Geliefd, gehaat, gestenigd

Islamitische verenigingen in Duitsland overbieden elkaar wederzijds om met steeds absurdere beschuldigingen iedere islamkritiek monddood te willen maken. De nieuwste kreet, in de meest ware zin van het woord: “Anti-islamitisch racisme”. Het begrip op zich is al pure waanzin en spreekt zichzelf tegelijk tweemaal tegen: ten eerste, omdat de islam geen ras is. En ten tweede, omdat de moderne biologie de mensheid in principe niet in rassen onderverdeelt (zegt: een rechtspopulist! Hear, hear).

Men zou genoegzaam kunnen lachen over dit intellectuele dieptepunt, die samen met de islamitische migranten in het Duitse taalgebruik is geïmmigreerd, als daar niet de omstandigheid zou zijn, dat de moslims het verdomd serieus bedoelen. Op de lange termijn zou dat wel eens een voorproefje kunnen zijn van datgene wat ons dreigt. Datgene, dat altijd gebeurde wanneer een land stond blootgesteld aan het proces van islamisering: de vrijheid van meningsuiting schaft zichzelf af.

En daarom gaat het eigenlijk: culturen zijn geen, zoals naïef Duits links schijnt te geloven, een oppervlakkige verzameling van gebruiken, feestdagen, muziek, kunst en eten. In werkelijkheid gaan culturen veel dieper. In hun kern zijn ze gebaseerd op de elementaire voorstellingen over waarden en moraal van een samenleving. Hier is het antwoord te vinden op de vraag wat toegestaan is en wat verboden, wat juist is en wat verkeerd, wat goed is en wat fout. De kern van onze Duitse cultuur is, dat kun je gerust zeggen 67 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog: de Duitse grondwet. Onze liberaal-democratische staatsbestel met alle burgerlijke rechten en plichten die erin staan.

Juist daarom waren en zijn er geen noemenswaardige integratieproblemen met Grieken, Spanjaarden of Italianen. Hun culturen mogen zich dan oppervlakkig van de Duitse cultuur onderscheiden, in de kern bezitten ze echter dezelfde waarden, gebaseerd op christendom en Verlichting, afgeleid van de gemeenschappelijke geschiedenis als westerse CULTUUR-kring.

En juist daarom zijn er alleen maar en uitsluitend integratieproblemen met islamitische immigranten. Want in de kern van hun cultuur wijken ze elementair van de westerse af. Ze hebben er een fundamenteel ander begrip over hoe een samenleving georganiseerd dient te zijn, wat de rechten en de plichten van haar burgers zijn, wat toegestaan is en wat verboden, wat juist of verkeerd is, wat goed of slecht is.

In principe zou dat geen probleem zijn. Niemand heeft het recht om te beoordelen welke cultuur de betere is. Tegelijkertijd heeft iedereen uiteraard wel het recht om voor zichzelf te beslissen welke cultuur hij beter vindt. En waarom. Maar de problemen ontstaan, wanneer mensen met zulke verschillende opvattingen over principiële zaken van het maatschappelijke met elkaar in een land samen moeten leven. Een feit is: er bestaat geen multiculturele samenleving in Duitsland. Die bestond niet, die bestaat niet en die zal waarschijnlijk ook nooit bestaan.

Veelmeer is er op dit moment sprake van een biculturele samenleving: enerzijds die van de Duitsers met hun immigranten, inclusief geïntegreerde moslims, die een leven wensen op basis van westerse waarden. Anderzijds die van de geïmmigreerde moslims, die niet geïntegreerd zijn, zich organiseren in islamverenigingen en hun – vooral op het gebied van het wereldbeeld en juridisch! – parallelsamenleving onderhouden.

Als men hier het daadwerkelijke cultuurbegrip aan ten grondslag zou leggen, heeft een multiculturele samenleving multiple wetten nodig. Anders kan zij helemaal niet functioneren. In het huidige geval (een biculturele samenleving) zou er dus een duale wetgeving nodig zijn. En precies daarom discussieert intussen al menigeen er serieus over om delen van de sharia in te voeren. De voorstanders van deze idiotie zijn overigens in de regel dezelfden, die er volledig van overtuigd zijn dat er geen sprake zou zijn van islamisering in dit land.

De waarheid is: zij bestaat wel. En niets toont dit duidelijker aan dan de omgang met islamcritici. De westerse zienswijze luidt zonder twijfel: ieder mens heeft het recht om alles te bekritiseren wat hij wil, zolang dit niet op een ongepaste wijze een overtreding van andere rechten is. De islamitische zienswijze luidt echter: niemand heeft het recht om de islam of de profeet Mohammed te bekritiseren. Want de vele traditionalisten onder de moslims geloven (serieus!) dat de koran het letterlijk overgeleverde woord van God is en om dit te bekritiseren zou een misdaad zijn.

In dit conflict bestaat geen compromis, geen middenweg, geen halfslachtige oplossing. Of het ene recht geldt of het andere. Op dit moment is de rechtssituatie duidelijk; hier geldt niet de sharia, maar de grondwet. Hier heerst vrijheid van meningsuiting, geen verbod op kritiek. Dus construeren islamitische theologen, verenigingsfunctionarissen en imams begrippen zoals “islamofobie” of “anti-islamitisch racisme”. Met gebruikmaking van historische missers van het Westen smeden ze morele zwaarden om de wetten hier quasi open te breken en hun eigen opvatting over recht en orde in de reële politiek in de praktijk te brengen. En mochten diegenen, die nu de nonsens van “islamofobie” en “anti-islamitisch racisme” verbreiden, morgen in de meerderheid zijn, dan zullen ze niet aarzelen om hun wet ook in de wetgevende, de rechterlijke en de uitvoerende macht door te drukken.

Waar dat in het ergste geval toe kan leiden, maakt een gebeurtenis uit Saoedi-Arabië duidelijk, waarover “Spiegel-Online” actueel bericht. Een jonge man heeft het gewaagd om drie islamkritische (respectievelijk Mohammed-kritische) boodschappen via Twitter de mediale ether van zijn achtergebleven land in te sturen. Daarin had hij o.a. meegedeeld, dat hij aspecten aan de profeet van de moslims “geliefd, anderen gehaat en velen niet begrepen” heeft. Zijn boodschap werd echter door heel veel Saoedi´s dondersgoed begrepen: 30.000 meest hatende antwoorden kreeg de jonge man, die menigeen het liefst onmiddellijk gestenigd zou hebben gezien.

Zijn vlucht eindigde op het vliegveld van Kuala Lumpur. Mocht hij aan zijn geboorteland worden uitgeleverd, dan dreigt hem daar de doodstraf. Men kan wel degelijk “islamofoob” worden wanneer men zulke meldingen leest over het lot van “anti-islamitische racisten” in landen als Saoedi-Arabië.

Het is de historische taak van onze generatie om te verhinderen dat zo´n mensenverachtende rechtspraak zich ooit in dit land zal doordrukken. Des te belangrijker om deze rechtspraak nu al in de kiem te smoren en de moslims, met in de eerste plaats hun theologen, functionarissen en imams, toe te roepen: Hier is ons land! Hier geldt ons recht! En dat zal ook zo blijven!

Update:

http://www.ad.nl/ad/nl/5601/TV-Radio/article/detail/3174204/2012/02/12/PvdA-en-de-PVV-willen-vrijlating-Saudische-journalist.dhtml

Bron:

http://www.blu-news.org/2012/02/10/geliebt-gehasst-gesteinigt/

Auteur: Frank-Furter Schnauze

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Duitsland, Islamkritiek. Bookmark de permalink .

14 reacties op Geliefd, gehaat, gestenigd

 1. Linsky zegt:

  Uitmuntend stuk weer E.J. ! 🙂
  De kop-foto, zegt eigenlijk ook veel, zoniet alles!

  Als we die voortaan associëren met islamistisch gebroed, dan is het in een oogopslag allemaal duidelijk.
  Het is ook onvoorstelbaar hoeveel woorden er al geschreven en gesproken zijn, in alle varianten en verscheidenheid, zonder ook maar ooit één linkse dhimmi tot een andere perceptie te brengen!

  Je zou haast geloven dat ze geen werkzame cellen in hun grijze massa. Helemaal leeg kunnen die koppen niet zijn natuurlijk, gezien het feit dat zij zich uitstekend weten te handhaven in de MSN, de industrie, de commercie en vooral op het pluche.

  Dat geeft toch voldoende voeding aan de kwalijke gedachte dat aan een en ander, wellicht boze opzet zit…om de status quo te handhaven en zelfs te verergeren……… 😦

  Like

 2. Marijke . zegt:

  Ik weet het,maar toch ben ik weer zo van me stuk geslagen als je dan hoort een jongen gooit een twitter in de ronte met iets wat hun niet zint en dan kan je zo maar even vermoord worden ,want dat is het toch.On voorstelbaar,wat zijn ze toch barbaars,en wie hoor je er nou over de ?Lafaards,bah bah bah.En wat een rot foto EJ ja ik weet dat ze die vrouwen zo verminken.Lang leven het geloof he,Brrrrrrrrrr

  Like

 3. G.Deckzeijl zegt:

  Hypothese… Laten we voor het gemak eens aannemen dat er een dag komt dat “ze” de hele wereld onderworpen hebben aan hun waanzin.(wat ik NIET hoop) Niet één niet-moslim was bereid zich te onderwerpen, ze hebben de hele wereld voor zichzelf. Maar wat hebben ze dan?
  Ze hebben het voortdurend over “hun” paradijs met alles wat maar denkbaar is erin, maar de hiervoor geschetste situatie levert m.i. enkel totale mentale leegte op. Hoe vaak hebben we niet moeten horen dat het leven door hun als een toilet wordt beschouwd en dat de dood(plus daarna hun zgn paradijs) het levensdoel is. Want dat willen ze uiteindelijk, het staat zelfs zwart op wit dat ze een wereldkalifaat ambiëren, of ze het redden is een ander verhaal. Zelf geloof ik niet dat de koran hun drijfveer is om van deze wereld een gigantisch kalifaat te maken, er moet een andere reden zijn waarom overal in deze wereld waar moslims rondlopen, de spanning oploopt.

  Like

 4. G.Deckzeijl zegt:

  Brekend nieuws! Eindelijk zijn Job C., Hans S. en consorten er ook achter dat Mo al 1400 eeuwen een hersenspinsel is. Bij de PVV wisten ze dat gelukkig al veel langer.
  http:tinyurl.com/7ruckvt

  Like

 5. G.Deckzeijl zegt:

  http://tinyurl.com/7ruckvt
  Truste iedereen, ’t is mooi geweest.

  Like

 6. E.J. Bron zegt:

  Welterusten Deck!! Bedankt voor je tomeloze inzet!! 😀

  Like

 7. Linsky zegt:

  Trute Decky 🙂

  Like

 8. Marie zegt:

  Misschien had die dappere Saoudie geen toegang tot algemene informatie, want dan was hij beslist nooit naar Maleisië gegaan. Een land dat hard op weg is om onleefbaar te worden dankzij de islamitische hardliners die voor iedereen bepalen wat de toegestane denkwijze is.
  De helderste boodschap die ik ooit gehoord heb over de dwang tot zwijgen over missstanden kwam van Afshin Ellian. Zelf gevlucht uit Iran toen de langverwachte bevrijding door Khomeini al snel in moordpartijen ontaardde, vond hij toevlucht in Afghanistan. Ook daar werd hij ingehaald door fanaten die zijn leven bedreigden, en als erkende vluchteling kwam hij in Nederland terecht.
  In de dagen na 9/11 werd hij geintervieuwd over zijn gedachten . De verbijstering over zo´n welbewuste aanslag was groot. En hij maakte een opmerking die sindsdien in mijn geheugen gegrift staat.
  ” Verzet is onthullingen plegen ” . En nou juist die onthullingen worden door alle kwaadwillige nieuwkomers, en faciliterende onnozele halzen van eigen kweek , met leugens, bedrog, falsificaties, misbruik van wetten, en vals sentiment bestreden. En worden de waarheidszeggers bijna persona non grata in eigen land.
  Zonder internet zou de leugen nooit door de waarheid ingehaald zijn.
  En vergis je niet over de hardnekkige ontkenning van wat ons boven het hoofd hangt. In het hele Westen heerst in regeringskringen een angstvallige houding tegenover de intimidatie van de korte lontjes dreigementen.
  Nog steeds pappend en nathoudend, en zwaar falend in hun taak om het leven voor de niet fanate burger leefbaar te houden.
  Daar helpt geen gezever bij Buitenhof tegen, waar alsmaar sussende nitwits plaatsnemen.
  Dire Straits, dat is onze realiteit.

  Like

 9. Chantal zegt:

  ‘Datgene, dat altijd gebeurde wanneer een land stond blootgesteld aan het proces van islamisering: de vrijheid van meningsuiting schaft zichzelf af’, staat in het stuk hierboven te lezen.

  En precies zo is het : de vrijheid van meningsuiting schaft ZICHZELF af, en duidelijk is inmiddels dat wat we dit ook bij ons zien gebeuren in het eerste stadium van Islamisering waarin de islam nog niet in de positie is om dwingend voorschriften uit te vaardigen.
  Dhimmitude is het landverradelijke voertuig waarmee voor de islam ruim baan wordt gemaakt en onze Westerse waarden aanvankelijk sluipend en daarna meer en meer openlijker worden ingewisseld voor onvrijheid en middeleeuwse barbarij.

  In zijn column ‘Wie is de vijand’, gaat Hans Jansen nader op dit fenomeen in:

  ‘.Die zelfverloochening wordt gretig gepleegd, omdat veel leden van de westerse elite uit onwetendheid en gebrek aan beschaving de westerse cultuur haten, en deze cultuur schuldig achten aan een menigte van kwaadheden, zoals daar zijn slavernij, vrouwenonderdrukking, inquisitie, kruistochten, imperialisme, en weet ik wat allemaal niet nog meer. Alleen met behulp van geschiedvervalsing is deze houding van zelfbeschuldiging vol te hoiuden….’

  http://hoeiboei.blogspot.com/2012/01/wie-is-de-vijand.html

  Like

 10. Hallo Tokyo zegt:

  Ik ben toch bang dat het punt gepasseerd is waarop men op democratische wijze de islamisering van de West Europese samenleving een halt toe kan roepen. De bestuurlijke elite heeft ervoor gezorgd dat zulks niet meer tot de mogelijkheden behoort, men heeft de burger in een verstikkend korset van EU snit geperst waardoor iedere nationale zelfstandigheid betreffende beperking van import door migratie het verwijderen van subversieve elementen volslagen afhankelijk is gemaakt van Brussel, wat bevolkt wordt door dezelfde bestuurlijke elite die de islamisering heeft doen plaats laten vinden.
  Het wachten is dan ook op de onvermijdelijk botsing der beschavingen.

  Like

 11. Als je een vrouw ben maak het volgens mij niet uit welke geloof je hebt in het moslim wereld want ze willen ja alleen tot slaaf maken. Zoals zij met hun eigen mensen doen. Je slaan zoals we al weten. Als vrouw moet je wel Gek zijn om je westerse leven op te geven. Daar je bent alleen goed om te baren niets meer, en wat zij met je kinderen doen is voor hun wat hun geloof zegt .Hun geloof is voormij een moordenaar die hun onderdrukken. { Zi[j zijn hun eigen Slaaf .}Sommige benamingen van hun geloof is al op te maken dat het niet goed is zoals de{ SHARIA } DAT MOET DE ZWARTSTE BLADZIJDE ZIJN IN WAT ZIJ GELOVEN……
  *******************************

  Like

 12. Hanny Wulffele zegt:

  Voor als nog blijf ik het zeggen ,het is 1 grote Beerput .En het word tijd dat er schoonschip word gemaakt . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Like

 13. vederso zegt:

  Michael Coren interview met Tarek Fatah over Kashgari. Aanrader!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s