Nieuwsuur Eikelboomt Jodenhaat: de subliminale hersenspoeling door de Publieke Omroep

Screenshot_2

Nieuwsuur-journalist Jan Eikelboom raakte door de Arabische lente geïnspireerd en schreef, in no time, het boek Arabische Lente

(Door: Martien Pennings & Roelf-Jan Wentholt)

________________________________________________________________

Aan de reportage van Jan Eikelboom is niks fatsoenlijks, niks journalistieks. Het is pure Jodenhaatzaaiende rotzooi. Het is antisemitisme. Van de Publieke Omroep. Voor u. Van uw eigen belastingcenten. En als je bewijs zoekt dat de waarheid volstrekt omgekeerd is, namelijk dat de “Palestijnen” ook in het geval van Esh Kodesh, zoals altijd, eenzijdig de terreur beginnen en volhouden, zijn hier drie berichten van drie grote aanvallen van “Palestijnen” op Esh Kodesh in 2011 en 2012. Zie: Binyamin Residents: IDF Covered Up Friday’s Arab Riot en Mass Arab Attack on Jewish Village en One Arab Dead in Riot Near Qusra. En er schijnt voorts wel enige bewijs te zijn dat het voorkomt dat “Palestijnen” zelf bomen vernielen om de “kolonisten” de schuld te kunnen geven. Dat past wel in de psychologie van destructie en zelfdestructie die de Arabische en islamitische mentaliteit kenmerken. Net zo goed als ze wijnaarden van “kolonisten” vernielen.

________________________________________________________________

Vele elementen van de standaard Israël-demoniserings-leugens die mainstream-media overal ter wereld aan de lopende band vervaardigen, zitten erin. Goedenavond dit is Nieuwsuur.* Woensdagvond 20 maart 2013. Kijk vanaf 23:35.

Als er “Palestijnen” in beeld zijn, is de toon van  presentator Jan Eikelboom inlevend en welwillend. Eerst mogen een paar bezonnebrilde demonstranten (modern!) en een demonstrant met een kindje op de arm (wat een brave mensen!) die contra Obama lopen te schreeuwen, uitleggen dat Obama het Palestijnse volk verraadt. Dan mag  de heel erg nette en rustige woordvoerder Hasem Kawasmi in zijn sobere kantoortje reppen van een “Palestijnse samenleving” (ha!) en Obama nog eens van verraad beschuldigen. Waarna presentator Eikelboom dat verraad namens Nieuwsuur via een voice­-over bevestigt: “Ook bij dit bezoek staat de  Palestijnse kwestie niet hoog op de agenda”, want van het dagenlange staatsbezoek “brengt Obama maar drie uur door aan Palestijnse kant”.

Zo begint de subliminale hersenspoeling en de opwekking tot Jodenhaat van Nieuwsuur en mijnheer Eikelboom.

Mevrouw Hanan Ashrawi, een veteraan van wat Nieuwsuur noemt “Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO” – twee smerige leugens in één klap! – mag in een mantelpakje achter een bureau de indruk wekken van de vleesgeworden redelijkheid en intussen dit zeggen:

“De realiteit is dat Israël de vrije hand heeft om onze levens te vernietigen. En mensen weten dat de VS Israël vrij spel geeft.”

Waarna direct beelden van demonstrerende “Palestijnen” volgen en de presentator zich aansluit bij die laatste woorden van Ashrawi:

“En in Ramallah zijn het niet alleen de Palestijnen die daarover boos zijn.”

Volgend beeld is een totaal geflipte en schreeuwende Amerikaanse hysterica, type uitgedroogd Groenlinks met een Schotse shawl als hoofddoek om haar foute kanis gewikkeld. Ze loopt  tussen de “demonstranten” met een bord waarop “AIPAC POODLE”. De AIPAC is een Joodse belangenorganisatie in Amerika. Dus: Obama werktuig van de Joodse Lobby. “Het recht op terugkeer”, schreeuwt ze.**|

Twan Huys:

“Denk je dat Obama Netanyahu zover kan krijgen? Dat het vredesproces weer uit het slop komt?”

Het is een achteloos implicitum. Netanyahu wordt hier tussen neus en lippen als de weigerachtige partij neergezet, terwijl het evident is dat de Palmaffia’s al vanaf 1937  de tientallen steeds genereuzer wordende vredesvoorstellen van Israël afwijzen dan wel saboteren. En dat moet dan de “anchorman” van een journalistiek kwaliteits-programma voorstellen. Net zo onwetend en vooringenomen als collega Mariëlle Tweebeeke inzake Israël.

Maar Eikelboom goes one better en meldt dat de Palestijnen zich eerder afvragen “of Obama Netanyahu wel zover wíl krijgen”. De verwachtingen waren hoog gespannen bij het aantreden van Obama:

”Maar toen puntje bij paaltje kwam legde Obama de Israëliërs toch geen strobreed in de weg en is men hier doorgegaan met wat internationaal toch vooral gewoon wordt gezien als landjepik. Kijkt u naar de reportage die ik maakte met Rashid el Mourif.”

Dan komt “Aaron Katsov, kolonist” in beeld. Eikelboom heeft gezorgd dat hij de typisch assertieve “kolonist” te pakken heeft, die over het Heilig Land praat waarop hij recht heeft. Dat is natuurlijk ook zo – zie het opstel dat Roelf-Jan en ik daarover schreven – maar Eikelboom weet dat de gemiddelde gehersenspoelde tv-kijker dit heel erg foei-foei van zo’n arrogante Jood vindt.

Eikelboom:

“Volgens de bewoners [van Esh Kodesh] is dit midden in Israël, volgens het internationaal recht is het midden in bezet gebied.”

Joseph Goebbels: “Wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende glauben.”

Want wat deze Eikelboom eikelt over “internationaal recht” is natuurlijk net zulke Quatsch als de term “bezet gebied” als het over Samaria-Judea gaat, het 50 kilometer brede gebied dat de Palmaffia-propaganda ons geleerd heeft “Westbank” te noemen. Wat in dit verband voor internationaal recht doorgaat heeft geen enkele werkelijke rechtskracht en is het resultaat van gekonkel van misdadigerstaten die de laatste decennia in toenemende mate de VN zijn gaan beheersen en die wij daarom graag de Verenigde Nazi’s noemen. Die misdadigerstaten zijn vooral verenigd in de OIC, de Organisation of the Islamic Cooperation. Wie iets meer wil weten over deze megaleugen rond “internationaal recht” en “bezetting” kan een opstel lezen dat Roelf-Jan Wentholt en ik schreven, of een college van Eugene Kontorovich volgen, of kennis nemen van het werk van Matthijs de Blois via een analyse van Roelf-Jan.

Ja, het is ongelooflijk, maar waar: de hele Westerse mainstream-media-cultuur is inzake Israël gebouwd op een Goebbeliaanse mega-leugen. En zelfs de beste journalisten trappen er in.

We waren gebleven bij die assertieve Joodse “kolonist” van de “nederzetting” Esh Kodesh. Waarna Eikelboom het “Palestijnse” dorpje op de tegenovergelegen heuvel in beeld brengt: Qusra.

“Sinds de komst van de kolonisten is het hier met de rust gedaan.”

We gaan een kantoortje van alweer een “Palestijn” in die lijkt uitgezocht op hoe goed hij het slachtoffer met kalme waardigheid kan spelen. Aan de wand van het kantoortje hangt een luxe uitgevoerde collage van foto’s.

“Deze foto’s tonen slachtoffers van de agressie”, zegt de “Palestijn”. Volgens hem is de hel neergedaald over Qusra sinds de komst van de kolonisten. Geen leven meer. Angst. Onzekerheid.

“De bewoners van Qusra worden voortdurend door de kolonisten lastig gevallen. De moskee is beklad. Auto’s zijn in brand gestoken. Electriciteitspalen vernield. En boeren worden belaagd.”

(We zullen hieronder zien dat de “Palestijnen” dat zelf gedaan respectievelijk verzonnen hebben, om de Joden te belasteren.)

Screenshot_6

Voor wie denkt dat er in Samaria-Judea geen ruimte meer is…

Waarna een “boer” in beeld komt die in Qusra zou wonen. “Jabali Abi Raida, landbouwer” ziet er uit als een hippie met een Palestijnensjaal en ons lijkt hij meer een lid van de geheime dienst van de Palmaffia, een ingehuurd ventje dat zorgt dat Westerse journalisten de “juiste“ informatie krijgen. Door wie ingehuurd? Misschien wel door “Rashid el Mourif”. Ik weet niet of ik het juist spel, want zijn naam komt niet in beeld evenmin als de man zelf. Toch zegt Eikelboom aan het begin van zijn reportage dat hij met hem heeft samengewerkt.

Deze “boer” Jabali Abi Raida toont de sporen van de laatste aanval van de duivelse “kolonisten” Dat blijkt uit een kapot ruitje te bestaan. “Hun aanvallen volgen elkaar op”, zegt de hippie. “Kijk ook naar de bomen die ze vernield hebben. Ze zijn hier gekomen om de bomen te vernielen.” Wat we zien op dat moment is een desolate vlakte waar het toch wel minstens 10 jaar geleden moet zijn dat er nog een boerenbedrijf werd uitgeoefend. Ik telde één autoband en ik geloof twee miniboompjes maar het kunnen er ook drie geweest zijn.

Voor het hele verhaal is geen spoor van bewijs en gezien de verplichting vanuit de islam tot Taqiyya (het bedriegen van de ongelovigen en vooral de Joden) alsmede de reputatie van totale leugenachtigheid van de hele Arabische cultuur en in het bijzonder van de Palestijnse leugenindustrie, zou je toch verwachten dat er iets van fact-checking door Eikel zou zijn gepleegd. Geen spoor daarvan. Het enige wat hij doet is vragen aan de al genoemde assertieve kolonist of het waar is van die aanvallen op de bewoners van Qusra door die van Esh Kodesh.

“Natuurlijk niet” zegt de man.”Ik heb vier kinderen hier. Denk je dat ik uit verveling zomaar mensen ga aanvallen.”

Ook deze uitspraak is geen aanleiding voor de Eikel tot journalistieke activiteit. Wel tot nog meer demonisering. “Ook juridisch hebben de kolonisten weinig te duchten. Uit onderzoek van de Israëlische mensenrechtenorganisatie Yesh Din blijkt dat ze vrijwel nooit worden vervolgd voor geweld tegen Palestijnen.” Een vertegenwoordiger van Yesh Din meldt dat 92% van de klachten over geweld door de “kolonisten” tot niks leidt. Tsja: zou dat kunnen komen omdat het allemaal fake is?

De Eikel: “De kolonisten hebben niet alleen de heuveltop bezet, maar nemen ook steeds meer van de omliggende landbouwgronden in beslag. De gekleurde delen op de kaart waren oorspronkelijk van Palestijnse boeren. Die hebben nu geen inkomsten meer.”

Een primitieve kaart met wat al net zo primitieve markeringen wordt getoond door de”Palestijn” die we eerder beschreven als erg geschikt om het waardige slachtoffer te spelen. Hij zegt:

“Toen ze de landbouwgronden grotendeels hadden afgepakt, zijn de kinderen van een jaar of veertien gestopt met school om in de nederzettingen te gaan werken en hun ouders te helpen. (. . .) Vroeger kon je hier graan oogsten en geld verdienen. Toen konden hier schapen grazen en konden kinderen studeren.”

Waarna de “boer” die eruit ziet als een hippie en van wie wij denken dat het een agent van de Palmaffia is nog eens los mag gaan op een als landbouwgrond  ongeloofwaardig stuk woestenij:

“Ze pakken zo’n boom en rukken die uit de grond.” Hij voelt zich onmachtig en hulpeloos, zegt de hippie. En de kolonisten zijn gewapend. Onder de bescherming van het leger plegen ze hun vernielingen. Waarna een ingestudeerde zin volgt: “Andere landen en internationale organisaties laten dit gebeuren.”

We zeiden zojuist dat de hele “reportage” van Eikel en zijn spookmaatje “Rashid el Mourif” bestaat uit het belasteren door de “Palestijnen” van Qusra van de Joodse bewoners van Esh Kodesh en dat Eikel geen enkele aanvechting toont om iets te checken. Toch hoef je daar zelfs niet voor naar Esh Kodesh en Qusra. Googelen volstaat.

Het “Palestijnse perbureau” Ma’an had 21 februari 2013 het volgende indianenverhaal en het heeft er alle schijn van dat Eikel en zijn maatje bij die verzinsels een aantal lokale leugenaars hebben gezocht en dat als “reportage” op Nieuwsuur hebben gepresenteerd. Wij citeren en vertalen Ma’ an:

“Bewapende kolonisten hebben woensdagnacht een dorp ten zuiden van Nablus (Qusra) aangevallen en zes auto’s in brand gestoken”, aldus een ambtenaar van de Palestijnse Autoriteit.

Ghassan Daghlas, die de activiteiten van kolonisten in de Noordelijke Westbank in de gaten houdt, zei dat tientallen bewoners van de nederzetting Esh Kodesh, wild om zich heen schietend het dorp Qusra binnendrongen.


Screenshot_4

Beeld van een van de zes door de Palestijnen zelf in brand gestoken auto´s met op de achtergrond de door hen zelf bekladde moskee

Zij staken zes auto’s in brand die het eigendom waren van Raed Musbah, Abed Taher, Yousef Odeh, Yasser Abu Rida en Nashat Fawzi, vertelde Daghlas aan Ma’an.

De dorpelingen verzetten zich tegen de kolonisten, zei Daghlas. Een grote groep Israëlische soldaten gingen het dorp binnen en raakten in gevecht met de lokale bevolking, zo voegde hij toe.”

Tot zover Ma’an.

Screenshot_3Uiteraard had Ma’an nieuws een foto van een kindje bij de auto’s die ze zelf in brand hadden gestoken

Nu de werkelijkheid. Eikel, als correspondent ter plekke, moet die kennen en hij verzwijgt die dus opzettelijk. Om Jodenhaat te kunnen zaaien. Wat is er werkelijk gebeurd?

Onderzoek door de politie heeft uitgewezen dat de dorpelingen (van Qusra) zelf de auto’s in brand staken en vervolgens de naburige joodse bewoners van Esh Kodesh de schuld gaven. Zes auto’s werden verbrand een dag nadat ernstige ongeregeldheden uitbraken tussen bewoners van Qursa en bewoners van de dichtbijgelegen ‘outpost’ Esh Kodesh. De “Palestijnen”  nodigden onmiddellijk de media en Mensenrechten-organisaties uit die meteen verklaarden geschokt te zijn door deze misdaad die aan de joden van Esha Kodesh werd toegeschreven.

De politie zegt dat het bewijs dat de Palestijnen aanvoerden dat de aanval was uitgevoerd door de joden, vals was. Het bewijs bestond uit een achtergelaten Israëlische identiteitskaart. Maar deze identiteitskaart behoorde toe aan een soldaat die op de nacht van de aanval ver van het Arabische dorp gestationeerd was. De soldaat had kennelijk zijn ID kaart verloren, Arabieren hadden deze gevonden en bewaard om de kaart te kunnen gebruiken op een moment als dit.

Screenshot_5

Kijk mama, zelf onze moskee lekker vol gekliederd (we moeten die Palestijnse sukkels toch eens wijs zien te maken dat het veel meer indruk maakt als ze het ding zelf tot de grond toe afbranden)

Zou er nog meer te vinden zijn over de verschrikkingen die de “Palestijnen” van Qusra te verduren krijgen door toedoen van hun joodse buren uit Esh Kodesh? Ja zeker! Googelen is niet moeilijk.Zo vinden we in The Jerusalem Post van 6 Januari 2013 het volgende bericht met deze kop en Ankeiler:

“IDF: 200 Palestijnen vallen de wijngaarden van Esh Kodesh aan”.

“Palestijnen maakten en gat in het hek van de wijngaard; 12 bewoners van Esh Kodesh raakten gewond tijdens het incident, een van hen moest voor behandeling naar het ziekenhuis.”

We vertalen het hele artikel

“Zo’n 200 Palestijnen vielen de wijngaarden van de West Bank ‘outpost’ Esk Kodesh aan op Zaterdagmiddag, aldus het IDF [Israëli Defense Force]. De woordvoerder van Esh Kodesh, Aron Katsof zei dat 12 bewoners gewond werden, onder hen iemand die voor behandeling naar het ziekenhuis moest. De Palestijnen kwamen vlak bij de huizen en verwoestten de wijngaarden, zie Katsof.

Het IDF voegt daaraan toe dat de Palestijnen er in geslaagd waren een gat in het hek te maken dat de nederzetting beschermd. En dat een raam van een politieauto met stenen kapot was gegooid.

Hella Mann van Esh Kodesh zei dat de drie uur durende aanval begon toen een aantal mensen van Esh Kodesh een wandeling maakten.

Palestijnen zagen de wandelaars en vielen hen binnen enkele minuten en met honderden tegelijk aan door met stenen te gooien.

“Het leek of ze georganiseerd waren en ons op stonden te wachten”, zie Mann.

Ze voegde toe dat haar broer aan zijn hoofd gewond was geraakt door een van de stenen.

Het kostte het leger meer dan een half uur om op te komen dagen, zei Mann die de gebeurtenissen vanuit het raam van haar huis, waar zij woont met haar twee dochtertjes van 3 en 11 jaar, gadesloeg.

Zij zegt dat de aanval het gevolg is van een besluit van het militaire bestuur dat het aan Palestijnen toestaat op een veld te werken dat vlak bij Esh Kodesh ligt.

“Vroeger was het niet zo”, verklaart Mann, terwijl zij uitlegt dat naar haar idee de toestemming aan de Palestijnen om op het dichtbijgelegen veld te werken, de veiligheid van de bewoners van Esh Kodesh in gevaar brengt.

“Ik maak me zorgen over mijn dochters”, zei ze.

Dit incident is het laatste in een reeks gewelddadige en niet gewelddadige uitwisselingen tussen Palestijnen en joodse bewoners in het gebied, de afgelopen week.

Het militaire bestuur staat het aan de Palestijnen toe een stuk grond te bewerken dat vlak bij Esh Kodesh ligt en waarvan zowel de bewoners van Esh Kodesh aanspraak maken als de Palestijnen.

Tweemaal afgelopen week gingen bewoners van Esh Kodesh naar het veld om Palestijnen zo te belemmeren op het veld te werken. De eerste maal hielden de bewoners een picnic op het veld. Zij werden toen met geweld verwijderd door het IDF en de Grenspolitie. Katsof zegt dat de veiligheidstroepen traangas gebruikten en ‘stungrenades’.

De tweede maal blokkeerden vrouwen van Esh Kodesh door voor de Palestijnen te gaan staan, de doorgang. De vrouwen werden door de veiligheidstroepen verwijderd.

Het IDF meldt dat afgelopen week bewoners van dichtbijgelegen Palestijnse dorpen Kasra en Jalud aanvielen. Katsof zei dat bewoners van Esh Kodesh daar niet aan meededen.”

Tot zover de Jerusalem Post. Aan dit nieuwsbericht valt ons de geloofwaardigheid op, die een fatsoenlijk mens aan zijn theewater voelt. Verder valt op dat het Israëlische militaire bestuur blijkbaar een beslissing heeft genomen in het voordeel van de Palestijnen. En dat dit bestuur die beslissing ook handhaaft.

Aan de reportage van Jan Eikelboom is niks fatsoenlijks, niks journalistieks. Het is pure Jodenhaatzaaiende rotzooi. Van de Publieke Omroep. Voor u. Van uw eigen belastingcenten. En als je bewijs zoekt dat de waarheid volstrekt omgekeerd is, namelijk dat de “Palestijnen” ook in het geval van Esh Kodesh, zoals altijd, eenzijdig de terreur beginnen en volhouden, zijn hier drie berichten van drie grote aanvallen van “Palestijnen” op Esh Kodesh in 2011 en 2012. Zie: Binyamin Residents: IDF Covered Up Friday’s Arab Riot en Mass Arab Attack on Jewish Village en One Arab Dead in Riot Near Qusra. En er schijnt voorts wel enige bewijs te zijn dat het voorkomt dat “Palestijnen” zelf bomen vernielen om de “kolonisten” de schuld te kunnen geven. Dat past wel in de psychologie van destructie en zelfdestructie die de Arabische en islamitische mentaliteit kenmerken. Net zo goed als ze wijngaarden van “kolonisten” vernielen.

___________________

* Hier de volledige link voor wie cookies-gezeik wil of moet vermijden: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1332912

** Maar de presentator legt natúúrlijk niet uit dat “het vluchtelingenprobleem” al ruim 60 jaar kunstmatig in stand wordt gehouden door de Arabische wereld met behulp van de UNWRA, een organisatie van de VN. Dat de “Palestijnen” de enige “vluchtelingen” ter wereld zijn die zo’n vaste eigen organisatie hebben, die miljarden te besteden heeft. Dat de “Palestijnen” de enige “vluchtelingen” ter wereld en in de geschiedenis van de mensheid zijn bij wie de vluchtelingstatus erfelijk is verklaard, zodat “het recht op terugkeer” zou betekenen dat Israël overspoeld zou worden met tig-miljoen Arabieren en dat zulks het einde van de staat Israël zou zijn. Dat de “vluchtelingen” in Gaza en “de Westbank” door respectievelijk Egypte en Jordanië werden geterroriseerd in de periode 1949 -1967. Maar dat er toen geen sprake was van een “Palestijns volk” dat moest worden “bevrijd”. Dat kwam pas na 1967, toen Israël een genocidaal bedoelde aanval van de Arabische landen had afgewend en gedwongen (!) werd om het bestuur over Gaza en “de Westbank” over te nemen. Waarom gedwongen? Omdat de Arabische landen weigerden te onderhandelen via het “drie keer nee van Khartoem”.

Door:

Martien Pennings & Roelf-Jan Wentholt

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Palestina", "Westbank", "Westelijke Jordaanoever", antisemitisme, antizionisme, Hypocrisie, Israël, Joden, Jodenhaat, Linkse Kerk, mainstream-media, Naïviteit, Nederland, nieuw fascisme, praatjesmakers, Socialisten, Taqiyya. Bookmark de permalink .

39 reacties op Nieuwsuur Eikelboomt Jodenhaat: de subliminale hersenspoeling door de Publieke Omroep

 1. Prima stuk Martien en Roelf Jan

  Like

 2. Anneke zegt:

  Gisteravond naar Nieuwsuur gekeken, ‘k kookte vrijwel direct ‘van binnen’…van woede!!! Hoe lang wordt ons nog die pure valsheid in geschriften voor gehouden??? Men kan hier NIET mee door blijven gaan!!! “Genoeg is genoeg” Heb meer dan genoeg van heel dit moorddadige spel, gespeeld door die poker-freaken uit de politiek, financieel -,economische zone. Hun wandaden komen in vlot tempo meer en meer aan het licht, voor ons burgers een heel groot lichtpunt; al is dit heel moeilijk te ‘vatten’.

  Like

  • Anneke zegt:

   Overigens wéér een bewijs dat de mens (Jood of Griek…) totaal géén rechten heeft…Discrimineren mag absoluut niet, maar de grote anti-semiet/anti-Sionist uithangen wordt ‘gewoon’ toegestaan. “Zonder blikken of blozen…”.

   Like

 3. marijke zegt:

  Mooi stukje werk heren.Ja ik heb het al zo vaak gevraagt en ook hier.Geef mij eens een naam van een goeie journalist.Het zijn allemaal nalopertjes.Te triest voor woorden.Fox Tv is dan wel gehaat bij aardig wat mensen.Maar je krijgt tegen geluid.En hier op de tv worden we gehersenspoelt met dat linkse gedrap.Ik hoorde van de week die van de joop Fransico of hoe die man ook heet.Wat een bagger komt er uit die man zijn mond.Lijkt ook nog op een stuk gedraaide gramafoon plaat.Jammer hoor.En dan die Twan van nieuwsuur.Heb het over Wilders dan heeft hij dat gore lachje,dat je gelijk van zijn fucking face af wil slaan en zo ook Paul Witeman

  Like

 4. marijke zegt:

  Ja witteman moet het zijn

  Like

 5. Martha zegt:

  Ik heb ’t gezien en bijna gaan nagelbijten over wat ik zag en hoorde.

  Grote klasse!!

  Like

 6. Rudi zegt:

  Martien en Roelf Jan, bedankt voor dit stuk.

  Like

 7. Tom Hendrix zegt:

  Geweldig stuk Martien en Roelof. En wat de RODE GORE KLOOTZAKKEN van de NOS betreft, ongezien de tyfus, voor deze en al die andere RODE MEELOOP OMROEPEN, zoals VARA,KRO,NCRV! Ik kots met de dag meer, over de eenzijdige agitprop van de omroepen, in het spoor van de RODEN en andere linksen en policor politici, in de tweede slaapkamer. Of het nu ISRAEL betreft, de EUSSR, het SINTERKLAAS spelen met O.S. geld, alles wordt gedraaid zodat de nederlandse burger geheel gehersenspoeld is of wordt! Samen met de JODENHATERS, van Bommel, van Agt, Duysenberg, Meulenbelt wordt de tv overspoeld met de huichelachtige linkse diaree.

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  @Anneke 17.35. uur. Bravo Anneke, zo is het!

  Like

 9. Martien Pennings zegt:

  DOE ONS EEN PLEZIER, ROELF-JAN EN MIJ!
  stuur een link, deze http://bit.ly/WXmbsh
  met aanbeveling naar
  nieuwsuur@nieuwsuur.nl

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Ikke eiges heb bijvoorbeeld gestuurd:

   DIE EIKELBOOM IS INCOMPETENT EN ERGENS IN JULLIE ACHTERHOOFD weten jullie dat:http://bit.ly/WXmbsh:
   Nieuwsuur Eikelboomt Jodenhaat: de subliminale hersenspoeling door de Publieke Omroep

   Like

  • Martien Pennings zegt:

   Ik heb ook wel eens geprobeerd iets richting redactie van het NON-journaal te sturen
   Dat lukt ook nóóit.
   Ik heb blijkbaar een communicatie-ban over het hele spectrum van de “Publieke Omroep”.
   De intellectueel-morele misdadigers beschermen zich goed!

   Like

 10. Rudi zegt:

  Op Frontpage Magazine las ik gisteravond dit stuk over Rachel Corrie, de favoriete pin-up van alle Israëlbashers, die aan haar eigen waanzin en jodenhaat is ten onder gegaan. Een slachtoffer van de hersenspoelmachine van de linkse antisemitismezaaiende media.
  http://frontpagemag.com/2013/ari-lieberman/the-rachel-corrie-the-new-york-times-doesnt-want-you-to-see/

  Like

 11. E.J. Bron zegt:

  @Martien

  DONE (check je mailbox!) 😉 😀

  Like

 12. isidor zegt:

  zo zie je maar weer ,je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn

  Like

 13. koddebeier zegt:

  Dat soort lui kan je het beste ophangen. Misschien zien hem nog terug bij Neurenberg2.

  Like

 14. Philippine zegt:

  Opgestuurd.

  Like

 15. E.J. Bron zegt:

  Dit is al heel wat!! Antwoord ontvangen!:

  no.reply
  18:58 (2 uur geleden)
  Beantwoorden
  aan mij
  Hartelijk dank voor uw mail.

  We streven er naar alle berichten binnen een dag te lezen. Niet elke
  mail kan worden beantwoord. De grote hoeveelheid mail noopt de redactie
  tot scherpe selectie bij het geven van een inhoudelijke reactie. Het kan
  enkele dagen duren voordat u eventueel antwoord krijgt.

  Like

 16. Tom Hendrix zegt:

  Wedden dat de rode NIEUWSZUUR NIETS met deze WETENSCHAP zal doen!

  Like

 17. Grappig, Martien Pennings benoemt een groot aantal dingen die mij bij het kijken ook al te binnen waren geschoten, echt kromme tenenwerk, en dat allemaal bekostigd door u en mij….!
  Het is werkelijk om pisnijdig van te worden, en het trieste is dat de gemiddelde kijker er met alletwee zijn voeten instinkt.

  Like

 18. Avidia zegt:

  marijke zegt: 21 maart 2013 om 18:05

  Ik ben verslaafd aan deze site, ik lees alle rechtse sites, gelukkig dat ze er zijn!!!! Dank vooral ejBron.
  Marijke, ik ben het roerend met je eens, als ik (zelden) zin heb om me te ergeren, kijk ik naar P&W, Nieuwsuur, DWDD, enz, enz. De hele omroep is in handen van de ROOIEN, vandaar dat ze allemaal een RODE achtergrond hebben, ik walg van die volgevreten Rooien met hun afschuwelijke hoge inkomens, betaald uit onze zak. Die Twan Huys!!!!! Wat een rotsmoel heeft die vent, teiltje, de rode gloed spuwt hij uit zijn ogen. Ik kijk niet naar die omroepen met hun verwaande smoelen, ik doe liever andere dingen en het nieuws kun je elders vinden op internet, ik lees me een hoedje in sites van gelijkgestemden, en kom geen nieuws te kort, sterker nog, ik kom tijd te kort :-))) Kijk naar de tijd waarin ik dit schrijf :-}

  Like

  • Lucie zegt:

   Zo vergaat het mij ook,kom tijd te kort om alles te lezen wat ik interessant vind.
   Vooral deze site is heel goed.
   Ja,op radio en tv wordt je constant voorgelogen,jammer dat er nog steeds veel mensen zijn die het voor waarheid aannemen.

   Like

 19. Tom Hendrix zegt:

  @Avidia 04.23. uur. Heel verstandig van U. Mijn vrouw en ik kijken al jaaaaren niet meer naar het NOORD-KOREAANSE STAATSTV gebeuren in nederland. En ik walg ook van de hele rooie-en zogenaamde gutmensch kliek.

  Like

 20. Jan zegt:

  @E.J. Bron zegt:
  21 maart 2013 om 21:36

  Dat is een computerantwoord dat ook ik 750 uur terug naar de NOS gestuurd en ik wacht nog steeds op een correctie omtrent hun ‘berichtgeving’ over Israël.
  Laf links volk (zoals verwacht)

  Like

 21. Theodoor zegt:

  Een commentaar bij het stuk van de heer Jansen vind ik wel heel erg passend hier dus heb ik het maar gecopiëerd om ook dat stukje mee te nemen in de beoordeling van de staatsomroep.

  “H.K.21 maart 2013 15:46
  Regeringen hebben de islam nodig!!! Met de islam kan je het volk goed onder de duim houden zo heet het! Het zijn onze eigen regeringen die overal islamitische regimes in het zadel helpen en houden. De Arabische lente is vanuit hun oogpunt wel degelijk een ‘lente’. Het Westen maakt de islam! Weet dit wel: verraders komen uit je eigen kring en dragen geen waarschuwingsbordjes!

  Like

  • Anneke zegt:

   Soort gelijke gedachten gingen ook ‘door’ de hoofden van rooms-katholieke ‘hoogwaardigheids-bekleders’. Máár wat heeft uiteindelijk deze religie gefaald èn zal met de ‘hyper’ antisemitische paus nog véél heftiger gaan falen!!! Nòg meer ellende zal boven water komen drijven….Zie overigens zelf de islam als de…oosterse katholieke kerk. Met, niet het Vaticaan, maar Mekka als hoofdstad. Ga maar eens na, hoeveel overeenkomsten deze twee religie’s met elkaar hebben. “Terug naar de Joodse Wortelen; mensen is beter dan al die verwarde -, chaotische, ‘ismes’ aanhangen…Back to our YEWISH roots”!!! Lets make this world extremely jealous on the Yewish Jewls !!!

   Like

 22. Tom Hendrix zegt:

  @Theodoor 12.03. uur. En dat is nog te bewijzen ook Theodoor! Onze eigen politici hebben in 1975, ingestemd met de resolutie van straatsburg, ook wel te noemen oil for immigration.
  Dezelfde klootzakken van politici die ons ook de eu en het esm verdrag ingerommeld hebben!

  Like

 23. reageerbuis zegt:

  Het beste voorbeeld van Palestijnse leugenachtigheid vind ik de foto van een rij lijken onder lakens, waarbij het achterste lijk al weer opstaat voordat de fotograaf afgedrukt heeft (uit de Washington Post van 31 juli 2006).

  Like

 24. Anneke zegt:

  van hoorn: jij moet helemaal niet terug, als de drang er niet is. Blijf dan zeker waar jij je veilig acht…Máár bekeken door velerlei ogen; heeft de Verlichting eerder veel verduistering met zich mee-gebracht en hetzelfde geldt voor het humanisme. | Vergelijk de Verlichting met de huidige zgn. ‘Arabische Lente’ !!! !!! | “Als ’t puntje bij ’t paaltje komt; dan is men ‘by human-rights’ niet thuis….Die zgn. mensenrechten zijn zo dood, dus levenloos als wat. PURE MISLEIDING en Gods Woord faalt nooit. “Leg je krant er naast, of neem bij ’t lezen van deze site de Bijbel ter hand en laat je hersenen/gedachtengangen goed actief zijn”. Maar nogmaals: als je totaal géén drang hebt…blijf waar je bent en vertrouw dan op die ‘Lichte Verduistering’ en al die ‘Human-Rights’ kantoren….Kijk uit dat je géén fig. bloedneus oploopt. Shalom….

  Like

 25. Pingback: Zondag-overdenking: verzuip Kathleen Cools in de kokende olie! | E.J. Bron

 26. Martien Pennings zegt:

  Mafkees Jan Eikelboom figureert vandaag in een stuk van Joost Niemöller op DDS http://bit.ly/YTx5uh.

  Niemöller citeert een tweet van de totaalmalloot, waarin hij zich voegt in het aanzwellende koor van de perverso-spinners: de Syrische Jihadisten zijn de schuld van het Westen!
  Dit is de tweet:

  Jan Eikelboom ‏@janeikelboom 2u Goed artikel “@koertdebeuf: Niet de Jihadisten, maar wij zijn het probleem. Mijn opiniestuk vandaag in De Morgen.http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1606177/2013/03/……”

  In dat artikel waarnaar de gek verwijst – van Koert Debeuf – wordt uitgelegd dat de “vrijheidsstrijders” prima mensenrechtenjongens zijn:

  “Het grote argument is dan dat we evenmin weten wat die FSA nu eigenlijk is en wat zij willen. Als we het niet weten, dan is dat eenvoudig weg omdat we geen moeite doen om het te willen weten. Ik had enkele dagen geleden een diner met de stafchef van de FSA, Salim Idriss, en de bevelhebbers van vier van de vijf fronten. In Turkije. Wie naar Antakya (Antiochië) gaat, kan er elke generaal zien die hij of zij maar wil. Dan kun je uit eerste hand horen dat zij wel vrijheid en democratie willen, dat ze er alles aan doen om de mensenrechten te respecteren, de minderheden te beschermen en de vluchtelingen te helpen. Maar ook dat ze te weinig middelen hebben om dat naar behoren te doen.”

  Hoe ver van het padje moet je dáárvoor dan weer zijn, om na de metamorfose van “de Arabische Lente” in de Shariaanse Moslimbroeder-hel, het bovenstaande te zeggen?
  Dat is toch niet naïef meer?
  Dat is toch misdadig?

  Roelf-Jan zag een tweet http://bit.ly/10gEruq van deze Debeuf, die volgens Roelf een homokop heeft (en Roelf kan het weten).
  Die tweet luidde aldus:

  Let yourself be surprised. Imam blesses union of gay Muslim couple, while France refuses to recognize. http://english.alarabiya.net/articles/2012/04/08/206218.html

  Commentaar van Roelf: “Te erg, geen woorden voor, Koert doet alsof homo’s het helemaal voor elkaar hebben in de islamitische wereld, in tegenstelling tot Frankrijk. Hoe komen mensen tot dit soort verraad? Eeuwige vraag.”

  Enfin, het is één groot links gekkenhuis vol extreem gevaarlijke patiënten.

  Like

 27. Tom Hendrix zegt:

  @Martien Pennings 11.23. uur. Inderdaad LINKS heeft in 40 jaar van NEDERLAND een GEKKENGESTICHT gemaakt. Wat mij betreft, gaat deze IDIOOT KOERT, samen met de hele “linkse kerk”, mee met de haatbaarden, om “kogels te koppen”, bij ome Assad. Voor ons een WIN situatie!

  Like

 28. Theresa Geissler zegt:

  Kort en goed, die hele uitzending (heb hem zelf helaas niet gezien, hoewel: ‘helaas’?) was weer één gore, eenzijdig belichte pro-palestijnse troep. Het kan verkeren! Ik bedoel, weet U nog, tijdens de Jom Kippoer- oorlog in 1967 was Nederland zó pro-Israel, dat het ons op een olie-boycot te staan kwam. Ons en de VS. De VS zijn nog geen vrienden van de arabische wereld al doet Obama -de latente moslim- thans over-ijverige toenaderingspogingen, maar wij….En de oorzaak? Gezien de leeftijd van verschillende kopstukken kan er wel een verlaat generatieconflict meespelen: Als bijvoorbeeld de ouders van Anja M. in hun tijd pro-israel waren is zij nu nog tot op heden lekker pro-Palestina, zoiets.

  Like

 29. Pingback: Mariëlle Tweebeeke, jeugdig maar zéér ernstig te nemen ankermeisje van Nieuwsuur (Sonja Barendprijs!) kwekt weer eens uitermáte dom | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s