13
  Het is mij niet duidelijk, of hierbij violen in stelling worden gebracht. Mocht dit (wèl) zo zijn, bij voorbaat excuses en veel luisterplezier.
  Misschien moeten de bart Shuts van deze wereld er aangenaam muzikaal mee worden bezig gehouden, terwijl de tuinen van het Concertgebouw volstromen met gewapende bendes?

  Like

 6. felix zegt:

  Begrijp mij niet verkeerd, je hebt natuurlijk getracht een pakkende intro te vinden, zodat de aandacht van de lezer meteen gegrepen wordt. Daar is op zich niets mis mee, maar de manier waarop je dit gedaan hebt, vind ik heel jammer !! Het had wat mij betreft niet zo gehoeven.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Ik ben er zéér diep van overtuigd, felix, dat, als de aartsengel Michaël bestaat, hij niet boos is om mijn intro.
   Ik denk dat zelfs God himself, als-ie bestaat, niet boos is over mijn plan om, als ik eenmaal voor zijn Rechter-stoel sta, Hem bij Zijn Kloten te pakken, op Zijn Knieën te dwingen, zelf op Zijn Stoel te gaan zitten en dan te zeggen:
   “Zo Vriend, Jij hebt een paar dingen aan mij uit te leggen!”

   Like

   • Cathja zegt:

    @ Martien Pennings 18:50

    Ik zou het op prijs stellen als u het spotten met God achterwege laat. Op deze site komen christenen en niet-christenen aan het woord, en ieder mag zijn mening geven, maar respecteer dan wel de mensen voor wie God meer betekent dan bij wijze van spreken een stripfiguur!
    Uw taalgebruik zou ik grof en godslasterlijk willen noemen.

    Like

   • Peter Schilperoord zegt:

    Daar zou ik best bij aanwezig willen zijn.
    De Heer spreekt goed Nederlands, zal Hij weten wat “Kloten” zijn?

    Like

   • Peter Schilperoord zegt:

    @ Cathja 20:17 Formeel heeft u volkomen gelijk en deze berisping mag Martien P. in zijn zak steken, tot hij spijt krijgt van zijn grof taalgebruik.
    Maar, er is hier sprake van een RECHTBANK-situatie en iedereen hier weet dat de schrijver Pennings worstelt met zaken als recht en onrecht.
    De Rechter LAAT zich niet beledigen of schofferen, maar heeft inderdaad nog heel veel uit te leggen. Er gebeuren de meest gruwelijke waanzinnige gruwelen en hoe wij dit juridisch moeten begrijpen met onze menselijke, zondige tekortkomingen, dat moet de HEER ons nog openbaren!

    Like

 7. Republikein zegt:

  Een IQ minder dan 30, bestaat dat dan?

  Like

 8. vandenBroek zegt:

  Pennings

  Als je de moeite neemt om Ian Kershaw te lezen, dan krijg je een idee van de rol van de Groot Moefti en haal je het voortaan wel uit je knorrige kop om te vertellen dat de Groot Moefti Hitler heeft aangezet tot de Endlösung.Ver voordat de Moefti in Berlijn verscheen, had Hitler Himmler en Goebbels ingeseind over zijn plannen met de joden.Dat was in 1939 en een aantal jaren voor de Wannsee conferentie, waarbij Hitler niet aanwezig was.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Je kunt toch uit alles merken, VandenBroek. dat ik een gemakzuchtige klootzak ben die NIKS leest.
   Maar als jij nou eens vindplaatsen van die wijsheid van Kershaw zou weten te vermelden, dan zou ik heel gelukkig worden.
   Citaten plus vindplaats zullen wel te veel gevraagd zijn, zeker?

   Like

  • Roelf-Jan Wentholt zegt:

   Vandenbroek: geef even het citaat. Ik heb die tweedelige biografie van kershaw niet meer in huis.

   Like

 9. Theresa Geissler zegt:

  Tjesus, Martien! Ik weet niet met welk elektriserend zwaard de Aartsengel Michaël je deze nacht heeft aangeraakt, maar de inspiratie die je er uit putte mag dan ongetwijfeld wonderschoon en uiterst fascinerend genoemd worden -en dat meen ik oprecht- het was niettemin voor een eenvoudige sterveling deze keer een hele klus om haar enigszins te ontwarren èn te doorgronden.
  En dat moet toch, wil je er nog iets min of meer zinnigs over naar voren kunnen brengen.
  Dús de zo gewraakte column van Bart Schut erbij gepakt en getracht, met name die door jou gewraakte alinea te fileren. En eindelijk, eindelijk dàcht ik de zaak een beetje te doorgronden. Maar hou me te goede als ik er naast mocht zitten, alsjeblieft.
  Schut, zo begreep ik, vindt naar eigen zeggen een boycot van Israël niet noodzakelijk, omdat Israël volgens hem een land is, zoals alle andere in het Midden-Oosten, met dezelfde corruptie, machtswellust en mensenrechtenschendingen. Het maakt, kortom, volgens hem precies dezelfde fouten als haar buurlanden; niet de moeite waard om je verder druk over te maken, allemaal één pot nat. Wil men Israël, nog steeds volgens Bart Schut, echter zien als iets bijzonders, een staat naar Europees model, dan dient men wèl kritiek te uiten en is labelling/boycot eveneens op z’n plaats, omdat de -volgens hem aanwezige- fouten dan iets afkeurenswaardigs krijgen, een ‘Europese staat’ onwaardig.
  Zeg ik het zo goed? Ik hoop van wèl, want nu kàn ik er wat mee.
  Dat is namelijk een zéér oneerlijke en bovendien onware stelling. Zij gaat volledig voorbij aan de problemen en tegenwerking, waar Israël sinds haar grondvesting in 1948 mee te kampen heeft gehad, aan het feit, dat haar bestaan haar sinds de eerste dag door de buurlanden niet werd gegund. Je hoeft de holocaust en de shoah er niet eens zeer nadrukkelijk bij te halen om dat in te zien, al speelt ‘wat vooraf ging uiteraard wèl mee. Het bestaansrecht van Israël wordt vanaf het begin tot op de dag van vandaag ontkend. Daarnaast is het een leugen en iedereen die zich daar éven in verdiept, kan het weten- dat het land zich aan dezelfde mensenrechtenschendingen schuldig maakt als de omliggende staten.
  Zelfs in de bezette gebieden worden de Palestijnen correct behandeld; Er zijn geen bewijzen van het tegendeel. Voornaamste reden: Israël is in menig opzicht zeker een moderne staat, waarvan de ingezetenen veel zeden en gewoonten vanuit West-Europa hebben meegebracht, dit in tegenstelling tot de omringende landen. Belangrijkste verschil misschien wel: In tegenstelling tot hen is Israël NIET gestoeld op de Islam!
  En dàt maakt een wereld van verschil.
  Maar aangezien de actuele opinievorming zich nu eenmaal ten gunste van die arme, ontheemde Palestijnen’heeft verklaard -die de Islam wèl aanhangen- weigert men dat te zien en/of positief te beoordelen. Ook deze Bart Schut, die zich hiertoe gemakshalve bedient van de leugen dat Israël qua wreedheid en corruptie niet voor de buurlanden zou onderdoen en ze zelfs zou overtreffen. Ter ondersteuning van die leugen suggereert hij dan ten overvloede, dat Israël met behulp van allerlei trivialiteiten (geweldige violisten, songfestival-inzendingen etc.) in de hoogte zou worden gestoken en dat te pas en te onpas de holocaust en de shoah erbij zouden worden gehaald.
  En díe schaamteloze overdrijving, die pertinente leugen vormde voor de Aartsengel Michaël het handvest om in jou dit woedende vuur te ontsteken en ons dit briljante essay te doen voorschotelen. Ik begrijp het. -Ten langen leste.
  En ik wens je geluk: Wederom ben je geslaagd!

  Like

 10. Michaël zegt:

  Geweldig geschreven Martien!

  Like

 11. Republikein zegt:

  Ik vind wel dat Bart mij voor Schut zet.

  Like

 12. LOUIS-PORTUGAL zegt:

  Ided. weer een echte Martien.
  Ik hoop dat het je weer wat opgelucht heeft.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Nee, het lucht me niet op, Louis.
   De werkelijkheid was dat ik dat stuk van die Bart Schut vanmorgen vroeg via een mail van een vriend in mijn mail-box vond.
   Hij schreef: “Ik wil je niet op scherp zetten, Martien, maar . . . .”
   En hij wist héél goed dat hij mij wél op scherp zette.
   Het is een oud verhaal.
   Stuur het aan Martien toe.
   Die doet het wel.
   In mijn vriendenkring is een heel bepaalde mail van een paar jaar geleden heel bekend.
   Dat was een mail met een bijlage waarin de woorden van een van mijn “vrienden”: “Is Martien al ontploft?”
   Dat is waar ze op rekenen: Martien ontploft wel en schrijft wel het essay dat misschien eens een een keer geschreven zou moeten worden door een ander . . . . .

   Like

 13. Helena zegt:

  Bart Schut is een schizofreen, zo duidelijk als wat. Dr. Jekyll en Mr. Hyde in eigen persoon.
  Helaas worden zijn waandenkbeelden nog maar heel af toe verdrongen door een klein sprankje redelijkheid en gezond verstand. Maar de terugslag daarvan is enorm en de waanzin wordt steeds dieper.
  Bovendien is hij het schoolvoorbeeld van iemand die in feite heel erg jaloers is op Israël en stiekem zou willen dat hijzelf de helft van de kwaliteiten had als de gemiddelde Jood. Vandaar dat hij er absoluut niet mee om kan gaan dat Israël werkelijk OVERAL in uitblinkt. Alles wat je maar kan verzinnen doen ze beter dan de rest van de wereld.
  Daar moeten we over zwijgen en we moeten net doen alsof ze maar heel gewoon zijn, of erger, net zo gedegenereerd als al die woestijnratten waarmee ze worden omgeven.
  Israël is voor mij het bewijs dat God bestaat.

  Like

 14. KCMO zegt:

  Dhr. Pennings,
  Keihard, kan niet hard genoeg zijn.
  Op de bekende feestjes, verjaardagen en partijtjes hou ik ook m’n bek niet meer.
  En de sukkel die tijdens de maaltijd de fout begaat om over religie of politiek te beginnen, hang ik te drogen.

  Ik vloek ze gewoon de vinketering.

  En weet u, dat helpt.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @KCMO 22.03u. Tjonge, daar zou ik wel eens bij willen zijn!

   Like

   • KCMO zegt:

    Daar wilt u echt niet bij zijn.
    Ik begin dan de meest godlasterlijke en liederlijke taal uit te slaan.
    Alleen mijn allerliefst “dinnetje” weet me dan nog enigszins tot bedaren te brengen.

    Like

 15. Veel te veel tekst, schrijf alsjeblieft wat bondiger man. Bij mij heb je je kans verspeeld.

  Like

 16. Avidia zegt:

  Martien Pennings zegt:
  27 juli 2013 om 21:39

  Ben jij het zelf, Michaël?

  Ha, ha Martien!!!!
  Een prachtig stuk heb je geschreven, bedankt voor de moeite.

  Like

 17. Martien Pennings zegt:

  Bart Schut heeft stijlvol gereageerd op facebook: https://www.facebook.com/bart.schut.92.
  De kern van zijn uitbarsting?
  Teneinde “de nagedachtenis aan de Shoah zuiver en in ere te houden” en om nu juist te waarschuwen tegen het opkomend antisemitisme moet Israël bekritiseerd worden.
  Ja, daar heeft Schut wel een punt: dat gebeurt te weinig, kritiek op Israël.

  En het lijkt wel of Schut mij intiem-persoonlijk kent.
  Wat hij allemaal over mij weet!
  Het is gewoon griezelig!
  Hij typeert mij heel adequaat als “het vuil uit de krochten van het racistische internetriool” en het lijkt wel of hij dagelijks naast mijn computer staat, want hij weet dat ik schrijf “tussen het downloaden van kinderporno en het spelen van GTA3 door” en ik doe dat inderdaad “naakt,natuurlijk, op het slipje van zijn overleden grootmoeder na”.

  Ik heb overigens een nieuw stukkie in voorbereiding dat is getiteld:

  “Opgedragen aan Bart Schut: het gezicht van de nieuw Jodenhaat: Sarah Honig verbindt de puntjes”

  Zie http://bit.ly/16ct6Q6 en zie http://bit.ly/1aPEfYh

  Weet iemand overigens wat GTA3 is?

  Hier is de tekst van de heer Bart Schut, die in de lichtstad Parijs woont, in extenso:

  ‘Even iets van me afschrijven.

  Een of andere ontzettende nazi heeft net een lange rant over mij geschreven op een notoir extreemrechtse site, waarin hij mij een “GEESTEZIEKE JODENHATER” noemt.

  Aanleiding? Mijn artikel op Joop waarin ik ver…klaar dat kritiek op Israel niet gelijk staat aan antisemitisme. Integendeel, naar mijn mening is er genoeg echt antisemitisme in Nederland om juist voorzichtig met deze term om te gaan. Ook om de nagedachtenis aan de Shoah zuiver en in ere te houden.

  De lange, lange rant aan mijn adres is geschreven door een zekere “Martien Pennings”. Ik ken de beste man niet, maar stel mij iemand voor die zijn haatstukjes (zeg maar gerust stukken) schrijft tussen het downloaden van kinderporno en het spelen van GTA3 door. Naakt,natuurlijk, op het slipje van zijn overleden grootmoeder na.

  Dat ik nog niet zo lang geleden in een goed gelezen artikel in de Volkskrant waarschuw voor antisemitisme in de Lage Landen, meldt “Pennings” uiteraard niet. Evenals het feit dat de politieke traditie waaruit zijn denkbeelden stammen, verantwoordelijk was voor de moord op 6 miljoen onschuldige joden.

  Gelukkig wordt de site waarop hij schrijft nauwelijks – en alleen in extreemrechtse kringen – gelezen. Daarom twijfel ik eraan of ik een link moet geven, maar doe het toch. Opdat men weet dat ook ik word besmeurd door het vuil uit de krochten van het racistische internetriool.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Martien Pannings 10.04u. “Stijlvol.”Wat je zegt.
   Hij moet alleen om te beginnen eens uitleggen hoe iemand, wiens denkbeelden verantwoordelijk zijn voor de moord op 6 miljoen Joden tegelijkertijd op de bres kan staan voor alles wat Joods en Israël is.
   Dat is alvast één in het oog lopende controverse. Er zitten er natuurlijk meer in zijn beredenering.

   Like

   • Martien Pennings zegt:

    Jij bedoelt, Theresa, hoe Schut mij een nazi kan noemen als ik een nogal fervente verdediger van Israël ben?
    http://martienpennings.wordpress.com/
    Tsja, misschien vindt-ie Israël wel een nazi-staat.
    Dat schijnt héél modieus te zijn, onder alle soorten moslims en trendgevoelige linksen.

    Like

  • Roelf-Jan Wentholt zegt:

   Deze Bart Schut vind zichzelf dus al een geweldige strijder tegen het antisemitisme omdat hij de meest gore en openlijke uitingen er van zomaar en-plein-public durft te bespreken in de Volkskrant: http://bit.ly/118HAjC

   Like

   • Martien Pennings zegt:

    Ik kende dat artikel in de VK niet.

    Vooruit: we nemen het terug: BART SCHUT IS GÉÉN ANTISEMIET, ALLEEN MAAR EEN STARNAKELSE DOMKOP EN WARHOOFD!

    Ja, en het is inderdaad dapper van Schut, dat hij zomaar het allergrofste antisemitisme aan de kaak durft te stellen.
    Je vergeet te melden, Roelf, dat het gaat om het antisemitisme onder MOSLIMS.

    Schut schrijft:
    “( . . .) de onderzoekers concluderen dat moslims een hoog niveau van antisemitisme hebben ‘ongeacht hun persoonlijke kenmerken, opleiding van hun ouders, onderwijsvorm, taalgebruik, mediagebruik, inkomen van het gezin of de stad waar zij wonen’. En uit het lage percentage jodenhaat onder autochtone jongeren uit kansarme gezinnen blijkt dat het veelgehoorde argument van ‘achterstelling’ een slag in de lucht is. Antisemitisme onder jonge moslims blijkt een fundamenteel, diepgeworteld en universeel probleem te zijn. Wie hoopt dat de situatie in Nederland fundamenteel verschilt met die in België doet aan wishful thinking, wie denkt dat jodenhaat stopt bij de grensovergangen van Putte, Hazeldonk of Geleen probeert zichzelf of anderen voor de gek te houden.”

    Kijk eens aan!
    Zomaar iets verstandigs!
    Maar is het dan handig om deze objectieve trend van Jodenhaat onder moslims nog eens te gaan versterken met idiote en ongefundeerde “kritiek op Israël” op die stompzinnige islamofiele Israël-haat-site van “de Joop?”?

    En is het niet ronduit idioot om dat te doen als je zelf hebt geschreven:

    “In artikelen op de website Republiek Allochtonië betogen Bart Voorzanger en Dilan Yesilgöz dat je antisemitisme moet zien in het licht van de misdaden die Israël begaat tegen de Palestijnen. Ook in talloze tweets en reacties onder online-artikelen over jodenhaat is het argument ‘ja, maar kijk nou wat Israël doet’ als verklaring inmiddels gemeengoed.”

    Like

   • Helena zegt:

    Ik herhaal. schizofrene kenmerken.

    Like

  • felix zegt:

   Grand Theft Auto 3. Een nogal gewelddadig computerspelletje.

   Like

 18. Peter Selie1 zegt:

  Prachtig artikel Martien!

  Geen wonder dat er figuren zijn die groen en geel van jaloersheid worden, wat betreft lef, doorzettingsvermogen en de linkse heilige koe bij de horens te pakken kan een groot gedeelte van de Nederlandse burgers er veel van opsteken.

  Like

 19. Helena zegt:

  GTA3 is, dacht ik te weten en gebaseerd op wat ik wel eens vluchtig zie bij 1 van mijn zonen, een computerspelletje waarbij je met auto’s door steden rijdt en daarbij alles in het werk stelt om te winnen. Alles werkelijk alles is daarbij toegestaan, je kan ook anderen neerknallen dacht ik.
  Opvoedkundig niet zo hoogstaand in elk geval.

  Verder eens naar de reacties op Schut zijn facebook bericht gekeken.
  Jongens wat word ik daar moe van zeg. Niet gehinderd door enige feitenkennis (zoals Tom ook al zegt) worden daar de meest onzinnige commentaren neergezet.
  Wat is begrijpend lezen voor veel mensen toch ontzettend moeilijk.
  Gelukkig hebben we laatst de verklaring hiervoor kunnen lezen.
  https://ejbron.wordpress.com/2013/07/11/amerikaanse-psychiater-goedmenschen-zijn-klinisch-geestesziek/

  Like

 20. Roni Thome zegt:

  Ten eerste wil ik Martien Pennings graag bedanken voor zijn briljante artikel. CHAPEAU. Hij stelt schooiers als Bart Schut en lage types als Obersturmführer Von der Dunk aan de kaak.
  Ik heb net het boek “Steve Jobs autobiografie” van Walter Isaacson gelezen. In het boek wordt o.a. geschreven dat Steve Jobs leed aan de zgn. “Reality Distortion Field”. Een term uit de SF serie ‘Star Trek’, waarin de realiteit wordt naar gelang gebogen en verdraaid. Leugens worden waarheid en slecht wordt goed enz.. Niet enkel Steve Jobs leed aan deze mentale ziekte. Het is een typische linkse chronische ziekte, waarin realiteit naar gelang wordt vervormd en misvormd. De bron van de linkse ziekte ligt, zoals wij weten, in de Kremlin uit de tijd van de Sovjet Unie en de ‘Pravda’. Waarom zouden mensen zoals Bart Schut zich bezig houden met het feit dat de . “groene lijn” uit 1949 tussen Israël en de Arabische landen was geen grens maar ‘staakt-de -vurenlijn’? M.a.v. er was NOOIT een officiële grens.
  Het interesseert deze “vrede gier” Schut ook niet dat de oorlogen tegen Israël dienen twee doelen: a) het totale vernietigen van het land en b) afronden van het werk van het Nazi regime; Endlösung der Judische Frage”. De Grote Moefti van Jeruzalem, Haj Amin al Husseini, was serieus mee bezig. Als oefenterrein gebruikte hij Joegoslavië. Zijn islamitische ‘Handschar’ SS-eenheden hebben massa moorden op Joden, Serviërs en Zigeuners gepleegd. De Joegoslavische oorlogen van de jaren ’90, o.l.v. dirigent Slobodan Milosevic waren een Servische pay-back. Ook Srebrenica was onderdeel daarvan. Wat werkelijk stinkt bij de linkse Culturele Marxisten, á la Schut, is een totale gebrek aan eerlijkheid en rechtvaardigheid. Het is schrijnend hoe mensen van zijn soort een minachting hebben voor mensenrechten buiten de Palestijnse gebieden. Wie van ze is geïnteresseerd in het leed van de Tibetanen? Heeft ooit één van deze strontfiguren gedemonstreerd voor de Chinese ambassade? Hebben ze ooit een boycot gelegd op producten ‘Made in the People Republic of China’? Hebben deze ‘goede socialisten’ ooit gedacht aan de arme stakkers die bij bedrijven als Foxconn als slaven doodwerken? Trekken ze iets aan van kinderarbeid in India? Nee! Dat doen ze niet. Waarom? Voor niets gaat de zon op, voor de rest Master Card, Visa en de Zwitserse Bank.

  Like

 21. reageerbuis zegt:

  Je hebt het weer goed gezegd, Martin. Twee opmerkingen:
  Bij Kortenoeven: “De kern van de zaak” (blz 193) lees ik dat Eichmann in november 1937 in Cairo een onderhoud had met Amin al-Hoesseini. Hitler was tegen immigratie van Joden in Palestina, maar in die jaren werden wel andere landen genoemd als vestigingsgebied voor Joden, Madagascar (id. blz 192), Uruguay, Oeganda, .. Er was dus voordat de vernietigingskampen in werking traden al contact, zodat het helemaal niet vreemd is om te veronderstellen dat Amin deze oplossing voor het “Jodenprobleem” Eichmann heeft ingefluisterd.
  Je hebt het steeds over het toeval waardoor in 1973 de Westelijke Jordaanoever niet opnieuw door Jordanië als springplank werd gebruikt om Israël te overvallen. Dit toeval bestond erin dat dit gebied sinds 1967 in handen van Israël was, evenals overigens de Sinaïwoestijn en de Golanhoogten. De werkelijke reden waarom Jordanië niet meedeed met Egypte en Syrië lag wellicht in de binnenlandse problemen die de Jordaanse koning had met zijn Palestijnse onderdanen: in 1970 opstand (Zwarte September); in 1971 werd de Jordaanse premier in Caïro vermoord door de Zwarte Septemberbeweging. De koning moest er waarschijnlijk niet aan denken nog meer Palestijnse onderdanen te krijgen als hij de Westoever zou veroveren.

  Like

 22. Pingback: De vrijlating door Israël van Palestijnse terroristen en het gezicht van De Nieuwe Jodenhaat (opgedragen aan Bart Schut) | E.J. Bron

 23. vandenbroek zegt:

  Heer Pennings

  De halve zondag heb ik besteed aan het opnieuw lezen van het 2e deel van Ian Kershaw’s biografie over Hitler.Eerst een gedeelte van een radio-uitzending.
  “Reeds op 1 september 1939 heb ik in de Duitse Rijksdag verklaard dat de oorlog niet zal eindigen zoals de joden denken,namelijk met de uitroeiing van de Europees-Arische volkeren, maar dat de uitkomst van de oorlog, de vernietiging van het jodendom zal zijn”.
  Hitler in het Sportpaleis Berlijn, 30 januari 1942.

  Eenzelfde woorden sprak hij op 30 januari 1939,ook in een radio-uitzending.

  -Op 31 juli 1949 kreeg Adolf Eichmann van Heydrich de opdracht tot het opstellen van een ontwerpmachtiging voor de voorbereiding van een totale oplossing van de joodse kwestie. (pag.647)
  – In augustus 1941 vonden de eerste vergassingen nieuwe stijl plaats in kamp Belzec en kort daarop vroegen Gauleiters toestermming tot het deporteren en vermoorden op grote schaal van Europese joden.
  -In het najaar van 1941 werd Eichmann naar Auschwitz gestuurd voor een bespreking met kampcommandant Ru dolf Hoss over vergassingsinstallaties ( pag. 664).
  -Op 8 november 1941 sprak Hitler de veteranen toe dat de oorl;og de schuld was van de joden en dat ze het aan den lijve zullen voelen.
  -Op 28 november 1941 sprak Hitler voor het eerst met de Groot Moefti van Jeruzalem. Dit gesprek staat op Wikipedia. Het ging over de steun die Duitsland zou geven aan de Arabieren in hun strijd tegen Engeland en de joden.Hitler deed geen toezeggingen en nergens in het gesprek is gesproken over de Europese Endlosung.
  – Op 20 januari 1942 vond de Wannsee conferentie plaats met o.a. Adolf Eichmann.Over Eichmann gesproken: de joodse filosofe Hannah Arendt zegt in haar boek Eichmann in Jeruzalem dat alle geruchten over Eichmann’s connecties met de Groot Moefti ongegrond zijn.
  Uit alle documentatie, ook uit de Dagboeken van goebbels, blijkt dat de Endlosung een nazi -idee en initiatief was en dat de Groot Moefti geen enkele in vloed heeft gehad.

  Like

 24. Pingback: Brat Schut is te kinderlijk om antisemiet te zijn en durft niet met mij in debat | E.J. Bron

 25. Pingback: Bart Schut is net zo veelkleurig als De Dagelijkse Standaard zelf | E.J. Bron

 26. Pingback: Zou Bart Schut gewoon schizofreen zijn, of heeft hij een tumor die op de hersens drukt? | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s