De toekomst van de wereldverbeteraars

                                                 (gastbijdrage door vederso)

Het “goedmenschendom” van de wereldverbeteraars in de landen van de westerse wereld is een vorm van zelfstilering. Door voortdurend op de echte of vermeende schuld van de eigen groep te wijzen en voor de belangen van anderen op te komen, pronkt het met het eigen morele niveau, want ogenschijnlijk is het moediger om de eigen groep te bekritiseren dan de buitenstaanders. Zal deze houding en dit gedrag in het Westen zich nog uitbreiden en overslaan naar andere culturen of is het een tijdelijk fenomeen?

Voorwaarden voor het “goedmenschendom” zijn materiële overvloed en het gevoel van buiten niet bedreigd te worden, omdat men anders met zeer negatieve reacties op dergelijk gedrag rekening moet houden.

De eerste voorwaarde (welvaart) werd na W.O.II in het Westen vervuld. Dit was genoeg om van een substantieel deel van de goed opgeleide elite wereldverbeteraars en “goedmenschen” te maken. Lange tijd werd de meerderheid van de bevolking daar nog niet door beïnvloed.

De grote doorbraak kwam met het einde van de Koude Oorlog en het schijnbare “Einde van de Geschiedenis.” Voor veel waarnemers leek het alsof de waarden van de liberale, westerse maatschappij definitief hadden overwonnen en vroeg of laat overal op de wereld zouden heersen. De wereldverbeteraars groeiden onder deze omstandigheden op tot een meerderheid in de bevolking. Voormalige “revolutionairen” werden vooraanstaande politici. Lange termijn effecten waren er vooral in het onderwijs, waar de wereldverbeteraars vooral veel invloed kregen. Onder leerkrachten in Duitsland bereikte het “goedmenschendom”bijna een monopoliepositie. Ook in de V.S. is het onderwijs er sterk door beïnvloed. En omdat docenten de volgende generatie (mede)opvoeden en vormen en de goed opgeleide elite haar kinderen ook in deze geest opvoedt, kan men tot op de dag van vandaag spreken van een soort zichzelf versterkend terugkoppelingseffect van het “goedmenschendom”. De kinderen worden zelf weer opvoeder en deze volgende generatie wil zich bewijzen in een schijnbaar morele superioriteit.

Met name in Duitsland zijn alle sectoren van de samenleving,  van scholen tot de politiek, zo doorspekt met het “goedmenschendom”, dat men zich nauwelijks kan voorstellen dat het weer aan invloed en betekenis zou kunnen verliezen. En toch verliest het langzaam terrein.

Het “goedmenschendom” is een westers fenomeen gebleven

De “goedmenschen” zijn er niet in geslaagd om de wereldstandaard te worden. Een algemene welvaart is nu niet langer beperkt tot het Westen. Japan maakte al tientallen jaren geleden een begin en andere landen volgden. China is op dezelfde weg. Maar in geen van deze landen heeft het “goedmenschendom” een invloed die vergelijkbaar is met haar positie in het Westen. In Japan, Hong Kong of Zuid-Korea zou een poging zich te onderscheiden door echte of schijnbare betrokkenheid bij derden ten koste van de eigen groep slechts op onbegrip stuiten. Zo is duidelijk geworden dat alleen in de westerse cultuur, met een vermeende, onbedreigde welvaart, de wereldverbeteraars alle ruimte krijgen.

Het Westen staat onder druk

Het “goedmenschendom” als westelijk cultuurproduct zou alleen dan toekomst hebben als de huidige economische omstandigheden behouden blijven en haar invloed in de wereld op z’n minst op dit niveau zou blijven. Geen van beiden is het geval. Onder druk van de groeiende concurrentie wordt het gevoel van een onbedreigde welvaart geringer. De schuldenberg waarmee de verzorgingsstaat werd gefinancierd, heeft in Europa geleid tot de ergste crisis sinds W.O.II, zoals ook de Duitse Bondskanselier heeft vastgesteld. Aan Griekenland, als zwakste schakel, dreigt de ketting te breken.

Vooral Europa, als wereldwijd broeinest van wereldverbeteraars, wordt in grote delen van de wereld niet meer serieus genomen. De V.S. keren zich daarom toenemend af van het oude continent en oriënteren zich op Zuidoost-Azië.

Het verval van het “goedmenschendom” is al begonnen

De hierboven beschreven ontwikkeling ontneemt de wereldverbeteraars hun belangrijkste basis. Een samenleving die moet vechten voor het behoud van haar welvaart, waardeert het niet als enkelen zich op haar kosten moreel willen onderscheiden. Daarom zijn er overal tekenen van het verval van het “goedmenschendom” te zien. Zo is de bereidheid om buitenlanders op te nemen, ongeacht hun vaardigheden om aan de ontwikkeling van hun gastlanden te kunnen bijdragen, zeer sterk aan het dalen. Zelden is er een sterkere tegenstelling te zien geweest tussen de meerderheid en de culturele elite laten dan in de controverse rondom het boek “Deutschland schafft sich ab” van Thilo Sarrazin. In andere Europese landen heeft de wijdverbreide afwijzing van de door wereldverbeteraars gedomineerde immigratie- en integratiepolitiek geleid tot het ontstaan van invloedrijke
politieke partijen met drastische veranderingen in het beleid als gevolg.

Met haar klimaatbeleid heeft Europa zich grotendeels internationaal geïsoleerd. Het beleid van een sterke CO2-reductie kan ook niet overeind blijven als exporterende landen zoals Duitsland in toenemende mate geconfronteerd worden met steeds hogere energiekosten, waar de concurrentie vanuit het Verre Oosten geen last van heeft.

Het Duitse cabaret laat zien waar de reis naartoe gaat

Een kleine indicatie, zelfs in Duitsland, is de ontwikkeling van het cabaret. De oude SPD-strijder Dieter Hildebrand is bijna met pensioen en er dienen zich geen opvolgers aan. De anti-CSU strijders “Biermösl Blosn” hebben zich opgeheven. Nu komen mensen als Vince en Dieter Nuhr op TV, of ook Henryk M. Broder en Hamad Abdel-Samad, die met de serie “Entweder Broder” eigenlijk ook een soort “cabaret van het werkelijke leven” hebben laten zien. Ze nemen alle mainstream-wereldverbeteraars op de hak en diezelfde wereldverbeteraars amuseren zich erover voor hun televisie. Dit was onvermijdelijk, want als iedereen een werelverbeteraar is, kan men met de gebruikelijke houding geen indruk meer maken en is het uur van de satire aangebroken.

Wat komt er na het “goedmenschendom”?

Veel “goedmenschen” en wereldverbeteraars reageren op de beginnende neergang door te wijzen op het spook van een meedogenloze ellebogenmaatschappij. Zeker is, dat de basisbehoefte om zich tegenover hun medemensen moreel te profileren (voorlopig) blijft bestaan. Als het “goedmenschendom” geen respect meer ervaart, is het waarschijnlijk dat de echte of geveinsde betrokkenheid bij de eigen groep weer op de voorgrond treedt, zoals het in het tijdperk voor het “goedmenschendom” was en zoals het in de rest van de wereld vandaag de dag nog zo is. Hoe ver de wijzer de andere kant zal blijken uit te slaan, valt niet te voorspellen. Maar in geen geval moeten, met het verdwijnen van de hypocriete, morele borstklopperij van de wereldverbeteraars, de werkelijke, maatschappelijke vooruitgang en verworvenheden  verdwijnen.

Gelijke kansen voor vrouwen is heel goed mogelijk zonder de vele vrouwelijke politiecommissarissen in “Tatort,” omdat het geen afspiegeling van het werkelijke leven is, zonder de verbreiding van de illusie dat gemiddeld mannen en vrouwen voor alle activiteiten gelijk geschikt zijn. En zonder vrouwenquota, die een belediging voor die vrouwen zijn, die zonder deze bonus op eigen kracht succesvol zijn geweest.

Een selectieve en beperkte immigratie is in het belang van de (Duitse) inwoner, maar ook van degenen van buitenlandse afkomst. En is bijna een voorwaarde voor een respectvol en vriendelijk contact met immigranten als algemene standaard van gedrag. Door afstand te nemen van de klimaat- en milieuonzin kunnen vele natuurgebieden buiten Europa behouden blijven, die anders opgeofferd zouden moeten worden aan de noodzaak van het vergroten van het landbouwareaal voor de bizarre luxe van een “organische” landbouw.

Wanneer de boosheid van het westerse publiek over schendingen van mensenrechten niet meer eenzijdig door de wereldverbeteraars in de MSM op “onze” (Amerikaanse, Europese en Israëlische) werkelijke of vermeende mensenrechtenschendingen gericht is, ongeacht de werkelijke proporties en verhoudingen van de wreedheden in de wereld, kan dat alleen maar bevorderlijk zijn voor de rechten van alle mensen. Voor de verdediging van de menselijke waardigheid is niet gelijkheid maar vrijheid het hoogste doel. “Goedmenschen” en wereldverbeteraars moet men niet verwarren met goede mensen. Het “goedmenschendom” is in geen geval een voorwaarde voor rechtvaardigheid, humaniteit en natuurbehoud.

Bron:

http://fakten-fiktionen.net/2012/01/die-zukunft-des-gutmenschentums/#more-11535

Uit het Duits vertaald door:

vederso

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen, political correctness, Socialisten. Bookmark de permalink .

5 reacties op De toekomst van de wereldverbeteraars

 1. rowi2011 zegt:

  het lijkt erop dat een elitaire club guthmenschen ons, ( vermoedelijk minder goede mensen of domme mensen) moet gaan vertellen/gebieden, wat wij als mensen wel of niet goed moeten vinden en hoe we dat moeten uitvoeren.
  Stelling: De Guthmensch dringt zich op aan anderen!

  Like

 2. louis-portugal zegt:

  Goed artikel Bert. en Vederso.
  Ik heb meer het gevoel dat de Gutmenschen met hun ellebogen over de ruggen van de werkenden funktioneren.
  Aangezien de crisis telkens groter wordt is er meer inzicht bij het grotere publiek en minder geld voor die luxe.

  Like

 3. Linsky zegt:

  Quote;
  Maar in geen geval moeten, met het verdwijnen van de hypocriete, morele borstklopperij van de wereldverbeteraars, de werkelijke, maatschappelijke vooruitgang en verworvenheden verdwijnen.
  ——————–
  Klinkt erg idealistisch en ben het voor een deel wel met de schrijver eens,
  maar waar haalt die deze opportunistische gedachten dat dit zou kunnen veranderen, toch steeds weer vandaan?
  Hij zou toch even goed zo als velen van ons moeten weten dat dit allemaal onderdeel uitmaakte van een al lang geleden bedacht plan. En dat het juist de opzet is alle verworvenheden die ons tot mens bestempelen en als mens definiëren, vernietigd moeten worden, ten einde een perfect slavenras over te houden?

  De hele indoctrinatie en hersenspoeling van de bevolking is een tactiek, om het Grote Gebeuren’ zonder al te veel tegenstand door te kunnen drukken en te vestigen.

  Ik zelf ben absoluut overtuigd dat het “goedmenschendom”, haar oorsprong vind in
  Hippies, Bloemenkinderen, sekteleden, communes etc. die elke verantwoordelijkheid voor zichzelf, anderen en de maatschappij verwierpen. Zich suf neukten en verslaafd raakten aan drugs, en door overmatig gebruik er van een veelheid geslachtziekten opliepen. Ten gevolge daarvan hield men gedegenereerde hersens en genitaliën over, wat in een aantal gevallen resulteerde in dwaasheid en waandenkbeelden en de daaruit voortvloeiende irrationele wens, dat men verantwoordelijk zou kunnen zijn voor anderen!

  Hier kan dus niks goeds meer uit voortkomen! Bij uitstek juist de Spirituele en New Age bewegingen waren een opgezet en een dankbaar terrein voor de ‘Secret Services’ om het zaad van de hypocriete ‘Gutmenschen’ te zaaien, te bewerken en de afgelopen 30 jaar te oogsten.

  Een en ander ten aanzien van bovenstaande ideeën heb ik uitgewerkt in;
  https://ejbron.wordpress.com/2011/12/02/waarom-er-zoveel-moslimknuffelaars-zijn/
  Alle hoop is ijdel en we kunnen ons m.i. beter voorbereiden op een emigratie, misschien naar Mars of de Maan of zo?

  Obama schijnt er al voorbereidingen voor te hebben getroffen, hahahah
  http://www.wired.com/dangerroom/2012/01/obama-mars/

  Like

 4. Met genoegen gelezen.Goed stuk.

  Like

 5. hans van de mortel zegt:

  De Gutmensch is de idioot zonder gezonde hersenwerking. Hij is niet in staat om logisch te denken. Hoe komt dit? Dit komt omdat hij zich verlaagd heeft tot het bedrijven van huichelarij van de ergste soort. Hij heeft niet te klagen, want meestal zit hij er warmpjes bij en bekommert zich geen malle moer om de laagst betaalde arbeider.

  Een voorbeeld van de in en in zieke denktank van de Gutmensch uit de Linkse Kerk . . .

  Ondergetekende vindt dat misdadigers zwaar gestraft moeten worden. Immers, het kan toch niet zo zijn dat slachtoffers moeten lijden, en misdaad plegers kunnen (blijven) lachen. Zware straffen dus.

  En dan nu de reactie van de politieke Gutmensch uit de huichelachtige ruif van de Linkse Kerk:

  “Straffen helpt niet.”

  Dan gaat men verder – ter ondersteuning van zijn onnozelheid – met het verwijzen naar de overvolle gevangenissen in Amerika waarin zich tot lange straffen veroordeelde gevangenen bevinden. Met daaraan gekoppeld de conclusie van het hoge misdaadscijfer in de VS. dus . . . straffen helpt niet. JA. NOU EN?

  Waar slaat deze onnozele redenering op? Dat slaat als een tang op een varken. Linkse Gutmenschen zijn net zo gevaarlijk als die doortrapte Hitler nazi-ideologen uit de triomf-gedachte voor het Derde Rijk.

  Neem nu zo’n Holleeder. Misdadiger pur sang. Veroordeeld voor de Heineken ontvoering. Had toen al gedood moeten worden. Maar . . . hij krijgt een tweede kans met alle gevolgen vandien waarvan u en ik de financiële gevolgen van moeten ophoesten. Trouwens, een van die Heineken ontvoerders had na zijn vrijlating nog een agent gedood in Amsterdam-noord.

  Wat u en mij moet interesseren is dat criminelen – waaronder de eerste de beste inbreker gerekend moet worden – achter slot en grendel behoort te lijden (dus niet te vertoeven in een hotel). Maar daar hoor je die vieze gore huichelachtige linkse Gutmenschkerk niet over. Het lijkt wel of zij zelf affiniteit koesteren met al dat verdorven criminele tuig.

  Laat ik mijn betoog kort houden en tevens zo simpel mogelijk neerzetten als de meest eenvoudige logica die iedere boerenpummel kan begrijpen, maar waarschijnlijk te ingewikkelde materie is voor de hoog opgeleide intelligentia die zich in het politieke nest heeft genesteld en het daarna heeft bevuild. Geheel in de traditie van de leer der huichelarij.

  Wanneer van de 100 inbrekers er 50 in het gevang zitten, dan mag ik toch veronderstellen dat de kans op inbraak met de helft is gereduceerd? Ja toch?

  En daar gaat het om. Slechte mensen horen in het gevang – van mij mogen ze een levensbeëindigend spuitje krijgen – en goede mensen behoren geen last van dat criminele tuig te hebben. Of dat helpt, interesseert mij geen malle moer. Maar het geeft mij tenminste wel een goed gevoel als mens met een juist gevoel voor rechtvaardigheid! En voor dat laatste schamen zich blijkbaar al die Linkse Gutmenschen. Huichelaars dus! Want je moet wel voor je gevoel voor rechtvaardigheid durven uitkomen.

  Dus . . . ook weg met ALLE zich moslim noemende Gutmenschen!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s